ARHIVA\COLONNA NR 2 MAI NOV 1995

Commenti

Transcript

ARHIVA\COLONNA NR 2 MAI NOV 1995
COLUMNA 2\1995 *MAI / NOIEMBRIE*
////////////////////////////////
Anno I°(1995), numero 2 (maggio - novembre)
Bollettino Ufficiale della Comunità Ortodossa Rumena di Roma.
Pubblicazione quadrimestrale di spiritualità ortodossa,
cultura rumena e cronaca ecclesiastica.
Redazione:
Chiesa Greco - Ortodossa
Via Sardegna, 153, 00187 - ROMA.
Telefono e fax 06\30.89.41.13
Direttore Responsabile: SIG. CATALIN
Comitato di redazione:
ANDREICA
Rev. Dott. Stefan Popa
Sig.ra Ioana Ungureanu
Abbonamenti: 50.000 lire it.\anno
Conto Corrente Postale 32460008, intestato a Stefan Popa,
Via Paolo Giacometti, 40, ROMA.
DIN
ROMA, VIA SARDEGNA, 153.
PREOTUL VA STA LA DISPOZITIE PENTRU
ASISTENTA
SPIRITUALA.
IL
PUTETI
CONTACTA
TELEFONIC
LA
NUMARUL
DA PARTE DELLA REDAZIONE
30.89.41.13 (in fiecare zi intre orele
18.00
21.00),
SAU
LA
NUMARUL
SFINTELE SLUJBE IN LIMBA ROMANA
SE
SAVIRSESC IN FIECARE
DUMINICA LA48.18.820.
ORELE 11.45 IN BISERICA GRECO ORTODOXA
intelesului lor teologic.
INDRUMARI PASTORALE
POZITIA
BISERICII
ORTODOXE
ASUPRA
COMPORTAMENTULUI
CRESTINILOR
ORTODOXI
FATA
DE
ALTE
CONFESIUNI
CRESTINE.
Rev.
Dott. STEFAN
POPA
"Fericit
barbatul, care n-a
umblat
in
sfatul
necredinciosilor si in calea
pacatosilor nu a stat si pe
scaunul
hulitorilor
nu
a
sezut; Ci in legea
Domnului
e vrerea lui si la legea Lui
va cugeta ziua si noaptea".
PSALMUL I, 1 - 2
Biserica
lui
Hristos
este
Una, Sfinta, Soborniceasca si
Apostoleasca.
Biserica
Ortodoxa este unica Biserica
care intruneste toate aceste
conditii
in
deplinatatea
Confesiunile crestine care
s-au separat de Biserica
Ortodoxa si care nu sint in
comuniune cu Aceasta, au
fost
definite
astfel
de
Sfintul Vasile cel Mare:
"Drept aceea [cei vechi] pe
unele le-au numit eresuri
si pe altele schisme, iar
pe
altele
adunari
nelegiuite;
deci
ERESURI
[au numit] pe cei ce cu
totul s-au lepadat si s-au
instrainat
chiar
de
la
credinta; iara SCHISME [au
numit]
pe
cei
ce
se
deosebesc in conceptii cu
privire la unele chestiuni
si
intrebari
bisericesti
corijabile;
si
ADUNARI
ILEGALE
[au
numit]
adunarile ce
se fac de
prezbiteri sau de episcopi
neascultatori si de norodul
cel
neinvatat"
(Sfintul
Vasile cel Mare, CANONUL
I ).
Sinodul
al
II-lea
Ecumenic, care s-a tinut la
Constantinopol in anul 381
d. Hr., imparte in doua
categorii pe cei ce
nu
sint
in
comuniune
cu
Biserica
Ortodoxa:
"Iar
ERETICI numim pe cei ce de
demult au fost indepartati
din Biserica si pe cei ce
dupa accea au fost dati
anatemei de catre noi, iar
pe linga acestia si pe cei
ce
prefacindu-se
ca
marturisesc
credinta
cea
sanatoasa,
s-au
S-AU
SCHISMATICIT si se aduna
impotriva
episcopilor
nostri canonici" ( Sinodul
II Ecumenic, CANONUL VI ).
Putem trage deja primele
concluzii:
a.
Orice
confesiune
crestina care nu crede, nu
marturiseste si nu traieste
in
conformitate
cu
invatatura
de
credinta,
viata
liturgica
si
disciplina
canonica
a
Bisericii Ortodoxe este DUPA CAZ - fie eretica, fie
schismatica.
b. Eretici, sint cei ce nu
marturisesc
invatatura
de
credinta
a
Bisericii
Ortodoxe. Acestia au pierdut
cu
totul
succesiunea
apostolica a Bisericii care
consta in harul si credinta
Sfintilor
Apostoli.
Nu
au
Preotie valida si lucratoare
si nici Sfinte Taine, afara
de Sfintul Botez savirsit in
numele Sfintei Treimi.
c. Schismatici, sint cei ce
nu
se
conformeaza
disciplinei
canonice
a
Bisericii Ortodoxe, fara a fi
pierdut
totalmente
succesiunea apostolica. Unii
dintre
ei
ar
putea
avea
Preotie
si
Sfinte
Taine
valide.
In
vederea
conservarii
sanatatii
spirituale
si
dobindirii
mintuirii
sufletului,
Biserica
a
stabilit urmatoarele reguli
de urmat cu rigoare de toti
crestinii ortodoxi:
1.
crestinul
ortodox
nu
primeste
niciuna
din
cele
Sapte Sfinte Taine
(Botez,
Mirungere,
Euharistie,
Casatorie,
Hirotonie,
Spovedanie, Maslu) in afara
Bisericii
Ortodoxe
si
nu
permite
ca
sa
fie
administrate
membrilor
ortodoxi ai familiei sale: "
Nu va injugati la jug strain
cu cei necredinciosi, caci ce
insotire
are
dreptatea
cu
faradelegea
?
Sau
ce
impartasire
are
lumina
cu
intunericul ? Si ce invoire
este intre Hristos si Veliar
sau
ce
parte
are
un
credincios cu un necredincios
?" (II Corinteni VI, 14 - 15;
Canonul XLVI Apostolic ). In
situatii speciale, cum este
casatoria, se
va cere in
prealabil
dispensa
bisericeasca
din
partea
Episcopului Eparhiot Ortodox
(
Canonul
XLVI
Apostolic,
Canonul
LXXII si XCV al
Sinodului Trulan, 692 d. Hr).
2.
crestinul
ortodox
nu
frecventeaza
adunarile
de
cult ale altor confesiunilor
crestine
si nu se roaga
impreuna cu membrii acestor
confesiuni ( Canonul X si XLV
Apostolic
).
Biserica
ortodoxa nu recunoaste nici o
exceptie
de
la
aceasta
regula.
3.
crestinul
ortodox
nu
citeste cartile ereticilor (a
saptea porunca a Bisericii
Ortodoxe ). Sfinta noastra
Biserica Ortodoxa, avind de
la
Dumnezeu
chemarea
sa
calauzeasca
crestinii
pe
drumul
invataturii
are
datoria sa le atraga luarea
aminte
asupra
tuturor
lucrurilor
care
ii
pot
abate de la acest drum.
Prin
porunca
aceasta
le
cere celor care nu sint
intariti in cunoasterea si
talmacirea
cuvintului
dumnezeesc, sa se fereasca
de
citirea
cartilor
protivnice
credintei
adevarate, cum sint cele
ale ereticilor, spre a nu
fi amagiti spre invataturi
pierzatoare de suflet (I
Timotei, IV - 7), ci sa se
hraneasca " cu cuvintele
credintei
si
ale
bunei
invataturi" (I Timotei IV,
6).
de membrii altor confesiuni
religioase, pentru ca toti
oamenii
sint
fii
ai
aceluiasi Parinte Ceresc si
frati intre ei (I IOAN IV,
20 - 21), dar isi va a
afirma si apara cu tarie
credinta
ortodoxa,
libertatea
de constiinta
si
de
practicare
a
credintei; in acest scop se
va
folosi
de
armele
Duhului, care rodesc pacea,
dragostea si dreptatea.
Non è la paura delle
idee diverse ciò che ha
ispirato questo
comandamento, ma
l'esperienza pastorale:
infatti, è notevole la
confusione e
l'avvelenamento spirituale
che questi scritti seminano
nel cuore dei fedeli.
Spesso, l'ignoranza, la
sete di verità plagiata,
lo stato di necessità e la
povertà sono delle
situazioni che offuscano la
capacità di discernimento
delle persone; ed è in quel
istante che le idee
diventano arme di guerra
proselitista che non
edificano, ma devastano
coscienze, anime, famiglie,
nazioni.
Mi s-au adresat
diverse persoane, mai ales
de
parte
feminina,
care
prin
casatorie sau prin
alte situatii au ajuns sa
abandoneze
Biserica
Ortodoxa
printr-un
act
formal sau sa frecventeze
sujbele
altor
culte
religioase
decit
cel
ortodox. Acesti credinciosi
mi-au cerut unele lamuriri
in legatura cu pozitia lor
fata de Biserica Ortodoxa.
Nei paesi di
confessione ortodossa, in
questi ultimi anni "l'opera
missionaria", cioè la
propaganda degli eterodossi
di varie confessioni, ha
organizzato delle vere
campagne di colonizzazione
spirituale di queste
nazioni, usando come mezzo
il plagio e la compravendita delle coscienze.
4. crestinul ortodox are
obligatia sa ii instruiasca
pe copiii sai in credinta
ortodoxa (Canonul LXVIII al
Sinodului Trulan, 692 d.
Hr.).
5.
crestinul
ortodox
va
avea dragoste si stima fata
POZITIA
CANONICA
A
CRESTINILOR ORTODOXI CARE
AU
TRECUT
LA
ALTE
CONFESIUNI RELIGIOASE SAU
SINT SEPARATI DE BISERICA
ORTODOXA.
Raspunsul la aceasta
delicata problema pastorala
si umana este dat de catre
Sfintele
Canoane
ale
Bisericii
Ortodoxe.
Sfintele
Canoane,
sint
legi
date
de
Soboarele
Ecumenice ale Bisericii si
de soboare particulare ale
ei, dar intarite de cele
ecumenice,
pentru
ca
autoritatea
suprema
a
Bisericii
Ortodoxe
este
Soborul (sinodul) Ecumenic.
Pe
temeiul
invataturii
Mintuitorului
si
a
Sfintilor
Sai
Apostoli,
canoanele
statornicesc
felul de organizare si de
conducere
al
Bisericii,
precum
si
drepturile
si
indatoririle membrilor ei:
clerici,
monahi
si
credinciosi.
Anumite culte, pentru
a masca actiuni
prozelitiste printre
ortodoxi sau pentru a
ascunde putreziciunea
propriei structuri si drama
vidului spiritual creat de
nenumarate reforme si
secularizari ale credintei,
propaga adesea ideea
sincretismului religios sau a
inter-comuniunii - cu orice
pret - in rugaciune si in
Sfintele Taine intre diverse
culte crestine, pe temeiul
existentei unui singur
Dumnezeu si a unui singur
Mintuitor, Domnul nostru
Iisus Hristos. Aceasta
invatatura si practica este
condamnata de Biserica
Ortodoxa, din urmatoarele
motive:
I)
In
afara
Bisericii
Ortodoxe nu exista invatatura
de
credinta
sanatoasa
si
adevarata, precum si Sfinte
Taine,
in
deplinatatea
intelesului teologic pe care
Ortodoxia
il
da
acestor
expresii;
ori
crestinul
ortodox care se adapa din
alte izvoare decit cele ale
credintei
ortodoxe,
nu
va
gasi in acestea "apa cea vie,
pe care daca o va bea cineva
nu va mai inseta in veac"
(IOAN IV, 14), in masura in
care Scripturile si riturile
acelor culte sint straine de
autentica
si
apostolica
Traditie
a
Bisericii
Ortodoxe.
II) Confuzia aceasta naste si
este
voit
mentinuta
de
anumite confesiuni crestine,
care dau interpretari eronate
semnificatiei
raporturilor
ecumenice
existente intre
Biserica Ortodoxa si acestea.
