Topografico GIAP - Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d`Ocre

Commenti

Transcript

Topografico GIAP - Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d`Ocre
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
REGISTRO TOPOGRAFICO
Sezione:GIAP
Da collocazione:
A collocazione:
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
2
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 1
Specificazione:
Inventari: 1
*Shikisai to monokurōmu : gendai bijutsu e no shiten / Tōkyō Kokuritsu Kindai Bijutsukan. - Tōkyō : Tōkyō Kokuritsu Kindai
Bijutsukan, 1989
N.Inventario: 4392
Collocazione: 2
Specificazione:
Inventari: 1
*Taishōki no saimitsu byōsha = An eye for minute details: realistic painting in the Taisho period :. - Tōkyō : Tōkyō Kokuritsu
Kindai Bijutsukan, 1986
N.Inventario: 4393
/2
Collocazione: 3
Specificazione:
Inventari: 1
*Hyōgen to shite no shashin 150 nen no rekishi = The art of photography 18939-1989 : Tarubotto "Shiz. - Tōkyō : Sezon
Museum of Art, 1990
N.Inventario: 4394
Collocazione: 4
Specificazione:
Inventari: 1
*Gushō kaiga no kakumei : Sezannu kara konnichi made : furansu daitōryō rainichi kinen / henshū Ishi. - [Tōkyō] : Ishibashi
zaidan Burijisuton Bijutsukan, 1982
N.Inventario: 4395
Collocazione: 5
Specificazione:
Inventari: 1
*Machida Shiritsu Kokusai Hanga Bijutsukan shūzōhin mokuroku . - Machida : Machida Shiritsu Kokusai Hanga Bijutsukan,
1987. - 323 p. : ill. ; 28 cm
N.Inventario: 4396
Collocazione: 6
Specificazione:
Inventari: 1
*Meisaku ni miru nihon henga / [henshū] Machida Shiritsu Kokusai Henga Bijutsukan. - Machida : Machida Shiritsu Kokusai
Henga Bijutsukan, 1987
N.Inventario: 4397
Collocazione: 7
Specificazione:
Inventari: 1
*Nihon kaiga meihin ten : Bosuton Bijutsukan shōzō. - Tōkyō : Nippon terebi hōsōmō, 1983
fa parte di *Exhibition of Japanese paintings : from the collection of museum of fine arts, Boston / \edited by Tokyo national
museum, Kyoto national museum!. - Tokyo : Nippon television network corporation, ©1983. - 168 p. : ill. ; 30 cm. ((Mostra
tenuta a Tokyo 15 marzo-8 maggio 1983.
N.Inventario: 4398
Collocazione: 8
Specificazione:
Inventari: 1
*Efferu-tō : 100 nen no messēji : kenchiku, fasshion, keiga : Gunma-ken Ritsu Kindai Bijutsukan kaik. - Tōkyō : Efferu-tō 100
shūten kinen ten jikkō iinkai, 1989
N.Inventario: 4399
Collocazione: 9
Specificazione:
Inventari: 1
*Alchimia : never-ending italian design / written and edited by Kazuko Sato ; introduction by Alessandro Mendini. - \S.l.! :
Rikuyo-sha, c1985. - 212 p. : ill. ; 32 cm.
N.Inventario: 4400
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
3
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 10
Specificazione:
Inventari: 1
*Nakamura Masayoshi ten : hankotsu, honpō no izai / [henshū] Kanagawa Kenritsu Kindai Bijutsukan. - [Kamakura] :
Kanagawa Kenritsu Kindai Bijitsukan, 1983
N.Inventario: 4401
Collocazione: 11
Specificazione:
Inventari: 1
*Tokuoka Shinsen isaku ten / [henshū] Tōkyō Kokuritsu Kindai Bijutsukan. - [Tōkyō] : Tōkyō Kokuritsu Kindai Bijutsukan,
[1974?]
fa parte di *Posthumous exhibition of Shinsen Tokuoka : May 31-July 14, 1974, The National Museum of Modern Art, Tokyo.
- Tokyo : National Museum of Modern Art, \1974?!. - \46! c. : ill. ; 24x25 cm. ((Tit., compl. del tit. e testo anche in giapponese.
N.Inventario: 4402
Collocazione: 12
Specificazione:
Inventari: 1
*Horusuto Yansen ten : 1982 nen yon gatsu mikka - go gatsu kokonoka, Kanagawa kenritsu kindai bijuts. - Tōkyō : Tōkyō
shinbun, 1982
N.Inventario: 4403
Collocazione: 13
Specificazione:
Inventari: 1
*Yamamoto Masamichi sakuhin-shū = Works of Masamichi Yamamoto 1965-1988 / shashin Anzai Shigeo ; kai. - Tōkyō :
Shinchōsha, 1989
N.Inventario: 4404
Collocazione: 14
Specificazione:
Inventari: 1
*Kanji no rekishi ten. - Tōkyō : Taishūkan shoten, 1989. - [96] p., 58 c. di tav. : ill ; 26 cm
N.Inventario: 4405
Collocazione: 15
Specificazione:
Inventari: 1
*Kokuritsu gendai bijutsukan : jōsetsu tenji sakuhin zoroku . - Seul : Dōwa Shuppankōsha, 1979. - 112 p. : in gran parte ill. ;
26 cm + brochure
N.Inventario: 4406
Collocazione: 16
Specificazione:
Inventari: 1
*Hosokawa-ka korekushon tōyōbijutsu : tokubetsu tenrankai / [henshū] Kyōto Kokuritsu Hakubutsukan. - [Tōkyō?] : Mainichi
shinbunsha, 1981
N.Inventario: 4407
Collocazione: 17
Specificazione:
Inventari: 1
*Kairō 25 shūnen shin supēsu ōpun kinenten - 1988. - Tōkyō : Runami Garō, 1988
N.Inventario: 4408
Collocazione: 18
Specificazione:
Inventari: 1
*Tezuka Osamu ten = Osamu Tezuka / [henshū] Tōkyō Kokuritsu Kindai Bijutsukan. - [Japan : s. n.], 1990
N.Inventario: 4409
Collocazione: 19
Specificazione:
Inventari: 1
*Fattsīni ten = Fazzini / [henshū] Setagaya Bijutsukan [...et al.]. - Roma : Galleria Nazionale d'Arte Moderna ; Setagaya :
Setagaya Art Museum ; Hokkaido : Hokkaido Mus
N.Inventario: 4410
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
4
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 20
Specificazione:
Inventari: 1
*Egon Schiele : aus der Sammlung Leopold, Wien / [henshū] Mizusawa Tsutomu , Nakamura Takao , Tōkyō. - Tōkyō : Tōkyō
shimbun, 1991
N.Inventario: 4411
Collocazione: 21
Specificazione:
Inventari: 1
*Sugawara Yasuo shakuhinshū . - Tōkyō : Kabushiki kaisha, 1993. - 151 p., 1 carta di tav. : in gran parte ill. ; 31 cm
N.Inventario: 4412
Collocazione: 22
Specificazione:
Inventari: 1
*Iru Sodoma = Il sodoma / Enzo Caruri cho ; Arisato Hiroshi yaku. - [Yaesu Chuo-Ku, Tōkyō] : Kajima shuppankai, 1981
N.Inventario: 4413
Collocazione: 23
Specificazione:
Inventari: 1
*Miyata Masayuki kiri-e gashū / [chosha] Miyata Masayuki . - Tōkyō : Kōdansha, 1972. - [110] p. : in gran parte ill. ; 30 cm
N.Inventario: 4414
Collocazione: 24
Specificazione:
Inventari: 1
*Kuramata Shirō no shigoto = The work of Shiro Kuramata / [chosha] Kuramata Shirō. - Tōkyō : Kajima shuppankai, 1976
N.Inventario: 4415
Collocazione: 25
Specificazione:
Inventari: 1
*Kiyokawa Taiji no sekai = World of Taiji Kiyokawa / [chosha] Kiyokawa Taiji . - Tōkyō : Tōkyō Sentoraru Bijutsukan, 1980. 163 p., [42] c. di tav., [3] p. di tav. : ill. ; 26 cm
fa parte di *World of Taiji Kiyokawa / Taiji Kiyokawa. - \Giappone : s.n., 1980?!. - 163 p. : ill. ; 26x26 cm. ((Tit. e testo anche in
Giapponese.
N.Inventario: 4416
Collocazione: 26
Specificazione:
Inventari: 1
*Ettoru Sottosasu = Ettore Sottsass : adobansuto sutadizu 1986-1990 / [hensha] Sottosasu Asosheitsu. - Tōkyō : Yamagiwa
shōmei zōkeibijutsu shinkōkai, 1990
N.Inventario: 4417
Collocazione: 27
Specificazione:
Inventari: 1
*Gio Ponti 1891-1979 : from the Human-Scale to the Post-Modernism. - Tokyo : The Seibu Museum of Art, ©1986
N.Inventario: 4418
Collocazione: 28
Specificazione:
Inventari: 1
*Tokyo Fuji Bijutsukan, Fuji Bijutsukan / [henshū] Tōkyō Fuji Bijutsukan . - Tōkyō : Tōkyō Fuji Bijutsukan, 1989. - 135 p. : in
gran parte ill. ; 31 cm . ((Titolo e testo anche in inglese e francese
N.Inventario: 4419
Collocazione: 29
Specificazione:
*Pharmakon '90 : poster & bag. - [S. l.] : Akira Ikeda corporation, 1990
N.Inventario: 4420
Inventari: 1
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
5
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 30
Specificazione:
Inventari: 1
*Nihon shohō kyoshō ten = Words in motion : modern japanese calligraphy . - [S. l.] : Yomiuri shimbun, 1984. - 177 p. : ill. ; 30
cm
N.Inventario: 4421
Collocazione: 31
Specificazione:
Inventari: 1
*Henrī Mūa ten = The art of Henry Moore : sculptures, drawings and graphics 1921 to 1984 / [henshū]. - [Tōkyō] : Tōkyō
Shimbun, 1986
N.Inventario: 4422
Collocazione: 32
Specificazione:
Inventari: 1
*Ikōsuru imēji : 1980 nendai no eizō hyōgen = Images in transition : photographic representation in. - [Kyōto] : Kyōto
Kokuritsu Kindai Bijutsukan, 1990
N.Inventario: 4423
Collocazione: 33
Specificazione:
Inventari: 1
*Chūgoku rekidai tōjiten : Shanhai hakubutsukan shozō / [henshū] Asahi shimbunsha. - [Tōkyō ; Ōsaka] : Asahi shimbunsha,
1984
N.Inventario: 4424
Collocazione: 34
Specificazione:
Inventari: 1
*Bunten no meisaku 1907-1918 = Marterpieces from the bunten exhibtion 1907-1918 / [henshū] Tōkyō Ko. - [Tōkyō] : Tōkyō
Kokuritsu Kindai Bijutsukan, 1990
fa parte di *Masterpieces from the Bunten exhibition 1907-1918 : 18 May-8 July, 1990 the National museum of modern art,
Tokyo / organized by the National museum of modern art, Tokyo. - Tokyo : National museum of modern art, c1990. - 102 p. :
ill. ; 28 cm + 1 err.-corr. ((Front. e testo anche in giapponese. - Catalogo della mostra.
N.Inventario: 4425
Collocazione: 35
Specificazione:
Inventari: 1
The *seven artists '89 : the International Contemporary Art Exhibition . - Tokyo : INFAS, c1989. - 143 p. : ill. ; 29 cm. ((Mostra
tenuta a Tokyo, 1989. - Testo in inglese e giapponese.
N.Inventario: 4426
Collocazione: 36
Specificazione:
Inventari: 1
*Trans-art 91 : Katsumi Asaba, Katsuhiko Hibino, Toshifumi Kawahara, Kazumi Kuri / kyurētā Koike Kaz. - [S. l.] : Ginza
gurafikku gyararī, 1991
N.Inventario: 4427
Collocazione: 37
Specificazione:
Inventari: 1
*Itaria miraiha shashinten : 1987 nen go gatsu sanjū nichi-roku gatsu nijū hachi nichi = Fotografia. - [Hyōgo-ken] : Hyōkokenritsu kindai bijutsukan, 1987
N.Inventario: 4428
Collocazione: 38
Specificazione:
Inventari: 1
*Rōma hatsu ōgata dōbanga e no chōsen = Big prints from Rome / [henshū] Toyama-kenritsu kindai bijut. - Tokyo : Tokyo
Shimbun, stampa 1989
N.Inventario: 4429
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
6
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 39
Specificazione:
Inventari: 1
*Edo no mingeiten : Nihon mingeikan sōritsu gojū shūnen kinen. - [Japan] : Nihon mingeikan, 1986
N.Inventario: 4430
Collocazione: 40
Specificazione:
Inventari: 1
*Chūka jinmin kyōwakoku kantō hekigaten. - [Japan] : [Takashiyamaya], 1975
N.Inventario: 4431
Collocazione: 41
Specificazione:
Inventari: 1
*Dorakurowa kara Pikaso made : sekai no meisaku hangaten. - [Japan] : [S. n.], 1973
N.Inventario: 4432
Collocazione: 42
Specificazione:
Inventari: 1
*The Grand Prize of the Hakone Open-Air Museum : The 2. exhibition. - Hakone : Open-Air Museum, c1975
N.Inventario: 4433
Collocazione: 43
Specificazione:
Inventari: 1
*Gendai dezain non suimyaku; urumu zōkei daigakuten / [henshū] Musashno bijutsu daigaku. - [Musashino] : Musashino
Bijutsu Daigaku, [1989?]
N.Inventario: 4434
Collocazione: 44
Specificazione:
Inventari: 1
*Japanese ceramics : special exhibition : 15 oct.-24 nov. 1985 Tokyo National Museum / Tōkyō Nationa. - Tokyo : Tokyo
national museum, ©1985
N.Inventario: 4435
Collocazione: 45
Specificazione:
Inventari: 1
*Tokugawa bijutsukan kakuhin zuroku. - Nagoya : Tokugawa bijutsukan, 1972. - 19, 242 p., 2 c. ripiegate : ill. ; 26 cm .
((Titolo e testo anche in inglese
N.Inventario: 4436
Collocazione: 46
Specificazione:
Inventari: 1
*Utamaro to Hiroshige ten : Amerika Gasshūkoku kenkoku 200 shūnen kinen : Honoru bijutsukan tokubets. - [S. l. : s. n.],
[1976?]
