Kolesarski izleti 03.2015 ITA.qxd

Commenti

Transcript

Kolesarski izleti 03.2015 ITA.qxd
Kolesarski izleti 03.2015 ITA.qxd
3.4.2015
12:12
Page 1
PROFIL / PROFILO / PROFILE:
1. Okoli [panovega vrha
FITNESS LEVEL
4-5
REST AREAS:
Pristava House, Kri`ovec,
Korelnov rov mine,
Planina pod Golico
POTEK IZLETA
Planina pod Golico - Savske jame - Kri`ovec - "Jeseni{ki rovti" - Prihodi - Planina pod Golico
IZHODI[^E
Planina pod Golico: parkiri{~e pred panoramsko tablo.
Dostop: po avtocesti Ljubljana - Hru{ica, izvoz Hru{ica, desno proti Jesenicam po regionalni cesti Kranjska Gora Jesenice. Po vstopu v mesto Jesenice skozi dve semaforizirani kri`i{~i, v tretjem zavijemo levo (poleg kri`i{~a je
Zdravstveni dom Jesenice), nato pa se vseskozi vzpenjamo v smeri Planine pod Golico (4 km).
VI[INSKA RAZLIKA
400 m
NAJVI[JA IN [email protected] TO^KA
1222 m (885 m)
PANORAMA
3
TO^KE ZA RAZGLED:
Planina pod Golico,
odseki ceste Kri`ovec - Prihodi
^AS [email protected]
1:15 - 1:45 h
TEREN
asfalt: 1,8 km, makadam: 11,2 km
ORIENTACIJA
3
ZANIMIVOSTI OB POTI:
Rudarsko obmo~je Savska jame:
Korelnov rov, Stara rudna pot;
narcisni travniki v maju
KOMENTAR
Iz slikovite vasi Planina pod Golico nas pot vodi skozi dolino ^rnega potoka mimo Savskih jam do Kri`ovca in
preko "Jeseni{kih rovtov" ~ez Prihode nazaj v Planino pod Golico.
Izlet je delno zahteven zaradi vo`nje po makadamskih poteh in strmega vzpona proti Kri`ovcu. Idealen ~as za kolesarjenje je zaradi visoke nadmorske vi{ine v poznih pomladnih in poletnih mesecih. Primeren je za gorske kolesarje.
OPIS
KM
LOKACIJA - KRAJ
ODCEP OZ. SMER [email protected]
0
Planina pod Golico - parkiri{~e
pri panoramski tabli
izhod iz vasi Planina pod Golico
Savske jame - Korelnov rov
s parkiri{~a desno v smeri proti Savskim
jamam po glavni cesti skozi Planino pod Golico
naravnost po makadamski cesti (levo - turisti~na kmetija Betel)
naravnost, nadaljujemo po glavni gozdni cesti
ob potoku (levo - Korelnov rov)
desno proti Golici, Kri`ovcu
naravnost oz. desno proti Kri`ovcu, dr`imo se oznak za
Pristavo in Javorni{ki Rovt (levo - Markljev rovt, Golica)
desno v smeri usmerjevalne table Prihodi (okoli [panovega vrha)
Kolesarimo po gozdni cesti, kjer se levo in desno odcepljajo
stranske ceste, do Prihodov vozimo po glavni/{ir{i poti.
Pot se z izjemo nekaj vzponov vseskozi rahlo spu{~a.
Mestoma se na levi odpirajo razgledi na Me`aklo in Jesenice.
desno (kri`i{~e z glavno cesto Jesenice - Planina pod Golico),
po glavni cesti nadaljujemo do izhodi{~a
povratek na izhodi{~e
1,1
1,5
3,1
3,3
Savske jame
razpotje
4,2
Kri`ovec
11,9
Prihodi
13
Planina pod Golico - parkiri{~e
pri panoramski tabli
NADMORSKA
VI[INA
950 m
990 m
1017 m
INFORMATION
From the centre of Jesenice, this cycling trip will take you through Javorni{ki Rovt and past Pristava to the
Kri`ovec saddle beneath the Karavanke ridge, and then through Planina pod Golico back to Jesenice. The route
is very demanding due to the steep ascent (14%) to Javorni{ki Rovt. It is suitable for mountain bikers in good
physical shape. Pay attention during the descent on the steep and narrow gravel road from Kri`ovec to Planina
pod Golico. The final stage of the route follows the tarmac road from Planina pod Golico to Jesenice. This cycling
trip is best taken in May when the daffodils are out, or during the summer months.
DURATA DEL PERCORSO
1:15-1:45h
TERRENO
asfalto: 1,8 km, macadam: 11,2 km
ORIENTAMENTO
3
CURIOSITA' LUNGO IL TRAGITTO:
Area mineraria Savske jame:
Korelnov rov, Stara rudna pot;
prati di narcisi in maggio
1,1
LOCALIZZAZIONE
Planina pod Golico - parcheggio
accanto al pannello panoramico
Uscita dal villaggio Planina pod Golico
1,5
Savske jame - Korelnov rov
3,1
3,3
Savske jame
bivio
4,2
Kri`ovec
13
5
5.5
IZHODI[^E
Jesenice: parkiri{~e za Gledali{~em Toneta ^ufarja na Jesenicah.
Dostop: iz smeri Ljubljana - Hru{ica (avtocesta) na izvozu Lipce desno proti Jesenicam (2 km), na semaforiziranem
kri`i{~u na Slovenskem Javorniku pa levo proti centru do Gimnazije na Jesenicah (2 km). Pri semaforiziranem
kri`i{~u pri Gimnaziji desno na Ulico Toneta Tom{i~a in v kri`i{~u za O[ Pre`ihovega Voranca (300 m) desno do
parkiri{~a za gledali{~em Toneta ^ufarja.
6.8
TEHNI^NE ZNA^ILNOSTI (1 - nezahtevno, 5 - zelo zahtevno)
[email protected]
20,3 km
[email protected]
zelo zahtevna
KONDICIJA
4-5
TO^KE ZA PO^ITEK:
Dom Pristava, Kri`ovec,
Korelnov rov, Planina pod Golico
VI[INSKA RAZLIKA
700 m
NAJVI[JA IN [email protected] TO^KA
1222 m (560 m)
PANORAMA
3
TO^KE ZA RAZGLED:
cesta proti Kri`ovcu, Planina pod
Golico (lep pogled na Golico)
^AS [email protected]
1:40-2:10h
TEREN
asfalt: 14,3 km, makadam: 6 km
ORIENTACIJA
2
ZANIMIVOSTI OB POTI:
Javorni{ki slapovi, nabirali{~e fosilov
- Spodnja po~ivala, Zoisov park botani~ni vrt, Savske jame
(Korelnov rov, Stara rudna pot),
narcisni travniki v maju
Prihodi
Planina pod Golico - parcheggio
presso il pannello panoramico
7.1
10.1
11
11.2
13.4
14.5
17.4
18.5
19.9
20.2
20.3
Javorni{ki Rovt
Junction (turning for Trilobit
House on the right)
Pristava
Junction before the settlement
of holiday houses
Kri`ovec
Junction
Savske jame
Planina pod Golico
Planina pod Golico panorama board
@erjavec - junction
Jesenice (Health Centre)
Jesenice - Jesenice
Grammar School
Jesenice - Cesta Toneta Tom{i~a
Jesenice - parking area behind
Tone ^ufar Theatre
TRATTO DEL PERCORSO, DIREZIONE
ALTITUDINE
dal parcheggio a destra in direzione di Savske
950 m
jame sulla strada principale attraverso Planina pod Golico
di rettamente sulla strada di macadam (dopo 100 m
990 m
a sinistra biforcazione verso l'agriturismo Betel)
direttamente (dopo 50 m a sinistra biforcazione
1017 m
per Korelnov rov), poi si continua sulla strada
maestra nel bosco lungo il torrente
a destra verso Golica, Kri`ovec
1165 m
direttamente ossia a destra verso Kri`ovec (a sinistra
1189 m
biforcazione verso Markljev rovt, Golica), ci atteniamo
alle indicazioni per Pristava e Javorni{ki Rovt
a destra in direzione dell'indicazione per Prihodi (girando
1222 m
intorno a [panov vrh) Si procede sul percorso boschivo,
dove ci sono biforcazioni secondarie a destra e a sinistra,
fino a Prihodi si percorre il sentiero principale più largo.
Il sentiero, ad eccezione di alcune salite, procede
costantemente in discesa. In alcuni punti a sinistra
si aprono dei panorami verso Me`akla e Jesenice.
a destra (incrocio con la strada principale Jesenice 885 m
Planina pod Golico), continuiamo sulla strada
principale fino al punto di partenza
ritorno al punto di partenza
950 m
1. Around [panov vrh
ROUTE
Planina pod Golico - abandoned Savske jame mines - Kri`ovec - "Jeseni{ki rovti" - Prihodi - Planina pod Golico
TECHNICAL CHARACTERISTICS (1 - easy, 5 - very demanding)
RIDING TIME
1hr15min-1hr45min
SURFACE
Tarmac: 1.8km, gravel road: 11.2km
NAVIGATION
3
SIGHTS:
Savske jame mining area: Korelnov
rov mine, ancient mining route;
daffodil-covered meadows in May
INFORMATION
From the picturesque village of Planina pod Golico, the route leads through the valley of the ^rni potok stream,
past the Savske jame mining area to Kri`ovec, and across the pastures above Jesenice and through the village
of Prihodi back to Planina pod Golico.
The route is partly demanding due to the gravel roads and the steep ascent to Kri`ovec. Due to the high elevation,
the best time for cycling is late spring and summer. Suitable for mountain bikers.
LOKACIJA - KRAJ
0
Jesenice - parkiri{~e za
Gledali{~em Toneta ^ufarja
Jesenice - Trebe`
2,8
5
5,5
6,8
7,1
10,1
11
11,2
13,4
14,5
17,4
18,5
19,9
20,2
20,3
ODCEP OZ. SMER [email protected]
1,1
LOCATION
Planina pod Golico - parking
area in front of the panorama board
Leave Planina pod Golico
1.5
Savske jame - Korelnov rov
3.1
3.3
Savske jame
Junction
4.2
Kri`ovec
11.9
Prihodi
13
Planina pod Golico - parking area
in front of the panorama board
DIRECTIONS
ELEVATION
From the parking area, go right on the main
950 m
road through Planina pod Golico towards Savske jame
Go straight along the gravel road (to the left you
990 m
reach Betel tourist farm after 100m)
Straight (to the left you reach Korelnov rov mine after 50m),
1017 m
continue along the main forest road next to the stream
Turn right towards Golica and Kri`ovec
1165m
Straight or right towards Kri`ovec (pass the
1189 m
turning for Markljev rovt, Golica on the left),
follow the signs for Pristava and Javorni{ki Rovt
Turn right in the direction of Prihodi (around [panov vrh)
1222 m
Follow the forest road, from which side roads branch
off to the left and right, and follow the main (wide)
road to Prihodi. Apart from a few climbs, the road is
mostly descending. Views of Me`akla Plateau and
Jesenice open on the left at some points.
