t-"

Commenti

Transcript

t-"
I'II]\ICIPITL RAI)AI TI
DISPOZITIE
pfili lrirariLdrcrcditein $drulicen,id:icapirolhugcbni€renietim l\
2013
lr bug.tul loMl h.!DitoIltAutoritaril'ublicc.lnlrtrmrnt.ClubSPoin\'Inniciptl
!r'cctrm si ll bdgetul loul ri lr huget,l rctirilttilor
lirrtrtrtc inirgrrl $u Darti!ldin lerit(ri Dropiil! Diroclia {le,\sisknt. socirh
(r\x \ttrtri.ip!l! {k Culru.i
Prnrirul )luniri0idhri Rtdruri. :\urol Ol!roni
-rehr.reLe inrocdne.csef5cnicnr bugctftmnre cotrl!bilnrtc Elenr Liria Nrirric
resD.d|cfttutr1nr 16912I01.11.1013 p'o {rt rc \ollciro \i'rfi dec..dtela
o,i.rxuii ldrixrl lc credn. perlrt !xrilol.e In\rrrdrrtrl, C[rl] sPdnir uuniciPrl '
si h Di.eclii d. \\inetru Socirh xful ]ertL hLg.tul olrl cnt \ pctrtr btr3ctrLL
r.r\irdil. lnunt[. degm {u prr]rl diI refntr.i popfiPr!.ui1 si rele'rtul fr
?ii0llrl.ll.20l3piirmr!i!roli!ri\ rLd.cicdneirr trJrL,l ipnouhiatttrlrii
llLl i'rnrlxrlxLfelex(i.ol.!tdtrlciP lr.rc
PrbirE 51.0?.0l.lrl rlrftd(.I
'nl\
n i'E!ficirnrc ir. i !Lrelee\imrJi\porih lhiil
rdre$ ir,ll3/31.10.?0ll i'[ dr.h i. oid.oxtln]l tcni0 di .reJite r Cisci de
(ullura !i iD.-gisfdx Lr P.mxrlr Nl0ni.ipltrLu RIruri n'b t 16917]0l l1.201l p irl
..trsoicrx\i,rr dtrdn(ft irrlu rhtlt,i.l i.fonDi h ril trl rhr t L. i imre hle:
lo.ldlnmr.rcaLfr.\x(lq.rltrr.(5rrxlt!ior1r'ri'rLcgcxfrlrlllrt)afrnLnd
tlrdreLeprblire..x!.u odii!ririionrL.rttrLl.!rei.xrt0rectrn\i1L!.dlll{Liil
lr
rcDr.iul
lLirl(r0l
.d6lnlLn(L).( ( c).ri',
ll) Lr ir
l.Ir:
si d63.xL r
tl) nii
Leg.x nr
.a rd.rioi\mriei fubllt. lt,.Nl. r.p, b
Dls)j(r\:
Se $ obr \i,NLl. d. rf.Llre n, Lrd,ul rcelrirsi crpilol btreeiir I!
ro$r
rfcrcnt
rrn!. l\'1011 l! !rpilolrlc: .\unritti l'ubli.e.lnlrt.mrnt,
bugehir
Club SDortir MuriciDal , C!sr \luniripih dr Culruri trectrn si l. btrgentl lo!!l si
bDgelrl rllnitililof finrniie inreBral sru D.itirl dirr veDiluri ProDrii lr Dirrcti! dt
Asirrenrr so.irlr R!druti
.\rt. ?.- Sericiulbreei Iinl!rc ()ntubilitrle dif.:dnlPri trieilluni.\riului
Rrdruri 0rectrn si onl,)ninn ii rerritri dt (reditc ii DUnici0n'lui Rid.trli \or rdute
lr itrdeplinire f reredorik trurcntoi dhDorilii
1n,1.
rr{l
AL IIL
t-"
NI'II'II LIII

Documenti analoghi

Allegato pdf: Testo completo, con note

Allegato pdf: Testo completo, con note b a m b i ne po v e re dell a citt à . La v i t a rip r ese e le O rsoli ne conobbe ro u n a ce r t a p rospe ri t à 6 . V e rso il 1 9 0 0 le O rsoli ne h a n no risposto con u n rifi u to all a p...

Dettagli