N.Inventario: 4437
Collocazione: 47
Specificazione:
Inventari: 1
*Kyōto-shi bijutsukan zōhin mokuroku = Collection of the Kyoto Municipal Museum of Art. - Kyōto : Kyōto-shi Bijutsukan,
1983
N.Inventario: 4438
Collocazione: 48
Specificazione:
Inventari: 1
*Nihonga: the Kyoto school 1910-1930 : December 17, 1986-January 25, 1987 / the National Museum of M. - Kyōtō :
National museum of modern art, 1986
N.Inventario: 4439
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
7
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 49
Specificazione: 1
Inventari: 1
[Bunsatsu I] / [henshū] Sezon Bijutsukan . - [Tōkyō] : Mainichi shimbunsha, 1990. - 193 p., [3] c. di tav. : in gran parte ill. ; 30
cm . ((Numero del volume nell'indice e sul colophon
fa parte di *Man Ray : tanjōbi 100 nen kinen / [henshū] Sezon Bijutsukan . - [Tōkyō] : Sezon Bijutukan, 1990. - 2 v. ; cm
N.Inventario: 4440
Collocazione: 50
Specificazione:
Inventari: 1
*Hihō ukiyoe : Jenova Shiritsu Tōyō Bijutsukan shozō Edoarudo Kiyosōne Korekushon / hencho Fukuda Kazuhiko . - Tōkyō :
KK Besuto Serāzu, 1988. - 198 p. : ill. ; 30 cm . ((Titolo anche in italiano
N.Inventario: 4441
Collocazione: 52
Specificazione:
Inventari: 1
*Dai jūhachi kai nitten sakuhin shū / [henshū] Shadan hōjin nitten. - Tōkyō : Shadan hōjin nitten, 1986
N.Inventario: 4443
Collocazione: 53
Specificazione:
Inventari: 1
*Joseph Albers : homage to the square, variant, structural constellation, print : in cooperation wit. - Tōkyō : Galerie Tokoro,
c1992
N.Inventario: 4444
Collocazione: 54
Specificazione:
Inventari: 1
*Nihon no seikimatsu : roman to dekadansu afureru ikoku jōcho / [henchosha] Fukuda Kazuhiko . - Tōkyō : Yomiuri
shimbunsha, 1987. - 146 p. : ill. ; 29 cm
N.Inventario: 4445
Collocazione: 55
Specificazione:
Inventari: 1
*Komoto Akira sakuhinshū = Akira Komoto / [chosha] Komoto Akira. - Tōkyō : Bijutsu shuppansha, 1991. - 105 p. : in gran
parte ill. ; 31 cm
N.Inventario: 4446
Collocazione: 56
Specificazione:
Inventari: 1
*Dalí exhibition = Dari ten : 10 october-17 november 1991 Mitsukoshi Museum of Art, Tokyo / [henshū] Mitsukoshi Bijutsukan
. - [Japan] : NHK, 1991. - 175 p. : ill. ; 28 cm . ((Catalogo della mostra
N.Inventario: 4447
Collocazione: 57
Specificazione:
Inventari: 1
*Aldo Rossi and 21 works. - Tokyo : Architecture and urbanisme, 1982. - 1 v. : ill. ; 29 cm. ((Numero speciale della rivista:
Architecture and Urbanisme, Novembre 1982.
N.Inventario: 4448
Collocazione: 58
Specificazione:
Inventari: 1
*Dai nijūsan kai nitten sakuhin shū / [henshū] Shazan hōjn nitten . - Tōkyō : Shazan hōjin nitten, 1991 . - 230 p. : in gran parte
ill. ; 30 cm
N.Inventario: 4449
Collocazione: 59
Specificazione:
Inventari: 1
*Yamanashi kenritsu bijutsukanzō Mirē korekushon = All the works of Jean-François Millet from the co. - [Kōfu, Yamanashi] :
Yamanashi kenritsu bijutsukan, 1991
N.Inventario: 4450
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
8
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 60
Specificazione:
Inventari: 1
*Imai Toshimitsu ten : a retrospective 1950-1989 : tōhō no hikari / [henshū] Kokuritsu kokusai bijut. - [Japan] : Imai
Toshimitsu ten jikkō iinkai, 1989
N.Inventario: 4451
Collocazione: 61
Specificazione:
Inventari: 1
*Sho by Yu-Ichi '49-'79 / Unagami Masaomi hen . - Tōkyō : UNAC TOKYO, 1980. - [192] p., [52] p. di tav. : ill. ; 33 cm
N.Inventario: 4452
Collocazione: 62
Specificazione:
Inventari: 1
*Simone Martini = Shimōne Marutīni / Raimond van Marle cho ; Kajima Ume yakuhen. - Tōkyō : Kajima shuppankai, 1964
N.Inventario: 4453
Collocazione: 63
Specificazione:
Inventari: 1
*Delacroix et le Romantisme Francais = Dorakurowa to furansu roman shugi. - Tokyo : Le Musee National d'Art Occidental ;
Le Tokyo Shimbun, c1989 (stampa 1990)
N.Inventario: 4454
Collocazione: 64
Specificazione:
Inventari: 1
*Toko Shinoda : recent works, brush paintings : 12 september-4 october 1986 / [henshū] Tokoro Akiyos. - Tokyo : Galerie
Tokoro, c1986
N.Inventario: 4455
Collocazione: 65
Specificazione:
Inventari: 1
The *past and the present of photography : September 26-November 11, 1990, The National Museum of mo. - Tokyo :
National Museum of modern art, c1990
N.Inventario: 4456
Collocazione: 66
Specificazione:
Inventari: 1
*Dai ikkai Sokei bijutsu gakkō, Pari kokuritsu bijutsu gakkō gakusei sakuhin kōkan ten = Les exposit. - Tōkyō : Sokei bijutsu
gakkō, 1986
N.Inventario: 4457
Collocazione: 67
Specificazione:
Inventari: 1
*Shinro Ohtake : recent works 1988-1990 : 2 April-12 May, 1990. - Tokyo : Galerie Tokoro, c1990. - 1 v. : in gran parte ill. ; 29
cm. ((Senza paginazione. - Testo anche in giapponese
N.Inventario: 4458
Collocazione: 68
Specificazione:
Inventari: 1
*European baroque painting : the National Museum in Warsaw / author Hanna Benesz [...et al.] ; edito. - [Japan] :
Organization Commitee of "European Baroque Painting The National Museum in Warsaw", 1992?
N.Inventario: 4459
Collocazione: 69
Specificazione:
*De Kiriko ten = Giorgio De Chirico / [a cura di Mario Ursino]. - S. l. : Art Life, 1989
N.Inventario: 4460
Inventari: 1
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
9
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 70
Specificazione:
Inventari: 1
*Reonarudo da Binchi : Uinzā-jō ōshitsu toshokanzō sugaki ten / kaisetsu Carlo Pedretti ; kaidai Ke. - [Japan] : Asahi
shimbunsha, 1985
N.Inventario: 4461
Collocazione: 71
Specificazione:
Inventari: 1
A *selection of Japanese art from the Mary and Jackson Burke collection : 21 May-30 June 1985, Tokyo. - [Tōkyō] : Chūnichi
shimbun, 1985
N.Inventario: 4462
Collocazione: 72
Specificazione:
Inventari: 1
\Il *corallo / Basilio Liverino!. - Bologna : Analisi, ©1986. - 200 p. : ill. ; 29 cm. ((Tit. e testo in giapponese.
N.Inventario: 4463
Collocazione: 73
Specificazione:
Inventari: 1
*Masterpieces from the Vatican: Japan 1989. - [Japan] : Nippon Television Network Corporation, c1989. - 187 p. : ill. ; 28 cm.
((Front. e testo anche in giapponese. - Mostra tenuta a Tokyo nel 1989.
N.Inventario: 4464
Collocazione: 74
Specificazione:
Inventari: 1
*Ginza graphic gallery '91 / Ginza graphic gallery . - Tōkyō : Dai Nippon Printing, [1991?]. - [46] p. : ill. ; 28 cm . ((Catalogo
della mostra tenuta il 4 marzo 1986 al Ginza Graphic Gallery, Tokyo
N.Inventario: 4465
Collocazione: 75
Specificazione:
Inventari: 1
*Collection Kahnweiler-Leiris / [henshū] Segui Shin'ichi. - [S. l.] : Shusaisha, 1989
N.Inventario: 4466
Collocazione: 76
Specificazione:
Inventari: 1
*Komiya hakubutsu inten : shikinjō no kyūtei geijutsu / [henshū] Seibu bijutsukan. - [Tōkyō] : Asahi shimbun, 1985
N.Inventario: 4467
Collocazione: 77
Specificazione:
Inventari: 1
*Morandi ten /[henshū] Kanagawa kenritsu kindai bijutsukan . - Tōkyō : Tōkyō shimbun, 1989. - 225 p. : ill. ; 27 cm .
((Catalogo della mostra tenuta in vari luoghi del Giappone nel 1989-1990
N.Inventario: 4468
Collocazione: 78
Specificazione:
Inventari: 1
*Helmut Newton : portraits / [edited by Tokyo Metropolitan Teien Art Museum]. - Tokyo : Organizing committee of Helmut
Newton Exhibition, 1989
N.Inventario: 4469
Collocazione: 79
Specificazione:
Inventari: 1
*Wu Tuan Liang : Chūgoku gendai ega no kisai : mongoru no aokikaze / [henshū] Yamanashi kenritsu bij. - [Yamanashi-ken] :
Yamanashi kenritsu bijutsukan, 1992
N.Inventario: 4470
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
10
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 80
Specificazione:
Inventari: 1
L'*oeuvre de Kiyoko Kusuda. - °S.l.! : Cosmos, 1991. - 131 p. : ill. ; 28 cm.
N.Inventario: 4471
Collocazione: 81
Specificazione:
Inventari: 1
*NICAF Yokohama '92 : the 1. international contemporary art fair, Japan : march 14 sat.-17 tue., Pac. - Tōkyō : NICAF
jimukyoku, 1992
N.Inventario: 4472
Collocazione: 82
Specificazione:
Inventari: 1
*Meisterwerke aus dem Von der Heydt-Museum, Wuppertal. - [Japan] : Yomiuri shimbun, 1988
N.Inventario: 4473
Collocazione: 83
Specificazione:
Inventari: 1
*Yan Tōroppu ten / [henshū] Mie kenritsu bijutsukan . - Tōkyō : Tōkyō shimbun, 1988. - 175 p. : ill. ; 27 cm . ((Tit. e testo
anche in inglese. - Catalogo della mostra tenuta in Giappone nel 1988-1989
N.Inventario: 4474
Collocazione: 84
Specificazione:
Inventari: 1
*Dada to kōseishugi ten / [henshū] Kanagawa kenritsu kindai bijutsukan. - [Tōkyō] : Tōkyō shimbun, 1988
N.Inventario: 4475
Collocazione: 85
Specificazione:
Inventari: 1
El *Greco Exhibition : 18 october-14 december 1986 The National Museum of Western Art, Tokyo ... - Tokyo : The National
Museum of Western Art, c1986
N.Inventario: 4476
Collocazione: 86
Specificazione:
Inventari: 1
*Exhibition of the national museum of Wales : twentieth century art in Wales / [henshū] Tōkyō Fuji b. - [Tōkyō] : Tōkyō Fuji
bijutsukan, 1989
N.Inventario: 4477
Collocazione: 87
Specificazione:
Inventari: 1
*Sōkō itsubo : tokubetsu ten : nicchū kokkō seijōka 20 shūnen kinen / [henshū] Tōkyō kokuritsu haku. - S. l. : Nihon keizai
shimbun, 1992
N.Inventario: 4478
Collocazione: 88
Specificazione:
Inventari: 1
*Rūvuru Bijutsukan shozō Furansu buronzu meihinten : Runesansu kara Rodan made : Tōkyō Pari yūkō tos. - [Tōkyō?] :
Furansu buronzu meihinten jikkō iinkai, 1988
N.Inventario: 4479
Collocazione: 89
Specificazione:
Inventari: 1
*Richō tōjiki 500 nen no bi : 1988 / [henshū] Ōsaka shiritsu tōyō tōjiki bijutsukan. - Ōsaka : Ōsaka-shi bijutsukan shinkō
kyōkai, 1988
N.Inventario: 4480
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
11
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 90
Specificazione:
Inventari: 1
I *tesori del museo d'arte di Tianjin : Roma, Palazzo Brancaccio, 22 ottobre-7 dicembre 2005 / catal. - [Pechino] : Ministero
della cultura della Repubblica popolare di Cina ; [Tianjin] : Governo popolar
N.Inventario: 4481
Collocazione: 91
Specificazione:
Inventari: 1
*Gu gong tong qi xuan cui. - Taipei : Guo li gu gong bo wu yuan, pref. 1969. - 109 p. : ill. ; 28 cm. ((Altro tit. in inglese.
N.Inventario: 4482
Collocazione: 92
Specificazione:
Inventari: 1
*Tv-art of Japan / [henshū] Nihon butai terebi bijutsu-ka kyōkai. - Tōkyō : Nihon butai terebi bijutsu-ka kyōkai, 1978. - 208 p. :
ill. ; 28 cm
N.Inventario: 4483
Collocazione: 93
Specificazione:
Inventari: 1
The *origin of the 20th century in the collection Thyssen-Bornemisza : the world of abstract and sur. - [Tokyo] : Yomiuri
Shimbun sha, 1976
N.Inventario: 4484
Collocazione: 94
Specificazione:
Inventari: 1
*Shiko Munakata : March 20-May 6, 1985, The National Museum of Modern Art, Tokyo : June 7-20, 1985,. - \Giappone! :
Asahi Shimbun, c1985
N.Inventario: 4485
Collocazione: 95
Specificazione:
Inventari: 1
*Gustav Vigeland : sculptor of life / [henshū] Asahi shimbun. - [Tōkyō] Asahi shimbun, 1983
N.Inventario: 4486
Collocazione: 96
Specificazione:
Inventari: 1
*Heijōkyō ten : saigen sareta Nara no miyako : hakkutsu 30 nen kinen / [henshū] Nara kokuritsu bunka. - [Ōsaka] : Asahi
shimbun, 1989
N.Inventario: 4487
Collocazione: 97
Specificazione:
Inventari: 1
*Shisenshō gendai bijutsuten : Yamanashi-ken shisenshō kenshō teiketsu 1 chūnen kinen / [henshū]. - Kōfu : Yamanashi
kenritsu bijutsukan, 1986
N.Inventario: 4488
Collocazione: 98
Specificazione:
Inventari: 1
*Shururearisumu ten / [henshū] Tōkyō kokuritsu kindai bijutsukan. - [Tōkyō] : Tōkyō kokuritsu kindai bijutsukan, [1976?]