Uneori
sub
masca
ecumenismului
interconfesional,
ori
al
"ecumenismului domestic" (cum
rau
se
exprima
un
preot
"ortodox" roman din Italia,
intr-un articol publicat de
cotidianul catolic L'AVVENIRE
la 23 ianuarie 1987) s-au
desfasurat
actiuni
de
prozelitism printre crestinii
ortodoxi, iar acest fapt se
resimte si in tara noastra,
mai ales in Transilvania.
III) Dialogul dintre Biserica
Ortodoxa
si
anumite
confesiuni crestine are drept
scop
intoarcerea
acestor
confesiuni
la
credinta
ortodoxa de la care s-au
ratacit. Biserica Ortodoxa nu
are partasie si comuniune in
Sfintele
Taine
cu
aceste
confesiuni, atita vreme cit
nu
s-a
realizat
deplina
comuniune
in
marturisirea
aceleasi
credinte,
dupa
cuvintul
Scripturii
care
pune principiul marturisirii
aceleasi credinte pe primul
loc: " un Domn, o credinta,
un botez" (EFESENI IV, 5).
Numai asa se poate ajunge
la
refacerea
unitatii
Bisericii Crestine.
IV) Abandonarea ortodoxiei
sau separarea de Biserica
Ortodoxa
are
efecte
dezastruoase
asupra
identitatii spirituale si
sanatatii
sufletesti
a
persoanelor vizate.
Sub
raportul identitatii etnice
si
culturale,
se
pierde
comuniunea cu tara, poporul
si familia din care provine
persoana
respectiva.
Sub
raportul
religios
se
instraineaza
de
izvorul
harului si de apa cea vie
care
este
Biserica
Ortodoxa;
se
creaza
o
bariera intre persoana in
cauza si mosii si stramosii
ei adormiti in
credinta
ortodoxa; individul insusi
devine
un
hibrid,
un
singuratic,
un
smochin
neroditor
blestemat
de
Dumnezeu (Matei XXI, 18 22).
Calea
reabilitarii
spirituale este lunga si
dureroasa.
Crestinii ortodoxi care sau instrainat de credinta
lor si au trecut cu act
formal la o alta credinta,
au comis pacatul ereziei si
stau in afara comuniunii
Bisericii,
avind
drept
consecinta
pierderea
mintuirii si a sufletului
propriu.
Din punctul de vedere al
moralei crestin - ortodoxe,
pacatul
ereziei,
adica
impotrivirea
fata
de
adevarul
dovedit
al
credintei
crestine
ortodoxe,
este
un
pacat
impotriva
Sfintului
Duh,
caci
Sfintul
Duh
este
izvorul
Descoperirii
Dumnezeiesti,
din
care
aceste adevaruri sint parte
integranta.
Tot asa si
pentru
pacatul
schismei,
caci Duhul Sfint este cel
ce intareste Biserica.
Medicamentul pentru
vindecarea acestui pacat
este:
cainta
adevarata
si
profunda;
- reintoarcerea la Biserica
Ortodoxa;
- marturisirea pacatului la
preotul duhovnic;
- urmarea unei perioade de
instruire catehetica si de
penitenta;
- reprimirea in Biserica
Ortodoxa conform uzantelor
in vigoare.
Crestinii care
frecventeaza adunarile de
cult ale altor confesiuni
crestine
si
primesc
Sfintele
Taine in afara
Bisericii Ortodoxe,
fara
dispensa bisericeasca din
partea Episcopului Eparhiot
Ortodox,
comit
pacatul
schismei,
care
are
ca
urmare
dezradacinarea
inclinarii spre pocainta si
instrainarea credinciosului
de Tatal Ceresc.
In aceeasi situatie se
afla si cei care ajung sa
tagaduiasca Ortodoxia
pentru a obtine anumite
beneficii pamintesti, sau
pentru a trai o viata
comoda si pacatoasa; adica,
se separa de Biserica
Ortodoxa, pentru ca sint
impiedicati de morala
acesteia sa comita anumite
pacate, pe care alte
credinte, neluminate de
Harul lui Dumenezeu, nici
macar nu le considera.
Medicamentul pentru
vindecarea acestui pacat
este:
cainta
adevarata
si
profunda;
- reintoarcerea la Biserica
Ortodoxa;
- marturisirea la
preotul
duhovnic
a
pacatului
schismei
si
a
celorlalte
pacate
personale;
- urmarea unei perioade de
instruire catehetica si de
penitenta;
- reprimirea in Biserica
Ortodoxa conform procedurii
stabilite de
Episcopul
Eparhiot Ortodox.
POZITIA BISERICII ORTODOXE
IN CAZUL CASATORIILOR MIXTE
IN CARE UNA DINTRE PARTI
ESTE ORTODOXA.
In cazul casatoriilor
mixte, in care una dintre
parti este ortodoxa, Sfinta
Taina
a
Casatoriei
se
celebreaza
in
Biserica
Ortodoxa,
mirii
fiind
asistati de nasi ortodoxi.
In
prealabil,
partea
eterodoxa
va
indeplini
formalitatile de trecere la
Ortodoxie Copii care se vor
naste sa fie
botezati si
catehizati
in
Credinta
Ortodoxa.
(Regulamentul de
procedura si de judecata al
Bisericii
Ortodoxe
Romane,
articolul 47).
Nu este absolut necesar
ca partea eterodoxa sa
imbratiseze credinta
ortodoxa, daca acest fapt
este impotriva libertatii de
constiinta si vointei
respectivei parti. Daca Taina
Cununiei se celebreaza in
Biserica Ortodoxa, Episcopul
Eparhiot Ortodox - in
anumite conditii - poate sa
acorde dispensa de la
trecerea la credinta
ortodoxa.
In anumite situatii,
pentru motive pastorale bine
intemeiate,
Episcopul
Eparhiot
Ortodox
poate
da
partii
ortodoxe
dispensa
bisericeasca
necesara
savirsirii Tainei Casatoriei
in
respectiva
confesiune
crestina.
Biserica Ortodoxa nu
recunoaste
validitatea
sacramentala a casatoriilor
religioase celebrate in afara
hotarelor
ei,
daca
partea
ortodoxa nu a cerut si nu a
obtinut in prealabil dispensa
bisericeasca
din
partea
Episcopului Ortodox Eparhiot.
Asa stind lucrurile, partea
ortodoxa se afla sub pacatul
neascultarii, al schismei si
al desfrinarii.
Crestinii Ortodoxi care
nu au cerut aceasta dispensa
bisericeasca de la propriul
Episcop Ortodox vor trebui sa
o ceara neintirziat.
Nici o confesiune
religioasa
nu
poate
conditiona
celebrarea
casatoriei religioase prin a
impune
partii
ortodoxe
tagaduirea
Ortodoxiei
si
trecerea la respectivul cult.
In acest fel, se forteaza
constiinta
partii vizate,
iar adeziunea la respectivul
cult nu este reala si nici
efectiva. Asadar, crestinul
ortodox nu va accepta un
astfel de comportament din
partea famiilor si pastorilor
apartinind altor culte si nu
va ceda, ci se va adresa fara
intirziere
si
ezitari
propriilor
preoti
ortodoxi
sau chiar propriului Episcop
Eparhiot Ortodox, care vor
acorda
partii
ortodoxe
cuvenita
protectie
asistenta spirituala.
si
Partii eterodoxe i se
cere
recunoasterea
si
respectarea libertatii de
constiinta si de exercitare
a Credintei Ortodoxe pentru
partea ortodoxa, precum si
dreptul acesteia de a-si
educa in propriile traditii
spirituale si in credinta
ortodoxa, fii nascuti din
acea casatorie, chiar daca
acestia nu ar primi botezul
in Credinta Ortodoxa.
Copiii nascuti din
casatoriile mixte vor fi
botezati
daca
este
posibil
in
credinta
ortodoxa;
daca,
cei
doi
soti vor decide de comun
acord
pentru
o
alta
solutie, copiii
pot fi
botezati in credinta partii
eterodoxe,
daca
acea
confesiune administreaza un
botez valid. Important este
ca pruncul sa fie botezat,
pentru ca "De nu se va
naste cineva din apa si din
Duh, nu va putea sa intre
in imparatia lui Dumnezeu"
(Ioan, III - 5).
Aceasta nu inseamna ca
Biserica Ortodoxa renunta
la acesti potentiali fii ai
sai si nici ca acesti copii
sint deja membri efectivi
ai confesiunii in care au
fost
botezati.
Drept
aceea,
oricare
ar
fi
confesiunea in care acesti
copii
ar
primi
Taina
Sfintului
Botez,
partea
ortodoxa
are
obligatia
morala si religioasa de a
instrui
acesti
copii
in
credinta ortodoxa si de ai
aduce
in
Biserica
Ortodoxa pentru a participa
la cultul ei religios si la
programul
catehetic.
Astfel,
se
creaza
conditiile
ca
intr-o
zi
acesti
copii,
deveniti
maturi, sa poata decide in
deplina
libertate
si
cunostinta de cauza asupra
confesiunii
crestine
de
care vor sa apartina.
BIBLIOGRAFIA
SELECTIVA
1. Biblia, Editia Sfintului
Sinod al BOR, Bucuresti,
1982.
2.
Legiuirile
Bisericii
Ortodoxe Romane, Bucuresti,
1953.
3. Invatatura de credinta
Crestina
Ortodoxa,
Bucuresti, 1952.
4.
Canoanele
Bisericii
Ortodoxe, vol.II, partea 2,
Arad, 1936.
5. Floca Ioan, Canoanele
Bisericii Ortodoxe, Sibiu,
1991.
6.
Codex
Canonum
Ecclesiarum Orientalium.
7. Directoire Oecumenique,
1993.
CALENDARUL
LITURGIC
PE
1996
ANUL
- sarbatorile
importante -
IANUARIE
01
ianuarie
- Taierea
imprejur cea dupa trup a
Domnului
nostru
Iisus
Hristos; cel intre Sfinti
Parintele nostru Vasile cel
Mare,
arhiepiscopul
Cezareei Capadociei.
06
ianuarie
- SFINTUL
BOTEZ
AL
DOMNULUI
DUMNEZEU SI MINTUITORULUI
NOSTRU IISUS HRISTOS.
07
ianuarie
Soborul
Sfintului,
Slavitului
Prooroc,
Inaintemergatorului
si
Botezatorului IOAN.
17 ianuarie - Cuviosul si
purtatorul
de
Dumnezeu
Parintele
nostru
Antonie
cel Mare.
18 ianuarie - Cei intre
Sfinti Parinti ai nostri
arhiepiscopii
Alexandriei,
Atanasie si Chiril.
20 ianuarie - Cuviosul si
de
Dumnezeu
purtatorul
Parintele
nostru
Eftimie
cel Mare.
25
ianuarie
Sfintul
Grigorie
de
Dumnezeu
Cuvintatorul
(Teologul),
Arhiepiscop
al
Constantinopolului.
30 ianuarie sfinti Parinti
Cei intre
ai nostri
mari
Ierarhi:
Vasile
cel
Mare, Grigorie de Dumnezeu
cuvintatorul
si
Ioan Gura
de
Aur;
Sfintul
Ipolit
Mucenicul, Papa Romei.
FEBRUARIE
02 februarie - INTIMPINAREA
DOMNULUI
NOSTRU
IISUS
HRISTOS.
04
februarie
Duminica
Vamesului si a Fariseului inceputul Triodului.
PENTRU
CRESTEREA
NOASTRA
DUHOVNICEASCA.
FIECARE
CRESTIN ESTE INDRUMAT CA SA
SE SPOVEDEASCA SI SA SE
IMPARTASEASCA
LA
VREMEA
INDICATA DE ACEST CALENDAR.
POMENIRILE
PENTRU
CEI
ADORMITI
SE
FAC
IN
SIMBETELE
MORTILOR,
DE
ASEMENI INDICATE DE ACEST
CALENDAR.
