Rino Gropuzzo: Putevi užitaka Kvarner i Gorski kotar Rijeka

Commenti

Transcript

Rino Gropuzzo: Putevi užitaka Kvarner i Gorski kotar Rijeka
Rino Gropuzzo: Putevi užitaka
Kvarner i Gorski kotar
Rijeka - Zagreb, lipanj 2011.
Putevi užitaka
Kvarner i Gorski kotar
autor Rino Gropuzzo
ideja i tekst Bernardin Modrić
recenzenti Goran Ježić i Goran Moravček
grafički urednik Vlatko Ignatoski
lektorica Linda Lenac
prevoditeljice Volga Vukelja Dawe (engleski)
Elvia Nacinovich (talijanski)
Kristina Matota Babić (njemački)
organizacija Janja Modrić
nakladnik Vedis, Zagreb
za nakladnika Veljko Krulčić
tisak Printera grupa, Sveta Nedjelja
© Rino Gropuzzo and Bernardin Modrić
RG studio, Rijeka, Vere Bratonje 30, 098 9812483
Istra film, Rijeka, Brdo 7a, 098 329162
stvarenje fotomonografije su pomogli Primorsko-goranska županija,
O
Grad Krk, Grad Bakar i Grad Kastav te junaci naše knjige.
CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne
knjižnice u Zagrebu pod brojem 771083
Rijeka - Zagreb, lipanj 2011.
Rino Gropuzzo je rođen 28.01.1955. u Rijeci gdje je
1983. godine diplomirao na Tehničkom fakuletu. Ljubav prema fotografiji iz gimnazijskih dana odmah je
pretvorio u profesionalni posao. Želja za stručnim
usavršavanjem u umjetničkoj i modnoj fotografiji odvela ga je u Pariz i Milano gdje počinje surađivati s
agencijom Marka.
U Milanu radi modnu, beauty, erotsku, stock i reklamnu fotografiju kojima postiže zavidne rezultate.
Duža razdoblja svoje profesionalne karijere provodi u
Ateni i Los Angelesu, a istovremeno izlaže na samostalnim i skupnim izložbama u Italiji, Kanadi i Hrvatskoj.
U Hrvatsku se vraća 1998. godine kada započinje
plodnu suradnju s vodećim časopisima, reklamnim
agencijama i turističkim zajednicama tijekom koje
nastaju naslovnice i “duplerice” za hrvatski Penthouse
i Playboy, prvi srpski Playboy, te brojne fotografije za
Elle, Cosmopolitan, Graziu, Globus, Klik...
Uz monografije Cesta života i I Croati a Trieste sudjeluje u reklamnim kapanjama Tvornice duhana Rovinj,
Istravina i Jadran galenskog laboratorija te nastavlja
umjetničko-izložbenu djelatnost.
Od 1987. godine član je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.
Rino Gropuzzo was born on January 28. 1955. in Rijeka where he graduated from the Faculty of Technical Engineering in 1983. His love of photography,
originating from the gymnasium days, soon turned
into a professional interest, and his urge to learn and
perfect his skills in the art and fashion photography
took him to Paris and Milan where his cooperation
with Marka Agency began.
In Milan he worked his way through the fashion,
beauty, erotic, stock and advertising photography and
achieved enviable results. Extended periods of his
professional career were spent in Athens and in Los
Angeles, but at the same time he exhibited his work
in both solo and group exhibitions in Italy, Canada
and Croatia.
He returned to Croatia in 1998 and began a fruitful
cooperation with the leading magazines, advertising
agencies and tourist boards in the course of which he
produced a number of cover pages and centrefolds
for the Croatian editions of Penthouse and Playboy,
the first Serbian Playboy, as well as numerous photographs for Elle, Cosmpolitan, Grazia, Globus, Klik ….
In addition to the books Zaboravljeni okusi naših
starih (xxx), Cesta života (Road of Life) and I Croati
a Trieste, he also took part in the advertising compaigns organized by Tvornica duhana Rovinj (Rovinj
tobacco factory), Istravino and Jadran galenski laboratorij (Jadran galenic laboratory). All that time he
never stopped his artistic and exhibition activities.
From 1987 he has been a member of the Croatian Association of Independent Artists.
Rino Gropuzzo nasce il 28 gennaio 1955 a Rijeka
(Fiume), città in cui nel 1983, si laurea in ingegneria.
Dopodiché trasforma la sua passione giovanile per la
fotografia nella sua professione. Il desiderio di specializzarsi nel campo della fotografia artistica e della
fotografia di moda, lo porta a Parigi e a Milano dove
inizia a collaborare con l’agenzia Marka.
A Milano fa fotografie di moda, bellezza, foto erotiche, stock e pubblicitarie, conseguendo notevoli
risultati. Trascorre lunghi periodi della sua carriera
professionale ad Atene e Los Angeles e contemporaneamente espone in mostre personali e collettive in
Italia, Canada e Croazia.
In Croazia ritorna nel 1998, quando inizia una fruttuosa collaborazione con le principali riviste, agenzie
pubblicitarie e comunità turistiche, é il periodo in cui
nascono le copertine e i “paginoni centrali” per le edizioni croate di Penthouse e Playboy, il primo Playboy
serbo, nonché numerose foto per Elle, Cosmopolitan,
Grazia, Globus, Klik...
Accanto ai libri Zaboravljeni okusi naših starih (xxx)
Cesta života (La strada della vita) e Croati a Trieste
partecipa alle campagne pubblicitarie della Tvornica
duhana Rovinj, dell’ Istravino e del Jadran galenski
laboratorij, mentre continua la sua attività artistico
- espositiva.
Dal 1987, è membro dell’ Associazione croata degli
artisti indipendenti.
Rino Gropuzzo ist am 28.01.1955 in Rijeka geboren,
wo er 1983 seinen Abschluss an der Technischen Universität machte. Seine Liebe zur Fotografie entdeckte
er bereits während der Gymnasialzeit und verwandelte sie sofort in professionelle Arbeit. Der Wunsch
nach fachlicher Vervollkommnung in der Kunst- und
Modefotografie führte ihn nach Paris und Mailand,
wo er anfängt, mit der Agentur „Marka“ zusammenzuarbeiten.
In Mailand ist er im Bereich der Beauty-, Erotik-,
Stock- und Werbefotografie tätig und erzielt beneidenswerte Resultate. Längere Abschnitte seiner
professionellen Laufbahn verbringt er in Athen und
Los Angeles, während er gleichzeitig an Einzel- und
Gruppenausstellungen in Italien, Kanada und Kroatien teilnimmt.
Im Jahre 1998 kehrt er nach Kroatien zurück, wo
er eine fruchtbare Zusammenarbeit mit führenden
Zeitschriften, Werbeagenturen und Tourismusverbänden beginnt. Während dieser Zeit entstehen Titel- und Doppelseiten für die kroatischen Ausgaben
von Penthouse und Playboy, den ersten serbischen
„Playboy“, sowie zahlreiche Fotografien für Elle, Cosmopolitan, Grazia, Globus, Klik ...
Neben den Bücher Zaboravljeni okusi naših starih
(xxx), Cesta života (Straße des Lebens) und I Croati a
Trieste (Kroaten in Triest) beteiligt er sich an Werbekampagnen der Tvornica duhana Rovinj, von Istravino und Jadran galenski laboratorij, unter Fortsetzung
seiner künstlerischen Ausstellertätigkeit.
Seit 1987 ist er Mitglied des Kroatischen Verbandes
freischaffender Künstler.
RINO GROPUZZO
4
9
5
6
Kazalo
8
4
7
13
10
11
3
14
46
12
16
15
2
1
17
20
21
22
23
25
31
24
29
26
27
36
37
19
18
32
33
34
30
35
28
38
39
40
41
42
43
44
45
6
47
48
Opatijska rivijera
12
Draga di Lovrana
18
Yacht club
22
Plavi podrum
24
Amfora30
Beto34
Bregi36
Udruga Belica
42
Kukuriku44
Villa Plasa
48
Rijeka50
10. Ugor54
11. Fiume58
Grobnik62
12. Villa Sandi
66
13. Frankulin68
14. Aerosteak70
Bakar72
15. Apitrade76
16. Agro-Rijeka78
Vinodol82
17. Vagabundina koliba
86
18. Plodovi Vinodola
92
19. PZ Pavlomir
96
20. VPZ Studec
100
Otok Krk
106
21. Rivica112
22. Primorska koliba
116
23. Udruga Drobnica
120
24. Mariolina122
25. Udruga pčelara Kadulja 126
Punat128
26. Ulika134
27. OPG Magriž
136
28. Kvarner138
29. OPG Matanić
142
30. Buka146
Vrbnik148
31. Kuća vina Katunar
154
32. Vinarija Šipun
158
33. Nada164
34. PZ Gospoja
168
35. PZ Vrbnik
172
Otok Cres176
36. Ruta180
37. Susajda184
38. PZ Cres
188
39. Bukaleta192
Otok Rab
196
40. More 202
41. Astoria206
42. Vilma210
43. Marco Polo
212
44. Aco216
45. Hotel Barbat
220
Gorski kotar
224
46. Borovnica230
47. Kotač234
48. Hotel Risnjak
238
49. PINS244
1.
2.
49 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
o vrijednim ljudima koji rade kvalitetne stvari te njima
uljepšavaju naše življenje. Odlučili smo se stoga za ovakvu knjigu koja će biti vizualno atraktivan predložak za
osmišljavanje vodiča koji će vas provesti putevima užitaka
i ovdje predstavljenim izvorima blagotvornih zadovoljstava.
Ljudi koji su se u ovoj knjizi našli pred fotoaparatom Rina
Gropuzza istinski su junaci Primorsko-goranske županije
i svjetionici u moru prosječnosti. Kada bi umijeće, ustrajnost i vizionarstvo ovih Primoraca, Bodula i Gorana postali putokaz i drugima, tada bismo s pravom mogli odbaciti utege samozatajnosti i skromnosti te smjelo krenuti
stazom dobroga života.
1. Na vrhu Risnjaka, 2. Lubenice, 3. Autoportret,
4. Kamelija, 5. Bista Juliusa Schülera u opatijskom parku.
The Roads of Plesure
Putevi užitaka
Nadahnuti veliki pisac jednom zgodom je zapisao da se
najljepša hrvatska županija, Primorsko-goranska županija, smjestila tamo gdje se Mediteran najdublje usjekao u
Europu. Možda ova tvrdnja nije zemljopisno točna, ali se
s pravom može reći da je ta istinska riznica jedinstvenih
dragulja prirodne, povijesne i kulturne baštine prava simfonija raznolikosti slika i zvukova, mirisa i okusa.
Ovo ekološki očuvano područje obavijeno smaragdnim
nijansama zelenila, osvježeno čistim zrakom što struji
s planinskih strmina i okupano u kristalnoj bistrini Jadranskoga mora, ostvarenje je čovjekove žudnje da ugodno živi u dodiru s prirodom.
Velike krajobrazne raznolikosti jedinstven su prirodni
pleter koji čini Primorsko-goransku županiju na njenom
kopnenom i morskom prostoru površine 8.000 četvornih
kilometara. Zadivljenom pogledu putnika namjernika
pozornost najprije privlači ultramarinska modrina Jadrana, urešena osunčanom bjelinom brojnih otoka Kvarnera.
Njihov prirodni krajolik još je uvijek prošaran suhozidima, tim ružama od neobrađena kamena, koji su određivali granice kretanja ovaca ili su nastojali sačuvati plodnu
zemlju.
Razvedenu i slikovitu obalu Jadranskoga mora zaposjeli
su gradovi i mala primorska mjesta u kojima, između stisnutih zbijenih kuća i vrludavih razigranih uličica, možemo oćutjeti ovdašnju poeziju kamena.
Zaleđe Kvarnera prekrile su bajkovite i zamagljene šume,
planine i pašnjaci Gorskoga kotara koji se s pravom naziva
zelenim srcem Hrvatske. Žuborite planinske rijeke i sanjiva jezera neiscrpno su vrelo pitke vode i temelj budućega
života.
Bogatstvo prirode poklonjeno Primorsko-goranskoj županiji prati isto tako bogata saga o njenoj kulturnoj baštini. Tu je baštinu dobrim dijelom odredilo iskustvo tisućljetnoga života na ovom susretištu različitih podneblja i
različitih kultura što su stizale morem i kopnom - slavenske, romanske, germanske i ugarske.
Živeći na višestoljetnoj vjetrometini, šibani povijesnim
olujama, domaće stanovništvo nije zaboravljalo njegovati
vlastite, izvorne vrijednosti. Samozatajni, radišni i domišljati Primorci, Boduli i Gorani pozorno su proučavali došljake koji su im stizali s najrazličitijim nakanama, upijali
ono što im se činilo korisnim i to prilagođavali navadama
iz svojih svakodnevica. Ploveći morima, trgujući i radeći
s tim svijetom počeli su kopirati suvremene trendove u
načinu življenja. Razvoj događaja im je pogodovao jer je
taj svijet sve više tražio zdravu i čistu prirodu te izvornu
hranu.
Ozračje osebujnih prirodnih ljepota i kulturne baštine
stvorili su temelj za pokretanje turizma koji na Kvarneru
ima najdužu tradiciju u Hrvatskoj. Suvremeni turistički
nomadi u potrazi za ovdašnjim odmorištima europskih
okrunjenih glava i uglednika sve češće traže i kušaju probrana jela i pića koja se ovdje pripremaju koristeći blagodati očuvane prirode. Iskusni gastronomi i gurmani koji
su kušali delicije na svim meridijanima i paralelama plavoga planeta kunu se da su okusi kvarnerskoga škampa i
oborite ribe jedinstveni i nezaboravni.
Odavno je znano da, kad se želi upoznati dušu jednoga
kraja, treba promatrati njegovu arhitekturu i spoznati
gdje ti ljudi žive, treba obići tamošnje spomenike da se
doživi duh njihove povijesti i posjetiti tržnice, restorane i
konobe da se sazna što ti ljudi jedu.
Snimajući fotografije i filmove, desetljećima smo Rino i ja
hodoljubili našim zavičajem zadovoljavajući u svakoj prigodi i svoje hedonističke strasti. Nismo birali samo pomodna i elitistička mjesta, već smo rado svraćali u male
konobe i gostionice gdje se moglo kušati jela s okusom
djetinjstva, doživjeti srdačnost domaćina i raspredati o
najrazličitijim temama.
Nismo mimoilazili niti sve brojnije vinare našega kraja,
upoznajući se s njihovim vinima i rakijama. Uz pladanj
pršuta i ovčjega sira bistrili smo naša prijateljstva i otvarali ispušne ventile stresne svakidašnje jadikovke. Vinogradi koji dopiru do samih obala mora stvarni su spomenici čudesnog djela ljudskih ruku što su zemlju otimale
kamenu i drači. Velika pjesma vina što ovdje odjekuje od
davnina, uvertira je u opijajuću orkestriranu gastronomsku simfoniju koja tka nezaboravni pleter mirisa i okusa
ovoga kraja.
Mediteranska kuhinja za sve je pobornike kulinarskih i
enofilskih užitaka idealan izbor, te ih ovdje valja potražiti u egzotičnim svetištima kvarnerske gastronomije.
Izvorne delicije Kvarnera i Gorskoga kotara još su uvijek
ljubiteljima profinjenoga blagovanja slabo poznate i teško
dostupne, pa je usmena predaja i upornost jedini način
da utažite svoju gurmansku strast. Potragu za dobrom
trpezom i zamamnim okusima često smo znali usmjeriti
prema malim obiteljskim gospodarstvima gdje su se pravili ovčji ili kravlji sirevi osebujnih okusa, kušali smo vrsna maslinova ulja i njima zalijevali ribu s gradela ili pak
kupovali marmelade od najrazličitijeg voća kojima smo
često počinjali radni dan.
Naša saznanja s tih gastronomsko-enoloških pohoda
nikada nismo tajili. Dapače, uvijek smo širili dobar glas
A great author once wrote that the most beautiful of all
the Croatian counties, the Primorje-Gorski kotar County
(Littoral-Gorski kotar), is located at the point where the
Mediterranean has insinuated itself deepest into the body
of Europe. Perhaps this claim is not exactly correct from
the geographic point of view, but it can be safely said that
this genuine treasure trove of quite unique jewels of natural, historic and cultural heritage is a veritable symphony
of diversity of images and sounds, of fragrances and flavours.
Ecologically preserved, enveloped by the emerald-green
hues of its vegetation, invigorated by the clean air streaming from the mountain slopes and laved in the crystal
clear waters of the Adriatic Sea, this area is the fulfilment
of man’s yearnings to live a fine life in contact with nature.
Wide-ranging diversity of countryside creates a singularly attractive natural weave of this County, both
throughout its land and its sea territory which extends to
some 8.000 km2. The first thing that draws the attention
of all who come is the ultramarine colour of the Adriatic adorned by the sun-soaked whiteness of numerous
islands in the Bay of Kvarner. And their natural scenery
is still crisscrossed by drystone walls – those flowers
created from rough stones that have either directed the
movement of grazing sheep or were built to preserve the
precious fertile soil.
Picturesque, intricately indented shoreline of the Adriatic
has been occupied by towns and villages where, among
the closely packed houses and narrow, meandering
streets, one can sense the ever-present poetry of stone.
Hinterland of Kvarner is covered by the fairy tale like,
haze covered forests, mountains and meadows of Gorski kotar which is quite rightly described as the green
heart of Croatia. Murmuring, gurgling mountain rivers
and streams and slumbering lakes provide an inexhaustible source of drinking water and the foundation of life
to come.
The wealth that nature has bestowed on this County is
matched by the wealth of its cultural heritage. To a great
degree, this heritage has been determined by the experience gained through many centuries of life lived at the
cross roads of different climes and different cultures –
Slavic, Romanic, Germanic and Hungarian - that reached
these parts by sea and by land.
And yet, despite the existence at such an exposed area,
whipped by every turbulence of history, the local population never ceased to nurture their own, indigenous values
and traditions. The modest, diligent and resourceful folk
of the Littoral, the islands and Gorski kotar watched the
newcomers who came with all kinds of intentions, and
adopted from them everything they regarded as useful –
adjusting it to their own needs and customs. Sailing the
seas, trading and working with that outside world brought
them into contact with the contemporary ways of life, and
again they took heed, they learned and went forward. And
the subsequent turn of events favoured them because that
world began to turn more and more towards unspoilt and
clean natural environment and wholesome food.
The environment of distinct natural beauty and cultural
heritage provided a sound foundation for tourism, and
it is therefore not surprising that the history of tourism
in Croatia actually began in the Kvarner area. The tourist nomads of today, searching for the local resorts that
hosted crowned heads and dignitaries of Europe, are increasingly demanding and enjoying the choice dishes and
drinks prepared from all that the preserved nature provides. And seasoned gastronomes and gourmands, who
savoured delicacies across the widths and breadths of this
blue planet of ours, swear that the flavour of the Kvarner
scampi and the deep sea fish are beyond anything they
have ever tasted.
It has long been an established fact of life that to learn
the soul of an area, one has to observe the local architecture, find out where and how the local people live, see the
monuments to experience the spirit of their history, pay
a visit to the markets, restaurants and taverns to discover
what they eat.
For decades now Rino and I have been perambulating our
home-ground, taking snapshots and making films, and
never ever missing the opportunity to also satisfy our
hedonistic passions at every opportunity that presented
itself. We did not restrict ourselves to fashionable and
elitist places but frequently visited small taverns and inns
where we were able to enjoy food that tasted of childhood,
bask in the warm hospitality of our hosts and bat about
the most varied of topics.
Neither did we avoid the ever more numerous wine makers of our region. Sitting down to the platters of prosciutto and sheep milk cheese, we came to know – and
appreciate - their wines and brandies, honed our friendships and vented the release valves of the stressful daily
lamentations. Vineyards that touch the sea are the true
monuments to the wonders that hands of the mankind
can achieve by literally snatching soil from the rock and
the thicket. Reverberating through these parts since the
yonder years, the great poem of wine is but an overture
to the intoxicating orchestrated symphony of gastronomy
that twills an unforgettable weave of fragrances and flavours of this area.
For all the champions of culinary and oenological pleasures the Mediterranean cuisine is an ideal choice, and
here they can, and indeed should be sought out in the exotic shrines of the local gastronomy. The autochthonous
delicacies of Kvarner and Gorski kotar are still rather
unknown to, and not easily found by those who love to
partake of fine food, which makes the word of mouth and
persistence the only way to sate one’s gourmand’s passions. We have often directed our search for a good place
and delectable flavours towards small family homesteads
where sheep or cow milk cheeses of special relish were
produced, where we doused our grilled fish with superb
olive oils, and where we bought jams made of all kinds
of fruit which frequently proved the best way to start the
working day.
And we never kept to ourselves the findings we have arrived at in the course of our gastronomic-cum-oenological campaigns. Quite the contrary, we spread the good
word about hard working people doing great things that
make our lives so much nicer to live. Hence this book
which should serve as a visually attractive inspiration for
working out a guide that will take one up and down the
paths of enjoyment and to the sources of truly therapeutic
pleasures presented here.
The people who found themselves face to face with the
camera of Rino Gropuzzo are the silent heroes of Primorje-Gorski kotar County, they are the beacons in the sea
of mediocrity. Were the skills, dedication and visionary
qualities of the folk of the Littoral, the islands and of Gorski kotar to become a road sign for others, then we could
justifiably discard the weights of self-denial and modesty,
and set off bravely and decisively along the path of good
life.
1. At the top of Risnjak 2. Lubenice, 3. Self-portrait
4. Camellia 5. Park in Opatija
Le vie dei piaceri
Un grande scrittore ebbe a scrivere in un’occasione, che
la più bella contea croata, quella Litoraneo montana, è
situata là dove il Mediterraneo s’insinua più profondamente nell’Europa. Forse questa osservazione, dal punto
di vista geografico non è del tutto esatta, ma è senz’altro
lecito affermare che quest’autentico scrigno di tesori naturali, unici per la loro bellezza e per il patrimonio storico
culturale, è una vera e propria sinfonia per la varietà di
immagini, suoni, profumi e sapori.
Questa regione ecologicamente preservata, avvolta dalle
sfumature verde smeraldo della sua vegetazione, rinfrescata dall’aria pulita che arriva dalle montagne e, bagnata
dalla limpidezza cristallina del Mare Adriatico, è la realizzazione di ciò che l’uomo ha sempre sognato: vivere
piacevolmente a contatto con la natura.
Le grandi diversità del paesaggio costituiscono un unico
intreccio naturale su cui si estende la Contea litoraneo
montana, che tra area terrestre e marina, ricopre una superficie di 8000 chilometri quadrati. Lo sguardo incantato del viaggiatore occasionale, sarà subito attratto dal blu
ultramarino dell’Adriatico, ornato dal bianco accecante
delle numerose isole del Quarnero. Il loro naturale paesaggio è reso ancora più pittoresco dai muretti a secco, da
queste trine di pietra grezza che servivano a contenere le
greggi o a mantenere la scarsa terra fertile.
La frastagliata e pittoresca costa dell’Adriatico è punteggiata da città e piccole località costiere, nelle quali, tra
case strettamente addossate una all’altra e un gioioso
intrico di calli e viuzze è possibile percepire la nostrana
poesia della pietra.
L’entroterra quarnerino è ricoperto da favolosi boschi
ammantati di nebbia, montagne e radure del Gorski kotar, chiamato, a ragione, il cuore verde della Croazia. I
gorgoglianti fiumi di montagna e i sognanti laghi sono
un’inesauribile fonte d’acqua potabile e il fondamento di
un’ulteriore prosperità.
Alle ricchezze naturali, di cui è stata generosamente
dotata la Contea litoraneo montana, si accompagna l’altrettanto ricca saga del suo patrimonio culturale. Patrimonio, in larga parte determinato dall’esperienza di vita
millenaria su questo crocicchio di diversi climi e diverse
culture giunte dalla terra e dal mare – quella latina, slava,
germanica e magiara.
Seppur esposte da sempre a tutti i venti e sferzate dalle
tempeste della storia, le popolazioni locali non hanno mai
dimenticato i propri valori originari. Riservati, operosi e
ingegnosi, gli abitanti della costa, delle montagne e delle
isole, hanno sempre studiato con attenzione i nuovi venuti, che continuavano ad arrivare con le più svariate intenzioni, adottandone i modi e gli usi che reputavano utili e
adattandoli alle proprie esigenze. Navigando e commerciando con tutto il mondo, sono sempre stati al passo con
i tempi. E proprio le tendenze del mondo attuale li stanno
favorendo poiché è un mondo sempre più alla ricerca di
una natura incontaminata e di cibi genuini.
Una peculiare bellezza ambientale, ed un ricco patrimonio culturale, sono stati alla base dello sviluppo turistico
che qui nel Quarnero vanta la più lunga tradizione della
Croazia. I moderni turisti nomadi, che vi giungono alla
ricerca di quelle che furono le residenze estive delle teste
coronate d’Europa e dei loro dignitari, richiedono, sempre più spesso, di gustare le esclusive specialità culinarie
e le bevande preparate con i prodotti genuini di cui è ricca
questa terra.
Esperti gastronomi e buongustai, abituati alle delizie di
ogni latitudine e longitudine dell’azzurro pianeta, giurano che il sapore dello scampo e dell’altro pesce pregiato
del Quarnero, è unico ed indimenticabile.
Da tempo è risaputo che per conoscere l’anima di un luogo, è necessario osservare la sua architettura, e rendersi
conto di persona di dove viva la gente, far visita ai monumenti, per poter recepire lo spirito della sua storia e andare in giro per mercati, ristoranti, taverne, per scoprirne le
abitudini alimentari.
Per decenni Rino ed io abbiamo vagabondato in lungo e in
largo per questa nostra regione, a scattare foto o a girare
film, trovando modo, in ogni occasione, di soddisfare anche quelle che erano le nostre passioni edonistiche. Non
sceglievamo solo luoghi esclusivi o alla moda, anzi, spesso e volentieri facevamo tappa in piccole taverne e osterie
dov’era possibile ritrovare i sapori dell’infanzia e, nella
calda accoglienza riservataci dai padroni di casa, intavolare discorsi sugli argomenti più svariati.
Non abbiamo trascurato nemmeno di far visita ai numerosi vinificatori della regione, per conoscere i loro vini e
le loro grappe. Davanti ad un buon piatto di prosciutto e
pecorino, si cementavano amicizie e si dava libero sfogo
alla sequela di lamentele sulla stressante vita quotidiana. I vigneti che degradano fino a specchiarsi sul mare,
sono veri e propri monumenti al prodigioso operato della
mano dell’uomo, che quella terra ha strappato alle pietre
e ai rovi. L’ode al vino che qui echeggia da tempo immemorabile, è l’ouverture all’inebriante, orchestrata sinfonia gastronomica, che tesse l’indimenticabile intreccio di
profumi e sapori di queste terre.
Per i cultori dei piaceri enogastronomici la cucina mediterranea è la scelta ideale, qui li incontreremo nei santuari esotici della cucina quarnerina. Le prelibatezze tradizionali del Quarnero e del Gorski kotar, sono ancora in
gran parte sconosciute ed inaccessibili agli appassionati
del mangiare ricercato. L’unico sistema quindi per soddisfare il proprio piacere di buongustai, è insistere nella
ricerca e affidarsi al passa parola. Sempre alla ricerca della
buona tavola e di piatti particolari, spesso ci orientavamo
verso piccole aziende familiari dove si facevano formaggi
pecorini o vaccini dal sapore unico, abbiamo gustato oli
d’oliva sensazionali, coi quali annaffiavamo il pesce alla
griglia, oppure compravamo marmellate dei più svariati
frutti con le quali spesso iniziavamo la giornata.
