DO NOT BE AFRAID

Transcript

DO NOT BE AFRAID
Violence against women, so you do not stay alone
Violence contre les femmes, pour ne pas rester toute seul
Nasilje nad zenama, da ne ostanes sama
Dhuna mbi gratë, te mos jesh e vetme
Violenţa împotriva femeilor, pentru a nu rămâne singură
受虐待的妇女,不要孤立
насилие над женщинами, чтобы не остаться одной
Do not be afraid
Ne pas avoir peur
Ne boj se
Mos ki frikë
Să nu ai teamă
不要害怕
не бойся
Call one of these numbers
Appelle un de ces numeros
Pozovi jedan od ovih brojeva
Telefono një nga këto numra
Telefonează la unul din următoarele numere
请打下列的电话
позвони по одному из этих номеров 112
Carabinieri
La gendarmerie
Policija
Policia karabinierët
Carabinieri
348-5451469
1522
First social help
Premiere assistance sociale
Prva socijalna pomoc
Ndihma e parë sociale
Primul ajutor social
Free number for nonviolence against women
Numero vert anti-violence contre les femme
Besplatni broj protiv nasilja nad zenama
Numer falas kundër dhunës mbi gratë
Număr verde împotriva violenţei femeilor
первая социальная помощь
бесплатный номер против насилия над женщинами
第一社会援助组织
反虐待妇女的绿色免费电话
宪兵
карабинеры
118
Waiting for the activation of the unique number of emergency 112
En attente de l’activation du numero unique des emergences 112
U iscekivanju aktiviranja jedinstveni broj za hitne slucajeve 112
Në pritje të aktivizimit të numrit të vetëm per urgjencë 112
În aşteptarea activării numărului unic pentru urgenţă 112
即将开通的统一紧急报警号码 112
до его подключения единый номер для чрезвычайных ситуаций 112
113
Sanitary emergency
Les urgences sanitaires
Hitna pomoc
Urgjencë shëndetësore
urgenţă sanitară
急诊号码
скорая медицинская помощь
Police State
La police d’état
Drzavna policija
Policia e shtetit
Poliţia
国家警察
государственная полиция
Telephone number of the command local police on the territory
Numero di telephone, la police locale sur le teritoire
Broj telefona lokalne teritorijalne policijske stanice
Numri i tel. komanda policia lokale në territor
Numărul de tel. poliţia locală din zonă
当地警察号码
номер телефона местного отделения полиции
Our net of services to welcome, assist and protect you
Notre reseau de services pour vour recevoir, vous assister et vous proteger
Nasa mreza usluga za tvoj prihvat, pomoc i zastitu.
Rrjeti jonë i shërbimeve për t’ju mirëpritur ndihmuar dhe mbrojtur
Reţeua noastră de servicii pentru ospitalitate, asistenţă şi protecţie.
我们服务网络欢迎你,帮助你,并保护你
наша сеть услуг, чтобы принять тебя, помочь тебе и защитить тебя .

Documenti analoghi

Insieme contro la violenza Ensemble contre la violence United

Insieme contro la violenza Ensemble contre la violence United Për informacione të mëtejshme mund të shkarkosh broshurën në sitin e Rrethit të Piaçencës, në seksionin: Pari opportunità - Attività Documenti.

Dettagli