SE
FACE
SI
SFINTIREA CASELOR SI MASLUL
DE
OBSTE
PENTRU
CEI
BOLNAVI.
29 februarie - Sfintul Ioan
Casian.
07
aprilie
FLORIILOR.
DOMNULUI IN
-
DUMINICA
INTRAREA
IERUSALIM.
07
13
aprilie
Saptamina
Sfintelor
si
Mintuitoarelor Patimi ale
Domnului
nostru
Iisus
Hristos. Denii: Duminica,
luni, marti, miercuri la
orele
19,30;
vineri
la
orele 18.00.
11 aprilie - Sfintul Ierarh
Calinic de la Cernica.
14
APRILIE
SFINTELE
PASTI.
INVIEREA
DOMNULUI
NOSTRU IISUS HRISTOS.
MARTIE
10
februarie
Mucenic Haralambie.
11
februarie
fiului risipitor.
Sfintul
02
martie
mortilor.
Simbata
Duminica
17
FEBRUARIE
SIMBATA
MORTILOR (MOSII DE IARNA).
18
februarie
Duminica
lasatului de sec de carne.
23
februarie
Sfintul,
sfintitul Mucenic Policarp,
Episcopul
Smirnei;
Sfinta
Gorgonia.
24
februarie
capului
Sfintului
Botezatorul.
-
Aflarea
Ioan
25 FEBRUARIE Duminica
lasatului de sec de brinza,
(INCEPUTUL
SFINTULUI
SI
MARELUI POST AL PASTILOR). In
dupa
amiaza
acestei
zile
crestinii isi iau iertaciune
unii de la altii pentru a
incepe calatoria spirituala a
Sfintului si Marelui Post. In
saptamina
care
incepe,
crestinii
se
spovedesc,
postesc
si
se
pregatesc
pentru Sfinta Impartasanie).
"Cu infrinare sa ne
sirguim toti a smeri trupul,
trecind dumnezeiasca masura a
Postului
celui
fara
de
prihana. Si cu rugaciuni si
cu
lacrimi
sa
cautam
pe
Domnul, cel ce ne mintuieste
pe noi, si uitare rautatii
desavirsit
sa
facem,
strigind:
Gresit-am
Tie,
mintuieste-ne ca odinioara pe
niniviteni,
Hristoase
Imparate, si ne fa partasi
imparatiei
ceresti,
mult
Indurate
"
(TRIODUL,
Vecernia zilei de Luni din
saptamina I-a a Sfintului si
Marelui Post al Pastilor ) .
IN SAPTAMINA
DUHOVNICEASCA.
CRESTINII
ORTODOXI
SE
SPOVEDESC SI SE IMPARTASESC.
POSTUL
SFINTELOR
PASTI
REPREZINTA O PERIOADA IDEALA
PENTRU APROPIEREA NOASTRA DE
DOMNUL
IISUS
HRISTOS
SI
03 martie - Duminica
Sfintului si Marelui
a Ortodoxiei.
I-a a
Post,
09
martie
Simbata
mortilor.
Sfintii
40
de
Mucenici care au patimit in
lacul Sevastia (Armenia).
10 martie
- Duminica
a
II-a
a
Postului,
a
Sfintului Grigorie Palama.
16
martie
mortilor.
-
Simbata
17 martie
- Duminica a
III-a
a
Postului,
a
Inchinarii Cinstitei si de
Viata Facatoarei Cruci.
23
martie
mortilor.
-
a
a
25 martie
- Bunavestire a
Prea
Sfintei
Stapinei
noastre
de
Dumnezeu
Nascatoarea
si
pururea
Fecioara Maria.
27 marzo - Denia Canonului
celui Mare.
30
marzo
mortilor.
-
21 aprilie
II-a dupa
Tomei.
-
IZVORUL
Duminica
Sf. Pasti,
a
a
22
aprilie
Pastele
blajinilor. Zi de pomenire
a mortilor si de vizitare a
mormintelor din cimitire.
23
aprilie
Mucenic Gheorghe.
Sfintul
28 aprilie - Duminica
III-a dupa Sf. Pasti,
Mironositelor.
M
A
a
a
I
05
mai - Duminica a IV-a
dupa
Sf.
Pasti,
a
Slabanogului.
Simbata
24 marzo - Duminica
IV-a
a
Postului,
Sfintului Ioan Scararul.
29
marzo
Acatistului.
19
APRILIE
TAMADUIRII.
Denia
Simbata
31 marzo Duminica a V-a
a
Postului,
a
Cuvioasei
Maria Egipteanca.
12 mai - Duminica a V-a
dupa
Sfintele
Pasti,
a
Samaritencei. Sfintul
Ioan
Valahul; Sfintul Epifanie,
Arhiepiscopul Salaminei Cipru;
Sfintul
Gherman
Patriarhul
Constantinpolului.
19 mai - Duminica a VI-a
dupa Sf. Pasti, a Orbului.
21 mai - Sfintii Imparati
si intocmai cu apostolii,
Constantin
si
maica
sa
Elena.
23
mai
INALTAREA
DOMNULUI. ZIUA DE POMENIRE
A EROILOR ROMANI.
26 mai - Duminica a VII-a
dupa Sf. Pasti, a Sfintilor
Parinti
dela
Sinodul
I
Ecumenic (Niceea, 325 d.
Hr).
APRILIE
06 aprilie Simbata lui
Lazar (se termina ciclul
"simbetelor de pomenire a
mortilor"
din
cursul
Sfintul si Marelui Post al
Pastilor).
IUNIE
01
iunie
SIMBATA
MORTILOR (MOSII DE VARA).
Sfintul
Mucenic
Justin,
Martirul si Filozoful.
Sfintului Ioan Botezatorul.
02
IUNIE
POGORIREA
SFINTULUI
DUH (RUSALIILE).
Sfintul mare
Mucenic Ioan
cel Nou de la Suceava.
09 iunie - Duminica Tuturor
Sfintilor
se
lasa
sec
pentru
postul
Sfintilor
Apostoli.
16
iunie
SFINTILOR ROMANI.
29 iunie - Sfintii, slavitii
si intru tot laudatii si mai
marii Apostolilor Petru si
Pavel.
14 septembrie - Inaltarea
Cinstitei
si
de
viata
facatoarei Cruci
24
septembrie
Sfinta
intiia mucenita si intocmai
cu apostolii, TECLA.
26
septembrie
Mutarea
Sfintului
Apostol
si
Evanghelist
Ioan,
de
Dumnezeu Cuvintatorul.
28 septembrie Parintele
nostru
Marturisitorul.
IULIE
01
iulie - Sfintii Doctori
fara de arginti si facatori
de minuni Cosma
si
Damian,
cei din ROMA.
05 iulie - Cuviosul si de
Dumnezeu purtatorul Parintele
nostru Atanasie al Atonului,
cu
ucenicii
sai;
Cuviosul
Lampadie.
20 iulie - Sfintul Maritul
Prooroc Ilie Tezviteanul.
27
iulie
Sfintul
mare
Mucenic
si
tamaduitor
Pantelimon.
31 iulie - Incepe postul
Adormirii Maicii Domnului.
AUGUST
01
august
Scoaterea
cinstitelor
lemne
ale
Cinstitei
si
de
viata
facatoarei Cruci.
06 august - Schimbarea la
fata a Domnului, Dumnezeului
si Mintuitorului nostru Iisus
Hristos.
15
august - Adormirea
Prea
Sfintei, Slavitei, Stapinei
noastre
de
Dumnezeu
Nascatoarea
si
Pururea
Fecioara Maria.
29
august
Taierea
cinstitului cap al Sfintului,
Maritului
Prooroc,
Inaintemergatorului
si
Botezatorului IOAN.
SEPTEMBRIE
05
septembrie
Prooroc
Zaharia,
Nasterea
Stapinei
Dumnezeu
Pururea
DUMINICA
24 iunie - Nasterea Sfintului
Ioan Botezatorul.
01
septembrie
Anului Bisericesc.
08 septembrie Prea
Sfintei
noastre,
de
Nascatoarea
si
Fecioara Maria.
Inceputul
Sfintul
tatal
Cuviosul
Hariton
14 noiembrie - Sfintul si
intru tot laudatul Appostol
Filip, unul din cei 12
Apostoli; Sfintul Grigorie
Palama, Arhiepiscopul, (SE
LASA
SEC
PENTRU
POSTUL
CRACIUNULUI).
SAPTAMINA
DUHOVNICEASCA.
CRESTINII
ORTODOXI
SE
SPOVEDESC
SI
SE
IMPARTASESC.
20
noiembrie
Parintele nostru
Decapolitul,
ale
sfinte moaste se
Sfinta Minastire
din judetul Vilcea.
Cuviosul
Grigorie
carui
afla in
Bistrita
21 noiembrie - Intrarea in
biserica
a
Prea
Sfintei
Stapinei
noastre,
de
Dumnezeu
Nascatoarea
si
Pururea Fecioara Maria.
OCTOMBRIE
01
octombrie
Acoperamintul
Preasfintei
Stapinei
noastre
Nascatoarei de Dumnezeu si
pururea Fecioarei Maria.
30 noiembrie - Sfintul si
intru tot laudatul Apostol
Andrei, cel intii chemat.
Hramul bisericii Greco Ortodoxe din Roma.
DECEMBRIE
14
0ctombrie
Cuvioasa
Maica noastra Parascheva,
ale carei moaste se afla in
biserica
catedrala
a
Sfintei
Mitropolii
a
Moldovei si Bucovinei, in
Iasi.
21
octombrie
Cuviosii
Marturisitori
Visarion,
Sarai,
Sofronie
de
la
Cioara si Mucenicul Oprea
din Saliste.
26 0ctombrie - Sfintul Mare
Mucenic
Dimitrie,
izvoritorul de mir.
27
octombrie
Cuviosul
Parintele nostru Dimitrie
cel Nou din Basarabi, ale
carui sfinte moaste se afla
in
biserica
catedrala
a
Sfintei
Patriarhii
din
Bucuresti.
04 decembrie - Sfinta mare
Mucenita Varvara; Cuviosul
Parintele
nostru
Ioan
Damaschin.
05
decembrie
Prea
Cuviosul
si
de
Dumnezeu
purtatorul Parintele nostru
Sava cel Sfintit; Sfintul
Mucenic Anastasie.
06 decembrie - Cel intre
sfinti
Parintele
nostru
Nicolae,
Arhiepiscopul
Mirelor Lichiei, facatorul
de minuni.
07
decembrie
Sfintul
Ambrozie, Episcop de Milano
(Mediolanum).
Sfinta
Mucenita Filoteia fecioara,
ale carei sfinte moaste se
afla la Curtea de Arges.
12 decembrie - Cel intre
sfinti Parintele nostru si
facatorul
de
minuni
Spiridon; Sfintul Alexandru
Arhiepiscopul.
NOIEMBRIE
08 noiembrie - Soborul mai
Marilor Voievozi si cetelor
incepatori
Mihail
si
Gavriil
si al tuturor
cerestilor puteri.
13 noiembrie - Cel intre
Sfinti
Parintele
nostru
Ioan
Gura
de
Aur,
Arhiepiscopul
Constantinopolului.
13
decembrie
Sfinta
Mucenita Lucia Fecioara din
Siracuza
Sicilia;
Cuviosul Arsenio cel din
Latro;
Sfintii
Mucenici
Eustratie,
Auxentie,
Evghenie,
Mardarie
si
Orest.
15
decembrie
Sfintii
sfintitii
Mucenici
Elefterie, Suzana si Vah
cel Nou; Cuviosul Parintele
nostru Pavel cel din Latro.
- Intrarea Maicii Domnului
in Biserica (21 noiembrie).
20
decembrie
Sfintul
sfintitul
Mucenic
Ignatie
Teoforul.
25 decembrie - NASTEREA CEA
DUPA
TRUP
A
DOMNULUI
DUMNEZEULUI SI MINTUITORULUI
NOSTRU IISUS HRISTOS.