Turn right (at a junction with the main road linking
885 m
Jesenice and Planina pod Golico), and continue along
the main road back to the starting point.
Return to the starting point.
950m
2,5
2,6
2,7
Slovenski Javornik
Slovenski Javornik
Slovenski Javornik
3,3
Acciaieria Acroni Jesenice
5,7
6,8
Potoki
Incrocio per la valle Zavr{nica
7,1
Diga della centrale idroelettrica
di Moste
8,9
9,1
Dobravsko polje
Blejska Dobrava - cimitero
9,6
10
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
a destra attraverso il ponte sul fiume
Sava Dolinka verso Slovenski Javornik
a destra percorrento la strada Savska cesta
a destra sulla via Strelska ulica
direttamento attraverso la via Alojz
Traven, attraversare il torrente Javornik
e in salita per la via Javorni{ko nabre`je
a destra sulla strada principale in direzione
di @irovnica, accanto all'abitato Potoki
direttamente (dopo 200m a sinistra fino a "Bla`unova ka{~a")
a destra attraverso la stretta via in direzione
della centrale idroelettrica di Moste
direttamente, si segue una salita ripida
sotto il viadotto e sulla carraia accanto
ai prati e campi di Dobravsko polje
a sinistra verso il cimitero
a destra verso il centro di Blejska Dobrava (dopo 1,3 km
a sinistra fino alla cascata [um e la gola di Vintgar)
a sinistra oltre il sottopassaggio della ferrovia
ritorno al punto di partenza
534 m
532 m
532 m
530 m
11
Hru{ica
11,2
11,4
13,2
14,6
Hru{ica - kri`i{~e s cesto
Jesenice - Kr. Gora
kri`i{~e
kri`i{~e
Spodnji Plav`
15,2
Podme`akla - Ulica heroja Verdnika
15,7
15,9
16,3
Podme`akla - most ~ez Savo
Podme`akla - Hermanov most
Podme`akla - most ~ez Savo
18,8
19,5
21,4
21,6
22,0
Podko~na
Lipce
Blejska Dobrava - kri`i{~e
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
552 m
570 m
570 m
520 m
575 m
565 m
570 m
575 m
levo v glavnem kri`i{~u proti regionalni cesti
Jesenice - Kranjska Gora
naravnost preko regionalne ceste in
preko mosta ~ez Savo Dolinko
naravnost ~ez nadvoz nad avtocesto
levo na Daljinsko kolesarsko povezavo 910 200
naravnost mimo zaselka pod Me`aklo, po koncu zaselka
je cesta spet namenjena kolesarjem
ob kon~anju daljinske kolesarske povezave nadaljujemo
levo skozi podvoz pod avtocesto in po Ulici heroja Verdnika
naravnost po desnem bregu Save
naravnost po desnem bregu Save po Cesti 1. maja
naravnost po desnem bregu Save po Cesti 1. maja
(levo ~ez most - Muzejsko obmo~je Stare Save)
desno proti Blejski Dobravi
levo v naselje Lipce in takoj desno po cesti skozi naselje
naravnost
desno pod `elezni{ki podvoz
povratek na izhodi{~e
603 m
7.3
593 m
8
590 m
595 m
585 m
8.5
9
575 m
9.7
570 m
568 m
563 m
11
534 m
556 m
574 m
570 m
575 m
11.4
13.2
14.6
ROUTE
Blejska Dobrava - Slovenski Javornik - Potoki - damn on the Moste hydroelectric power plant - Dobrava field - Blejska
Dobrava - (the option of visiting the Vintgar gorge) - Blejska Dobrava
ITINERARIO DELL'ESCURSIONE
Blejska Dobrava - Slovenski Javornik - Koro{ka Bela - Trebe` - Cesta Toneta Tom{i~a - Ukova - Razgledna pot Murova - Plav` - Hru{ica - piazzale del confine delle Caravanche - Spodnji Plav` - Stara Sava - Podme`akla - Podko~na
- Lipce - Blejska Dobrava
18.8
19.5
STARTING POINT
Blejska Dobrava: parking area in front of the post office opposite the bus turning bay
Access: From the Ljubljana-Hru{ica motorway, take the Lipce exit towards Spodnje Gorje, but turn left towards
Blejska Dobrava immediately after the railway underpass to get to the starting point at the parking area in front
of the post office opposite the bus turning bay.
PUNTO DI PARTENZA
Blejska Dobrava: parcheggio davanti alla Posta di fronte alla piazza di manovra degli autobus
Accesso: dall'autostrada Lubiana - Hru{ica scegliamo l'uscita Lipce, all'uscita scegliamo la direzione verso Spodnje
Gorje, ma subito dopo il sottopassaggio ferroviario giriamo a sinistra in direzione di Blejska Dobrava fino al punto
di partenza presso il parcheggio davanti alla Posta di fronte alla piazza di manovra degli autobus
TECHNICAL CHARACTERISTICS (1 - easy, 5 - very demanding)
CARATTERISTICHE TECNICHE (1 - non impegnativo, 5 - molto impegnativo)
800m
885m
970m
950m
710m
580m
580m
585m
580m
levo s parkiri{~a, nato desno po Cesti Toneta
Tom{i~a ~ez Slovenski Javornik
levo po glavni asfaltirani cesti proti Javorni{kem Rovtu
(med vzponom mo`en ogled Javorni{kih slapov)
Javorni{ki Rovt
naravnost skozi vas
kri`i{~e (desno - odcep za Dom Trilobit) levo (desno - Dom Trilobit)
Pristava
naravnost (desno - Dom Pristava, Zoisov park, narcisne travnike)
kri`i{~e pred vikend naseljem
naravnost na makadamsko pot v smeri Kri`ovec, nadaljujemo
navkreber po glavni gozdni cesti do Kri`ovca
Kri`ovec
naravnost proti Planini pod Golico
kri`i{~e
naravnost proti Planini Pod Golico
Savske jame
levo navzdol
Planina pod Golico
naravnost (desno - turisti~na kmetija Betel)
Planina pod Golico - panoramska tabla naravnost skozi vas v smeri Jesenic (strm asfaltni spust)
@erjavec - kri`i{~e
levo, smer Jesenice (spust po glavni cesti)
Jesenice (zdravstveni dom)
levo po glavni cesti skozi mesto mimo `elezni{ke postaje
Jesenice - Gimnazija Jesenice
levo po Cesti Toneta Tom{i~a
Jesenice - Cesta Toneta Tom{i~a
desno na parkiri{~e za gledali{~em
Jesenice - parkiri{~e za Gledali{~em
povratek na izhodi{~e
Toneta ^ufarja
DISTANCE
10km
DIFFICULTY LEVEL
Easy
FITNESS LEVEL
1-3
REST AREAS:
Moste hydroelectric
power plant dam
TOTAL ASCENT
90m
HIGHEST AND LOWEST POINTS
575m (520m)
PANORAMA
2
VIEWPOINTS:
Dobravsko polje, Moste
hydroelectric power plant dam
RIDING TIME
30-50min
SURFACE
Tarmac: 8.7km, gravel road: 1.3km
NAVIGATION
2
SIGHTS:
Bla`un's Granary, remains of the
fortification in front of Moste
hydroelectric power plant, Moste
hydroelectric power plant, Blejska
Dobrava cemetery (architectural
landmark)
Legenda / Legenda / Legend:
------- asfalt / asfalto / asphalt
------- makadam / macadam / macadam
INFORMATION
From Blejska Dobrava, this short cycling trip takes you through Slovenski Javornik and Potoki across the River
Sava Dolinka, and then through the meadows of Dobravsko polje past the cemetery back to the starting point at
Blejska Dobrava.
The trip is undemanding, with only a short climb from the bridge across the Sava to Dobravsko polje, with a
17% gradient, being more difficult; getting off the bike is recommended here. The route is suitable for all cyclists
as it offers the diversity of riding on both tarmac and gravel roads, as well as short descents and ascents.
LUNGHEZZA
22,0 km
DIFFICOLTA'
non impegnativo
CONDIZIONE
2-4
PUNTI PER RIPOSO:
Sentiero panoramico,
diga sul fiume
Sava Dolinka, punto
di riposo sulla Pista
ciclabile a lunga
distanza
DISLIVELLO IN SALITA
270 m
PUNTO PIU' ALTO E PIU' BASSO
622 m (530 m)
PANORAMA
2
PUNTI PANORAMICI:
Sentiero panoramico
(tra Ukova e Murova),
carraia sotto i pendii
di Me`akla
KM
0
1220 m
1190 m
1170 m
990 m
950 m
710 m
580 m
580 m
585 m
580 m
2. Il tour diabolico
3. Savska tura
POTEK IZLETA
Blejska Dobrava - Slovenski Javornik - Potoki - jez HE Moste - Dobravsko polje - Blejska Dobrava - (varianta ogled
Vintgarja) - Blejska Dobrava
IZHODI[^E
Blejska Dobrava: parkiri{~e pred po{to nasproti avtobusnega obra~ali{~a
Dostop: z avtoceste Ljubljana - Hru{ica izberemo izvoz Lipce, na izvozu izberemo smer Spodnje Gorje, a takoj po
`elezni{kem podvozu zavijemo levo v smeri Blejske Dobrave do izhodi{~a pri parkiri{~u pred po{to nasproti avtobusnega obra~ali{~a
0.8
LOCATION
Blejska Dobrava - parking
area at the post office
Tone ^ufar Theatre
Blejska Dobrava
2.2
Podko~na
2.5
2.6
2.7
Slovenski Javornik
Slovenski Javornik
Slovenski Javornik
3.3
Acroni Jesenice steelworks
5.7
6.8
Potoki
Junction for Zavr{nica Valley
7.1
8.9
9.1
Moste hydroelectric
power plant dam
Dobravsko polje
Blejska Dobrava - cemetery
9.6
10
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
DIRECTIONS
Start towards Jesenice
COMMENTO
L'escursione non impegnativa ci porta attraverso Jesenice e dintorni. Da Blejska Dobrava si passa davanti a
Slovenski Javornik, Koro{ka Bela, attraverso Jesenice fino a Hru{ica e sotto i pendii dell'altopiano carsico di
Me`akla, passando per l'ex abitato degli operari della ferriera Stara Sava, attraverso Podme`akla e Lipce, per
ritornare a Blejska Dobrava. Si pedala sulle strade secondarie poco traficate, in parte anche su macadam. Le
numerose biforcazioni e incroci rendono questa gita assai impegnativa dal punto di vista dell'orientamento.