N.Inventario: 4489
Collocazione: 99
Specificazione:
Inventari: 1
The *Hakone Open-Air Museum. - Hakone : Open-Air Museum, © 1982. - [92] c. : ill. ; 24 x 25 cm.((Front. e didascalie anche
in inglese
N.Inventario: 4490
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
12
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 100
Specificazione:
Inventari: 1
*Exhibition Segantini : Japan 1978 : Museum of Modern Art, Hyogo, 29. April-28. May 1978. - Kobe : Museum of Modern Art :
The Kobe Shimbun, c1978
N.Inventario: 4491
Collocazione: 101
Specificazione:
Inventari: 1
*Exhibition Segantini : Japan 1978 : Odakyu Grand Gallery 2. june-20. june, 1978 / [henshū] Hyōgo ke. - [Japan] Nihon keizai
shimbun, 1978
N.Inventario: 4492
Collocazione: 102
Specificazione:
Inventari: 1
*Itaria miraiha shashinten : 1987 nen shichi gatsu futsuka-shichi gatsu nijūni nichi = Fotografia fu. - [Hyōgo-ken] : Hyōkokenritsu kindai bijutsukan, 1987
N.Inventario: 4493
Collocazione: 103
Specificazione:
Inventari: 1
*Shingu : rhythm of nature / [chosha] Shingu Susumu. - Ōsaka : Brain center, 1991
N.Inventario: 4494
Collocazione: 103
Specificazione: bis
Inventari: 1
*Shingu : rhythm of nature / [chosha] Shingu Susumu. - Ōsaka : Brain center, 1991
N.Inventario: 4961
Collocazione: 104
Specificazione:
Inventari: 1
*Reonarudo da Binchi saigo no bansan ten : Uinzā-jō ōshitsu toshokanzō sobyō 19 ten, Rondon ōshitsu. - [Japan] : Seibu
bijutsukan, 1986
N.Inventario: 4495
Collocazione: 105
Specificazione:
Inventari: 1
*Chadouikku no chōkoku / [henshū] Tōyama kenritsu bijutsukan [...et al.]. - [Japan] : Chadouikku no chōkoku ten jikkō iinten,
1991
N.Inventario: 4496
Collocazione: 106
Specificazione:
Inventari: 1
*Sekai no gendai gaka 50 nin ten : Sazārando kara Foron made. - [Japan] : Nihon keizai shimbun, 1978
N.Inventario: 4497
Collocazione: 107
Specificazione:
Inventari: 1
The *retrospective exhibition of Yukihiko Yasuda : June 10-July 11, 1976, the National Museum of Mod. - [Tokyo] : Nihon
Keizai Shimbun, 1976
N.Inventario: 4498
Collocazione: 108
Specificazione:
Inventari: 1
The *retrospective exhibition of Shōji Hamada : april 16-june 5 1977, the National museum of modern. - Tokyo : National
museum of modern art ; Nihon keizai shimbun, 1977
N.Inventario: 4499
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
13
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 109
Specificazione:
Inventari: 1
*Pure inkan no senshoku : Amano hakubutsukan shozōhin ni yoru / [henshū] Kyōto kokuritsu kindai biju. - [Kyōto] : Kyōto
kokuritsu kindai bijutsukan, 1979
N.Inventario: 4500
Collocazione: 110
Specificazione:
Inventari: 1
*Bānādo Rīchi ten : Eikoku no daihyōsaku ni miru : higashi to nishi no deai / [henshū] Asahi shimbun. - Ōsaka : Asahi
shimbun, 1980
N.Inventario: 4501
Collocazione: 111
Specificazione:
Inventari: 1
*Chūka jinmin kyōwakoku kodai seidōka ten. - [Japan] : Nihon keizai shimbun, 1976
N.Inventario: 4502
Collocazione: 112
Specificazione:
Inventari: 1
*Egon Schiele und Wien zur Jahrhundertwende / [henshū] Kanagawa kenritsu kindai bijutsukan. - Tōkyō : Tōkyō shimbun,
1986
N.Inventario: 4503
Collocazione: 113
Specificazione:
Inventari: 1
*Erumitāsu bijutsukan ten : Yūroppa ega, roman-ha kara inshō e / [henshū] Hokkaidō ritsu kindai biju. - [Hokkaidō] :
Hokkaidō shimbun, 1987
N.Inventario: 4504
Collocazione: 114
Specificazione:
Inventari: 1
*Arunorudo Bekkurīn ten : Bāzeru bijutsukan shozō sakuhin ni yoru / [henshū] Kokuritsu seiyō bijutsu. - [S. l. : s. n.], 1987
N.Inventario: 4505
Collocazione: 115
Specificazione:
Inventari: 1
Consistenza di collocazione: Alcune pagine staccate
*Indoneshia kodai bijutsu ten : busseki Borobudōru to sono shūhen / [henshū] Kyōdō tsūshinsha. - [S. l. : s. n.], 1980
N.Inventario: 4506
Collocazione: 116
Specificazione:
Inventari: 1
Consistenza di collocazione: Ed. fuori commercio
*Tsukuba Expo '85 : sezione italiana-italian section. - [Milano] : Electa, [1985]
N.Inventario: 4507
Collocazione: 117
Specificazione:
Inventari: 1
*Kindai ega no tenkan : Tissen korekushon meisaku ten / [henshū] Tōkyō kokuritsu kindai bijutsukan. - [Tōkyō] : Yomiuri
shimbun, [1984]
N.Inventario: 4508
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
14
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 118
Specificazione:
Inventari: 1
*Fontana ten / [henshū] Toyama kenritsu kindai bijutsukan [...et al.]. - [Toyama] : Toyama kenritsu kindai bijutsukan, 1986
N.Inventario: 4509
Collocazione: 119
Specificazione:
Inventari: 1
*Kodai Ejiputo ten / [shippitsusha] Dia Abou-Ghazi [...et al.]. - [Japan] : Yomiuri shimbun, 1978
N.Inventario: 4510
Collocazione: 120
Specificazione:
Inventari: 1
*Arupu ten : tanjōbi 100 nen kinen / [henshū] Toyama kenritsu kindai bijutsukan. - [Japan] : Gendai chōkoku sentā, 1985
N.Inventario: 4511
Collocazione: 121
Specificazione:
Inventari: 1
*Doitsu riarizumu 1919-1933 : doitsu minshu kyōwakoku shozō : ega, chōkoku, hanga / [henshū] Tōkyō k. - [Tōkyō] : Nihon
keizai shimbun, 1976
N.Inventario: 4512
Collocazione: 122
Specificazione:
Inventari: 1
*Kandinsukī ten / [texts] Christian Derouet , Hideho Nishida [henshū] Tōkyō kokuritsu kindai bijutsu. - [Tōkyō] : Nihon keizai
shimbun, 1987
N.Inventario: 4513
Collocazione: 123
Specificazione:
Inventari: 1
*Dyufi ten : 1983 nen 6 gatsu nijū hachi nichi-shichi gatsu nijū yokka, Gunma kenritsu kindai bijuts. - [Japan?] : Art Life, 1983
N.Inventario: 4514
Collocazione: 124
Specificazione:
Inventari: 1
*Exhibition of contemporary italian art. - Tokyo : The National Museum of Modern Art, 1967
N.Inventario: 4515
Collocazione: 125
Specificazione:
Inventari: 1
*Victoria : british exhibition : the life and times of Queen Victoria / [henshū] Kondō Akira [...et. - [Giappone : s.n., 1979?]
N.Inventario: 4516
Collocazione: 126
Specificazione:
Inventari: 1
*Kubota Itchiku ten : Itchiku tsuchigahana some / [henshū] Asahi shimbun. - [Tōkyō] : Asahi shimbun, 1981
N.Inventario: 4517
Collocazione: 127
Specificazione:
Inventari: 1
*19th and 20th century prints, contemporary prints and paintings by japanese artists : auction Tuesd. - [Tōkyō : Seibu ;
Sotheby's], 1992
N.Inventario: 4518
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
15
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 128
Specificazione:
Inventari: 1
*Joseph Beuys : with fat and felt : june 29-september 30, 1993. - Tōkyō : Fuju television gallery, 1993 . - 129 p. : ill. ; 30 cm .
((Catalogo della mostra
N.Inventario: 4519
Collocazione: 129
Specificazione:
Inventari: 1
Specificazione:
Inventari: 1
*Magai-hi takuhon ten. - [Tōkyō : Tōkyō Gallery, 1977?]
N.Inventario: 4520
Collocazione: 130
*Manabu Mabe ten : Burajiru no kyosai=sono atsui jojō / [henshū] Kanagawa kenritsu kindai bijutsukan. - [Tōkyō] : Yomiuri
shimbun, 1978
N.Inventario: 4521
Collocazione: 131
Specificazione:
Inventari: 1
*Takahashi Shū shinsaku 81-ten : 1981.6.13-7.5 / [henshū] Kitakyūshū shiritsu bijutsukan. - [Hiroshima] : Hiroshima kenritsu
bijutsukan, 1981
N.Inventario: 4522
Collocazione: 132
Specificazione:
Inventari: 1
*Takahashi Shū shinsaku 81-ten : 1981.5.2-5.31 / [henshū] Kitakyūshū shiritsu bijutsukan. - [Kitakyūshū-shi] : Kitakyūshū
shiritsu bijutsukan, 1981
N.Inventario: 4523
Collocazione: 133
Specificazione:
Inventari: 1
*Shīboruto to Nihon : Nihon, Oranda shūkō 380 nen kinen / [henshū] Kyōto kokuritsu hakubutsukan [.... - [Tōkyō] : Asahi
shimbun, 1988
N.Inventario: 4524
Collocazione: 134
Specificazione:
Inventari: 1
*Nōmen ten : Nō no omote : tsuku: burakumen, gyōdōmen / [henshū] Kanagawa kenritsu kindai bijutsukan. - [Kanagawa-ken]
: Kanagawa kenritsu kindai bijutsukan, 1979
N.Inventario: 4525
Collocazione: 135
Specificazione:
Inventari: 1
*Jakomo Manzū ten / [honyaku] Takeyama Hirohide , Furukawa Takako ; [henshū] Jakomo Manzū ten kataro. - [Japan] :
Contemporary sculpture center, 1984
N.Inventario: 4526
Collocazione: 136
Specificazione:
Inventari: 1
*Two decades of American painting : an exhibition selected by Waldo Rasmussen, of the Museum for sho. - Tokyo : National
Museum of Modern Art, 1967
N.Inventario: 4527
Collocazione: 137
Specificazione:
Inventari: 1
*Three decades of american art selected by the Whitney Museum : American revolution bicentennial 177. - [Tokyo] : Seibu
museum of art, ©1976
N.Inventario: 4528
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
16
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 138
Specificazione:
Inventari: 1
*Fukuda Heihachirō isaku ten / [henshū] Tōkyō kokuritsu kindai bijutsukan. - [Tokyo! : Nihon Keizai Shinbun-sha, ©1975
N.Inventario: 4529
Collocazione: 139
Specificazione:
Inventari: 1
*Hakone open-air museum. - [Japan : s. n.], 1974. - [137] p. : in gran parte ill. ; 24 cm
N.Inventario: 4530
Collocazione: 140
Specificazione:
Inventari: 1
*Maeda Seison ten / [henshū] Tōkyō kokuritsu kindai bijutsukan. - Tōkyō : Tōkyō kokuritsu kindai bijutsukan, [1975?]
N.Inventario: 4531
Collocazione: 141
Specificazione:
Inventari: 1
*Nihon no bi, sono iro to katachi : kainan kinen ten : meiwa 52 nen 10 gatsu 15 nichi-12 gatsu 18 ni. - [Ōsaka] : Kokuritsu
kokusai bijutsukan, 1977
N.Inventario: 4532
Collocazione: 142
Specificazione:
Inventari: 1
*Kandinsukī ten : 1 gatsu futsuka-2 gatsu jūichi nichi, Seibu bijutsukan / [henshū] Asahi shimbun. - [Tōkyō] : Seibu
bijutsukan, 1976
N.Inventario: 4533
Collocazione: 143
Specificazione:
Inventari: 1
*Anri Mishō ten : michi e no manazashi, michi no "katachi" e / [henshū] Seibu bijutsukan. - [Tōkyō] : Seibu bijutsukan, 1983
N.Inventario: 4534
Collocazione: 144
Specificazione:
Inventari: 1
*Todaiji ten : Kokuho Daibutsuden Showa daishuri rakkei kinen / [henshu Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan. - [Tokyo! : Asahi
Shinbunsha, 1980
N.Inventario: 4535
Collocazione: 145
Specificazione:
Inventari: 1
*Okamoto Tarō no sekai : gendai no shinwa / [henshū] Nishinomiya-shi ōtani kinen bijutsukan. - Nishinomiya-shi :
Nishinomiya-shi ōtani kinen bijutsukan, 1979
N.Inventario: 4536
Collocazione: 146
Specificazione:
Inventari: 1
*Gonroku Matsuda exhibition / [henshū] Tōkyō kokuritsu kindai bijutsukan. - Tokyo : The National Museum of Modern Art,
1978
N.Inventario: 4537
Collocazione: 147
Specificazione:
Inventari: 1
*Italy and Japan : art in last ten decades : Oct. 6-Dec. 2, 1979 / The National Museum of Art, Osaka. - Osaka : The National
Museum of Art, 1979
N.Inventario: 4538
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
17
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 148
Specificazione:
Inventari: 1
*Piranēji hanga-ten : kenchiku=gensō no Itaria no kyoshō : san gatsu nijū shichi nichi-go gatsu go '. - [Japan] : Nihon
bijutsukan kikaku kyōgikai, 1977
N.Inventario: 4539
Collocazione: 149
Specificazione:
Inventari: 1
[Tome I] / [henshū] Yanai Midori. - Tōkyō : Meguro bijutsukan, 1988
fa parte di *Reonāru Fujita, e to kotoba ten . - Tōkyō : Meguro bijutsukan
N.Inventario: 4540
Collocazione: 150
Specificazione:
Inventari: 1
*Benandanti : 16-17 seiki ni okeru akuma sūhai to nōkō girei / chosha Carlo Ginzburg ; yakusha Takey. - Tōkyō : Serika
shobō, 1986
N.Inventario: 4541
Collocazione: 151
Specificazione:
Inventari: 1
*Genshoku Miyata Masayuki kirie gashū / chosha Miyata Masayuki . - Tōkyō : Kōdansha, 1973. - [44] c. : in gran parte ill. ; 30
cm
N.Inventario: 4542
Collocazione: 152
Specificazione:
Inventari: 1
*Otto Dix / [henshū] Kanagawa kenritsu kindai bijutsukan. - [Tōkyō] : Asahi shimbun, 1988
N.Inventario: 4543
Collocazione: 153
Specificazione:
Inventari: 1
The *exhibition of Gandhara art of Pakistan / [supervisor Takayasu Higuchi]. - [Tokyo] : Japan Broadcasting Corp., 1984. 242 p. : ill. ; 26 cm.