26 decembrie - Prea Cuviosul
Parintele nostru, de Dumnezeu
purtatorul
Nicodim
cel
Sfintit de la Tismana, din
ale carui Moaste se afla o
parte
la
a
sa
Sfinta
Minastire Tismana din judetul
Gorj.
27
decembrie
Sfintul
Apostol, Intiul Mucenic si
Arhidiacon Stefan; Cuviosul
Parintele
nostru
Teodor
Marturisitorul
si
Teofan
Pustnicul.
RINDUIELI
I.
BISERICESTI
Taierea
imprejur
Domnului (01 ianuarie);
- Sfintul Ioan
(07 ianuarie);
a
Intimpinarea
Domnului
(Stretenia) la 02 februarie;
- Floriile (07 aprilie);
(14
- Inaltarea (23 mai);
- Rusaliile (02 iunie);
- Schimbarea
la fata
Domnului (06 august);
a
- Inaltarea Sfintei Cruci (14
septembrie);
- Craciunul (25 decembrie).
II. PRAZNICELE IN CINSTEA
MAICII DOMNULUI
- Bunavestire (Blagovestenia)
la 25 martie;
- Adormirea Maicii
(15 august);
Domnului
- Nasterea Maicii
(08 septembrie);
Domnului
Acoperamintul
Maicii
Domnului (01 octombrie);
- Postul Sfintelor Pasti
(26 februarie - 13 aprilie)
Boteztorul
- Postul Sfintilor Apostoli
(10 - 28 iunie);
- Sfintul Haralambie
februarie);
(10
Sfintul
Mare
Mucenic
Gheorghe ( 23 aprilie);
Sfintii
Imparati
Constantin
si
Elena
(21
mai);
- Sfintii Apostoli Petru si
Pavel (29 iunie);
- Sfintul
iulie);
Boboteaza
sau
botezul
Domnului, chemata si EPIFANIA
sau Aratarea Domnului, (06
ianuarie);
Domnului
- Sfintul
Vasile cel Mare
(01 ianuarie);
Sfintul
Prooroc
Ilie
Tezviteanul (20 iulie);
PRAZNICELE IMPARATESTI
DE PESTE AN
Invierea
aprilie);
III. PRAZNICELE SFINTILOR
MAI ALESI DE PESTE AN
in
perioada
cuprinsa
intre
Craciun
si
Boboteaza (25 decembrie 06 ianuarie) .
POSTURILE LUNGI DE PESTE
AN
Pantelimon
- Postul Adormirii Maicii
Domnului (31 iulie - 14
august);
- Postul Nasterii Domnului
(15
noiembrie
24
decembrie);
ALTE
ZILE
DE
- toate zilele de miercuri
si vineri de peste an, in
afara de cele insemnate cu
"harti".
(27
Ajunul
ianuarie).
Sfinta
Parascheva
septembrie);
POST
Bobotezei
(5
(14
- Taierea capului Sf. Ioan
Botezatorul (29 august).
Sfintul
Mare
Mucenic
Dimitrie,
Izvoritorul
de
mir (26 octombrie);
- Inaltarea Sfintei
(14 septembrie).
- Sfintii Arhangheli Mihail
si Gavriil (08 noiembrie);
ZILELE
MINCAM
- Sfintul Ierarh
(06 decembrie);
- Bunavestire (25 martie);
Sfintul
Arhidiaconul
decembrie).
Nicolae
Stefan
(27
POSTURILOR
PESTE
- Duminica
aprilie);
Cruci
IN CARE
Floriilor
(07
- Nasterea Sfintului Ioan
Botezatorul (24 iunie);
NU SE FAC NUNTI
in
toate
zilele
de
miercuri si vineri de peste
an;
- Schimbarea
august);
la
Fata
(06
PRAZNICELOR
- Intrarea Maicii Domnului
in Biserica (21 noiembrie);
- in Postul Sfintelor Pasti
(25 februarie - 13 aprilie)
ZILELE DE "HARTI", ADICA
ZILELE DE MIERCURI
SI
VINERI
CIND
NU
SE
POSTESTE
in
ajunul
IMPARATESI;
- in Saptamina Luminata (14
aprilie - 21 aprilie);
- in Duminica
(02 iunie);
Rusaliilor
in
Postul
Sfintilor
Apostoli (10 - 28 iunie);
in
Postul
Maicii Domnului
august);
Adormirii
(01 - 14
in
Postul
Nasterii
Domnului (15 noiembrie - 24
decembrie);
De aceasta dezlegare
beneficiaza
numai
persoanele care tin toate
posturile,
in
intregimea
lor.
- 03 IANUARIE;
- 07 SI 09 FEBRUARIE;
- 21 SI 23 FEBRUARIE dezlegare la lapte, brinza
si oua;
- 17 SI 19 APRILIE;
- 05 SI 07 IUNIE;
quello che scioglierete
sopra la terra sarà sciolto
anche in cielo" (MATTEO
XVIII, 18 e XVI, 19).
- 27 SI 31 DECEMBRIE.
E' stata da Lui
istituita dopo la Sua Santa
Resurrezione: "Ricevete lo
Spirito Santo; a chi
rimetterete i peccati
saranno rimessi ed a chi
non gli rimetterete,
resteranno non rimessi"
(GIOVANNI XX, 22-23). La
potestà di legare e di
sciogliere i peccati c'è
l'ha non soltanto nostro
Salvatore Gesù Cristo, come
ha dimostrato
nell'occasione dei Suoi
miracoli (LUCA V, 20), ma
Egli ha trasmesso questa
potestà anche agli Apostoli
(GIOVANNI XX, 21-23), e
tramite loro agli vescovi
ed ai sacerdoti.
La Penitenza
predicata da San Giovanni
Battista e la confessione
dei peccati che aveva luogo
in quel tempo (MARCO I, 45), hanno preannunciato la
Confessione Cristiana.
Per ottenere il
perdono dei peccati
mediante il Sacramento
della Confessione, devono
realizzarsi alcune
condizioni: 1. sincero e
profondo pentimento per i
peccati compiuti; 2. loro
confessione davanti al
confessore; 3. decisione di
non peccare mai; 4. fede
forte in Cristo e speranza
nella Sua misericordia.
IL SACRAMENTO
DELLA CONFESSIONE
Brevi insegnamenti per coloro
che vanno alla confessione.
Rev. Dott. STEFAN
POPA
La Confessione è il
Sacramento mediante il quale
il fedele riceve dallo stesso
Dio il perdono dei peccati
confessati con pentimento
davanti al confessore
Il Salvatore ha
promesso questo Sacramento ai
Santi Apostoli, quando a
detto loro: "In verità vi
dico: tutto quello che
legherete sopra la terra sarà
legato anche in cielo e tutto
L'assoluzione oppure
lo scioglimento costituisce
il completo perdono dei
peccati ed il
ristabilimento del
penitente sotto la potenza
della grazia : "Essendo
anche essi abitanti della
terra e vivendo su questa
terra, i sacerdoti sono
stati onorati della fiducia
di amministrare le cose
celesti; essi hanno
ricevuto una potestà che
Dio neanche agli Arcangeli
ha dato, ai quali non ha
mai detto: "Tutto quello
che legherete sopra la
terra sarà legato anche in
cielo e tutto quello che
scioglierete sopra la terra
sarà sciolto anche in
cielo". I sovrani della
terra hanno la potestà di
legare, ma solo per i
corpi. Ma, la catena che
Dio ha dato ai preti, tocca
l'anima ed è lunga sino ai
cieli. Quello che i preti
compiono qua giù, Dio lo
conferma su, ed il Sovrano
approva la decisione dei
Suoi servi. Dunque che
altro ha dato loro, se non
la potestà celeste ? A chi
rimetterete i peccati
saranno rimessi ed a chi
non li rimetterete,
resteranno non rimessi"
(GIOVANNI XX, 22-23). Che
autorità potrebbe essere
più grande di questa: "Il
Padre infatti non giudica
nessuno, ma ha rimesso ogni
giudizio al Figlio"
(GIOVANNI V, 22). Ed io
vedo che tutta questa
potestà è stata data ai
sacerdoti dal Figlio" (SAN
GIOVANNI CRISOSTOMO,
Trattato sul Sacerdozio, 3,
5).
Dunque soltanto i
sacerdoti ed i vescovi
hanno il diritto e la
potestà di assolvere. Non
tutti i preti possono
confessare, perché il dono
di CONFESSARE, cioè il
potere di legare e di
sciogliere i peccati,
l'hanno soltanto i vescovi,
come successori degli
Apostoli, ai quali il
Salvatore ha dato questo
dono; i vescovi lo
trasmettono ai sacerdoti
tramite una speciale
delega, mediante una
speciale cerimonia
liturgica - chirotesia distinta dall'ordinazione
sacerdotale. NELLA CHIESA
ORTODOSSA IL CONFESSORE
DIVENTA PADRE SPIRITUALE
DELLA PERSONA CHE SI
CONFESSA, e la sua
responsabilità non si
limita alla semplice
assoluzione dei peccati.
Con la Confessione, tra i
due, nasce un rapporto
speciale di padre-figlio.
Sarebbe bene ed utile
non cambiare mai il Padre
Spirituale se non in caso
di grave necessita, per
esempio: quando il prete
stesso è stato trasferito o
deceduto, od in
impossibilita di esercitare
il sacerdozio, oppure
quando andiamo a vivere in
un'altra parrocchia lontana
dalla precedente. Cambiare
il Padre Spirituale spesse
volte e senza gravi motivi,
di per se costituisce un
grave peccato, che la Chiesa
definisce come "smerciare la
confessione". Lo stesso per
coloro che tengono due
confessori nello stesso
tempo, per raccontare peccati
diversi ad ognuno di loro.
Dopo il Santo
Battesimo, che per tutti i
fedeli costituisce l'inizio
della salvezza, la
Confessione è la seconda
purificazione, come se fosse
un secondo Battesimo. Perciò
è veramente doveroso che
tutti noi, laici, monaci,
chierici, sacerdoti, vescovi,
senza nessuna eccezione,
confessiamo i nostri peccati,
poiché tutti abbiamo
sbagliato e peccato: "Se
diciamo che siamo senza
peccato, inganniamo noi
stessi e la verità non è in
noi. Se riconosciamo i nostri
peccati, Egli che è fedele è
giusto ci perdonerà i
peccati e ci purificherà da
ogni colpa" ( I GIOVANNI I,
8-9). In modo particolare,
gli ammalati devono aver cura
di ricevere i Sacramenti
della Confessione e
Comunione, affinche la fine
della vita non arrivi
improvisamente e gli
sorprenda, in uno stato di
impreparazione, cioè non
confessati e non comunicati.
La confessione dei
peccati, fatta davanti al
Padre Spirituale, deve
essere:
1.
COMPLETA
comprendere tutti i
compiuti
dalla
confessione in poi;
2.
SINCERA
nascondere nulla;
deve
peccati
ultima
senza
3. LIBERAMENTE - fatta senza
nessun condizionamento;
4. SEGRETA;
5.
FATTA
CON
UMILTA'
E
PENTIMENTO
mostrando
la
nostra contrizione
per i
peccati
commessi
ed
il
sincero
desiderio
di
non
commetterli più. La semplice
esposizione dei peccati senza
vero pentimento e senza la
ferma
decisione
di
raddrizzamento, non porta con
se
il perdono dei peccati,
poiché il Signore dice: "se
non vi convertite, perirete
tutti allo stesso modo" (LUCA
XIII,5).
Il
fatto
essenziale
è
che
nel
periodo di tempo trascorso
tra
due
confessioni,
il
cristiano
si
sforzi
di
ravvedere
la
sua
vita,
perfezionandosi
nella
virtù.
I Santi Padri vietano
al fedele la descrizione
accurata dei peccati,
affinche non diventino
causa di scandalo per la
sua persona e per quella
del confessore. Basta
definire il peccato (per
esempio "peccato contro il
settimo comandamento con
una donna vedova") senza
dover entrare nei minimi
dettagli.
Non si deve indicare
l'identità delle persone
con le quali si è venuto in
contatto mentre si
commetteva il peccato (per
esempio "il nome ed il
cognome e l'indirizzo della
persona con cui ho peccato
è il seguente...");
dobbiamo colpevolizzare
responsabilmente noi
stessi, non "gli altri".
