Catalogo Fondo Lokrantz (versione in pdf)

Commenti

Transcript

Catalogo Fondo Lokrantz (versione in pdf)
CATALOGO
FONDO LOKRANTZ
Il catalogo comprende i volumi catalogati fino a Dicembre 2012.
1
Norges historie : en kort innføring / av John Midgaard. - Oslo : Grundt Tanum, 1967. - 139 p : ill. ; 21 cm.
N. inv.: 175 13617
Collocazione: 11L.G. MGL. 001
Documento disponibile
1BS
Norges historie : en kort innføring / av John Midgaard. - Oslo : Grundt Tanum, 1967. - 139 p : ill. ; 21 cm.
N. inv.: 175 21598
Collocazione: 11L.G. MGL. 001BS
Documento disponibile
2
Humanism : inlägg / av John Landquist. - Stockholm : Bonnier, 1931. - 286 p. ; 20 cm.
N. inv.: 175 13611
Collocazione: 11L.G. MGL. 002
Documento disponibile
3
Tra testo e contesto : studi di scandinavistica medievale / a cura di Carlo Santini. - Roma : Il calamo,
1994. - 91 p. ; 24 cm. (I convegni di Classiconorroena ; 2)
N. inv.: 175 17179
Collocazione: 11L.G. MGL. 003
Documento disponibile
4
Reformationen in Danmark / Martin Schwarz Lausten. - [Kobenhavn] : Akademisk Forlag, 1992. - 217 p. :
ill. ; 21 cm.
N. inv.: 175 17180
Collocazione: 11L.G. MGL. 004
Documento disponibile
5
Resor till heliga mal : Svenska i rom och Jerusalem / Robert Murray. - Stockholm : Verbum, c1974. - 128
p. ; 21 cm.
P
N. inv.: 175 17181
Collocazione: 11L.G. MGL. 005
Documento disponibile
6
Språken och historien / Tore Janson. - Stockholm : Pan, 2002. - 243 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 13206
Collocazione: 11L.G. MGL. 006
Documento disponibile
7
La vita scritta da lei stessa / Cristina di Svezia ; traduzione di Maria Conforti, Antonella Moscati, Marina
Santucci. - Napoli : Cronopio, \ 1998!. - 91 p. ; 19 cm. ((Pubbl. originariamente con il tit.: La vie de la
reine Christine faite par elle même, dédiée à Dieu. - Segue: Vicissitudini del corpo sovrano, di A.
Moscati. (Tessere)
N. inv.: 175 17681
Collocazione: 11L.G. MGL. 007
Documento disponibile
8
Drottning Kristina / Sven Stolpe. - Stockholm : Svensk lararetidnings, <1963>. - 98 p. : ill. ; 18 cm. (Saga ;
458)
N. inv.: 175 17683
Collocazione: 11L.G. MGL. 008
Lo stato della copia non consente il prestito
9
L’isola di Odino / Janne Teller ; postfazione di Bjorn Larsson. - Milano : Iperborea, °2001!. - 514 p. ; 20 cm.
((Trad. di Maria Valeria D’Avino. (Iperborea ; 95)
N. inv.: 175 18258
Collocazione: 11L.G. MGL. 009
Documento disponibile
10
Tempelriddaren / Jan Guillou. - Stockholm : MånPocket, ©1999 (stampa 2000). - 419 p. ; 18 cm.
(ManPocket)
N. inv.: 175 18260
Collocazione: 11L.G. MGL. 010
Documento disponibile
11
Vägen till Jerusalem / Jan Guillou. - Stockholm : Månpocket, ©1998 (stampa 2000). - 366 p. ; 18 cm.
(ManPocket)
N. inv.: 175 18261
Collocazione: 11L.G. MGL. 011
Documento disponibile
12
Riket vid vägens slut / Jan Guillou. - Stockholm : Piratförl., 2002. - 431 p. ; 18 cm.
N. inv.: 175 18262
Collocazione: 11L.G. MGL. 012
Documento disponibile
13
Rannsakan / Fredrik Böök. - Stockholm : Albert Bonnier, 1953. - 264 p. ; 20 cm.
N. inv.: 175 18439
Collocazione: 11L.G. MGL. 013
Documento disponibile
14
Dikter / Cesare Ruffato ; dikter i urval och oversattning av Gertrud Olers-Galli ; introduktion av Gertrud
Olers-Galli. - \ S.l.! : Zindermans, 1999. - 95 p. ; 21 cm.
N. inv.: 175 18440
Collocazione: 11L.G. MGL. 014
Documento disponibile
15
Il tema del viaggio nelle iscrizioni runiche / Carla Cucina. - Pavia : G. Iuculano, \ 1989!. - IX,795 p., \ 21!
c. di tav. : ill. ; 24 cm. (Studi e ricerche di linguistica e filologia ; 2)
N. inv.: 175 19004
Collocazione: 11L.G. MGL. 015
Documento disponibile
16
Il capitano Jens Munk / Thorkild Hansen ; postfazione di Carola Scanavino. - Milano : Iperborea, [2000!. 509 p. ; 20 cm. (Iperborea ; 93)
N. inv.: 175 19077
Collocazione: 11L.G. MGL. 016
Documento disponibile
17
Svenska spraket och litteraturen : studier over modersmalsundervisningen i hogre skolor / akademisk
avhandling ... av Karin Tarschys. - Stockholm : Natur och kultur, 1955. - 416 p. ; 8. (Stockholm studies in
Scandinavian philology ; 13)
N. inv.: 175 19089
Collocazione: 11L.G. MGL. 017
Documento disponibile
18
Annales Academiae regiae scientiarum upsaliensis. - 1(1957)-. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1957-. v. ; 25 cm. ((Annuale. - Testo in svedese con riassunti in inglese e tedesco.
N. inv.: 175 19385
Collocazione: 11L.G. MGL. 018
Documento disponibile
19
Dikt och bild : epoker och strömningar ; glimtar av samspelet mellan konst, litteratur och liv / Gunnar
Tideström. - Lund : Gleerup, 1965. - IX, 384 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 19386
Collocazione: 11L.G. MGL. 019
Documento disponibile
20
Asar, vaner och vidunder : den fornnordiska gudavärlden saga, tro och myt / Åke Ohlmarks ;
illustrationer av Svenolov Ehrén. - Stockholm : Bonnier, 1963. - 304 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 19387
Collocazione: 11L.G. MGL. 020
Documento disponibile
21
Att läsa poesi : metoder för diktanalys / Örjan Lindberger, Reidar Ekner Lindberger. - Stockholm :
Svenska Bokförlaget; Bonnier, 1955. - 165 p. ; 20 cm. (Verdandis skriftserie ; 4)
N. inv.: 175 19389
Collocazione: 11L.G. MGL. 021
Documento disponibile
22
Alfred Nobel / by Tore Frängsmyr ; [translation: Judith Black]. - Stockholm : Svenska institutet, 1996. - 31
p. ; 18 cm. (Swedish portraits)
N. inv.: 175 19390
Collocazione: 11L.G. MGL. 022
Documento disponibile
23
Från biskop Rogge till Roggebiblioteket : studier utgivna till Strängnäs gymnasiums 350-årsjubileum /
[red.: Ruth Lundström]. - Nyköping : Södermanlands mus., 1976. - 156 p. ; 25 cm. (Sormlandska
handlingar ; 35)
N. inv.: 175 19391
Collocazione: 11L.G. MGL. 023
Documento disponibile
24
Ofredsår : om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt / Peter Englund Englund. - Stockholm
: Atlantis, 1993. - 631 p., XXVIII c. di tav. : ill. ; 23 cm.
N. inv.: 175 19393
Collocazione: 11L.G. MGL. 024
Documento disponibile
25
Lans och lyra : litterära studier och kåserier / av Emil Zilliacus. - 2. uppl. - Stockholm : Geber, 1933. - 223
p. ; 19 cm.
N. inv.: 175 19444
Collocazione: 11L.G. MGL. 025
Documento disponibile
26
Alfred Nobel : [genier, guld och gala] / [medarbetare: Håkan Elofsson ... [et al.]]. - Stockholm :
Bokförlaget DN, ©1998. - 213 : ill. ; 28 cm.
N. inv.: 175 19445
Collocazione: 11L.G. MGL. 026
Documento disponibile
27
Språkets speglingar : Festskrift till Birger Bergh / redaktörer Arne Jönsson, Anders Piltz. - Lund :
Klassiska institutionen : Skåneförlaget, 2000. - 688 p. : ill. ; 25 cm.
N. inv.: 175 19446
Collocazione: 11L.G. MGL. 027
Documento disponibile
28
Kärlek : från bibeln till Beauvoir : essäer / Karl Erik Lagerlöf. - Stockholm : Bonnier, 2001. - 263 p. ; 18 cm.
(Bonnier pocket) N. inv.: 175 19447
Collocazione: 11L.G. MGL. 028
Documento disponibile
29
Svenska helgon / Tryggve Lundén. - Stockholm : Verbum, 1972. - 267 p. ; 21 cm.
N. inv.: 175 19448
Collocazione: 11L.G. MGL. 029
Documento disponibile
30
Kirchengeschichte Skandinaviens / Poul Georg Lindhardt. - Berlin : Evangelische Verlagsanstalt, \ 1983!.
- 182 p. ; 25 cm.
N. inv.: 175 19449
Collocazione: 11L.G. MGL. 030
Documento disponibile
31
Studier i äldre historia : tillägnade Herman Schück 5/4 1985 / [red.: Robert Sandberg]. - [Stockholm] :
[Historiska inst., Univ.], 1985. - 328 p. ; 24 cm.
N. inv.: 175 19450
Collocazione: 11L.G. MGL. 031
Documento disponibile
32
Nærhet og avstand : kulturelle forbindelser mellom Norden og Italia gjennom tidene / J. Rasmus Brandt
og Roy T. Eriksen (red.). - Oslo : Novus, 2000. - 226 p. ; 24 cm.
N. inv.: 175 19451
Collocazione: 11L.G. MGL. 032
Documento disponibile
33
Kungl. biblioteket : byggnaden och samlingarna / Anders Burius ...[et al. ]. - Stockholm :
Byggförl./Kultur, 1998. - 165 p. : ill. ; 27 cm.
N. inv.: 175 19466
Collocazione: 11L.G. MGL. 033
Documento disponibile
34
Illuminated manuscripts : and other remarkable documents from the collection of the Royal Library,
Stockholm ; Catalogue of an exhibition june-september 1963. - Stockholm : Kungl. bibl., 1963. - 31 p. : ill. ;
21 cm. (Kungliga bibliotekets utställningskatalog ; 35)
N. inv.: 175 19467
Collocazione: 11L.G. MGL. 034
Documento disponibile
35
History of science in Sweden : the growth of a discipline, 1932-1982 / edited by Tore Frangsmyr. Uppsala : Almqvist & Wicksell, 1984. - 64 p. ; 24 cm. (Uppsala studies in history of science ; 2)
N. inv.: 175 19716
Collocazione: 11L.G. MGL. 035
Documento disponibile
36
Olaus Rudbeck och anatomiska teatern i Gustavianum / Gunnar Nyström Nyström, Gunnar. - Uppsala :
Almqvist & Wiksell, 1961. - 16 p. ; 21 cm.
N. inv.: 175 19468
Collocazione: 11L.G. MGL. 036
Documento disponibile
37
Sir Olav and the Elves / Bengt R. Jonsson. - Uppsala : Gustav Adolfs akademien, 1991. - P. 65-90 p. ; 24
cm. ((Estr. da: Arv : Scandinavian yearbook of folklore. Vol. 48(1992).
N. inv.: 175 19469
Collocazione: 11L.G. MGL. 037
Documento disponibile
38
Klosterstaden Varnhem / Ragnar Sigsjö. - Skara : Skaraborgs länsmuseum, 1979. - P. 103-156 ; 24 cm.
((Estr. da: Die Klosterstadt von Varnhem.
N. inv.: 175 19470
Collocazione: 11L.G. MGL. 038
Documento disponibile
39
Troll i Norge : som Th. Kittelsen så dem / Odd Hølaas - 7. oppl. - Oslo : Stenersen, 1981. - 72 p. : ill. ; 24
cm. ((Sul front.: With text in English, French and German.
N. inv.: 175 19471
Collocazione: 11L.G. MGL. 039
Documento disponibile
40
Codex argenteus : the Silver Bible at Uppsala / Tonnes Kleberg. - 6. rev. ed. - \ Uppsala! : Uppsala
University Library, stampa 1984. - 27 p. : ill. ; 22 cm.
N. inv.: 175 19472
Collocazione: 11L.G. MGL. 040
Documento disponibile
41
Humanismen i renessansens og barokktidens Norge / av Oskar Garstein. - [Oslo] : Oslo katedralskole,
1990. - 32 p. : ill. ; 21 cm.
N. inv.: 175 19473
Collocazione: 11L.G. MGL. 041
Documento disponibile
42
The history of IASS / Elias Bredsdorff. - Göteborg : Universitet, 1986. - 48 p. : ill. ; 21 cm.
N. inv.: 175 19474
Collocazione: 11L.G. MGL. 042
Documento disponibile
43
C.W. Eckersberg i Rom 1813-16 / red.: Dyveke Helsted, Eva Henschen og Bjarne Jørnæs. - København :
Thorvaldsens Museum, 1983.- 148 p : ill. ; 27 cm.
N. inv.: 175 19475
Collocazione: 11L.G. MGL. 043
Documento disponibile
44.3
N. inv.: 175 19476
Collocazione: 11L.G. MGL. 044 /3
Documento disponibile
3 / Jöran Mjöberg. - Lund : Gleerups, 1966. - 429 p. : ill. ; 22 cm. ((Fa parte di: Dröm och verklighet :
nordisk och utländsk skönlitteratur belyst av konst och musik i urval för det nya gymnasiet / Jöran
Mjöberg. - Lund : Gleerups, 19... - v. ; 22 cm.