Non abbiamo mai fatto mistero delle scoperte fatte durante i nostri giri enogastronomici. Anzi, abbiamo sempre propagato e diffuso la fama della gente laboriosa capace di produrre cose di qualità, che sono poi quelle che
riescono a renderci più piacevole la vita. Perciò abbiamo
deciso di pubblicare questo libro che vuole essere un modello visualmente accattivante per l’elaborazione di una
guida che vi conduca lungo i sentieri del piacere nei luoghi
qui presentati, fonti di benefica soddisfazione.
Le persone che, in questo libro, si sono trovate davanti
all’obiettivo di Rino Gropuzzo sono autentici eroi della
Contea litoraneo montana e fari in un mare di mediocrità. Se l’abilità, la tenacia e la visione delle genti di questa
regione (Primorci, Bodoli e Gorani) potessero indicare
anche agli altri la strada da seguire, potremmo con ragione scaricarci di dosso il fardello della modestia e della riservatezza e incamminarci a testa alta sulla via del
benessere.
1. Sulla cima del Risnjak, 2. Lubenice, 3. Autoritratto,
4. Camelia, 5. Il parco di Abbazia
Auf den Spuren der
Genüsse
Ein inspirierter großer Dichter hat bei einer Gelegenheit
notiert, dass sich die schönste kroatische Gespanschaft,
Primorsko-goranska županija, gerade dort befindet, wo
das Mittelmeer in Europa am tiefsten verankert ist. Vielleicht trifft diese Behauptung geographisch nicht zu, jedoch kann man mit Recht feststellen, dass diese wahre
Schatzkammer der einzigartigen Edelsteine natürlicher,
historischer und kultureller Erbschaft eine aufrichtige
Symphonie unterschiedlichster Bilder, Geräusche, Gerüche und Geschmäcker darstellt.
Diese ökologisch geschützte Gegend, umgeben von smaragdgrünen Nuancen, erfrischt mit sauberer Bergluft und
umarmt von kristallklarem adriatischem Meer, ist eine
Verwirklichung des menschlichen Strebens, in der Berührung mit der Natur angenehm zu leben.
Bedeutende Unterschiede in der Landschaft von Primorsko-goranska županija stellen ein einzigartiges und
natürliches Flechtwerk dar, das sich auf der Fläche von
8000 Quadratmetern der zugehörenden Meeresfläche
und des Festlands ausbreitet. Das Ultramarinblau der
Adria einerseits und das sonnige Weiß der zahlreichen
Kvarner-Inseln andererseits werden jeden Reisenden erstaunen und seine Aufmerksamkeit auf sich lenken. Die
natürliche Landschaft der Inseln basiert immer noch auf
Steinmauern, diesen Rosen aus unbearbeitetem Stein, die
die Weidenfläche der Schafe begrenzt haben, oder mit denen man den fruchtbaren Boden zu bewahren versuchte.
Die gegliederte und malerische Küste der Adria wurde
von Städten und kleinen Ortschaften besetzt, in denen
wir zwischen den zusammengedrängten Häuschen und
den wankenden, verspielten Gassen die hiesige Poesie des
Steins spüren können.
Das Hinterland vom Kvarner ist von märchenhaften und
trüben Wäldern, Gebirgen und Weidenflächen des grünen Herzen Kroatiens, Gorski Kotar, bedeckt. Die murmelnden Bergflüsse und träumenden Bäche sind eine
unerschöpfliche Quelle des Trinkwassers und die Grundlage des zukünftigen Lebens.
Den Naturreichtum, mit dem unsere Gespanschaft beschenkt wurde, begleitet eine ebenso reiche Legende
über ihr kulturelles Erbe. Dieses Erbe wurde zum großen
Teil durch die tausendjährige Lebenserfahrung an dieser
Kreuzung unterschiedlicher Klimagebiete und Kulturen
bestimmt, die über das Meer und Land in diese Gegend
kamen- slawischer, romanischer, germanischer und ungarischer Kultur.
In diesem hundertjährigen, Wind und Wetter ausgesetzten Gebiet lebend, von historischen Stürmen gepeitscht,
haben die einheimischen Bewohner nicht vergessen, die
eigenen, ursprünglichen Werte zu pflegen. Die selbstaufopfernden, fleißigen und klugen Bewohner der Küste, der
Inseln und des Hinterlands haben aufmerksam die Ankömmlinge unterschiedlichster Absichten betrachtet,
haben das, was sie für nützlich befanden, übernommen
und ihren alltäglichen Gewohnheiten angepasst. Über
die Meere segelnd, handelnd und arbeitend, haben sie angefangen, die zeitgenössischen Lebenstrends nachzuahmen. Die Abwicklung der Ereignisse war für sie auch von
Vorteil, weil diese Welt immer mehr nach einer gesunden
und sauberen Natur wie auch nach einer ursprünglichen
Nahrung suchte.
Die Atmosphäre der einzigartigen Naturschönheiten und
des kulturellen Erbes haben die Grundlage zur Gründung
des Fremdenverkehrs geschaffen, der sich gerade hier am
Kvarner der längsten Tradition in Kroatien rühmt. Die
zeitgenössischen Touristen, auf der Suche nach hiesigen
Erholungsorten, die auch zahlreiche europäische gekrönte Köpfe besuchten, wollen auch auserwählte Speisen
und Getränke kosten, die man in dieser Gegend mit den
Wohltaten der geschützten Natur zubereitet. Erfahrene
Gastronomen und Gourmets, die Köstlichkeiten der ganzen Welt gekostet haben, schwören, dass der Geschmack
von adriatischem Scampi und bestem Fisch einfach unvergesslich und einzigartig ist.
Es ist kein Geheimnis, dass man, um die Seele einer Gegend kennen zu lernen, ihre Architektur betrachten soll
und erkennen muss, wo diese Leute leben, die dortigen
Denkmäler besichtigen soll, um den Geist ihrer Geschichte zu spüren, ihre Märkte, Restaurants und Keller
besuchen muss, um zu erfahren, was diese Leute essen.
Fotografierend und Filme drehend sind Rino und ich
jahrzehntelang durch unsere Heimat gepilgert, bei jeder
Gelegenheit auch unsere eigenen hedonistischen Leidenschaften befriedigend. Wir haben dabei nicht nur modische, elitäre Orte gewählt, sondern wir haben gern solche
kleinen Keller und Gasthäuser besucht, wo wir Gerichte,
die nach unserer Kindheit geschmeckt haben, kosten, die
Höflichkeit der Gastgeber erleben und uns über unterschiedlichste Themen unterhalten konnten.
Die zunehmende Anzahl der Weinbauer unserer Gegend
haben wir auch nicht gemieden und uns mit deren Weinen und Schnäpsen bekannt gemacht. Bei einem Teller
von Prosciutto und Schafkäse haben wir unsere Freundschaften geklärt und uns vom alltäglichen Stress geheilt.
Weingärten, die sich bis an die Meeresküste ausbreiten,
sind tatsächliche Denkmäler des bewundernswerten
Werks der menschlichen Hände, die die Erde dem Stein
und Dorn entrissen. Das große Lied des Weins, welches
hier seit Urzeiten widerhallt, ist eine Ouvertüre in die betäubende, orchestrierende gastronomische Symphonie,
die ein unvergessliches Flechtwerk von Gerüchen und
Geschmäckern dieser Umgebung webt.
Die mediterrane Küche ist für alle Verfechter der kulinarischen und önophilen Genüssen eine ideale Auswahl,
und man sollte sie hier in exotischen Kultstätten der
Gastronomie vom Kvarner aufsuchen. Die ursprünglichen Köstlichkeiten von Kvarner und Gorski Kotar sind
den Liebhabern des vornehmen Essens noch immer wenig bekannt und schwer erreichbar. Mündliche Überlieferung und Ausdauer sind für Sie die einzige Art, Ihre
kulinarische Leidenschaft zu stillen. Unsere Suche nach
gutem Essen und anziehendem Geschmack haben wir oft
nach kleinen Familiengasthöfen gerichtet, in denen man
Schaf- und Ziegenkäse hervorragenden Geschmacks zubereitete, wir haben vortreffliche Olivenöle gekostet und
mit denen den gegrillten Fisch begossen, oder wir haben
Marmeladen aus unterschiedlichsten Obstsorten gekauft, mit denen wir oft unseren Tag angefangen haben.
Unsere Kenntnisse von diesen gastronomisch-önophilen
Streifzügen haben wir nie geheim gehalten. Im Gegensatz, wir haben immer den guten Ruf von diesen fleißigen
Menschen verbreitet, die mit ihren wertvollen Produkten
unser Leben bereichern. Deswegen haben wir uns für ein
solches Buch entschieden, das ein visuell anziehender
Entwurf für einen zukünftigen Reiseführer sein wird, der
Sie auf den Wegen des Genusses und der hier dargestellten Vergnügensquellen begleiten wird.
Die Menschen, die von Rino Gropuzzo für dieses Buch fotografiert wurden, sind wahre Helden der Gespanschaft
Primorsko-goranska und Leuchttürme im Meer der Mittelmäßigkeit. Wenn die Kunst, Ausdauer und Vision dieser Bewohner der Küste, der Inseln und des Hinterlands
ein Wegweiser für die anderen sein könnten, könnten wir
mit Recht unsere selbstaufopfernde Bescheidenheit abwerfen und den Weg des guten Lebens mutig antreten.
1
2
3
1. Auf dem Gipfel von Risnjak, 2. Lubenice,
3. Selbstportrait, 5. Kamelie, 6 Der Park von Opatija
4
5
Opatijska
rivijera
Opatija
Riviera
Riviera di
Abbazia
Riviera von
Opatija
12
Draga di
Lovrana
U aristokratskom ozračju
Vidikovac koji zaustavlja dah je mjesto gdje je prije sto
godina izgrađen hotel u kojem je blagovao i austrougarski car Franjo Josip. Novi život zdanju udahnuli su 2005.
godine Sanja i Kristijan Nikolac stvorivši mjesto koje na
najljepši način predstavlja simfoniju raznolikosti Primorsko-goranske županije. Ovdje se prožimaju ulovi ribarske
flote obitelji Nikolac s ulovima iz učkarske šume, morski
aerosol s klorofilnom svježinom planine, a besprijekorna
unutrašnjost hotela daje posjetitelju aristokratski značaj.
a. Šetnica,
1. Sanja i Kristijan Nikolac, 2. Ulov, 3. Kokoti, 4. Restoran
Draga di Lovrana, 5. Sirovi škampi u umaku od
maslinova ulja i limuna.
In Aristocratic Environment
a
This is a vantage point which takes one’s breath away,
and a site where a hundred years ago a hotel was built
in which the Austro-Hungarian Emperor Franz Joseph
wined and dined. In 2005 the hotel was given a new lease
of life by Sanja and Kristijan Nikolac who created a place
which represents the rich symphony of varieties of the
Primorje-Gorski kotar County in the most beautiful way
// combines all the varieties of the Primorje-Gorski kotar
County into a symphony. Here the hauls bagged by the
fishing fleet of the Nikolac family blend smoothly with
the catches from the Učka forests and aerosol of the sea
with green fresheness of the mountains, while the flawless interior of the hotel lends the visitor an aristocratic
feel.
a. Promenade
1
2
4
3
5
Yacht club
1. Sanja and Kristijan Nikolac, 2. The catch, 3. Gurnard,
4. Draga di Lovrana Restaurant, 5. Raw scampi in olive oil
and lemon sauce
Na palubi zadovoljstva
Okružena zavidnim brojem prestižnih restorana na opatijskoj rivijeri, Verica Stanić je svoje mjesto pod suncem
našla u opatijskoj luci. Na tom mjestu gdje “Yacht club”
izranja iz mora kuhaju se i peku vrhunska jela od namirnica iz morskih dubina, pa ne čudi iznimna popularnost
ovoga restorana kod ljudi željnih profinjenoga blagovanja.
Poneseni dobrim vjetrovima mašte i htijenja Verice Stanić i njene odabrane i vrijedne posade, siti i opijeni gosti
plove punim jedrima prema pučini zadovoljstva.
On the Deck of Pleasure
Surrounded by an enviable number of prestigious restaurants on the Opatija Riviera, Verica Stanić has found her
place under the sun in the port of Opatija. There, where
the Yacht Club seems to rise from the sea, excellent dishes
based on all good things from the sea are being baked and
cooked, and it is no wonder that people craving fine food
flock to it. Spurred on by the good winds of imagination
and will of Verica Stanić and her carefully selected and
hard working team, sated with good food and drink, her
guests sail with billowing sails towards the open seas of
pleasure.
1
3
Znalačko sljubljivanje
a. Lungomare,
1. Danijela Kramarić, 2. Plavi podrum, 3. Terasa, 4.
Volosko, 5. Sipa, grašak, brancin, ikra.
Un belvedere mozzafiato è il posto dove cent’anni fa è
sorto l’albergo in cui ha soggiornato anche l’imperatore
austriaco Francesco Giuseppe. Nel 2005 nuova vita è stata
infusa a questa costruzione, da Sanja e Kristijan Nikolac
che ne hanno fatto il luogo che meglio rappresenta la sinfonia delle diversità tipiche della Regione litoraneo montana. Qui, il pescato della flotta dei Nikolac si sposa con la
cacciagione dei boschi del Monte Maggiore, l’aerosol marino con la freschezza alla clorofilla dell’aria di montagna,
mentre l’impeccabile arredo degli interni fa sì che anche
l’ospite si senta investito di una certa nobiltà.
1. Sanja e Kristijan Nikolac, 2. Pescata, 3. Gallinelle, 4.
Ristorante Draga di Lovrana, 5. Scampi crudi in salsa
all’olio d’oliva e limone.
Aristokratische Atmosphäre
Der atemberaubende Aussichtspunkt ist gerade der Ort,
wo vor hundert Jahren das Hotel gebaut wurde, in dem
auch der österreichische Kaiser Franz Joseph speiste.
Sanja und Kristijan Nikolac haben 2005 neues Leben in
das Gebäude eingebracht, indem sie einen Ort geschaffen
haben, der auf die schönste Art und Weise die Symphonie der Verschiedenheit der Gespanschaft Primorskogoranska darstellt. Hier kommt der Fischfang der Familie Nikolac mit der Beute aus dem Wald Učka, wie auch
Meeresaerosol mit chlorophyllhaltiger Bergfrische zusammen, während das vortreffliche Interieur des Hotels
den Hotelbesuchern einen aristokratischen Charakter
anbietet.
a. Promenade,
1. Sanja i Kristijan Nikolac, 2. Fang, 3. Hähne (Fischart)
4. Restaurant “Draga di Lovrana”, 5. Rohe Scampi im Saft
aus Ölivenöl und Zitrone
Niz najviših priznanja što stižu sa svih strana svijeta
najopipljiviji su dokaz izvrsnosti kojom Danijela Kramarić vodi svoj restoran smješten u mandraću slikovitoga
primorskog gradića Voloskog. Maštovito osmišljena jela
kvarnerskoga podmorja i ozemlja najpoznatija hrvatska
sommelierka znalački spaja s vrhunskim vinima iz izdašne restoranske vinske karte. Gutajući slasne zalogaje
“Plavoga podruma”, istovremeno osluškujući šum valova
i ljuljuškanje barčica, svaki se gurman ovoga planeta sljubljuje s velikom plaveti koja nas daruje svojim plodovima.
a. Vološćanski vrt, b. Mandrać.
Masterful Blending
A string of highest acclaims coming from all over the world
are the best proof of the excellence Danijela Kramarić has
instilled into her restaurant located in the tiny port of the
small picturesque town of Volosko. The inspired conception of dishes offering ingredients provided by the sea and
the land, the best known lady sommelier is blending in
an artful way with the top quality wines from the wide
ranging wine card offered by the restaurant. Savouring
the delectable mouthfuls served by the Plavog podruma
(Blue cellar) to the accompaniment of the soft murmur of
waves and the gentle roll of little boats, every gourmand
on this planet is drawn towards becoming one with the
deep blue that presents us with such riches.
1. Danijela Kramarić, 2. Plavi podrum, 3. The terrace, 4.
Volosko, 5. Cuttlefish, peas, sea bass, fish-roe
a. Garden in Volosko, b. The port
Sapiente connubio
La serie di prestigiosi riconoscimenti che le arrivano da
ogni parte del mondo, sono la dimostrazione più tangibile, dell’eccellenza con cui Danijela Kramarić guida il suo
ristorante, situato nel mandracchio della pittoresca località rivierasca di Volosko (Volosca). Usando con fantasia
i prodotti di cui è ricca la regione Quarnerina, la più famosa sommelier croata, crea gustosissimi piatti di carne e
pesce abbinandoli con maestria agli straordinari vini presenti nella sua vastissima offerta. Assaporare i deliziosi
bocconcini del “Plavi podrum”, mentre da fuori giunge lo
sciabordio del mare e il rumore delle barche cullate dalle
onde, farà sentire ogni buongustaio di questo pianeta, in
perfetta sintonia con l’infinito, generoso azzurro di cui
sta godendo i frutti.
1. Verica Stanić, 2. Yacht Club, 3. Iced coupe with honey,
figs and almonds.
Sul ponte del piacere
a. Orto di Volosca, b. Mandracchio.
Greifbare Vortrefflichkeit
Eine Reihe von höchsten Anerkennungen, die aus aller
Welt kommen, sind der beste Beweis der Vortrefflichkeit,
mit der Danijela Kramarić ihr Restaurant, das sich im
kleinen Fischereihafen bekannt als „mandrać“ des malerischen Küstenstädtchens Volosko befindet, führt. Die
bekannteste kroatische Sommelière verbindet meisterhaft die phantasievollen Speisen vom Meeresgrund und
vom Festland der Kvarner-Bucht mit erstklassigen Weinen aus der reichen Weinkarte des Restaurants. Während
man sich mit köstlichen Speisen des Restaurants „Plavi
podrum“ verwöhnen lässt und gleichzeitig dem Rauschen
der Wellen und dem Schaukeln der Barken lauscht, wird
sich jeder Gourmet dieser Welt mit dem großen Blau des
Meeres, das uns mit seinen Früchten beschenkt, verschmelzen.
Enciklopedija gastronomije
1. Verica Stanić, 2. Yacht club, 3. Semifreddo al miele, fichi
e mandorle.
1. Josip Tariba, 2. Puž šljem, 3. Kamenice.
Auf dem Deck des Vergnügens
Encyclopaedia of Gastronomy
1. Verica Stanić, 2. Yacht Club, 3. Semifreddo mit Honig,
Feigen und Mandeln .
1
2
3
4
5
a
b
1. Danijela Kramarić, 2. Plavi podrum, 3. Terrasse, 4.
Volosko, 5. Sepie, Erbse, Seebarsch, Rogen.
Circondata da un invidiabile numero di ristoranti prestigiosi della riviera abbaziana, Verica Stanić ha trovato il
suo posto al sole, nel porto di Abbazia. Nel luogo in cui lo
“Yacht club” emerge dal mare, si cuociono e arrostiscono
cibi eccellenti con la materia prima freschissima tratta
dalle profondità marine. Non stupisce perciò, l’immensa
popolarità di cui gode questo ristorante presso gli appassionati della cucina raffinata. Trasportati dal vento della
fantasia e della determinazione di Verica Stanić e del suo
scelto e valente equipaggio, sazi ed ebbri, gli avventori
navigano a vele spiegate verso il mare aperto del piacere.
Umgeben von einer beneidenswerten Anzahl angesehener Restaurants an der Riviera von Opatija, hat Verica
Stanić ihr Restaurant im kleinen Hafen von Opatija errichtet. An dieser Stelle, wo das Restaurant „Yacht Club“
aus dem Meer auftaucht, werden erstklassige Gerichte
von Lebensmitteln aus den Meerestiefen gekocht und
gebraten. Die hervorragende Beliebtheit dieses Restaurants ist besonders bei den Menschen sichtbar, die zum
vornehmen Essen neigen. Von den günstigen Winden der
Phantasie und des Strebens von Verica Stanić und ihrer
auserwählten und fleißigen Besatzung getragen, segeln
die gesättigten und berauschten Gäste mit vollen Segeln
hinaus auf die offene See des Vergnügens.
Plavi
podrum
1. Danijela Kramarić, 2. Plavi podrum, 3. Terrazza, 4.
Volosko (Volosca) 5. Seppia, piselli, spigola, bottarga.
a. Der Garten von Volosko, b. Der kleine Fischereihafen
“Mandrać“.
1. Verica Stanić, 2. Yacht Club, 3. Semifreddo s medom,
smokvama i bademima.
2
In un ambiente aristocratico
Josip Tariba doajen je hrvatskoga ugostiteljstva za koga
se s pravom može reći da je hodajuća enciklopedija gastronomije. Njegove nadahnute i sočne priče o jelima i
pićima s raznih meridijana razgaljuju znatiželjnoga slušatelja. Teme što promiču kulturu stola neprocjenjiva su
saznanja generacijama vrhunskih gastronoma koje je ovaj
dični Rabljanin s opatijskom adresom i karijerom obučavao. Ugnijezdivši se na stijeni ponad mora prije 22 godine,
Taribina “Amfora” je i danas kultno mjesto vrhunskih gastronomskih okusa i mirisa.
a. Jugo u Voloskom.
Josip Tariba, a doyen of Croatian catering business who
can be safely described as the encyclopaedia of gastronomy. His inspired and rich stories about food and drink
from all quarters of the world gladden his curious listeners. The topics that promote the culture of table are of
incalculable value to the generations of top class gastronomes that this proud man from Rab, who life and career
have been spent in Opatija, has tought. Sitting on the rock
above the sea, where it was opened 22 year ago, Tariba’s
Amfora is stil a cult place of superb gastronomic flavours
and aromas.
1. Josip Tariba, 2. Helmet ton, 3. Oysters
a. The southerly in Volosko.
L’enciclopedia della gastronomia
Josip Tariba è il decano della gastronomia croata e di lui
si può dire, a ragione, che è un’enciclopedia gastronomica
vivente. I suoi ispirati e gustosi aneddoti riguardanti cibi e
bevande di ogni latitudine, eccitano la curiosità di chiunque lo ascolti. I temi che promuovono la cultura della tavola, sono diventati un prezioso bagaglio di conoscenze
per generazioni di eccellenti gastronomi, che questo illustre cittadino di Arbe con domicilio abbaziano, ha formato alla sua scuola. Sono ventidue anni ormai che Tariba
ha installato il suo “nido” su una roccia a picco sul mare,
ma la sua “Amfora” è considerata ancora oggi, un tempio
dell’alta cucina.
Amfora
1. Josip Tariba, 2. Elmetto granulato, 3. Ostriche.
a. Scirocco a Volosca.
Die Enzyklopädie Der Gastronomie
Josip Tariba ist ein Doyen des kroatischen Gastgewerbes,
für den man ohne Bedenken behaupten kann, dass er die
lebende Enzyklopädie der Gastronomie ist. Über seine
inspirierenden und gespannten Geschichten von Gerichten und Getränken aus aller Welt freut sich jeder neugierige Zuhörer. Themen, die Tischkultur fördern, sind von
unschätzbarer Bedeutung für viele Generationen erstklassiger Gastronomen, die dieser einzigartige Mann aus
Rab mit der Adresse und Karriere in Opatija unterrichtet
hat. Vor 22 Jahren hat Tariba sein Restaurant „Amfora“
an einer Klippe über dem Meer errichtet. Auch heute ist
es eine Kultstelle für den gastronomischen Geschmack
und Geruch.
1. Josip Tariba, 2. Schnecke “šljem”, 3. Austern.
a. Jugo in Volosko.
2
1
a
3
Beto
Slatka rapsodija
Slatku česticu urbanoga života Hrvata stoljećima je činila
slastičarnica koju je, po uzoru na austrougarske gradove,
imao svaki naš grad. Ova kultna mjesta obiteljskih izlazaka, sastajališta zaljubljenih i okupljališta ovisnika o
kolačima i sladoledu odolijevaju danas globalističkoj najezdi brzogrizne hrane. U centru Matulja obitelj Sušanj je
otvorila slastičarnicu u kojoj nudi svoju slatku rapsodiju
prema najvišim standardima suvremenoga slastičarstva.
Koliko su u tome uspješni, zorno svjedoče gužve koje
stvaraju oni koji žele kušati njihove kremaste, vizualno
primamljive i velike kolače.
1. Obitelj Sušanj, 2. Torta od jagoda, 3. Krostata.
Sweet Rhapsody
2
1
3
Bregi
The sweet segment of urban life among Croats has for
centuries been a cake shop which, modelled on AustroHungarian towns, could be found in every town of ours.
These cult places for family outings, meeting places for
those in love, and the “addicts” of cakes and ice-creams to
this day continue to resist the globalizing onslaught of the
food-gulping culture. The cake-shop opened by Sušanj
family in in the centre of Matulji is a part of that resistance. The sweet rhapsody they offer is in keeping with the
highest standards of the modern day sweets and pastries
trade. The level of their success is best testified to by the
bustle created by those who come to enjoy their visually
attractive cream cakes of generous size.
1. Sušanj family, 2. Strawberry gateaux, 3. Tart with fresh
figs filling.
Među tajnama salama
Kobasičarstvo se odvajkada smatralo vrhuncem obrade
mesa, a recepture su se skrivale kao najveće obiteljsko blago. U tajne proizvodnje kobasica, salama i ostalih suhomesnatih proizvoda otisnuo se 2000. godine Dalibor Buretić nastavljajući obiteljsku mesarsku tradiciju. Domaći
zapešt kojem nadaleko nema premca, salame s tartufima,
ružmarinom i maslinama perjanice su poletnoga mesara
s obronaka Učke kojima namjerava obogatiti gastronomsku ponudu Kvarnera i pokrenuti maštu naših ugostitelja.
1. Dalibor Buretić 2. Salame.
a. Kastavske crkva, b. Loža.
Among the Secrets of Salamis
1
2
Sausage making has always been regarded as the pinnacle
of meat processing, and the recipes were being considered the grestest of family treasures, and guarded appropriately. Continuing the family tradition Dalibor Buretić
launched his own production of sausages, salamis and
other smoked and cured meat products. His home made
zapešt (finely chopped, nicely flavoured roast pork in pork
fat) has no equal, salamis flavoured with truffles, rosemary and olives are the pride of this enthusiastic butcher
from the slopes of Učka who thus intends to enrich the
gastronomic offer of Kvarnere and stir up the imagination
of our caterers.
1. Dalibor Buretić, 2. Salamis
a) Church in Kastav, Town loggia.
a
b
Dolce rapsodia
La pasticceria, che sul modello austroungarico era presente in ogni cittadina, ha rappresentato per secoli il nucleo dolce della vita urbana dei Croati. Meta rituale di
ogni uscita famigliare, ritrovo degli innamorati, luogo
di irresistibile tentazione per dolci e gelato-dipendenti,
resiste ancora oggi all’attacco della globalizzazione e dei
fast food. Nel centro di Matulji (Mattuglie) la famiglia
Sušanj ha aperto una pasticceria nella quale offre la sua
dolce rapsodia, al passo con le più moderne tendenze. Ad
attestare il loro successo c’e la continua coda dei clienti,
in paziente attesa di gustare tanta bontà: grandi dolci cremosi così invitanti da mangiarli con gli occhi.