Nella confessione,
dobbiamo guardarsi da
trascurare le cose
essenziali da esporre al
Padre Spirituale; cerchiamo
di andare alla radice del
peccato, poiché_ tolta la
radice, il peccato non
germoglia più. Spesse volte
siamo scrupolosi nel
confessare le cose di poca
rilevanza, mentre tutta la
cattiveria entra in quattro
grandi peccati: 1. non
amare Dio; 2. odiare il
prossimo; 3. non credere
nella parola di Dio; 4.
essere superbi ed amanti
della vana gloria. E' da
questi radici che nascono i
germogli di tutti gli altri
peccati.
La confessione non ha
termini speciali durante
l'anno liturgico. Possiamo
correre al Padre Spirituale
ogni volta che sentiamo il
bisogno di alleggerire il
cuore dal peso dei peccati,
od ogni volta che si ha
bisogno della consolazione
della Grazia e della
speranza del perdono. più
spesso ci confessiamo,
meglio è.
La
consuetudine
ecclesiastica ha legato la
confessione
dalle
quaresime; perciò il quarto
comandamento della Chiesa
ci sollecita di confessare
quattro volte all'anno i
peccati, cioè nelle quattro
quaresime:
della
Pasqua,
del
Natale,
dei
Santi
Apostoli
e
della
Santa
Vergine Maria.
Coloro che sono più
progrediti nella fede e
nella pietà si confessino
ogni mese, gli altri almeno
una volta all'anno nella
quaresima della Pasqua. Non
dobbiamo tralasciare il
dovere di confessarsi per
l'ultima settimana della
Quaresima di Pasqua,
poiché_ in quella settimana
il sacerdote è molto più
impegnato e non sempre
rimane sufficiente tempo
per compiere la penitenza
stabilita dal Padre
Spirituale. Si deve correre
al Padre Spirituale dalla
prima settimana della
Quaresima di Pasqua e fare
allora la confessione,
affinché resti tempo
necessario per il
ravvedimento e la
purificazione del fedele,
ricevendo dignitosamente la
Santa Pasqua. Infatti, la
Quaresima di Pasqua è stata
apposta istituita, come
periodo di penitenza e di
raddrizzamento.
Il luogo dove si fa la
Confessione è la chiesa,
davanti all'icona del
Salvatore. Soltanto gli
ammalati e coloro che non
possono venire nella
chiesa, vengono confessati
a casa loro.
Il rito della
Confessione è composto dai
seguenti elementi:
- le preghiere iniziali (Re
celeste,
Santissima
Trinità, Padre nostro);
- Salmo 50 ed i tre tropari
di umiltà;
due
preghiere
sacerdotali, dove si prega
per il perdono dei peccati
di colui che si confessa;
la
confessione
dei
peccati fatta dal fedele
che
sta
inginocchiato
davanti
all'icona
del
Salvatore;
la
preghiera
scioglimento dai peccati;
di
l'istituzione
della
penitenza da parte del Padre
Spirituale.
La penitenza stabilita
dal Padre Spirituale
costituisce un mezzo che ha
come fine la contrizione ed
il ravvedimento del fedele.
Non sono atti di punizione e
di vendetta contro il
peccatore, nè "atti di
soddisfazione", ma medicine
che aiutano il fedele nel
curare le sue malattie
spirituali, riparare i mali
commessi, e nell'allontanarlo
dal peccato; sono dunque
preziosi aiuti ed esercizi di
allenamento nella virtù.
ESAME
DI
COSCIENZA
Volendo andare per
ricevere il Sacramento della
Confessione, prima di tutto
dobbiamo procedere all'ESAME
DI COSCIENZA. Per indagare
la coscienza sul nostro stato
interno, nella nostra ricerca
avremmo come punti di
riferimento: 1. I dieci
Comandamenti di Dio; 2. I
nove Comandamenti della
Chiesa.
Durante l'esame di
coscienza è utile avere a
portata di mano matita e
carta, per notare i peccati
commessi, i dubbi, i problemi
di vita, spirituali e morali
da esaminare insieme col
Padre Spirituale. Si evita
cosi di dimenticare o di
trascurare dei fatti
rilevanti.
I
DIECI
DIO
COMANDAMENTI
DI
1. Io sono il Signore,
Dio; non avrai altro
fuori di me.
tuo
Dio
I peccati contro questo
comandamento sono:
- venerare i falsi idoli;
eresia
opporsi
o
dissentire
nei
confronti
dell'insegnamento
di
fede
della Chiesa Ortodossa;
- apostasia - abiurare la
fede cristiana - ortodossa;
- scisma - non obbedire ai
Sacri Canoni della Chiesa;
- superstizione ed il ricorso
alla magia bianca o
nera,
alle
fatture,
lo
spiritismo,
l'invocazione
dei
morti,
cartomanzia,
chiromanzia,
astrologia,
onirologia ed ogni forma di
pratiche
occulte
od
esoteriche
poiché_
sono
tutte opera del demonio.
- amare se stesso più di
quanto si ama Dio.
QUESTO
COMANDAMENTO
NON
VIETA IL CULTO DEGLI ANGELI
E DEI SANTI.
2. Non ti farai idolo, nè
altre cose simili; non ti
prosterai davanti loro.
I peccati contro
questo comandamento sono:
- attaccamento al danaro,
cibo,
bevande,
lusso,
vestiti,
oro,
quando
diventano i nostri padroni
e
condizionano la nostra
vita.
IL
COMANDAMENTO
NON
SI
RIFERISCE E NON VIETA IL
CULTO
DELLE
SACRE
ICONE
ORTODOSSE.
3. Non nominare il Nome di
Dio invano.
I peccati contro
questo comandamento sono:
comportamento
scortese
nella chiesa;
- irriverenza nei confronti
delle cose sacre;
protestare
contro
gli
ordinamenti di Dio;
- bestemmiare e maledire;
- non
mantenere
i voti
fatti nel nome di Dio;
falso
giuramento
religioso;
- infrangere volutamente e
coscientemente
un
giuramento religioso;
giurare
facilmente
ed
invocare Dio come testimone
per
cose
di
poca
importanza;
deridere
o
scherzare
sulle cose sacre.
4. Ricordati del giorno del
Signore e lo santifichi.
I peccati contro
questo comandamento sono:
- lavorare la Domenica e
nei
giorni
di
festa,
eccetto
le
situazioni
speciali o i casi di grave
necessita;
obbligare
gli
operai
lavorare la Domenica e nei
giorni di festa religiosa;
- non andare nella chiesa
per ascoltare piamente la
Santa
Liturgia
ogni
domenica e festa religiosa.
- la pigrizia;
- non voler lavorare per
guadagnarsi la vita;
- farsi mantenere.
5. Onora tuo padre e tua
madre affinche tu stia bene
e vivi per molti anni sulla
terra.
I doveri dei figli nei
confronti dei genitori
sono:
- amarli; - ubbidirli;
- comportarsi bene e non
amareggiarli;
aiutarli
in
caso
di
necessita, consolarli nelle
avversità,
mantenerli
durante la vecchiaia;
- pregare per loro mentre
sono in vita e dopo;
- celebrare per loro il
culto dei morti previsto
dalla Chiesa Ortodossa.
I doveri dei genitori
nei confronti dei figli
sono:
- amarli;
- curare il loro buon stato
corporale e spirituale;
- offrire loro un mezzo
onesto per guadagnarsi la
vita;
dare
loro
una
buona
educazione
per
diventare
buoni
cittadini
della
Patria terrestre e celeste.
6. Non uccidere.
I peccati contro
questo comandamento sono:
-uccisione fisica tramite:
-uccisione stessa
-aborto;
-imposizione di un lavoro
estenuante;
-severità e crudeltà;
-mettere
in
pericolo
la
vita di una persona;
-negare ad una persona i
mezzi di sostentamento per
sopravvivere.
uccisione
spirituale
mediante:
-cattivo esempio personale;
-invidia;
-ira;
-calunnia;
-odio.
7. Non fornicare.
I peccati contro
questo comandamento sono:
- adulterio;
- pensieri e desideri impuri;
- parole ed atti impuri;
- vestimento indecente;
- ingordigia ai cibi ed alle
bevande alcooliche;
- lettura e diffusione di
libri pornografici;
- visione e diffusione di
filmi pornografici;
- danze, giochi di società e
canti indecenti;
- alcolismo ed indolenza che
hanno come seguito pensieri,
desideri ed atti impuri.
8. Non rubare.
I peccati contro questo
comandamento sono:
- furto;
- rapina e brigantaggio;
falsificazione
dei
documenti privati e pubblici;
- falsificare il danaro;
- specula;
- usura;
- corruzione e concussione;
- non restituire le cose od
il danaro presi in prestito;
- essere pagato per un lavoro
mai fatto;
- accattoneria;
- appropiarsi dei beni della
Chiesa o dei beni donati per
testamento o per pia volontà
alla Chiesa;
- simonia - dare ed ottenere
per
soldi
il
sacramento
dell'ordinazione.
9.
Non
pronunciare
falsa
testimonianza contro il tuo
prossimo.
I peccati contro questo
comandamento sono:
- falsa testimonianza;
- falso giuramento;
- ingiusta o falsa denuncia;
- gonfiare le cose;
- vantarsi di avere delle
cose che in realtà non
si
possiedono, o nascondere le
cose possedute col
fine di
ingannare gli altri;
- perfidia e dolo;
- falsità;
- adulazione;
- ipocrisia;
- calunnia;
- maldicenza e ciacchera.
10. Non desiderare la moglie
ed alcuna delle cose che sono
del tuo prossimo.
I peccati contro questo
comandamento sono:
- accaparramento delle cose
altrui;
pensieri,
passioni,
desideri
impuri
ed
incontrollati che spingono al
peccato.
I NOVE COMANDAMENTI
DELLA CHIESA ORTODOSSA.
1. Ascoltare piamente la
Santa
Liturgia
ogni
domenica.
Questo comandamento include
in se anche la preghiera
cotidiana
e la
regolare
frequentazione
della
Chiesa. Infatti, secondo il
canone
è scomunicato il
cristiano
che
per
tre
domeniche consecutive non è
andato
nella
chiesa
per
sentire la Santa Liturgia.
2. Osservare i periodi di
digiuno
stabiliti
dalla
Chiesa Ortodossa per ogni
anno liturgico.
Nei paesi di
confessione ortodossa, in
questi ultimi anni "l'opera
missionaria", cioè la
propaganda degli eterodossi
di varie confessioni, ha
organizzato delle vere
campagne di colonizzazione
spirituale di queste
nazioni, usando come mezzo
il plagio e la compravendita delle coscienze.
8. Non alienare
od usare
per scopi personali i beni
temporali della Chiesa.
9.
Non
celebrare
nozze,
agape
ed
altre
feste
durante
le
quattro
quaresime.
I PECCATI
CAPITALI
3. Onorare il clero.
4. Ricevere i Sacramenti
della Confessione e della
Comunione per quattro volte
all'anno durante i quattro
grandi periodi annuali di
digiuno, e se ciò non fosse
possibile,
allora
almeno
una volta all'anno durante
la quaresima pasquale.
5. Pregare per i nostri
Pastori e Governanti.
6. Osservare i periodi di
digiuno
straordinario,
stabiliti
dal
Vescovo
Eparchiale
o
dal
Metropolita, in tempo di
grave pericolo, di epidemie
o di calamita.
7. Non leggere
degli eretici.
i
libri
Non è la paura delle
idee diverse ciò che ha
ispirato questo
comandamento, ma
l'esperienza pastorale:
infatti, è notevole la
confusione e
l'avvelenamento spirituale
che questi scritti seminano
nel cuore dei fedeli.
Spesso, l'ignoranza, la
sete di verità plagiata,
lo stato di necessità e la
povertà sono delle
situazioni che offuscano la
capacita di discernimento
delle persone; ed è in quel
istante che le idee
diventano arme di guerra
proselitista che non
edificano, ma devastano
coscienze, anime, famiglie,
nazioni.