45
Hemma hos författare, konstnärer, kompositörer i Norden / Finn Jor (huvudred.), Knut Ødegård (Island)
... [et. al.], foto: Jiri Havran (Danmark, Finland, Sverige, Norge) ... [et al. ], översättning från norska:
Gunilla Larsson Jor. - Stockholm : Prisma, 1999. - 240 p. : ill. ; 28 cm.
N. inv.: 175 19477
Collocazione: 11L.G. MGL. 045
Documento disponibile
46
Källkritik och historia : Norden under äldre medeltiden / Curt Weibull. - Stockholm : Aldus/Bonnier,
1964. - 253 p. ; 19 cm. (Aldus bockerna ; 108)
N. inv.: 175 19708
Collocazione: 11L.G. MGL. 046
Documento disponibile
47
Ansgars levnad / Rimbert ; \ oversatt av Gunnar Rudberg ; med historisk inledning av Nils Ahnlund!. Stockholm : Verbum, 1965. - 129 p. ; 19 cm.
N. inv.: 175 19709
Collocazione: 11L.G. MGL. 047
Documento disponibile
48
Förflutenhetens landskap : historiska essäer / Peter Englund. - 2. uppl. - Stockholm : Atlantis, 1993. - 278
p. ; 18 cm.
N. inv.: 175 19710
Collocazione: 11L.G. MGL. 048
Documento disponibile
49
Bernadotterne / Johannes Lehmann. - København: Arne Frost-Hansen, 1962. - 160 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 19711
Collocazione: 11L.G. MGL. 049
Documento disponibile
50
Camminando nell’erica fiorita : poesia contemporanea scandinava / a cura di Fulvio Ferrari. - Milano :
Lanfranchi, ©1989. - 222 p. ; 21 cm. (L’olandese volante ; 7)
N. inv.: 175 19712
Collocazione: 11L.G. MGL. 050
Documento disponibile
51
The people at the pyramid : the protestant cemetery in Rome - the “parte antica” / Carl Nylander. Uddevalla : Paul Åstrom, 1992. - P. 221-249 : ill. ; 25 cm. ((Estratto da: Docto Peregrino : Roman studies in
honour of Torgil Magnuson.
N. inv.: 175 19714
Collocazione: 11L.G. MGL. 051
Documento disponibile
52
Kungliga bibliotekets blomstringstider : tal i biblioteksflygeln på Stockholms slott den 22 september 1961
/ Av Sten G. Lindberg. - [Stockholm] : [Libris antikvariat], 1964. - 22 p. ; 23 cm.
N. inv.: 175 19715
Collocazione: 11L.G. MGL. 052
Documento disponibile
53
The ballad and oral literature / edited by Joseph Harris. - Cambridge, Mass. ; London : Harvard
university press, 1991. - VIII, 317 p. ; 22 cm. (Harvard English studies ; 17)
N. inv.: 175 19717
Collocazione: 11L.G. MGL. 053
Documento disponibile
54
Adelsböcker och Stormansbibliotek / Lindberg, Sten G., Losman, Arne. - Bålsta : [s.n.], 1969. - P. 189-240 ;
21 cm. (Skokloster-studier ; 1)
N. inv.: 175 19816
Collocazione: 11L.G. MGL. 054
Documento disponibile
55
Sagan om den stora datamaskinen : en vision / Olof Johannesson. - Lund : Albert Bonnier, 1969. - 129 p. ;
19 cm. (Delfinserien ; 337)
N. inv.: 175 19817
Collocazione: 11L.G. MGL. 055
Documento disponibile
56
Att läsa epik / Bertil Romberg. - Lund : Gleerup, 1970. - 211 p. ; 21 cm. (Skrifter utgivna av
svensklararforeningen ; 138)
N. inv.: 175 19818
Collocazione: 11L.G. MGL. 056
Documento disponibile
57
Romanen i din hand : att läsa, studera och förstå berättarkonst / Erland Lagerroth Lagerroth. - Stockholm
: Rabén & Sjögren, 1976. - 295 p. ; 19 cm. (Tema nova)
N. inv.: 175 19819
Collocazione: 11L.G. MGL. 057
Documento disponibile
58
Litteraturen i Sverige och grannländerna : läsebok i modersmålet för realskolans högre klasser med
litteraturhistoriska upplysningar samt med prov på fornisländsk, finlandssvensk, norsk och dansk
litteratur / utg. av Gunnar Lokrantz. - Stockholm : Svenska bokförlaget (Norstedt), 1956. - 298 p. ; 20 cm.
N. inv.: 175 19820
Collocazione: 11L.G. MGL. 058
Documento disponibile
58BS
Litteraturen i Sverige och grannländerna : läsebok i modersmålet för realskolans högre klasser med
litteraturhistoriska upplysningar samt med prov på fornisländsk, finlandssvensk, norsk och dansk
litteratur / utg. av Gunnar Lokrantz. - Stockholm : Svenska bokförlaget (Norstedt), 1956. - 298 p. ; 20 cm.
N. inv.: 175 19821
Collocazione: 11L.G. MGL. 058BS
Documento disponibile
59
Litteraturvetenskap : en inledning / Staffan Bergsten (red.). - Lund : Studentlitteratur, [1998]. - 190 p. ; 22
cm.
N. inv.: 175 19822
Collocazione: 11L.G. MGL. 059
Documento disponibile
60
Skud : tekstanalysen i dag / Anders Østergaard (red.) ; Charlotte Engberg... [et al.]. - København :
Amanda, 1999. - 194 p. ; 22 cm. (Amandas vidensbibliotek)
N. inv.: 175 19824
Collocazione: 11L.G. MGL. 060
Documento disponibile
61
Det moderna genombrottet i Nordens litteratur / Gunnar Ahlström. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1973.
- 306 p. ; 23 cm.
N. inv.: 175 20625
Collocazione: 11L.G. MGL. 061
Documento disponibile
62
Nordisk Poesi / red. Anders Weidar. - Goteborg : Medverkande, stampa 1984. - 1 v. ((In: Cafe existens,
nr. 22/23.
N. inv.: 175 20626
Collocazione: 11L.G. MGL. 062
Documento disponibile
63
Pittori danesi a Roma nell’Ottocento : Roma, Palazzo Braschi, novembre-dicembre 1977. - [S.l. : s.n.],
stampa 1977 (Copenaghen : Krohn). - 76 p., [19] c. di tav. : ill. ; 25 cm. ((Sul front.: Mostra organizzata dal
Ministero degli affari culturali e dal Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Comune di
Roma, in occasione della visita in Italia di Sua Maesta la regina Margrethe 2. di Danimarca e Sua Altezza
Reale il Principe consorte. - Catalogo della mostra.
N. inv.: 175 20627
Collocazione: 11L.G. MGL. 063
Documento disponibile
65
Thorvaldsen : et album for børn / Marianne Saabye. - [Copenhagen : Thorvaldsens Museum, 1970]. - 1 v.
: ill. ; 20 x 26 cm.
N. inv.: 175 20628
Collocazione: 11L.G. MGL. 065
Documento disponibile
66
La Svezia in italiano : scritti sulla Svezia e gli svedesi in lingua italiana e scritti di autore svedese tradotti
in italiano / a cura di Maria V. Kaipl Santiprosperi. - Roma : Biblioteca nazionale centrale, 1995. - 79 p. ;
30 cm. ((In testa al front.: Ambasciata di Svezia in Italia.
N. inv.: 175 20629
Collocazione: 11L.G. MGL. 066
Documento disponibile
67
Humanismen, som salt & styrka : bilder & betraktekser tillägnade Harry Järv. - Stockholm : Atlantis,
1987. - XIV, 587 p. : ill. ; 24 cm. (Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis ; 45)
N. inv.: 175 20630
Collocazione: 11L.G. MGL. 067
Documento disponibile
68
Vår svenska historia / Alf Åberg ; [illustratörer: Bo Falk ...]. - 3. uppl. - Stockholm : Natur och kultur,
©1978 (stampa 1990). - 559 p. : ill. ; 24 cm.
N. inv.: 175 20631
Collocazione: 11L.G. MGL. 068
Documento disponibile
69
Roma brucia! / Giacomo Oreglia ; prefazione: Mario Luzi ; xilografie: Sven Ljungberg ; översättning &
noter: Britt-Marie Dehn Oreglia. - Stockholm : Almlöf, ©1997. - 122 p. : ill. ; 25 cm.
N. inv.: 175 20632
Collocazione: 11L.G. MGL. 069
Documento disponibile
70
Le più belle pagine delle letterature della Scandinavia / a cura di Mario Gabrieli. - Milano : Nuova
Accademia, [1961]. - 516 p., [17] c. di tav. : ill. ; 22 cm (Thesaurus litterarum. Sez. 2, Pagine delle
letterature di tutto il mondo ; 36)
Collocazione: N. inv.: 175 20633
11L.G. MGL. 070
Documento disponibile
71.3
3: Svezia. - Milano : Edizione editoriale vita, 196?. - P. 430-665 : ill ; 24 cm. ((Sulla cop.: Estratto. ((Fa
parte di: Enciclopedia dei popoli d'Europa : opera monografica con documenti illustrativi sulla geografia
fisica, politica ed economica. Storia, letteratura, scienze, arti, artigianato, teatro, folclore, turismo e
curiosita varie / ideata e direttada Luciano Di Bona ; consiglio di redazione: Piero Caldirola ... \et al.!. Milano : Editoriale Vita. - v. : ill. ; 25 cm.
N. inv.: 175 20634
Collocazione: 11L.G. MGL. 071.3
Documento disponibile
72
Språkutveckling och språkvård / Av Johan Palmer. - Lund : C. W. K. Gleerups, 1945. - 188 p. ; 20 cm.
(Skrifter utigvna av modersmålslärarnas förening ; 64)
N. inv.: 175 20839
Collocazione: 11L.G. MGL. 072
Documento disponibile
73
Stil : översikt av stilarter, diktater och versformer / Av Paul Fröberg. - Stockholm : Ab mang. Bergvalls,
1952. - 86 p. ; 21 cm.
N. inv.: 175 20840
Collocazione: 11L.G. MGL. 073
Documento disponibile
74
Isländsk-svensk ordbok / Sven B.F. Jansson. - Gotarna : Rabén & Jögren, ©1989. - XXXIV, 437 p. ; 21 cm.
N. inv.: 175 20841
Collocazione: 11L.G. MGL. 074
Documento disponibile
75
Svenska studier från runtid till nutid : tillägnade Carl Ivar Ståhle på 60-årsdagen den 27 juni 1973 / Carl
Ivar Ståhle. - Stockholm : Esselte studium, 1973. - 250 p. ; 19 cm. (Skrifter utgivna av Nämnden för
svensk sprakvard ; 48)
N. inv.: 175 20842
Collocazione: 11L.G. MGL. 075
Documento disponibile
76
Substantivböjningen i västerbottens folkmål / av Seth Larsson. - Uppsala : Appelberg, 1929. - 221 p. ; 24
cm.
N. inv.: 175 20843
Collocazione: 11L.G. MGL. 076
Documento disponibile
77
Hemming gadhs sprak. 1-2 / av Seth Gustafson. - Lund : Bloms, 1950. - 133 p. ; 25 cm. (Lundastudier i
nordisk sprakvetenskap ; 6)
N. inv.: 175 20844
Collocazione: 11L.G. MGL. 077
Documento disponibile
78
Den poetiska Eddan / översättning av Björn Collinder. - 2., omarbetade uppl. - Stockholm : Forum, 1964.
- 346 p. ; 19 cm. (Forumbiblioteket)
N. inv.: 175 20845
Collocazione: 11L.G. MGL. 078
Documento disponibile
79
Språk som bro och barriär / Urban Ohlander. - Stockholm : LiberFörlag, 1977. - 241 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 20846
Collocazione: 11L.G. MGL. 079
Documento disponibile
80
Norsk språklære for svensker / Einar Lundeby. - 4. opl. - Lund : Gleerup, 1955. - 116 p. ; 20 cm.
N. inv.: 175 20847
Collocazione: 11L.G. MGL. 080
Documento disponibile
81
Dansk sproglære for svenskere / Niels Nielsen, Poul Lindegård Hjort. - Lund : Gleerup, 1971. - 117 p. ; 22
cm.
N. inv.: 175 20848
Collocazione: 11L.G. MGL. 081
Documento disponibile
82
Appunti di grammatica e ligua danesi / Carlo Merolli. - Roma : Bulzoni, 1977. - 118 p. ; 21 cm.
N. inv.: 175 20849
Collocazione: 11L.G. MGL. 082
Documento disponibile
83
Vårt svenska språk / av Elias Wessén. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1968. - 223 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 20850
Collocazione: 11L.G. MGL. 083
Documento disponibile
84
Om spraket i de svenska bibeloversattningarna, 1526-1541 / av Gunar Sjogren. - Lund : C. W. K. Gleerup,
1949. - 159 p. ; 8. (Stockholm studies in Scandinavian philology ; 7)
N. inv.: 175 20851
Collocazione: 11L.G. MGL. 084
Documento disponibile
85.1
1: Text. - 4. umgearbeite Aufl. / von Hans Kuhn. - Heidelberg : Winter, 1962. - XII, 339 p. ; 20 cm. ((Fa
parte di: Edda : die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmalern / herausgegeben von
Gustav Neckel. - Heidelberg : Winter. - v. ; 20 cm.
N. inv.: 175 20852
Collocazione: 11L.G. MGL. 085 /1
Documento disponibile
86
Racconti popolari e fiabe islandesi / introduzione, traduzione dall’islandese e note di Gianna Chiesa
Isnardi. - Milano : Bompiani, 2004. - 302 p. : ill. ; 20 cm. (Tascabili Bompiani ; 884)
N. inv.: 175 20853
Collocazione: 11L.G. MGL. 086
Documento disponibile
87.1
1: Voluspa havamal / udgivet af Jon Helgason. - 2. udgave 3. uaendrede oplag. - Kobenhavn :
Munksgaards forlag ; Oslo : Dreyers forlag ; Stockholm : Svenska bokforlaget, 1964. - XVII, 46 p. ; 21 cm.