N.Inventario: 4544
Collocazione: 154
Specificazione:
Inventari: 1
*Ishii Tsuruzo ten : tanjō hyaku-nen kinen / [henshū] Yamanashi kenritsu bijutsukan. - Kōfu : Yamanashi kenritsu bijutsukan,
1987
N.Inventario: 4545
Collocazione: 155
Specificazione:
Inventari: 1
*Rūbensu ten : kyoshō to sono shūhen / [henshū] Rubensu ten katarogu henshū iinkai. - Japan : Art life ltd., 1985
N.Inventario: 4546
Collocazione: 156
Specificazione:
Inventari: 1
*Festival Daniel Schmid : nouvelle édition / [henshū] Matsumoto Masamichi. - Tōkyō : Atene furansu bunka sentā, 1982
N.Inventario: 4547
Collocazione: 157
Specificazione:
Inventari: 1
*Kikuhata Mokuma : tendōsetsu 1983-1985. - Tōkyō : Tokyo gallery, [1985?]. - 1 v. : in gran parte ill. ; 24 cm . ((Tit. ricavato
da copertina e prima pagina. - Tit. anche in inglese
N.Inventario: 4548
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
18
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 158
Specificazione:
Inventari: 1
L'*opera grafica di Antonio Fontanesi : acqueforti, litografie, eliografie, disegni : [mostra tenuta. - Tokyo : Istituto italiano di
cultura, 1977
N.Inventario: 4549
Collocazione: 159
Specificazione:
Inventari: 1
*Jigokue, Fukuzawa Ichirō no sekai : 1978-nen 4 gatsu 15 nichi-6 gatsu 18 nichi. - [Ōsaka] : Kokuritsu kokusai bijutsukan,
1978
N.Inventario: 4550
Collocazione: 160
Specificazione:
Inventari: 1
*Design in Transition, 1868-1945 / Edited by The National Museum of Modern Art, Tokyo. - Tokyo : The National Museum of
Modern Art, ©1988
N.Inventario: 4551
Collocazione: 161
Specificazione:
Inventari: 1
The *Utsukushi-ga-hara Open-Air Museum. - [Ueda] : The Utsukushi-ga-hara Open-Air Museum, 1981. - 1 v. : in gran parte
ill. ; 24x25 cm
N.Inventario: 4552
Collocazione: 162
Specificazione:
Inventari: 1
*International exhibition of ceramic arts '75 : Isetan department store, Tokyo 31 May-9 Jun, 1975. - Tokyo : [s.n.], 1975
N.Inventario: 4553
Collocazione: 163
Specificazione:
Inventari: 1
*Exhibition of Kyoko Asakura. - Tōkyō : Gallery universe, 1978
N.Inventario: 4554
Collocazione: 164
Specificazione:
Inventari: 1
*Hisao Domoto : possibilité de réaction en chaine 5.8-20, 1978. - [Tōkyō : Minami gallery, 1978]. - [4] c. : in gran parte ill. ; 25
cm
N.Inventario: 4555
Collocazione: 165
Specificazione:
Inventari: 1
*Dai yonjūyonkai hanga-ten gashū : tokubetsu chinretsu, Furansu jūne gurabyūru kontenporēne 67 ten /. - Yokohama : Nihon
henga kyōkai, [1976]
N.Inventario: 4556
Collocazione: 166
Specificazione:
Inventari: 1
*Retrospective Fernand Leger: Tokyo, du 18 mars au 5 avril 1972, Nagoya du 14 avril au 26 avril 1972. - [Tokyo] : Mainichi,
c1972
N.Inventario: 4557
Collocazione: 167
Specificazione:
Inventari: 1
*Saito Yoshishige exhibition 1978 : the National Museum of Modern Art, Tokyo, 16 June-9 July 1978 /. - Tokyo : The National
Museum of Modern Art, c1978
N.Inventario: 4558
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
19
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 168
Specificazione:
Inventari: 1
*Art treasures of Japan : September 23-October 19, 1986, Tokyo national museum : November 1-November. - \Tokyo! :
Nippon television network corporation, 1986
N.Inventario: 4559
Collocazione: 169
Specificazione:
Inventari: 1
*Kodai Shiria ten : Oriento bunmei no jūjiji. - [Tōkyō] : Tōkyō shimbun, 1977
N.Inventario: 4560
Collocazione: 170
Specificazione:
Inventari: 1
L'*utensile quotidiano : mostra di disegno industriale contemporaneo italiano, 5-26 dicembre 1976, I. - [S.l. : s.n., 1976]
([Tokyo] : Bijutsu Shuppan Design Center)
N.Inventario: 4561
Collocazione: 171
Specificazione:
Inventari: 1
*Gendai no gen - kindai Nihon no bijutsu kara : kaikan nijū nen kinen / [henshū] Tōkyō kokuritsu kin. - Tōkyō : Tōkyō
kokuritsu kindai bijutsukan, [1972]
N.Inventario: 4562
Collocazione: 172
Specificazione:
Inventari: 1
*Nitahara Eiji chōkoku ten : taiōsaku ni yoru. - [S.l. : s.n., 1978] (Tōkyō : Takashima)
N.Inventario: 4563
Collocazione: 173
Specificazione:
Inventari: 1
*Suga Kishio. - [S.l. : s.n., 1990] (Tokyo : Tokyo Gallery) . - [20] p. : in gran parte ill. ; 24 cm . ((Catalogo della mostra tenuta
dal 25 giugno al 7 luglio 1990 alla Tokyo Gallery
N.Inventario: 4564
Collocazione: 174
Specificazione:
Inventari: 1
*Saga kenritsu Kyūshū tōji bunkakan kanzō meihin zuroku / [henshū] Saga kenritsu Kyūshū tōji bunkaka. - Saga-ken : Saga
kenritsu Kyūshū tōji bunkakan, 1987
N.Inventario: 4565
Collocazione: 175
Specificazione:
Inventari: 1
*Cento anni d'arte italiana moderna 1880-1980. - Tokyo : The Mainichi Newspaper, c1982
N.Inventario: 4566
Collocazione: 176
Specificazione:
Inventari: 1
*Takahashi Shū ten : erosu, kyokugen no aka to kiro / [henshū] Hiroshima-shi gendai bijutsukan. - Hiroshima : Hiroshima-shi
gendai bijutsukan, 1989
N.Inventario: 4567
Collocazione: 177
Specificazione:
Inventari: 1
*Isa Toshihiko senshoku ten : matsu, mizu, ongaku no sekai / [chosha] Isa Toshihiko. - [Japan] : Seibu Art Forum, 1989
N.Inventario: 4568
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
20
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 178
Specificazione:
Inventari: 1
*Satō Tamotsu daihyōsaku ten : sōzō no tenkai : mugen kūkan no tabibito. - [Tōkyō : Ōme shiritsu bijutsukan, 1968]
N.Inventario: 4569
Collocazione: 179
Specificazione:
Inventari: 1
*Edo no fasshon : nikuhitsu ukiyo-e ni miru onna-tachi no yosooi : kaikan kinen ten, part 1 / [hens. - [Japan] : Kōgei gakkai,
1989
N.Inventario: 4570
Collocazione: 180
Specificazione:
Inventari: 1
*Kankoku bijutsu go sen nen ten / [henshū] Tōkyō kokuritsu hakubutsukan [..et al.]. - [Japan] : Asahi shimbun, 1976
N.Inventario: 4571
Collocazione: 181
Specificazione:
Inventari: 1
*Ceramiche italiane contemporanee : 1950-1990 / a cura di Gian Carlo Bojani. - Saga-ken : Saga kenritsu Kyūshū tōji
bunkakan, [1992?]
N.Inventario: 4572
Collocazione: 182
Specificazione:
Inventari: 1
*Kyō no Yūroppa kurafuto ten : kurafuto komyunikēshon : dai nijū nana nen '86 Nihon kurafuto ten : s. - Tōkyō : Japanese
Craft Design Association, [1986?]
N.Inventario: 4573
Collocazione: 183
Specificazione:
Inventari: 1
*Shirukurōdo no ihō : kodai chūsei no tozai bunka kōryū / [henshū Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan, .... - Tōkyō : Nihon Keizai
Shinbunsha, ©1985
N.Inventario: 4574
Collocazione: 184
Specificazione:
Inventari: 1
*Dai ni kai Takamura Kōtarō taishō ten / [henshū] Chōkoku no mori bijutsukan. - [Kanagawa] : Chōkoku no mori bijutsukan,
1982
N.Inventario: 4575
Collocazione: 185
Specificazione:
Inventari: 1
*Art of the Muromachi period : special exhibition : October 10-November 19, 1989, Tokyo National mus. - Tōkyō : Tōkyō
kokuritsu hakubutsukan, 1989
N.Inventario: 4576
Collocazione: 186
Specificazione:
Inventari: 1
*Dai nijū ichi kai *Nihon dentō kōgei ten . - S.l. : Nihon dentō kōgei ten un'ei iinkai, [1974?!]. - [114] p. : ill. ; 26 cm
N.Inventario: 4577
Collocazione: 187
Specificazione:
Inventari: 1
*Emaki : tokubetsu ten . - [Tōkyō : Tōkyō kokuritsu hakubutsukan], Shōwa 49 [1974]. - 251 p. : ill. ; 26 cm . ((Catalogo della
mostra
N.Inventario: 4578
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
21
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 188
Specificazione:
Inventari: 1
*Yamato no kodai bijutsu : torai bunka juyō no katachi : tokubetsu tenkan / [henshū] Nara kokuritsu. - Nara : Nara kokuritsu
hakubutsukan, Shōwa 63 [1988]
N.Inventario: 4579
Collocazione: 189
Specificazione:
Inventari: 1
*Kamakura jidai no chōkoku : tokubetsu kan / Tōkyō kokuritsu hakubutsukan. - Tōkyō : Tōkyō kokuritsu hakubutsukan,
shōwa 50 [1975]
N.Inventario: 4580
Collocazione: 190
Specificazione:
Inventari: 1
*Takehisa Yumeji ten : tanjō 90 nen kinen : taishōki no ai to roman no sekai / [henshū] Sankei shimb. - [S.l. : s.n. 1975?]
(seisaku Otsuka Kogeisha)
N.Inventario: 4581
Collocazione: 191
Specificazione:
Inventari: 1
*Modern bamboo craft / Edited by The National Museum of modern Art, Tōkyō. - Tōkyō : The National Museum of modern
Art, 1985
N.Inventario: 4582
Collocazione: 192
Specificazione:
Inventari: 1
*Heian jidai no chōkoku : tokubetsu ten. - [Tōkyō : Tōkyō kokuritsu hakubutsukan], 1971
N.Inventario: 4583
Collocazione: 193
Specificazione:
Inventari: 1
*Cinquanta anni di grafica italiana : Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, dal 5 aprile al 5 maggi. - [s.l. ; s.n.], [1975?]
N.Inventario: 4584
Collocazione: 194
Specificazione:
Inventari: 1
*Special exhibition: Gilt bronze buddhist statues. - Tokyo : Tokyo national museum, shōwa 62 [1987]
N.Inventario: 4585
Collocazione: 195
Specificazione:
Inventari: 1
*Daitokuji no meihō : kanzan 650 nen onki kinen / [henshū] Kyōto kokuritsu hakubutsukan. - [Japan] : Nihon keizai shimbun,
shōwa 60 [1985]
N.Inventario: 4586
Collocazione: 196
Specificazione:
Inventari: 1
*Ponpei / Alfondo de Franciscis ; [translated by Masanori Aoyagi]. - Napoli : Interdipress, c1972 (stampa 1979). - 78 p. : ill. ;
25 cm.
N.Inventario: 4587
Collocazione: 197
Specificazione:
Inventari: 1
*Sansui : shisō to bijutsu : tokubetsu tenrankai / [henshū] Kyōto kokuritsu hakubutsukan. - Kyōto : Kyōto kokuritsu
hakubutsukan, shōwa 58 [1983]
N.Inventario: 4588
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
22
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 198
Specificazione:
Inventari: 1
*Ukiyo-e : special exhibition : October 16-November 25, 1984. - Tokyo : Tokyo national museum, shōwa 59 [1984]
N.Inventario: 4589
Collocazione: 199
Specificazione:
Inventari: 1
*Meiji chūki no yōga : *Shajitsu no keifu 3. / [henshū] Tōkyō kokuritsu kindai bijutsukan. - Tōkyō : Tōkyō kokuritsu kindai
bijutsukan, 1988
N.Inventario: 4590
Collocazione: 200
Specificazione:
Inventari: 1
*61. Kokuten : 4 gatsu 23 nichi-5 gatsu 7 nichi, Ueno kōen, Tōkyō-tō bijutsukan / [henshū] Ōnari Hir. - S.l. : s.n., [1987?]
(Stampa : Toryo, 1987)
N.Inventario: 4591
Collocazione: 201
Specificazione:
Inventari: 1
*Forms in aggression: formative uprising of the 1960s / edited by The National Museum of Modern Art,. - Tokyo : The national
museum of modern art, c1987
N.Inventario: 4592
Collocazione: 202
Specificazione:
Inventari: 1
*Yasui Nakaji / [henshū] Nakajima Tokuhiro [..et al.]. - S.l. : Seibu bijutsukan, c1987
N.Inventario: 4593
Collocazione: 203
Specificazione:
Inventari: 1
*Yuzo Saeki exhibition : 50. year posthumous exhibition : 6 June-9 July, 1978, The National Museum o. - [Japan] : Asahi
shimbun, c1978
N.Inventario: 4594
Collocazione: 204
Specificazione:
Inventari: 1
*Kashihara Etsutomu ten : <S no heya kara> hen. - [Kamakura] : Kamakura garō, 1988
N.Inventario: 4595
Collocazione: 205
Specificazione:
Inventari: 1
*Yasuda Haruhiko ten : 1975 nen 3 gatsu 10 nichi-29 nichi, Minami garō. - [Tōkyō : Minamy gallery, 1975?]. - 1 v., 1 c.
topografica : ill. ; 30 cm . ((Pagine su cartoncino. - Catalogo della mostra
N.Inventario: 4596
Collocazione: 206
Specificazione:
Inventari: 1
*Sugawara Jirō ten : ichi, ni, san, yon / [henshū] Gyararī Seihō. - Tōkyō : Gyararī Seihō, c1988
N.Inventario: 4597
Collocazione: 207
Specificazione:
Inventari: 1
*Sēnu no nagare to Pari monogatari ten / [henshū] Sēsu no nagare to Pari monogatari ten henshū iinka. - S.l. : s.n., 1974
N.Inventario: 4598
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
23
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 208
Specificazione:
Inventari: 1
*Vetro di Murano: ieri ed oggi / [henshū] Tōkyō shimbun. - Tōkyō : Tōkyō shimbun, 1982
N.Inventario: 4599
Collocazione: 209
Specificazione:
Inventari: 1
*Ukiyo-e meisaku ten : Berugī ōritsu bijutsu rekishi hakubutsukanzō. - [S.l. : s.n., 1975]. - [200] p. : ill. ; 26 cm
N.Inventario: 4600
Collocazione: 210
Specificazione:
Inventari: 1
*Noyami Yaeko ten : sono hyaku nen no shōgai to bungaku . - Tōkyō : Nihon kindai bungakukan, 1985. - 99 p. : ill. ; 26 cm
N.Inventario: 4601
Collocazione: 211
Specificazione:
Inventari: 1
*Takano Shōzan / [henshū] Kawai Haruo. - Kumamoto : Kumamoto kenritsu bijutsukan, Shōwa 52 [1977]
N.Inventario: 4602
Collocazione: 212
Specificazione:
Inventari: 1
*Kawamata maquettes : January 27 mon.-February 22 sat. 1992 / catalogue text Akio Obinage . - [Ōsaka] : Kodama Gallery,
[1992?]. - [53] p. : in gran parte ill. ; 26 cm . ((Catalogo della mostra
N.Inventario: 4603
Collocazione: 213
Specificazione:
Inventari: 1
La *casa della nave Europa a Pompei / Masanori Aoyagi. - Tokyo : The Institute for the study of cultural exchange, 1977. 248 p. : ill. ; 27 cm. ((Tit. e testo anche in giapponese
N.Inventario: 4604
Collocazione: 214
Specificazione:
Inventari: 1
*Tomioka tessai : 1836-1924. Exposicao especial organizada pela Kokusai Bunka Shinkokai e pelo Museu. - Sao Paulo :
Museu de arte moderna ; Kokusai Bunka Shinkokai, 1961
N.Inventario: 4605
Collocazione: 215
Specificazione:
Inventari: 1
*Doitsu Bijutsu ten Chusei kara Kinsei he : Niyurunberuku Doitsu Minzoku hakubutsukan shozo : 1984 n. - \S. l. : s. n.!,
stampa 1984 (\Giappone : s.n.!) - 195 p. : ill. ; 24 cm. ((Catalogo della Mostra t
N.Inventario: 4606
Collocazione: 216
Specificazione:
Inventari: 1
*Ueno no Mori bijutsukan kaikan kinen ten : *Momoyama, Edo, Meiji 300 nen no bijutsu : gyomotsu to j. - [Japan] : Nihon
bijutsu kyōkai, c1972
N.Inventario: 4607
Collocazione: 217
Specificazione:
Inventari: 1
*Kawai Kanjiro: master of modern Japanese ceramics : August 21-October 10, 1984, Crafts Gallery, the. - Tokyo : The
National Museum of Modern Art, c1984
N.Inventario: 4608
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
24
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 218
Specificazione:
Inventari: 1
*Takeda Shingen no sekai : nishiki-e ni miru sengoku emaki. - Yamanashi : Yamanashi Prefectural Museum of Art, 1988
N.Inventario: 4609
Collocazione: 219
Specificazione:
Inventari: 1
*Uda tennō kaisō 1100. kinen : *Ninna-ji no meihō / [henshū] Tōkyō kokuritsu hakubutsukan [..et al.]. - [Japan] : Nihon keizai
shimbun, 1989
N.Inventario: 4610
Collocazione: 220
Specificazione:
Inventari: 1
*Purehabu jūtaku kokusai sekkei kyōgi / [henshū] Misawa homes institute of research and development. - Tōkyō : Kogyochosakai, 1972
N.Inventario: 4611
Collocazione: 221
Specificazione:
Inventari: 1
The *9. international biennial exhibition of prints in Tokyo 1974 : showing in Tokyo: 16 nov. 1974-1. - Tokyo : National
Museum of modern art, [1974?]