1.
Superbia;
2.
attaccamento al danaro; 3.
Fornicazione; 4. Invidia;
5.
Avidità; 6. Ira; 7.
Pigrizia.
I
PECCATI CONTRO
LO SPIRITO SANTO
1. Eresia e scisma
- cioè
l'opposizione
e
dissenso
contro le Verità di Fede e
la disciplina della Chiesa
Ortodossa;
2. Le fiducia irragionevole
nella bontà di Dio, che ti
fa insistere nel commettere
dei peccati, pensando che
Dio ti perdonerà anche se
tu
non
ravvedi
il
tuo
comportamento.
3. La disperazione nella
misericordia di Dio e nella
Sua provvidenza. Sono delle
persone che pensano che i
loro
peccati
sono
così
grandi
da
non
poter
ottenere il perdono di Dio,
anche
se
essi
si
pentissero;
perciò
non
tentano
più
di
raddrizzarsi,
ma
peccano
sempre. Questo è anche il
peccato di Giuda Iscariota
che dopo aver venduto il
Signore si è suicidato.
4. Invidiare il prossimo
per le grazie ricevute, per
il suo progredimento nelle
opere buone.
5.
Non
indirizzare
i
peccatori sulla retta via.
6. Impenitenza sino alla
morte ed lo sconsideratezza
dei doni di Dio.
7. Ateismo ed indifferenza
nei
confronti
di
Dio,
glorificato nella Trinità.
I PECCATI CHE
GRIDANO AL CIELO
1. Uccisione volontaria - che
può avvenire sia al livello
fisico (uccisione, crudeltà,
tortura, schiavitù, guerra),
sia
al
livello
spirituale
(calunnia ed il disonore).
Il peccato
dell'uccisione ha la stessa
gravita anche quando a come
oggetto le piante, gli
animali, la natura in genere:
abbandono degli animali,
crudeltà, uccisione dei
cuccioli, devastazione delle
foreste e dell'ambiente. Come
passa-tempo, anche la caccia
e la pesca costituiscono il
peccato dell'uccisione.
2. Aborto;
3. Sodomia;
4.
Oppressione
indifesi: vedove,
poveri;
degli
orfani e
5. Ritenere il salario degli
operai
ed
altri
peccati
contro la giustizia sociale:
specula,
trattenere
parzialmente
per
ragioni
ingiuste lo stipendio, far
crescere il costo della vita,
falsificare gli alimenti.
6. Disonorare, deridere
opprimere i genitori.
LE
ed
VIRTU' CRISTIANE
La virtu cristiana è
definita come il desiderio
stabile e l'abitudine di
compiere la legge morale
con amore per Dio e per il
prossimo, essendo aiutati ed
assistiti dalla grazia di
Dio. La virtu rappresenta il
nutrimento dell'anima, lo
spegnimento del cattivo
impeto dell'uomo,
l'allontanamento dalle
tentazioni, la liberazione
dai peccati che rende l'uomo
capace di germogliare
soltanto il bene che porta
alla salvezza. Mediante la
virtu, l'uomo diventa
contento nella vita
terrestre, felice nella vita
futura ed amato da Dio.
LE
VIRTU'
MORALI
Le virtu morali
guidano il comportamento
del cristiano nei confronti
di se stesso e dei suoi
simili. Esse sono: 1.
saggezza; 2. giustizia; 3.
temperanza; 4. fortezza
(SAPIENZA VIII, 7).
La saggezza
cristiana, chiamata anche
prudenza, è la virtu che
guida la mente ed il
pensiero nel regolare il
nostro comportamento di
vita, affinche non
disturbiamo tramite parole
od azioni Dio stesso ed i
nostri simili (MATTEO X,
16). I suoi frutti sono:
previdenza, accoglienza del
buon consiglio, buona
custodia per se stesso. I
peccati contro di essa,
sono: incostanza,
trascuratezza dei buoni
consigli, fretta.
La giustizia
cristiana è la virtu che ci
rende in grado di compiere
con coscienza e decisione
tutti i nostri doveri nei
confronti di Dio e dei
simili (MATTEO XXII, 21) .
Il frutto della giustizia è
la santità (LUCA II, 25).
La temperanza
cristiana, chiamata anche
moderazione, è la virtu
mediante il quale l'uomo
mette la giusta misura in
tutti gli atti compiuti
durante la sua vita:
condotta, parlare,
mangiare, bere, vestire
(ROMANI, XIII, 13-14). I
frutti della temperanza
sono: mitezza, umiltà,
decenza della condotta e
del parlare, salute del
corpo e del anima. I
peccati contro di essa
sono: conformismo,
formalismo, pedanteria e
fariseismo.
La fortezza cristiana
è la qualità dell'anima
umana di compiere con
costanza e decisione i suoi
doveri, affrontando con
decisione e coraggio tutte
le avversità e pericoli
(EFESINI VI, 10-11). I
frutti della fortezza sono:
pazienza e costanza. I
peccati contro di essa,
sono: paura, viltà e
spericolatezza.
LE
VIRTU'
TEOLOGICHE
Le virtu teologiche
si rinforzano nel cuore
dell'uomo soltanto tramite
l'aiuto della grazia di Dio
e sono orientate
direttamente verso Dio,
avvicinando il fedele alla
fonte della vita religioso,
che è Dio stesso. Le virtu
teologiche vengono
piantate da Dio nell'anima
del uomo, insieme con la
grazia santificatrice;
perciò, esse sono chiamate
anche virtu sovrannaturali.
Le virtu teologiche
sono: fede, speranza,
carità (I CORINZI, XIII, 113).
OPERE DI CARITA' NEI
CONFRONTI DEL CORPO E
DELL'ANIMA
01. Sfamare
affamata.
la
persona
02.
Offrire
acqua
persona assetata.
03.
Vestire
bisognose.
le
alla
persone
04. Visitare gli ammalati e
consolare gli carcerati.
05. Ospitare di buon cuore
i viandanti.
06.
Provvedere
o
contribuire per il funerale
cristiano dei
poveri deceduti che
non hanno nessuno.
07. Correggere colui
sbaglia o pecca.
che
08. Istruire gli ignoranti.
09. Dare un buon consiglio
coloro che hanno bisogno.
10.
Pregare Dio per il
prossimo.
11. Consolare gli affitti.
di noi. Amen.
prostriamoci
a
Cristo
stesso Re e nostro Dio !
E ancora:
Salmo 50
Re
Celeste,
Consolatore,
Spirito di Verità, che sei
presente in ogni luogo ed
ogni
cosa
porti
a
compimento, tesoro di beni
che doni la vita, vieni e
dimora in noi e purificaci
da ogni macchia e salva, o
Buono, le anime nostre.
Santo Dio, Santo Forte,
Santo Immortale, abbi pietà
di noi. ( 3 volte )
Gloria al Padre, al
Figlio
ed
allo
Spirito
Santo, ora e sempre, nei
secoli dei secoli. Amen.
Santissima Trinità , abbi
pietà
di
noi;
Signore,
purifica i nostri peccati;
Sovrano, perdona le nostre
iniquità; Santo, visita e
guarisci
le
nostre
infermità, per il Tuo nome.
Kyrie eleison ( 3 volte )
Gloria al Padre, al
Figlio ed allo Spirito
Santo, ora e sempre e nei
secoli dei secoli . Amen.
LE
PREGHIERE DELLA
CONFESSIONE
Traducere:
Rev. Dott. STEFAN
POPA
A. PREGHIERE PRIMA DELLA
CONFESSIONE
Gloria a Te,
gloria a Te!
Dio
nostro,
Poi, per un po di
tempo, resti in silenzio,
finché tutti i tuoi sensi si
calmeranno e quindi fai tre
inchini sino alla terra e, se
sei sacerdote, dici:
Benedetto il nostro Dio, in
ogni tempo, ora e sempre, nei
secoli dei secoli. Amen.
E se non sei sacerdote, dici:
Signore, Gesù Cristo, Figlio
di Dio, per le preghiere
della Tua Purissima Madre e
di tutti i Santi, abbi pietà
Padre nostro che sei
nei cieli, sia santificato
il Tuo nome, venga il Tuo
regno, sia fatta la Tua
volontà, come in cielo così
in terra. Dacci oggi il
nostro pane cotidiano e
rimetti a noi i nostri
debiti, come noi li
rimettiamo ai nostri
debitori e non permettere
che siamo indotti in
tentazione; ma liberaci dal
maligno.
Poiché Tuo è il
regno, la potenza e la
gloria, Padre, Figlio e
Spirito Santo, ora e
sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
Kyrie eleison ( 12 volte )
Gloria al Padre, al
Figlio ed allo Spirito
Santo, ora e sempre e nei
secoli dei secoli . Amen.
Venite,
adoriamo
nostro Dio!
il
Re
Venite,
adoriamo
e
prostriamoci a Cristo Re e
nostro Dio !
Venite,
adoriamo
e
Pietà di me, o Dio, secondo
la Tua grande misericordia,
e nella Tua immensa bontà
cancella il mio peccato.
Lavami dalla mia iniquità e
purificami dal mio peccato,
perché
riconosco
la
mia
iniquità ed il mio peccato
mi
sta
sempre
dinanzi.
Contro Te solo ho peccato
e davanti a Te il male ho
commesso; e così, Tu sei
giusto nelle Tue parole, e
vittorioso
quando
mi
giudicherai.
Ecco,
nell'iniquità
sono
stato
concepito, e nel peccato mi
ha
generato
mia
madre.
Ecco, hai amato la verità
mostrandomi
le
cose
mai
rivelate ed i misteri della
Tua
saggezza . Aspergimi
con
l'issopo
e
sarò
purificato, lavami e sarò
più
bianco
della
neve.
Fammi sentire
gioia e
letizia, ed esulteranno le
ossa umiliate. Volta il Tuo
sguardo dai miei peccati e
cancella
tutte
le
mie
iniquità. Edifica in me, o
Dio,
un
cuore
puro
e
rinnova in me uno spirito
saldo.
Non
respingermi
lontano dal Tuo volto, e
non privarmi del Tuo Santo
Spirito.
Dammi
la
gioia
della
Tua
salvezza
e
rinforzami con uno spirito
saldo.
Insegnerò
agli
iniqui le Tue vie e gli
empi
a
Te
ritorneranno.
Liberami dallo spargimento
del
sangue, o Dio,
Dio
della mia salvezza; la mia
lingua
esalterà
la
Tua
giustizia. Signore, aprirai
le mie labbra, e la mia
bocca
proclamerà
la
Tua
lode. Perché se Tu avessi
gradito sacrifici, ne avrei
offerti; ma gli olocausti
non ti sono graditi. Uno
spirito
contrito
è
sacrificio
a
Dio;
uno
spirito
contrito
ed
umiliato, o Dio, Tu non
perseguiti. Signore, nella
Tua
benevolenza
sia
propizio a Sion, e saranno
ricostruite
le
mura
di
Gerusalemme.
Allora
gradirai il sacrificio di
giustizia,
l'oblazione
e
l'olocausto,
allora
immoleranno vitelli sopra
il Tuo altare.
Tropari di umiltà:
Pietà di noi, o
Signore, pietà di noi! Privi
di ogni risposta, noi,
Tuoi
servi peccatori, Ti
rivolgiamo questa supplica
come nostro Sovrano : pietà
di noi !
Gloria al Padre, al Figlio,
ed allo Spirito Santo.
Signore, abbi pietà di
noi, poiché in Te speriamo.
Non adirarti con noi
fortemente, nè ricordarti
delle nostre iniquità, ma
rivolgi anche ora il Tuo
sguardo verso di noi, quale
misericordioso che sei, e
liberaci dai nostri nemici;
poiché Tu sei il nostro Dio
e noi siamo il Tuo popolo,
tutti opera delle Tue mani ed
il Tuo nome invochiamo.