1. Famiglia Sušanj, 2. Torta di fragole, 3. Crostata.
Süße Rhapsodie
Ein süßer Teil des städtischen Lebens der Kroaten war
schon jahrhundertelang immer eine Konditorei, die sich
nach österreichisch-ungarischer Tradition in jeder unserer Städte befand. Diese Kultstätten des Familienausgangs, Treffpunkte der Verliebten und auch der Kuchenund Eissüchtigen, widerstehen heute der globalistischen
Invasion der schnellen Kost. Die Familie Sušanj hat im
Zentrum von Matulji eine solche Konditorei eröffnet, in
der sie ihre süße Rhapsodie anbietet, die den höchsten
Ansprüchen der modernen Konditorei entspricht. Von
deren Erfolg zeugen die langen Warteschlangen derjenigen, die ihre cremigen, visuell anziehenden und großen
Kuchen kosten wollen.
1. Familie Sušanj, 2. Erdbeerentorte, 3. Krostata.
Tra i segreti dei salami
La preparazione delle salsicce è da sempre ritenuta il punto massimo della lavorazione della carne, e le ricette venivano gelosamente custodite come il maggior tesoro di famiglia. Nei segreti della produzione di salsicce, salami ed
altri insaccati, si è avventurato, nel 2000, Dalibor Buretić,
continuando la tradizione di famiglia. Un pesto casereccio che non ha rivali nei dintorni, salami al tartufo,
al rosmarino, alle olive, sono il vanto dell’intraprendente
macellaio delle pendici del Monte Maggiore, il quale intende così arricchire l’offerta gastronomica quarnerina e
stimolare la fantasia dei nostri ristoratori.
1. Dalibor Buretić, 2. Salami.
a. La chiesa di Castua, b. Loggia.
Geheimnisse Der Würste
Die Wurstherstellung stellte seit jeher den Höhepunkt
bei der Fleischverarbeitung dar, und die Rezepturen hielt
man immer als den größten Familienschatz geheim. In
die Geheimnisse der Herstellung von Würsten, Salami
und anderem Rauchfleisch begab sich im Jahr 2000 Dalibor Buretić, indem er die Metzgertradition seiner Familie fortsetzte. Der hausgemachte Brotaufstrich bekannt
als „zapešt“, der weit und breit seinesgleichen nicht hat,
Würste mit Trüffel, Rosmarin und Oliven sind einige Triumphe dieses enthusiastischen Metzgers von Učka, mit
denen er das gastronomische Angebot von Kvarner bereichern und die Phantasie unserer Gastwirte bewegen will.
1. Dalibor Buretić, 2. Würste.
a. Die Kirche von Kastav, b. Loggia.
Draga di
Lovrana
Lovranska Draga
Lovraska Draga 1,
51415 Lovran
T 051 294 166
F 051 291 826
M 098 327 093
[email protected]
www.dragadilovrana.hr
18
Yacht club
Opatija
Zert 1, 51410 Opatija
T 051 272 345
M 051 741 021
[email protected]
www. yacht-club-opatija.com
22
Plavi
podrum
Volosko
Obala F. Supila 4
51410 Opatija
T 051 701223
F 051 741195
[email protected]
24
Amfora
Volosko
Črnikovica 4
51410 Opatija
T 051 701 222
F 051 741 016
[email protected]
www.restaurant-amfora.com
30
32
Beto
Matulji
Trg M. Tita 2
51211 Matulji
T/F 051 274 342
M 098 210 986
[email protected]
www.beto-matulji.com
34
Bregi
Matulji
Bregi 74/B
51211 Matulji
T/F 051 712503
M 099 2712 503
M 099 8000 775
[email protected]
www.bregi.hr
36
38
Belica
Slogom do rezultata
Udruga prijatelja trsja, grožđa i vina “Belica” osnovana je
2004. godine s plemenitom namjerom da očuva autohtone
vinske sorte Kastavštine i da se primjenom najsuvremenijih vinogradarsko-podrumarskih tehnologija poboljša
kvaliteta ovih prezrenih vina. Neviđenim entuzijazmom
i posebnom složnošću 90-tak članova ostvareni su zadivljujući rezultati u vinogradima i podrumima, pa se sada
ovim ponositim krajem piju dobra vina. Kastavska “Bačvarija“ nije samo etnografski muzej posvećen vinarstvu,
već i mjesto gdje se nesputano druži, pjeva, veseli i pije.
a. Skulptura Jasne Skorup ,
1. Članovi Belice.
Through Unity to Results
a
Belica, the association of friends of vineyards, grapes
and wines, was founded in 2004, its noble aims being the
preservation of the autochthonous grape varieties of the
Kastav area (Kastavština), and the improvement of these
now neglected wines through the implementation of the
latest wine growing and wine making technologies. Owing to their great enthusiasm and special unity of the 90
members impressive results have been achieved in both
vineyards and cellars, and now good wines are being enjoyed in the proud Kastavština. One of the places where
one can enjoy oneself is Bačvarija – the Ethnographic
Museum which is also a venue for socializing, signing
and drinking.
a. Sculpture by Jasna Skorup,
1
Kukuriku
1. I membri di Belice.
Einigkeit Gibt Ergebnisse
Der Verein der Weinrebe-, Weintrauben- und Weinfreunde „Belica“ ist im Jahr 2004 mit der edlen Absicht
gegründet worden, die autochthonen Weinsorten von
Kastav zu bewahren und mit der Anwendung der neuesten Technologien in der Branche die Qualität dieser
nicht genug geschätzten Weine zu verbessern. Mit einem
unerhörten Enthusiasmus und mit einer besonderen Einmütigkeit der 90 Mitglieder sind triumphale Resultate in
Weingärten und Kellern erzielt worden, so dass man jetzt
in dieser stolzen Gegend gute Weine trinkt. „Bačvarija“ in
Kastav ist nicht nur ein ethnographisches Museum, der
Weingärtnerei gewidmet, es ist auch ein Ort, wo man sich
ungestört unterhält, singt, freut und trinkt.
Lucidnost kreiranja
La lucidità del creare
Neupitni šampion slow food gastronomije u Hrvata je kastavski chef Nenad Kukurin čije je umijeće poznato i nagrađivano izvan granica Lijepe Naše. Izgradivši svoj stil i
lucidnost u kreiranju novih jela koja slijede pravila svjetske artističke gastronomije, on širi spoznaje o mogućnosti sljubljivanja potpuno različitih namirnica u atrakciju
okusa i izgleda. “Kukuriku” je mjesto za sve one koji vole
otvarati nove stranice gurmanskoga užitka i kulture stola
te su za taj izvanredni doživljaj spremni izbrojiti popriličnu svotu novca.
The unquestionable champion of the slow food gastronomy among Croats is Nenad Kukurin, the master chef from
Kastav, whose skills is also known and acclaimed beyond
the borders of our country. Having found his style and
having shown lucidity in the creation of new dishes which
follow the rules of the artistic gastronomy of the world,
he is spreading the culinary concept of blending together
completely different ingredients into an attraction of flavours and presentations. His Kukuriku is the place for
all who like to leaf through the pages of new pleasures
of gourmandism and table culture, and are prepared to
spend a fair amount of money for the privilege.
1. David and Nenad Kukurin, 2. Nenad Kukurin,
3. “Fagotin” of veal and mushrooms.
3
a. Scultura di Jasna Skorup,
a. Skulptur von Jasna Skorup,
Lucidity of Creation
2
La società degli amici della vite, dell’uva e del vino “Belica” è stata fondata nel 2004, con il nobile intento di salvare i vitigni autoctoni del Castuano e, sfruttando la moderna tecnologia di vinificazione, migliorare la qualità di
questi vini scarsamente considerati. Con un entusiasmo e
un accordo incredibili, circa novanta soci sono riusciti ad
ottenere risultati sorprendenti sia nei vigneti che in cantina, per cui oggi da queste parti si possono gustare dei
buoni vini. La “Bačvarija” (Botteria) di Kastav (Castua)
non è solo un museo etnografico ma anche un ritrovo
dove cantare e bere in allegria.
1. Members of Belica.
1. David i Nenad Kukurin, 2. Nenad Kukurin, 3. Fagotin s
teletinom i vrganjima.
1
Uniti si vince
1. Mitglieder von Belica.
Il campione dello slow food croato, è senza dubbio lo chef
castuano Nenad Kukurin, la cui arte è nota e premiata
anche fuori dei confini nazionali. Inventandosi uno stile
personale e una lucidità nel creare nuovi piatti, secondo i
dettami della gastronomia artistica mondiale, va sempre
più affermando le possibilità di combinare cibi diversi in
un’armonica fusione, che sia allo stesso tempo invitante per l’occhio e per il palato. Il “Kukuriku” è un posto
frequentato da tutti coloro che desiderano aprire nuovi
capitoli nei piaceri dell’alta cucina e della cultura della
tavola, e sono disposti, per godere di questa esperienza, a
sborsare parecchio.
1. David e Nenad Kukurin, 2. Nenad Kukurin, 3. Fagottino
con vitello e funghi.
Klarheit Der Gestaltung
Der eindeutige Champion der Slowfood-Gastronomie in
Kroatien ist mit Sicherheit der Chef Nenad Kukurin aus
Kastav, dessen Kochkunst auch außerhalb Kroatiens bekannt und ausgezeichnet wurde. Er erarbeitete seinen eigenen Stil der Klarheit bei der Gestaltung neuer Gerichte,
die den Regeln der weltlichen Gastronomiekünste folgen,
und gleichzeitig erweitert er auch das Bewusstsein der
Kombinationsmöglichkeiten von vollkommen verschiedenen Zutaten in eine Attraktion von Geschmack und
Aussehen. Das Restaurant „Kukuriku“ ist der richtige Ort
für alle Feinschmecker, die etwas Neues im Bereich des
gastronomischen Genusses und der Tischkultur suchen
und auch bereit sind, dafür tief in die Tasche zu greifen.
1. David i Nenad Kukurin, 2. Nenad Kukurin, 3. Nudeln
“Fagotin” mit Rindfleisch und Röhrenpilzen.
Carstvo virtuoznosti
Poput najvirtuoznijega violinista, Velimir Perčić u svom
seoskom carstvu podno Učke gudi nožem po velikim primjercima najgustoznijega istarskoga pršuta, u ognjištu
peče slasne komade raznoga mesa pod divovskim pekama, a njegova supruga Vesna radi nekoliko vrsta ravijola
prema recepturama tete iz Toscane. Kada se ovome pridodaju sezonski oblizeki poput domaćih kobasica s brgujskim kapuzom, gulaši od divljači i maštovite fritaje, onda
nije teško shvatiti razloge zašto u Villu Plasa hodočaste
sladokusci sa svih strana svijeta.
1. Vesna Perčić, 2. Velimir Perčić,
a. Riječki karneval, b Riječko ljeto.
The Empire of Virtuosity
Like the best violinist, in his rural empire at the foot of
Mount Učka Velimir Perčić is making quite a different,
but no less delightful kind of music with his knife gliding over large specimens of the most delicious prosciutto,
roasting fine chunks of meat under giant pekas (metal
bell-like pot), while his wife Vesna is making several type
of ravioli according to the recipes given by her aunt from
Toscana. When to all this one adds the seasonal delicacies like home-made sausages with kapuz (sauerkraut)
from Brgud, game goulash and a selection of scrambled
eggs flavoured with all kinds of additions, it is not difficult
to understand why Villa Plasa attracts lovers of good food
from far and wide.
Nel regno del virtuosismo
Nel suo regno agreste, ai piedi dell’Učka (Monte Maggiore), Velimir Perčić, al pari del più virtuoso dei violinisti,
fa suonare il suo coltello su superbi esemplari del miglior
prosciutto istriano, mentre alla brace del suo camino,
prepara ogni tipo di gustosissima carne arrostita sotto
imponenti campane. La specialità di sua moglie Vesna invece sono vari tipi di ravioli, preparati secondo le ricette
di una zia toscana. Se a questo aggiungiamo pure le specialità di stagione come salsicce caserecce con contorno
di crauti, goulash con la selvaggina e fantasiose frittate,
capiremo perché a Villa Plasa ci sono schiere di buongustai che arrivano da ogni parte del mondo.
Villa Plasa
1. Vesna Perčić, 2. Velimir Perčić
a. Il carnevale di Fiume, b. L’estate fiumana.
Kaiserreich Der Virtuosität
Wie ein Virtuose auf seiner Violine streicht Velimir Perčić
in seinem ländlichen Kaiserreich am Fuße von Učka mit
dem Messer über die großen und schmackhaften Stücke
des istrischen Prosciuttos, bäckt im Herd köstliche Stücke
von verschiedenem Fleisch, während seine Frau mehrere
Ravioligerichte zubereitet, ganz nach der Rezeptur ihrer
Tante aus der Toskana. Wenn man dem noch die Saisonleckereien wie hausgemachte Wurst mit Kraut aus Brgud,
Wildgulasch und phantasiereiche Omelettes dazugibt, ist
es leicht zu verstehen, warum zahlreiche Feinschmecker
aus aller Welt zur Villa Plasa pilgern.
1. Vesna Perčić, 2. Velimir Perčić,
1. Vesna Perčić, 2. Velimir Perčić,
a) Carnival in Rijeka, b) Summer in Rijeka.
a. Karneval von Rijeka, b. Veranstaltung „Sommer in
Rijeka“.
1
2
a
b
Udruga
Belica
Kastav
Jurčići 42
51215 Kastav
M 091 4005858
[email protected]
www.udrugabelica.hr
42
Kukuriku
Kastav
Trg Lokvina 3
51215 Kastav
T 051 691519
F 051 691 823
[email protected]
www.kukuriku.hr
44
Villa Plasa
Zaluki
Zaluki 1a
51213 Jurdani
T 051 279 664
M 099 279 6644
[email protected]
48
Rijeka
Fiume
Rijeka
Rijeka
50
Ugor
Biseri plavih njiva
Vizuru grada Rijeke posljednjih godina krase plave ribarice “Ugora” koji su godine 1992. osnovali vrsni ribari Ive
Bočina te Vinko i Nevio Uhač. Posade ove, za hrvatske
prilike moćne flote, oru plavom njivom i svojim ulovom
obogaćuju naše trpeze. Kada je druželjubiva i vazda vedra
trojka otvorila konobu “Ugor”, ona je brzo postala sidrište
raznih veseljaka sklonih izvrsno pripremljenim i svježim
morskim specijalitetima. Nevjerojatno veliki škampi,
oborita riba i morska divljač ovdje se kušaju zajedno s jadranskim lignjama, sipama i srdelama.
a. Fontana na Koblerovom trg u Rijeci.
1. Ive Bočina i Vinko Uhač, 2. Posada broda “Golovik”,
3. Ribarska flota, 4. Svježa riba, 5. Rižot od škampi.
Pearls From the Fields of Blue
In recent years the vista of the city of Rijeka is being
graced by the blue fishing boats of Ugor established in
1992 by the seasoned fishermen Ive Bočina and Vinko
and Nevio Uhač. The crews of this, for Croatian circumstances, strong fleet, plough the blue field and their haul
enrich our tables. When the gregarious and the ever merry trio opened their tavern Ugor, it soon became the point
of anchorage for all kinds of jovial fellows fond of fresh,
finely prepared sea specialities. Unbelievably large scampi, deep see fish and other sea “game” are savoured here
together the Adriatic calamari, cuttlefish and pilchards.
a
a) Fountain at the Kobler square in Rijeka,
1. Ive Bočina i Vinko Uhač, 2. The crew of Golovik,
3. Fishing fleet, 4. Fresh fish, 5. Scampi risotto.
1
2
Perle d’ azzurro
Il panorama della città di Rijeka (Fiume) si è arricchito
negli ultimi anni, della presenza dei pescherecci azzurri
dell’ “Ugor”, società fondata nel 1992 dagli esperti pescatori Ive Bočina e Vinko e Nevio Uhač. Gli equipaggi di
questa, relativamente alla Croazia, potente flotta, solcano l’azzurro e con il loro pescato arricchiscono le nostre
tavole. Da quando questo trio di allegri compagnoni ha
aperto la taverna “Ugor”, questa è diventata, in breve, l’attracco di ogni sorta di buontemponi e buone forchette,
gente insomma, che sa apprezzare la freschezza e la qualità del pesce appena pescato. Qui si può gustare di tutto
dagli scampi giganti al pesce azzurro, dal pesce pregiato
ai calamari, seppie e alici.
a. La fontana di piazza Kobler a Fiume,
1. Ive Bočina e Vinko Uhač, 2. L’equipaggio della “Golovik”,
3. Flotta di pescherecci, 4. Pesce fresco, 5. Risotto di
scampi.
Die Perlen Der Blauen Felder
Seit ein paar Jahren verschönern die blauen Fischerboote von „Ugor“ den Ausblick der Stadt Rijeka, die im Jahr
1992 von den fähigen Fischern Ivo Bočina, Vinko und
Nevio Uhač gegründet wurden. Die Besatzung dieser, für
unsere Verhältnisse einer sehr mächtigen Flotte, pflügt
die blauen Felder des Meers und bereichert mit ihrer
Ausbeute unsere Tische. Als dieses kontaktfreudige und
stets heitere Trio Menschen die Taverne „Ugor“ eröffnete, ist sie bald zu dem einem Ankerplatz für verschiedene
lustige Menschen geworden, die Vorliebe zu erstklassig
zubereiteten und frischen Meeresspezialitäten haben.
Unglaublich große Scampi, die besten Fische und Meerswild werden hier zusammen mit Kalmare, Sepien und
Sardellen gekostet.
a. Die Fontäne am Kobler-Platz in Rijeka,
4
3
1. Ive Bočina i Vinko Uhač, 2. Die Besatzung des
Schiffs “Golovik”, 3. Fischereiflotte, 4. Frischer Fisch,
5.Scampirisotto.
5
Fiume
Povratak izgnanih
Il ritorno dei proscritti
1. Nena i Ronald Komar, 2. Buffet Fiume.
1. Nena e Ronald Komar, 2. Buffet Fiume.
a. Ribarska luka, b. Riječka ribarnica, c. Grad Grobnik,
a. Porto di pescatori, b. La pescheria di Fiume. c. La citta
di Grobnico,
Srdele, inćuni, pišmolji, lignje, palamide i bakalar neopravdano su izgnani plodovi mora iz otmjenih restorana
i hotela. Postali su oni zato šampioni okusa u konobama
čiji su gosti ovdje potražili jela koja nisu proizvod globalizacijske monotonije i šminkerskih pomodnih trendova.
Svaki mediteranski grad ima svoju konobu skrivenu u nekoj uskoj uličici, pa tako konoba “Fiume” Nene i Ronalda
Komara od 2003. godine obavija Rijeku mirisom svojih
gradela na kojima se peče svježa riba kupljena u obližnjoj
ribarnici.
Return Of the Banished
1
2
b
a
Pilchards, anchovies, whiting, bonito and cod may be the
sea food which have been unjustifiably banished from fine
restaurants and hotels, but they have become champions
of flavours in taverns whose guests come to seek food that
is not dictated by the globalization monotony and the
snobbish trends. Every Mediterranean town has its special tavern hidden in some narrow alley, and Rijeka is no
different. The Fiume tavern owned by Nena and Ronald
Komar has been permeating the city with the tantalizing
aroma of grilled fish bought in the nearby fish market.
1. Nena and Ronald Komar, 2. Buffet Fiume, a. Town of
Grobnik.
Sarde, alici, moli, calamari, palamite e baccalà sono stati
ingiustamente banditi dalle tavole degli alberghi e ristoranti rinomati. E sono diventati invece campioni di gusto
in quelle taverne, la cui clientela, è alla ricerca di cibi che
non siano il prodotto della globale monotonia o della tendenza snob del momento. Ogni località del Mediterraneo
ha la sua taverna nascosta in qualche vicolo È il caso della
taverna “Fiume”, di Nena e Ronald Komar, che dal 2003
spande per la città, i suoi odori di pesce alla griglia, comprato freschissimo nella vicina pescheria.
Die Rückkehr Der Vertriebenen
Sardellen, Sardinen, Weißfische, Tintenfisch, Bonitos
und Dorsche sind Meeresfrüchte, die unbegründet aus
den feinen Restaurants und Hotels vertrieben wurden.
Sie wurden aber zu den Siegern des Geschmacks in den
Weinkellern, in denen die Gäste nach solchen Speisen
suchten, die kein Produkt der globalisierenden Monotonie und kurzfristig dauernden Trends sind. Jede mediterrane Stadt hat ihren in einer Gasse versteckten Weinkeller, so hat auch die Stadt Rijeka den Weinkeller „Fiume“
von Nena und Ronald Komer, der die Stadt seit 2003 mit
den Düften des gegrillten Fisches aus dem naheliegenden
Fischmarkt verwöhnt.
1. Nena i Ronald Komar, 2. Buffet Fiume,
c
a. Fischereihafen, b. Fischmarkt in Rijeka, a. Die Stadt
Grobnik,
Ugor
Rijeka
Delta bb
51000 Rijeka
T 051 213566
T/F 051 212580
konoba 051 637506
[email protected]
54
56
Fiume
Rijeka
V. Lisinskoga 12
51000 Rijeka
T 051 312108
M 091 5264148
58
Grobnik
62
Villa Sandi
Oaza boje lavande
Oaza boje lavande na Grobnišćini životni je pothvat mlade obitelji Sandi i Sandija Cvečića koja je, na temeljima
ugostiteljske tradicije obitelji Bujan, spojila ono staro i dobro s novim trendovima u pripremi hrane i njenom serviranju. Dah i duh povijesnoga Grobnika unijeli su i u svoju
kuhinju gdje se priprema čuvena palenta kompirica koja
obavezno pomiluje isto tako slavni grobnički sir. Kada se
od brašna što dolazi iz posljednjega mlina na obližnjoj
Rječini umijese njoki, ravijoli, domaći kruh i ispeku integralne palačinke, svakom gostu namjerniku svijet poprimi boju lavande.
a. Maslačak,
1. Obitelj Cvečić, 2. Grobnički sir.
Oasis the Colour Of Lavender
a
Oasis the colour of lavender at Grobinšćina (Grobnik
area) is the life’s endeavour undertaken by the young
family of Sandi and Sandi Cvečić. Building on the foundations of catering tradition established by the Bujan family
and they combined the good and old with the new trends
in preparing and serving food. They introduced both the
breath and the spirit of the historic Grobnik into their
cuisine where the famous kompirica polenta is a regular item on the menu, as is the equally famous Grobnik
cheese. And when the guests sup on the gnocchi, ravioli,
home-baked bread and pancakes made from the flour
ground by the last mill on the Rječina River, the world
easily turns the colour of lavender.
a. Dandelion,
1. Cvečić family, 2. Grobnikk cheese.
1
2
Un’oasi color lavanda
Un’oasi color lavanda, nel Grobniciano, è l’impresa in cui
si è lanciata la giovane coppia Sandi e Sandi Cvečić, che
seguendo le orme dei Bujan (nota famiglia di ristoratori),
ha saputo mantenere ciò che c’era di buono nella tradizione, conciliandolo con le nuove tendenze della gastronomia e della presentazione dei piatti. Questi due giovani
hanno saputo infondere alla loro cucina l’anima storica di
Grobnik (Grobnico) preparando la famosa palenta kompirica (polenta con patate) accompagnata dall’immancabile formaggio grobniciano. Se a questo si aggiunge che,
per preparare gli gnocchi, i ravioli, il pane casereccio e le
palačinke (crespelle) integrali, usano la farina che arriva
dall’ultimo mulino sulla vicina Rječina (Fiumara), ecco
spiegato il perché ogni occasionale cliente vedrà il mondo
tingersi del colore della lavanda.
a. Dente di leone,
1. La famiglia Cvečić, 2. Formaggio grobniciano.
Oase In Lavendel
Die Oase in der Farbe von Lavendel ist das Lebensprojekt
von Sandi Cvečić und seiner jungen Familie, die auf der
Grundlage der gastwirtschaftlichen Tradition der Familie Bujan, das Alte und Gute mit den neuen Trends bei der
Nahrungsvorbereitung und Servierung verbunden hat.
Den Hauch und Geist der historischen Stadt Grobnik haben sie in ihre Küche hineingebracht, in der die berühmte „Polenta Kompirica“ zubereitet wird, die immer mit
dem ebenso berühmten Käse von Grobnik serviert wird.
Wenn aus dem Mehl, das in der letzten Mühle am naheliegenden Fluss Rječina entsteht, Gnocchi, Ravioli und
hausgemachtes Brot zubereitet werden und Pfannkuchen
aus Vollkornmehl gebacken werden, verwandelt sich jedem Gast die Welt in die Farbe von Lavendel.
a. Löwenzahn,
1. Familie Cvečić, 2. Käse von Grobnik.
Frankulin
Pohvala vjernome zaslužniku
Na imanju koje su svome vjernome zaslužniku Frankulinu davno darovali Frankopani, danas pasu krave Aleksandra Dade Kamenara. Mlijeko ovih blagih životinja
u obiteljskoj se sirani prerađuje u kravlje sireve i skutu
izuzetne kakvoće. U kraju legendarnoga grobničkoga
sira gospodarstvo “Frankulin” stvara svoje proizvode od
1993. godine. Danas su oni odličan povod da, nakon razgledavanja povijesnim događanjima bogatoga i opjevanoga Grada Grobnika i Grobničkoga polja, predahnete uz
pladanj ovoga ukusnog sira ili se počastite palačinkama s
medom i skutom.
1. Aleksandar Kamenar, 2. Čuvarica stada.
Commendations to the Faithful Subject
On the estate that the Frankopans bestowed on their
faithful subject by the name of Frankulin, cows owned
by Aleksandar Dado Kamenar graze today. In the family
cheese dairy milk of these gentle animals is being processed into cheeses and curd cheese of exceptional quality. In the area which is the home of the legendary Grobnik cheese the Frankulin homestead has been producing
its palette of products since 1993. They now provide a
great reason for those visiting the history rich town and
the Range of Grobnik to take a break sitting down to a
platter of this tasty cheese or have a portion – or two – of
pancakes with honey and curd cheese.
1. Aleksandar Kamenar, 2. Shephardess .
1
2
Onore al merito
Sulla proprietà, anticamente concessa dai Frankopani
(Frangipani) al loro fedele servitore Frankulin, oggi pascolano le mucche di Aleksandar Dado Kamenar. Il latte di questi placidi animali, lavorato nel caseificio di famiglia, diventa formaggio e delicata ricotta, di altissima
qualità. Nella patria del leggendario formaggio grobniciano l’azienda “Frankulin” crea i suoi prodotti fin dal
1993. Oggi rappresentano un motivo valido per cui, dopo
una visita alla storica città di Grobnik (Grobnico) e all’omonima Piana, sostare e godersi un bel piatto di questo
gustosissimo formaggio e magari concedersi anche una
porzione di palačinke (crespelle) al miele e ricotta.
1. Aleksandar Kamenar, 2. Una pastora.
Lob Für Den Treuen Verdienster
Auf dem Besitz, den die Fürsten Frankopan ihrem treuen
Verdienster Frankulin vor langer Zeit geschenkt haben,
weiden heute Kühe von Aleksandar Dado Kamenar. Die
Milch dieser milden Tiere wird in der Familienkäserei zu
Kuhkäse und Quark von hervorragender Qualität verarbeitet. In der Gegend des legendären Käses von Grobnik
erschafft der Wirtschaftshof „Frankulin“ seine Produkte
seit 1993. Heute sind sie ein ausgezeichneter Anlass dazu,
dass man sich nach der Besichtigung der historischen,
veranstaltungsreichen und besungenen Stadt Grobnik
und des berühmten Felds von Grobnik erholt, während
man diesen schmackhaften Käse oder die Pfannkuchen
mit Honig und Quark kostet.