(Nordisk filologi. Serie A: Tekster ; 4) ((Fa parte di: Eddadigte / udgivet J. Helgason. - 2. udgave. Kobenhavn <etc.> : Munksgaard, 1964. - v. ; 8.
N. inv.: 175 20854
Collocazione: 11L.G. MGL. 087.1
Documento disponibile
88
Ilddåben : en roman om Regner Lodbrog og hans sønner / Jónas Kristjánsson ; oversat af Erik
Sønderholm. - København : Rhodos, ©1989. - 358 p. ; 24 cm.
N. inv.: 175 20855
Collocazione: 11L.G. MGL. 088
Documento disponibile
89
The Saga of Viga Glum / Translated and introduced by Alan Boucher. - Reykjavik : Iceland review,
©1986. - 95 p. ; 21 cm. (Iceland review Saga series)
N. inv.: 175 20866
Collocazione: 11L.G. MGL. 089
Documento disponibile
90
Solarljod : tyding og tolkingsgrunnlag / Bjarne Fidjestol. - Bergen <etc.> : Universitetsforlaget, c1979. - 73
p. ; 21 cm. (Nordisk institutts skriftserie ; 4)
N. inv.: 175 20867
Collocazione: 11L.G. MGL. 090
Documento disponibile
91
Att förstå varandra i Norden : språkråd till nordbor i nordiskt samarbete : en handledning / utgiven av
Nordiska rådet, Nordiska språksekretariatet och Nordiska språk- och informationscentret. - [Stockholm]
: [Liber distribution], 1986. - 49 p. ; 23 cm.
N. inv.: 175 20868
Collocazione: 11L.G. MGL. 091
Documento disponibile
92
Våra namnsdagar : historisk översikt av almanackans namnlängd : förslag till nya namnsdagar :
praktiska råd vid val av förnamn / Roland Otterbjörk ; vinjetter av Hasse Erikson Otterbjörk. Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1966. - 154 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 20869
Collocazione: 11L.G. MGL. 092
Documento disponibile
93
Nya vägar inom språkforskningen : en orientering i modern lingvistik / av Bertil Malmberg Malmberg. 3. bearb. och utök. uppl. - Stockholm : Svenska bokförlaget : Norstedts, 1966. - [9] c. di tav., 299 p. ; 22
cm. (Scandinavian university books)
N. inv.: 175 20877
Collocazione: 11L.G. MGL. 093
Documento disponibile
94
Runsvenska namnstudier / av Evert Salberger. - Stockholm : Almqvist & Wiksell international, 1978. 223 p ; 24 cm (Stockholm studies in Scandinavian philology ; 13)
N. inv.: 175 20878
Collocazione: 11L.G. MGL. 094
Documento disponibile
95
Manuale di fonetica della lingua svedese : confronti con l’italiano / Yrja Haglund. - Firenze : Alinea, \
1997!. - 77 p. : ill. ; 24 cm. ((Seguono appendici. (Lingue d’Europa ; 1)
N. inv.: 175 20879
Collocazione: 11L.G. MGL. 095
Documento disponibile
96
Når barn erobrar språket : ulike perspektiv på barns språkutvikling / Synnøve Matre og Eva Maagerø
(red.). - Kristiansand : Høyskoleforlaget i samarbeid med Høgskolen i Agder, 2003. - 285 p. : ill. ; 24 cm.
(Forskningsserien ; 41)
N. inv.: 175 20880
Collocazione: 11L.G. MGL. 096
Documento disponibile
97
Angeli dell’universo / Einar Már Gudmundsson ; introduzione di Fulvio Ferrari. - Milano : Iperborea,
[1997]. - 202 p. ; 20 cm. (Iperborea ; 68)
N. inv.: 175 20881
Collocazione: 11L.G. MGL. 097
Documento disponibile
98
Saga di Egill il Monco / introduzione e cura di Fulvio Ferrari. - Milano : Iperborea, \ 1995!. - 107 p. ; 20
cm. ((Trad. di F. Ferrari. (Iperborea ; 53)
N. inv.: 175 20882
Collocazione: 11L.G. MGL. 098
Documento disponibile
99
Havamal / omsett av Ivar Mortensson-Egnund ; illustrert av Hans Gerhard Sorensen. - 8. utgava. - Oslo :
Det Norske Samlaget, 1992. - 63 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 20883
Collocazione: 11L.G. MGL. 099
Documento disponibile
100
Stil : Översikt av språkutveckling, stilarter, diktarter och versformer / Paul Fröberg. - 3., omarbetade och
utökade uppl. - Stockholm : Bergvall, 1967. - 204 p. ; 20 cm.
N. inv.: 175 20884
Collocazione: 11L.G. MGL. 100
Documento disponibile
101
Studier över ortnamnen i Kållands härad / av Sven Friberg. - Uppsala : [Thule], 1938. - 144 p. : ill. ; 25 cm.
(Nomina Germanica : arkiv for germansk namnforskning ; 5)
N. inv.: 175 20885
Collocazione: 11L.G. MGL. 101
Documento disponibile
102
Elias Wessén : 15 april 1954. - Lund : Carl Bloms, 1954. - XI, 255 p. : ill. ; 24 cm.
N. inv.: 175 20886
Collocazione: 11L.G. MGL. 102
Documento disponibile
103
Fornnordiska verb med substantivisk forled : ett bidrag till nordisk ordbildningslara / av Ake
Akermalm. - Lund : C. Blom, 1955. - XV, 258 p. ; 25 cm. (Stockholm studies in Scandinavian philology ;
12)
N. inv.: 175 20887
Collocazione: 11L.G. MGL. 103
Documento disponibile
104
Medeltida skrift- och språkkultur : nordisk medeltidsliteracy i ett diglossiskt och digrafiskt perspektiv II
: nio föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1992 / redaktör: Inger Lindell ; med en
inledning av Barbro Söderberg Lindell. -Stockholm : Sällsk. Runica et mediævalia, 1994. - 228 : ill. ; 21
cm. (Runica et mediaevalia. Opuscula ; 2)
N. inv.: 175 20888
Collocazione: 11L.G. MGL. 104
Documento disponibile
105
Friddjófs saga ins froekna / Herausgegeben von Ludvig Larsson. - Halle a. S. : Max Niemeyer, 1901. - 56
p. ; 24 cm. (Altnordische Saga-Bibliothek ; 9)
N. inv.: 175 20889
Collocazione: 11L.G. MGL. 105
Documento disponibile
106
Il muschio grigio arde / Thor Vilhjálmsson ; postfazione di Massimo Rizzante. - Milano : Iperborea,
[2002]. - 293 p. ; 20 cm. ((Trad. dall’islandese di Silvia Cosimini. (Iperborea ; 108)
N. inv.: 175 20890
Collocazione: 11L.G. MGL. 106
Documento disponibile
107
Saga di Hrafnkell : godi del dio Freyr / introduzione e cura di Maria Cristina Lombardi. - Milano :
Iperborea, \ 1997!. - 99 p. ; 20 cm. ((Trad. di Maria Cristina Lombardi. (Iperborea ; 64)
N. inv.: 175 20891
Collocazione: 11L.G. MGL. 107
Lo stato della copia non consente il prestito
108
Saga di Ragnarr / introduzione e cura di Marcello Meli. - Milano : Iperborea, [1993]. - 139 p. ; 20 cm.
(Iperborea ; 39)
N. inv.: 175 20892
Collocazione: 11L.G. MGL. 108
Documento disponibile
109
Saga di Oddr l’arciere / introduzione e cura di Fulvio Ferrari. - Milano : Iperborea, \ 1994!. - 166 p. ; 20
cm. ((Trad. dall’islandese antico di Fulvio Ferrari. (Iperborea ; 43)
N. inv.: 175 20893
Collocazione: 11L.G. MGL. 109
Documento disponibile
110
Svensken i Danmark : en språklig hjälpreda / Sten Malmström. - 5., omarb. uppl. - Stockholm : Rabén &
Sjögren, 1971. - 56 p. ; 19 cm. (Nordens serie ; 29)
N. inv.: 175 21017
Collocazione: 11L.G. MGL. 110
Documento disponibile
111
1900-talssvenska / Bertil Molde, Carl Ivar Ståhle. - Stockholm : Läromedelsförl. : 1970. - 77 p. ; 19 cm.
(Skrifter utgivna av Nämnden för svensk sprakvard ; 37)
N. inv.: 175 21018
Collocazione: 11L.G. MGL. 111
Documento disponibile
112
Likt och olikt i de skandinaviska språken / Gösta Bergman Bergman. - 3. uppl. - Stockholm :
Föreningarna Nordens förbund, 1971. - 52 p. ; 19 cm. (Nordens serie ; 36)
N. inv.: 175 21019
Collocazione: 11L.G. MGL. 112
Documento disponibile
113
Spraket och manniskan : tankar om sprak och sprakforskning / Bertil Malmberg. - Stockholm : Aldus ;
Bonniers, 1964. - 195 p. ; 19 cm. (En Aldusbok ; 100)
N. inv.: 175 21020
Collocazione: 11L.G. MGL. 113
Documento disponibile
114
Laxdaela saga : la saga della gente della valle del fiume del salmone / a cura di Guorun S. Siguroardottir.
- Milano : Ariele, 1995. - 216 p. : ill. ; 19 cm. (Letteratura islandese)
N. inv.: 175 21021
Collocazione: 11L.G. MGL. 114
Documento disponibile
115
Antiche saghe islandesi / introduzione, traduzione e note di Marco Scovazzi. - Varese : Soc. tip. Multa
paucis, [1963?]. - XVI, 321 p. ; 21 cm. ((Contiene: Eyrbyggja saga ; Eiriks saga rauda ; Vatnsdoela saga.
N. inv.: 175 21022
Collocazione: 11L.G. MGL. 115
Documento disponibile
116
Motiver : prosa i udvalg / Christian Elling. - København : Gyldendal, 1963. - 222 p. ; 19 cm. (Gyldendals
ugleboger ; 61)
N. inv.: 175 21023
Collocazione: 11L.G. MGL. 116
Documento disponibile
117
Danske digtere : læsestykker / H. Bæk. - 7. opl. - København : Jul. Gjellerups Forlag, 1923. - 132 p. ; 20
cm.
N. inv.: 175 21024
Collocazione: 11L.G. MGL. 117
Documento disponibile
118
Løgneren / Martin A. Hansen. - København : Gyldendal, 1950. - 157 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 21025
Collocazione: 11L.G. MGL. 118
Documento disponibile
119
Arabesk / Jens Peter Jacobsen ; antologia poetica curata da Alessandro Fambrini. - Pisa : Giardini editori
e stampatori, [1986]. - 185 p. ; 21 cm. ((Trad. italiana a fronte. (Biblioteca scandinava di studi, ricerche e
testi ; 1)
N. inv.: 175 21026
Collocazione: 11L.G. MGL. 119
Documento disponibile
120
Martin A. Hansen fortæller / inledning av Ole Wivel ; med ordförklaringar, förslag till arbetsuppgifter,
litteraturförteckning och förslag till fritidsläsning av Rune Karlsson. - Stockholm : Svenska bokförlaget ;
Bonnier, 1962. - 129 p. ; 20 cm. (Skonlitteratur i skolan)
N. inv.: 175 21027
Collocazione: 11L.G. MGL. 120
Documento disponibile
121
Språkhistoriska undersökningar om svensk akcent / af Axel Kock. - Lund : Gleerup, 1878. - 211 p. ; 19
cm.
N. inv.: 175 21028
Collocazione: 11L.G. MGL. 121
Documento disponibile
122
Passeggiata nella notte di Capodanno / Hans Christian Andersen ; con incisioni di Mirando Haz ;
traduzione di Anna Cambieri. - Bergamo : P. Lubrina, 1987. - 163 p. : ill. ; 21 cm. ((Ed. comprensiva di 50
esempl. num. 1-50, con acquaforte originale di Mirando Haz. (Trompe-l’oeil ; 3)
N. inv.: 175 21029
Collocazione: 11L.G. MGL. 122
Documento disponibile
123
Ingen kender natten / H. C. Branner. - Copenhagen : Gyldendal, 1955. - 312 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 21030
Collocazione: 11L.G. MGL. 123
Documento disponibile
124
Hjortens Flugt : et digt / Christian Winther. - København : Gyldendal, 1948. - 333 p. ; 18 cm.
N. inv.: 175 21031
Collocazione: 11L.G. MGL. 124
Documento disponibile
125
Dansk-norsk-svenk ordbok / Av Nat. Beckman. - Fjärde uppl. - Stockholm : P. A. Norstedt & Söner, 1923.
- 262 p. ; 18 cm.
N. inv.: 175 21032
Collocazione: 11L.G. MGL. 125
Documento disponibile
126
Studier i språkets konst / av Josua Mjöberg. - Lund : Gleerup, 1939. - 211 p. ; 20 cm.
N. inv.: 175 21033
Collocazione: 11L.G. MGL. 126
Documento disponibile
127
Vara folkmal / av Elias Wessen. - Stockholm : Fritzes, stampa 1935. - 95 p. ; 20 cm.