Turn right onto the main road towards
Jesenice, past the settlement of Lipce
Turn right across the bridge over the
Sava Dolinka and towards Slovenski Javornik
Turn right onto Savska cesta
Turn right onto Strelska ulica
Straight on along Ulica Alojza Travna, cross the Javornik
stream and climb up the Javorni{ko nabre`je street
Turn right onto the main road towards @irovnica,
past the settlement of Potoki
Straight on (to the left you reach Bla`un Granary after 200m)
Turn right onto a narrow road down to Moste
hydroelectric power plant
Straight on, followed by a steep ascent beneath the viaduct
and along a cart track across the fields of Dobravsko polje
Turn left towards the cemetery
Turn right towards the centre of Blejska Dobrava (to the left
you reach [um Waterfall and Vintgar Gorge after 1.3km)
Turn left under the underpass beneath the railway
Return to the starting point.
0,8
2,2
534m
2,5
2,6
2,7
Slovenski Javornik
Slovenski Javornik
Slovenski Javornik
532m
532m
530m
3,3
Acciaieria Acroni Jesenice
552m
3,5
Koro{ka Bela
4,1
6,6
Jesenice - Trebe`
Jesenice - Strada Tone Tom{i~
6,8
Jesenice - Ukova
7,3
Jesenice - pod Tele~nikom
8
Chiesa di St. Lenart a Murova
8,5
Jesenice - incorcio con la strada
Cesta na Golico
Jesenice - incrocio con la strada
Cesta Mar{ala Tita
570m
570m
520m
575m
565m
570m
575m
9
TEHNI^NE ZNA^ILNOSTI (1 - nezahtevno, 5 - zelo zahtevno)
PUNTO DI PARTENZA
Jesenice: parcheggio dietro al Teatro Tone ^ufar di Jesenice.
Accesso: dalla direzione Lubiana - Hru{ica (auostrada) all'uscira Lipce a destra verso Jesenice (2 km), all'incrocio
semaforizzato a Slovenski Javornik a sinistra verso il centro fino al Ginnasio di Jesenice (2 km). All'incrocio
semaforizzato presso il Ginnasio a destra in Via Tone Tom{i~ e all'incrocio per la Scuola elementare Pre`ihov
Voranc (300 m) a destra fino al parcheggio dietro al Teatro Tone ^ufar.
VI[INSKA RAZLIKA
90 m
NAJVI[JA IN [email protected] TO^KA
575 m (520 m)
PANORAMA
2
TO^KE ZA RAZGLED:
Dobravsko polje,
jez HE Moste
CARATTERISTICHE TECNICHE (1 - non impegnativo, 5 - molto impegnativo)
LUNGHEZZA
20,3 km
DIFFICOLTA'
molto impegnativo
CONDIZIONE
4-5
PUNTI PER RIPOSO:
Dom Pristava, Kri`ovec,
Korelnov rov, Planina pod Golico
DISLIVELLO IN SALITA
700 m
PUNTO PIU' ALTO E PIU' BASSO
1222 m (560 m)
PANORAMA
3
PUNTI PANORAMICI:
strada verso Kri`ovec, Planina
pod Golico (bella vista su Golica)
DURATA DEL PERCORSO
1:40-2:10h
TERRENO
asfalto: 14,3 km, macadam: 6 km
ORIENTAMENTO
2
CURIOSITA' LUNGO IL TRAGITTO:
Cascate di Javornik, ritrovamento di
fossili - Spodnja po~ivala, Parco di
Zois - giardino botanico, grotte
Savske jame (Korelnov rov, Stara
rudna pot), prati di narcisi in maggio
COMMENTO
L'escursine ciclistica ci porta dal centro di Jesenice oltre Javorni{ki Rovt, lungo Pristava fino al dorso di Kri`ovec sotto
il crinale delle Karavanke e quindi attraverso Planina pod Golico, per tornare a Jesenice. L'escursione è molto impegnativa a causa della salita ripida verso Javorni{ki Rovt (14%). E' consigliata ai mountainbikers in ottima condizione fisica.
E' necessaria la prudenza durante la discesa da Kri`ovec su un percorso ripido di macadam fino a Planina pod Golico.
L'ultima parte del percorso va in discesa sulla strada asfaltata da Planina pod Golico fino a Jesenice. Il periodo migliore
è il mese di maggio quando fioriscono i narcisi ovvero "klju~avnice", ed anche i mesi estivi.
KM
0
2,8
5
5,5
LOCALIZZAZIONE
Jesenice - parcheggio dietro al
Teatro Tone ^ufar di Jesenice
Jesenice - Trebe`
Javorni{ki Rovt
incrocio (a destra biforcazione per Dom Trilobit)
Pristava
7,1
Incrocio prima del borgo di
casette di villeggiatura
10,1
11
11,2
13,4
Kri`ovec
incrocio
Savske jame
Planina pod Golico
14,5
Planina pod Golico - pannello
panoramico
@erjavec - incrocio
Jesenice (Casa della Sanità)
17,4
18,5
19,9
20,2
20,3
Jesenice - Ginnasio di Jesenice
Jesenice - Strada Tone Tom{i~
Jesenice - parcheggio dietro
al Teatro Tone ^ufar
TRATTO DEL PERCORSO, DIREZIONE
ALTITUDINE
a sinistra dal parcheggio, quindi a destra sulla
580 m
strada Tone Tom{i~ attraverso Slovenski Javornik
a sinistra sulla strada maestra asfaltata verso
575 m
Javorni{ki Rovt (durante la salita è possibile
visitare le cascate di Javornik)
direttamente attraverso il villaggio
800 m
a sinistra (dopo 600 m biforcazione per
885 m
Dom Trilobit)
direttamente (dopo 150 m a destra biforcazione
970 m
per Dom Pristava, Parco di Zois, prati di narcisi)
direttamente sul percorso di macadam in
990 m
direzione di Kri`ovec, si continua in salita sul
sentiero principale boschivo fino a Kri`ovec
direttamente verso Planina pod Golico
1220 m
direttamente verso Planina Pod Golico
1190 m
a sinistra in discesa
1170 m
direttamente (dopo 100m a destra
990 m
biforcazione per agriturismo Betel)
direttamente attraverso il villaggio in direzione
950 m
di Jesenice (discesa forte sull'asfalto)
a sinistra, direzione Jesenice (discesa sulla strada principale)
710 m
a sinistra sulla strada principale attraverso la
580 m
città, passando davanti alla stazione ferroviaria
a sinistra sulla Strada Tone Tom{i~
580 m
a destra al parcheggio dietro al Teatro
585 m
ritorno al punto di partenza
580 m
2. The Devil's Tour
TECHNICAL CHARACTERISTICS (1 - easy, 5 - very demanding)
DISTANCE
20.3km
DIFFICULTY LEVEL
Very demanding
TOTAL ASCENT
700m
HIGHEST AND LOWEST POINTS
1222m (560m)
RIDING TIME
1hr40min-2hr10min
SURFACE
Tarmac: 14.3km, gravel road: 6km
Legenda / Legenda / Legend:
------- asfalt / asfalto / asphalt
------- makadam / macadam / macadam
LOKACIJA - KRAJ
0
0,8
2,2
2,5
2,6
2,7
Blejska Dobrava - parkiri{~e pri po{ti
Blejska Dobrava
Podko~na
Slovenski Javornik
Slovenski Javornik
Slovenski Javornik
3,3
5,7
6,8
7,1
Jeklarna Acroni Jesenice
Potoki
kri`i{~e za dolino Zavr{nico
jez HE Moste
9,1
Blejska Dobrava - pokopali{~e
9,6
10
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
NADMORSKA
VI[INA
v smeri Jesenic
575 m
desno po glavni cesti v smeri Jesenic, mimo naselja Lipce
567 m
desno ~ez most na Savi Dolinki proti Slovenskem Javorniku
534 m
desno po Savski cesti
532 m
desno po Strelski ulici
532 m
naravnost po Ulici Alojza Travna, pre~kanje potoka
530 m
Javornik in vzpon po ulici Javorni{ko nabre`je
desno po glavni cesti v smeri @irovnica, mimo Potokov
552 m
naravnost (levo - "Bla`unova ka{~a")
570 m
desno po ozki cesti proti HE Moste
570 m
naravnost, sledi strm vzpon pod viaduktom in po
520 m
kolovozni poti mimo travnikov in njiv Dobravskega polja
desno proti sredi{~u Blejske Dobrave
565 m
(levo - slap [um in soteska Vintgar)
levo skozi `elezni{ki podvoz
570 m
povratek na izhodi{~e
575 m
PUNTO DI PARTENZA
Blejska Dobrava: parcheggio davanti alla Posta di fronte alla piazza di manovra degli autobus
Accesso: dall'autostrada Lubiana - Hru{ica scegliamo l'uscita Lipce, all'uscita scegliamo la direzione verso Spodnje
Gorje, ma subito dopo il sottopassaggio ferroviario giriamo a sinistra in direzione di Blejska Dobrava fino al punto
di partenza presso il parcheggio davanti alla Posta di fronte alla piazza di manovra degli autobus
CARATTERISTICHE TECNICHE (1 - non impegnativo, 5 - molto impegnativo)
LUNGHEZZA
10 km
DIFFICOLTA'
non impegnativo
CONDIZIONE
1-3
PUNTI PER RIPOSO:
diga della centrale
idroelettrica di Moste
DISLIVELLO IN SALITA
90 m
PUNTO PIU' ALTO E PIU' BASSO
575 m (520 m)
PANORAMA
2
PUNTI PANORAMICI:
Dobravsko polje, diga della
centrale idroeletrica di Moste
DURATA DEL PERCORSO
30-50 min
TERRENO
asfalto: 8,7 km, macadam: 1,3 km
ORIENTAMENTO
2
CURIOSITA' LUNGO IL TRAGITTO:
Bla`unova ka{~a, resti della fortezza
davanti alla centrale idroelettrica di
Moste, centrale idroelettrica di
Moste, cimitero a Blejska Dobrava
(curiosità architettonica)
IZHODI[^E
Blejska Dobrava: parkiri{~e pred po{to nasproti avtobusnega obra~ali{~a
Dostop: z avtoceste Ljubljana - Hru{ica izberemo izvoz Lipce, na izvozu izberemo smer Spodnje Gorje, a takoj po
`elezni{kem podvozu zavijemo levo v smeri Blejske Dobrave do izhodi{~a pri parkiri{~u pred po{to nasproti avtobusnega obra~ali{~a.