1. Aleksandar Kamenar, 2. Herdenhüterin.
Neodoljiv mesni užitak
Opjevano Grobničko polje kojem danas hrle ljubitelji
adrenalinskih sportova dobilo je 2009. godine novi hram
u kojem se odvijaju prava gastronomska uzbuđenja. Dario
Andrić, Neven Žeželić i Srećko Vuk spojili su svoje talente i kao savršeno uvježbani trojac razgaljuju sve veći broj
poštovatelja koji u neposrednoj blizini hangara sportskog
aerodroma mogu dosegnuti gastronomske visine. Najfiniji komadi goveđih pisanica iliti bifteka, divovski odresci,
ramsteci, razna predjela i odlični kolači neodoljivi su sastojci ovoga polja užitka.
1. Srećko Vuk, Neven Žeželić i Dario Andrić, 2. Grobnički
sir na zapečenoj palenti krumpirici, 3. Fiorentina.
a. Bakar,
Irresistable Plasure of Meat
The celebrated Range of Grobnik, which today attracts
lovers of adrenalin sports celebrated in song, has acquired
a new temple for veritable gastronomic excitements. In
2009 Dario Andrić, Neven Žeželić and Srećko Vuk have
merged their talents and as a well trained and coordinated trio they are bringing pleasure to an ever greater number of connoisseurs who can attain gastronomic heights
in the immediate vicinity of the sports airport hangar.
The best cuts of beefsteak, giant steaks, rump-stakes, a
variety of appetizers and excellent cakes are the irresistible ingredients of this field of pleasure.
1. Srećko Vuk, Neven Žeželić i Dario Andrić, 2.
Grobnik cheese topping on grilled “krumpirica polenta”,
3. Fiorentina escalope,
a. Bakar
L’irresistibile piacere della carne
La tanto decantata piana di Grobnik (Grobnico), che oggi
richiama schiere di appassionati degli sport adrenalinici,
ha acquisito, nel 2009, un nuovo tempio in cui hanno luogo eccitanti accadimenti gastronomici. Dario Andrić, Neven Žeželić, e Srećko Vuk, hanno unito i loro talenti in un
affiatato trio in grado di eccitare le papille di un sempre
crescente numero di estimatori che, nell’immediata vicinanza dell’hangar dell’aeroporto sportivo, possono raggiungere le più elevate altezze gastronomiche. Porzioni di
saporitissimo filetto e controfiletto, bistecche e fiorentine
giganti, svariati antipasti ed ottimi dolci, sono gli irresistibili ingredienti di questa “piana dei piaceri”
Aerosteak
1. Srečko Vuk, Neven Žeželić e Darko Andrić, 2. Formaggio
grobniciano su una fumante palenta kumpirica (polenta
con le patate), 3. Fiorentina
a. Buccari.
Unvergesslicher Fleischgenuss
Das besungene Feld Grobničko polje über welches heute
die Liebhaber von Adrenalin rasen, hat im Jahr 2009 einen neuen Tempel bekommen, in dem sich richtige gastronomische Aufregungen abspielen. Dario Andrić, Neven
Žeželić und Srećko Vuk haben ihre Talente zusammengetan, und als ein perfekt eingeübtes Trio begeistern sie
immer mehr Bewunderer, die in unmittelbarer Nähe des
Sportflughafens gastronomische Höhen erleben können.
Die besten Stücke vom Beefsteak, Rumpsteak, riesige
Fleischschnitten, verschiedene Vorspeisen und ausgezeichnete Kuchen sind unvergessliche Zutaten in diesem
Genussfeld.
1. Srećko Vuk, Neven Žeželić i Dario Andrić, 2. Käse
von Grobnik mit überbackener Polenta “Kompirica”,
3. Beefsteak “Fiorentina”,
a. Die Stadt Bakar.
2
1
a
3
Villa Sandi
Čavle
Čavle 231
51219 Čavle
T 051 224 994
M 098 755 105
skype: villasandi2
[email protected]
www.villasandi.hr
66
Frankulin
Čavle
Grad Grobnik 57
51219 Čavle
T/F 051 259335
M 098 831833
[email protected]
68
Aerosteak
Čavle
Soboli 35, 51219 Čavle
T 051 250 193
M 098 443 104
[email protected]
70
Bakar
72
Apitrade
Medena škrinjica za izuzetne
Pčelarska zadruga Milice i Zlatka Štrasera medena je škrinjica u kojoj se nalazi više od trideset proizvoda nastalih preradom tridesetak tona najrazličitijih vrsta meda.
Kušajući njihovu božanstvenu medicu, medovinu, med
s orasima, bademima ili lješnjacima, džemove od suhih
smokava s medom i sladeći se “Mielinama”, pralinama s
medicom, sladokusac spoznaje razloge koji su naveli naše
davne pretke da napišu kako je med slasna hrana besmrtnosti i izuzetnih.
a. Košnica,
1. Zlatko Štraser, 2 Košnice, 3. Milica Štraser, 4. Mieline.
Honey Chest for the Exceptional Ones
The apiary cooperative owned by Milica and Zlatko
Štraser is a honey chest that contains over thirty products crated through the processing of some thirty tons of
different types of honey. Savouring their heavenly honey
brandy, mead, honey with walnuts, almonds or hazelnuts,
their dried fig jam with honey, and enjoying with relish
the Mielinas - pralines with honey brandy, a connoisseur
becomes aware of the reasons which led our distant forefathers to write that honey is a delectable food of the exceptional and of immortality.
a
1
3
2
4
a. Beehive,
1. Zlatko Štraser, 2. Beehives, 3. Milica Štraser, 4. Mieline.
Okusi djedovskih ognjišta
Poslovna vizija i neviđena upornost Bože Strike i njegove
obitelji stvorila je ovu malu, vrhunski opremljenu mesnu
industriju usklađenu s najsuvremenijim higijenskim, veterinarskim i ekološkim standardima. Svjesni da gastronomija odvajkada ima svoj temelj u kvalitetnom mesu i
mesnim prerađevinama, obitelj Strika i njihova “Agro
Rijeka” daruju nam blagodati vrhunske kuhane šunke,
primorske salame, mirisnoga pršuta i slasne buđole. Zadržavši okuse s djedovskih ravnokotarskih ognjišta, oni
su osvojili nepca svojih kupaca zorno iskazujući čvrstoću
gastronomskih načela.
1. Nikola i Božo Strika, 2 Sušeni svinjski kare, 3. Čvarci, 4.
Sušenje pršuta, 5. Buđola i pršut, 6. Buđola.
a. Bribir i Novi Vinodolski.
Flavours of Ancestral Hearths
2
5
4
6
a
La cooperativa degli apicoltori Milica e Zlatko Štraser è
un dolce cofanetto di bontà, contenente più di trenta prodotti, nati dalla lavorazione di una trentina di tonnellate
delle più svariate qualità di miele. Assaggiando la loro
divina medizza e medovina (grappa e vino al miele), o
addolcendosi il palato con le “Mieline”, le praline alla medizza, il buongustaio scopre perché i nostri antenati scrissero che il miele era il cibo dell’immortalità e degli eletti.
a. Alveare,
1. Zlatko Štraser, 2. Arnie, 3. Milica Štraser, 4. Mieline.
Eine Honigschattule Für Hervorragende
Die Imkergenossenschaft von Milica und Zlatko Štraser
ist eine Honigschattule, in der sich mehr als 30 Honigprodukte befinden, die durch die Verarbeitung von 30
Tonnen unterschiedlichster Honigsorten entstanden
sind. Während man ihren göttlichen Schnaps aus Honig
„medica“ und ihren mit Honig bereicherten Wein „medovina“, wie auch ihren Honig mit Wallnüssen, Mandeln
oder Haselnüssen, und Marmeladen aus getrockneten
Feigen mit Honig kostet, und „Mieline“, Pralinen mit
„medica“ probiert, erkennt man die Gründe, die unsere
Vorfahren zur Behauptung veranlasst haben, dass Honig
ein leckeres Lebensmittel der Unsterblichkeit und der
Hervorragenden ist.
a. Bienenhaus,
1. Zlatko Štraser, 2 Bienenhäuser, 3. Milica Štraser,
4. Mieline
Agro-Rijeka
1
Un dolce cofanetto per eletti
3
Business vision and singular dedication of Božo Strika
and his family has resulted in the establishment of this
small but superbly equipped meat processing plant in
keeping with the highest hygienic, veterinary and ecological standards. Fully aware of the fact that gastronomy has
ever had its foundations in quality meat and meat products, Strika family and their Agro Rijeka are treating us
with the tope quality cooked ham, Littoral salami, mouthwatering prosciutto and delicious buđola (smoked-cured
pork shoulder but tightly wrapped into a net). Having lovingly preserved the flavours and aromas of their ancestral
hearths of Ravni Kotari they went on to win the hearts
and palates of their buyers through their dedicated adherence to the firmly established gastronomic principles.
1. Nikola and Božo Strika, 2. Dry-cured loin roast
3. Cracklings, 4. Dry-curing of prosciutto, 5. Buđola and
prosciutto, 6. Buđola,
a. Bribir and Novi Vinodolski.
Sapori dei focolari dei nostri nonni
Una chiara visione imprenditoriale e l’incredibile tenacia
di Božo Strika e della sua famiglia, hanno creato una piccola ma attrezzatissima industria per la lavorazione della carne, che opera attenendosi ai più moderni standard
igienico sanitari, veterinari ed ecologici. Consapevoli che
da sempre una delle colonne portanti della gastronomia è
costituita dalla carne di qualità e dai prodotti della lavorazione della carne, la famiglia Strika e la sua “Agro Rijeka” ci offrono il piacere insuperabile del loro prosciutto
cotto, della primorska salama (salame del Litorale), del
profumato prosciutto crudo, del delizioso capocollo.
Conservando gli antichi sapori dei focolari di Ravnokotari, hanno saputo conquistare i palati dei loro clienti dimostrando quanto siano solidi i princìpi della gastronomia.
1. Nikola e Božo Strika, 2. Braciola di maiale affumicato,
3. Ciccioli, 4. Stagionatura del prosciutto, 5. Capocollo e
prosciutto, 6. Capocollo.
a. Bribir e Novi Vinodolski.
Geschmack Der Väterlichen Herde
Božo Strika und seine Familie haben mit ihrer Geschäftsvorstellung und einer unerhörten Beharrlichkeit diese,
obwohl kleine, erstklassig ausgestattete, mit modernsten
hygienischen, tierärztlichen und umweltfreundlichen
Standards in Einklang gebrachte Fleischindustrie geschaffen. Der Tatsache bewusst, dass Gastronomie schon
immer ihre Grundlage in wertvollem Fleisch und Fleischerzeugnissen hatte, schenkt uns die Familie Strika in
ihrem Familienunternehmen „Agro Rijeka“ die Wohltaten eines erstklassigen gekochten Schinkens, der Küstenwurst, eines duftenden Prosciutto-Schinkens und eines
luftgetrockneten Schweinenackens, bekannt als „buđola“.
Den Geschmack der väterlichen Herde von Ravni Kotari
aufbewahrend und auf der Härte der gastronomischen
Prinzipien bestehend, haben sie die Gaumen ihrer Kunden für sich gewonnen.
1. Nikola und Božo Strika, 2. Geräuchertes
Schweinekotelett, 3. Grieben, 4. Räucherung von
Proschiutto, 5. Buđola und Proschiutto, 6. Buđola.
a. Bribir und Novi Vinodolski.
Apitrade
Hreljin
Hreljin 136
51 226 Hreljin
T/F: 051 545 552
M: 098 1721 502
M: 098 9263 963
[email protected]
www.apitrade.hr
76
Agro-Rijeka
Kukuljanovo
Industrijska zona
Kukuljanovo bb
51 223 Škrljevo
T 051 208 330
F 051 251 066
[email protected]
www.agro-rijeka.hr
78
Vinodol
82
Vagabundina
koliba
U ornamentu bribirske šume Draženka i Vladimir Savić su 1997. godine otvorili svoj jedinstveni ugostiteljski
objekt koji je posve drukčiji od drugih. Salata od čičkovih
stabljika, polpete od koprive, namaz od medvjeđeg luka,
domaći sir u ulju sa šumskim travama, rakije i likeri od
raznih šumskih plodova samo su dio ponude koja će primamiti i oduševiti svakog sladokusca. Putujući prema
“Vagabundinoj kolibi” gastronaut će se osjećati poput
istraživača nekoga velikog i nepoznatog kontinenta, a po
povratku će ga pratiti osjećaj da je upoznao i kušao jedno
novo, nepcu ugodno prostranstvo kojem se želi čim prije
vratiti.
3
a
PZ Plodovi
Vinodola
The Magic of Exploration
Die Zauberei Der Erforschung
1. Familie Savić, 2. Hirschsteak, 3. Pilze “gnojištarke”,
a. Drivenik.
a. Drivenik..
Suvenir slavne doline
Prepoznavši potrebe suvremenog svijeta za originalnim,
kvalitetnim i zdravim proizvodima, Vinodolci su se okrenuli svojim korijenima pa posljednjih godina u slavnoj dolini niču vinogradi, voćnjaci, maslinici i polja ljekovitoga
bilja. Objedinivši svoje proizvode 2005. godine u poljoprivrednoj zadruzi, oni brojnim sladokuscima nude kvalitetne i maštovite delicije. Iako su najbrojniji proizvodi od
meda, smokva je posebnost ovoga kraja pa zamamni okusi džemova od smokava oplemenjenih lavandom, bademima ili čokoladom, razni kolači, rakije i praline od smokava
postaju prepoznatljiv suvenir Vinodola i Kvarnera.
Souvenir of the Valley of Fame
Once they have recognized the modern world’s yearning
for products that are at the same time original, of high
quality and healthy, the folk of Vinodol turned their attention to their roots – the result being new vineyards,
orchards, olive groves and fields of medicinal herbs that
have sprung across the famous valley. In 2005 they have
combined their products under the umbrella of a farming
cooperative, and today they are offering delicacies that
are both of high quality and imagination to numerous
connoisseurs. Though the most numerous among their
products are those made of honey, the most distinctive
ones are produced with figs – fig being the speciality of
the area. The irresistible fig jams flavoured with lavender, combined with almonds or chocolate, a variety of
cakes, brandies and pralines made from figs are quickly
becoming a readily recognizable souvenir of Vinodol and
Kvarner.
3
1. Fruit of Vinodol, 2. Fig cake, 3. Selection of brandies,
a. Gentian, b. Iris, c) Saffron, d) Lavender
a
b
c
d
Im Ornament des Waldes von Bribir haben Draženka
und Vladimir Savić 1997 in einer Berghütte ihr einzigartiges Gasthaus, das sich von anderen ähnlichen Objekten
völlig unterscheidet, eröffnet. Salat von Klettenstielen,
Fleischbällchen aus Brennnessel, Aufstrich von Bärenlauch (wildem Knoblauch), hausgemachter Käse in Öl mit
Waldkräutern, Schnäpse und Liköre aus unterschiedlichen Waldfrüchten sind nur ein Teil des Angebots, das
jeden Feinschmecker anlocken und begeistern wird. Auf
dem Weg zum Gasthaus „Vagabundina koliba“ wird sich
jeder Gastronaut wie ein Entdecker eines großen und unbekannten Kontinents fühlen, und bei der Rückkehr wird
ihn das Gefühl begleiten, eine neue, seinem Gaumen angenehme Weite kennen gelernt und gekostet zu haben,
die er so bald wie möglich wieder besuchen möchte.
1. Savić family, 2. Deer escalope, 3. Fairies’ bonnets,
a. Encijan, b. Perunika, c. Šafran, d. Lavanda.
1
Nell’incanto del bosco di Bribir (Briberio), nel 1997,
Draženka e Vladimir Savić, hanno aperto un singolare ristorante, diverso da tutti gli altri. Insalata di gambi di bardana, polpette di ortica, pesto all’aglio orsino, formaggio
casereccio in olio aromatizzato alle erbe di bosco, grappe
e liquori ai vari frutti di bosco, sono solo una parte della
variegata offerta, capace di allettare e conquistare qualsiasi buongustaio. In viaggio verso la “Vagabundina koliba”
il “gastronauta” si sentirà come l’esploratore di un grande
continente sconosciuto, mentre al ritorno, l’accompagnerà
la sensazione di aver scoperto una nuova e, per il palato,
piacevolissima vastità alla quale ritornare quanto prima.
1. La famiglia Savić, 2. Bistecca di cervo, 3. Agarici
chiomati, a. Drivenik.
1. Plodovi Vinodola, 2. Smokvenjak, 3. Razne rakije
2
I piaceri della ricerca
1. Obitelj Savić, 2. Jelenji odrezak 3. Gljive gnojištarke, a.
Drivenik.
Snuggled into the beauty of Bribir woods is quite a unique
catering establishment, completely different from others.
Opened in 1997 by Draženka and Vladimir Savić, this
restaurant offers delicacies like thistle stem salad, stinging nettle fritters, wild garlic spread, home-made cheese
cured in oil flavoured with herbs of the forest, brandies
and liqueurs produced from a variety of fruit of the forest.
And these are only some from the range of dishes that
cannot fail to attract and delight all connoisseurs. On the
way to the Vagabundina koliba (or as some might say Vagabond’s hut), a true “gastronaut” will feel like a veritable
explorer of some large and mysterious continent, and on
the way back he will feel he has ventured into a space of
flavours and aromas which, though novel and unusual are
pleasant to the palate, and are already pulling him back.
1
2
Čari istraživanja
Souvenir della gloriosa vallata
Facendo proprie le esigenze del mondo attuale, sempre più
attento alla qualità, all’originalità e soprattutto all’ origine biologica dei prodotti, gli abitanti di Vinodol hanno
riscoperto le loro radici, tanto che negli ultimi anni, nella
loro gloriosa vallata spuntano vigneti, frutteti, uliveti e
campi di erbe medicinali. Dal 2005, da quando cioè hanno unito i loro prodotti in una cooperativa agricola, sono
in grado di fornire anche ai palati più esigenti, ogni sorta
di deliziosi e fantasiosi prodotti. Anche se i più numerosi
sono quelli a base di miele, essendo il fico una peculiarità
di questa regione, non mancano le specialità ai fichi come
le appetitose marmellate impreziosite con lavanda, mandorle oppure cioccolato. Dolci, grappe e praline ai fichi,
stanno diventando souvenir sempre più caratteristici di
Vinodol e della regione quarnerina.
1. Frutti di Vinodol, 2. Fig, 3. Grappe varie
a. Genziana, b. Iris, c. Zafferano, d. Lavanda.
Andenken An Das Berühmte Tal
Die Bedürfnisse der zeitgenössischen Welt nach ursprünglichen, wertvollen und gesunden Produkten erkennend,
haben sich die Bewohner von Vinodol ihren Wurzeln wieder zugewandt, so dass in den letzten Jahren im berühmten Tal Wein-, Obst- und Olivengärten wie auch Felder der
Heilpflanzen entstehen. Ihre Produkte haben sie 2005 in
einer landwirtschaftlichen Genossenschaft vereint, und
seitdem bieten sie zahlreichen Feinschmeckern ausgezeichnete und phantasievolle Köstlichkeiten an. Obwohl
die meisten Produkte aus Honig sind, ist die Feige eine
Besonderheit dieser Gegend. Gerade deswegen ist der feine Geschmack der Feigenmarmelade, die mit Lavendel,
Mandeln oder Schokolade veredelt wurde, wie auch unterschiedliche Kuchen, Schnäpse und Pralinen aus Feigen, ein
berühmtes Andenken an Vinodol und Kvarner geworden.
1. Früchte von Vinodol, 2. Smokvenjak (traditionelle
Spezialität aus trockenen Feigen, Mandeln, Schnaps und
Fenchel), 3. Verschiedene Schnäpse,
a. Enzian, b. Schwertlilie, c. Safran, d. Lavendel.
Iskra boljitka
Nevolja koja je dovela prognane Vukovarce u Vinodol vratila je ovoj dolini njen povijesni naziv Vallis Vinearia. Prihvativši se posla koji najbolje znaju, oni su ovdje prokrčili
zarasle i napuštene vinograde. Vratili su pri tome u dolinu
njenu izvornu sortu žlahtinu, ali i povećali površine novim zasadima raznih sorata vinove loze. Opojno je vino
ponovo poteklo na opće oduševljenje turista i domaćega
pučanstva. Vlasnik vinarije “Pavlomir” Miroslav Palinkaš
razbuktao je iskricu boljitka i stvorio tvrtku zavidnih rezultata i još svjetlije perspektive.
1. Miroslav Palinkaš, 2. Polje Sv. Mihovil, 3. U podrumu,
4. Berba u Pavlomiru, 5. Proslava Martinja,
The Spark of Improvement
The misfortune that brought the banished citizens of Vukovar to Vinodol also returned the historic name – Vallis
Vinearia – to this valley. Getting down to the business they
know best, they cleaned the overgrown and neglected vineyards, returned the autochthonous variety of Žlahtina to
its valley, and increased the vineyard-covered with newly
planted varieties of grapes. The delicious wine began to flow
again to the delight of local population and the tourists alike.
Miroslav Palinkaš, the owner of the Pavlomir winery has rekindled the spark of improvement and has created a company of enviable results and the still more promising future.
1. Miroslav Palinkaš, 2. Sv. Mihovil vineyard, 3. In
the cellar, 4. Grape picking in Pavlomir, 5. St. Martin’s
Festivity.
La scintilla della rinascita
di Vukovar, hanno fatto rifiorire questa vallata, facendola
tornare la Vallis Vinearia dei tempi antichi. I nuovi arrivati si sono subito rimboccati le maniche e mettendosi a
fare ciò che sapevano fare meglio, hanno sgomberato dalle
sterpaglie e tratto dall’incuria i vecchi vigneti abbandonati. Hanno ripristinato nella vallata i vitigni originari della
žlahtina e incrementato le zone coltivate con l’aggiunta di
altre sorte d’uva. Il vino è tornato a scorrere con gran soddisfazione dei turisti e della popolazione locale. Il proprietario della cantina “Pavlomir”, Miroslav Palinkaš, ha soffiato sulla scintilla della rinascita dando vita ad un’azienda
dagli invidiabili risultati e dalle ancor più rosee prospettive.
1. Miroslav Palinkaš, 2. Vigneto St. Michele, 3. In cantina,
4. Vendemmia a Pavlomir, 5. La festa di san Martino,
Der Funke Der Besserung
Das Unglück, das die verbannten Bewohner der Stadt Vukovar nach Vinodol brachte, hat diesem Tal seinen geschichtlichen Namen Vallis Vinearia zurückgebracht. Diese Bewohner haben sich hier gerade mit dem beschäftigt, was sie am
besten machen, sie haben die verlassenen und verwachsenen
Weingärten gerodet. Dabei haben sie ins Tal seine autochthone Sorte „žlahtina“ zurückgebracht und die Fläche mit
neuen Anpflanzungen von unterschiedlichen WeinrebeSorten erweitert. Der berauschende Wein strömte noch einmal heraus, mit allgemeiner Begeisterung der Touristen und
einheimischer Bewohner. Der Eigentümer des Weinkellers
„Pavlomir“, Miroslav Palinkaš hat den Funken der Besserung entflammt, und ein Unternehmen mit beneidenswerten Ergebnissen und einer hellen Perspektive geschaffen.
Le tristi vicende che hanno condotto a Vinodol i profughi
1. Miroslav Palinkaš, 2. Weingarten Sv. Mihovil, 3. Im
Keller, 4. Lese in Pavlomir, 5. Das Martinsfest,
Nezaobilazno mjesto sladokusaca
Ritrovo imperdibile per buongustai
Uzevši 1998. godine ime vinotoče hrvatskoga kralja Petra Krešimira IV. za naziv svoje zadruge, grupa uglednih
Vinodolaca je u startu pokazala koliko drži do tradicije
hrvatskoga vinarstva i podrumarstva. Zaljubljenici u svoj
kraj zasadili su vinograd u kojem su očuvali zaboravljene izvorne vinske kultivare ove doline. Kako uz vino ide i
dobro jelo, u samom su vinogradu otvorili konobu “Studec” koja je postala nezaobilazno mjesto sladokusaca sa
svih strana svijeta. Bribirski šuljki i prisnac, makaruni sa
sirom, medaljoni “luki” i majstorski pripravljeno meso ispod peke aduti su ove konobe.
1. Petar Stanić i Ivan Sokolić, 2. Grb zadruge, 3. Detalj
iz vinograda, 4. Petar Stanić, 5 Teletina pod pekom,
6. Bribirski makaruni, 6. Medaljoni “luki”,
a. Proljeće, b. Zima, c. Most Krk, d. Ispred Njivica.
A Must Place for Connoiseurs
Having taken the name of the wine-waiter of King Petar
Krešimir IV for their cooperative founded in 1998, a
group of eminent men from Vinodol has demonstrated
from the start their concern for the traditions of the Croatian wine-making and oenology as such. Deeply devoted
to their native soil, they planted a vineyard in which they
preserved all the forgotten autochthonous varieties of
this valley. And as good wine goes with good food, they
opened Studec - a tavern in the vineyard itself which has
become a must for connoisseurs from all over the world.
Serving local dishes and specialities like šuljki (pasta) and
prisnac (local type of quiche), macaroni with cheese, luki
medallions and meat prepared masterfully under peka
(domed metal or fireproof ceramic lid placed over food
and covered with live coal), are the trump cards of this
tavern.
1. Petar Stanić and Ivan Sokolić, 2. The cooperative logo,
3. Detail from a vineyard, 4. Petar Stanić, 5. Veal prepared
under peka, 6. Makaruni of Bribir, 7. Luki medallions
a. Spring, b. Winter, c. the Krk bridge, d Before Njivice.
PZ
Pavlomir
Quando, nel 1998, alcuni stimati cittadini di Vinodol, scelsero di intitolare il loro consorzio al mescitore di corte del re
croato Petar Krešimir IV, intesero dimostrare fin da subito,
quanto tenessero alle tradizioni vitivinicole croate. Innamorati della loro regione, hanno piantato un vigneto seguendo
rigorosamente i canoni della coltura originaria, ormai del
tutto dimenticati. E, visto che un buon vino si accompagna
sempre a un buon boccone, hanno pensato bene di aprire
una taverna nel bel mezzo del vigneto stesso. La taverna Studec è diventata così un ritrovo imperdibile per buongustai
di ogni parte del mondo. Gli šuljki di Bribir e il prisnac, i
maccheroni al formaggio, i medaglioni luki e la carne magistralmente arrostita sotto la campana, sono gli assi nella
manica di questa taverna.
2
1
VPZ Studec
1
Ein Unumgänglicher Ort Für Feinschmecker
1. Petar Stanić und Ivan Sokolić, 2. Der Genossenschaftswappen, 3.Ein Detail aus dem Weingarten, 4. Petar Stanić,
5 Rindfleisch “pod pekom”, 6. Makkaroni von Bribir, 7.
Medaillons “luki”, a. Frühling, b. Winter, c. Die Brücke von
Krk, d. Vor Njivice
5
4
1. Petar Stanić e Ivan Sokolić, 2. Lo stemma della
cooperativa, 3. Un dettaglio della vigna, 4. Petar Stanić, 5.
Vitello arrostito sotto la campana, 6. Maccheroni di Bribir,
7. Medaglioni “luki”, a. Primavera, b. Inverno, c. Il ponte di
Veglia, d. Davanti a Njivice.