N.Inventario: 4612
Collocazione: 222
Specificazione:
Inventari: 1
*Furansu hōshoku geijutsu no sekai ten : Karutie korekushon, kenran no juerī / [henshū] Tōkyō-to tei. - [Japan] : Nihon keizai
shimbun, 1995
N.Inventario: 4613
Collocazione: 223
Specificazione:
Inventari: 1
*Futurism 1909-1944 : Tokyo, Sezon Museum of Art, 11 April-1 June 1992, Sapporo, Hokkaido Museum of. - Tokyo : The
Tokyo Shimbun, c1992
N.Inventario: 4614
Collocazione: 224
Specificazione:
Inventari: 1
*Rodin : 23 Juillet-11 Septembre 1966, Musèe National d'Art Occidental, Tokyo; 18 Septembre-30 Octob. - Tokyo : Musèe
national d'art occidental, [1966?]
N.Inventario: 4615
Collocazione: 225
Specificazione:
Inventari: 1
*Kodai Shishirī ten : chichūkai bunmei no reimei (akebono) / [henshū] Kodai Shishirī henshū iinkai. - [Japan : s.n.], 1978
N.Inventario: 4616
Collocazione: 226
Specificazione:
Inventari: 1
*Masterpieces of modern painting from U.S.S.R. : the Hermitage, the Pushkin, the Russian and the Tre. - [Japan] : Nihon
keizai shimbun, c1966
N.Inventario: 4617
Collocazione: 227
Specificazione:
Inventari: 1
*Shinzōkei : *Dōmoto Inshō sakuhin / [henshū] Ogura Shūken . - Kyōto : Kyōto shoin, Shōwa 35 [1960]. - 116 p., 1 c. di tav. :
ill. ; 22 cm . ((Immagini applicate sulle pagine
N.Inventario: 4618
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
25
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 228
Specificazione:
Inventari: 1
*Masterpieces of the National museum of western art, Tokyo / [henshū] Kokuritsu seiyō bijutsukan. - [Tokyo : The National
Museum of Western Art], c1978
N.Inventario: 4619
Collocazione: 229
Specificazione:
Inventari: 1
*Asa / bun Funakoshi Kanna ; e Izawa Yoji. - Tokyo : G. C. Press, 1985. - 1 v. : ill. ; 20 cm.
N.Inventario: 4620
Collocazione: 230
Specificazione:
Inventari: 1
*Self and others / Shigeo Gocho ; preface by Kiyoshi Otsuji . - [Japan] : Hakuakan, 1977. - [34] c. : ill. ; 21 cm
N.Inventario: 4621
Collocazione: 231
Specificazione:
Inventari: 1
*Scultori italiani contemporanei / enti promotori: Quadriennale nazionale d'arte di Roma ... [et al.. - Hakone, Japan : Hakone
Open-Air Museum, 1972
N.Inventario: 4622
Collocazione: 232
Specificazione:
Inventari: 1
*Spirit of Bengal : *Kazi Ghiyas Uddin / [henshū] Shibahara Mutsuo. - Tōkyō : Maru no naigarō, [1985?]
N.Inventario: 4623
Collocazione: 233
Specificazione:
Inventari: 1
*Mostra del Barocco romano : 24 settembre-9 novembre 1971, Museo nazionale d'arte occidentale, Tokyo. - Tokyo : National
Museum of Western Art, c1971
N.Inventario: 4624
Collocazione: 234
Specificazione:
Inventari: 1
*Kamakurabori a Roma : 15 ottobre - 15 novembre 1986 Istituto Giapponese di Cultura / organizzazione. - Kamakura-shi :
[s.n., 1987?]
N.Inventario: 4625
Collocazione: 235
Specificazione:
Inventari: 1
*Shiruvāno Rodi corekushon : *Itaria bijutsu ten : shirarezaru seibutsu-ga no dentō / [henshū] Saita. - [Japan] : Nippon terebi
hōsōmō, 1986
N.Inventario: 4626
Collocazione: 236
Specificazione:
Inventari: 1
*Ōki Izumi : *trasparenze. - Milano : Progetto Volpini Editore, stampa 1995. - 46 p. : ill. ; 23 cm. ((Testo in italiano, inglese,
giapponese. - Mostra tenuta a Milano.
N.Inventario: 4627
Collocazione: 237
Specificazione:
*Photo avant-garde Italy and Japan / [henshū] Iizawa Kōtarō [..et al.]. - [Japan] : Seibu hyakkaten, 1986
N.Inventario: 4628
Inventari: 1
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
26
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 238
Specificazione:
Inventari: 1
*Man Ray et ses amis / supervised by Takao Nakamura ; texts by Jeanine Warnod [..et al.]. - [Japan] : Yomiuri shimbun,
1991
N.Inventario: 4629
Collocazione: 239
Specificazione:
Inventari: 1
L'*Arte in Emilia e in Romagna : Da Correggio a Morandi ; a cura di Andrea Emiliani e Michela Scolar. - Ibaraki : Museo d'Arte
Moderna, c1990
N.Inventario: 4630
Collocazione: 240
Specificazione:
Inventari: 1
*Mirror : *Tomiyasu Shiraiwa / Introduction by Cornell Capa ; essay by Miles Barth. - [S.l. : s.n., 1985?] (Printing : Dai Nippon
Printing Co.)
N.Inventario: 4631
Collocazione: 241
Specificazione:
Inventari: 1
*Italian XVII. century drawings from the Uffizi Gallery in Florence / edited by Curatorial departmen. - Tōkyō : Tōkyō shimbun,
1987
N.Inventario: 4632
Collocazione: 242
Specificazione:
Inventari: 1
A *catalogue of works by Kikuma Mochizuki 1970-1985 / edited and published by Mitsuru Suzuki , Kikum. - [Japan] : Mitsuru
Suzuki , Kikuma Mochizuki, 1985
N.Inventario: 4633
Collocazione: 243
Specificazione:
Inventari: 1
*Pop art : U.S.A-U.K. / editorial staff Brain Trust. - [Japan] : Pop art USA-UK catalogue committee, 1987
N.Inventario: 4634
Collocazione: 244
Specificazione:
Inventari: 1
*Contemporary landscape : from the Horizon of postmodern Design / edited by The National Museum of M. - Kyoto :The
National Museum of Modern Art, ©1985
N.Inventario: 4635
Collocazione: 245
Specificazione:
Inventari: 1
*Special exhibition of the statue of Kudara Kannon from Horyu-ji : commemorating 110th anniversary o. - [Tōkyō] : NHK
sābisu sentā, Shōwa 63 [1988]
N.Inventario: 4636
Collocazione: 246
Specificazione:
Inventari: 1
*Graphic design today : 26 september-11 november, 1990, Crafts Gallery, The National Museum of moder. - Tokyo : The
National Museum of modern art, c1990
N.Inventario: 4637
Collocazione: 247
Specificazione:
Inventari: 1
*Mauritshuis : *Duch painting of the Golden Age from the Royal Picture Gallery / editorial direction. - Tōkyō : Tōkyō shimbun,
c1984
N.Inventario: 4638
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
27
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 248
Specificazione:
Inventari: 1
*Homage to Catalonia, Barcelona art city / edited by The Hyogo prefectural museum of modern art, Kob. - [Japan] : The
commitee of exhibition "Homage to Catalonia, Barcelona art city", 1987
N.Inventario: 4639
Collocazione: 249
Specificazione:
Inventari: 1
*Tōkyō sutēshon gyararī kaikan 3. kinen : *Sēna ni kakaru hashi : Pari no machinami wo irodoru 37 no. - [Japan] : East Japan
Railway Company, 1991
N.Inventario: 4640
Collocazione: 250
Specificazione:
Inventari: 1
*Kita Kantō no kindai bijutsu : Ibaraki, Tochigi, Gunma san gen kōryū meihin ten / [henshū] Ibaraki-. - [Japan] : Ibaraki-ken
kindai bijutsukan, 1989
N.Inventario: 4641
Collocazione: 251
Specificazione:
Inventari: 1
*Hundred masterpieces from the Nezu collection 1941-1991 / [henshū] Nezu bijutsukan . - Tōkyō : Nezu bijutsukan, 1991. 133 p. : ill. ; 30 cm . ((Tit. anche in giapponese
N.Inventario: 4642
Collocazione: 252
Specificazione:
Inventari: 1
*Julian Schnabel : the Kabuki paintings / edited by Setagaya art museum. - [Tōkyō] : Setagaya art museum, 1989
N.Inventario: 4643
Collocazione: 253
Specificazione:
Inventari: 1
Specificazione:
Inventari: 1
*Shinbe-ezame / Shingu Susumu. - Tōkyō : Fuso, 1991
N.Inventario: 4644
Collocazione: 254
*Fuji bijutsukan kotōji ten . - Fujinomiya-shi : Fuji Bijutsukan, Shōwa 48 [1973] . - [125] p., 1 c. di tav. : ill. ; 25 cm
N.Inventario: 4645
Collocazione: 255
Specificazione:
Inventari: 1
*Mie kenritsu bijutsuikan shozōhin mokuroku : 1982 nenhan / [henshū] Mie kenritsu bijutsukan . - Tsu : Mie kenritsu
bijutsukan, 1982. - 271 p. : ill. ; 25 cm
N.Inventario: 4646
Collocazione: 256
Specificazione:
Inventari: 1
*Ujiyama Teppei ten : bi ni mukō henrekisha. - [Kanawaga] : Kanagawa kenritsu kindai bijutsukan, 1976
N.Inventario: 4647
Collocazione: 257
Specificazione:
*Marī Antowanetto to Rui 16. ten 1978. - S.l. : s.n., c1978 (Printed in Japan)
N.Inventario: 4648
Inventari: 1
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
28
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 258
Specificazione:
Inventari: 1
*Shunsuke Matsumoto exhibition 1986 : April 5-June 15, 1986, The national museum of modern art, Toky. - Tokyo : The
national museum of modern art ; The Tokyo Shimbun, c1986
N.Inventario: 4649
Collocazione: 259
Specificazione:
Inventari: 1
*Itaria no kagu. - [S.l. : s.n. : 1984?!]. - 150 p. : ill. ; 26 cm . ((Catalogo della mostra tenuta dall'8 al 16 febbraio 1984 al ogetsu
Kaikan di Tokyo
N.Inventario: 4650
Collocazione: 260
Specificazione:
Inventari: 1
*Dai jūyokka *Nihon shinkōgei ten / [hen] Nihon shinkōgeika renmei. - S.l. : S.n., Heisei 4 [1992]
N.Inventario: 4651
Collocazione: 261
Specificazione:
Inventari: 1
*Meisterwerke deutscher Malerei des 19. Jahrhunderts aus der Nationalgalerie Berlin-Staatliche Musee. - Tokyo :
Nationalmuseum fur moderne Kunst æetc.Á, c1985
N.Inventario: 4652
Collocazione: 262
Specificazione:
Inventari: 1
*Pōru Derubō ten . - [Tōkyō] : Mainichi shimbun, 1975. - [125] p. : ill. ; 24 cm . ((Catalogo della mostra tenuta nel 1975 a
Tokyo e Kyoto
N.Inventario: 4653
Collocazione: 263
Specificazione:
Inventari: 1
*Screen paintings of the Muromachi period / [henshū] Tōkyō kokuritsu hakubutsukan. - [Tōkyō] : Asahi shimbun, 1989
N.Inventario: 4654
Collocazione: 264
Specificazione:
Inventari: 1
*Nihon no sansuiga ten / [henshū] Tōkyō kokuritsu hakubutsukan. - Tōkyō : Asahi shimbun, 1977
N.Inventario: 4655
Collocazione: 265
Specificazione:
Inventari: 1
*Onomichi no bunkazai / [henshū] Onomichi kyōiku iinkai . - Onomichi : Onomichi kyōiku iinkai, 1988. - 218 p., [5] p. di tav. :
ill. ; 27 cm
N.Inventario: 4656
Collocazione: 266
Specificazione:
Inventari: 1
*Exposition du pointillisme : Tokyo 6 avril-26 mai 1985, Musée national d'art occidental, Tokyo / [k. - [Tōkyō] : Asahi shimbun,
1985
N.Inventario: 4657
Collocazione: 267
Specificazione:
Inventari: 1
*British art now: a subjective view / edited by Setagaya Art Museum ... [et al.]. - [Tokyo] : Asahi Shimbun, c1990
N.Inventario: 4658
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
29
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 268
Specificazione:
Inventari: 1
*Christo : from the Rothschild AG Zurich collection / editorial direction The Museum of Modern Art,. - Karuizawa : Museum of
Modern Art, c1987
N.Inventario: 4659
Collocazione: 269
Specificazione:
Inventari: 1
Gli *ori di Taranto in età ellenistica : 10 aprile-5 maggio, 1987 Galleria Takashimaya, Tokyo, 16 ma. - [Japan] : Asahi
shimbun, c1987 (Milano : A. Mondadori)
N.Inventario: 4660
Collocazione: 270
Specificazione:
Inventari: 1
The *art of Tendai buddhism : to mark the 1200 anniversary of the founding of Mt. Hiei monastery / [. - [Japan] : Asahi
shimbun, c1986
N.Inventario: 4661
Collocazione: 271
Specificazione:
Inventari: 1
*Rōtorekku ten / [henshū] Art Life . - [Japan] : Art Life, c1982. - [157] p. : ill. ; 24 cm. ((Tit. e testo anche in francese. Catalogo della mostra tenuta nel 1982-1983 a Tokyo, Fukushima e Kyoto
N.Inventario: 4662
Collocazione: 272
Specificazione:
Inventari: 1
*Modigliani : July 23-September 29, 1985 The National Museum of Modern Art, Tokio, October 23-Novemb. - Tokyo : Tokyo
Shimbun, c1985
N.Inventario: 4663
Collocazione: 273
Specificazione:
Inventari: 1
*Hagiwara Hideo no sekai : gendai kihanga no kyoshō / [henshū] Yamanashi kenritsu bijutsukan. - Yamanashi : Yamanashi
kenritsu bijutsukan, 1986
N.Inventario: 4664
Collocazione: 274
Specificazione:
Inventari: 1
*Yamamoto Masamichi dessan shū 1968-1992 / bun Yoshimasu Gōzō . - Tōkyō : Shinchōsha, 1992. - 95 p. : ill. ; 26x31 cm
N.Inventario: 4665
Collocazione: 275
Specificazione:
Inventari: 1
*Bruegel and Netherlandish landscape painting from the National Gallery Prague / edited by The Natio. - \Tokyo : The
National Museum of Western Art ; Prague : The National Gallery, copyr. 1990!