[email protected]
22,0 km
[email protected]
nezahtevna
KONDICIJA
2-4
TO^KE ZA PO^ITEK:
Razgledna pot, jez na
Savi Dolinki, po~ivali{~e
na daljinski kolesarski poti
VI[INSKA RAZLIKA
270 m
NAJVI[JA IN [email protected] TO^KA
622 m (530 m)
PANORAMA
2
TO^KE ZA RAZGLED:
Razgledna pot (med Ukovo in
Murovo), kolovozna pot pod
pobo~ji Me`akle
OPIS
KM
LOKACIJA - KRAJ
ODCEP OZ. SMER [email protected]
0
0,8
2,2
2,5
2,6
2,7
Blejska Dobrava - parkiri{~e pri po{ti
Blejska Dobrava
Podko~na
Slovenski Javornik
Slovenski Javornik
Slovenski Javornik
3,3
Jeklarna Acroni Jesenice
peljemo se levo v smeri Jesenic
desno proti Jesenicam
desno ~ez most na Savi Dolinki proti Javorniku
desno po Savski cesti
desno po Strelski ulici
naravnost po Ulici Alojza Travna, pre~kanje potoka
Javornik in vzpon po ulici Javorni{ko nabre`je
naravnost skozi `elezni{ki podvoz proti Koro{ki Beli
(pre~kamo glavno cesto Jesenice - Moste)
levo in naprej po prednostni cesti proti Javorni{kem Rovtu
(sledimo oznakam za Pristavo), ~ez most preko potoka Javornik
levo po Cesti Toneta Tom{i~a mimo valjarne
desno na ulico Ukova, proti letnemu kopali{~u
(levo je odcep za parkiri{~e za Gledali{~em T. ^ufarja)
desno po makadamski poti in nato levo po Razgledni poti
levo navzdol po asfaltni cesti do cerkve Sv. Lenarta
naravnost na ulico Murova, nadaljujemo
naravnost po ulici (levo - Kosova gra{~ina)
desno v klanec in nato takoj levo na Ulico Staneta Bokala
desno po Cesti Mar{ala Tita, nadaljujemo po glavni
cesti v smeri Kranjske Gore mimo bolni{nice
desno po enosmerni cesti proti Hru{ici, skozi vas
do `elezni{kega podvoza
Jesenice - Trebe`
Jesenice - Cesta Toneta Tom{i~a
DESCRIZIONE
6,8
7,3
8
Jesenice - Ukova
Jesenice - pod Tele~nikom
Cerkev Sv. Lenarta na Murovi
ALTITUDINE
575 m
8,5
9
Jesenice - kri`i{~e s Cesto na Golico
Jesenice - kri`i{~e s Cesto Mar{ala Tita
567 m
9,7
Jesenice
0,8
a destra sulla strada principale in direzione
di Jesenice, accanto all'abitato Lipce
^AS [email protected]
1:30-2:00h
TEREN
asfalt: 22,0 km
ORIENTACIJA
4
ZANIMIVOSTI OB POTI:
Murova (najstarej{i del Jesenic),
Kosova gra{~ina, Stara Sava,
pokopali{~e na Blejski Dobravi
Gorenjsavski muzej
KOMENTAR
Nezahteven kolesarski izlet nas popelje po Jesenicah in bli`nji okolici. Z Blejske Dobrave nas pot vodi mimo
Slovenskega Javornika, Koro{ke Bele, skozi Jesenice do Hru{ice in pod pobo~ji visokogorske kra{ke planote
Me`akla mimo nekdanjega fu`inarskega naselja Stara Sava skozi Podme`aklo in Lipce nazaj na Blejsko Dobravo.
Kolesarimo po stranskih, manj prometnih cestah, deloma tudi makadamskih poteh. Zaradi {tevilnih odcepov in
kri`i{~ je kolesarski izlet orientacijsko zahteven.
4,1
6,6
583m
582m
584m
593m
603m
593m
590m
595m
585m
575m
570m
568m
563m
534m
556m
574m
570m
575m
Legenda / Legenda / Legend:
------- asfalt / asfalto / asphalt
------- makadam / macadam / macadam
5. Daljinska kolesarska povezava 910200
a destra verso Jesenice
a destra attraverso il ponte sul fiume
Sava Dolinka in direzione di Javornik
a destra sulla strada Savska cesta
a destra sulla via Strelska ulica
direttamente sulla via Alojz Traven, attraversare
il torrente Javornik e salire sulla via Javorni{ko nabre`je
direttamente attraverso il sottopassaggio ferroviario
in direzione di Koro{ka Bela (attraversiamo la strada
principale Jesenice - Moste)
a sinistra e continuare sulla strada con la precedenza
in direzione di Javorni{ki Rovt (seguiamo le indicazioni
per Pristava), attraversiamo il ponte sul torrente Javornik
a sinistra sulla strada Tone Tom{i~ accanto al laminatoio
a destra sulla via Ukova, verso i bagni pubblici estivi,
(a sinistra c'è la biforcazione per il parcheggio dietro
al Teatro T. ^ufar)
a destra sul sentiero di macadam e quindi a sinistra
sul Sentiero panoramico
a sinistra in discesa sulla strada asfaltata
fino alla chiesa di St. Lenart
direttamente sulla via Murova, si continua sempre dritti
sulla via (dopo 100m a sinistra si arriva fino al maniero di Kos)
a destra in salita e quindi subito a sinistra sulla via
Ulica Staneta Bokala
a destra sulla strada Cesta Mar{ala Tita, poi si continua
sulla strada principale in direzione di Kranjska Gora
passando davanti all'Ospedale
a destra sulla strada a senso unico verso Hru{ica,
si attraversa il villaggio fino al sottopassaggio ferroviario
a sinistra nell'incrocio principale verso la strada regionale
Jesenice - Kranjska Gora
direttamente attraverso la strada regionale ed
attraverso il ponte sul fiume Sava Dolinka
direttamente sul cavalcavia sopra l'autostrada
a sinistra sulla Pista ciclabile a lunga distanza 910 200
direttamente, passando accanto al borgo sotto Me`akla,
passato il borgo la strada è di nuovo destinata ai ciclisti
alla fine della Pista ciclabile a lunga distanza si
continua a sinistra attraverso il sottopassaggio
sotto l'autostrada e quindi sulla via Ulica heroja Verdnika
direttamente sulla riva destra del fiume Sava
15,2
Podme`akla - Via Ulica heroja
Verdnika
15,7
Podme`akla - ponte attraverso
il fiume Sava
Podme`akla - ponte Hermanov most direttamente sulla riva destra del fiume Sava
percorrendo la strada Cesta 1. maja
Podme`akla - ponte attraverso
direttamente sulla riva destra del fiume Sava
il fiume Sava
percorrendo la strada Cesta 1. maja (a sinistra attraverso
il ponte 200 m fino all'Area museale di Stara Sava)
Podko~na
a destra in direzione di Blejska Dobrava
Lipce
a sinistra dentro il borgo Lipce e subito a destra sulla
strada che attraversa il borgo
Blejska Dobrava - incrocio
direttamente
Blejska Dobrava
a destra sotto il sottopassaggio ferroviario
Blejska Dobrava
ritorno al punto di partenza
565 m
534 m
532 m
532 m
530 m
552 m
560 m
575 m
585 m
603 m
Daljinska kolesarska povezava 910200 je nastala kot del mednarodnega projekta Kolesarske poti treh de`el.
Kolesarska povezava povezuje Avstrijo, Italijo ter Slovenijo, kjer v ve~jem delu poteka po opu{~eni `elezni{ki progi
v smeri Rate~e - Kranjska Gora - Gozd Martuljek - Hru{ica - Jesenice. V prihodnje bo trasa zgrajena tudi od
Jesenic, proti @irovnici do Lesc, kjer se bodo kolesarji sami lahko odlo~ili ali bodo nadaljevali pot naprej proti
Bledu in Gorjam ali skozi vasi proti Radovljici in naprej v Ljubljano.
Odsek skozi ob~ino Jesenice je dolg 13 km, za~ne se na Hru{ici in poteka na stiku pobo~ij Me`akle s travniki
ob avtocesti Hru{ica - Ljubljana. Pri podvozu na Verdnikovo ulico se pot vzpne v opu{~eni kamnolom v pobo~ju
Me`aklje. Iz kamnoloma se pot spusti v serpentinah pod viaduktom avtoceste v Staro Savo. Trenutno je urejen odsek
poti od meje z ob~ino Kranjska Gora do sredi{~a Jesenic. Trasa bo v prihodnje urejena skozi Staro Savo in skozi
poslovno cono Jesenice do za~etka zadr`evalnega bazena HE Moste, ki ga bo pre~kala na zahodni strani ter se po
desnem bregu Save dvignila v Lipce. Od Lipc bo trasa kolesarske povezave potekala po obstoje~i poti do mostu ~ez
avtocesto in ob severni strani avtoceste preko Dobravskega polja, kjer se bo spustila proti jezu HE Moste do meje z
Ob~ino @irovnica. Na obmo~ju jeseni{ke ob~ine sta trenutno vzpostavljeni dve vstopni to~ki in sicer na Stari Savi in
pred {portno dvorano Podme`akla, na obeh vstopnih to~kah je urejeno tudi parkiri{~e.
Uporabniki lahko kolesarsko povezavo uporabljajo za vsakodnevne obveznosti, privla~na pa je tudi za
rekreativne vo`nje za doma~ine in tudi turiste, saj bo povezovala turisti~no pomembni sredi{~i Bled in Kranjsko
Goro. Daljinska kolesarska povezava je primerna tako za dru`insko kolesarjenje kot tudi zahtevnej{e izlete, saj
omogo~a obiskovalcem, da sami prilagajajo dol`ino in potek izleta, glede na svoje zmo`nosti in `elje.
622 m
583 m
582 m
5. Pista ciclabile a lunga distanza 910200
584 m
Avstrija - Italija - Rate~e - Kranjska Gora - Gozd Martuljek - Hru{ica - Jesenice @irovnica - Lesce - Radovljica - Ljubljana o @irovnica - Lesce - Bled - Gorje
593 m
603 m
593 m
590 m
595 m
585 m
575 m
570 m
568 m
563 m
534 m
556 m
La Pista ciclabile a lunga distanza 910200 è il risultato del progetto internazionale Piste ciclabili dei Tre Confini. La
ciclovia collega l'Austria, l'Italia e la Slovenia, dove in maggior parte scorre sulla ferrovia dismessa in direzione di
Rate~e - Kranjska Gora - Gozd Martuljek - Hru{ica - Jesenice. In futuro il tracciato sarà allungato da Jesenice verso
@irovnica e fino a Lesce, dove i ciclisti potranno scegliere se continuare il percorso fino a Bled e Gorje, oppure passare attraverso i villaggi fino a Radovljica, per continuare fino a Lubiana.