Als die Gruppe der angesehenen Einwohner von Vinodol
1998 ihre Genossenschaft nach dem Servierer, der am Hof
des kroatischen Königs Petar Krešimir IV Wein einschenkte, benannt hat, hat sie gleich am Anfang gezeigt, wie viel
ihr an der Tradition des kroatischen Weinbaus liegt. Diese
in ihr Land verliebten Menschen haben einen Weingarten
gepflanzt, in dem sie die vergessenen autochthonen Weinsorten dieses Tals aufbewahrt haben. Da sie neben gutem
Wein auch gutes Essen schätzen, haben sie im Weingarten
selbst den Keller Studec errichtet, der zu einem unumgänglichen Ort für Feinschmecker aus aller Welt geworden
ist. Die traditionellen autochthonen Nudeln von Bribir bekannt als šuljki, der Kuchen prisnac, Makkaroni mit Käse,
Medaillons luki und meisterhaft gebackenes Fleisch sind
einige Einzigartigkeiten dieses Kellers.
3
2
3
4
6
5
7
a
b
c
d
Vagabundina
koliba
Ravno
Ravno 7
51253 Bribir
T/F 051 248708
M 098 9432885
[email protected]
86
88
Plodovi
Vinodola
Bribir
Bribir 34
51253 Bribir
T 051 422549
[email protected]
92
PZ
Pavlomir
Novi Vinodolski
Novljansko polje bb
51250 Novi Vinodolski
T/F 051 248 033
M 098 443 439
[email protected]
96
VPZ
Studec
Bribir
Pod Sveti Mihovil
51253 Bribir
T 051 248 888
F 051 248 370
[email protected]
www.vinopedia.hr/studec
100
102
Otok Krk
Isola di
Veglia
Insel Krk
Krk island
106
Rivica
Kulinarska fešta
Još od 1934. godine restoran “Rivica” je centar gastronomskoga sladokusja gdje su začete brojne nove ugostiteljske
ideje i projekti. Obitelj Lesica ovdje priprema bakalar na
pedesetak načina, a nadaleko su poznate njihove tematske kulinarske fešte s mladom janjetinom, šparogama
i jadranskim lignjama na koje hrle svi ljubitelji dobroga
ića i pića. Kultna domaća rakija s višnjama “Rivica” i ponajbolja rožata na Jadranu točka su na “i” gastronomskih
užitaka koje nam nude Lesice i njihova vrsna kuharska i
konobarska posada.
a. Krčka katedrala, b. Krčki pejsaž.
1. Dražen, Ivica i Rozi Lesica, 2. Sirovi škampi u limunu,
maslinovom ulju i medu, 3. Konoba Vrša, 4. Ražnjić od
jadranskih liganja punjenih maslinama.
Culinary Fiesta
a
b
Way back from 1934 Rivica Restaurant has been a centre
of gastronomic epicurism in which numerous new catering ideas and projects were born. This is the place where
the Lesica family prepares cod in fifty different ways, not
to say anything about their thematic culinary festivities
with lamb, asparagus and Adriatic calamari that lovers of
fine food and drink flock to. The home brewed Rivica sour
cherry brandy, now enjoying a positively cult status, and
one of the best rožata (crème caramel) to be found in the
whole of the Adriatic, are the delectable finishing touches
of the gastronomic pleasures offered by the Lesicas and
their highly skilled kitchen and serving crew.
a. Cathedral in Krk, b. Landscape of Krk
1
2
1. Dražen, Ivica and Rozi Lesica, 2. Raw scampi in lemon,
olive oil and honey sauce, 3. “Vrša” tavern, 4. Kebab with
the Adriatic, olive-stuffed calamari
Festa culinaria
Fin dal 1934, il ristorante “Rivica” è un punto di eccellenza gastronomica, dove sono stati concepiti numerosi progetti e idee sempre nuove nel campo della ristorazione.
La famiglia Lesica propone il baccalà in cinquanta modi
diversi ed è arrivata lontano la fama delle loro feste culinarie a tema, a base di agnello, asparagi selvatici, calamari
dell’Adriatico, che richiamano sempre più numerosi, gli
amanti della buona tavola e del buon bicchiere. La loro
mitica grappa casereccia alle visciole “Rivica” e una delle migliori rožate (dolce tipico del litorale) dell’Adriatico,
sono le ciliegine sulla torta dei piaceri gastronomici, offertaci dai Lesica e dalla loro incomparabile squadra di
cuochi e camerieri.
a. La cattedrale di Veglia, b. Paesaggio vegliota.
1. Dražen, Ivica e Rozi Lesica, 2. Scampi crudi in limone,
olio d’oliva e miele, 3. Taverna Vrša, 4. Spiedino di
calamari dell’Adriatico ripieni di olive.
Kulinarisches Fest
Noch seit 1934 stellt das Restaurant „Rivica“ das Zentrum
der gastronomischen Feinschmeckerei dar, in dem zahlreiche neue Ideen und Projekte im Bereich der Gastwirtschaft ins Leben gerufen wurden. Die Familie Lesica bereitet hier den Stockfisch auf 50 unterschiedliche Weisen
zu, während ihre thematisch gestalteten kulinarischen
Feste mit jungem Lammfleisch, Spargel und adriatischem
Tintenfisch, zu denen unzählige Liebhaber von gutem
Speis und Trank eilen, weit und breit bekannt sind. Das
Kultgetränk, der hausgemachte Schnaps aus Sauerkirschen „Rivica“ und eine der besten traditionellen „rozata“
an der Adria sind Tüpfelchen auf dem „i“ der gastronomischen Erlebnisse, die uns die Familie Lesica mit ihrem
vortrefflichen Küchen- und Bedienungspersonal anbietet.
4
Primorska
koliba
Dah vedrine
Kada poželite osjetiti duh starih i dobrih gostionica, gdje
se sjajno jede, nesputano priča i zabavlja, za to je pravo
mjesto “Primorska koliba” blizanaca Borisa i Zdravka
Iskre što se svila ponad uvale tirkiznoga mora i mirisnih
borova. Ova kuća koja zrači vedrinom trajno će vas vezati
uza se izvrsnom ribom, paštama i ostalim jelima spremljenim po starim recepturama. Smijeh i pjesma ovdje su
dio svakodnevice, pa svaki namjernik ubrzo postaje dio
jedinstvene duše što slavi svjetovne užitke i dobro.
1. Karlo, Zdravko, Boris i Marko Iskra,
a. Grad Krk.
Breath of Fresh Air
1
When you get the urge to feel the spirit of the good old
inns, where food is great, where words flows effortlessly
and where good times are plentiful, the right place to go
to is Primorska koliba owned and run by the twins Boris
and Zdravko Iskra. Nestled above the bay of turquoise coloured sea and fragrant pines, this house full of brightness
and vitality is sure to take a lasting hold on you with its
superb fish, pastas and other dishes prepared according
to old recipes. Here song and laughter are an inseparable
part of everyday life, a guaranteed way for every chance
traveller to become a part of that large and generous soul
that celebrates worldly pleasures and all things good.
1. Karlo, Zdravko, Boris and Marko Iskra,
a. Town of Krk.
a
Otok Krk u nekim je davnim vremenima prozvan zlatnim
otokom, a njegovi su maslinari učinili da danas njime sve
više teče i tekuće zlato, kako je maslinovo ulje nazivao
slavni Homer. Udruga “Drobnica” osnovana je 2002. godine i okuplja 350 registriranih članova koji urod izvornih krčkih sorti drobnice, slatke, rošulje i debele melju
u simpatičnoj maloj uljari podno drevnih zidina frankopanskoga grada Krka. Vrhunska ulja toče u maštovito dizajnirane boce koje mame ljubitelje ovoga mediteranskog
blaga.
1. Uljara, 2. Plodovi masline, 3. Urod.
The Lustre of Liquid Gold
In distant times the island of Krk was known as the golden island, and today its olive growers are making sure that
more and more of the liquid gold – as Homer called the
olive oil – flows on the island. Founded in 2002, the Association of Drobnica today has 350 registered members
who process their harvests of the autochthonous varieties
of this island - drobnica, slatka, rošulja and debela - in the
handy little oil works at the foot of the ancient walls of
the Frankopan town of Krk. The top quality oils are being
packed into bottles of imaginative design which attract
the lovers of this treasure of the Mediterranean.
1. Oil works, 2. Olives, 3. The yield.
Tjestenina tradicije i mašte
1. Dražen, Ivica und Rozi Lesica, 2. Rohe Scampi in
Zitrone, Olivenöl und Honig , 3. Der Keller Vrša, 4. Der
Grillspieß aus adriatischem, mit Oliven gefülltem
Tintenfisch.
Alito di serenità
1. Boris Dujmović, 2. Rezanci, 3. Tortelini,
Per chi ha voglia di ritrovare lo spirito delle buone, care
osterie di una volta, dove mangiare genuino e chiacchierare liberamente in allegria, il posto ideale è la “Primorska
koliba” dei gemelli Boris e Zdravko Iskra che fa capolino tra il verde dei pini e il turchese cristallino di un’incantevole insenatura. Questa casa dall’aria serena, vi
conquisterà per sempre con la bontà del suo pesce, della
sua pasta e una varietà di altri piatti tutti rigorosamente
preparati secondo le ricette di un’antica tradizione. Qui
il canto e l’allegria sono una piacevole consuetudine per
cui, ogni avventore, diventa immediatamente parte di
un’unica anima gioiosa e festante che inneggia ai piaceri
della vita.
1. Karlo, Zdravko, Boris e Marko Iskra,
a. La citta di Veglia.
Hauch Von Heiterkeit
Wenn Sie Lust haben, den Geist der alten und guten
Gasthäuser zu erleben, wo man köstlich speist, sich ungebunden unterhält und amüsiert, ist das Gasthaus „Primorska koliba“ der richtige Ort dazu. Die Zwillinge Boris
und Zdravko Iskra haben ihr Gasthaus über der türkisen Meeresbucht und den aromatischen Kieferbäumen
errichtet. Die Heiterkeit dieses Hauses, die ausgezeichneten Fischgerichte, Nudelgerichte und andere Speisen,
die man nach alten Rezepten zubereitet, werden Sie für
immer an sich binden. Lachen und Singen gehört hier
zum Alltag, so dass sich jeder Gast sehr schnell mit dieser
einzigartigen Seele, die weltliche Genüsse und das Gute
feiert, verbunden fühlt.
1. Karlo, Zdravko, Boris und Marko Iskra,
a. Die Stadt Krk.
Lo splendore dell’oro liquido
L’isola di Krk (Veglia) nell’antichità era definita l’isola
d’oro. I suoi olivicoltori hanno fatto sì che, per queste
contrade, scorra oggi in abbondanza quello che Omero
definiva l’oro liquido. L’associazione “Drobnica” fondata
nel 2002, registra 350 soci, che portano a macinare i loro
raccolti di drobnica, dolce, rosignola, e debela (varietà di
olive della zona), in un simpatico, minuscolo oleificio situato ai piedi delle vetusta cinta muraria di Krk (Veglia),
città dei Frankopani (Frangipani). L’eccellente olio che se
ne ricava viene conservato in bottiglie che attraggono i gli
amanti di questo tesoro mediterraneo, anche per il loro
fantasioso design.
Drobnica
1. Oleificio, 2. Frutti dell’ulivo, 3. Raccolto.
Der Glanz Des Flüssigen Goldes
Die Insel Krk wurde in alten Zeiten die goldene Insel genannt, und ihre Olivenzüchter haben dafür gesorgt, dass
über die Insel immer mehr flüssiges Gold fließt, wie der
berühmte Homer das Olivenöl nannte. Der Verein „Drobnica“ wurde im Jahr 2002 gegründet und versammelt
350 registrierte Mitglieder, die die Ernte der autochthonen Sorten „drobnica“ „slatka“, „rošulja“ und „debela“ in
der sympathischen kleinen Ölfabrik unterhalb der alten
Stadtwände der Frankopaner Stadt Krk, mahlen. Die ausgezeichneten Olivenöle füllen sie in phantasievoll gestaltete Flaschen, die zahlreiche Liebhaber dieses mediterranen Schatzes anziehen.
1
2
1. Ölfabrik, 2. Olivenfrüchte, 3. Ernte.
Duh maštovite romanske gastronomije u našim se primorskim krajevima najbolje očituje u korištenju tjestenine koja je, iz brojnih razloga, sve češće primadona naših
svakodnevnih blagovanja. Koristeći birane i kvalitetne
sastojke, krčka “Mariolina” Borisa Dujmovića smjelo se
uključila u proizvodnju ove omiljene mediteranske namirnice nastojeći ujedno sačuvati i popularizirati otočnu
tradiciju spravljanja šurlica, makaruna i makaruna priko
prsta (fuža).
a. Der Dom von Krk, b. Die Landschaft von Krk.
3
Sjaj tekućeg zlata
a. Kadulja, b. Košnice, c. Pčela.
Pasta of Tradition and Imagination
In our parts the spirit of imaginative Romanic gastronomy is best manifested in the use of pasta which is, for
numerous reasons, increasingly becoming the mainstay
of our daily diet. Using only the best ingredients, Mariolina on the island of Krk, owned by Boris Dujmović, has
become one of those that produce this favourite food of
the Mediterranean, but at the same doing its best to preserve, and indeed promote the island tradition of preparing the local types of pasta – such as šurlice, makaruni
and makaruni priko prsta (squares of thin dough rolled
around a finger) or fuži.
1. Boris Dujmović, 2. Noodles, 3. Tortellini,
a. Sage, b. Beehives, c. A bee.
La pasta della tradizione e della fantasia
Lo spirito della fantasiosa gastronomia latina, tipico delle
nostre località costiere, si manifesta soprattutto nel largo uso della pasta, che sta diventando, per vari motivi, la
protagonista assoluta dei nostri pranzi quotidiani. Scegliendo solo ingredienti di qualità, la vegliota “Mariolina
“di Boris Dujmović, si è lanciata arditamente nella produzione di quello che è uno dei più tipici e amati generi
alimentari mediterranei, dando ampio spazio e contribuendo alla diffusione delle paste tipiche della tradizione isolana come le šurlice, i makaruni e i makaruni priko
prsta (fusi).
3
Mariolina
1. Boris Dujmović, 2. Tagliatelle, 3. Tortellini,
a. Salvia, b. Arnie, c. Ape.
Nudeln Der Tradition Und Phantasie
Der Geist der phantasievollen romanischen Gastronomie
zeigt sich in unserem Küstengebiet am besten bei der Verwendung von Nudeln, die aus zahlreichen Gründen den
Vorrang bei unserem alltäglichen Essen erworben haben.
Das Unternehmen „Mariolina“ von Boris Dujmović aus
Krk beschäftigt sich mutig mit der Herstellung von diesem beliebten mediterranen Lebensmittel, indem es nur
auserwählte und wertvolle Zutaten verwendet, und sich
gleichzeitig bemüht, die Inseltradition bei der Zubereitung von „šurlice“, Makkaroni und „fuži“ (Makkaroni
über den Finger) aufzubewahren und zu promovieren.
1. Boris Dujmović, 2. Nudeln, 3. Tortellini,
a. Salbei, b. Bienenhäuser, c. Biene.
2
1
3
b
a
c
Udruga
pčelara
Kadulja
otok Krk
Sok mediteranskog bilja
Mirisno mediteransko bilje što prekriva otočni pejsaž
izdašna je ispaša pčelama koje neumorno crpe njihove
sokove stvarajući med koji je još u davnini bio važan dio
prehrane otočana. Slijedeći tradiciju svojih predaka, krčki
pčelari unaprijedili su ovdašnje pčelarstvo na tragu najnovijih dostignuća. Njihove su košnice pune izuzetnog
meda od kadulje, pa tako ova udruga što okuplja 80 krčkih
pčelara s ponosom od 2009. godine na svojim medovima
ističe oznaku HOP (hrvatski otočni proizvod).
1. Pčelari otoka Krka.
a. Maslinik kraj Punta.
Juices of the Mediterranean Herbage
1
Fragrant Mediterranean vegetation covering the island
landscapes provides abundant pasture for bees that
never cease supping on their juices, transforming it into
honey that has always formed a part of the staple diet of
the islanders. On the trail of their ancestral tradition,
the bee-keepers of Krk have gone forward and advanced
the bee-farming to the level of the latest achievements of
the trade. Their bee hives are full of exquisite sage honey,
which enables this association formed by 80 beekeepers
of Krk to proudly mark various types of their honey with
the HOP brand (product of Croatian islands).
1. Beekeepers of the island of Krk,
a. Dry-stone walls on Krk, b. Olive grove near Punat.
Succo di piante mediterranee
Il folto mantello di piante aromatiche mediterranee che
ricopre il suolo dell’isola, costituisce un abbondante pascolo per le api che ne suggono costantemente i succhi
per trasformarli in miele, già nall’antichità elemento fondamentale nell’alimentazione degli abitanti dell’isola.
Seguendo le tradizioni dei loro avi, gli apicoltori di Krk
(Veglia) hanno modernizzato la locale apicoltura sulle
tracce delle più recenti innovazioni. Le loro arnie sono
piene di miele alla salvia, e la sua ottima qualità ha consentito ad un’ottantina di apicoltori consorziati, l’orgoglio
di fregiare dal 2009, i loro prodotti con il marchio HOP
(PIC prodotto isolano croato).
1. Apicoltori dell’isola di Veglia,
a. Muretti a secco a Veglia b. Uliveto nei pressi di Punat.
Der Saft Der Mediterranen Pflanzen
Die duftenden mediterranen Pflanzen, die die Landschaft
der Insel bedecken, sind ein ausgiebiges Weideland für
Bienen, welche die Säfte dieser Blumen fleißig schöpfen,
und dadurch Honig schaffen, der schon zu alten Zeiten
ein wichtiger Bestandteil der Ernährung der Inselbewohner war. Der Tradition ihrer Vorfahren folgend, haben die
Bienenzüchter von der Insel Krk die hiesige Bienenzucht
mit den neuesten Errungenschaften vervollkommnet.
Ihre Bienenkörbe sind voll von ausgezeichnetem Salbeihonig. Dieser Verein, der 80 Bienenzüchter von der Insel
Krk versammelt, rühmt sich seit 2009 der Bezeichnung
HOP (Kroatisches Inselprodukt) auf seinem Honig.
1. Bienenzüchter der Insel Krk.
a
a. Steinmauer auf der Insel Krk, b. Ein Olivengarten neben
Punat.
Rivica
Njivice
Ribarska obala 13
51512 Njivice
T 051 846101
F 051 847813
[email protected]
www.rivica.hr
112
114
Primorska
koliba
Malinska
Svetog Apolinara 2
51515 Malinska
T 051 859551
F 051 213355
M 098 1805552
[email protected]
www.primorska-koliba.com
116
118
Udruga
Drobnica
Krk
Ivana Mažuranića 2
51500 Krk
M 091 9449482
[email protected]
www.mali-tovar.com
120
Mariolina
Krk
Vršanska 23
51500 Krk
T 051 619841
F 051 880773
M 091 5007633
[email protected]
www.mariolina.hr
122
Udruga
pčelara
Kadulja
otok Krk
Novi put 2
51521 Punat
T/F 051 855124
M 091 1654476
[email protected]
126
Punat
128
Ulika
Plodovi tradicije
Maslina, to mitsko stablo Mediterana, ovdje se na Kvarneru najčešće veže uz gradić Punat, a puntarski maslinar
Mario Bonifačić nesumnjivo je najzaslužnija osoba za obnovu maslinarstva i uvođenje najsuvremenijih tehnologija u cijelom zaljevu. Obiteljska tvrtka “Ulika” ove plodove
mira i blagostanja ubire sa starih, ali i novih nasada maslina koje krase puntarsku valu. U njihovoj se maloj uljari
tiješte masline iz kojih istječe vrhunsko ekstradjevičansko
ulje o kojem se dobar glas pronio i izvan Hrvatske.
a. Košljun, b. Gromače
1. Marko, Goran i Mario Bonifačić, 2. Maslinik,
3. Maslina.
Fruits of Tradition
a
b
Here, in Kvarner, the olive, this mythical tree of the
Mediterranean, is most often linked to the little town
of Punat, and the person most deserving for the revival
of olive cultivation and introduction of the latest
technologies of oil production throughout the area is
Mario Bonifačić and his company Ulika. This familyrun company is harvesting olives from the old as well as
from newly planted olive groves that now adorn the bay
of Punat. Olives are processed in their small oil works,
and the oil obtained is the extra-virgin of such quality
that its name became well known not only in Croatia but
also beyond its borders.
a. Košljun, b. Gromače,
1. Marko, Goran and Mario Bonifačić, 2. Olive grove,
3. Olive tree.
1
2
Frutti della tradizione
L’ulivo, mitica pianta mediterranea, qui, nella regione del
Quarnero, viene quasi sempre associato alla cittadina di
Punat (Ponte) e, proprio l’olivicoltore di Punat, Mario
Bonifačić, è senza dubbio uno dei maggiori fautori della
rinascita dell’olivicoltura. A lui si deve pure l’introduzione delle più moderne tecnologie di lavorazione, in tutto il
golfo. L’azienda a conduzione familiare “Ulika”, raccoglie
questi frutti di pace e benessere, dai vecchi e dai nuovi
oliveti che ornano il golfo di Punat. Nel loro piccolo oleificio si macinano le olive, dalle quali si ricava un eccellente
olio extravergine che ha fatto parlare di sé anche oltre i
confini nazionali.
a. Košljun, b. Gromače,
1. Marko, Goran e Mario Bonefačić, 2. Uliveto, 3. Oliva.
Die Früchte Der Tradition
Die Olive, dieser mythische Baum des Mittelmeers, wird
hier am Kvarner meistens mit der Stadt Punat verbunden, und gerade der Züchter Mario Bonifačić aus Punat
ist zweifellos die verdienstvollste Person für die Wiederherstellung des Olivenbaus und für die Anwendung der
modernsten Technologien innerhalb der ganzen Bucht.
Das Familienunternehmen „Ulika“ pflückt diese Früchte
des Friedens und Wohlstands wie von den alten als auch
von den neuen Anpflanzungen der Olivenbäume, die die
Bucht von Punat verschönern. In ihrer kleinen Ölfabrik
werden Oliven gepresst, aus denen das beste extra native
Olivenöl, das seinen guten Ruf auch außerhalb Kroatiens
erworben hat, ausströmt.
Puntarski ponos
Slikoviti Punat sa svojim otočićem Košljunom usidrenim
u sredini uvale posljednjih je godina dobio veličajni koloristički dodatak. To su brižno njegovani maslinici, ponos
njihovih vlasnika koji svoj urod svake godine dostavljaju
u najveću i najsuvremeniju uljaru sjevernoga Jadrana koja
djeluje u sustavu trgovačkog društva “Kvarner”. Maslini
kao simbolu odanosti i vjernosti ovdje se uzvraća na isti
način, pa iz toga simboličnoga kruga još od 1905. godine
istječu potoci vrhunskoga ulja koje oplemenjuje kulturu
našega stola.
1. Gordan Žic i Miljenko Parčić, 2. Pranje maslina, 3. Na
rešetki, 4. Prije prešanja, 5. Maslinovo ulje.
The Pride of Punat
In recent years the picturesque town of Punat, with its
isle of Košljun anchored in the middle of the bay, has acquired yet another, rather wonderful addition – the lovingly nurtured olive groves. They are the pride of their
owners who ferry their annual yields to the largest and
the most modern oil works in northern Adriatic which
operates within the Kvarner company. Olive, the symbol
of loyalty and fidelity, is being afforded the same sentiments, and from this symbolic circle a wealth of the best
quality olive oil has been flowing since 1905, enhancing
the culture of our tables.
1. Gordan Žic and Miljenko Parčić, 2. Wasing the olives,
3. On the grid, 4. Before the pressing, 5. Olive oil.
a. Košljun, b. Gromače,
Tvorci vrhunskog proizvoda
Iznimna kakvoća
Žvačući aromatične trave što niču iz kamenitog tla otoka
Krka bodulske ovce podaruju visokokvalitetno i zdravo
mlijeko od koga Mrakovčići rade četiri vrste sira iznimne
kvalitete. Iako kod veselih Bodula možete kupiti odlično
maslinovo ulje i domaće vino, ponos njihova gospodarstva su ovčji sirevi koji su im donijeli pregršt najviših priznanja. Posebno se izdvajaju sirevi “Črni bodul” koji svoj
mrki izgled i profinjen okus zahvaljuje listovima oraha u
kojem zrije, te sir s ružmarinom koji znatiželjnoga gurmana oduševljava.
1. Mrakovčići, 2. Ovan, 3. “Zeleni Bodul”.
Exceptional Quality
Grazing on the aromatic grasses growing fro the rocky
ground of the island of Krk the local sheep yield wholesome milk of high quality, and it is from such milk that
Mrakovčić family produced four types of exceptionally
fine cheese. Although one can buy excellent olive oil and
wine from these merry islanders, the pride of their farm
are the sheep milk cheeses which have already brought
them an armful of the highest acclaims. Standing out
among that range are Črni bodul (black islander) – which
owes its dark looks and sophisticated flavour to the walnut leaves in which it is left to mature, and the rosemary
flavoured cheese which is a delight to a curious gourmand.
1
2
1. Mrakovčić family, 2. The ram, 3. “Zeleni Bodul”.
3
La pittoresca Punat (Ponte) con il suo isolotto di Košljun
(Cassione), ancorato nel mezzo della baia, negli ultimi
anni, ha acquisito un valore paesaggistico aggiunto, con
la comparsa di numerosissimi nuovi uliveti, orgoglio dei
loro proprietari che li coltivano con cura sapiente. Il loro
raccolto viene portato ogni anno nel più grande e moderno oleificio dell’Adriatico settentrionale, una struttura che fa parte dell’azienda “Kvarner”. La cura riservata
all’ulivo, simbolo di pace e lealtà viene largamente ricompensata e da questo circolo virtuoso, fin dal 1905, sgorgano torrenti d’olio eccellente che nobilita la cultura della
nostra tavola.
Qualità straordinaria
Cibandosi delle erbe aromatiche che spuntano dalle pietraie dell’isola di Krk (Veglia), le pecore producono un
latte particolarmente sano, dal quale i Mrakovčić ottengono quattro tipi di formaggio di straordinaria qualità. E
anche se dagli allegri Bodoli (sono definiti così gli abitanti
di Veglia), potete comprare dell’ottimo olio d’oliva e vino,
l’orgoglio della loro produzione sono proprio i formaggi
pecorini, che sono valsi loro, una serie dei più prestigiosi
riconoscimenti. Si distinguono in particolare i formaggi
“Črni bodul” (Bodolo nero) che deve il suo aspetto scuro
e il suo raffinato sapore alle foglie di noce in cui viene
messo a stagionare, nonché il formaggio al rosmarino che
entusiasma curiosi e intenditori.
1. I Mrakovčić, 2. Montone, 3.”Bodolo Verde”.
Ausgezeichnete Qualität
Dank der aromatischen Gräser, die aus dem steinreichen
Boden auf der Insel Krk wachsen, geben uns die Inselschafe hochwertige und gesunde Milch, aus der die Familie Mrakovčić 4 Käsesorten ausgezeichneter Qualität
herstellt. Obwohl Sie bei den lustigen Inselbewohnern
ausgezeichnetes Olivenöl und heimischen Wein kaufen
können, sind der Stolz ihrer Wirtschaft Schafskäse, die
ihnen eine Vielfalt von höchsten und bedeutsamen Anerkennungen eingebracht haben. Besonders zu erwähnen
sind der Käse „Črni bodul“, der sein mürrisches Aussehen
und den raffinierten Geschmack den Nussblättern verdankt, in denen er reift, sowie der Käse mit Rosmarin, der
jeden neugierigen Gourmet begeistert.