N.Inventario: 4666
Collocazione: 276
Specificazione:
Inventari: 1
*Disegni italiani della Galleria degli Uffizi / a cura di Museo Bridgestone, Fondazione Ishibashi. - [Japan] : Nippon television,
1982
N.Inventario: 4667
Collocazione: 277
Specificazione:
*Jasper Johns drawings / essayists Yoshiaki Tono , Jiro Takamatsu. - [Tōkyō : Minami Gallery, 1975?]
N.Inventario: 4668
Inventari: 1
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
30
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 278
Specificazione:
Inventari: 1
*Paul Davis exhibition / [henshū] Teiichi Hijikata [..et al.]. - [S.l. : s.n.], 1975 (Printed in Japan)
N.Inventario: 4669
Collocazione: 279
Specificazione:
Inventari: 1
*Rufino Tamayo : Tokyo exhibition: April 10-May 30 1976, The National Museum of Modern Art, Tokyo. - [Tokyo] : Chunichi
Shimbun, [1976?]
N.Inventario: 4670
Collocazione: 280
Specificazione:
Inventari: 1
*Emaki : *tukubetsu tenrankai / Kyōto kokuritsu hakubutsukan. - Kyōtō : Kyōto kokuritsu hakubutsukan, shōwa 62 [1987]
N.Inventario: 4671
Collocazione: 281
Specificazione:
Inventari: 1
*Mii-dera hihō ten : chishō daishi 1100. goonki kinen / [henshū] Tōkyō kokuritsu hakubutsukan [..et. - [Japan] : Nihon keizai
shimbun, 1990
N.Inventario: 4672
Collocazione: 282
Specificazione:
Inventari: 1
*Mokukōgei : Meiji kara genzai made / [henshū] Tōkyō kokuritsu kindai bijutsukan. - Tōkyō : Tōkyō kokuritsu kindai
bijutsukan, 1987
N.Inventario: 4673
Collocazione: 283
Specificazione:
Inventari: 1
Le *maschere della commedia dell'arte scolpite da Donato Sartori. - [S.l. : s.n., 1978?]
N.Inventario: 4674
Collocazione: 284
Specificazione:
Inventari: 1
*Yomigaeru Peruseporisu : Itaria shūfuku chōshadan shashin hōkoku ten. - [S.l. : s.n., 1978?]
N.Inventario: 4675
Collocazione: 285
Specificazione:
Inventari: 1
*Misty and lively chinese painting / writer Liou Ping-hen . - [Taipei : National museum of history], 1989. - 96 p. : ill. ; 27 cm .
((Tit. e testo anche in cinese
N.Inventario: 4676
Collocazione: 286
Specificazione:
Inventari: 1
*Masterpieces of Japanese art : special exhibition / [henshu Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan!. - [Tokyo! : Tokyo Kokuritsu
Hakubutsukan, Heisei 2 [1990!
N.Inventario: 4677
Collocazione: 287
Specificazione:
Inventari: 1
*Dai sanjū kai *dentō kōgei shinsaku ten / Nihon kōgei kai Tōkyō shibu. - Tōkyō : Nihon kōgei kai Tōkyō shibu , 1991
N.Inventario: 4678
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
31
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 288
Specificazione:
Inventari: 1
*Gunma no haniwa : kaikan kinen ten . - [Gunma : Gunma kenritsu rekishi hakubutsukan], 1979. - [158] p. : ill. ; 26 cm.
((Catalogo della mostra tenuta dal 21 ottobre al 9 dicembre 1979
N.Inventario: 4679
Collocazione: 289
Specificazione:
Inventari: 1
*Contemporary greek art / [henshū] Girisha gendai bijutsu ten katarogu henshū iinkai. - Kanagawa : Hakone Open-air
museum, c1976
N.Inventario: 4680
Collocazione: 290
Specificazione:
Inventari: 1
*Exposition Claude Monet : Tokyo, du 30 mars au 15 mai 1973, Kyoto, du 19 mai au 26 juin 1973, Fukuo. - [Japan] : Yomiuri
shimbun, 1973
N.Inventario: 4681
Collocazione: 291
Specificazione:
Inventari: 1
Specificazione:
Inventari: 1
*Kōga bunmei ten. - [Japan] : Chunichi shimbun, 1986
N.Inventario: 4682
Collocazione: 292
*Ōda Jō ten / [henshū] Kanagawa kenritsu kindai bijutsukan. - Kamakura : Kanagawa kenritsu kindai bijutsukan, 1983
N.Inventario: 4683
Collocazione: 293
Specificazione:
Inventari: 1
*Kohōan Inoue korekushon / Gunma kenritsu kindai bijutsukan . - [S.l. : s.n.], 1974. - 111 p. : ill. ; 26 cm . ((1 c. di errata
corrige. - Alcune carte impaginate in verticale
N.Inventario: 4684
Collocazione: 294
Specificazione:
Inventari: 1
*Dai san kai *e no machi Onomichi shiki ten . - Onomichi : Onomichi shiki ten unei iinkai . - [47] p. : in gran parte ill. ; 24 cm .
((Catalogo della mostra tenuta in Giappone nel 1988
N.Inventario: 4685
Collocazione: 295
Specificazione:
Inventari: 1
*Ukiyo-e hanga ten / [henshū] Gunma kenritsu kindai bijutsukan. - [Gunma] : Gunma kenritsu kindai bijutsukan
N.Inventario: 4686
Collocazione: 296
Specificazione:
Inventari: 1
*Eisei bunko meihin ten : Kumamoto kenritsu bijutsukan kaikan kinen. - Kumamoto : Kumamoto kenritsu bijutsukan, 1976
N.Inventario: 4687
Collocazione: 297
Specificazione:
*Hishida Shunsō ten : kindai Nihon-ga no kyoshō. - Kyōto : Kyōto shimbun, [1982?]
N.Inventario: 4688
Inventari: 1
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
32
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 298
Specificazione:
Inventari: 1
*Andi Wōhoru ten / [henshū] Asahi shimbun. - Tōkyō : Asahi shimbun, 1974
N.Inventario: 4689
Collocazione: 299
Specificazione:
Inventari: 1
*Kaikan 5 shūnen kinen, tokubetsu kan : *Yama to e no sekai : koten no bi to kokoro, Man'yō kara gen. - Tōkyō : Tōkyō Fuji
bijutsukan, 1988
N.Inventario: 4690
Collocazione: 300
Specificazione:
Inventari: 1
*Kongōke nōgaku hihō ten / [henshū] Asahi shimbun, Ōsaka honsha kikakubu. - Ōsaka : Asahi shimbun, 1983
N.Inventario: 4691
Collocazione: 301
Specificazione:
Inventari: 1
*Mone to sono nakama-tachi : Ibaraki-ken kindai bijutsukan kaikan kinen ten, dai ichi bu / [henshū]. - Ibaraki : Ibaraki-ken
kindai bijutsukan, 1988
N.Inventario: 4692
Collocazione: 302
Specificazione:
Inventari: 1
*African textiles : October 22-December 8, 1991, The National Museum of Modern Art Kyoto, December 1. - Kyoto : The
National Museum of Modern Art, 1991
N.Inventario: 4693
Collocazione: 303
Specificazione:
Inventari: 1
*Wīn seikimatsu : Kurimuto, Shīre to sono jidai / [henshū] Sezon bijutsukan ; Asahi shimbun. - [Karuizawa] : Sezon
bijutsukan, 1989
N.Inventario: 4694
Collocazione: 304
Specificazione:
Inventari: 1
*Kyōsei no daichi : Amazon ni ikiru hitobito / kanshū, bun Yamaguchi Yoshihiko ; satsuei Kōnoike Yas. - Kyōto : Tahei
printing, 1992
N.Inventario: 4695
Collocazione: 305
Specificazione:
Inventari: 1
*Kyō shiki no utsurui / shashinshū Okada Katsutoshi. - Kyōto : Shikōsha, 1987
N.Inventario: 4696
Collocazione: 306
Specificazione:
Inventari: 1
*Shikaku shōgaisha no tame no te de miru 'Gyararī TOM' : Rodan kara gendai made : kaikan kinen ten /. - Tōkyō : Te de miru
'Gyararī TOM', 1984
N.Inventario: 4697
Collocazione: 307
Specificazione:
Inventari: 1
*Mekishiko Renesansu ten : Orosuko, Ribera, Shikeirosu / [henshū] Nagoya-shi bijutsukan , Seibu Biju. - [Japan] : 'Mekishiko
Renesansu ten : Orosuko, Ribera, Shikeirosu' jikkō iinkai, c1989
N.Inventario: 4698
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
33
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 308
Specificazione:
Inventari: 1
*Furansu kakumei 200 shūnen kinen *Kakareta Pari ten : Runessansu kara kindai made / [henshū] Tōkyō. - [Tōkyō] : East
Japan Railway Company, 1989
N.Inventario: 4699
Collocazione: 309
Specificazione:
Inventari: 1
*Soviet contemporary art : from thaw to perestroika : 18 May-23 June, 1991 Setagaya Art Museum : org. - Tokyo : Setagaya
bijutsukan : Asahi Shimbun, [1991?!
N.Inventario: 4700
Collocazione: 310
Specificazione:
Inventari: 1
*Revision der Moderne : postmoderne Architektur 1960-1986 : September 6-October 19, 1986, The Nation. - \S.l.! : Asahi
Shimbun, c1986
N.Inventario: 4701
Collocazione: 311
Specificazione:
Inventari: 1
*Tōzai bijutsu ni okeru kūkan hyōgen. - [Japan] : Japan Society of Art History, [1987?]
N.Inventario: 4702
Collocazione: 312
Specificazione:
Inventari: 1
*Realism now / [henshū] Saitama kenritsu kindai bijutsukan. - Saitama : Saitama kenritsu kindai bijutsukan, c1983
N.Inventario: 4703
Collocazione: 313
Specificazione:
Inventari: 1
*Iwaki shiritsu bijutsukan shozō sakuhin zuroku / [henshū] Iwaki shiritsu bijutsukan. - Iwaki : Iwaki shiritsu bijutsukan, 1984
N.Inventario: 4704
Collocazione: 314
Specificazione:
Inventari: 1
Les *fastes de la tapisserie : au Musée national de Tokyo du 28 août au 30 septembre, 1984 / rédacti. - \S. l.! : Comité
executif pour commémorer le Pacte d'amitié entre les villes de Paris et Tokyo, ©19
N.Inventario: 4705
Collocazione: 315
Specificazione:
Inventari: 1
The *Ninth international art exhibition of Japan 1967. - [Japan] : Mainichi shimbun : The Japan international art promotion
association, 1967
N.Inventario: 4706
Collocazione: 316
Specificazione:
Inventari: 1
*Chūgoku tōyō no bi / [henshū] Asashi shimbun . - [Japan] : Asahi shimbun, 1984. - 167 p. : ill. ; 27 cm . ((Catalogo della
mostra tenuta in vari luoghi del Giappone nel 1984-1985
N.Inventario: 4707
Collocazione: 317
Specificazione:
Inventari: 1
*Hanga no kon'nichi : Saitama no gendai bijutsu / [henshū] Saitama kenritsu kindai bijutsukan. - Saitama : Saitama kenritsu
kindai bijutsukan , c1984
N.Inventario: 4708
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
34
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 318
Specificazione:
Inventari: 1
*Itaria kohanga ten : 15 seiki kara 18 seiki / [henshū] Tōkyō kokuritsu kindai bijutsukan. - [S.l. : s.n., 1977?]
N.Inventario: 4709
Collocazione: 319
Specificazione:
Inventari: 1
*Gendai Mekishiko bijutsu ten / [henshū] Tōkyō kokuritsu kindai bijutsukan. - Tokyo : Kokuritsu Kindai Bijutsukan, [1974?!
N.Inventario: 4710
Collocazione: 320
Specificazione:
Inventari: 1
*Familiar street scenes / photographs by Shigeo Gocho. - S.l. : Gochō Shigeo, 1981
N.Inventario: 4711
Collocazione: 321
Specificazione:
Inventari: 1
L'*arte di corte a Urbino e a Pesaro (dai Montefeltro ai Della Rovere), splendore del Rinascimento i. - [S.l.] : Yomiuri Shimbun,
©1990
N.Inventario: 4712
Collocazione: 322
Specificazione:
Inventari: 1
*Schröder-Sonnenstern. - [Japan] : Chūnichi shimbun, 1975. - 132 p. : in gran parte ill. ; 25 cm . ((Tit. e testo anche in
giapponese. - Catalogo della mostra tenuta dal 3 al 16 gennaio 1975 a Nagoya
N.Inventario: 4713
Collocazione: 323
Specificazione:
Inventari: 1
*National treasures of Japan : April 10-May 27, 1990, Tokyo national museum / compiler Tokyo Nationa. - \Tokyo! : Yomiuri
Shimbun, 1990
N.Inventario: 4714
Collocazione: 324
Specificazione:
Inventari: 1
*Paul Gauguin : 6 march-17 may, 1987 The National Museum of modern art, Tokyo, 12 june-28 june, 1987. - Tokyo : The
National Museum of Modern Art, 1987
N.Inventario: 4715
Collocazione: 325
Specificazione:
Inventari: 1
*Poems and calligraphy : Japanese ways of artistic refiniment : special exhibition / Tokyo national. - Tokyo : Tokyo national
museum, 1991
N.Inventario: 4716
Collocazione: 326
Specificazione:
Inventari: 1
*Biazurei to Nihon no sōtei gaka-tachi / [hensan] Hara bijutsukan. - [Japan] : Abe, 1983
N.Inventario: 4717
Collocazione: 327
Specificazione:
Inventari: 1
*Itaria Runessansu no buronzuto sobyo : 1973 nen 8 getsu 18 nichi-10 getsu 14 nichi, Kokuritsu Seiyo. - \S. l. : s. n.!, c1973
(Tokyo : Bijutsu Shuppan Design Center)
N.Inventario: 4718
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
35
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 328
Specificazione:
Inventari: 1
*Yōroppa sobyō meisaku ten : Chattsuwāsu korekushon : Devonshā kōshaku shozō. - S.l. : s.n., c1975 (The National
Museum of Modern Art)
N.Inventario: 4719
Collocazione: 329
Specificazione:
Inventari: 1
*Eikō no iseki dai Ponpei ten / [henshū] Dai Ponpei ten henshū iinkai. - [Japan : Yomiuri shimbun, 1976?]