N. inv.: 175 21034
Collocazione: 11L.G. MGL. 127
Lo stato della copia non consente il prestito
128
Släktnamn i Norden : med uttalsuppgifter. - Stockholm : Esselte studium, 1977. - 70 p. ; 19 cm. (Skrifter
utgivna av Svenska spraknamnden ; 60)
N. inv.: 175 21035
Collocazione: 11L.G. MGL. 128
Documento disponibile
129
Skrivregler / [Svenska språknämnden]. - 5. uppl. - Stockholm : Svenska Bokförl./Norstedt, 1960. - 42 p. ;
20 cm. (Skrifter utgivna av Svenska spraknamnden ; 4)
N. inv.: 175 21036
Collocazione: 11L.G. MGL. 129
Documento disponibile
130
Om det tyska inflytandet på svenskt språk under medeltiden / Elias Wessén. - 2. uppl. - Stockholm:
Svenska Bokförlaget ; Nordstedts, 1956. - 51 p. ; 19 cm. (Skrifter utgivna av Nämnden för svensk
sprakvard ; 12)
N. inv.: 175 21037
Collocazione: 11L.G. MGL. 130
Documento disponibile
131
Språkriktighet och stil / Elias Wessén. - 2. uppl. - Stockholm : Norstedt, 1964. - 37 p. ; 20 cm. (Skrifter
utgivna av Nämnden för svensk sprakvard ; 18)
N. inv.: 175 21038
Collocazione: 11L.G. MGL. 131
Documento disponibile
132
Tendenser till fastare meningsbyggnad i prosatexter fran svensk stormaktstid : en stilhistorisk studie / av
Bengt Heuman. - Uppsala : Institutionen för nordiska språk vid Uppsala univ., 1960. - 135 p. (Skrifter
utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet ; 7)
N. inv.: 175 21039
Collocazione: 11L.G. MGL. 132
Documento disponibile
133
Språkdebatten 1969-1970 / sammanfattad och kommenterad av Roland Edwardsson. - Stockholm :
Utbildningsförlaget, 1970. - 118 p. ; 19 cm. (Tema)
N. inv.: 175 21040
Collocazione: 11L.G. MGL. 133
Documento disponibile
134
Språkstruktur : [den moderna språkforskningens metoder och problemställningar! / Bengt Sigurd. Stockholm : Wahlstrom & Widstrand, 1967. - 151 p. ; 19 cm. (W & W serien ; 178)
N. inv.: 175 21041
Collocazione: 11L.G. MGL. 134
Documento disponibile
135
Slang och hemliga språk / Gösta Bergman. - Stockholm : Prisma, 1964. - 101 p. ; 19 cm. (Prismaserien)
N. inv.: 175 21042
Collocazione: 11L.G. MGL. 135
Documento disponibile
136
Norsk sproghistorie / av Didrik Arup Seip. - Kristiania : Aschehoug, 1920. - 64 p. ; 21 m.
N. inv.: 175 21043
Collocazione: 11L.G. MGL. 136
Lo stato della copia non consente il prestito
137
Uttalsundervisning : teori och metodik / Bertil Malmberg. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1967. - 240
p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 21044
Collocazione: 11L.G. MGL. 137
Documento disponibile
138
Grunddragen av den fornsvenska grammatiken : till den akademiska undervisningens tjänst / av Adolf
Noreen. - 2., rev. uppl. - Stockholm : Norstedt, 1918. - 84 p. ; 23 cm.
N. inv.: 175 21045
Collocazione: 11L.G. MGL. 138
Documento disponibile
139
De nordiska språken / Av Elias Wessén. - 7. uppl. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1965. - 136 p. ; 24
cm. (Nordiskt kursbibliotek)
N. inv.: 175 21046
Collocazione: 11L.G. MGL. 139
Documento disponibile
140.1
1: Ljudlara och ordbojningslara / av Elias Wessen. - Stockholm <etc.> : ALmqvist & Wiksell, 1965. - 271 p.
; 24 cm. ((Fa parte di: Svensk sprakhistoria. - Stockholm [etc.] : Almqvist & Wiksell. - 3 v. ; 25 cm.
N. inv.: 175 21049
Collocazione: 11L.G. MGL. 140.1
Documento disponibile
104.2
2: Ordbildningslara / av Elias Wessen. - 4. uppl. - Stockholm [etc.] : Almqvist & Wiksell, 1965. - 173 p. ; 24
cm. ((Fa parte di: Svensk sprakhistoria. - Stockholm [etc.] : Almqvist & Wiksell. - 3 v. ; 25 cm.
N. inv.: 175 21050
Collocazione: 11L.G. MGL. 140.2
Documento disponibile
141
Stil : översikt av språkutveckling, stilarter, diktarter och versformer / Paul Fröberg. - 2., utökade uppl. Stockholm : Bergvall, 1961. - 159 p. ; 21 cm.
N. inv.: 175 21051
Collocazione: 11L.G. MGL. 141
Documento disponibile
142
Innforing i sprogvidenskap / Carl Hj. Borgstrom. - 3. opplag. - Oslo ; Bergen: Universitetsforlaget ; Lund
: Gleerup, 1963. - 183,[2] c. di tav. ; 24 cm.
N. inv.: 175 21052
Collocazione: 11L.G. MGL. 142
Documento disponibile
143
Några hyll(nings)centimeter : festskrift till Folke Sandgren den 15 februari 1998. - Stockholm : Kungl.
biblioteket, 1998. - 506 p. : ritr. ; 24 cm + 1 c. ( Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis ; 58)
N. inv.: 175 21059
Collocazione: 11L.G. MGL. 143
Documento disponibile
144
Symboler och tecken : förkortad upplaga av De heliga tecknens hemlighet / Frithiof Dahlby. - Stockholm
: Verbum, 1968. - 125 p. ; 19 cm.
N. inv.: 175 21060
Collocazione: 11L.G. MGL. 144
Documento disponibile
145
The monarchy in Sweden / [Jörgen Weibull, Carl-Fredrik Palmstierna and Björn Tarras-Wahlberg]. Stockholm : Swedish inst. [Sv. inst.], 1981. - 22 p. : ill. ; 21 cm.
N. inv.: 175 21061
Collocazione: 11L.G. MGL. 145
Documento disponibile
146
Från Sveriges storhetstid : franske legationssekreteraren Charles Ogiers dagbok under ambassaden i
Sverige 1634-1635 / Inledning av Brynolf Hellner. - Stockholm : Nordiska mus. : 1978. - 139 p. ; 22 cm.
(Resa i Sverige)
N. inv.: 175 21062
Collocazione: 11L.G. MGL. 146
Documento disponibile
147
Karl XI : en biografi / Göran Rystad. - Lund : Historiska media, 2003. - 395 p. ; 18 cm. (Svenska regenter)
N. inv.: 175 21063
Collocazione: 11L.G. MGL. 147
Documento disponibile
148
Il culto di S. Lucia in Svezia e Scandinavia / Angelo Tajani. - Siracusa : A cura della Azienda autonoma
turismo e della Deputazione della Cappella di S. Lucia, stampa 1994. - 76 p. : ill. ; 24 cm.
N. inv.: 175 21064
Collocazione: 11L.G. MGL. 148
Documento disponibile
149
Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften : Beiträge zur europäischen
Bibliotheksgeschichte / von Christian Callmer. - Stockholm : Königliche Bibliothek, 1977. - 270 p. ; 24 cm.
(Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis ; 30)
N. inv.: 175 21065
Collocazione: 11L.G. MGL. 149
Documento disponibile
150
Ab aquilone : nordic studies in honour and memory of Leonard E. Boyle, O.P. / edited by Marie-Louise
Roden. - Stockholm : Swedish National Archives ; Rome : Swedish Institute in Rome, 1999. - 272 p. : ill. ;
25 cm. ((Testi in inglese, tedesco, italiano e francese. (Suecoromana ; 6) (Skrifter utgivna av Riksarkivet ;
14)
N. inv.: 175 21066
Collocazione: 11L.G. MGL. 150
Documento disponibile
151
27: Storia delle letterature nordiche / Marco Scovazzi. - Milano : Fratelli Fabbri, c1970. - 160 p. : ill. ; 23
cm. ((Fa parte di: Letteratura universale / a cura di Luigi Santucci. - Milano : Fabbri. - v. ; 23 cm.
N. inv.: 175 21067
Collocazione: 11L.G. MGL. 151
Documento disponibile
152
28: Antologia delle letterature nordiche / Marco Scovazzi. - Milano : Fabbri, ©1970. - 397 p. ; 23 cm. ((Fa
parte di: Letteratura universale / a cura di Luigi Santucci. - Milano : Fabbri. - v. ; 23 cm.
N. inv.: 175 21068
Collocazione: 11L.G. MGL. 152
Documento disponibile
153.1
Fyrri hluti:. - 1994. - XXXII, 414 p. ; 24 cm. ((Fa parte di: Sagnading : helgath Jonasi Kristjanssyni
sjotungum 10. april 1994 / \Ritnefnd Gisli Sigurthsson, Guthrun Kvaran, Sigurgeir Steingrimsson!. Reykjavik : Hith islenska bokmenntafelag, 1994. - 2 v. ; 24 cm
N. inv.: 175 21399
Collocazione: 11L.G. MGL. 153 /1
Documento disponibile
153.2
Sithari hluti:. - 1994. - P. 415-853 ; 24 cm. ((Fa parte di: Sagnading : helgath Jonasi Kristjanssyni
sjotungum 10. april 1994 / \Ritnefnd Gisli Sigurthsson, Guthrun Kvaran, Sigurgeir Steingrimsson!. Reykjavik : Hith islenska bokmenntafelag, 1994. - 2 v. ; 24 cm
N. inv.: 175 21400
Collocazione: 11L.G. MGL. 153 /2
Documento disponibile
154
Den isländska sagan / av Peter Hallberg. - 2. uppl., 3. tr. - Stockholm : Esselte studium, 1979. - 152 p. ; 20
cm. (Verdandis skriftserie ; 6)
N. inv.: 175 21401
Collocazione: 11L.G. MGL. 154
Documento disponibile
155
Tor, Hravnkel och andra : några isländska berättelser / utg. av Sven B.F. Jansson. - Stockholm :
Föreningen Norden, 1966. - 105 p. ; 19 cm.Book
N. inv.: 175 21402
Collocazione: 11L.G. MGL. 155
Documento disponibile
156
Sögn i sjon : miðaldabekur islands : hatiðarsyning handrita sem afhent hafaverið i Stofnun Arna
Magnussonar a islandi ur Det arnamagneanske Institut ogDet kongelige Bibliotek i Kaupmammahöfn,
1971-1997 / [hönnun og uppsetningsyningar: Steinþor Sigurðsson ; ljosmyndir: Johanna Olafsdottir ;
dönsk þyðing: Petyr Rasmussen ; ensk þyðing: Jeffrey Cosser]. - [Reykjavik] : Stofnun Arna
Magnussonar, 1997. - 28 p. : ill. ; 27 cm.
N. inv.: 175 21404
Collocazione: 11L.G. MGL. 156
Documento disponibile
157
Handritaspegill / Jónas Kristjánsson. - Reykjavík : Hid íslenska bókmenntafélag, 1993. - 144 p. : ill. ; 27
cm.
N. inv.: 175 21405
Collocazione: 11L.G. MGL. 157
Documento disponibile
158
Den fornisländska poesien / Peter Hallberg. - Stockholm : Svenska bokförlaget (Bonnier), 1962. - 187 p. ;
20 cm. (Verdandis skriftserie ; 20)
N. inv.: 175 21407
Collocazione: 11L.G. MGL. 158
Documento disponibile
159
Poetry in the scandinavian middle ages : preprints : the seventh international saga conference, Spoleto,
4-10 September 1988. - Spoleto : Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 1988. - 348 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 21408
Collocazione: 11L.G. MGL. 159
Documento disponibile
160
Islandia : Malmö 26.4-10.5 1973. - Malmö : Malmö museum, 1973. - 47 p. : ill. ; 21 cm.
N. inv.: 175 21409
Collocazione: 11L.G. MGL. 160
Documento disponibile
161
Sveamålen och de svenska dialekternas indelning / af Bengt Hesselman. - Uppsala : K. W. Appelberg,
1905. - 71 p. ; 23 cm.
N. inv.: 175 21410
Collocazione: 11L.G. MGL. 161
Documento disponibile
162
Stilblommor och grodor : fynd på språkets gröna ängar / av Albert Holmkvist. - Göteborg : Västra
Sverige, 1974. - 231 p. ; 21 cm.
N. inv.: 175 21412
Collocazione: 11L.G. MGL. 162
Documento disponibile
163
Altisländisches elementarbuch / von Andreas Heusler. - 2. Aufl. - Heidelberg : C. Winter, 1921. - XII, 247
p. ; 20 cm. (Germanische Bibliothek Abt. 1., Sammlung germanischer elementar und handbucher. Reihe
1., Grammatiken ; 3)
N. inv.: 175 21413
Collocazione: 11L.G. MGL. 163
Documento disponibile
164
Norskt och danskt uttal : de viktigaste avvikelserna från svenskan / Birger Brinck-Lund, Ingrid
Bruzelius. - Lund : Gleerup, 1941. - 4 p. ; 19 cm. (Skrifter utgivna av Modersmalslararnas forening ; 55)
N. inv.: 175 21414
Collocazione: 11L.G. MGL. 164
Documento disponibile
165
Språket i lagar och andra författningar / PM GE, BM. - Stockholm : Statsrådsberedningen, 1967. - 41 p. ;
21 cm.
N. inv.: 175 21415
Collocazione: 11L.G. MGL. 165
Documento disponibile
166
Dansk-svensk ordlista / Poul Lindegård Hjorth, Bengt Sigurd. - 4. tr.Lund : Gleerup, 1966. - 143 p. ; 19
cm.
N. inv.: 175 21489
Collocazione: 11L.G. MGL. 166
Documento disponibile
167
Vara ord deras uttal och ursprung. - Stockholm : Svenska Bokforlaget, 1963. - 502 p. ; 16. (Namnden for
svensk sprakvard kortfattad etymologisk ordbok)
N. inv.: 175 21490
Collocazione: 11L.G. MGL. 167
Documento disponibile
168
Till Nils Hänninger : 27.5.1952 / [redaktion Kurt Falck ... ; i festskriften medverkar Erik Andersen ...]. Stockholm : Svenska Bokförl., 1952. - 241 p. ; 24 cm.
N. inv.: 175 21491
Collocazione: 11L.G. MGL. 168
Documento disponibile
169
Nordisk kunstnerliv i Rom / Francis Bull. - Oslo : Gyldendal, 1960. - 263 p. : ill. ; 28 cm.
N. inv.: 175 21560
Collocazione: 11L.G. MGL. 169
Documento disponibile
170
Bertel Thorvaldsen : la vita e l’opera dello scultore / di Bjarne Jørnaes. - Roma : De Luca, \ 1997!. - 263 p. :
ill. ; 25 cm.
N. inv.: 175 21561
Collocazione: 11L.G. MGL. 170
Documento disponibile
171
Kulturrådet : Statens kulturråd informerar. - Stockholm : Statens kulturråd ; 1988-2000.