Il tratto attraverso il comune di Jesenice è lungo 13 km, inizia a Hru{ica e scorre lungo il contatto tra i pendii di
Me`akla ed i prati lungo l'autostrada Hru{ica - Ljubljana. Presso il sottopassaggio verso la via Verdnikova ulica, si
sale fino alla cava di pietra abbandonata sul pendio di Me`akla. Dalla cava si scende serpeggiando sotto il viadotto
dell'autostrada per Stara Sava. Attualmente è sistemato il tratto del percorso che va dal confine con il Comune di
Kranjska Gora fino al centro di Jesenice. In futuro il tracciato passerà attraverso Stara Sava e attraverso la zona commerciale di Jesenice fino all'inizio del bacino di ritenuta della centrale idroelettrica di Moste e lo attraverserà dalla
parte occidentale per salire sulla riva destra del fiume Sava, fino Lipce. Da Lipce il tracciato della ciclovia scorrerà sul
sentiero esistente fino al ponte che attraversa l'autostrada e lungo la parte sinistra dell'autostrada attraverso Dobravsko polje, dove scenderà in direzione della diga della centrale idroelettrica di Moste fino al confine con il Comune di
@irovnica. Sul territorio del Comune di Jesenice si trovano attualmente due punti di accesso e cioè davanti alla Stara
Sava e davanti alla palasport di Podme`akla ed in entrambi i punti è sistemato anche il parcheggio.
Gli utenti possono servirsi della ciclovia anche per le necessità quotidiane, ma è attraente anche per i percorsi ricreativi dei cittadini e dei turisti, poichè collega i due centri turistici più interessanti: Bled e Kranjska Gora. La Pista ciclabile
a lunga distanza è adatta per escursioni di famiglie e anche per escursioni più impegnative, in quanto consente ai visitatori di adattare a piacere sia la lunghezza che il percorso a seconda delle proprie capacità, delle condizioni e dei desideri.
574 m
570 m
575 m
5. Long distance cycle route 910200
POTEK IZLETA
Blejska Dobrava - Slovenski Javornik - Koro{ka Bela - Trebe` - Cesta Toneta Tom{i~a - Ukova - Razgledna pot - Murova
- Plav` - Hru{ica - mejni plato Karavanke - Spodnji Plav` - Stara Sava - Podme`akla - Podko~na - Lipce - Blejska Dobrava
Koro{ka Bela
TRATTO DEL PERCORSO, DIREZIONE
in direzione di Jesenice
ALTITUDINE
575 m
4. Po Jesenicah
3,5
LOCALIZZAZIONE
Blejska Dobrava - parcheggio
presso la Posta
Blejska Dobrava
Hru{ica - incrocio con la strada
Jesenice - Kr. Gora
incrocio
incrocio
Spodnji Plav`
21,4
21,6
22,0
COMMENTO
Un'escursione breve ci porta da Blejska Dobrava attraverso Slovenski Javornik, Potoki e il fiume Sava Dolinka, nonchè
attraverso gli ampi prati di Dobravsko polje e accanto al cimitero, per tornare al punto di partenza di Blejska Dobrava.
L'escursione non è impegnativa, la parte più difficile è la breve salita dal ponte attraverso il fiume Sava a Dobravsko
polje, a causa della grande pendenza del percorso (17%), dove si consiglia di scendere dalla bici. L'escursione è
adatta a tutti i ciclisti, in quanto offre un percorso variegato sia sull'asfalto che sul macadam, con brevi salite e discese.
KM
0
11,2
18,8
19,5
TEHNI^NE ZNA^ILNOSTI (1 - nezahtevno, 5 - zelo zahtevno)
ITINERARIO DELL'ESCURSIONE
Blejska Dobrava - Slovenski Javornik - Potoki - diga della centrale idroelettrica di Moste (HE Moste) - Dobravsko polje
- Blejska Dobrava - (variante visita alla gola Vintgar) - Blejska Dobrava
Hru{ica
16,3
ODCEP OZ. SMER [email protected]
3. Il tour della Sava
Jesenice
11
15,9
OPIS
KM
9,7
11,4
13,2
14,6
KOMENTAR
Kraj{i kolesarski izlet nas popelje z Blejske Dobrave preko Slovenskega Javornika, Potokov ~ez Savo Dolinko in ~ez
travne poljane Dobravskega polja mimo pokopali{~a nazaj do izhodi{~a na Blejski Dobravi.
Izlet je nezahteven, te`avnej{i del je kratek vzpon od mosta ~ez Savo do Dobravskega polja zaradi velikega naklona
cesti{~a (17%), kjer priporo~amo sestop s kolesa. Izlet je primeren za vse kolesarje, saj ponuja raznolikost vo`nje
tako po asfaltni kot makadamski podlagi ter tudi kratke spuste in vzpone.
ROUTE
Jesenice - Slovenski Javornik - Trebe` - Javorni{ki Rovt - Pristava - Kri`ovec - Planina pod Golico - Jesenice
STARTING POINT
Jesenice: parking area behind Tone ^ufar Theatre in Jesenice.
Access: From the Ljubljana-Hru{ica motorway, take the Lipce exit and turn right towards Jesenice (2km). At the
traffic lights in Slovenski Javornik, turn left towards the town centre at Jesenice Grammar School (2km). At the
traffic lights by Jesenice Grammar School (Gimnazija), turn right into Ulica Toneta Tom{i~a and then right again
at the junction behind Pre`ihov Voranc Primary School (300m) to the parking area behind Tone ^ufar Theatre.
^AS [email protected]
30-50 min
TEREN
asfalt: 8,7 km, makadam: 1,3 km
ORIENTACIJA
2
ZANIMIVOSTI OB POTI:
Bla`unova ka{~a, ostanki utrdbe
pred HE Moste, HE Moste,
pokopali{~e na Blejski Dobravi
(arhitektonska znamenitost)
TRATTO DEL PERCORSO, DIREZIONE
a sinistra in direzione di Jesenice
567m
PROFIL / PROFILO / PROFILE:
[email protected]
10 km
[email protected]
nezahtevna
KONDICIJA
1-3
TO^KE ZA PO^ITEK:
jez HE Moste
KM
0
PROFIL / PROFILO / PROFILE:
622m
Avstrija - Italija - Rate~e - Kranjska Gora - Gozd Martuljek - Hru{ica - Jesenice @irovnica - Lesce - Radovljica - Ljubljana ali @irovnica - Lesce - Bled - Gorje
LOCALIZZAZIONE
Blejska Dobrava - parcheggio
presso la Posta
Blejska Dobrava
Podko~na
ELEVATION
575m
21.4
21.6
22.0
Turn left and go downhill on the tarmac
road to the Church of St Leonard
Church of St Leonard at Murova
Straight on to Murova, and continue straight on along the
street (to the left you reach the Kos Manor after 100m)
Jesenice - junction with
Turn right and go uphill, but then immediately
Cesta na Golico
left onto Ulica Staneta Bokala
Jesenice - junction with
Turn right onto Cesta Mar{ala Tita, and continue on the
Cesta Mar{ala Tita
main road towards Kranjska Gora and past the hospital
Jesenice
Turn right onto the one-way road towards Hru{ica,
through the village to the underpass beneath the railway
Hru{ica
Turn left at the main junction towards the main
Jesenice-Kranjska Gora regional road
Hru{ica - junction with
Go straight across the regional road and over
Jesenice-Kranjska Gora road
the bridge across the River Sava Dolinka
Junction
Go straight across the overpass over the motorway
Junction
Turn left onto the long-distance cycle route 910 200
Spodnji Plav`
Straight on past a hamlet beneath Me`akla Plateau;
once outside the hamlet, the road is once again cyclists-only
Podme`akla - Ulica heroja Verdnika After leaving the long-distance cycle route, carry on left
under the underpass beneath the motorway and onto
Ulica heroja Verdnika
Podme`akla - bridge across the Sava Straight on along the right bank of the River Sava
Podme`akla - Herman's Bridge
Straight on along the right bank of the River Sava
on Cesta 1. maja
Podme`akla - bridge across the Sava Straight on along the right bank of the Sava on
Cesta 1. maja road (to the left and across the bridge you
reach Stara Sava museum area after 200m)
Podko~na
Turn right towards Blejska Dobrava
Lipce
Turn left into the settlement of Lipce and immediately
right on the road through the settlement
Blejska Dobrava - junction
Continue straight on
Blejska Dobrava
Turn right under the underpass beneath the railway
Blejska Dobrava
Return to the starting point.
DURATA DEL PERCORSO
1:30-2:00h
TERRENO
asfalto: 22,0 km
ORIENTAMENTO
4
CURIOSITA' LUNGO IL TRAGITTO:
Murova (la parte più antica di
Jesenice), maniero di Kos, Stara
Sava, Museo Gornjesavski muzej
DESCRIPTION
575 m
800 m
885 m
970 m
990 m
15.2
16.3
3. Savska Tour
1220m
1190m
1170m
990m
11.2
4. Il tour di Jesenice
575m
990m
Jesenice - beneath Tele~nik
15.7
15.9
ELEVATION
580m
NADMORSKA
VI[INA
580 m
DESCRIPTION
KM
0
Podko~na
DESCRIZIONE
KM
6,8
TOTAL ASCENT
400 m
HIGHEST AND LOWEST POINTS
1222 m (885 m)
PANORAMA
3
VIEWPOINTS:
Planina pod Golico, road sections
between Kri`ovec and Prihodi
Turn right to the parking area behind the theatre
Return to the starting point.
PROFIL / PROFILO / PROFILE:
DESCRIZIONE
STARTING POINT
Planina pod Golico parking area in front of the panorama board
Access: from the Ljubljana-Hru{ica motorway, take the Hru{ica exit and turn right towards Jesenice on the
Kranjska Gora-Jesenice regional road. Once in the town, continue through two sets of traffic lights and turn left at
the third traffic light junction (Jesenice Health Centre is situated next to the turning), then continue uphill following
signs for Planina pod Golico (4km).
