Parla l`esperto

Transcript

Parla l`esperto
1=
o
o
l
z
til
tl
hl
ti
ll
Corne,con chi
Parlal'esperto
nìcrìteProPorznrììlea quattdoricscoavedcrela mi.r
r.'g,'zz,,rqtirrr'rl B, r't 'rr'r! " rrr'rrlr, l, Irr.r'lli"l
pa|tedcllc.rllt'tcrrrrnrtttecht la seraprilrradi rtu.r
qùrì un llpPorlonitrlrtrslùDperrrela tension.Ilri
vedcri'
norrrrrrltincs.rr)odi
corsoalpornoè nornralc.
(
i
t(
ìrgono
n
tultj
oav('rvirto fitrnporno.Irr
Prctìdt'
di \1.ìr(o lìo\\r'
Sèsso prlma dèllè gare
I:! brne \c \i trùrrtrdiìu, sesiJ
tr.uxl,,illo.htn) co. ilPrcPù)
prnne, in ùor (oPflt
rr lc disrùrzc:"lvti spaventiìle(c€ssodivisibilità dei
porno su Internet. mi sembrache
F
producarnodclli sbagliatiche sono
LIJ
poi quelli (he iJhriscom sull idetì
F
del scssodei giovanissimi,'.r.ìrconla-lrrìi.ì (asnotto. "( è qLrìlcostì
cìrc non qrr.rrlra:tm t\'. Intcrnct c
-t
(,
genitori tirt l)er Pigrizi.ì o jn(a
o piìcità noù riesconorrrì allioltare
a àrftoÌncntiinìpn tllnli. i rnqaTTirrr
a rr!) tn)t)tx)precoci".uggnrngelu
a cnnl,.ìsri. "\loLlissilrieqrrestiorìi
c oggi
: . : scrlrl.ìli \ono sîrtc sdog.rnntc
ì( rtì8.ìz,cpirì dci rîgrzzÌ li) t,rnno
.r ll anni. rob.rrla ri
F t)re\tissirÌn,.
o
(i rnrle".st)itgtr
TrgLiafbl
'Ìrxnef
(lcgli
:
iúcr!istati
l?lnrrc I Yr,
T .ìÌùù(tk di rlcrlo hlt{} prinr.ìd('i
o
z
J
(0.$1nl
tou^fiffif
(62'lt)
prrlt.r deì l8: (ru'"
li .ìnrÌi.e lù rìrgeior.ìrìz.ì
(lircclìci rc',,piforscnonsonotan,birtipoicosìtrnto. PrcÙrnial cor{en,orllora a \rirto lìcrganrasco: "fili:,:.?.'9
ijliJjlfl?j:
.Lt| prirùa viltir I Iro fatto I l8 .rnni. in -A.BcDrìn.ì.irì
ne6ore$óii|r
ma ìro Lrnbcl ri
occasionrrlc
,Ìlbcrgo.
Ll,r rappoLro
:
\ iÍa lasinrcrita.
cor(Io".
'^il.T:È::X
i. nù rrììt!( ilìncn,'
- orc trinr (lclli gi, i. tosìc ò
r e ! , p ) p e r r ó r n ! r 'r l l o o r I 'n se sso
o r r r s ì o n i k l r r r o J n ( h . 'o r e l , r i n ,r . n o D
i ron qglirkr. f(rhó \i Portr(lÌ(tro
r n r l ì c t ! r n ) u i o ì r ( ( ) {l i t n c r g n
ù n n l r l i l e g n l rr l h ( d r , t r r i s l r . r l u l l ( ì
q ! . 1 ì o , l r . $ r i e D . | r n . . r d e ì r r PÌJd r r '
rh. dor h prrtc {ltlh ùù,nnìlnì.
in .pogli.toio L
So.3o.rgomonto
ù ! , h , Jn . n u r ! l c ( l ì c , ù u n o s g H l i r l o n )
l , r ) ! o d Ò r cn n g {, p ì ) o r n i l . h i nn r l o
l n ( ì h d i r l i n Ì i r ì . ( i \ i ( o n l $ \ i . L.d o D n .
(dùìe gli roùììni vìn l,,trlJr
l{. l(ro rstùnùzc. ù'r iD nù!trrr l,r,
rerli\rni.Gli roùrini tre pùfliùo nfc(
Jt)(\v) in rrollo nìtrncri(o.d csrqeilto
Omosèssoallta nèllo sPort E Jn(.
un rJhiì s.!o io t)orhiùlJ\ erelirn,
. . D ì n i ! o , , r .r D L h es e D ( l l , ) s P o r r{l i
où!^Lstrr li .sisr(r!). .\ licùrn un
f\ant!{lc ourirrrDon r'ò vìlo I.ì îil,}eri.ì
ìvo
o r , , r r o . t ì , c l l .{ l , c r t l d x l ( l o \ l !
h r . f i . l J l { l r Ì . . ù , ù J r 1 h . r Ì ( ì ,r . r e g o h '
Dùr rrile nello \t!)qlirloi(ì. Pr iìì r di
rnfto (ìì L, t)Jnrr (h. i t)nìrieoùìlDgni
o il prcttrii, rllcnnrd. po$ùo r.dc,c l,)
s p . r l i \ o i Ì r ì 'r r l {) d r r c . \ o .
tl
il
1r
L
ll
a clG ElA- t'HA| FATfo lA Ffl[a
T/o
Yo tì.l
l 1Tk
4Vo
rrolîa?
47o
ll :l
mo/o
ìl
irl
{l
ff/o
Fl l mporno\( d.i (,,n { ìl D rpòr, r )( ì
.n,,ri rnrì)ìrr,ìi .. di fi n\ì \i J t r J gl'
rohi rìi si i trr h(l oD ne.rnrl i t s. , lt r . t r c
rllnùr pretlri(ono i hlùr eotiti (lo\1
{l i .rrcrl l rtn)( arù.hc !nr r,rùt r rI.I ì
l nrl i úrì\i rl rri rù i l hl l r P .fnor nr
' rrJ\gn\\i ùni rùìm * J. di i ,r i \ i 1, , , ò
.uùlù prrlrre Ìib.rJìùenîe
E ta \cgl i ùInùi duernùr.l crì d. ll. ,
pri ììi \ohr !i a i l )brs.ìtrnÚ l kì ( ili
i n) n{ l l r [i! ir di
i îrul i gi ,À 1ùìi .hc
)
.rì rtu i trt c i l í ùn,' ihùnnol ì,t r ,scsó
l r t)rìùì!\.hJ. \ccon,l .l ,t)c(eDr r r li l
Sor r ù. lli
ddù_i h nr
r-rnri . r,\rÒrd.(.1r,)