N. inv.: 175 21562
Collocazione: 11L.G. MGL. 171
Documento disponibile
172
C’è qualcosa di meraviglioso nel Regno di Danimarca / Arne Melchior ; traduzione di Helle Pia Hansen.
- Genova : Pirella, 1992. - 131 p. : ill. ; 24 cm.
N. inv.: 175 21563
Collocazione: 11L.G. MGL. 172
Documento disponibile
173
The Constitution of Sweden : the fundamental laws and the riskdag act / with an introduction by Erik
Holmberg and Nils Stjernquist ; revised translation by Ray Bradfield. - Stockholm : Sveriges riksdag,
2000. - 208 p. ; 25 cm.
N. inv.: 175 21564
Collocazione: 11L.G. MGL. 173
Documento disponibile
174
Memorie autobiografiche della beata madre M. Elisabetta Hesselblad, 1870-1957. - Roma : Curia
generalizia casa di santa Brigida, stampa 2000. - 139 p. : ill. ; 24 cm.
N. inv.: 175 21565
Collocazione: 11L.G. MGL. 174
Documento disponibile
175
La Svezia e Roma: quattro momenti della cultura svedese a Roma : Palazzo Braschi, novembre 1980 /
[redazione del catalogo: Margareta Winqvist, Gemma Cortese di Domenico]. - Roma : F.lli Palombi, 1980.
- 104 p. : ill. ; 21 cm (( Catalogo della Mostra. - In testa al front.: SPQR, Assessorato alla cultura;
Ambasciata di Svezia.
N. inv.: 175 21566
Collocazione: 11L.G. MGL. 175
Documento disponibile
176
Johan Bravo : en skandinav i Rom / Martha Testa. - Lynge : Bogan, 1993. - 125 p. : ill. ; 21 cm.
N. inv.: 175 21567
Collocazione: 11L.G. MGL. 176
Documento disponibile
177
Thorvaldsen : l’ambiente, l’influsso, il mito / a cura di Patrick Kragelund e Mogens Nykjaer. - Roma :
L’Erma di Bretschneider, 1991. - 236 p. : ill. ; 29 cm (Analecta Romana Instituti Danici. Supplementum ;
18)
N. inv.: 175 21568
Collocazione: 11L.G. MGL. 177
Documento disponibile
178
Sor for Alpene nord for Po : reisenotater fra tolv italienske byer / Trond Berg Eriksen ; bilder av Thor
Furulund. - 2. opplag. - [S. l.! : Aschehoug, 1998. - 372 p. : ill. ; 27 cm.
N. inv.: 175 21569
Collocazione: 11L.G. MGL. 178
Documento disponibile
179
Il re del mare / Gianna Chiesa Isnardi. - Rimini : Il Cerchio Iniziative Editoriali, c1995. - 108 p. ; 24 cm.
N. inv.: 175 21570
Collocazione: 11L.G. MGL. 179
Documento disponibile
180
Mitologia nordica : saggio / Luigi Lun. - Roma : Faro, stampa 1945. - 394 p. ; 20 cm. (Civiltà
mediterranea. Letteratura ; 20)
N. inv.: 175 21571
Collocazione: 11L.G. MGL. 180
Documento disponibile
181
Skalholtsstadur : stutt leidsögn um stadinn og sögu hans / Sigurbjörn Einarsson. - Reykjavik :
Kirkjustjornin gaf ut, 1963. - 20 p. : ill. ; 19 cm.
N. inv.: 175 21572
Collocazione: 11L.G. MGL. 181
Documento disponibile
183
Nordiska myter : [de gamla myterna om Oden, Tor och Frej ...] / Vilhelm Grönbech ; bildval och
bildtexter av Maj Odelberg ; [övers.: Viola Robertson]. - Stockholm : Natur och kultur, 1978. - 153 p. : ill. ;
21 cm. (Natur och kultur-serien ; 4)
N. inv.: 175 21574
Collocazione: 11L.G. MGL. 183
Lo stato della copia non consente il prestito
184
Terra di ghiaccio : arte e civilta dell’Islanda : Torino, Museo nazionale della montagna “Duca degli
Abruzzi”, 19 aprile-18 giugno 1989. - Torino : Museo nazionale della montagna “Duca degli Abruzzi” :
CAI, Sezione di Torino, 1989. - 176 p. : ill. ; 21 x 21 cm. (Cahier Museomontagna ; 65)
N. inv.: 175 21575
Collocazione: 11L.G. MGL. 184
Documento disponibile
185
Storia della Svezia / Ingvar Andersson ; traduzione di Giacomo Oreglia. - Stockholm : Istituto svedese,
1953. - 42 p. : ill. ; 20 cm.
N. inv.: 175 21576
Collocazione: 11L.G. MGL. 185
Documento disponibile
186
La polvere nel vento : per Ludovica Koch. - Napoli : Intercontinentalia, 1999. - 260 p. ; 23 cm. ((In testa al
front.: Istituto universitario orientale, Dipartimento di studi letterari e linguistici dell’Occidente. (Annali)
N. inv.: 175 21577
Collocazione: 11L.G. MGL. 186
Documento disponibile
187
L’utopia degli iperborei / Martino Menghi. - Milano : Iperborea, [1998]. - 115 p. : ill. ; 20 cm. (Iperborea
saggi ; 1)
N. inv.: 175 21579
Collocazione: 11L.G. MGL. 187
Documento disponibile
188
När Sverige blev europeiskt : till frågan om Sveriges kristnande / Carl Fredrik Hallencreutz. - Stockholm
: Natur och kultur, 1993. - 111 p. ; 21 cm. (Vitterhetsakademiens skriftserie om Europa)
N. inv.: 175 21581
Collocazione: 11L.G. MGL. 188
Documento disponibile
189
Scandinavia / Enzo Biagi ; disegni di Ferenc Pinter. - Milano : Rizzoli, 1977. - 235 p. : ill. ; 23 cm. (La
geografia di Biagi ; 5)
N. inv.: 175 21583
Collocazione: 11L.G. MGL. 189
Documento disponibile
190
Ísland á 19. öld : leidangrar og listamenn / Frank Ponzi. - Reykjavík : AB, ©1986. - 159 p. ; 27 cm.
N. inv.: 175 21594
Collocazione: 11L.G. MGL. 190
Documento disponibile
191
Roma com’era nei dipinti degli artisti danesi dell’Ottocento : un inedito e sorprendente ritratto della
Citta Eterna vista con gli occhi dei pittori riuniti attorno a Thorvaldsen che la conobbero, l’amarono e la
immortalarono / Harald Peter Olsen. - Roma : Newton Compton, 1985. - 211 p. : ill. ; 27x27 cm
(Quest’Italia ; 82)
N. inv.: 175 21595
Collocazione: 11L.G. MGL. 191
Documento disponibile
192
The swedish press / by Anders Yngve Pers. - Stockholm : The Swedish Institute, 1963. - 45 p. : ill., [1! c.
ripieg. ; 19 cm.
N. inv.: 175 21596
Collocazione: 11L.G. MGL. 192
Documento disponibile
193
Den katolske kirke i Norge : fra kristningen til idag / ved Vera Henriksen... [et al.] ; redigert av John W.
Gran... [et al.]. - Oslo : Aschehoug, 1993. - XI, 538 p. ; 25 cm.
N. inv.: 175 21597
Collocazione: 11L.G. MGL. 193
Documento disponibile
194
Vikingatid / [förf.: Maj Odelberg, Lena Thålin-Bergman och Inger Zachrisson]. - Stockholm : Statens
historiska mus. : 1981. - 28 p. ; 20 cm.
N. inv.: 175 21599
Collocazione: 11L.G. MGL. 194
Documento disponibile
195
Laserne : studier i den dansk-norske felleslitteratur etter 1814 / Sigurd Aa. Aarnes. - Oslo : Aschehoug,
1994. - 380 p. ; 21 cm.
N. inv.: 175 21600
Collocazione: 11L.G. MGL. 195
Documento disponibile
196
Tolkning og teori : festskrift til 70-årsdagen 15. mai 1987 / Daniel Haakonsen. - Oslo : Aschehoug, 1987. 340 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 21601
Collocazione: 11L.G. MGL. 196
Documento disponibile
197
Det forntida Sverige / Mårten Stenberger. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1964. - 870 p. : ill. ; 26 cm.
N. inv.: 175 21775
Collocazione: 11L.G. MGL. 197
Documento disponibile
198
Handskriftssamlarna och de svenska arkiven 1700-1950 / av Bertil Brommé. - Stockholm : Kungl. bibl.,
[1977]. - 596 p. ; 24 cm. (Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis ; 29)
N. inv.: 175 21776
Collocazione: 11L.G. MGL. 198
Documento disponibile
199
En skandinavisk historia : Norge & Sverige under 1000 år / Alf Henrikson ; med teckningar av Ulf Aas
Henrikson. - Stockholm : MånPocket, 1994. - 186 p. : ill. ; 18 cm. (ManPocket)
N. inv.: 175 21777
Collocazione: 11L.G. MGL. 199
Documento disponibile
200
Fran svensk medeltid / Erik Lonnroth. - Stockholm : Bokforlaget, 1961. - 222 p. ; 18 cm.
N. inv.: 175 21778
Collocazione: 11L.G. MGL. 200
Documento disponibile
201
I bilderbokens värld : 1880-1980 / Kristin Hallberg och Boel Westin (red). - Stockholm : LiberFörlag, 1985.
- 267 p. : ill. ; 21 cm.
N. inv.: 175 21779
Collocazione: 11L.G. MGL. 201
Documento disponibile
202
Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik / utgiven av Föreningen Granskaren. - Åbo : Fören., 1876- . - 21
cm.
N. inv.: 175 21780
Collocazione: 11L.G. MGL. 202
Documento disponibile
203
Sigrid Undset og Roma / Tordis Ørjasæter. - Oslo : Aschehoug, 1996. - 154 p. : ill. ; 25 cm.
N. inv.: 175 21781
Collocazione: 11L.G. MGL. 203
Documento disponibile
204
Streiflys : fem Ibsen-studier / Per Kristian Heggelund Dahl ; [redaksjon: Erik Henning Edvardsen]. - Oslo
: Ibsen-museet, 2002. - 124 p. : ill. ; 25 cm.
N. inv.: 175 21782
Collocazione: 11L.G. MGL. 204
Documento disponibile
205
Natur og normer hos Sigrid Undset / Liv Bliksrud. - Oslo : Aschehoug, 1995. - 341 p. ; 21 cm.
N. inv.: 175 21842
Collocazione: 11L.G. MGL. 205
Documento disponibile
206
La Norvegia in Italia : scritti sulla Norvegia ed i norvegesi, opere originali di autori norvegesi, traduzioni
dalla letteratura norvegese pubblicati in Italia / Cecilie Wiborg Bonafede. - Oslo : Univ., 1981. - XXIV, 524
p. : ill. ; 24 cm. ((Altro front. in norvegese.
N. inv.: 175 21843
Collocazione: 11L.G. MGL. 206
Documento disponibile
207
Søkelys på Knut Hamsuns 90-års diktning / Ved Øystein Rottem. - Oslo : Universitetsforlaget, 1979. - 212
p. ; 21 cm.
N. inv.: 175 21844
Collocazione: 11L.G. MGL. 207
Documento disponibile
208
Sigrid Undset : en studie i kristen realisme. - Oslo : H. Aschehoug, 1949. - 257 p. : ill. ; 8.
N. inv.: 175 21845
Collocazione: 11L.G. MGL. 208
Documento disponibile
209
N. inv.: 175 21989
Collocazione: 11L.G. MGL. 209
Documento disponibile
Antikken i norsk litteratur : en artikkelsamling / redigert av Øivind Andersen og Asbjørn Aarseth. Bergen : Nordisk Institut Universitetet i Bergen, ©1993. - 253 p. ; 25 cm. (Skrifter utgitt av det norske
institutt i Athen ; 4)
210
Mariu-klaustr i Höfudey : Cistercienserklostret på Hovedøya vigslet til den hellige Jomfru Maria og til
martyrkongen, St. Edmund av East Anglia i England / av Oskar Garstein. - Oslo : Oslo katedralskole,
1990. - 64 p. : ill. ; 24 cm.
N. inv.: 175 21990
Collocazione: 11L.G. MGL. 210
Documento disponibile
211
Erindringer om en forlegger / forfattere om Harald Grieg. - Oslo : Glydendal Norsk, c1994. - 126 p., 1 c.
di tav. : ritr. ; 22 cm.
N. inv.: 175 21991
Collocazione: 11L.G. MGL. 211
Documento disponibile
212
Vinjeboka : den eldste svartebok fra norsk middelalder / utgitt ved Oskar Garstein. - Oslo : Solum, 1993.
- 144 p. : ill. ; 21 cm.
N. inv.: 175 21992
Collocazione: 11L.G. MGL. 212
Documento disponibile
213
Forskning og formidling / Edvard Beyer. - Oslo : Aschehoug, 1990. - 288 p. ; 23 cm.
N. inv.: 175 21993
Collocazione: 11L.G. MGL. 213
Documento disponibile
214
Ibsen in Italia / L. V. Resnicek. - Oslo : Biblioscandia, 1980. - 94 p. : ill. ; 21 cm.
N. inv.: 175 21994
Collocazione: 11L.G. MGL. 214
Documento disponibile
214BS
Ibsen in Italia / L. V. Resnicek. - Oslo : Biblioscandia, 1980. - 94 p. : ill. ; 21 cm.
N. inv.: 175 22313
Collocazione: 11L.G. MGL. 214BS
Documento disponibile
215
Bag Ibsens maske : to imaginære interviews med Henrik Ibsen / ved Elias Bredsdorff. - København :
Steen Hasselbalch, 1962. - 57 p. ; 18 cm. (Hasselbachs Kultur-Bibliotek ; 210)
N. inv.: 175 21995
Collocazione: 11L.G. MGL. 215
Documento disponibile
216
Utsyn over Norsk litteratur / av Edvard Beyer. - 2. uppl. - Lund : Gleerup, 1969. - 179 p. : ill. ; 22 cm.