1. Familie Mrakovčić, 2. Widder, 3. “Zeleni Bodul”.
Predah od stresne svakidašnjice, luku smiraja i tišine, izgradili su uspješni medicinari Jasenka i Bartol Matanić
na brdu Hlam koje povezuje Puntarsku valu s Vrbničkim
poljem. Impozantno imanje dom je nekoliko stotina koza
koje brste sočne trave posoljene udarima bure i juga. Vrhunski kozji sir koji nastaje u njihovoj sirani vrlo brzo će
na ovome mjestu moći kušati gastronauti sa svih strana
svijeta, uživati u prekrasnim vidicima i opuštati se u poju
češljugara, kosova i zrikavaca. Ispunjenih duša vratit će se
u žrvanj svakodnevice.
1. Matanići, 2. Koze, 3. Sirana, 4 Proizvodi OPG Matanić.
Makers of a Superb Product
On the Mount of Hlam which links Puntarska draga
(Bay of Punat) with the Vrbničko polje (Range of Vrbnik)
Jasenka and Bartol Matanić, of medical profession, have
built a haven of tranquillity and silence, a break from the
stressful hubbub of daily life. Their wonderful estate is a
home to several hundred goats grazing on succulent pasture garnished by the salt-saturated squalls of bora (NE
wind) and the sirocco (SE wind). Delicious goat cheese
produced in their cheese dairy will soon be available for
enjoyment by gastronauts from all corners of the world,
who will also be able to enjoy the beautiful countrysides
of the area and relax to the accompaniment of the song of
goldfinches, blackbirds and crickets. Their souls replenished, their bodied rested, they will feel ready to return
to the daily grind.
1. Matanić family, 2. Goats, 3. Cheese dairy, 4. Products of
the OPG Matanić (Homestead).
Kvarner
1. Goran Žic e Miljenko Parčić, 2. Lavaggio delle olive,
3. Sulla griglia, 4. Prima della spremitura, 5. Olio d’oliva.
Der Stolz Der Stadt Punat
Die malerische Stadt Punat mit ihrem Inselchen Košljun,
das in der Mitte der Bucht verankert ist, hat in den letzten Jahren eine herrliche koloristische landschaftliche
Ergänzung bekommen. Es geht um sorgfältig gepflegte
Olivengärten, den Stolz ihrer Eigentümer, die ihre Ernte jedes Jahr in die größte und modernste Ölfabrik an
der Nordadria, die im Rahmen der Handelsgesellschaft
„Kvarner“ tätig ist, ausliefern. Dem Symbol der Treue und
Anhänglichkeit, der Olive, erwidert man hier auf dieselbe
Weise, so dass aus diesem symbolischen Kreis noch seit
1905 Tropfen dieses herrlichen Öls, das unsere Tischkultur veredelt, ausströmen.
1
2
3
1. Gordan Žic und Miljenko Parčić, 2. Waschen der
Oliven, 3. Am Gitter, 4. Vor dem Pressen, 5. Olivenöl.
4
Gli autori di un prodotto eccellente
OPG
Matanić
1. Marko, Goran und Mario Bonifačić, 2. Olivengarten,
3. Olivenbaum
3
OPG
Magriž
L’orgoglio di Punat (Ponte)
Per staccare dallo stress quotidiano, i paramedici Jasenka e Bartol Matanić, hanno creato, sul monte Hlam, che
collega la valle di Punat (Ponte) alla piana di Vrbnik (Verbenico), un’oasi di pace e silenzio. Nella loro vastissima
proprietà, alcune centinaia di capre pascolano un’erba
fragrante insaporita dal sale, che refoli di bora e scirocco
portano su dal mare. L’eccelso formaggio caprino prodotto nel loro caseificio, sarà presto alla portata di tutti i “gastronauti” che da ogni dove arriveranno in questo luogo,
per godere del magnifico panorama, e rilassarsi al canto
dei cardellini, dei merli e dei grilli. Rinfrancati così nello
spirito, saranno pronti a tornare alla frenetica vita quotidiana.
5
1. I Matanić, 2. Capre, 3. Caseificio, 4. Prodotti dell’OPG
Matanić.
Die Schöpfer Eines Hervorragenden Produkts
Eine Erholung vom stressigen Alltag, ein Hafen der Beruhigung und Ruhe haben die erfolgreichen Ärzte Jasenka
und Bartol Matanić auf dem Berg Hlam, der die Bucht
von Punat mit dem Feld von Vrbnik verbindet, geschaffen. Der beeindruckende Besitz ist das Heim von einigen
hundert Ziegen, die das saftige Gras, das durch die Winde Bora und Jugo gesalzen wurde, äsen. Den erstklassigen
Ziegenkäse, der in ihrer Käserei entsteht, werden bald
die Gastronomen in aller Welt kosten können, während
sie die wunderschönen Ausblicke genießen und sich im
Vogelgesang von Distelfinken, Drosseln und Grillen entspannen werden. Mit erholter Seele und voller Kraft, werden sie in den Alltag zurückkehren.
1. Familie Matanić, 2. Ziegen, 3. Käserei, 4. Produkte OPG
Matanić.
2
1
4
3
Buka
Nestvarno ulje
Topla životna priča Vande i Anđela Žica iznjedrila je
brojne i vrijedne plodove. Marljivi i predani svakom poslu koga se prihvate, usvojili su sredinom 90-tih godina
prošloga stoljeća najsuvremenija postignuća u maslinarstvu i polučili vrhunske rezultate. U najprirodnijem ambijentu otočne škrte zemlje, srasle s kamenom i u zagrljaju
mora, masline nam daruju ekstradjevičansko ulje gotovo
nestvarnih karakteristika. Ovo ekološki proizvedeno ulje
jedna je od blagodati s kojima ovi čovjekoljubivi, šarmantni i vedri Puntari upoznaju goste iz različitih sredina u
svojim apartmanima “Buka” na ulazu u Puntarsku dragu.
1. Anđelo Žic, mala slika: Vanda i Anđelo Žic
a. Vbničko polje.
Oil to Behold
1
The heart-warming story of Vanda and Anđelo Žic has
been the source of numerous and precious fruits of their
labour. Hard working and dedicated to every job they
take on, in mid 90-ties of the last century they have
adopted the latest achievements in olive cultivation and
the results achieved are brilliant. Growing in the most
natural of environments, on the sparse island soil, practically one with stone and rocks, embraced by the sea, these
olives yield oil of quality that is out of this world. And this
ecologically produced oil is one of the blessings that the
friendly, charming and cheerful hosts treat their guests to
in Buka - their apartment establishment at the entrance
to the Puntarska draga (bay of Punat).
1. Anđelo Žic, small picture. Vanda and Anđelo Žic,
a. Vrbnik Range.
a
Un olio incredibile
Le toccanti vicissitudini di Vanda e Anđelo Žic, sono state alla fine coronate da numerosi e validi frutti. Solerti e
tenaci, verso la metà degli anni novanta, hanno deciso di
adottare tutte le innovazioni nel campo dell’olivicoltura
ottenendo ottimi risultati. In un ambiente incontaminato
dove gli ulivi che si affacciano sul mare affondano le loro
radici nella scarna terra tra le pietre, i frutti che si ricavano producono un olio extravergine dalle caratteristiche
quasi incredibili. Quest’olio ecologicamente prodotto, è
uno dei doni della natura che questi gioviali e sereni abitanti di Punat (Ponte) fanno conoscere agli ospiti che arrivano dai posti più disparatii a soggiornare nei loro appartamenti “Buka”, situati all’ingresso di Puntarska draga.
1. Anđelo Žic, piccola immagine: Vanda e Anđelo Žic,
a. La piana di Verbenico,
Unwirkliches Öl
Die warme Lebensgeschichte von Vanda und Anđelo Žic
hat uns zahlreiche und wertvolle Früchte geschenkt. Fleißig und gewidmet jeder Arbeit, mit der sie sich beschäftigen, haben sich die beiden Mitte der 90-er Jahre letzten
Jahrhunderts die modernsten Leistungen im Bereich des
Olivenbaus angeeignet, und dadurch die Spitzenergebnisse erhalten. In ihrer natürlichen Umgebung des kargen
Inselbodens, mit dem Stein verschmolzen und vom Meer
umarmt, schenken uns die Oliven das extra native Olivenöl mit fast unwirklichen Merkmalen. Dieses umweltfreundlich hergestellte Öl ist nur eine der Wohltaten, mit
denen diese menschenfreundlichen, netten und heiteren
Einwohner von Punat ihre Gäste aus unterschiedlichen
Gegenden in ihren Ferienwohnungen „Buka“ am Eingang
in die Bucht von Punat bekannt machen.
1. Anđelo Žic, kleines Bild. Vanda und Anđelo Žic
a. Das Feld von Vrbnik.
Ulika
Punat
Augusta Cesarca 20
51521 Punat
T/F 051 855282
[email protected]
www.ulika-punat.hr
134
OPG
Magriž
Kornić
17. travnja 9
51 517 Kornić
T/F 051 851351
M 098 9251624
M 098 925 1625
[email protected]
136
Kvarner
Punat
Kanajt bb
51521 Punat
T 051 654230
F 051 654232
M 091 1654 470
[email protected]
kvarner-punat.hr
138
OPG
Matanić
Punat
17. travnja 3
51 521 Punat
T 051 854249
M 099 2147068
[email protected]
142
144
Buka
Punat
Krčka 67
51521 Punat
T 051 854752
F 051 854751
[email protected]
146
Vrbnik
148
Kuća vina
Katunar
Neodoljiva svježina vina
Kada je 2004. godine Ivan Katunar odlučio krenuti svojim
putem, osnovao je vinsku kuću u kojoj sa svojom obitelji
marljivošću svojstvenom otočanima proizvodi sve bolja vina. Svjedoče to i izvrsne ocjene vodećih hrvatskih
stručnjaka koje je njegova žlahtina očarala svojim voćnim
bukeom i neodoljivom svježinom. Poduzetnički duh ovih
Vrbenčana doživljava se već na ulazu u drevni gradić gdje
su u obiteljskoj kući uredili podrum i kušaonicu koju valja
posjetiti.
a. Lučica Vrbnik, b. Plaža kraj Vrbnika
1. Mira i Ivan Katunar, 2. Ivan i Hrvoje Katunar, 3. Grozd
sansigota, 4. List loze, 5 Ivan Katrunar.
Irresistable Fresheness of Wine
a
b
2
1
3
When back in 2004 Ivan Katunar decided to set off down
his very own road, he established a wine house in which,
together with his family, he has been producing the ever
better and better wines with a diligence characteristic for
the island folk. Excellent grades awarded by the leading
Croatian oenologists, enchanted by the fruity bouquet
and irresistible freshness of his Žlahtina, bear witness to
that. The entrepreneurial spirit of this family can be experienced at the very entrance to the ancient little town of
Vrbnik. Their family house contains a cellar and tasting
room both of which are well worth visiting.
a. Port of Vrbnik, b. Beach near Vrbnik,
1. Mira and Ivan Katunar, 2. Ivan and Hrvoje Katunar,
3. Bunch of Sansigot grapes, 4. Vine leaf, 5 Ivan Katrunar.
Vinarija
Šipun
Procvjetala ruža
Nasmiješeni vrbnički agronom Ivica Dobrinčić predisponiran je za ostvarenje novoga uzleta žlahtine u vinske
vrhove, jer je njegovo vino steklo brojne poklonike diljem
Hrvatske i uvršteno je na vinske karte najprestižnijih hrvatskih restorana. Baveći se i rasadima, Dobrinčić smjelo
istražuje ovu autohtonu sortu, a sadnjom novoga vinograda na vrhu Hlama započeo je ambiciozan projekt koji će
kroz koju godinu razgaliti i najprobirljivije pilce. Simbol
ove vinarije je ruža, što govori i njen starokrčki naziv “Šipun”, pa će se tada taj crveni pupoljak pretvoriti u zanosno
mirišljav cvijet čiji ćemo vinski nektar s radošću piti.
a. Korjenilište.
Flowering Rose
3
2
4
Ivica Dobrinčić, the agronomist from Vrbnik whose face
is rarely without a smile, is predestined to ensure the rise
of Žlahtina to the very peaks of Croatian wines. His wine
has already won the favours of numerous connoisseurs
throughout Croatia, and has found its way to the wine
cards of the most prestigious restaurants in the country.
Being a versatile man, he is also exploring the possibilities
offered by this autochthonous variety, producing seedlings
and, having planted a new vineyard on the locality of the
Hlam peak, he has now launched an ambitious project
which is bound to delight even the most demanding of
wine lovers in a few years. The symbol of this winery is a
rose – a Šipun in the old vernacular of Krk – and when the
Hlam vineyard begins to bear fruit, that red bud is going
to bloom into a flower of intoxicating fragrance the wine
nectar of which we shall imbibe with open delight.
1. Dobrinčić family, 2. Ivica Dobrinčić, 3. Little Dobrinčić,
4. Doroslav Dobrinčić,
a. Root area.
a
a. Il porticciolo di Verbenico, b. Spiaggia nei pressi di
Verbenico
1. Obitelj Juranić, 2. Vinarija, 3. Znak, 4. Željko Juranić, 5.
Žlahtina Nada, 6. Rakije.
1. Mira e Ivan Katunar, 2. Ivan e Hrvoje Katunar,
3. Grappolo sansegoto, 4. Foglia di vite, 5. Ivan Katunar.
Palette of Flavours
Unwiderstehliche Frische Des Weins
Als Ivan Katunar im Jahr 2004 beschlossen hat, seinen
eigenen Weg zu gehen, hat er das Weinhaus gegründet,
in dem er gemeinsam mit seiner Familie immer bessere
Weine herstellt, mit der Fleißigkeit, die für die Inselbewohner so charakteristisch ist. Dieses beweisen auch die
zahlreichen Anerkennungen führender kroatischer Fachleuten, die sein Weißwein „žlahtina“ mit seinem Obstbukett und unwiderstehlicher Frische bezaubert hat. Den
unternehmerischen Geist dieser Einwohner von Vrbnik
kann man schon am Eingang in das alte Städtchen spüren, wo sie in ihrem Familienhaus einen Keller und ein
Degustationshaus errichtet haben, die man jedenfalls besuchen sollte.
1. Mira und Ivan Katunar, 2. Ivan und Hrvoje Katunar,
3. Traube „sansigot“, 4. Weinrebeblatt, 5 Ivan Katrunar..
1. Obitelj Dobrinčić, 2. Ivica Dobrinčić, 3. Mali Dobrinčić,
4. Doroslav Dobrinčić.
1
Paleta doživljaja
Quando, nel 2004 Ivan Katunar, decise di seguire la sua
strada, fondò una casa vinicola in cui, assieme alla famiglia, con l’operosità tipica degli isolani, riesce a produrre
vini sempre migliori. Ad attestarlo sono le ottime valutatazioni dei maggiori esperti croati del settore, rimasti
estasiati dal bouquet fruttato e dalla freschezza della sua
žlahtina. Lo spirito imprenditoriale di questa famiglia
di Vrbnik s’intuisce già all’entrata della antica cittadina,
dove, nell’ambito della ristrutturata casa di famiglia, hanno ricavato una cantina e uno spazio per la degustazione,
che vale davvero la pena di visitare.
a. Kleiner Hafen von Vrbnik, b. Ein Strand neben Vrbnik
5
4
L’irresistibile freschezza del vino
Rosa sbocciata
L’affabile agronomo di Vrbnik (Verbenico), Ivica Dobrinčić,
ha tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa di far fare
alla žlahtina, il salto di qualità che la porterebbe nell’Olimpo dei vini. Già ora il suo vino vanta numerosi estimatori in
tutta la Croazia, ed annovera una sempre più frequente presenza nelle Carte dei vini dei ristoranti più prestigiosi. Essendo un esperto del settore, Dobrinčić, ha approfondito lo
studio di questo vitigno autoctono, osando a volte anche ciò
che nessun altro aveva mai azzardato prima. La sua ultima
scommessa è stata piantare un vigneto in cima al Hlam, un
progetto ambizioso che si prefigge di soddisfare tra qualche
anno, anche i palati degli intenditori più esigenti. Il simbolo della sua enoteca è una rosa alla quale si richiama anche
il nome sull’insegna: “Šipun” (termine dell’antico dialetto
dell’isola). C’è da credere che tra non molto questo rosso
bocciolo si trasformerà in un superbo fiore, il cui nettare di
vino, saremo ben lieti di assaporare.
1. La famiglia Dobrinčić, 2. Ivica Dobrinčić, 3. Il piccolo
Dobrinčić, 4. Doroslav Dobrinčić, a. Vivaio.
Aufgeblühte Rose
Der lächelnde Agronom von Vrbnik Ivica Dobrinčić ist für
die Verwirklichung eines neuen Aufschwungs des Weißweins „žlahtina“ in die höchsten Weinklassen bestimmt, da
sein Wein unzählige Anhänger in ganz Kroatien gewonnen
hat, und auf den Weinkarten der renommiertesten kroatischen Restaurants seinen Platz gefunden hat. Sich auch mit
Anpflanzungen beschäftigend, erforscht Dobrinčić mutig
diese autochthone Sorte, und durch das Pflanzen eines neuen Weingartens auf dem Gipfel des Hlam hat er ein ambitioniertes Projekt begonnen, das in ein paar Jahren auch die
anspruchsvollsten Gäste gewinnen wird. Das Symbol dieses
Weinkellers ist die Rose, worauf auch ihre alte Bezeichnung
„šipun“ in der Mundart von Krk hinweist. Diese rote Knospe wird sich zu einer bezaubernd duftenden Blume verwandeln, deren Weinnektar wir mit Freude trinken werden.
1. Familie Dobrinčić, 2. Ivica Dobrinčić, 3. Der kleine
Dobrinčić, 4. Doroslav Dobrinčić, a. Wurzelbereich.
Simbioza prekrasne i tehnološki suvremeno opremljene
vinarije, prestižnog restorana, pitoreskne konobe i dviju
kuća za iznajmljivanje vrbničke “Nade” san su svake poduzetne duše. Težnja obitelji Juranić k savršenstvu ovdje
se iskazuje na svakom koraku sljubljivanjem njihovih
vina, rakija i pjenušca s odabranim namirnicama iz mora
i s kopna u nezaboravnu paletu doživljaja. Spoznaja ovih
činjenica otkriva nam najbolji razlog zašto već godinama
na ovo mjesto hodočaste kolone turista iz svih krajeva
svijeta odnoseći sa sobom nezaboravne uspomene na viđeno, doživljeno i kušano.
The symbiosis of the wonderful winery equipped with the
state of the art technology, a renown restaurant, a picturesque tavern and two houses for rent – all to be found
in Vrbnik, under the same name of “Nada” – is a dream
dreamt by every entrepreneurial soul. Striving for perfection is the motto of the Juranić family, and here their
pursuit of the very best can be seen and felt at every step
through the smooth blending of their wines, brandies and
sparkling wines with the selected foodstuffs from both
the sea and the land into an unforgettable palette of flavours. It therefore comes as no surprise that “Nada” has
for years been a place of pilgrimage for masses of tourists from all corners of the world, because not only do
they enjoy the time spent there but they take with them
a wealth of experiences, sights, aromas and flavours to be
remembered.
1. Juranić family, 2. Winery, 3. Amblem, 4. Željko Juranić,
5. Žlahtina Nada, 6. Brandies.
Poetika užitka
Godine 1995. je ovdašnja mnogobrojna obitelj Toljanić
osnovala poljoprivrednu zadrugu “Gospoja” kojom su
svoju stoljetnu tradiciju vinogradarstva i vinarstva prilagodili suvremenom poslovanju. Probrane bobice s trsova njihovih vinograda oni pretaču u vrsna vina i rakije.
Svojevrsni uvod u poetiku žeđi i gastronomskoga užitka
Toljanići su upotpunili svojim restoranom, dvjema konobama i degustacijskom kućom koji su poticaj svakom
namjerniku da osluhne ovdašnju poeziju kamena i doživi
Vrbnik, kolijevku hrvatske glagoljice.
1. Franjo Toljanić, 2. Toljanići, 3. Katica, Marija i Ankica
Toljanić, 4. Ivan Toljanić, 5. Žlahtina.
Poetry of Pleasure
In the year 1995 the large local family of Toljanić, has
founded the farming cooperative which they named
“Gospoja”, and through which they brought hundreds of
years of experience in wine growing and wine making in
line with the modern day business. The best grapes picked
in their vineyards are transformed into excellent wines
and brandies. And a kind of introduction into the poetry
of thirst and gastronomic pleasure the Toljanić family has
complemented with their restaurant, two taverns and a
tasting house – and all of which offer encouragement to
all who come to tune their ears to the poetry of stone and
let themselves experience Vrbnik, the cradle of Croatian
Glagolitism.
1. Franjo Toljanić, 2. Toljanić family, 3. Katica, Marija
and Ankica 4. Ivan Toljanić, 5. Žlahtina.
Tavolozza di sensazioni
La simbiosi tra una superba cantina dotata della più moderna tecnologia, un prestigioso ristorante, due suggestive taverne e due case da affittare del complesso “Nada”
di Vrbnik (Verbenico), è il sogno di qualunque anima
imprenditrice. La vocazione alla perfezione, della famiglia Juranić, qui si rivela in ogni dettaglio. Il felice abbinamento tra i loro vini, grappe e spumanti con i ricercati
prodotti del mare e della terra, costituisce un’indimenticabile tavolozza di sensazioni. Fatto questo che basta
da solo a spiegare perché, da tantissimi anni ormai, qui
arrivino schiere di turisti da ogni parte del mondo che
al ritorno portano con sé il ricordo indelebile di quanto
visto, vissuto, assaporato.
Nada
1. La famiglia Juranić, 2. Cantina, 3. Segno, 4. Željko
Juranić, 5. Žlahtina Nada, 6. Grappe.
Die Erlebnispalette
Die Symbiose des wunderschönen und technologisch
modern ausgestatteten Weinkellers, des angesehenen Restaurants, des pittoresken Kellers und der zweien Häuser
zum Vermieten, die der Familienbetrieb „Nada“ aus Vrbnik auszeichnet, sind ein Traum für jeden unternehmerischen Geist. Das Streben der Familie Juranić nach Perfektion wird hier bei jedem Schritt erkennbar, durch das
Verschmelzen ihrer Weine, Schnäpse und Schaumweine
mit ausgewählten Lebensmitteln vom Meer und Land
zu einer unvergesslichen Erlebnispalette. Die Erkenntnis
dieser Tatsachen führt zur Entdeckung der Ursache, warum unzählige Touristen aus aller Welt schon seit Jahren
zu diesem Ort pilgern, und ihn mit unvergesslichen Erinnerungen an all das, was sie gesehen, erlebt und gekostet
haben, verlassen.
1. Familie Juranić, 2. Weinkeller, 3. Zeichen, 4. Željko
Juranić, 5. Žlahtina Nada, 6. Schnäpse.
La poetica del piacere
Nel 1995, la locale numerosa famiglia Toljanić, per adeguare la secolare tradizione vitivinicola alle odierne
esigenze di mercato, ha fondato la cooperativa agricola
“Gospoja”. Dagli acini migliori, scelti con cura, nascono
eccellenti vini e grappe. Questa sorta di introduzione alla
poetica della sete e dei piaceri della tavola, é stata completata dai Toljanić con un ristorante, due taverne e una casa
per la degustazione, tutti valididissimi motivi per indurre un occasionale passante a fermarsi e, farsi pervadere
dalla locale poesia della pietra e godere appieno il fascino
della suggestiva Vrbnik (Verbenico), culla del glagolitico
croato.
1
2
3
5
4
6
PZ Gospoja
1. Franjo Toljanić, 2. I Toljanić, 3. Katica, Marija e Ankica
4. Ivan Toljanić, 5. Žlahtina.
Poetik Des Genusses
Im Jahr 1995 hat die hiesige zahlreiche Familie Toljanić
die landwirtschaftliche Genossenschaft „Gospoja“ gegründet, durch die sie ihre hundertjährige Tradition des
Weinbaus und Weinhandels der zeitgenössischen Geschäftsführung angepasst hat. Die auserlesenen Beeren
von den Reben ihrer Weingärten werden in vortreffliche
Weine und Schnäpse verwandelt. Die gewisse Einführung in die Poetik von Durst und gastronomischem Genuss hat die Familie Toljanić mit ihrem Restaurant, zwei
Kellern und einem Degustationshaus, die jeden Gast dazu
ermuntern, die hiesige Poesie des Steins zu spüren und
Vrbnik, die Wiege der kroatischen glagolitischen Schrift,
zu erleben, vervollkommnet.
1. Franjo Toljanić, 2. Familie Toljanić, 3. Katica, Marija
und Ankica 4. Ivan Toljanić, 5. Žlahtina.
2
1
4
3
5
PZ Vrbnik
Znalačka primjena
Legenda o vrbničkoj žlahtini, tom najomiljenijem hrvatskom autohtonom bijelom vinu, krenula je iz ove zadruge
što okuplja 140 vrbničkih vinogradara koji godišnje uberu
950 tona grožđa. Znalačka primjena suvremenih vinarskih tehnologija vinula je ovo vino u viši kvalitativni razred, a mašta vrbničkih podrumara darovala je vinoljupcima, osim “Zlatne žlahtine”, i posebnu “Žlahtinu grand
cru” te pjenušac “Valomet” koji se jednim dijelom njeguje
u morskim dubinama podno Vrbnika grada. Rođena i uzgojena u ovom našem podneblju, zalijevana znojem i krvlju otočnih težaka, crpeći sokove iz škrte zemlje, žlahtina
je opojno piće koje zove na pjesmu i druženje.
1. Zadrugari, 2. Boce, 3. Marinko Vladić, 4. Slavko Zahija,
5. Talog u boci pjenušca, 6 “Valomet”,
a. Grad Cres.
Connoisseur’s Expertise
The legend of Vrbnička Žlahtina, this the most popular
of the autochthonous white wines, initiated from this
cooperative which brings together 140 wine growers of
Vrbnik whose annual yield amounts to 950 tons of grapes.
The expert implementation of the state of the art technologies has launched this wine to a higher quality level,
while the imaginative approach of the local winemakers
has – in addition to Zlatna Žlahtina (Golden Žlahtina) –
also presented wine lovers with a special Žlahtina Grand
Cru and Valomet, the sparkling wine which is allowed
to spend some of its maturing period under the sea below the town of Vrbnik. Born and bred in these climes,
watered by sweat and blood of the island farm labourers,
drawing nourishment from the sparse soil, Žlahtina is an
intoxicating and delightful drink that inspires song and
company.
1. Members of the Cooperative 2. Bottles 3. Marinko
Vladić 4. Slavko Zahija 5. Sediment in the bottle of
sparkling wine, 6 “Valomet”,
1
2
a. Town of Cres.
3
5
4
6
Sapiente applicazione
La leggenda della žlahtina di Vrbnik (Verbenico), il più
amato tra i vini bianchi autoctoni croati, trae origine proprio da questa cooperativa, che raggruppa 140 viticoltori i quali raccolgono annualmente 950 tonnellate d’uva.
La sapiente applicazione delle più avanzate tecnologie
ha portato questo vino ad un salto di qualità, mentre la
fantasia dei locali vinificatori ha regalato agli amanti del
vino, oltre alla classica “Zlatna žlahtina” (Žlahtina d’oro)
anche la speciale “Žlahtina grand cru”, nonché lo spumante “Valomet” caratteristico per il fatto che trascorre
una fase del suo processo di produzione sommerso nei
fondali marini di Vrbnik (Verbenico). Nata e coltivata in
questa nostra regione, innaffiata col sudore e il sangue
dei contadini dell’isola, traendo nutrimento da una terra
avara, la žlahtina è una bevanda inebriante che induce al
canto e alla compagnia.