DISTANCE
13 km
DIFFICULTY LEVEL
Partly demanding
FITNESS LEVEL
3-5
REST AREAS:
Planina pod Golico,
Korelnov rov, Kri`ovec
DIRECTIONS
Turn left from the parking area, then right onto
Cesta Toneta Tom{i~a through Slovenski Javornik
Turn left onto the main tarmac road towards
Javorni{ki Rovt (you can also visit the
Javornik Waterfalls during the ascent)
Straight through the village
Turn left (to the right you reach Trilobit House
after 600m)
Straight on (to the right you reach Pristava House,
Zois' Park and daffodil-covered meadows after 150m)
Straight on up the gravel road towards Kri`ovec,
continue uphill on the main forest road to Kri`ovec
Straight on towards Planina pod Golico
Straight on towards Planina pod Golico
Turn left, downhill
Straight on (to the right you reach Betel
Tourist Farm after 100m)
Straight on through the village towards Jesenice
(steep tarmac descent)
Turn left, towards Jesenice (descent on the main road)
Turn left onto the main road through the town and
past the railway station
Turn left onto Cesta Toneta Tom{i~a
OPIS
ITINERARIO DELL'ESCURSIONE
Jesenice - Slovenski Javornik - Trebe` - Javorni{ki Rovt - Pristava - Kri`ovec - Planina pod Golico - Jesenice
DESCRIZIONE
11,9
POTEK IZLETA
Jesenice - Slovenski Javornik - Trebe` - Javorni{ki Rovt - Pristava - Kri`ovec - Planina pod Golico - Jesenice
LOCATION
Jesenice - parking area
behind Tone ^ufar Theatre
Jesenice - Trebe`
KOMENTAR
Kolesarski izlet nas iz centra Jesenic popelje ~ez Javorni{ki Rovt mimo Pristave do sedla Kri`ovec pod grebenom
Karavank in nato preko Planine pod Golico nazaj na Jesenice. Izlet je zelo zahteven zaradi strmega vzpona v
Javorni{ki Rovt (14%). Primeren je za gorske kolesarje, ki so v dobri fizi~ni pripravljenosti. Previdnost ni odve~ pri
spustu s Kri`ovca po ozki in strmi makadamski cesti do Planine pod Golico. Zadnji del izleta je spust po asfaltirani
cesti iz Planine pod Golico do Jesenic. Primeren ~as za kolesarjenje je meseca maja v ~asu cvetenja narcis oz.
"klju~avnic" ter v poletnih mesecih.
COMMENTO
Partendo dal villaggio pittoresco di Planina pod Golico, si attraversa la valle del torrente ^rni potok, si passa dalle
Savske jame fino a Kri`ovec e attraverso i Jeseni{ki rovti e Prihodi, per tornare a Planina pod Golico.
L'escursione è parzialmente difficile a causa dei sentieri di macadam e della salita ripida verso Kri`ovec. Il periodo
migliore per le gite in bici è quello della tarda primavera e dell'estate, proprio a causa del grande dislivello in salita.
E' adatto ai mountainbikers.
KM
0
2.8
950 m
CARATTERISTICHE TECNICHE (1 - non impegnativo, 5 - molto impegnativo)
DISLIVELLO IN SALITA
400 m
PUNTO PIU' ALTO E PIU' BASSO
1222 m (885 m)
PANORAMA
3
PUNTI PANORAMICI:
Planina pod Golico, tratti della
strada Kri`ovec - Prihodi
2. Vra`ja tura
885 m
PUNTO DI PARTENZA
Planina pod Golico: parcheggio davanti al pannello panoramico.
Accesso: per autostrada Ljubljana - Hru{ica, uscita Hru{ica, a destra verso Jesenice seguendo la strada regionale
Kranjska Gora - Jesenice. Dopo l'ingresso nella città di Jesenice si attraversano due incroci con semaforo, al terzo
si gira a sinistra (accanto all'incrocio si trova la Casa della Sanità di Jesenice), quindi si continua a salire verso
Planina pod Golico (4 km).
LUNGHEZZA
13 km
DIFFICOLTA'
Parzialmente difficile
CONDIZIONE
3-5
PUNTI PER RIPOSO:
Planina pod Golico,
Korelnov rov, Kri`ovec
KM
0
1222 m
ITINERARIO DELL'ESCURSIONE
Planina pod Golico - miniere di Savske jame - Kri`ovec - "Jeseni{ki rovti" - Prihodi - Planina pod Golico
2,2
DESCRIPTION
1165 m
1189 m
1. Attorno a [panov vrh
NAVIGATION
2
SIGHTS:
Javornik Waterfalls, Spodnja
po~ivala fossil site, Zois' Park
botanical garden, Savske jame
mining area (Korelnov rov mine,
ancient mining route), daffodilcovered meadows in May
Legenda / Legenda / Legend:
------- asfalt / asfalto / asphalt
------- makadam / macadam / macadam
TEHNI^NE ZNA^ILNOSTI (1 - nezahtevno, 5 - zelo zahtevno)
[email protected]
13 km
[email protected]
delno zahtevna
KONDICIJA
3-5
TO^KE ZA PO^ITEK:
Planina pod Golico,
Korelnov rov, Kri`ovec
PANORAMA
3
VIEWPOINTS:
Road towards Kri`ovec, Planina
pod Golico (nice view of Golica)
NADMORSKA
VI[INA
575 m
565 m
534 m
532 m
532 m
530 m
ROUTE
Blejska Dobrava - Slovenski Javornik - Koro{ka Bela - Trebe` - Tone Tom{i~ Road - Ukova - Razgledna pot Road - Murova
- Plav` - Hru{ica - Karavanke border plateau - Spodnji Plav` - Stara Sava - Podme`akla - Podko~na - Lipce - Blejska Dobrava
STARTING POINT
Blejska Dobrava: parking area in front of the post office opposite the bus turning bay
Access: From the Ljubljana-Hru{ica motorway, take the Lipce exit towards Spodnje Gorje, but turn left towards
Blejska Dobrava immediately after the railway underpass to get to the starting point at the parking area in front
of the post office opposite the bus turning bay.
TECHNICAL CHARACTERISTICS (1 - easy, 5 - very demanding)
DISTANCE
22.0km
DIFFICULTY LEVEL
Easy
FITNESS LEVEL
2-4
REST AREAS:
Panorama route, dam on the
River Sava Dolinka, rest area
on the long-distance cycle route
TOTAL ASCENT
270m
HIGHEST AND LOWEST POINTS
622m (530m)
PANORAMA
2
VIEWPOINTS:
Panorama route (between Ukova
and Murova), cart track beneath
the slopes of Me`akla Plateau
DESCRIPTION
0.8
2.2
2.5
2.6
2.7
Slovenski Javornik
Slovenski Javornik
Slovenski Javornik
3.3
Acroni Jesenice Steelworks
603 m
622 m
583 m
3.5
Koro{ka Bela
582 m
584 m
4.1
6.6
Jesenice - Trebe`
Jesenice - Cesta Toneta Tom{i~a
593 m
6.8
Jesenice - Ukova
560 m
575 m
585 m
RIDING TIME
1hr30min-2hr
SURFACE
Tarmac: 22.0km
NAVIGATION
4
SIGHTS:
Murova (the oldest part of
Jesenice), the Kos Manor House,
Stara Sava museum area,
Upper Sava Museum
INFORMATION
This undemanding cycling trip takes you around Jesenice and its immediate surroundings. From Blejska Dobrava,
the route leads past Slovenski Javornik and Koro{ka Bela, through Jesenice to Hru{ica and the foot of the highmountain karst plateau of Me`akla, past the former iron smelting settlement of Stara Sava, through Podme`akla
and Lipce back to Blejska Dobrava. The route follows side roads with sparse traffic and, in some sections, gravel
roads. Due to the numerous turnings and junctions, navigation on this cycling trip is demanding.
LOCATION
Blejska Dobrava - parking
area at the post office
Blejska Dobrava
Podko~na
552 m
Avstrija - Italija - Rate~e - Kranjska Gora - Gozd Martuljek - Hru{ica - Jesenice @irovnica - Lesce - Radovljica - Ljubljana or @irovnica - Lesce - Bled - Gorje
4. Across Jesenice
KM
0
DIRECTIONS
Start to the left towards Jesenice
ELEVATION
575m
Turn right towards Jesenice
Turn right over the bridge across the River
Sava Dolinka and towards Slovenski Javornik
Turn right onto Savska cesta
Turn right onto Strelska ulica
Straight on along Ulica Alojza Travna, cross the
Javornik stream and climb up Javorni{ko nabre`je
Straight on under the underpass beneath the railway
towards Koro{ka Bela (cross the Jesenice-Moste main road)
Turn left and follow the priority road towards
Javorni{ki Rovt (follow signs for Pristava),
cross the bridge across the Javornik stream
Turn left along Cesta Toneta Tom{i~a past the rolling mill
Turn right onto Ukova street, towards the outdoor swimming
pool (to the left is the parking area behind Tone ^ufar Theatre)
Turn right onto a gravel road and then left onto the
Panorama route
565m
534m
532m
532m
530m
552m
560m
575m
585m
603m
The long-distance cycle route 910200 was designed as part of the international project Cycling tracks of three
countries. The route connects Austria, Italy and Slovenia, where its main part follows the abandoned railway route
Rate~e-Kranjska Gora-Gozd Martuljek-Hru{ica-Jesenice. In the future the route will be extended from Jesenice
towards @irovnica and to Lesce, where cyclists will be able to choose whether to continue in the direction of Bled
and Gorje or go through the villages towards Radovljica and on to Ljubljana.
The section through the municipality of Jesenice is 13km long and begins at Hru{ica, then continues at the junction
of the slopes of the Me`akla Plateau and the meadows along the Hru{ica-Ljubljana motorway. At an underpass to Verdnikova ulica, the route ascends to an abandoned quarry on the slopes of the Me`akla Plateau. From the quarry, the
route winds down underneath the motorway viaduct to Stara Sava museum area. So far, the route has been built all the
way from the border with Kranjska Gora municipality to the centre of Jesenice. In the future it will be extended through
Stara Sava and the Jesenice business area to the beginning of the Moste hydroelectric power plant catchment basin; it
will continue across the basin at its western end and climb to Lipce along the right bank of the Sava River. From Lipce,
the route will continue along the existing trail to the bridge across the motorway and then along the northern edge of
the motorway across Dobravsko polje, where it will descend to the dam of Moste hydroelectric power plant to reach
the border with the municipality of @irovnica. In Jesenice municipality, two entries to the route have been established
to date; one at Stara Sava and the other in front of Podme`akla Sports Hall, both with parking facilities.
Cyclists can use this connection for their daily rides; however, it is particularly attractive for leisure cycling for
locals and tourists, as it will soon link two major resorts, i.e. Bled and Kranjska Gora. The long-distance cycle route
is suitable both for family cycling and for more demanding trips, as it gives visitors the possibility to adapt the
length and the route according to their abilities and wishes.