N. inv.: 175 21996
Collocazione: 11L.G. MGL. 216
Documento disponibile
217
Sigrid Undset / Liv Bliksrud. - Oslo : Gyldendal, c1997. - 158 p. ; 21 cm. (Ariadne-serien)
N. inv.: 175 21997
Collocazione: 11L.G. MGL. 217
Documento disponibile
218
Ibsen a Vienna : la critica e il pubblico della drammaturgia ibseniana dal 1876 al 1906 / Alessandra
Pertici. - Pisa : Giardini editori e stampatori, \ 1990!. - 109 p. ; 22 cm. (Biblioteca scandinava di studi,
ricerche e testi ; 6)
N. inv.: 175 22311
Collocazione: 11L.G. MGL. 218
Documento disponibile
219
Dyret i mennesket : et bidrag til tolkning av Henrik Ibsens “Peer Gynt” / Asbjørn Aarseth. - Bergen :
Universitetsforlaget, 1975. - 291 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 22312
Collocazione: 11L.G. MGL. 219
Documento disponibile
220
Essays / Francis Bull. - Oslo : gyldendals uglebøger, 1965. - 329 p. ; 19 cm. (Gyldendals ugleboger ; 117)
N. inv.: 175 22314
Collocazione: 11L.G. MGL. 220
Documento disponibile
221
Erik Werenskiold og dikterne / Leif Østby. - Oslo : Gyldendal norsk forlag, ©1985. - 123 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 22315
Collocazione: 11L.G. MGL. 221
Documento disponibile
222
Dal mondo delle saghe a quello di Sofia : la letteratura norvegese in traduzione italiana / A cura di
Massimo Ciaravolo, Cristina Falcinella, Giovanna Paterniti e Ann-Margritt Sevold. - Milano : Iperborea,
c1999. - [69] p. : ill. ; 20 cm. (Iperborea saggi ; 3)
N. inv.: 175 22316
Collocazione: 11L.G. MGL. 222
Documento disponibile
223
Norsk prosa gjennom hundre år / ved Leif Mæhle og Evert Ullstad. - Lund : Gleerup, 1958. - 209 p. ; 20
cm. (Skrifter Modersmålslärarnas förening ; 78)
N. inv.: 175 22317
Collocazione: 11L.G. MGL. 223
Documento disponibile
224
I diktningens brennpunkt : studier i norsk romankunst 1945-1980 / redaktør: Rolf Nyboe Nettum ; i
redaksjonen: Bjørn Hemmer og Vigdis Ystad. - Oslo : Aschehoug, 1982. - 273 p. ; 21 cm.
N. inv.: 175 22318
Collocazione: 11L.G. MGL. 224
Documento disponibile
225
L’Europe du nord au 20e siecle / Francois-Charles Mougel. - Paris : Presses universitaires de France,
1999. - 127 p. : 1 c. geogr. ; 18 cm. (Que sais-je? ; 3432)
N. inv.: 175 15258
Collocazione: 11L.G. MGL. 225
Documento disponibile
226
Sankt Goran och draken / Text: Jean Svanberg, Foto: Anders Qwarnstrom. -Stockholm : Tiden, [200.]. 245 p. : ill. ; 26 cm.
N. inv.: 175 15264
Collocazione: 11L.G. MGL. 226
Documento disponibile
227
Antikrists mirakler / Selma Lagerlof. - Stockholm : Bonnier, 1910. - 430 p. ; 18 cm.
N. inv.: 175 22383
Collocazione: 11L.G. MGL. 227
Documento non ammesso al prestito
228
Troll och människor / Av Selma Lagerlöf. - Stockholm : Bonniers, 1915. - 337 p. ; 19 cm.
N. inv.: 175 22384
Collocazione: 11L.G. MGL. 228
Documento non ammesso al prestito
229
En saga om en saga : och andra sagor / Selma Lagerlof. - Stockholm : Bonnier, 1911. - 249 p. ; 18 cm.
N. inv.: 175 22385
Collocazione: 11L.G. MGL. 229
Documento non ammesso al prestito
230
Farmor och vår herre / Hjalmar Bergman. - Stockholm : Albert Bonnier, 1926 . - 299 p. ; 20 cm.
N. inv.: 175 22389
Collocazione: 11L.G. MGL. 230
Documento non ammesso al prestito
231
Bjørnson og kristendommen 1832-1875 : selverkjennelse, selvhevdelse / Per Amdam. - Oslo :
Universitetsforlaget, 1969. - 318 p. ; 23 cm.
N. inv.: 175 22434
Collocazione: 11L.G. MGL. 231
Documento disponibile
232
Bjørnson og kristenarven : 1875-1910 : selvhevdelse, selverkjennelse / Per Amdam. - Trondheim :
Universitetsforlaget, ©1977. - 270 p. ; 23 cm.
N. inv.: 175 22435
Collocazione: 11L.G. MGL. 232
Documento disponibile
233
Amalie Skram om seg selv / Irene Engelstad. - [Stabekk] : Den Norske Bokklubben, ©1981. - 211 p. : ill. ;
20 cm.
N. inv.: 175 22437
Collocazione: 11L.G. MGL. 233
Documento disponibile
234
Norsk Litteraturhistorie / Per Thomas Andersen. - Oslo : Universitetsforlaget, c2001. - 613 p. : ill. ; 23 cm.
N. inv.: 175 22438
Collocazione: 11L.G. MGL. 234
Documento in prestito.
235.6
Contemporary approaches to Ibsen / edited by Bjorn Hemmer, Vigdis Ystad. - Oslo : Norwegian
University Press, 1988. - 112 p. ; 23 cm
N. inv.: 175 22439
Collocazione: 11L.G. MGL. 235.6
Documento disponibile
236
Henrik Ibsen : mennesket og kunstneren / Daniel Haakonsen. - Oslo : Aschehoug, 1981. - 335 p. : ill. ; 29
cm.
N. inv.: 175 22440
Collocazione: 11L.G. MGL. 236
Documento disponibile
237
Landkjenning Romsdal / Edvard Hoem ; [bilderedaktør: Unni Straume ; hovudfotografar: Dag Lausund
& Peder Otto Dybvik ; utgitt i samarbeid med Romsdals budstikke]. - Oslo : Samlaget, 1987. - 125 p : ill. ;
29 cm.
N. inv.: 175 22885
Collocazione: 11L.G. MGL. 237
Documento disponibile
238
Brand : poema drammatico in cinque atti / Henrik Ibsen ; introduzione di Luca Doninelli ; traduzione di
Arnaldo Cervesato. - \ Milano! : Biblioteca universale Rizzoli, 1995. - 239 p. ; 20 cm. (I libri dello spirito
cristiano)
N. inv.: 175 22886
Collocazione: 11L.G. MGL. 238
Documento disponibile
239
Skipper worse / Alexander L. Kielland. - Oslo : Gyldendal norsk forlag, 1968. - 192 p. ; 19 cm. (Lanterne ;
94)
N. inv.: 175 22887
Collocazione: 11L.G. MGL. 239
Documento disponibile
240
Victoria : en kjaerligheds historie / Knut Hamsun ; dekorert av Håkon Stenstadvold. - 7. utgave. - Oslo :
Gyldendal Norske, 1976. - 180 p. : ill. ; 16. (Lanterne bokene ; L102)
N. inv.: 175 22888
Collocazione: 11L.G. MGL. 240
Documento disponibile
241
Hedda Gabler : skuespill i fire akter / Henrik Ibsen. - Oslo : Gyldendal, 1992. - 103 p. ; 18 cm.
N. inv.: 175 22889
Collocazione: 11L.G. MGL. 241
Documento disponibile
242
Sult / Knut Hamsun. - Oslo : Gyldendal nosrk forlag, 1954. - 140 p. ; 19 cm.
N. inv.: 175 22890
Collocazione: 11L.G. MGL. 242
Documento disponibile
243
Møte ved milepelen : roman / Sigurd Hoel. - Oslo : Gyldendal, 1947. - 270 p. ; 19 cm. (Lanterne bokene ;
18)
N. inv.: 175 22891
Collocazione: 11L.G. MGL. 243
Documento disponibile
244
Noveller / Johan Borgen. - [København] : Foreningen Norden, 1967. - 110 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 22892
Collocazione: 11L.G. MGL. 244
Documento disponibile
244BS
Noveller / Johan Borgen. - [København] : Foreningen Norden, 1967. - 110 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 23798
Collocazione: 11L.G. MGL. 244BS
Documento disponibile
245
Di storia in storia : la biblioteca italiana di Hjalmar Bergman / Yrja Haglund. - Pistoia : C.R.T., \ 2001!. 140 p., \ 8! c. di tav. : ill. ; 21 cm. ((Segue: Appendice iconografica. (Egeria ; 9)
N. inv.: 175 22893
Collocazione: 11L.G. MGL. 245
Documento disponibile
246.2
Den moderne Hjalmar Bergman. - \ Stockholm! : Hjalmar Bergman Samfundet, ©1988. - 139 p. ; 23 cm.
(Skrifter utgivna av Hjalmar Bergman Samfundet ; 2)
N. inv.: 175 22894
Collocazione: 11L.G. MGL. 246.02
Documento disponibile
246.5
Möten med Hjalmar Bergman : symposium i Umeå 1990. - \ S. l.! : Hjalmar Bergman samfundet, ©1991.
- 97 p. ; 23 cm. (Skrifter utgivna av Hjalmar Bergman Samfundet ; 5)
N. inv.: 175 22895
Collocazione: 11L.G. MGL. 246.05
Documento disponibile
246.10
Mitt hjartas stad : Hjalmar Bergmans Florens : symposium i Florens 1994. - \ S. n.! : Hjalmar Bergman
Samfundet, ©1996. - 171 p. : ill. ; 23 cm. (Skrifter utgivna av Hjalmar Bergman Samfundet ; 10)
N. inv.: 175 22896
Collocazione: 11L.G. MGL. 246.10
Documento disponibile
247
Savonarola / Hjalmar Bergman ; med förord av Kerstin Dahlbäck. - Stockholm : Lind & Co, 2002. - 265 p.
; 265 p.
N. inv.: 175 22897
Collocazione: 11L.G. MGL. 247
Documento disponibile
248
La fame : romanzo / Knust Hamsun ; traduzione di M. Bugelli. - Milano : Sonzogno, 1965. - 237 p. ; 18
cm.
N. inv.: 175 22900
Collocazione: 11L.G. MGL. 248
Documento disponibile
249
Pan : romanzo / Knut Hamsun ; versione di Giovanni Marcellini. - Milano : Casa Edit. Sonzogno, 1926
(Matarelli). - 205 p. ; 18 cm.
N. inv.: 175 22903
Collocazione: 11L.G. MGL. 249
Documento disponibile
250
Lillelord : romanzo / Johan Borgen ; introduzione di Fulvio Ferrari. - Milano : Iperborea, ©1988 (stampa
1989). - 432 p. ; 20 cm. ((Trad. di Danielle Braun Savio. (Iperborea ; 5)
N. inv.: 175 22904
Collocazione: 11L.G. MGL. 250
Documento disponibile
251
Gli uccelli / Tarjei Vesaas ; introduzione di Silvia Epifani De Cesaris. - Milano : Iperborea, [1990]. - 259 p.
; 20 cm. ((Trad. di Silvia Epifani De Cesaris. (Iperborea ; 17)
N. inv.: 175 22905
Collocazione: 11L.G. MGL. 251
Documento disponibile
252
La veranda cieca / Herbjørg Wassmo ; introduzione di Danielle Braun Savio. - Milano : Iperborea, [1989].
- 298 p. , 20 cm. ((Trad. di Danielle Braun Savio. (Iperborea ; 10)
N. inv.: 175 22906
Collocazione: 11L.G. MGL. 252
Documento disponibile
253
La fame dell’occhio / Tove Nilsen ; postfazione di Danielle Braun Savio. - Milano : Iperborea, \ 1999!. 212 p. ; 20 cm. (Iperborea ; 83)
N. inv.: 175 22907
Collocazione: 11L.G. MGL. 253
Documento disponibile
254
Il castello di ghiaccio / Tarjei Vesaas ; postfazione di Irene Peroni. - Milano : Iperborea, [2001]. - 178 p. ;
20 cm. ((Trad. di Irene Peroni. (Iperborea ; 94)
N. inv.: 175 22908
Collocazione: 11L.G. MGL. 254
Documento disponibile
255
Sotto la stella d’autunno / Knut Hamsun ; introduzione di Fulvio Ferrari. - Milano : Iperborea, \ 1995!. 158 p. ; 20 cm. (Iperborea ; 52)
N. inv.: 175 22909
Collocazione: 11L.G. MGL. 255
Documento disponibile
256
N. inv.: 175 22910
Collocazione: 11L.G. MGL. 256
Documento disponibile
La saga di Vigdis / Sigrid Undset ; introduzione di Margherita Podesta. - Milano : Iperborea, [1992]. - 188
p. ; 20 cm. (Iperborea ; 27)
257
L’età felice / Sigrid Undset ; introduzione di Pierina Marocco. - 2. ed. - Milano : Iperborea, 1999. - 115 p. ;
20 cm. ((Trad. di P. Marocco. (Iperborea ; 71)
N. inv.: 175 22911
Collocazione: 11L.G. MGL. 257
Documento disponibile
258
Sognatori / Knut Hamsun ; introduzione di Fulvio Ferrari. - Milano : Iperborea, 1992. - 128 p. ; 20 cm.
(Iperborea ; 30)
N. inv.: 175 22912
Collocazione: 11L.G. MGL. 258
Documento disponibile
259
La regina di Saba / Knut Hamsun ; postfazione di Giovanna Paterniti. - Milano : Iperborea, \ 1999!. - 51
p. ; 20 cm. (Iperborea ; 82)
N. inv.: 175 22913
Collocazione: 11L.G. MGL. 259
Documento disponibile
260
Vita dalle lettere / Henrik Ibsen ; a cura di Franco Perrelli. - Milano : Iperborea, \ 1995!. - 185 p. ; 20x10
cm. ((Trad. dal norvegese di F. Perrelli. (Iperborea ; 47)
N. inv.: 175 22914
Collocazione: 11L.G. MGL. 260
Documento disponibile
261
Hedda Gabler / Henrik Ibsen ; traduzione di Anita Rho ; nota introduttiva di Franco Quadri. - Torino : G.