Ora e sempre, e
dei secoli. Amen.
nei
secoli
Aprici la porta della
misericordia, o benedetta
Deipara, affinché noi, che
speriamo in te, non fossimo
persi ma liberati dalle
avversità, poiché tu sei la
salvezza del popolo
cristiano.
Poi queste preghiere:
Signore, Gesù Cristo, nostro
Dio, anche per i miei peccati
hai
ricevuto
delle
offese
mentre stavi sulla Croce; ma
Tu chiami a Te i peccatori,
dicendo:
"Non
manderò
via
colui
che
viene
a
Me";
perciò,
ricevi
anche
me,
indegno. Perdonami tutti i
peccati e mi dia la Tua
grazia e la Tua benedizione,
per
la
Tua
grande
ed
insuperabile misericordia e
per le preghiere della Tua
Purissima Madre e di tutti i
Santi. Amen.
ORA SI ESEGUE L'ESAME
DI
COSCIENZA.ALLA FINE SI RECITA
QUESTA PREGHIERA:
non ho abbandonato i miei
peccati. Cosa potrei dire
per
la
mia
grande
ingratitudine
e
dove
andro ? ... Ho commesso
tante ingiustizie !
Ma
sapendo che Tu hai ricevuto
per i
miei
peccati
la
morte sulla Croce e vedendo
che Tu chiami i peccatori
per farli capire le
Tue
scritture, poiché hai detto
con la Tua
bocca:
"Non
manderò via colui che viene
a Me", perciò io ritorno a
Te,
mio
Sovrano
misericordioso
e
mi
prosterno davanti ai Tuoi
piedi. Signore, accogli me,
indegno, e perdonami tutti
i peccati, dandomi la Tua
grazia
e
la
Tua
benedizione,
per
la
Tua
grande
ed
insuperabile
misericordia. Mi pento per
i miei peccati, o Signore,
e sono contrito poiché in
ogni modo ho adirato la Tua
bontà con le parole, le
opere
ed
i
pensieri,
volontariamente
ed
involontariamente.
Perciò,
prometto
veramente
che
d'oggi in poi, con l'aiuto
della
Tua
grazia
non
tornerò più ai miei peccati
di
prima,
preferendo
piuttosto
di
morire
che
infrangere
uno dei Tuoi
comandamenti;
decido
di
obbedirTi ora e sempre ed
venero il Tuo santo nome, o
mio
dolce
Gesù,
e
Ti
glorifico nei secoli dei
secoli. Amen.
Gloria al Padre, al
Figlio
ed
allo
Spirito
Santo, ora e sempre, nei
secoli dei secoli. Amen.
Santissima Trinità , abbi
pietà
di
noi;
Signore,
purifica i nostri peccati;
Sovrano, perdona le nostre
iniquità; Santo, visita e
guarisci
le
nostre
infermità, per il Tuo nome.
Kyrie eleison ( 3 volte )
Gloria al Padre, al
Figlio ed allo Spirito
Santo, ora e sempre e nei
secoli dei secoli . Amen.
Padre nostro che sei
nei cieli, sia santificato
il Tuo nome, venga il Tuo
regno, sia fatta la Tua
volontà, come in cielo così
in terra. Dacci oggi il
nostro pane cotidiano e
rimetti a noi i nostri
debiti, come noi li
rimettiamo ai nostri
debitori e non permettere
che siamo indotti in
tentazione; ma liberaci dal
maligno.
SACERDOTE:
Poiché Tuo è il regno,
la potenza e la gloria,
Padre, Figlio e Spirito
Santo, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli. Amen.
FEDELE:
B.
IL
RITO
CONFESSIONE
DELLA
SACERDOTE:
Benedetto il nostro
Dio, in ogni tempo, ora e
sempre, nei secoli dei
secoli. Amen.
FEDELE:
Ascoltami, o mio Signore e
Creatore, ed ancora ascolti
me, Tuo
servo peccatore ed
indegno; poiché tante altre
volte
Ti
ho
promesso
di
cambiare la mia vita cattiva
ed
in
alcun
modo
l'ho
cambiata.
Ho peccato, o
Signore,
ho
peccato;
riconosco le mie colpe, mi
pento di aver peccato e mi
vergogno di venire dinanzi
alla Tua faccia, dopo tante
volte
quando
non
ho
rispettato la Tua parola
e
Santo Immortale, abbi pietà
di noi. ( 3 volte )
Gloria a Te,
gloria a Te!
Dio
nostro,
Re
Celeste,
Consolatore,
Spirito di Verità, che sei
presente in ogni luogo ed
ogni
cosa
porti
a
compimento, tesoro di beni
che doni la vita, vieni e
dimora in noi e purificaci
da ogni macchia e salva, o
Buono, le anime nostre.
Santo Dio, Santo Forte,
Kyrie eleison ( 12 volte )
Gloria al Padre, al Figlio
ed allo Spirito Santo, ora
e sempre
e nei secoli dei
secoli . Amen.
Venite,
adoriamo
il
Re
nostro Dio!
Venite,
adoriamo
e
prostriamoci a Cristo Re e
nostro Dio !
Venite,
adoriamo
e
prostriamoci
a
Cristo
stesso Re e nostro Dio !
Salmo 50
Pietà di me, o Dio, secondo
la Tua grande misericordia,
....
Tropari di umiltà:
Pietà
di
noi,
o
Signore,
pietà di noi! Privi di ogni
risposta, noi,
Tuoi servi
peccatori,
Ti
rivolgiamo
questa supplica
come nostro
Sovrano : pietà di noi !
gloria
Figlio
Santo,
secoli
a Te, al Padre, al
ed allo Spirito
ora e sempre, nei
dei secoli. Amen.
SACERDOTE:
Gloria al Padre, al Figlio,
ed allo Spirito Santo.
Signore, abbi pietà di noi,
poiché in Te speriamo. Non
adirarti con noi fortemente,
nè ricordarti delle nostre
iniquità, ma rivolgi anche
ora il Tuo sguardo
verso di
noi, quale misericordioso che
sei, e liberaci dai nostri
nemici; poiché
Tu sei il
nostro Dio e noi siamo il Tuo
popolo, tutti opera delle Tue
mani
ed
il
Tuo
nome
invochiamo.
Ora e sempre, e
dei secoli. Amen.
nei
secoli
Aprici la porta della
misericordia, o benedetta
Deipara, affinché noi, che
speriamo in te, non fossimo
persi ma liberati dalle
avversità, poiché tu sei la
salvezza del popolo
cristiano.
SACERDOTE:
Preghiamo il Signore.
FEDELE:
Kyrie eleison.
SACERDOTE:
O Dio, nostro Salvatore, che
per mezzo del tuo Profeta
Nathan hai accordato a Davide
penitente il perdono dei suoi
peccati,
ed hai accolto la
preghiera di Manasse, per la
sua
penitenza,
Tu
stesso,
secondo il tuo amore per gli
uomini, ricevi anche questo
Tuo servo (NOME) che si pente
dei suoi peccati e volti lo
sguardo da tutto ciò che lui
ha
commesso,
poiché
Tu
perdoni
le
ingiustizie
e
passi
sopra
le
iniquità.
Perché sei Tu che hai detto:
"in verità vi dico che
non
voglio
la
morte
del
peccatore, ma che si converta
e
viva", e che "bisogna
perdonare
settanta
volte
sette i peccati".
Poiché,
come
la
Tua
gloria
è
incomparabile,
lo
stesso
anche la Tua misericordia è
incommensurabile, e
se Tu
tieni conto delle iniquità,
chi potrà sussistere?
Perché Tu sei il Dio
dei penitenti, e noi rendiamo
Preghiamo il Signore.
FEDELE:
Kyrie eleison.
SACERDOTE:
Signore
Gesù
Cristo,
Figlio
del
Dio
Vivente,
Pastore
ed Agnello che
togli i peccati del mondo,
Tu che hai perdonato il
debito ai due debitori ed
alla
peccatrice
hai
accordato il perdono dei
suoi peccati, Tu stesso,
Signore, libera, rimetti,
perdona,
i
peccati,
le
iniquità,
i
sbagli
volontari ed involontari,
coscienti od incoscienti,
di
negligenza
o
di
disubbidienza commesse dal
Tuo servo (NOME), ed in
quanto uomo carico del peso
della carne ed abitante in
questo mondo
è stato
ingannato dal demonio in
ogni maniera: nelle parole,
nelle opere, coscientemente
od incoscientemente; se ha
trasgredito la parola del
sacerdote, oppure si trova
sotto
la scomunica del
sacerdote, oppure è caduto
sotto
la
sua
stessa
maledizione, oppure è stato
legato da giuramento, Tu
stesso, come Sovrano buono
che non vuole ricordarsi il
male, degnati di slegare
Tuo servo (NOME) mediante
la parola, perdonandogli la
scomunica, la maledizione
ed il giuramento secondo la
Tua
grande
misericordia.
Così, Sovrano filantropo e
Signore, ascoltami quando
prego la Tua bontà per il
Tuo servo (NOME) e nella
Tua
grande
misericordia
allontana
gli
occhi
dai
suoi peccati. Liberalo dai
tormenti eterni, poiché hai
detto, o Signore: "Tutto
ciò
che
legherete
sulla
terra sarà legato nei cieli
e
tutto
ciò
che
scioglierete
sulla
terra
sarà sciolto nei cieli".
Perché Tu solo sei
senza peccato e noi
rendiamo gloria a Te:
Padre, Figlio e Spirito
Santo, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli. Amen.
Ecco,
figlio,
Cristo
è
invisibilmente
presente
per
ricevere
la
tua
confessione
fatta
con
umilta;
perciò
non
vergognarti e non temere
per
nascondermi
qualche
peccato, ma senza reticenza
confessa tutto ciò che hai
commesso per
ricevere il
perdono da nostro Signore
Gesù Cristo. Ecco la Sua
santa icona sta davanti a
noi, ed io sono soltanto un
testimone
per
rendere
testimonianza davanti a Lui
di
tutto
ciò
che
confesserai; e se tu mi
nasconderai
qualcosa,
sappia che raddoppierai i
tuoi peccati. Dunque stia
attento, dal momento che
sei venuto dal medico, bada
di
ritornare
a
casa
guarito.
Viene fata la
confessione dei peccati.
Alla fine, il Padre
Spirituale interroga ancora
il penitente se ha altri
peccati da confessare,
all'occorenza procede a
delle interrogazioni
supplementari, poi conclude
con questa raccomandazione:
Ecco, figlio, a
partire da questo momento
tu devi stare in guardia da
tutte queste cose, perché
sei stato battezzato con un
secondo battesimo, secondo
i Sacramenti cristiani.
D'ora in poi, metti un buon
inizio, sperando
nell'aiuto di Dio, che può
aiutarti. Soprattutto bada
a te stesso per non
ritornare agli stessi
errori di prima, affinche
non diventi oggetto di
scherno per i demoni ed il
mondo, poiché i peccati non
portano con se nessun
beneficio ai cristiani, ma
in questo mondo portano
debolezze, malattie,
povertà, e tante disgrazie;
e per l'aldilà avvalgono la
condanna eterna ed i
tormenti dell'inferno.
Perciò, piccoli e grandi,
ricchi e poveri, tutti noi
abbiamo il dovere di vivere
piamente e nel timore di
Dio, affinche sempre siamo
rinforzati dalla grazia di
Dio.
SACERDOTE:
Inclina la tua testa.
Preghiamo il Signore.
secoli dei secoli.
FEDELE:
FEDELE:
Amen.
Kyrie eleison.
SACERDOTE:
SACERDOTE:
Signore Iddio, salvezza dei
tuoi servi, Misericordioso,
Generoso e Longanime, che Ti
rammarichi
per
i
nostri
peccati, e non vuoi la morte
del peccatore, ma che si
converta e viva, Tu stesso
ora abbi pietà del tuo servo
(NOME) e donagli il senso
della penitenza, il perdono
dei suoi peccati e lo sleghi,
perdonandogli
ogni
peccato
volontario ed involontario.
Riconcilialo ed uniscilo alla
tua santa Chiesa, in Gesù
Cristo nostro Signore, poiché
insieme con Lui, Ti si addice
la potenza e la magnificenza,
ora e sempre, nei secoli dei
secoli. Amen.