1. Soci della cooperativa 2. Bottiglie 3. Marinko Vladić
4. Slavko Zahija, 5. Sedimento in una bottiglia di
spumante, 6. ”Valomet”
a. La citta di Cherso.
Meisterhafte Anwendung
Die Legende von „Vrbnička žlahtina“, diesem beliebtesten
kroatischen autochthonen Weißwein, wurde in der Genossenschaft geboren, welche 140 Weinbauer aus Vrbnik
versammelt, die jährlich 950 Tonnen Weintrauben abpflücken. Durch die meisterhafte Anwendung von modernen Weinbautechnologien hat dieser Wein eine höhere Qualitätsklasse erreicht, während die Phantasie der
Winzer von Vrbnik den Weinliebhabern neben „Vrbnička
žlahtina“ noch einen besonderen Wein, „Žlahtina grand
cru“ und den Sekt „Valomet“, der teilweise auch in den
Meeresgründen unterhalb der Stadt Vrbnik gepflegt wird,
geschenkt hat. In diesem spezifischen Klimagebiet geboren und gezüchtet, mit Schweiß und Blut der Inselbauern begossen, Säfte aus der kargen Erde schöpfend, ist
„Žlahtina“ ein betäubendes Getränk, das einen zum Singen und zur Gesellschaft einlädt.
1. Genossenschaftsmitglieder 2. Flaschen 3. Marinko
Vladić 4. Slavko Zahija 5. Das Sediment in der Flasche
des Schaumweins, 6. “Valomet”,
a. Die Stadt Cres.
a
Kuća vina
Katunar
Vrbnik
B. Trinajstić 3
51516 Vrbnik
T 051 857157
F 051 857327
M 091 1857393
[email protected]
154
Vinarija
Šipun
Vrbnik
Šipun 16
51516 Vrbnik
T/F 051 857086
M 091 5087027
[email protected]
158
160
162
Nada
Vrbnik
Glavaca 22
51516 Vrbnik
T 051 857065
F 051 857205
www.nada-vrbnik.hr
[email protected]
164
166
PZ
Gospoja
Vrbnik
Frankopanska 1
51516 Vrbnik
T 051 857 142
F:051 857 463
[email protected]
www.gospoja.hr
168
170
PZ Vrbnik
Vrbnik
Namori 2
51516 Vrbnik
T 051 857101
F 051 857340
[email protected]
www.pz-vrbnik.hr
172
Otok Cres
Isola di
Cherso
Insel Cres
Cres island
176
Ruta
1
2
3
U nadahnuću vune
Ispirati dalla lana
1. Vesna Jakić, 2. Vunene ovce, 3. Vuneni cvijet,,
1. Vesna Jakić, 2. Pecore di lana, 3. Fiore di lana,
a. Ovca.
a. Pecora.
Inspired by Wool
Von Der Wolle Inspiriert
Od pradavnih vremena ovca je svojom vunom grijala, odijevala i obuvala otočane, ali su moderna vremena
zaustavila njihove preslice i tkalačke stanove. Povratak
zamrlom umijeću filcanja vune i umjetničko nadahnuće
dizajnerice Vesne Jakić stvorilo je niz maštovitih i koloristički razigranih kreacija vunenih suvenira, odjevnih i
uporabnih predmeta koji izazivaju neskriveno divljenje.
Upornošću i entuzijazmom “Ruta” promovira rad s vunom i bezgranične mogućnosti umjetničkog iskaza u tom
vjekovnom materijalu.
From the times immemorial wool provided by sheep
has kept the islanders warm, it clothed them and it shod
them. The modern times, however, have brought their
distaffs and looms to a standstill. The revival of the almost forgotten skill of felting the wool combined with the
artistic inspiration of designer Vesna Jakić has resulted in
the creation of a range of imaginative and colourful woollen souvenirs, items of clothing and other utility items
which are a delight to look at. Her company Ruta is investing a great deal of dedication and enthusiasm into the
promotion of wool work and the unlimited possibilities of
artistic expression this ancient material offers.
1. Vesna Jakić, 2. Woolen sheep, 3. Woolen flower,
a. A sheep.
a
Fin dai tempi antichi la pecora, con la sua lana, ha scaldato, vestito e calzato le popolazioni dell’isola. Ma i tempi moderni hanno fermato rocche, fusi e telai. Il ritorno
all’arte antica, quasi scomparsa, della feltratura della lana
e la creatività ispirata della designer Vesna Jakić, hanno
dato vita a una serie di insoliti e variopinti souvenir, capi
d’abbigliamento ed altri oggetti utili che suscitano meravigliato stupore. Con tenacia ed entusiasmo la “Ruta”
promuove la lavorazione della lana e delle sue infinite applicazioni.
Seit Urzeiten hat die Schafwolle die Inselbewohner
gewärmt und gekleidet, doch sind ihre Spindeln und
Webstühle durch die moderne Zeit immer mehr in Vergessenheit geraten. Durch die Rückkehr der Kunst des
vergessenen Spinnens von Wolle und dank der Designerin Vesna Jakić und ihrer künstlerischen Inspiration wurden viele einfallsreiche, bunte und verspielte Kreationen
von Souvenirs, Kleidungsstücken und Gebrauchsgegenständen aus Wolle geschaffen, unverhüllte Bewunderung
erwecken. Mit Ausdauer und Begeisterung promoviert
„Ruta“ die Arbeit mit der Wolle und die unbegrenzten
Möglichkeiten, sich durch dieses ewige Material künstlerisch auszudrücken.
1. Vesna Jakić, 2. Schafe aus Wolle, 3. Blume aus Wolle,
a. Schaf..
Balada o žilavosti
Vjekovni znoj creskoga težaka i pučanina u mučnoj je
borbi za opstanak škrtu zemlju optočio pleterom suhozidina. Stvarao se tako na najekološkijem otoku Mediterana osebujni crtež unutar kojega se svojom čvrstoćom,
snagom i otpornošću ističe maslina. Plod ove legendarne
voćke stiže u uljaru creske zadruge gdje nastaje ekstradjevičansko ulje kao sjajan spoj mirisa i okusa na kojem
se temelji danas najcjenjenija mediteranska kuhinja. Raskošna creska krajobrazna tapiserija danas je i prostor za
ekološki uzgoj ovaca čime zadruga zaokružuje ponudu za
istančana nepca.
1. Mateo Ferarić, 2. Uljara, 3. Prije prešanja, 4. Maslinovo
ulje.
a. Creska riva, b. Maslinici na Cresu.
Balad of Tenacity
Through centuries of back-breaking struggle for survival
the farm labourers and common folk of Cres have fought
for the sparse and precious soil by girdling it with the
weave of dry-stone walls. With the passage of time this,
the most ecological of all the Adriatic islands, came to
be adorned by unique drawings, and standing out within
them with its strength, sturdiness and tenacity is the olive
tree. The fruit of this legend among trees is brought to the
oil works of the Cres Cooperative, and the oil obtained is
of the extra virgin quality with a wonderful combination
of fragrance and aroma upon which rests the Mediterranean cuisine of the highest quality. The luxurious tapestry of Cres countryside still provides ideal conditions for
ecological breeding of sheep, thus enabling the Cooperative to round off its offer for discriminating palates.
1. Mateo Ferarić, 2. Oil works, 3. Before pressing, 4. Olive oil.
a. Cres waterfront, b. Olive groves on Cres.
Susajda
Na rajskoj trpezi
Slavni putopisac Alberto Fortis ponovo bi bio oduševljen
creskim krajobrazima gdje dominiraju uređeni maslinici
u kojima otočani vide svijetlu perspektivu svoga opstanka
i dobre zarade. Obitelj Lužina u tome je nastojanju posebice uspješna, jer još od 1937. godine oni uzgajaju i beru
autohtone vrste maslina sa stabala starih i do 200 godina.
Koristeći danas suvremenu tehnologiju hladnog prešanja,
obitelj Lužina dobiva vrsna maslinova ulja koja se sve češće nalaze na trpezama suvremenih gastronoma. Da bi
udovoljili njihovim prohtjevima, “Susajda” svoja ulja nudi
i s aromama limuna, ljute papričice i ružmarina. Posebno
su egzotični njihovi proizvodi - slatko i džem od maslina.
1. Vladimir Lužina, 2. Obitelj Lužina, 3. Proizvodi
Susajde, 4 Branje maslina, 5. Ernest Lužina.
At the Table of Paradise
2
1
4
3
5
The famous travel writer Alberto Fortis would be delighted all over again with the landscapes of Cres dominated
by well tended olive groves which the islanders see as a
promise of both a bright future and good income. Lužina
Family has been particularly successful in their endeavours towards that goal – they have been growing and
harvesting autochthonous varieties of olives since 1937,
with many trees being up to 200 hundred years old. Using
the state of the art cold-press technology they obtain superb olive oils that are frequently finding their way to the
tables of modern day gastronomes. And striving to meet
their desires Susajda is also offering its oils flavoured with
lemon, hot pepper and rosemary. Standing out among
their products are rather exotic are the sweet delicacy and
jam made of olives.
1. Vladimir Lužina, 2. Lužina family, 3. Suasajda
products, 4 Olive picking, 5. Ernest Lužina.
1. Vladimir Lužina, 2. La famiglia Lužina, 3. I prodotti
della “Susajda”,
Agnus Dei
Janjetina je nacionalno jelo Hrvata i legendarne su priče
o podvizima onih koji su, tamaneći slasne komade mesa,
često odlučivali o prevažnim stvarima naših života. U beskonačnoj raspravi čija je janjetina najbolja, Kvarner ima
svoju veliku uzdanicu u creskoj gostionici “Bukaleta” gdje
obitelj Kučica već godinama priprema ovo mitsko meso
na bezbroj načina. Kušajući njihova jela, valja se prisjetiti
činjenice kako je ovca vjekovna hraniteljica otočana i trajno obilježje njihove civilizacije.
1. Obitelj Kučica, 2. Konoba Bukaleta, 3.Pečena janjetina
s krumpirima, 4. Danijel i Kristijan Kučica,
a. Mišnjak.
Auf Himmlischem Tisch
Agnus Dei
1. Vladimir Lužina, 2. Familie Lužina, 3. Produkte von
Susajda, 4. Olivenpflücken, 5. Ernest Lužina.
PZ Cres
1. Mateo Feranić, 2. Oleificio, 3. Prima della spremitura,
4. Olio d’oliva.
a. La riva di Cherso, b. oliveti di Cherso.
Die Ballade Von Der Zähigkeit
Der ewige Schweiß und schwieriger Kampf ums Überleben des Bauern und des Bürgers von der Insel Cres
haben am geizigen Boden ein Flechtwerk der Steinwände geflochten. Auf diese Art entstand auf der umweltfreundlichsten Insel des Mittelmeers eine einzigartige
Zeichnung, in der die Olive mit ihrer Festigkeit, Kraft
und Ausdauer hervorsticht. Die Frucht dieser legendären
Pflanze kommt in die Ölfabrik der Genossenschaft von
Cres, wo dann extra natives Olivenöl als ausgezeichnete
Verbindung von Duft und Geschmack entsteht, auf welcher die besonders geschätzte mediterrane Küche beruht.
Die prächtige landschaftliche Tapisserie der Insel Cres
bietet heute auch Raum für ökologische Schafzucht, womit die Genossenschaft ihr Angebot für verwöhnte Gaumen vervollständigt.
a. Uferpromenade auf der Insel Cres, b. Olivengärten auf
der Insel Cres.
4. La raccolta delle olive 5. Ernest Lužina.
Der berühmte Reiseschriftsteller Alberto Fortis wäre
auch jetzt von den Landschaften der Insel Cres begeistert, in denen gepflegte Olivengärten dominieren, die für
die Inselbewohner eine heitere Perspektive für ihre Existenz und ordentliche Einkommen bedeuten. Die Familie
Lužina ist in dieser Bemühung besonders erfolgreich, da
sie schon seit 1937 autochthone Olivensorten, von denen
einige Bäume auch 200 Jahre alt sind, züchtet und pflückt.
Heute verwenden sie die moderne, kalte Presstechnik,
und bekommen dadurch ein vortreffliches Olivenöl, das
sich oft auf dem Tisch der modernen Gastronomen befindet. Um gerade deren Ansprüche zu erfüllen, bietet
„Susajda“ ihr Öl auch mit Aromen von Zitrone, scharfem
Paprika und Rosmarin an. Besonders exotisch sind ihre
süßen Produkte und Marmelade aus Oliven.
Nella dura lotta per la sopravvivenza, il secolare sudore
del contadino e del popolano chersini, per mantenere la
scarsa terra degli appezzamenti, l’ha circondata con una
fitta rete di muretti a secco, creando quasi un ricamo
nel paesaggio di questa incantevole isola, la più ecologica del Mediterraneo. In mezzo a queste trine di pietra,
campione di tenacia e resistenza, svetta l’ulivo. I frutti di
questa pianta leggendaria, nell’oleificio della cooperativa
chersina, diventano un olio extravergine in cui si fondono
armoniosamente tutti i profumi e i sapori di questa terra,
ed è la base della migliore cucina mediterranea. La fitta
rete di muretti è utilissima all’allevamento ecologico della pecora, specialità con la quale la cooperativa completa
la sua offerta riuscendo a soddisfare i palati più raffinati.
3
1
2
4
1. Mateo Ferarić, 2. Ölfabrik, 3. Vor dem Pressen,
4. Olivenöl.
Alla tavola del paradiso
Il famoso scrittore e naturalista Alberto Fortis, autore
del”Saggio d’osservazione sopra l’isola di Cherso e Ossero” rimarrebbe un’altra volta incantato dal paesaggio
chersino in cui dominano gli ordinati uliveti, nei quali gli
isolani, vedono una risorsa per il loro mantenimento nonché un’opportunità di guadagno. La famiglia Lužina si è
particolarmente distinta in questo campo. Fin dal 1937,
i Lužina coltivano e raccolgono le olive autoctone da alberi vecchi fino a duecento anni. Sfruttando la moderna
tecnologia della spremitura a freddo, la famiglia Lužina
ottiene oli che per la loro eccellenza si trovano sempre più
spesso sulle tavole di rinomati gastronomi. Per soddisfare
le loro esigenze, la “Susajda” ha creato oli aromatizzati al
limone, al peperoncino piccante e al rosmarino. Particolari ed insoliti i loro prodotti dolci come la marmellata
di olive.
La ballata della tenacia
Agnus Dei
L’agnello è il piatto nazionale dei Croati e qualche leggenda metropolitana vuole che, non poche decisioni fondamentali per la vita del Paese, siano state prese proprio a
tavola. Nell’eterna contesa su quale sia l’agnello migliore,
la regione quarnerina ha la sua carta vincente nell’osteria
chersina “Bukaleta”, in cui da anni la famiglia Kučica prepara questa mitica carne in un’infinità di modi diversi.
Nel gustare i loro piatti, bisogna pensare al fatto che la
pecora ha sfamato per secoli le popolazioni dell’isola diventando un elemento caratterizzante della loro civiltà.
b
Bukaleta
1. La famiglia Kučica, 2. Konoba Bukaleta, 3. Agnello
arrosto con patate, 4. Danijel e Kristijan Kučica
a. Mišnjak.
For Croats lamb is definitely the national dish , and legends have been woven about endeavours of those who
- while polishing off delectable chunks of that delicate
meat – were frequently making decisions about matters
of utmost importance in our lives. In the endless deliberations as to which lamb is the best, Kvarner has its own
ace in the form of the Bukaleta inn on the island of Cres.
It is a place where Kučica family prepares this wonderful
meat in many different ways. Savouring their dishes one
should bear in mind the fact that sheep have for centuries
been the provider for the island folk, and a lasting symbol
of their civilization.
Agnus Dei
1. Family Kučica, 2. Konoba Bukaleta, 3.Roast lamb with
potatoes, 4. Danijel and Kristijan Kučica,
1. Familie Kučica, 2. Konoba Bukaleta, 3. Gebackenes
Lammfleisch mit Kartoffeln 4. Danijel und Kristijan
Kučica,
a. Mišnjak.
a
Das Lammfleisch ist eine kroatische Nationalspeise und
viele Legenden sprechen über Unternehmungen jener, die
bei einem saftigen Stück Fleisch über wichtige Sachen in
unserem Leben entschieden haben. In der unendlichen
Diskussion, wer das beste Lammfleisch zubereitet, rühmt
sich die Kvarner- Bucht des Wirtshauses „Bukaleta“, wo
die Familie Kučica dieses mythische Fleisch auf zahlreiche Weisen zubereitet. Während des Essens muss man
sich einfach an die Tatsache erinnern, dass gerade das
Schaf als der ewige Versorger ein dauerhaftes Merkmal
der Inselbewohner und der Zivilisation ist.
a. Mišnjak.
1
2
3
4
a
Ruta
Cres
Drevenik 28,
51557 Cres
T/F 051 571835
M 098 313029
[email protected]
www.ruta-cres.hr
180
Susajda
Cres
Cons 3
51557 Cres
T 051 571227
T/F 051 571385
M 091 5277109
[email protected]
184
PZ Cres
Cres
Šetalište 20. travnja 62
51557 Cres
T 051 571 257
F 051 571 863
[email protected]
www.pz-cres.hr
188
Bukaleta
Loznati
Loznati bb
51557 Cres
T/F 051 571606
M 099 481120
[email protected]
www.mali-losinj.com/
bukaleta.htm
192
194
Otok Rab
Isola di Arbe
Insel Rab
Rab island
196
More
S okusom mora
Duh praiskonskog ribolovca može se osjetiti već od prvog
susreta s Milanom Taribom kojega prijatelji zovu Mile
More. Markantni Rabljanin je niski svojih trofeja pridodao i restoran “More” u kojem gostima nudi zadivljujuće primjerke najkvalitetnije ribe ulovljene u dubinama
mora oko otoka Raba i Paga. Zanosnom prizoru tanjura
ispunjenoga morskim specijalitetima ovdje se pridružuje
očaravajući pogled na morsko prostranstvo i kvarnerske
otoke. Sjedeći na terasi koja kao da je izronila iz mora,
zadovoljno možemo zaključiti da je ovdje sve s okusom
mora.
a. Detalj zidina Raba.
1. Obitelj Tariba, 2. Mul ispred restorana More, 3 Lešada
od kanjaca i škampi, 4. Palenta sa kozicama i tartuifima.
With the Flavour of the Sea
The spirit of a primeval fisherman can be sensed from the
moment one meets Milan Tariba, Mile of the Sea to his
friends. To the string of his trophies this striking looking islander has added the restaurant which, not surprisingly, he named More, or rather the Sea. In it he serves his
guests the marvellous specimens of the best quality fish
caught in the deep waters around the islands of Rab and
Pag. The mouth-watering sight on one’s plate filled with
delicacies of the sea is enhanced still further by the enchanting vistas of the open sea and the islands of Kvarner.
Sitting on the terrace which seems to have risen from the
sea, one can quite contentedly conclude that in this place
everything has the flavour of the sea.
a
1
2
a. Detail of the Rab walls,
1. Tariba family, 2. Pier in front of the More restaurant,
3 Boiled comber and scampi, 4. Polenta with shrimp and
truffles.
4
3
Astoria
U ozračju rapskih stoljeća
Nakon uspješne restoraterske karijere u Njemačkoj, obitelj Petra Ribarića vratila se u Rab gdje je u inspirativnom
i obnovljenom venecijanskom palazzu otvorila rezidenciju koja je zadržala dašak ekskluzivnosti i povijesnosti.
Dok na terasi s pogledom na glavni gradski trg kušate
omiljene blagodati mediteranske kuhinje, okružuje vas
ozračje rapskih stoljeća. Ribarići nisu zaboravili svoje
otočne korijene, pa marljivo uzgajaju vinovu lozu i masline koje podaruju vino i ulje što ovdje u “Astoriji” povezuju
tradiciju i ovovremene trendove.
1. Obitelj Ribarić, 2. Vinograd, 3 Petar Ribarić, 4. Tuna
na žaru.
The Atmosphere of Centuries Past
1
3
2
4
Following a successful career as restaurateurs in Germany the family of Petar Ribarić returned to Rab and,
having renovated a Venetian palace, opened an establishment taking care to retain an element of exclusivity and
history. And while sitting on the terrace and savouring
the delights of the Mediterranean cuisine, enjoying the
view of the main square at the same time, one can sense
the atmosphere of the centuries gone by. Despite their life
abroad the Ribarić family never forgot their island roots,
and they are now tending their own vineyards and olives,
and serving the wine and oil obtained in their Astoria thus bringing together the tradition and the contemporary trends.
1. Ribarić family 2. Vineyard, 3 Petar Ribarić, 4. Grilled
tuna fish..
Sapore di mare
La figura di Milan Tariba, che gli amici chiamano Mile
More (Mare), richiama subito alla mente l’immagine del
pescatore primordiale. Quest’uomo imponente, originario di Arbe, ha aggiunto alla serie dei suoi trofei, anche
il ristorante “More” nel quale offre ai suoi clienti superbi
esemplari del pesce più pregiato, pescati nelle profondità
del mare che circonda Rab (Arbe) e Pag (Pago). Lo spettacolo di un sontuoso piatto di pesce, qui trova la sua naturale cornice in una splendida vista sulla vastità del mare
e sulle isole quarnerine. Stando seduti su un terrazzo che
dal mare sembra emergere, non possiamo che concludere
che tutto, qui, ha il sapore del mare.
a. Un dettaglio delle mura di Arbe.
1. La famiglia Tariba, 2. Il molo davanti al ristorante
“More”, 3. Bollito di perchie e scampi, 4. Polenta con
gamberetti e tartufo.
Mit Dem Geschmack Des Meeres
Den Geist des ursprünglichen Fischers spürt man schon
bei der ersten Begegnung mit Milan Tariba, der unter
Freunden unter den Namen Mile More (Mile Meer) bekannt ist. Der markante Raber hat die Reihe seiner Trophäen mit dem Restaurant „More“ erweitert, in dem er
den Gästen den besten Fisch, in den Meerestiefen um die
Inseln Rab und Pag gefangen, serviert. Zum verlockenden
Anblick des mit Meeresspezialitäten gefüllten Tellers, gesellt sich der bezaubernde Blick auf die Meeresweite und
Inseln vom Kvarner. Wenn man auf der Terrasse sitzt, die
den Anschein hat, als sei sie aus dem Meer aufgetaucht,
muss man zufrieden feststellen, dass hier alles nach Meer
schmeckt.
a. Ein Mauerwerkdetail auf der Insel Rab.
Mitski kolač
Rapska torta je gotovo mitski suhi kolač što već više od
800 godina prati fešte otoka Raba. Njenu nezaboravnu
aromu i okus je diljem Hrvatske pronijela pekarnica vrsne
slastičarke Vilme Brna. Zahvaljujući poletu i poduzetničkom talentu njena sina Josipa priča o rapskoj torti je nezaustavljivo krenula i izvan Lijepe Naše, a prati je zamamno
društvo njihovih arančina, limunčina, muštaćona, ušećerenih badema, baškotina, čokoladnih namaza i drugih delicija. Kvaliteta ovih proizvoda i dizajn njihove ambalaže
snažan su motiv da “Vilmine” slastice s ponosom darujete
dragoj ili vama važnoj osobi.
1. Obitelj Brna, 2. Vilmine delicije, 3. Rapska torta.
Mythical Cake
The gateaux of Rab is a cake with now mythical reputation which has been the faithful companion of all the
celebrations and fiestas on this island. And its unique,
and quite literally unforgettable flavour and aroma has
been dispersed throughout Croatia by the first-class pastry chef master Vilma Brna. Her son Josip’s enthusiasm,
combined with lively entrepreneurial spirit, made sure
that the story of Rab gateaux spilled over the national
borders, accompanied by the delectable selection of
arancini and limuncini (candied citrus peel), muštaćoni
(chocolate-flavoured, cigarette-shaped biscuits), roasted
almonds, baškotini (tack-type, herb-flavoured biscuits),
chocolate spreads and other delicacies. The quality of
these products and the design of their packaging make
Vilma’s sweets ideal presents for both one’s nearest and
dearest and for those we regard as important, presents to
be proud of.
1. Brna family, 2. Vilma’s delicacies, 3. Rab gateaux.
1. Familie Tariba, 2. Mole vor dem Restaurant “More”,
3. „Lešada“ aus “Kanjac” (Fischart) und Scampi ,
4. Polenta mit Garnelen und Trüffeln.
Nell’atmosfera di un’ arbe che fu
Dopo una brillante carriera da ristoratori, in Germania,
la famiglia di Petar Ribarić è tornata a Rab (Arbe) dove,
in un suggestivo e rinnovato palazzo veneziano, ha aperto
un residence che conserva intatto l’esclusivo spirito originario. E così, mentre sul terrazzo che dà sulla piazza principale starete gustando le delizie preferite della cucina
mediterranea, vi sentirete circondati da secoli di storia.
I Ribarić non hanno dimenticato le loro radici isolane e
sono tornati a coltivare le viti e gli ulivi e a produrre vini
ed oli che, qui all’Astoria, coniugano tradizione e attualità.
1. La famiglia Ribarić 2. Vigneto, 3. Petar Ribarić,
4. Tonno ai ferri.
Die Stimmung Der Raber Jahrhunderte
Nach einer erfolgreichen Karriere als Restaurator in
Deutschland, ist Petar Ribarić mit seiner Familie nach
Rab zurückgekehrt, wo sie im inspirativen Palazzo in
venezianischem Stil eine Residenz eröffneten, die den
Hauch von Exklusivität und Geschichte aufbewahrt hat.
Während Sie auf der Terrasse mit dem Ausblick auf den
Hauptplatz der Stadt die beliebten Köstlichkeiten der mediterranen Küche genießen, werden Sie in die Stimmung
der Raber Jahrhunderte versetzt. Die Familie Ribarić hat
ihre Raber Wurzeln nicht vergessen, so dass sie fleißig
Weinstöcke und Oliven züchtet, deren Wein und Öl hier
in „Astoria“ die zeitgenössischen Trends mit der Tradition verbinden.
1. Familie Ribarić 2. Weingarten, 3 Petar Ribarić,
4. Gegrillter Thunfisch..
Prostranstvo dobrog teka
Rapski kuhari i ugostitelji perjanice su hrvatske gastronomije i najzaslužniji za njen visok status kod bjelosvjetskih gastronauta. Novo ime na popisu zaslužnih rapskih
gastronoma jest Ivica Šajbić koji u svom restoranu sklada
pravu rapsodiju okusa i mirisa satkanu od plodova mora
i zazelenjelih otočnih vrtova. Dajući svom restoranu ime
čovjeka koji je nadahnjivao tisuće pustolova i istraživača,
ovaj meštar kuhinje iskazao je svoju namjeru da nas vodi
kroz svoje gastronomske priče i otkriva nova prostranstva
dobroga teka.
1. Obitelj Šajbić, 2. Rižot od škampi, 3. Sveti Jakov.
The Spread of Delicious Flavours
The cooks and restaurateurs of Rab are the leaders of Croatian gastronomy and the most deserving for its high status among the gastronauts from all corners of the world.
A new name on the list of deserving local gastronomes is
Ivica Šajbić. In his restaurant he is composing a veritable
rhapsody of flavours and aromas woven from the seafood
and the yields of the green gardens of the island. Naming
his restaurant after the man who inspired thousands of
adventurers and explorers, this master chef has demonstrated his intention to take us through his gastronomic
stories and to open up before us the expanses of a sound
appetite.
1- Šajbić family, 2. Scampi risotto, 3. Great Mediterranean
scallop.