“jeseNICE bikes”
Sistem “jeseNICE bikes” je avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles.
Na voljo je 15 navadnih in 6 elektri~nih koles. Kolesarnice so postavljene na treh lokacijah.
Izposojeno kolo se lahko vrnete na katerikoli postaji oziroma prostem stojalu sistema “jeseNICE bikes”.
Pred prvo uporabo se morajo uporabniki registrirati, pridobiti kartico za uporabo ter pla~ati znesek
za registracijo v sistem. Izposoja koles je nato brezpla~na.
Il sistema “jeseNICE bikes” è un sistema automatizzato per il noleggio delle city bikes.
Ci sono a disposizione 15 biciclette comuni e 6 elettriche. Le rimesse si trovano in tre punti diversi.
La bicicletta noleggiata può essere restituita in qualsiasi punto ovvero sul supporto
del sistema “jeseNICE bikes”.
Prima del primo noleggio gli utenti devono registrarsi, ricevere le tessera e versare l'ammontare
ricchiesto per la registrazione nel sistema. In seguito il noleggio è gratis.
“jeseNICE bikes” is an automated city bike rental system.
15 ordinary and 6 electric bikes are available. The docking stations are situated at three different locations.
The rented bike can be returned at an open spot of any “jeseNICE bikes” system docking stations.
In order to use the system, users need to purchase a subscription and obtain a user's card.
Bike rental is then free of charge.
Lokacije / Punti di noleggio / Docking stations:
1.Ob~ina Jesenice / Comune di Jesenice / Jesenice Municipality building,
Cesta `elezarjev 6, 4270 Jesenice
2.Neposredna bli`ina TIC Jesenice / Negli immediati pressi del CIT di Jesenice /
Immediate proximity of Jesenice Tourist Information Centre, Cesta m. Tita 20, 4270 Jesenice
3.Hru{ica, Hru{ica 55a, 4276 Hru{ica
Ve~ informacij / Ulteriori informazioni / For more information see: www.jesenicebikes.jesenice.si
Page 2
GOSTI[^E
TRATTORIA
RESTAURANT
Viktor Ruard je zgodovinska osebnost tega obmo~ja, ki je
ostal v spominih Jeseni~anov kot prijazen brkat gospod, lastnik
rudi{~a Savske jame in blejskega gospostva. Pod njegovim
preudarnim in marljivim vodstvom so Savske fu`ine do`ivele
svoj zadnji razcvet. Viktor Ruard je prispeval svoje posestvo
kot dele` k Kranjski industrijski dru`bi - predhodnici @elezarne
Jesenice, ki je bila dolga desetletja gonilo gospodarskega razvoja
Zgornjesavske doline. V spomin na njegova prizadevanja je postal
maskota turisti~ne ponudbe ob~ine Jesenice.
Viktor Ruard è una personalità storica di questa provincia, fulgida nella memoria
degli abitanti di Jesenice, che ricordano il personaggio nelle vesti di una cordiale signore dai
folti baffi, proiprietario delle fucine della Sava e della signoria di Bled. Sotto la sua diligente ed
attenta guida le fuccine della Sava vissero il loro ultimo periodo di floridita. Viktor Ruard pertecipo I suoi possedimenti alla Societa indiustriale di Kranj, prodecessore dell`odierna ferriera di
Jesenice, che è stata per lunghi decenni promotrice dello sviluppo industriale della
Zgornjesavska dolina (Alta valle della Sava). A ricordo della sua opera Viktor Ruard è divenuto
il simbolo dell`offerta turistica del commune di Jesenice.
Viktor Ruard is a historic person of this area who remained in the memory of the
inhabitants of Jesenice as a pleasant gentleman with moustaches the owner of the of the
Savske jame mines and a member of Bled soverenity. The ironworks "Savske fu`ine" mines
prospered for the last time under his considered and diligent leadership. He contributed
his estate to the Industrial Society of Carniola the predecessor of @elezarna Jesenice
(The ironworks of Jesenice), which became a driving wheel of the economic development
of Zgornjesavska dolina (The Upper Sava Valley) for many decades. To the memory of
his endeavours, he became a mascot of the tourist offer of the Jesenice Municipality.
Zasnova kolesarskih izletov
IZPOSOJA KOLES
"jeseNICE bikes"
NOLEGGIO DI BICI
»jeseNICE bikes"
RENT A BIKE
"jeseNICE bikes"
Kolesarski izleti po ob~ini Jesenice so zasnovani kot kro`ne ture in na~rtovani za razli~ne zahteve, od dru`inskega
do rekreativnega in nenazadnje zahtevnej{ega gorskega kolesarjenja. Vsak izlet je zaradi panoramskih razgledov in
posameznih znamenitosti ob poti raznolik in zanimiv na svoj na~in, poleg tega pa ponuja tudi gostinsko ponudbo.
Predlagane razgledne to~ke in to~ke za po~itek ob poti so dolo~ene glede na dol`ino in zahtevnost ture tako, da {e
vedno ohranjajo razumno mejo med kolesarjenjem in turisti~nim ogledovanjem znamenitosti.
Za vsako opisano turo so dolo~eni kriteriji za ocenjevanje te`avnosti, panorame in kondicije. Pri ocenjevanju
te`avnosti se upo{teva dol`ino ture, vi{insko razliko, ~as vo`nje, zahtevnost vzponov in spustov ter teren, po
katerem se kolesari. Panorama je ocenjena na podlagi vizualnega do`ivljanja in razgledov ob poti, ocena kondicije pa
s stali{~a povpre~nega rekreativnega kolesarja in napora, ki ga je potrebno vlo`iti, da se posamezen izlet prekolesari.
Ocena te`avnosti orientacije je podana zato, ker so izleti lahko zaradi pomanjkljive usmerjevalne signalizacije ob poti,
brezpotij ter {tevilnih kri`i{~ in odcepov orientacijsko razli~no zahtevni.
LEKARNA
FARMACIA
PHARMACY
Struttura delle escursioni ciclistiche
VSTOPNA TO^KA
PUNTI DI ACCESSO
ENTRIES
Le escursioni ciclistiche nel Comune di Jesenice sono strutturate con degli itinerari circolari, concepiti per le più
svariate esigenze: dall'escursione di famiglia o ricreativa all'impegnativa escursione in mountain bike. Ogni escursione è, a suo modo, eterogenea ed interessante ed offre lungo il percorso, oltre agli splendidi panorami ed alle
varie attrattive, anche diverse opportunità gastronomiche. I punti panoramici e di sosta consigliati sono stati
stabiliti in base alla lunghezza ed alla difficoltà del singolo percorso e in modo da garantire un buon equilibrio
tra la prestazione ciclistica e la possibilità di osservare e visitare le attrazioni turistiche.
Per ogni tour descritto, sono stati stabiliti dei criteri precisi per la valutazione della difficoltà del percorso,
del panorama e della condizione fisica necessaria. Per valutare la difficoltà, si è tenuto conto della lunghezza del
percorso, del dislivello, del tempo di percorrenza, della difficoltà delle salite e delle discese nonché del terreno su cui
si viaggia. Il panorama è valutato a seconda dell'esperienza visiva e delle viste di cui si può godere durante il tragitto.
La condizione fisica è invece valutata in base al livello medio del ciclismo ricreativo e dello sforzo necessario per
percorrere l'intero percorso. Il grado di difficoltà nell'orientamento è stato concepito per segnalare quei sentieri
che, per le scarse indicazioni di direzione, per l'impraticabilità del terreno o per la notevole presenza di incroci
e biforcazioni, possono creare problemi d'orientamento.
TURISTI^NO INFORMACIJSKI CENTER
CENTRO INFORMAZIONI TURISTICHE
TOURIST INFORMATION CENTRE
Cycling trip design
5. DALJINSKA KOLESARSKA
POVEZAVA 910200
5. PISTA CICLABILE A LUNGA DISTANZA
5. LONG-DISTANCE CYCLE ROUTE
NEVARNOST
ATTENZIONE
DANGER
Cycling trips across the Municipality of Jesenice are designed as circular tours and are designed for different difficulty levels: starting with family-paced rides, to recreational and finally the most more demanding mountain biking difficulty levels. Each trip is diverse in its own way, interesting for their panoramic views and landmarks along the way,
as well as offering catered rest areas. The suggested viewing and resting points along the route are determined
according to the length and the difficulty level of the tour; however, they are determined in such a way as to preserve
a reasonable boundary between cycling and tourist sightseeing.
The criteria for assessing the difficulty, panoramas and the necessary fitness level are described for each tour.
The length of the tour, the difference in elevation, travel time, type of terrain, and gradient of the climbs and descents
are all taken into account in assessing the difficulty level. The panorama is assessed on the basis of the visual experience and the vistas along the route while the fitness level required is assessed from the point of view of an average
recreational cyclist and the effort required for completing an individual tour. The assessed orientation difficulty is
given because some tours can vary in difficulty due to the insufficient signalisation along the way, many junctions
and road branches.
RAZGLEDNA TO^KA
PUNTO PANORAMICO
VIEWING POINT
Kolesarjenje po opisanih poteh poteka na lastno odgovornost.
Percorrere in bicicletta i sentieri descritti avviene su propria personale responsabilità.
Cycling the routes described is to be undertaken at one's at your own risk.
4. PO JESENICAH
4. IL TOUR DI JESENICE
4. ACROSS JESENICE
Vodilni partner / Lead parner / Lead partner: Comune di Tarvisio
TO^KA ZA PO^ITEK
PUNTO DI SOSTA
RESTING POINT
Projektni partnerji / Partner di progetto / Project partners :
Ob~ina Jesenice, Ob~ina Kranjska Gora, Prostovoljno gasilsko dru{tvo Planina pod Golico
3. SAVSKA TURA
3. IL TOUR DELLA SAVA
3. SAVSKA TOUR
BOLNICA
OSPEDALE
HOSPITAL
Izdala / Edito da / Issued by:
Ob~ina Jesenice
www.jesenice.si; [email protected]
2. “[email protected]” TURA
2. IL TOUR DIABOLICO
2. THE DEVIL'S TOUR
Tekst / Testi / Text: Igor [tefelin, Jure Grm, Klemen Klinar, Nina Kobal
ZDRAVSTVENI DOM
POLIAMBULATORIO
PRIMARY HEALTH CARE CENTRE
Izvedba / E s e c u z i o n e / P e r f o r m a n c e :
RAGOR – Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
www.ragor.si; [email protected]
IZHODI[^E
PARTENZA
STARTING POINT
1. OKOLI [PANOVEGA VRHA
1. ATTORNO A [PANOV VRH
1. AROUND [PANOV VRH
Kartografija / Cartografia / Cartography: Ivan [emrl
PARKIRI[^E
PARCHEGGIO
PARKING PLACE
Fotografija / Fotografi / Photo: Iztok No~
KULTURNA DEDI[^INA
CURIOSTÀ CULTURALE
CULTURAL MONUMENT
LEGENDA
LEGENDA
LEGEND
Oblikovanje / Grafia / Design: Maja Rostohar – Jamaja
NARAVNA ZNAMENITOST
CURIOSITÀ NATURALE
NATURAL PLACE OF INTEREST
Tisk / Stampa / Print: Medium d.o.o.