Einaudi, [1987]. - X, 88 p. ; 19 cm. (Collezione di teatro ; 291)
N. inv.: 175 22915
Collocazione: 11L.G. MGL. 261
Documento disponibile
262.1
1: Kransen / Sigrid Undset. - Oslo : H. Aschehoug, 1969. - 265 p. ; 19 cm. ((Fa parte di: Kristin
Lavransdatter / Sigrid Undset. - Oslo : H. Aschehoug, 1969-1973. - 3 v. ; 19 cm.
N. inv.: 175 22922
Collocazione: 11L.G. MGL. 262.1
Documento disponibile
262.2
2: Husfrue / Sigrid Undset. - Oslo : H. Aschehoug, 1973. - 377 p. ; 19 cm. ((Fa parte di: Kristin
Lavransdatter / Sigrid Undset. - Oslo : H. Aschehoug, 1969-1973. - 3 v. ; 19 cm.
N. inv.: 175 22923
Collocazione: 11L.G. MGL. 262.2
Documento disponibile
262.3
3: Korset / Sigrid Undset. - Oslo : H. Aschehoug, 1973. - 394 p. ; 19 cm. ((Fa parte di: Kristin
Lavransdatter / Sigrid Undset. - Oslo : H. Aschehoug, 1969-1973. - 3 v. ; 19 cm.
N. inv.: 175 22924
Collocazione: 11L.G. MGL. 262.3
Documento disponibile
263
Boka om Dag Tore / Tordis Ørjasæter. - [Oslo] : Cappelen, 1976. - 101 p. ; 19 cm.
N. inv.: 175 22925
Collocazione: 11L.G. MGL. 263
Documento disponibile
264
Rikka Gan / Ragnhild Jolsen ; illustrert av Judith Allan ; etterord av Astrid Lorenz. - <Oslo> :
Bokklubben, 1988. - 134 p. : ill. ; 21 cm.
N. inv.: 175 22926
Collocazione: 11L.G. MGL. 264
Documento disponibile
265
Novelletter / Alexander L. Kielland ; urval med inledning, förklaringar och studieuppgifter av Helge
Gullberg. - Stockholm : Sv. bokförl., 1953. - IX, 84 p. ; 20 cm. (Skonlitteratur i skolan ; 18)
N. inv.: 175 22927
Collocazione: 11L.G. MGL. 265
Documento disponibile
266
En gjenglemt petunia : noveller / Bjorg Vik. - <Oslo> : Cappelen, c1985. - 158 p. ; 21 cm.
N. inv.: 175 22928
Collocazione: 11L.G. MGL. 266
Documento disponibile
267
Samlede noveller / Agnar Mykle. - Oslo : Gyldendal, ©1996. - 2. utg. - 447 p. ; 23 cm.
N. inv.: 175 22997
Collocazione: 11L.G. MGL. 267
Documento disponibile
268
Spor etter vind : roman / Hilde Brunsvik. - Oslo : Aschehoug, 1996. - 158 p. ; 21 cm.
N. inv.: 175 22998
Collocazione: 11L.G. MGL. 268
Documento disponibile
269
Il salto della fanciulla / Sigbiørn Hølmebakk ; a cura di Fulvio Ferrari. - Torino : Il quadrante, 1988!. - 125
p. ; 23 cm. ((Trad. di M. Podestà. (Letture ; 12)
N. inv.: 175 22999
Collocazione: 11L.G. MGL. 269
Documento disponibile
270
Amore prima che l’isola affondi / Vetle Lid Larssen ; traduzione di Giovanna Paterniti. - Venezia :
Marsilio, 2002. - 381 p. ; 22 cm. (Romanzi e racconti)
N. inv.: 175 23000
Collocazione: 11L.G. MGL. 270
Documento disponibile
271
Pan / Knut Hamsun ; traduzione di Ervino Pocar ; introduzione di Anton Reininger. - Milano : A.
Mondadori, 1981. - 161 p. ; 19 cm. (Oscar ; 1446)(Oscar. Narrativa ; 487)
N. inv.: 175 23001
Collocazione: 11L.G. MGL. 271
Documento disponibile
272
Englevakt / Brit Rocca de Barros. - Oslo : Gyldendal, ©1991. - 154 p. ; 21 cm.
N. inv.: 175 23004
Collocazione: 11L.G. MGL. 272
Documento disponibile
273
Un vasto paesaggio deserto / Kjell Askildsen ; traduzione dal norvegese di Danielle Braun Savio. - Nardò
: Besa, ©2001. - 95 p. ; 21 cm. (Lune nuove ; 62)
N. inv.: 175 23005
Collocazione: 11L.G. MGL. 273
Documento disponibile
274
Att analysera text : stilanalys med exempel / Lars Melin, Sven Lange. - Lund : Studentlitteratur, copyr.
1985. - 176 p. ; 23 cm.
N. inv.: 175 23067
Collocazione: 11L.G. MGL. 274
Documento disponibile
275
Letterature / Facoltà di Magistero dell’Università di Genova, Istituto di lingue e letterature straniere. - A.
1 (1978)- . - Genova : [s. n.], 1978- . - v. ; 21 cm. ((Annuale. - Poi denominazione dell’ente: Facoltà di
scienze della formazione.
N. inv.: 175 23210
Collocazione: 11L.G. MGL. 275
Documento disponibile
276
Kamenʹ : rivista di poesia e filosofia. - A. 1, n. 0 (mag. 1991)- . - Piacenza : Vicolo del Pavone, \ 1991!-. v. ; 21 cm. ((Semestrale. - Il n. 1 pubbl. in: A. 2, n. 1 (feb. 1992).
N. inv.: 175 23212
Collocazione: 11L.G. MGL. 276
Documento disponibile
277.3
3: 1908-1914 / Knut Hamsun ; utgitt av Harald S. Næss. - Oslo : Gyldendal Norsk, ©1996. - 562 p. : ill. ; 23
cm. ((Fa parte di: Knut Hamsuns brev / Knut Hamsun ; utgitt av Harald S. Naess. - Oslo : Gyldendal
Norsk Forlag. - v. ; 23 cm.
N. inv.: 175 23215
Collocazione: 11L.G. MGL. 277 /3
Documento disponibile
278
Pan / Knut Hamsun ; av løitnant Thomas Glahns papirer. - Oslo : Gyldendal, ©1972. - 95 p. ; 19 cm.
(Laterne-bøkene)
N. inv.: 175 23220
Collocazione: 11L.G. MGL. 278
Documento disponibile
279
Digte og sange / Bjørnstjerne Bjørnson ; i utvalg ved Francis Bull. - Oslo : Gyldendal, 1968. - 299 p. ; 19
cm. (Lanterne bokene ; 108)
N. inv.: 175 23221
Collocazione: 11L.G. MGL. 279
Documento disponibile
280
Fortellinger / Bjornstjerne Bjornson. - Oslo : Gyldendal norsk forlag, 1969. - 204 p. ; 19 cm. (Lanterne ;
127)
N. inv.: 175 23222
Collocazione: 11L.G. MGL. 280
Documento disponibile
281
Usynlige trader : fortellinger / Age Ronning. - Oslo : Gyldendal norsk forlag, <1979>. - 143 p. : 20 cm.
N. inv.: 175 23223
Collocazione: 11L.G. MGL. 281
Documento disponibile
282
Til bryllupet : roman / John Berger ; oversatt av Tor Fotland. - Oslo : Gyldendal Norsk forlag, ©1996. 150 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 23224
Collocazione: 11L.G. MGL. 282
Documento disponibile
283
Epistolarum commercium P. Laurentii Nicolai Norvegi S. J., aliaque quaedam scripta de manu eius /
Laurent Nicolai ; typis mandatum cura John J. Duin, Oskar Garstein. - Osloae : St. Olavs, 1980. (Norvegia
sacra ; 23)
N. inv.: 175 23225
Collocazione: 11L.G. MGL. 283
Documento disponibile
284
Min kjære moder : en kjærlights erklæring / Ole Bull. - [s.l.] : John Grieg, ©1980. - 36 p. ; 24 cm. ((In
copertina: Brever 1828-1862.
N. inv.: 175 23226
Collocazione: 11L.G. MGL. 284
Documento disponibile
285
Mitt liv med dikt / eit utval ved Otto Hageberg. - [Oslo] : Gyldendal, ©2000. - 164 p. ; 25 cm.
N. inv.: 175 23227
Collocazione: 11L.G. MGL. 285
Documento disponibile
286
I et speil, i en gåte / Jostein Gaarder. - Oslo : Aschehoug, 2002. - 151 p. ; 23 cm. (God bok)
N. inv.: 175 23229
Collocazione: 11L.G. MGL. 286
Documento disponibile
287
Fabler och noveller / Hans E. Kinck ; tegninger af Ernst Clausen. - København : Kunst och kultur, 1954. 219 p. : ill. ; 22 cm.
N. inv.: 175 23241
Collocazione: 11L.G. MGL. 287
Documento disponibile
288
Kjærlighedens tragedie : fire akter / Gunnar Heiberg. - Kjøbenhavn : Gyldendalske boghandel ; Kristiana
: Nordisk forlag, 1904. - 170 p. ; 18 cm.
N. inv.: 175 23242
Collocazione: 11L.G. MGL. 288
Documento disponibile
289
Lillelord / Johan Borgen ; på dansk ved Ole Storm. - [s.l.] : Gyldendal, 1956. - 289 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 23243
Collocazione: 11L.G. MGL. 289
Documento disponibile
290
Maya : romanzo / di Jostein Gaarder. - Milano : Longanesi, 2000. - 381 p. ; 22 cm. ((Trad. di C. Falcinella.
(La gaja scienza ; 622)
N. inv.: 175 23256
Collocazione: 11L.G. MGL. 290
Documento disponibile
291
Engelen din, Robinson : roman / Edvard Hoem. - Oslo : Oktober, 1993. - 261 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 23257
Collocazione: 11L.G. MGL. 291
Documento disponibile
292
Sonn av jord og himmel / Kare Holt. - 2. opplag. - Oslo : Gyldendal norsk forlag, 1978. - 237 p. ; 20 cm.
N. inv.: 175 23258
Collocazione: 11L.G. MGL. 292
Documento disponibile
293
Den siste revejakta / Ingvar Ambjørnsen. - [Oslo] : Cappelen, 1988. - 350 p. ; 19 cm. (Cap-serien)
N. inv.: 175 23259
Collocazione: 11L.G. MGL. 293
Documento disponibile
294
Synnøve solbakken : fortælling / Bjørnstjerne Bjørnson. - Oslo : Gyldendal Norsk, 1928. - 95 p. ; 20 cm.
N. inv.: 175 23269
Collocazione: 11L.G. MGL. 294
Documento disponibile
295
Hærmændene på Helgeland / Henrik Ibsen ; med inledning och ordförklaringar av Carl G. Laurin. Stockholm : P.A. Nordstedt, 1919. - 81 p. ; 21 cm.
N. inv.: 175 23270
Collocazione: 11L.G. MGL. 295
Documento disponibile
296
Carl Fredrik Hill / By Erik Blomberg. - Stockholm : the Swedisch Institute, [195?]. - 40 p., [24] c. di tav. :
ill. ; 20 cm. ((Sul retro del front.: The tex is a revised and authorized version of an earlier translation of
the introduction to “Drawings by C.F. Hill”, Albert Skira, Editeur, Paris 1950.
N. inv.: 175 23545
Collocazione: 11L.G. MGL. 296
Documento disponibile
297
40-talslitteratur / utg. i samarbete med SSU ; [för författareurval och utformning av studiehandledningen
svarar Stig Carlson och Ivar Ivre]. - Stockholm : Arbetarnas bildningsförb. : 1948. - 50 p. ; 20 cm. (ABF:s
studieplan ; 83)
N. inv.: 175 23546
Collocazione: 11L.G. MGL. 297
Documento disponibile
298
Litteratur till studiehandledningen om 40-talsdikten. - Stockholm : Wilhelmsson, 1949. - 47 p. ; 20 cm.
N. inv.: 175 23547
Collocazione: 11L.G. MGL. 298
Documento disponibile
300
Den gode strid / [Gordon Hølmebakk]. - Oslo : Gyldendal, 1996. - 86 p. : ill. ; 22 cm.
N. inv.: 175 23671
Collocazione: 11L.G. MGL. 300
Documento disponibile
301
Nøkkelen : roman / Elisabeth Thams. - [s.l.] : J. W. Cappele, ©1980. - 131 p. ; 21 cm.
N. inv.: 175 23674
Collocazione: 11L.G. MGL. 301
Documento disponibile
302
Læsebog for folkeskolen / ved Nordahl Rolfsen. - Faksimileutg. - [Oslo] : Gyldendal, 1974. - XVI, 240 p. :
ill. ; 21 cm.
N. inv.: 175 23675
Collocazione: 11L.G. MGL. 302
Documento disponibile
303
Huset med den blinda glasverandan / Herbjørg Wassmo ; översättning av Staffan Söderblom. Stockholm : Norstedt, 1987. - 245 p. ; 18 cm.