N.Inventario: 4720
Collocazione: 330
Specificazione:
Inventari: 1
*Caspar David Friedrich und sein Kreis : Austellung im Nationalmuseum fur moderne Kunst, Tokyo, vom. - °S.l.! : Nihon
Keizai Shimbun, c1978
N.Inventario: 4721
Collocazione: 331
Specificazione:
Inventari: 1
*Marino Marini / edited by The National Museum of Modern Art, Tokyo. - Tokyo : The National Museum of Modern Art, 1978
N.Inventario: 4722
Collocazione: 332
Specificazione:
Inventari: 1
*Marino Marini ten : 1978 nen 10 gatsu 7 nichi-11 gatsu 5 nichi / edited by The National Museum of M. - [Tōkyō] : Yomiuri
shimbun : Contemporary sculpture center, 1978
N.Inventario: 4723
Collocazione: 333
Specificazione:
Inventari: 1
*Peintres naifs : Japon 1977 : Tokyo, du 9 juillet au 28 aout 1977, Musee national d'art moderne, To. - Tokyo : Asahi
shimbun, c1977
N.Inventario: 4724
Collocazione: 334
Specificazione:
Inventari: 1
*Picaso ten : ao no jidai kara ban'nen made. - [Japan] : Fuji Television Gallery, 1974
N.Inventario: 4725
Collocazione: 335
Specificazione:
Inventari: 1
*Yasuo Kuniyoshi ten / [henshū] Tōkyō shimbun. - Tōkyō : Tōkyō shimbun, 1975. - [170] p. : ill. ; 24 cm . ((Catalogo della
mostra tenuta nel 1975 a Tokyo, Nagoya e Kobe
N.Inventario: 4726
Collocazione: 336
Specificazione:
Inventari: 1
*Exposition archéologique Tunisienne de Carthage [henshū] Chūnichi shimbun. - [Japan] : Chūnichi shimbun, 1978
N.Inventario: 4727
Collocazione: 337
Specificazione:
*Doitsu hyōgen ha ten / Kokuritsu Seiyō bijutsukan. - [Japan : Bijutsu Shuppan Design Center], 1971
N.Inventario: 4728
Inventari: 1
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
36
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 338
Specificazione:
Inventari: 1
*Fiber works Europe and Japan / edited by The National Museum of Modern Art, Kyoto. - Kyoto : The National Museum of
Modern Art, [1976?]
N.Inventario: 4729
Collocazione: 339
Specificazione:
Inventari: 1
*Exhibition of Giacomo Manzu : Nov. 14-Dec. 23 1973, The National Museum of Modern Art, Tokyo. - Tokyo : Sankei
Shimbun, c1973
N.Inventario: 4730
Collocazione: 340
Specificazione:
Inventari: 1
*Nude / Shinoyama. - Tokyo : Camera Mainichi : The Mainichi Graphic : The Mainichi Newspapers, 1970. - 63 p. : ill. ; 37 cm.
((Testo e titolo anche in giapponese.
N.Inventario: 4731
Collocazione: 341
Specificazione:
Inventari: 1
*Ashihara kenchiku sekkei kenkyūjo 1956-1991. - S.l. : s.n., 1991. - [107] p. : in gran parte ill. ; 31 cm . ((Tit. anche in inglese
N.Inventario: 4732
Collocazione: 342
Specificazione:
Inventari: 1
*Dai jūnana kai *Nitten sakuhin shū / [henshū] Shadan hōjin Nitten . - Tōkyō : shadan hōjin Nitten, 1985. - 262 p. : ill. ; 30 cm
N.Inventario: 4733
Collocazione: 343
Specificazione:
Inventari: 1
*Geijutsu to kakumei / [henshū] Seibu bijutsukan [..et al.]. - [Tōkyō] : Seibu bijutsukan, [1982?]
N.Inventario: 4734
Collocazione: 344
Specificazione:
Inventari: 1
*Space in european art : Council of Europe Exhibition in Japan : 28 March-14 June, 1987 The National. - Tokyo : The
National Museum of Western Art, c1987
N.Inventario: 4735
Collocazione: 345
Specificazione:
Inventari: 1
I *manifesti di Franco Balan : l'immagine della Valle d'Aosta. - Quart : Musumeci, [1991!
N.Inventario: 4736
Collocazione: 346
Specificazione:
Inventari: 1
*APA 30 nen no ayumi : Nihon kōkoku shashinka kyōkai sōritsu 30 shūnen kinen / APA 30 nen no ayumi henshū iinkai . Tōkyō : Nihon kōkoku shashinka kyōkai, 1988. - 167 p. : ill. ; 30 cm
N.Inventario: 4737
Collocazione: 347
Specificazione:
Inventari: 1
*Catalogue of collections : watercolors and drawings, calligraphy, sculpture, supplementary material. - Tokyo : The National
Museum of Modern Art, c1992
N.Inventario: 4738
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
37
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 348
Specificazione:
Inventari: 1
*Bilder für den Himmel : Kunstdrachen / gestaltung Paul Eubel, Ikuko Matsumoto. - S.l. : s.n., c1988 (Copyright GoetheInstitut Osaka, 1988)
N.Inventario: 4739
Collocazione: 349
Specificazione:
Inventari: 1
*Painting/Japan : emerging through discontinuity / edited by Touko Museum of Contemporary art. - Tōkyō : Touko Museum of
Contemporary Art, c1990
N.Inventario: 4740
Collocazione: 350
Specificazione:
Inventari: 1
*Mai, oto, geki Ajia : tōnan Ajia matsuri '92, kōen bumon / [henshū] Shinsōsha. - Tōkyō : Tōnan Ajia matsuri '92 jikkō iinkai,
1992. - 72 p. : ill. ; 30 cm . ((Tit. e testo anche in inglese
N.Inventario: 4741
Collocazione: 351
Specificazione:
Inventari: 1
*Nihon bijutsu no jūkyū seiji : kaikan 20 shūnen kinen tokubetsu ten / [henshū] Hyōgo kenritsu kinda. - S.l. : Nihon shashin
insatsu, c1990
N.Inventario: 4742
Collocazione: 352
Specificazione:
Inventari: 1
The *Balinese ensemble from Peliatan 1985 / [henshū] Nippon cultural centre. - Tōkyō : Nippon cultural centre, 1985
N.Inventario: 4743
Collocazione: 353
Specificazione:
Inventari: 1
*Memphis : ricerche, esperienze, risultati, fallimenti e successi del nuovo design / by Barbara Radi. - Milano : Electa, c1984
N.Inventario: 4744
Collocazione: 354
Specificazione:
Inventari: 1
*Daikōga bunmei no nagare : santōshō bunbutsu ten / [henshū] Seibu bijutsukan [..et al.]. - Tōkyō : Seibu bijutsukan, Asahi
shimbun, c1986
N.Inventario: 4745
Collocazione: 355
Specificazione:
Inventari: 1
*Ossip Zadkine / [henshū] Yamanashi kenritsu bijutsukan [..et al.]. - [Japan] : Yomiuri shimbun, c1989
N.Inventario: 4746
Collocazione: 356
Specificazione:
Inventari: 1
*Symbolisme en Belgique : du 12 novembre au 23 janvier 1983, Musée national d'art moderne, Tokyo / r. - Tokyo : Musée
national d'art moderne : Le Tokyo Shimbun, [1983?]
N.Inventario: 4747
Collocazione: 357
Specificazione:
Inventari: 1
*Nihonga hizō meisaku ten : Meiji, Taishō, Shōwa : kaisō no jojōbi : Meguro, Gajoen korekushon / [he. - [Japan] : Amagasakishi sōgō bunka sentā, 1983
N.Inventario: 4748
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
38
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 358
Specificazione:
Inventari: 1
*How to pour : *contemporary vessels : Crafts Gallery-The National museum of modern art, Tokyo, 10 f. - Tokyo : The
National museum of modern art, c1982
N.Inventario: 4749
Collocazione: 359
Specificazione:
Inventari: 1
*Windcircus / Shingu Susumu . - Tōkyō : Shinchōsha, c1989. - 119 p. : ill. ; 25 cm . ((Tit. anche in giapponese. - In allegato un
fascicolo di 2 carte
N.Inventario: 4750
Collocazione: 360
Specificazione:
Inventari: 1
*Harue Koga-The creative process : a show built around the museum collection : 21 December, 1991-1 M. - Tokyo : National
Museum of Modern Art, c1991
N.Inventario: 4751
Collocazione: 361
Specificazione:
Inventari: 1
*Kōbō Daishi and the art of esoteric buddhism : Marh 19th-May 5th 1983, Kyoto national museum. - \Tokyo! : Asahi
Shimbum, ©1983
N.Inventario: 4752
Collocazione: 362
Specificazione:
Inventari: 1
La *Madonna nell'arte italiana : Osaka, Hanshin, 21-26 ottobre 1982 : Shiga, Museo Kinoschita, Otsu,. - [S.l.] : NHK Visual
art center, [1983?]
N.Inventario: 4753
Collocazione: 363
Specificazione:
Inventari: 1
*Jiro Yoshihara and today's aspects of the Gutai : Museum of modern art, Hyogo 5-28 Jan. 1979. - Hyogo : Museum of
modern art, c1979
N.Inventario: 4754
Collocazione: 364
Specificazione:
Inventari: 1
*Jean-François Millet exhibition : from the Museum of fine arts, Boston / supervised, translated and. - [Japan] : Nippon
television network corporation, c1984
N.Inventario: 4755
Collocazione: 365
Specificazione:
Inventari: 1
*Inshōha, kōki inshōha ten : Rondon daigaku Kōtōrudo korekushon / [henshū] Nihon keizai shimbun. - [Japan] : Nihon keizai
shimbun, c1984
N.Inventario: 4756
Collocazione: 366
Specificazione:
Inventari: 1
The *Metropolitan museum of art : *Selections from the collection of the ancient near East departmen. - [Japan] : Chūnichi
shimbun, c1983
N.Inventario: 4757
Collocazione: 367
Specificazione:
Inventari: 1
*Erumitaju bijutsukan ten 2. : *17 seiki Oranda Furandoru kaiga : 1983 nen 9 getsu 10 nichi-10 getsu. - \Giappone : Mainichi
Shimbunsha!, c1983
N.Inventario: 4758
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
39
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 368
Specificazione:
Inventari: 1
*19 seiki Yōroppa fūkeiga ten : shizen e mukau me / [henshū] Hyōgo kenritsu kindai bijutsukan. - [Kobe] : Kobe shimbun,
c1983
N.Inventario: 4759
Collocazione: 369
Specificazione:
Inventari: 1
*Art and technology : *dai 2 kai gendai geijutsu matsuri, geijiutsu to kōgaku / [henshū] Toyama kenr. - Toyama : Kenritsu
kindai bijutsukan, 1983
N.Inventario: 4760
Collocazione: 370
Specificazione:
Inventari: 1
*1880 nendai no Pari gadan ten : 1983 nen 1 gatsu 15 nichi-2 gatsu 20 nichi / [henshū] Kanagawa ken. - Tōkyō : Tōkyō
shimbun, 1983
N.Inventario: 4761
Collocazione: 371
Specificazione:
Inventari: 1
*Morō to shochō shugi no gaka-tachi / [kanshū] Kanagawa kenritsu kindai bijutsukan. - Tōkyō : Tōkyō shimbun, [1984?]
N.Inventario: 4762
Collocazione: 372
Specificazione:
Inventari: 1
Le *Musée imaginaire / [henshū] Nihon kurieitibu sentā. - [Paris] : Longchamp, 1989. - [74] p. : ill. ; 23 cm
N.Inventario: 4763
Collocazione: 373
Specificazione:
Inventari: 1
*Kyongju national museum . - Seoul : Tonchon bunka-sha, 1984. - 162 p. : ill. ; 25 cm
N.Inventario: 4764
Collocazione: 374
Specificazione:
Inventari: 1
*Itarian poppu to sono jidai / [henshū] Vente Museum [..et al.] ; [tekisuto] Cesare Vivaldi [..et al. - Tōkyō : Fujita Vente, c1992
N.Inventario: 4765
Collocazione: 375
Specificazione:
Inventari: 1
*Maiyōru ten / [henshū] Yamanashi kenritsu bijutsukan [..et al.]. - [Japan] : Yamanashi kenritsu bijutsukan, c1984
N.Inventario: 4766
Collocazione: 376
Specificazione:
Inventari: 1
*Hoppō kiba minzoku bunbutsu ten : Chūgokunai Mōko . - [Tōkyō] : Nihon keizai shimbun, c1983. - 163 p. : ill. ; 25 cm .
((Catalogo della mostra itinerante in Giappone tenuta nel 1984
N.Inventario: 4767
Collocazione: 377
Specificazione:
*Dai 21 kai *nitten tokushū / [henshū] Nitten. - Tōkyō : Nitten, 1983 . - [151] p. : ill. ; 24 cm
N.Inventario: 4768
Inventari: 1
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
40
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 378
Specificazione:
Inventari: 1
*Gendai hanga : Rondon, Nyūyōku / [henshū] Toyama kenritsu kindai bijutsukan , Gendai hanga Rondon,. - [Japan] : Asahi
kyapitaru, c1983
N.Inventario: 4769
Collocazione: 379
Specificazione:
Inventari: 1
The *Kabuki : The Tokyo Ballet special performance / Maurice Béjart ; [henshū] Japan Art Staff. - [Japan : Japan performing
arts foundation], 1986 (Printed in Japan)
N.Inventario: 4771
Collocazione: 380
Specificazione:
Inventari: 1
*Azuma Kenjirō ten / [henshū] Seibu bijutsukan [..et al.]. - [Japan] : Bijutsukan renraku kyōgikai, 1988
N.Inventario: 4772
Collocazione: 381
Specificazione:
Inventari: 1
*Tomimoto Kenkichi : 1 October-24 November, 1991 Crafts gallery, The national museum of modern art,. - Tokyo : The
national museum of modern art, c1991
N.Inventario: 4773
Collocazione: 382
Specificazione:
Inventari: 1
Specificazione:
Inventari: 1
*Hokekyō no bijutsu. - Nara : National Museum, 1979
N.Inventario: 4774
Collocazione: 383
*Nara kokuhō ten : heijō kyūseki hakkutsu hin mo tenkan. - [S.l. : s.n., 1962?]