Un dolce mitico
La torta di Arbe, è il mitico dolce secco che, da più di
ottocento anni, accompagna ogni festa dell’isola di Rab
(Arbe). A diffondere, in tutta la Croazia, il suo profumo
e il suo sapore inimitabili, é stato il forno della valente
pasticcera Vilma Brna. Grazie all’estro e al talento imprenditoriale di suo figlio Josip, la tradizione della torta di
Arbe, si sta diffondendo anche oltre i confini della Croazia. Le fa seguito l’invitante compagnia dei loro arancini,
limoncini, mustacioni, mandorle caramellate, biscotti,
creme al cioccolato e altre delizie. La qualità di questi
prodotti, unita al design delle confezioni, sono un valido
motivo per consigliarvi di acquistare i “dolci di Vilma” e
farne dono alla persona che amate o a cui tenete in partic
olare.
Vilma
1. La famiglia Brna, 2. Le delizie di Vilma, 3. La torta di
Arbe.
Mythischer Kuchen
Die Raber Torte ist ein trockener, fast mythischer Kuchen, der schon über 800 Jahre die Feste der Insel Rab begleitet. Sein unvergessliches Aroma und sein Geschmack
wurden von der Bäckerei der vortrefflichen Konditorin
Vilma Brna in ganz Kroatien berühmt gemacht. Dank
dem Elan und unternehmerischem Talent ihres Sohns Josip ist die Geschichte von der Raber Torte auch außerhalb
Kroatiens bekannt geworden, in der anziehenden Begleitung von Aranzini, Zitronat, „Muštaćoni“ , kandierten
Mandeln, „Baškotini“ , Schokoladenaufstrichen und anderen Köstlichkeiten. Die Qualität dieser Produkte und
das Design ihrer Verpackung sind ein bedeutendes Motiv
dafür, dass Sie die Köstlichkeiten von Vilma mit Stolz der
Person, die Ihnen lieb oder wichtig ist, schenken.
1
1. Familie Brna, 2. Delikatessen von Vilma, 3. Raber
Torte..
L’ infinito del buon appetito
I cuochi e ristoratori di Rab (Arbe) sono il vanto della gastronomia croata e si deve a loro se la sua cucina è così
altamente quotata nel mondo. Un nome nuovo da aggiungere alla lista dei gastronomi dell’isola è quello di Ivica
Šajbić, che nel suo ristorante compone una vera e propria
rapsodia di sapori e fragranze, combinando i prodotti del
mare con le rigogliose verdure degli orti. Scegliendo per
il suo ristorante il nome del viaggiatore per eccellenza, di
colui che ha ispirato migliaia di esploratori e ricercatori,
questo maestro della cucina, ha inteso manifestare la sua
voglia di condurci con sé, nella sua avventura gastronomica, alla scoperta dell’infinito del buon appetito.
2
3
Marco Polo
1. La famiglia Šajbić, 2. Risotto di scampi, 3. Capesante.
Das Weite Land Des Guten Geschmacks
Die Raber Köche und Gastwirte sind die Träger der kroatischen Gastronomie und sind für ihren hohen Rang bei
den berühmten Gastronauten verantwortlich. Ein neuer
Name auf dieser Liste ist Ivica Šajbić, der in seinem Restaurant eine richtige Rhapsodie des Geschmacks und
Geruchs aus Meeresfrüchten und grün gewordenen Gartenfrüchten der Insel komponiert. Da er sein Restaurant
nach dem Mann, der viele Abenteurer und Forscher inspiriert hat, benannte, hat dieser Meisterkoch seine Absicht offenbart, uns durch seine kulinarischen Geschichten zu führen und das weite Land des guten Geschmacks
zu erschließen.
1. Familie Šajbić, 2. Scampirisotto, 3. Muschel “Sveti
Jakov“
1
3
2
Aco
Nautičari su danas vjerojatno najcjenjeniji gosti otočnih
i primorskih restorana, konoba i gostionica u kojima ne
skrivaju svoje gurmanske sklonosti i dubinu džepa. Barbatski restoran “Aco” sa svojom rivom i privezištem njihovo je neizostavno odredište u kojem nalaze odlično i
maštovito pripremljenu svježu ribu, pašte, juhe, salate i
ostale bogomdane blagodati Jadrana. Darko Dedić i njegova obitelj znalački su spojili tradicijsko kuhanje rapskih
ribara s novovjekim gurmanskim prohtjevima, osmišljavajući istovremeno razna nova jela s osebujnim kulinarskim rukopisom.
1. Obitelj Dedić, 2. Restoran Aco, 3 Fileti grdobine s
maslacem i bademima, 4. Hladno predjelo.Specific
Culinary Style
Today yachtsmen are probably the most highly value
guests in the restaurants, taverns and inns – both along
the mainland shoreline, and on the islands, for they are
shy to show either their gourmand affinities or the depth
of their pockets. The Aco restaurant in Barbat with its
waterfront and its mooring is their must port of call.
Here they are certain to find fish prepared to perfection
and with imagination, delicious pastas, soups and other
delights provided by the Adriatic. Darko Dedić and his
family have masterfully combined the traditional ways of
the fishermen of Rab with the demands of the new age
gourmands, and have come up with new dishes of a very
specific culinary style.
1
2
Osobit kulinarski rukopis
1. Dedić family, 2. Aco Restaurant, 3. Fillets of angler with
butter ad almonds, 4. Cold appetizer.
3
Un’esclusiva grafia culinaria
Oggigiorno i diportisti costituiscono senz’altro la clientela più ambita dai gestori di ristoranti, taverne e osterie
della costa e delle isole. È una clientela esigente, dal palato
raffinato e dal portafoglio ben fornito. Il ristorante “Aco”
di Barbat, con la sua riva e il suo attracco, è diventato
una loro destinazione imprescindibile, consapevoli come
sono, di trovare dell’ottimo pesce appena pescato, squisitamente preparato nei modi più fantasiosi, nonché piatti
di pasta, zuppe, insalate e altre prelibatezze fornite dalla
generosità dell’Adriatico. Darko Dedić e la sua famiglia
hanno saputo combinare sapientemente la tradizionale
cucina marinara di Rab con le moderne esigenze gastronomiche, creando allo stesso tempo, una varietà di nuovi
piatti dalla peculiare calligrafia culinaria.
1. La famiglia Dedić, 2. Il ristorante “Aco”, 3. Filetti di coda
di rospo al burro e mandorle. 4. Antipasto freddo.
Eine Besondere Kulinarische Handschrift
Wahrscheinlich sind heute die Nautiker die meist geschätzten Gäste der Restaurants, Tavernen und Gasthäuser auf den Inseln und an der Küste, weil sie ihre
kulinarische Vorliebe und ihr dickes Portmonnaie nicht
geheim halten. Das Restaurant „Aco“ in Barbat ist mit seiner Uferpromenade und seinen Anlegestellen gerade für
sie unumgänglich, da sie hier hervorragend und phantasievoll zubereitete Fischgerichte, Nudeln, Suppen, Salate
und andere göttlichen Gaben der Adria finden können.
Darko Dedić und seiner Familie ist es gelungen, die traditionelle Küche der Raber Fischer mit modernen kulinarischen Ansprüchen zu verbinden, und gleichzeitig auch
zahlreiche neue Speisen mit einer charakteristischen kulinarischen Handschrift zu kreieren.
1. Familie Dedić, 2. Restaurant Aco, 3 Seeteufelfilet mit
Butter und Mandeln, 4. Kalte Vorspeise.
4
Barbat
Gastronomska predstava
Očaravajući ambijent prožet izvornom kamenom arhitekturom, antičkim amforama, drevnom prešom rapskih
maslinara i rajskim vrtom obavijenim mirisima mediteranskog bilja i plavetnoga mora, scenografija je jedne
gastronautske predstave koju ambiciozna obitelj Davora
Andrića svojim gostima s neskrivenim ponosom priređuje tijekom godine. Impozantni akvarij u čijoj modrini
plivaju orade, brancini i rakovi nezaboravan je prizor jelovnika koji spaja okuse bakine kuhinje i prohtjeve suvremenoga gosta.
1. La Famiglia Andrić, 2. Anfore, 3. Scelta di pesce, 4.
Specialita marinare, 5. Specialita di carne, 6. Gusci di
ricci di mare in un giardino fiorito, 7. Davor Andrić
a. Mrzla Vodica.
1
2
Gastronomic Production
3
4
5
6
7
The enchanting ambiance imbued with the local stone architecture, ancient amphoras, the old oil press used by the
olive growers of Rab, and the heavenly garden sunk into
scents of the Mediterranean plants and the blue sea, is the
stage for a gastronomic production which the ambitious
family of Davor Andrić presents to their guest with pride
the year round. The imposing aquarium holding lively
guiltheads, sea bas and crabs is an unforgettable sight of a
menu that combines the tastes of grandma’s kitchen with
the desires of the modern day guest.
1. Andrić family, 2. Amphoras, 3. Selection of fish, 4. Sea
food specialities, 5. Meat speciality; 6. Sea urchin shells in
a flowerbed,
a. Mrzla Vodica.
a
Uno spettacolo gastronomico
Un ambiente incantevole caratterizzato da un’architettura originale in pietra, antiche anfore, una vecchia macina per le olive, ed un giardino paradisiaco intriso dei
profumi delle piante mediterranee e circondato dall’azzurro del mare, è lo scenario ideale in cui allestire uno
spettacolo “gastronautico”. Ed è proprio ciò che nel corso
dell’anno, l’ambiziosa famiglia di Davor Andrić offre ai
suoi ospiti con palese orgoglio. Un imponente acquario
nel quale nuotano orate, spigole e granchi, è il quadro idimenticabile di un menù, che unisce il gusto della cucina
della nonna alle esigenze di una moderna clientela.
1. Obitelj Andrić, 2. Amfore, 3. Izbor riba, 4. Morski
specijaliteti, 5. Mesni specijalitet, 6. Ljuš­ture ježinaca u
cvjetnjaku, 7. Davor Andrić.
a. Mrzla vodica.
Gastronomische Veranstaltung
Die atemberaubende Atmosphäre, durchdrungen von
autochthoner Steinarchitektur, antiken Amphoren, einer
alten Ölmühle der Raber Olivenzüchter und dem himmlischen Garten, in dem sich Düfte der mediterranen
Pflanzen und des azurblauen Meers verschmelzen, ist das
Bühnenbild eines gastronomischen Schauspiels, welches
die ambitionierte Familie von Davor Andrić ihren Gästen
mit erkennbarem Stolz das ganze Jahr durch vorspielt.
Das beeindruckende Aquarium, in dem Brassen, Barsche
und Krebse schwimmen, stellt einen unvergesslichen Anblick aufs Menü dar, das den Geschmack Omas Küche
mit den Ansprüchen der modernen Gäste verbindet.
1. Familie Andrić, 2. Amphora, 3. Fischauswahl,
4. Meeresspezialitäten, 5. Fleischspezialitäten,
6. Igelkopfschalen im Blumengarten, 7. Davor Andrić
a. Mrzla Vodica.
More
Rab
Supetarska Draga 321
51280 Rab
T 051 776457
M 098 326953
[email protected]
www.more-rab.com
202
204
Astoria
Rab
Dinka Dokule 2
51280 Rab
T 051 774844
F 051 774845
M 098 9072654
[email protected]
[email protected]
www.astoria-rab.com
206
Vilma
Rab
Banjol 162
51280 Rab
T 051 724 538
[email protected]
www.rabskatorta.com
210
Marco
Polo
Rab
Banjol 486
51280 Rab
T/F 051 725846
M 098 9814900
M 098 9453 827
[email protected]
www.marco.polo-rab.com
212
214
Aco
Barbat
Barbat 458
51280 Rab
T 051 721527
T 051 721295
F 051 777808
M 098 329 075
[email protected]
www.aco-rab.hr
216
Hotel
Barbat
Barbat
Barbat 366
51280 Rab
T/F 051 721858
F 051 721359
M 098 1775094
[email protected]
www.hotel-barbat.com
220
Gorski
kotar
224
Borovnica
Bobičasta simfonija
Zeleno prostranstvo Gorskoga kotara i njegovi slatki
plodovi inspirativno su polje na kome Nataša Kozlica
iskazuje svoju agronomsku struku. Uzgojem ribizla, jagoda, američkih borovnica, malina i drugoga bobičastog
voća omogućila nam je da doživimo miris i okus svježih
šumskih plodova. Na imanju “Borovnice” ovi se mirisi
prožimaju s mirisima poljskoga cvijeća i svježinom planinskoga zraka, pa mame na kušanje zamamnih likera i
sokova ili pak grickanje sušenoga voća iz njenih obližnjih
rasadnika.
a. Šuma, b. Šafran,
1. Obtelj Kozlica, 2. Američka borovnica, 3. Ribizli,
c. Skakavac.
Symphony of Berries
a
b
2
1
3
The green expanse of Gorski kotar and its sweet wild fruit
proved to be the best inspiration for Nataša Kozlica to express her profession of agronomist. With her cultivation
of currants, strawberries, American blueberries, raspberries and other types of berries she enabled us to experience the aromas and flavours of fresh fruit of the forest.
At the Borovnica estate these aromas are permeated with
fragrances of wild flowers and the fresh mountain air,
thus tempting one to savour delicious liqueurs and juices,
or to nibble on dried fruit from her nursery-gardens.
a. The forest, b. Saffron,
1. Kozlica family, 2. American juniper berry , 3. Currants,
c. Cricket.
c
Duh goranskih ognjišta
a. Il bosco, b. Zafferano
1. Obitelj Kraljević, 2. Hotel Ridsnjak, 3. Petra Kraljević,
4. Rolada od zeca, 5. Štrudla sa šumskim voćem zapečena
u vrhnju,
Le verdi distese del Gorski kotar, e i suoi dolci frutti, sono
la fonte d’ispirazione e il campo d’azione in cui Nataša
Kozlica mette in pratica la sua preparazione agraria. Coltivando ribes, fragole, mirtilli americani, lamponi ed altre
bacche, ci offre l’opportunità di godere appieno i profumi e i sapori dei frutti di bosco appena raccolti. Nella sua
proprietà “Borovnica” queste fragranze si mescolano a
quelle dei fiori di campo e alla frizzante aria di montagna,
che stuzzicano la voglia di assaggiare invitanti liquori e
succhi di frutta oppure di sgranocchiare la frutta secca di
sua produzione.
1. La Famiglia Kozlica, 2. Mirtillo americano, 3. Ribes,
c. Cavalletta.
Symphonie Der Beeren
Die grüne Weite von Gorski Kotar und seine süßen
Früchte sind für Nataša Kozlica ein inspiratives Feld, auf
dem sie ihr Agronomiewissen äußert. Durch die Zucht
von Johannisbeeren, Erdbeeren, amerikanischen Heidelbeeren, Himbeeren und anderem Beerenobst hat sie uns
ermöglicht, den Geruch und Geschmack von frischen
Waldbeeren zu erleben. Auf dem Hof „Borovnice“ vermischen sich diese Gerüche mit den Düften der Feldblumen
und frischer Bergluft, und laden dazu ein, die süßen verlockenden Liköre und Säfte zu kosten, oder die Trockenfrüchte aus dem naheliegenden Pflanzgarten zu naschen.
a. Wald, b. Safran,
1. Familie Kozlica 2. Amerikanische Heidelbeeren,
3. Johannisbeeren,
c. Grasshüpfer.
Kotač
Blagotvorni svijet bajki
U đavoljem vrtu Gorskoga kotara Vid Arbanas je svoju
uspješnu poduzetničku karijeru nastavio 2003. godine
proizvodnjom likera i rakija koje svoj nezaboravan okus
crpe na goranskim livadama, šumama i voćnjacima. Poput čarobnjaka iz bajki i narodnih vjerovanja, Vid i njegova supruga Mirjana originalnim su recepturama osmislili
gorki liker nazvan “San Hubert” sačinjen od čak 57 vrsta
gorskih trava i 7 vrsta šumskoga voća. Mirisna “Divlja
ruža”, vatrena “Papra”, borovičasta “Plava mrča” i hajdučka travarica “Lujzijana” pronijele su glas o blagodatima
zelenog srca Hrvatske, kako se nerijetko tepa Gorskom
kotaru.
1. Mirjana i Vid Arbanas, 2. Neven, 3. San Hubert, 4. Vid
Arbanas.
The Balmy World of Fairy Tales
1
3
Sinfonia di bacche
2
4
In the year 2003 Vid Arbanas has continued his successful entrepreneurial career in the devil’s garden of Gorski
kotar with the production of liqueurs and brandies which
draw their unforgettable flavours from the meadows, forests and orchards of Gorski kotar. Like a magician from
fairy tales and folk legends, Vid and his wife Mirjana have
used the traditional recipes to create San Hubert - a bitter
liqueur composed of as many as 57 types of wild herbs
and seven types of wild fruit. The fragrant Divlja ruža
(Wild rose), the peppery Papra, the blueberry-flavoured
Plava mrča (Blue myrtle) and the brigand’s herbal brandy
known as Lujzijana, have spread the name of Gorski kotar
and the beneficial effects of the green heart of Croatia, as
it is frequently described.
1. Mirjana and Vid Arbanas, 2. Marigold, 3. San Hubert,
4. Vid Arbanas.
Obitelj Kraljević je 2004. godine kupnjom i obnovom hotela “Risnjak” pokrenula posrnulu turističku priču Gorskoga kotara prema novim izazovima. Svjesni okruženja
i njegovih prednosti, oni su u uređenju prostora udahnuli
svom objektu izgubljeni goranski štih, ali su ga posebice
razigrali u hotelskoj kuhinji iz koje izlaze pršuti i salame
od divljači, kultno goransko nadelo, razna jela od goranskoga životinjskoga carstva garnirana majstorskim umacima, najukusniji kruh i slastice koje tragaju za okusima
iz bakine pećnice.
a. Siga, b. Vodopad.
The Spirit of Hearths of Gorski kotar
When Kraljević family bought and renovated the Risnjak Hotel in 2004, they kick-started the then staggering
touristic story of Gorski kotar towards new challenges.
Fully aware of the environment around them and all the
advantages it offered, their concept of the establishment
concentrated on regaining the lost touch of the region.
But it is in the hotel kitchen that they allowed their imagination a free rein which resulted in an array of delicacies
like game prosciutto and salami, the traditional nadelo
(Easter delicacy) of Gorski kotar, a selection of dishes
based on the animal world of the area garnished with superb sauces, the best bread and sweets that hark back to
the flavours from grandma’s oven.
1. Kraljević family, 2. Risnjak Hotel, 3. Petra Kraljević,
4. Hare roll, 5. Wild berry strudel,
a. Icicles, b. Waterfall.
1. Mirjana e Vid Arbanas, 2. Calendula, 3. San Hubert
4. Vid Arbanas.
Die Wohltuende Märchenwelt
Im Teufelsgarten von Gorski Kotar hat Vid Arbanas
seine erfolgreiche unternehmerische Karriere im Jahr
2003 mit der Herstellung von Likören und Schnäpsen,
die ihren unvergesslichen Geschmack aus den Wiesen,
Wäldern und Obstgärten von Gorski Kotar bekommen,
fortgesetzt. Wie die Zauberer aus den Märchen und Sagen, haben Vid und seine Frau Mirjana einen bitteren Likör namens „San Hubert“ nach der originellen Rezeptur
aus 57 verschiedenen Bergkräutern und 7 Waldfrüchten
geschaffen. Der duftige Likör „Wildrose“, feurige Likör
„Papra“, blaubeerartige Likör „Plava mrča“ und der Kräuterschnaps „Lujzijana“ zeugen weit und breit von den
Wohltaten des grünen Herzens Kroatiens, wie man Gorski Kotar oft bezeichnet.
1. Mirjana und Vid Arbanas, 2. Ringelblume 3. San
Hubert, 4. Vid Arbanas..
La famiglia Kraljević, comprando nel 2004 e ristrutturando l’albergo “Risnjak”, ha accettato la sfida di far decollare quello che sembrava un progetto turistico fallito.
Consapevoli della bellezza del paesaggio in cui erano immersi e dei vantaggi che ne derivano, hanno ristrutturato
gli ambienti del loro hotel, infondendogli lo spirito perduto dell’antico Gorski kotar che si avverte e si sbizzarrisce soprattutto in cucina, dalla quale escono prosciutti
e salami di selvaggina, il mitico goransko nadelo (sorta di
polpettone pasquale) e svariati altri piatti di selvaggina
d’ogni genere, accompagnati da salse e intingoli squisiti,
fragranti pani e dolci che sembrano appena usciti dal forno della nonna.
Ruka vodilja
Svaki je početak težak, pa je osnivanje goranske razvojne
agencije PINS bio značajan iskorak u pokretanju poduzetništva u Gorskom kotaru. Vrijedna i simpatična ekipa
iz Skrada pružila je ruku i vodila Gorane kroz vratolomije
pretvaranja ideje u poslovni projekt. Usadili su tako tijekom godina uvjerenje ovdašnjim ljudima da je njihov opstanak u zelenim prostranstvima Gorskoga kotara ostvariv jedino kroz poslovni pothvat koji će biti utemeljen na
tradiciji i u dodiru s prirodnim okruženjem. Okupivši sve
one koji su uskočili u poduzetničku rijeku, osmišljavajući
im tržišne, promotivne i sajamske nastupe, organizirajući
otkupne stanice i kreirajući nove ideje, PINS je probudio
nadu u bolji život Gorana.
1. Košarica PINS-a, a. Ovce na Cresu, b. Bubu.
Guiding Hand
Every beginning being tough, the formation of PINS – the
Gorski kotar development agency, was a significant breakthrough in the field of entrepreneurship in the region. The
hard working and engaging crew from Skrad offered a
guiding hand and took the local folk between the devil and
the deep blue sea of the transforming an idea into a business project. Through the years they succeeded instilling
the locals with the belief that their survival in the green
expanses of Gorski kotar is a viable option only if pursued
through a business endeavour based on tradition and in
close contact with their natural surroundings. Bringing
together all who decided to jump into the entrepreneurial
waters, they provided them with concepts of promotion,
marketing and fair appearances, organized buying points
and created new ides. In short, PINS has awaken new hope
for the better life of people of Gorski kotar.
1. Basket of PINS, a. Cres, b. Bubu.
Hotel
Risnjak
1. La famiglia Kraljević, 2. Hotel Risnjak 3. Petra
Kraljević, 4. Rotolo di coniglio, 5. Strudel ai frutti di bosco
affogato nella panna.
a. Stalattiti, b. Cascata.
Der Geist Des Hochlandes
Die Familie Kraljević hat im Jahr 2004 das Hotel „Risnjak“ gekauft und renoviert und damit die Geschichte des
Tourismus in Gorski Kotar zum neuen Leben erweckt.
Sie waren sich der Gegend und deren Vorteile bewusst,
und haben bei der Einrichtung viel Wert darauf gelegt,
in ihrem Hotel den verlorenen Geist der Landschaft von
Gorski Kotar wieder spüren zu lassen, vor allem aber in
der Küche, in der Proschiutto und Würste vom Wild, die
traditionelle Füllung von Gorski Kotar, die man zu Ostern zubereitet, bekannt als „nadelo“, verschiedene Speisen vom Tierreich des Hochlandes mit meisterhaften
Saucen, schmackhaftes Brot und Süßigkeiten entstehen,
die mit ihrem Geschmack an Omas Küche erinnern.
1. Familie Kraljević, 2. Hotel „Risnjak“ 3. Petra Kraljević,
4. Hasenroulade, 5. Wildobststrudel überbacken mit
Sahne,
a. Tropfstein b. Wasserfall.
Un benefico mondo di fiaba
Nell’orto del diavolo del Gorski kotar, Vid Arbanas, nel
2003, ha pensato bene di incrementare la sua brillante
carriera di imprenditore, con la produzione di grappe e
liquori che traggono i loro inconfondibili aromi dalle radure, dai boschi e dai frutteti circostanti. Come due maghi delle fiabe e delle credenze popolari, Vid e sua moglie
hanno creato un nuovo liquore di montagna denominato
“San Hubert”, con 57 varietà di erbe e 7 differenti frutti
di bosco. La profumata “Divlja ruža”, l’infuocata “Papra”,
quella al mirtillo “Plava mrča” e la grappa alle millefoglie
“Lujzijana” hanno diffuso ovunque la fama dei benefìci
del “Cuore verde della Croazia” come non di rado viene
amabilmente definito il Gorski kotar.
Lo spirito dei focolai del Gorski kotar
Una mano amicasy
Ogni inizio è difficile, per cui la fondazione dell’Agenzia
per lo sviluppo della regione montana “PINS”, ha significato un bel passo avanti nell’incentivazione dell’imprenditoria nel Gorski kotar. La valida e simpatica equipe di
Skrad, ha dato una mano e aiutato la gente del luogo a
superare i tanti scogli che si incontrano nel trasformare
un’idea in un progetto di lavoro. Così, negli anni sono riusciti a far crescere nella gente, la consapevolezza che, restare a vivere nel vasto verde del Gorski kotar, è possibile
unicamente incrementando un’imprenditoria basata sulle tradizioni, capace di sfruttare le risorse del territorio,
nel pieno rispetto dell’ambiente. Riunendo tutti coloro
che si sono tuffati nel fiume dell’imprenditoria, creando
loro un mercato, assicurandogli partecipazioni a fiere ed
eventi promozionali, organizzando centri di raccolta e
suggerendo nuove idee il PINS ha fatto intravedere alla
gente del luogo una prospettiva di vita migliore.
1
2
3
4
5
a
b
PINS
1. Il paniere del PINS, a. Cherso, b. Bubu.
Die Leitende Hand
Jeder Anfang ist schwer. Dementsprechend war die
Gründung des Entwicklungsbüros von Gorski Kotar
PINS ein Schritt vorwärts bei der Bewegung des Unternehmertums in Gorski Kotar. Eine fleißige und sympathische Gruppe aus Skrad reichte ihre Hand und leitete
die Bewohner von Gorski Kotar durch den Prozess der
Verwandlung einer Idee ins Geschäftsprojekt. Im Laufe
der Jahre haben sie die Leute davon überzeugt, dass ihre
Existenz in der grünen Weite von Gorski Kotar nur mit
Hilfe von solchen Geschäftsprojekten möglich ist, die auf
Tradition beruhen und die natürliche Umgebung berühren. So haben sie alle ambitionierten Unternehmer versammelt, für sie Werbungs-, Markt- und Messenauftritte
gestaltet, Abkaufstände organisiert, neue Ideen kreiert,
und dadurch bei den Bewohnern von Gorski Kotar die
Hoffnung in das bessere Leben erweckt.
1. PINS-Korb. a. Cres, b. Bubu.
1
a
b
2
Borovnica
Vrata
Belo selo 25a
51321Vrata
M 091 5124712
[email protected]
www.goranska-borovnica.com
230
Kotač
Lokve
Rudolfa Strohala 127
51316 Lokve
T/F 051 831211
M 098 9659156
[email protected]
www.sanhubert.hr
234
236
Hotel
Risnjak
Delnice
Lujzinska cesta 36
51300 Delnice
T 051 508160
F 051 508170
[email protected]
www.hotel-risnjak.hr
238
PINS
Skrad
I. G. Kovačića 3
51311 Skrad
T: 051 820 045
F: 051 820 046
[email protected]
www.pins-skrad.hr
244
snimio, odabrao i uredio
Rino Gropuzzo
tekst napisao
Bernardin Modrić
grafički oblikovao
Vlatko Ignatoski
tiskano u
Printera grupa, Sveta Nedjelja
Rijeka, 2011