N. inv.: 175 23676
Collocazione: 11L.G. MGL. 303
Documento disponibile
304
Mysterier / Knut Hamsun. - Oslo : Gyldendal Norsk, ©1978. - 234 p. ; 19 cm. (Lanterne bokene ; 147)
N. inv.: 175 23678
Collocazione: 11L.G. MGL. 304
Documento disponibile
305
Lykkelige dager / Sigrid Undset. - Oslo : H. Aschehoug, 1971. - 118 p. : ill. ; 19 cm. (Aschehoug
Fontenebøker)
N. inv.: 175 23679
Collocazione: 11L.G. MGL. 305
Documento disponibile
306
Vagabondi : romanzo / Knut Hamsun ; traduzione di Ervino Pocar ; postfazione di Claudio Magris. Milano : A. Mondadori, 1979. - 504 p. ; 20 cm. (Medusa. Serie ‘80 ; 4)
N. inv.: 175 23680
Collocazione: 11L.G. MGL. 306
Documento disponibile
307
Geografi og kjærlighet / Bjørnstjerne Bjørnson ; med inledning, förklaringar och studieuppgifter av
Helge Gullberg. - Stockholm : Svenska bokförlaget ; Bonnier, 1956. - 103 p. ; 20 cm. (Skonlitteratur i
skolan)
N. inv.: 175 23682
Collocazione: 11L.G. MGL. 307
Documento disponibile
308
Doktor Honigbergers hemmelighet : og andre noveller / Mircea Eliade ; oversatt fra rumensk av Tor
Fotland. - Oslo : Gyldendal Norsk, ©1995. - 169 p. ; 21 cm. (Vita)
N. inv.: 175 23670
Collocazione: 11L.G. MGL. 308
Documento disponibile
309
Constance Ring / Amalie Skram ; etterord av Irene Engelstad. - Oslo : Pax, 1973. - 288 p. ; 19 cm. (Pax
bibliotekEn Pax-bok)
N. inv.: 175 23796
Collocazione: 11L.G. MGL. 309
Documento disponibile
310
Expedition Kon-Tiki / Thor Heyerdahl ; [översättning från orig.ms. av ... Bengt Danielsson] . - Stockholm
: Forum, 1957. - 213 p., [16] p. di tav. : ill. ; 19 cm. (Forumbiblioteket)
N. inv.: 175 23797
Collocazione: 11L.G. MGL. 310
Documento disponibile
311.1
1: Balladkällor och balladtyper / Bengt R. Jonsson. - Stockholm : Svenskt visarkiv, 1967. - 912 p. : ill ; 26
cm. ((Fa parte di: Svensk balladtradition / Bengt R. Jonsson. - Stockholm : Svenskt visarkiv, 1967- . - v. ;
26 cm.
N. inv.: 175 23799
Collocazione: 11L.G. MGL. 311.1
Documento disponibile
312.1
1: Före infernokrisen / Martin Lamm. - Stockholm : Bonniers, 1940. - 468 p., [16! c. di tav. ; 23 cm.
N. inv.: 175 23800 ((Fa parte di: August Strindberg / av Martin Lamm. - Stockholm : Bonniers. - v. ; 23
cm.
Collocazione: 11L.G. MGL. 312.1
Documento disponibile
313
Il nostro amore è come Bisanzio / Henrik Nordbrandt ; a cura di Bruno Berni. - Roma : Donzelli, \ 2000!.
- 200 p. ; 21 cm. ((Scelta di poesie con testo orig. a fronte. (Poesia ; 9)
N. inv.: 175 23824
Collocazione: 11L.G. MGL. 313
Documento disponibile
314
Drömmen om Italien : Italien i svenska resenärers skildringar från Atterbom till Snoilsky / Bengt Lewan.
- Stockholm : Natur och kultur, 1966. - 393 p. : ill. ; 26 cm.
N. inv.: 175 23925
Collocazione: 11L.G. MGL. 314
Documento disponibile
315
Edda / Snorri Sturluson ; a cura di Giorgio Dolfini. - Milano : Adelphi, c1975. - 184 p. ; 22 cm (Biblioteca
Adelphi ; 61)
N. inv.: 175 14815
Collocazione: 11L.G. MGL. 315
Documento disponibile
316
Tendenze nella letteratura svedese del novecento / di Yrja Haglund e Daniela Marcheschi. - Firenze :
[s.n.], 2000. - 119 p. ; 24 cm.
N. inv.: 175 24282
Collocazione: 11L.G. MGL. 316
Documento disponibile
317
Humor, grotesk och pikaresk : studier i Lars Ahlins realism / av Hans-Goran Ekman. - Uppsala : Bo
Cavefors, 1975. - 240 p. ; 21 cm.
N. inv.: 175 24283
Collocazione: 11L.G. MGL. 317
Documento disponibile
318
Vandring kring en sjö : studier, minnen, betraktelser / Algot Werin. - Lund : Gleerup, 1967. - 245 p. ; 19
cm.
N. inv.: 175 24284
Collocazione: 11L.G. MGL. 318
Documento disponibile
319
Il libro di Brigida, santa e profeta / testi di s. Brigida a cura di Aron Andersson. - Roma : Città nuova,
1979. - 202 p., [8] p. di tav. : ill. ; 18 cm. ((Trad. di Giuseppe Greco. (Collana di spiritualita)
N. inv.: 175 24285
Collocazione: 11L.G. MGL. 319
Documento disponibile
320
Anne Charlotte Leffler : en kvinna finner sin väg / av Maj Sylvan. - Stockholm : Biblioteksförlaget, 1984. 252 p. : ill. ; 25 cm.
N. inv.: 175 24286
Collocazione: 11L.G. MGL. 320
Documento disponibile
321
Harry Järv : tryckta skrifter 1939-1980 : bibliografi utgiven till 60 - arsdagen den 27 mars 1981 / Yvonne
Olrog Hedvall. - Uddevalla : Bohusläningen, 1981. - 128 p. ; 24 cm. (Acta Bibliothecæ regiæ
Stockholmiensis ; 35)
N. inv.: 175 24287
Collocazione: 11L.G. MGL. 321
Documento disponibile
322
Ingmar Bergman abroad : the problems of subtitling : valedictory lecture pronounced February 12, 1998
in the aula of the universiteit van Amsterdam / by Egil Törnqvist. - msterdam : Vossiuspers AUP,
©1998. - 23 p. ; 21 cm.
N. inv.: 175 24288
Collocazione: 11L.G. MGL. 322
Documento disponibile
323
Vilhelm Moberg : en introduktion till hans författarskap / Philip Holmes. - Stockholm : Carlsson, 2001. 257 p. ; 22 cm. (Vilhelm Moberg-sällskapets skriftserie ; 13)
N. inv.: 175 24289
Collocazione: 11L.G. MGL. 323
Documento disponibile
324
Om Selma Lagerlöf. - Lund : Gleerup, 1958. - 151 p. ; 23 cm.
N. inv.: 175 24290
Collocazione: 11L.G. MGL. 324
Documento disponibile
325
Därför är jag republikan / Vilhem Moberg. - Uppsala : Verdandi, 1966. - 117 p. ; 19 cm.
(Prisma)(Verdandi-debatt ; 25)
N. inv.: 175 24291
Collocazione: 11L.G. MGL. 325
Documento disponibile
326
Vilhelm Moberg: Utvandrarna / by Philip Holmes. - Hull : University of Hull, 1976. - 48 p. ; 21 cm. (
Studies in Swedish literature ; 6)
N. inv.: 175 24299
Collocazione: 11L.G. MGL. 326
Documento disponibile
327
Svensk dikt : fran trollformler till Lars Noren / en antologi sammanstalld av docent Lars Gustafsson. Stockholm : Wahlstrom & Widstrand, 1988. - 756 p. ; 18 cm.
N. inv.: 175 24301
Collocazione: 11L.G. MGL. 327
Documento disponibile
328
Tjugo diktanalyser : från Södergran till Tranströmer / Björn Julén. - Stockholm : Svenska bokförl.
(Bonnier), 1962. - 129 p. ; 19 cm. Book
N. inv.: 175 24302
Collocazione: 11L.G. MGL. 328
Documento disponibile
329
Sorgegondolen : dikter / Tomas Tranströmer. - Stockholm : Bonnier, 1996. - 37 p. ; 24 cm.
N. inv.: 175 24303
Collocazione: 11L.G. MGL. 329
Documento disponibile
330
Poesia dal silenzio / Tomas Tranströmer ; a cura di Maria Cristina Lombardi. - Milano : Crocetti, 2011. 201 p. ; 20 cm. ((Testo orig. a fronte. (Lekythos ; 33)
N. inv.: 175 24304
Collocazione: 11L.G. MGL. 330
Documento disponibile
331
Poesia svedese : saggio introduttivo, testi originali, versioni, note, bibliografia / Giacomo Oreglia ;
prefazione di Salvatore Quasimodo. - Milano : Lerici, 1966. - LXVIII, 541 p. ; 22 cm. ((In custodia. - Testo
orig. a fronte. (Antologie. Poeti europei ; 1)
N. inv.: 175 24305
Collocazione: 11L.G. MGL. 331
Documento disponibile
332
Utvandrarna Nybyggarna / utg. av Svensk filmindustri i samarbete med Emigrantinstitutet. -[Växjö] :
[Emigrantinstitutet], 1970. - 61 p. : ill. ; 15 cm x 19 cm.
N. inv.: 175 24306
Collocazione: 11L.G. MGL. 332
Documento disponibile
333
Selma Lagerlöf : eine Bibliographie / Sibylle Schweitzer ; mit einem Essay von Gerd Wolfgang Weber ;
herausgegeben von Gunilla Rising Hintz. - Marburg : Universitätsbibliothek Marburg, 1990. - XXXII, 93
p. ; 21 cm. (Schriften der Universitatsbibliothek Marburg ; 51)
N. inv.: 175 24307
Collocazione: 11L.G. MGL. 333
Documento disponibile
334
Selma Lagerlofs litterara profil / Vivi Edstrom. - Stockholm : Raben & Sjogren, c1986. - 238 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 24330
Collocazione: 11L.G. MGL. 334
Documento disponibile
335
Lasvart : 50 svenska bocker 1975-78 / Lennart Frick. - [Stockholm] : Fripress, c1978. - 119 p. ; 19 cm.
N. inv.: 175 24331
Collocazione: 11L.G. MGL. 335
Documento disponibile
336
Till Selma : litteraturpristagarnas tal / [Birgitta Trotzig ... ] ; förord: Bo Strömstedt ; [foton: Ulla Montan ...
; redaktör: Gun-Britt Karlsson]. - [Torsby] : Heidrun i samarbete med Stift. Selma Lagerlöfs litteraturpris,
2003. - 176 p. ; 21 cm.
N. inv.: 175 24332
Collocazione: 11L.G. MGL. 336
Documento disponibile
337
Pär Lagerkvist : un ospite della realtà / Franco Perrelli. - Milano : Iperborea, [1998]. - 133 p. ; 20 cm.
(Iperborea saggi ; 2)
N. inv.: 175 24334
Collocazione: 11L.G. MGL. 337
Documento disponibile
338
Pavl Fugl fra Firenze : et Digt / gendigtet og udlagt af Johannes Jørgensen. - København : Gyldendalske
Boghandel, 1924. - 44 p. ; 20 cm.
N. inv.: 175 24720
Collocazione: 11L.G. MGL. 338
Documento disponibile
339
Charles de Foucauld / Johannes Jørgensen. - København : Gyldendalske boghandel, 1934. - 165 p., [6] c.
di tav. : ill. ; 165 p. ; 22 cm.
N. inv.: 175 24721
Collocazione: 11L.G. MGL. 339
Documento disponibile
340
Il premio Nobel per la letteratura : cento anni con l’incarico di Nobel / Kjell Espmark ; con i saggi Il
premio Nobel e la letteratura italiana, di Enrico Tiozzo ; Luigi Pirandello: il premio Nobel o della
solitudine, di Sarah Zappulla Muscarà e Enzo Zappulla. - Catania : La cantinella, \ 2002!. - 319 p. : ill. ;
22 cm. ((Nell’occhietto: Istituto di storia dello spettacolo siciliano, Dipartimento di filologia moderna,
Università di Catania. Trad. di Enrico Tiozzo. (Demetra ; 2)
N. inv.: 175 13217
Collocazione: 11L.G. MGL. 340
Documento disponibile
341
Preparativi di fuga / Lars Gustafsson ; introduzione di Carl-Gustaf Bjurström. - Milano : Iperborea,
©1991. - 125 p. ; 20 cm. ((Trad. di Carmen Giorgetti Cima. (Iperborea ; 18)
N. inv.: 175 25085
Collocazione: 11L.G. MGL. 341
Documento disponibile
342
Il pomeriggio di un piastrellista / Lars Gustafsson ; introduzione di Carmen Giorgetti Cima. - Milano :
Iperborea, 1992. - 144 p. ; 20 cm (Iperborea ; 29)
N. inv.: 175 25086
Collocazione: 11L.G. MGL. 342
Documento disponibile
343
La vera storia del signor Arenander : appunti / Lars Gustafsson ; introduzione di Susanna Gambino. Milano : Iperborea, \ 1994!. - 153 p. ; 20 cm. ((Trad. di Susanna Gambino. (Iperborea ; 46)
N. inv.: 175 25087
Collocazione: 11L.G. MGL. 343
Documento disponibile
344
Storia con cane : dai diari di un giudice fallimentare texano / Lars Gustafsson ; introduzione di Carmen
Giorgetti Cima. - Milano : Iperborea, [1995]. - 238 p. ; 20 cm. ((Trad. di Carmen Giorgetti Cima.
(Iperborea ; 50)
N. inv.: 175 25088
Collocazione: 11L.G. MGL. 344
Documento disponibile
345
Windy racconta : della sua vita, di quelli che sono scomparsi e di quelli che ci sono ancora / Lars
Gustafsson ; postfazione di M. Cristina Guarinelli. - Milano : Iperborea, [2000]. - 118 p. ; 20 cm.
(Iperborea ; 92)
N. inv.: 175 25089
Collocazione: 11L.G. MGL. 345
Documento disponibile
346
Lui e lei / August Strindberg ; a cura di Fulvio Ferrari. - [Torino! : Il quadrante, 1986. - XVI, 229 p. ; 23
cm. (Archivi ; 2)
N. inv.: 175 25209
Collocazione: 11L.G. MGL. 346
Documento disponibile
347
Edda : racconti mitologici dal mondo del Nord / Snorri Sturluson ; introduzione, traduzione dal norreno
e note di Gianna Chiesa Isnardi. - Milano : TEA, 2003. - 174 p. ; 20 cm. (Religioni e miti. N. S ; 20)
N. inv.: 175 14816
Collocazione: 11L.G. MGL. 347
Documento disponibile