12:13
Vir / Fonte / Source: Geodetska uprava Republike Slovenije, Dr avna topografska karta merila 1:25.000, 1997 /
Carta topografica dello Stato scala 1:25.000, 1997 /
The national topographic map at 1:25,000 scale, 1997
3.4.2015
Projekt sofinanciran v okviru Programa ~ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. /
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia
2007–2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. /
The project is co-fianced under the Slovenia-Italy Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013
by the European Regional Development Fund and national funds.
Kolesarski izleti 03.2015 ITA.qxd
Kolesarski izleti
po ob~ini Jesenice
Escursioni ciclistiche
nel Comune di Jesenice
Cycling trips
through the Municipality of Jesenice
• Pomembne informacije:
• Informazioni importanti:
• Important information:
TIC Jesenice – turisti~ni informacijski
center Jesenice
TIC Jesenice – Centro Informazioni Turistiche
TIC Jesenice – tourist information centre
Cesta Mar{ala Tita 18, 4270 Jesenice
+386 4 5863178
[email protected]
http://turizem.jesenice.si
6. Studio Ta5ek
Cesta Toneta Tom{i~a 11, 4270 Jesenice
+386 4 5837310, +386 40 221 685,
+386 40 455 004
[email protected]
7. Dom Pristava
7. Casa Pristava
7. Pristava House
Javorni{ki Rovt 22, 4270 Jesenice
+386 4 5806732
[email protected]
• Ponudba ob poti:
• Offerte presenti lungo i percorsi:
• Offer along the route:
8. Kamp Perun Lipce
8. Campeggio Perun Lipce
8. Perun Campsite
Blejska Dobrava 160, 4273 Blejska Dobrava
+386 40 480 686, +386 41 666 187
[email protected]
1. Turisti~na kmetija Betel
1. Agriturismo Betel
1. Tourist farm Betel
Planina pod Golico 39, 4270 Jesenice
Tel.: +386 4 5800463, +386 31 831 337
[email protected]
• Kolesarske storitve:
• Servizi per bici:
• Bike services:
2. Apartma Blandford
2. Appartamento Blandford
2. Apartment Blandford
Planina pod Golico 28, 4270 Jesenice
+ 44 1379 873 068
[email protected]
3. Apartma Tarman
3. Appartamento Tarman
3. Apartment Tarman
Planina pod Golico 64, 4270 Jesenice
+386 4 5800004, +386 41 558 006,
+386 41 806 750
[email protected]
4. Apartma Rant
4. Appartamento Rant
4. Apartment Rant
Cesta Toneta Tom{i~a 4, 4270 Jesenice
+386 31 375 224
[email protected]
5. Preno~i{~e Zlata Ribica
5. Pernottamento Zlata Ribica
5. Accommodation Zlata Ribica
Cesta Toneta Tom{i~a 6, 4270 Jesenice
+386 41 691 271
[email protected]
Projekt Natura – Aljo{a @nidar s.p.
izposoja koles, vodeni kolesarski izleti,
mobilni servis koles
noleggio bici, gite guidate in bici,
servizio mobile per bici
bike rental, guided bike trips,
mobile bike repairs
Cesta Cirila Tav~arja 8, 4270 Jesenice
+386 41 694 217
[email protected]
Odprto: od ponedeljka do nedelje od 9.00h
do 21.00h
Aperto: da lunedì a domenica dalle 9.00h
alle 21.00h
Opening hours: Mon-Sun, 9.00am-9.00pm
Pustolovec, Matija [libar s.p.
vodeni kolesarski izleti
gite guidate in bici
guided bike trips
Cesta mar{ala Tita 105, 4270 Jesenice
+386 41 386 959
[email protected]
Hervis Jesenice
servis in popravilo koles
officina e riparazione biciclette
bicycle service and repair shop
Fu`inska cesta 8, 4270 Jesenice
+386 4 5836628
Odprto: od ponedeljka do petka od 9.00h
do 20.00h, v soboto od 8.00h do 17.00h
Aperto: da lunedì a venerdì dalle 9.00h alle
20.00h, sabato dalle 8.00h alle 17.00h
Opening hours: Mon-Fri, 9.00am-8.00pm,
Sat, 8.00am-5.00pm
Svet [porta
servis in popravilo koles
officina e riparazione biciclette
bicycle service and repair shop
Prosvetna cesta 6a, 4270 Jesenice
+386 4 5806641
Odprto: od ponedeljka do petka od 8.00h
do 16.00h
Aperto: da lunedì a venerdì dalle 8.00h alle
16.00h
Opening hours: Mon-Fri, 8.00am-4.00pm
Sport Point
servis in popravilo koles
officina e riparazione biciclette
bicycle service and repair shop
Cesta `elezarjev 22, 4270 Jesenice
+386 31 601 760
Odprto: od ponedeljka do petka od 11.00h
do 19.00h
Aperto: da lunedì a venerdì dalle 11.00h alle 19.00h
Opening hours: Mon-Fri, 11.00am-7.00pm
• Lekarna:
• Farmacia:
• Pharmacy:
Gorenjske Lekarne – Lekarna Jesenice
Cesta mar{ala Tita 18, 4270 Jesenice
+386 4 5833710
Odprto: od ponedeljka do petka od 7.00h
do 19.30h, v soboto od 7.00h do 13.00h
Aperto: da lunedì a venerdì dalle 7.00h alle
19.30h, sabato dalle 7.00h alle 13.00h
Opening hours: Mon-Fri, 7.00am-7.30pm,
Sat, 7.00am-1.00pm
Lekarna Plav`
Cesta mar{ala Tita 77, 4270 Jesenice
+386 4 5865850
Odprto: od ponedeljka do petka od 8.00h
do 19.00h, v soboto od 8.00h do 12.00h
Aperto: da lunedì a venerdì dalle 8.00h alle
19.00h, sabato dalle 8.00h alle 12.00h
Opening hours: Mon-Fri, 8.00am-7.00pm,
Sat, 8.00am-12.00am
• Zdravstveni dom:
• Poliambulatorio:
• Primary Health Care Centre:
Zdravstveni dom Jesenice
Poliambulatorio Jesenice
Jesenice Primary Health Care Centre
Cesta mar{ala Tita 78, 4270 Jesenice
+386 4 5868100
Pravila okolju prijazne vo`nje:
• Spo{tuje in skrbi se za naravo, zato kolesarjenje izven utrjenih cest in kolovozov ni dovoljeno.
• Ker kolesar ni edini uporabnik manj prometnih makadamskih in gozdnih poti ter se na njih
poleg dela s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (ki ima vedno prednost) odvija tudi
druga rekreacijska raba, sta potrebna previdnost in toleranten odnos do ostalih
uporabnikov poti, temu primerno pa je potrebno prilagoditi tudi vo`njo.
• Spo{tuje se trud doma~inov, lastnina na poljih, v sadovnjakih in gozdovih ter se ne uni~uje
oznak ob poteh.
• Med vo`njo se povzro~a ~im manj hrupa, ki vznemirja divjad. Posebna pozornost velja na
odsekih, kjer je pot speljana ~ez planinske pa{nike, na katerih se ne vznemirja `ivali in za
seboj zapira lese.
• Smeti se ne odmetava, ampak odnese domov ali odvr`e v najbli`ji smetnjak.
Il ciclista che rispetta l'ambiente:
• Bolnica:
• Ospedale:
• Hospital:
Splo{na bolni{nica Jesenice
Ospedale Jesenice
Jesenice General Hospital
Cesta mar{ala Tita 112, 4270 Jesenice
Tel.: +386 4 5868000
• Pomembne klicne {tevilke:
• Numeri di telefono
d'emergenza:
• Important telephone numbers:
• center za obve{~anje, gasilci,
re{evalna postaja / centro informazioni,
vigili del fuoco, pronto soccorsocentre /
for notification, fire brigade, ambulance
station: 112
• policija / polizia / police: 113
• rispetta e si prende cura della natura, perciò non è consentito andare in bici fuori dalle
strade e dalle carraie consolidate,
• il ciclista non è l'unico fruitore dei sentieri boschivi e di macadam meno usati, che sono
percorsi anche dai mezzi agricoli e forestali (che hanno sempre la precedenza), ma vi si
svolgono anche altre attività ricreative, perciò è necessaria la massima prudenza e
tolleranza nei confronti di altre persone e bisogna adattare anche il modo di guidare,
• rispetta la fatica degli abitanti, la proprietà sui campi, nei frutteti e nei boschi e non
danneggia i pannelli e le varie indicazioni lungo il percorso,
• durante il percorso cerca di fare il minimo rumore che potrebbe spaventare la selvaggina.
Un'attenzione particolare è richiesta nei tratti dove la pista ciclabile attraversa i pascoli
montani dove non si deve spaventare gli animali e bisogna ricchiudere i cancelli,
• porta i rifiuti a casa oppure li getta negli appositi cestini o contenitori che si trovano
lungo il percorso.
Rules for environmentally friendly cycling:
• Respect and look after the natural environment: cycling outside the surfaced roads and
cart tracks is prohibited.
• Cyclists are not the only users of the less-frequented forest roads and tracks. They are
also used by agriculture and forestry vehicles (which are always given priority) and for
other leisure activities, so be cautious and tolerant towards other users and adapt your
riding to the circumstances.
• Respect the property, such as fields, orchards and forests, and the work of the local
people. Do not damage the signposts along the routes.
• Make as little noise as possible so that you do not disturb the wildlife. Pay particular
attention not to disturb the animals in places where the route leads you across mountain
pastures, and always close gates behind you.
• Do not leave litter, but instead take your waste back home with you or throw it into the next bin.

Documenti analoghi

Locandina 13 aprile_tris.pub

Locandina 13 aprile_tris.pub Mentre le divisioni della fanteria si stavano ritirando, il Corpo d'Armata Alpino ricevette l'ordine di rimanere sulle posizioni a difesa del Don. Il 13 gennaio 1943 i Russi partirono per la terza ...

Dettagli