SACERDOTE:
Abbi pietà di noi, o
Dio, secondo la Tua grande
misericordia, noi ti
preghiamo ascoltaci ed abbi
pietà.
FEDELE:
Nostro Signore Gesù Cristo
e Dio, con la sua grazia ed
il
suo
amore
per
gli
uomini, perdoni te, figlio
(NOME), e ti rimetta tutti
i
tuoi
peccati;
ed
io
indegno sacerdote e Padre
Spirituale, per il potere
che mi è stato dato, ti
perdono e ti slego da tutti
i tuoi peccati, nel nome
del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen.
(Il sacerdote traccia una
croce
sulla
testa
del
fedele inginocchiato).
FEDELE:
E' veramente giusto
chiamarti beata, o Deipara,
che per sempre sei beata,
purissima e Madre del
nostro Dio. Te più
venerabile dei Cherubini ed
incomparabilmente più
gloriosa dei Serafini, che
restando Vergine partoristi
il Verbo di Dio, qual vera
Madre di Dio, ti
magnifichiamo.
Kyrie eleison (tre
volte).
Ancora preghiamo per la
remissione ed il perdono dei
peccati del servo di Dio,
(NOME) e perché siano
perdonati tutti i suoi
peccati volontari ed
involontari.
Gloria al Padre, al
Figlio ed allo Spirito
Santo, ora e sempre e nei
secoli dei secoli . Amen.
Affinche nostro Signore
e Dio gli concedi il perdono
dei peccati e tempo di
penitenza.
FEDELE:
Kyrie eleison (si
ripete per tre volte).
SACERDOTE:
Poiché Tu sei Dio
misericordioso e filantropo,
e noi rendiamo gloria a
Te, Padre, Figlio e Spirito
Santo, ora e sempre e nei
Amen.
SACERDOTE:
Padre benedici.
Signore Gesù Cristo,
Figlio
di
Dio,
per
le
preghiere
della
Tua
Purissima
Madre
e
dei
nostri Santi Padri, abbi
pietà di noi e ci salvi.
SACERDOTE:
SACERDOTE:
FEDELE:
Kyrie eleison ( 3 volte)
FEDELE:
Kyrie eleison (si
ripete per tre volte).
ed Ambrosio Vescovo di
Milano; dei nostri Santi
Padri, fattori di miracoli:
Nicola di Mira di Licia e
Spiridone di Trimitunda;
dei tutti i Santi Gerarchi;
per le preghiere dei santi,
gloriosi e grandi martiri:
Giorgio il portatore della
vittoria, Demetrio il
sorgente di santo olio,
Teodoro Tirone e Teodoro
Stratilato, delle martiri
Perpetua e Felicità di
Roma, Ecaterina di
Alessandria e Lucia di
Siracusa; del santo martire
Caralambie e di tutti i
santi, buoni e vittoriosi
martiri; per le preghiere
dei nostri venerati Padri,
portatori di Dio: Ignazio
Teoforo, Gregorio
Decapolita. Paolo di Teba,
Antonio Abate, Pacomio,
Macario di Alessandria,
Eutimio, Benedetto di
Norcia, e delle venerate
monache: Pelagia, Teodosia,
Anastasia, Eupraxia,
Febronia, Teodula,
Eufrossina, Maria Egiziaca
e Paraschevi; dei Santi
(N) di cui oggi celebriamo
memoria, dei Santi e giusti
Gioacchino ed Anna,
progenitori del Signore, e
di tutti i Santi, abbia
pietà di noi e ci salvi,
poiché e' buono ed amico
degli uomini.
Cristo nostro vero
Dio, per le preghiere della
Sua Purissima Madre, dei
Santi, per la potestà
della venerata e
vivificante Croce; per la
protezione delle venerate,
celesti, incorporee Potestà
angeliche; per le preghiere
del venerato e glorificato
Profeta e Precursore,
Giovanni Battista; per le
preghiere dei santi,
gloriosi e lodati Apostoli;
dei nostri Santi Padri,
Maestri del mondo e
Gerarchi: Basilio Grande,
Gregorio Teologo e Giovanni
Crisostomo; dei Santi
Atanasio, Cirillo e
Giovanni Misericordioso,
Patriarchi di Alessandria
FEDELE:
Amen.
SACERDOTE:
Figlio, (per X) anni ti
ordinano i divini padri di
non
ricevere
la
Santa
Comunione,
ma
soltanto
acqua
benedetta.
Se
ti
asterrai dal ricevere la
Santa
Comunione,
saranno
sciolti i tuoi peccati; ma
se
oserai,
contro
l'ordinamento
dei
Santi
Padri,
di
comunicarti,
allora
sarai
considerato
come
un
secondo
Giuda.
Però, in caso di malattia o
di debolezza, avendo paura di
morire,
allora
puoi
comunicarti;
una
volta
guarito,
riprenderai
la
penitenza
da
dove
era
rimasta, sino al suo totale
compimento, secondo gli anni
che ti sono stati ordinati.
Per aver
fatto la comunione
per pericolo di morte, dopo
aver portato a termine questa
penitenza ti sara stabilita
un'altra, per la comunione, e
compirai anche quella.
C. PREGHIERE DOPO
LA CONFESSIONE.
Signore Gesù Cristo, nostro
Dio, fonte della saggezza e
della grazia, apra le mie
labbra
ed
insegna,
me
peccatore,
come
si
deve
pregare
e
cosa
chiedere.
Poiché
Tu
conosci
la
moltitudine
dei
miei
innumerevoli peccati. Eccomi,
sto con timore davanti a Te;
guida la mia vita, Tu che
governi la creazione con la
parola
e
l'inesprimibile
potenza della Tua saggezza e
mostrami la via da seguire, o
baluardo di quanti sono nella
tempesta.
Ai miei pensieri dia lo
spirito della Tua saggezza,
ed alla mia incomprensione lo
spirito della comprensione.
Penetra le mie opere con lo
spirito del Tuo timore e
rinnova nel mio interna lo
spirito della giustizia.
Rinforza col Tuo Spirito
saldo la mia mente per
impedire lo scivolare dei
miei pensieri; ed essendo io
guidato dal Tuo Santo Spirito
verso le cose utili, rendimi
capace di compiere i Tuoi
comandamenti e di ricordarmi
del Tuo secondo arrivo,
quando guarderai tutti i
nostri fatti.
Poiché Tu sei Dio
misericordioso e filantropo e
noi rendiamo gloria a Te,
Padre, Figlio e Spirito
Santo, ora e sempre e nei
secoli dei secoli. Amen.
Davide, dico anche io: "Ho
giurato ed ho promesso di
rispettare i giudizi della
Tua giustizia, o Signore".
Davanti a Te, con tutta la
volontà del mio cuore,
prometto che scelgo
piuttosto di morire, invece
di commettere d'ora in poi
qualche peccato di morte
oppure di amareggiare in
qualche maniera la Tua
infinita bontà. Ma siccome
senza il Tuo sostegno la
mia volontà è impotente,
affinche essa resti sino
alla fine salda in questa
decisione, concedimi, o
Signore, di passare il
resto della mia vita in
pace e nella conversione,
per ottenere la Tua grazia
in questa vita e la
felicita, nell'altra vita;
per le preghiere della Tua
benedetta madre e di tutti
i Santi. Amen.
Poi
dici questa preghiera:
E'
veramente
giusto
chiamarti beata, o Deipara,
che per sempre sei beata,
purissima
e
Madre
del
nostro
Dio.
Te
più
venerabile dei Cherubini ed
incomparabilmente
più
gloriosa dei Serafini, che
restando Vergine partoristi
il Verbo di Dio, qual vera
Madre
di
Dio,
ti
magnifichiamo.
Gloria al Padre, al Figlio
ed allo Spirito Santo, ora
e sempre
e nei secoli dei
secoli . Amen.
Kyrie eleison ( 3 volte)
Signore,
Gesù
Cristo,
Figlio
di
Dio,
per
le
preghiere
della
Tua
Purissima Madre e di tutti
i Santi, abbi pietà di noi.
Amen.
E se sei sacerdote concludi
così:
Gloria al Padre, al Figlio
Signore Gesù Cristo,
ed allo Spirito Santo, ora Figlio
di
Dio,
per
le
e sempre
e nei secoli dei preghiere della Tua Purissima
secoli . Amen.
Madre
e
dei
nostri
Santi
Padri, abbi pietà di noi e ci
Kyrie eleison ( 3 volte )
salvi. Amen.
Padre benedici.
Signore Gesù Cristo,
mio Dio misericordioso, Ti
rendo grazie perché in
seguito alla confessione dal
mio Padre Spirituale hai
concesso a me, peccatore, il
perdono dei miei peccati. Con
incorporee
Potestà
angeliche; per le preghiere
del venerato e glorificato
Profeta
e
Precursore,
Giovanni Battista; per le
preghiere
dei
santi,
gloriosi e lodati Apostoli;
dei
nostri
Santi
Padri,
Maestri
del
mondo
e
Gerarchi: Basilio Grande,
Gregorio Teologo e Giovanni
Crisostomo;
dei
Santi
Atanasio,
Cirillo
e
Giovanni
Misericordioso,
Patriarchi di Alessandria
ed
Ambrosio
Vescovo
di
Milano; dei nostri Santi
Padri, fattori di miracoli:
Nicola di Mira di Licia e
Spiridone
di
Trimitunda;
dei tutti i Santi Gerarchi;
per le preghiere dei santi,
gloriosi e grandi martiri:
Giorgio il portatore della
vittoria,
Demetrio
il
sorgente
di
santo
olio,
Teodoro Tirone e Teodoro
Stratilato, delle martiri
Perpetua
e
Felicità
di
Roma,
Ecaterina
di
Alessandria
e
Lucia
di
Siracusa; del santo martire
Caralambie e di tutti i
santi, buoni e vittoriosi
martiri; per le preghiere
dei nostri venerati Padri,
portatori di Dio: Ignazio
Teoforo,
Gregorio
Decapolita. Paolo di Teba,
Antonio
Abate,
Pacomio,
Macario
di
Alessandria,
Eutimio,
Benedetto
di
Norcia, e delle venerate
monache: Pelagia, Teodosia,
Anastasia,
Eupraxia,
Febronia,
Teodula,
Eufrossina, Maria Egiziaca
e
Paraschevi; dei Santi
(
N
)
di
cui
oggi
celebriamo
memoria,
dei
Santi e giusti Gioacchino
ed Anna, progenitori del
Signore,
e
di
tutti
i
Santi, abbia pietà di noi e
ci salvi, poiché e' buono
ed
amico
degli
uomini.
Amen.
Cristo nostro vero Dio, per
le
preghiere
della
Sua
Purissima Madre, dei Santi,
per
la
potestà
della
venerata
e
vivificante
Croce; per la protezione
delle
venerate,
celesti,

Documenti analoghi

“Glasul Bisericii” n° 4 - Sfintele Pasti 2008

“Glasul Bisericii” n° 4 - Sfintele Pasti 2008 Biserica Ortodoxa sunt recunoscute de Statul Italian; articolul 9 - sarbatorile religioase ale Bisericii Ortodoxe sunt recunoscute de catre Statul Italian. Se rezolva astfel problema Pastelui Ortod...

Dettagli

Cum/unde ne găsiţi?

Cum/unde ne găsiţi? Transilvania era majoritară în această regiune, dar totodată în relații bune cu toate cultele. În Constituția României acest cult religios ocupa un loc de cinste alături de cel ortodox.. În anul 19...

Dettagli

ARHIVA\ANUARUL PE 1995 APARUT IN DECEMBRIE 1994

ARHIVA\ANUARUL PE 1995 APARUT IN DECEMBRIE 1994 Ecumenicul Tron Patriarhal din Constantinopol. In acelas timp, am procedat la numirea unui preot capabil, in masura sa desfasoare intr-o maniera fericita si eficace, opera de administratie patriarh...

Dettagli