N.Inventario: 4777
Collocazione: 384
Specificazione:
Inventari: 1
*Nihon bukkyō bijutsu no genryū . - Nara : National museum, 1978. - 403 p. : ill. ; 26 cm . ((Catalogo della mostra tenuta dal
29 aprile all'11 giugno 1978 al Nara National Museum
N.Inventario: 4779
Collocazione: 385
Specificazione:
Inventari: 1
*Jōdo mandara : gokuraku jōdo to raigō no roman. - Nara : National Museum, 1983
N.Inventario: 4781
Collocazione: 386
Specificazione:
Inventari: 1
*Jiro Sugawara / [text] Max Bill . - Ōsaka : Yamaki bijutsu, 1991 . - [54] p. : ill. ; 23 cm
N.Inventario: 4785
Collocazione: 387
Specificazione:
Inventari: 1
*Nihon gendai hanga ten . - [Japan] : Kōryū kyōkai, 1989. - [63] p. : ill. ; 25 cm . ((Catalogo della mostra tenuta dal 25 febbraio
al 18 marzo 1989 in Giappone
N.Inventario: 4787
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
41
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 388
Specificazione:
Inventari: 1
*Shozōhin mokuroku / [henshū] Kasama nichidō bijutsukan . - Kasama : Kasama nichidō bijutsukan, 1985. - [119] p. : ill. ; 26
cm . ((In allegato 1 c. di tav. ill. separata dal volume
N.Inventario: 4789
Collocazione: 389
Specificazione:
Inventari: 1
*Kyōto-shi bijutsukan zōhin mokuroku . - Kyōto : Municipal museum of art, 1977. - 220 p. : ill. ; 26 cm . ((Tit. e testo anche in
inglese
N.Inventario: 4791
Collocazione: 390
Specificazione:
Inventari: 1
*Kimono as Art - Modern Textile Works / by Kako Moriguchi, Rikizo Munehiro, and Fukumi Shimura ; org. - Tokyo : The
National Museum Of Modern Art, ©1985
N.Inventario: 4792
Collocazione: 391
Specificazione:
Inventari: 1
*Kuroda Tatsuaki, master wood craftsman : March 19-May 8, 1983, Crafts Gallery, The National Museum. - Tokyo : The
National Museum of modern art, c1983
N.Inventario: 4793
Collocazione: 392
Specificazione:
Inventari: 1
*Andrew Wyeth "Helga" / edition The museum of modern art, Saitama [..et al.]. - [Japan] : Yomiuri shimbun, c1987
N.Inventario: 4794
Collocazione: 393
Specificazione:
Inventari: 1
*Kyossōne to kinsei Nihon-ga satogaeri ten : Itaria Genova-shi Kyossōne tōyō bijutsukan shozō / [hen. - [Japan] : Mainichi
shimbun, c1990
N.Inventario: 4795
Collocazione: 394
Specificazione:
Inventari: 1
*Shu Takahashi : *graphics 1987 . - [Tōkyō : M. Gallery, 1987?]. - [23] p. : ill. ; 28 cm . ((Tit e testo anche in giapponese. - Tit.
delle opere in italiano
N.Inventario: 4796
Collocazione: 395
Specificazione:
Inventari: 1
*Kodai Shiria bumei ten : umi no shiruko rōdo . - Japan : NHK, 1988. - 229 p. : ill. ; 29 cm . ((Tit. e testo anche in inglese. Catalogo della mostra itinerante in Giappone tenuta dal 1988 al 1990
N.Inventario: 4797
Collocazione: 396
Specificazione:
Inventari: 1
*Ajia no kosumosu + mandara / kōsei Sugiura Kōhei ; kanshū Iwata Keiji. - Tōkyō : Kōdansha, 1982
N.Inventario: 4798
Collocazione: 397
Specificazione:
Inventari: 1
*Classical dances of India : 1988 Japan / Nippon culture centre. - [Tōkyō] : Nippon culture centre, shōwa 63 [1988]
N.Inventario: 4799
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
42
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 398
Specificazione:
Inventari: 1
*Karumen no higeki : Ginza sezon gekijō tokubetsu kōen / Peter Bruck henshutsu. - Tōkyō : Sezon gekijō, 1987
N.Inventario: 4800
Collocazione: 399
Specificazione:
Inventari: 1
*Lindsay Kemp company in "Flowers" : a pantomime for Jean Genet 'Our lady of the flowers'. - [Tōkyō] Tate, [1987?]
N.Inventario: 4801
Collocazione: 400
Specificazione:
Inventari: 1
*Seitoku kinen kaigakan hekiga : Meiji jingū / [henshū] Meiji jingū gaien. - Tōkyō : Meiji jingū gaien, shōwa 56 [1981]. - 60 p.,
[20] p. : ill. ; 24 cm . ((Tit. e testo bifronte in inglese
N.Inventario: 4802
Collocazione: 401
Specificazione:
Inventari: 1
*Furōrensu ten : Tokyo ten, Showa 52 nen 4 gatsu 26 nichi-5 gatsu 15 nichi : Osaka ten, Showa 52 nen. - S. l. : s. n., [1977?!]
(Printed in Japan)
N.Inventario: 4803
Collocazione: 402
Specificazione:
Inventari: 1
*Kinsei Nihon no kaiga : Kyōto gaha no katsuyaku : tokubetsu tenrankai / [henshū] Kyōto kokuritsu h. - Kyōto : Kokurtisu
hakubutsukan, shōwa 59 [1984]
N.Inventario: 4804
Collocazione: 403
Specificazione:
Inventari: 1
*Gendai Furansu sakka ten . - [Japan] : Bijutsu sekai, 1987. - 117 p. : ill. ; 24 cm . ((Tit. anche in francese. - Catalogo della
mostra tenuta dal 20 al 23 febbraio 1987 al Diamond Hotel di Tōkyō
N.Inventario: 4805
Collocazione: 404
Specificazione:
Inventari: 1
*Léonard Foujita / [kikaku, henshū] Tōkyō-to teien bijutsukan. - Tōkyō : Tōkyō-to bunka shinkōkai, c1988
N.Inventario: 4806
Collocazione: 405
Specificazione:
Inventari: 1
*Dai 2 kai *Roshia sobieto kokuhō kaiga ten / [henshū] Asahi shimbun [..et al.]. - [Japan] : Kokusai bijutsu kyōkai, c1976
N.Inventario: 4807
Collocazione: 406
Specificazione:
Inventari: 1
*Matisse : Tokyo: 20 March-17 May 1981 The National Museum of Modern Art : Kyoto: 26 May-19 July 198. - \Giappone! :
Yomiuri Shimbun, \1981?!
N.Inventario: 4809
Collocazione: 407
Specificazione:
Inventari: 1
*Kumo / Susumu Shingu . - Tōkyō : Bunka Publishing Bureau, c1979 . - [40] p. : ill. ; 24 cm . ((Tit. anche in inglese
N.Inventario: 4812
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
43
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 408
Specificazione:
Inventari: 1
*Ōhara bijutsukan no 120 sen . - Kurashiki : Ōhara bijutsukan, 1980. - 195 p. : ill. ; 24 cm . ((Tit. e tit. opere anche in inglese
N.Inventario: 4814
Collocazione: 409
Specificazione:
Inventari: 1
*Omaggio a Manzù . - [S.l. : s.n., 1991?] . - [52] p. : ill. ; 27 cm . ((Tit. anche in inglese e giapponese
N.Inventario: 4817
Collocazione: 410
Specificazione:
Inventari: 1
*Picaso hanga kaiko ten / [henshū] Tsurumoto rūmu. - [Hakodate] : Tsurumoto rūmu, 1983
N.Inventario: 4821
Collocazione: 411
Specificazione:
Inventari: 1
*Sakakura associates architects and engineers . - [Tōkyō] : Sakakura kenchiku kenkyūjo, shōwa 47 [1972]. - [71] p. : ill. ; 30
cm
N.Inventario: 4822
Collocazione: 412
Specificazione:
Inventari: 1
*Kōi to sōzō : gendai bijutsu kara no keiji / The Japan Foudation ; [shippitsu] Caroline Tisdall , G. - [Japan] : Flex, 1982
N.Inventario: 4823
Collocazione: 413
Specificazione:
Inventari: 1
*Amerika gendai bijutsu no kyoshō-tachi : chūshō hyōgen shugi no keiseiki '35-'49 ten / [henshū] Sei. - [Japan] : Seibu
bijutsukan, 1978
N.Inventario: 4824
Collocazione: 414
Specificazione:
Inventari: 1
*Bandō Tamasaburō : hikari no naka de . - Tōkyō : Shōchiku, 1975. - 108 p., [6] p. : in gran parte ill. ; 29 cm
N.Inventario: 4825
Collocazione: 415
Specificazione:
Inventari: 1
*Aperu ten / [henshū] Ōsaka kokuritsu kindai bijutsukan [..et al.]. - [Tōkyō] : Fuji television gallery, 1989
N.Inventario: 4826
Collocazione: 416
Specificazione:
Inventari: 1
*19th and 20th century prints, contemporary prints and paintings : auction Wednesday, october 9, 199. - [S.l. : s.n., 1991?]
N.Inventario: 4827
Collocazione: 417
Specificazione:
Inventari: 1
*Art of Shuzo Azuchi Gulliver : paradigm / [henshū] Kobayashi Masao , Sagyo Tokyo . - Kyōto : Kyōto seika daigaku, 2004. 39 p. : in gran parte ill. ; 30 cm . ((Tit. e testo anche in giapponese
N.Inventario: 4828
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
44
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 418
Specificazione:
Inventari: 1
*Kyoto cvijet kulture Japana : Japanska umjetnost od razdoblja Kamakura do razdoblja Edo (13.-19. st. - Zagreb : MTM,
1986
N.Inventario: 4829
Collocazione: 419
Specificazione:
Inventari: 1
*Wesselmann : recent works : 9 may-16 june 1988 / in cooperation with the Sidney Janis Gallery, New. - Tokyo : Galerie
Tokoro, c1986
N.Inventario: 4830
Collocazione: 420
Specificazione:
Inventari: 1
*Shinjuku : *Shinoyama Kishin : 28 January-28 February, 1991, Galerie Tokoro. - Tokyo : Galerie Tokoro, c1991
N.Inventario: 4831
Collocazione: 421
Specificazione:
Inventari: 1
The *vanguard of the collection of the Stedelijk Museum Amsterdam : October 7-November 19, 1989 / ed. - Tokyo : Touko
Museum of Contemporary Art, c1989
N.Inventario: 4832
Collocazione: 422
Specificazione:
Inventari: 1
*Anzai : homage to Isamu Noguchi : 9 march-11 april 1992 : Galerie Tokoro. - Tokyo : Galerie Tokoro, c1992
N.Inventario: 4833
Collocazione: 423
Specificazione:
Inventari: 1
*Arakawa Shusaku no jikken ten : miru mono ga tsukurareru ba / [henshū] Tōkyō kokuritsu kindai bijut. - Tōkyō : Kokuritsu
kindai bijutsukan, c1991
N.Inventario: 4834
Collocazione: 424
Specificazione:
Inventari: 1
*Ryusei Kishida : 50. Year Posthumous Exhibition : 6 April-27 May, 1979 The National Museum of Moder. - [Tokyo] : Asahi
Shimbun, c1979
N.Inventario: 4835
Collocazione: 425
Specificazione:
Inventari: 1
*Odilon Redon / edited by The National Museum of Modern Art, Tokyo. - Tōkyō : Tōkyō shimbun, c1989
N.Inventario: 4836
Collocazione: 426
Specificazione:
Inventari: 1
*Constantin Brancusi : sculpture, dessin, photographies / rédaction Galerie Tokoro. - Tōkyō : Galerie Tokoro, c1985
N.Inventario: 4837
Collocazione: 427
Specificazione:
Inventari: 1
Consistenza di collocazione: 1 v. + 1 fascicolo di [8] p. dal tit. "Ratti and Paisley 1987 / Bunka gakuen fukushoku
hakubutsukan"
*Ratti and Paisley : Fashion Institute of Technology New York, 17 November 1986- 1 February 1987. - Como : Ratti, stampa
1986. - [32] c. : ill. ; 30 cm. ((Catalogo della Mostra
N.Inventario: 4838
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
45
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 428
Specificazione:
Inventari: 1
The *italian transavantgarde : Sandro Chia, Mimmo Paladino, Francesco Clemente, Enzo Cucchi. - Gyeonggi-do : Ho-Am art
gallery, 1992
N.Inventario: 4839
Collocazione: 429
Specificazione:
Inventari: 1
*Art bouddhique japonais : sculptures et peintures de la préfecture de Hyōgo (VIIème-XIXème siècle). - [S.l. : BBL., 1989?]
N.Inventario: 4840
Collocazione: 430
Specificazione:
Inventari: 1
*Dari to hon / [henshū] Eduard Fornes , Jordi Oliveras . - [Japan] : Kobe shimbun, c1987. - 191 p. : ill. ; 30 cm . ((Tit. anche in
spagnolo
N.Inventario: 4844
Collocazione: 431
Specificazione:
Inventari: 1
Consistenza di collocazione: Dedica sulla prima pagina "Sig Giorgio de Marchis, Kazuhiko Fukuda 4.1.1987 Tokyo"
*Ukiyo-e no miwaku / Fukuda Kazuhiko hencho. - Tōkyō : Kawade shobō, 1986. - 184 p. : ill. ; 30 cm
N.Inventario: 4845
Collocazione: 432
Specificazione:
Inventari: 1
The *Hakone open-air Museum / produced by Nobutaka Shikanai ; supervised by Teiichi Hijkata ; photog. - Hakone : Openair Museum, c1979
N.Inventario: 4846
Collocazione: 433
Specificazione:
Inventari: 1
*Fontanesi, Ragusa e l'arte giapponese nel primo periodo Meiji : *Tokyo, 7 ottobre-27 novembre 1977,. - Tokyo : Museo
nazionale d'arte moderna, c1977
N.Inventario: 4849
Collocazione: 434
Specificazione:
Inventari: 1
*Inten roku jū nen no ayumi ten . - [S.l. : s.n., 1975?]. - [115] p. : ill. ; 25 cm . ((Catalogo della mostra tenuta dal 9 al 14
settembre 1975 al Mitsukoshi di Tokyo
N.Inventario: 4852
Collocazione: 435
Specificazione:
Inventari: 1
*Masterpieces of contemporary Japanese crafts : commemorative exhibition for the opening of the Craf. - Tokyo : The
National Museum of Modern Art, c1977
N.Inventario: 4855
Collocazione: 436
Specificazione:
Inventari: 1
*Būruderu no Reda ten : shijō afureru Girishia shinwa no sekai / [henshū] Seibu bijutsukan [..et al.. - [Japan] : Nippon terebi,
c1980
N.Inventario: 4857
Collocazione: 437
Specificazione:
Inventari: 1
*Gustav Klimt und Egon Schiele : mit Werken von Alfred Kubin : Künstler der Jahrhundertwende / [hens. - [Japan] : Yomiuri
shimbun, 1985
N.Inventario: 4858
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
46
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 438
Specificazione:
Inventari: 1
*Indo kodai chōkoku ten / [henshū] Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan , Kyoto Kokuritsu Hakubutsukan , Nih. - [Tokyo] : Nihon
Keizai Shinbunsha, 1984
N.Inventario: 4860
Collocazione: 439
Specificazione:
Inventari: 1
*19 seiki Yōroppa kaiga to Sutendo Gurasu ten / [henshū] Esupasu. - S.l. : s.n., c1978 (Espace)
N.Inventario: 4864
Collocazione: 440
Specificazione:
Inventari: 1
*Ichigo / Susumu Shingu . - Tōkyō : Bunka Publishing Bureau, 1975 . - [43] p. : ill. ; 24 cm . ((Tit. e testi anche in inglese,
francese, tedesco e italiano
N.Inventario: 4865
Collocazione: 441
Specificazione:
Inventari: 1
*Hong Kong arts centre openin celebrations : october 14-november 12, 1977. - [S.l. : s.n., 1977?]. - 142 p. : ill. ; 25 cm . ((Tit.
anche in cinese. - Catalogo della mostra
N.Inventario: 4868
Collocazione: 442
Specificazione:
Inventari: 1
*Yoshishige Saito / edited by Tokyo Gallery. - [S.l. : s.n., 1973?] (Printed by Doi Printing)
N.Inventario: 4869
Collocazione: 443
Specificazione:
Inventari: 1
*Special exhibition: Japanese ink painting : October 13-November 23, 1987. - Tokyo : Tokyo national museum, ©1987
N.Inventario: 4872
Collocazione: 444
Specificazione:
Inventari: 1
*Manifesto italiano: miti del mondo moderno nel manifesto italiano dal 1892 al 1914 / [a cura di] Gi. - [Giappone] : [s.n.], 1980
N.Inventario: 4876
Collocazione: 445
Specificazione:
Inventari: 1
*Ima, āto saizensen / [henshū] Sugiyama Asahi [..et al.] . - Tōkyō : Iseten, 1983. - 64 p. : ill. ; 28 cm . ((Catalogo della mostra
tenuta dall'1 al 6 settembre 1983 Iseten Shinjuku bijutsukan
N.Inventario: 4877
Collocazione: 446
Specificazione:
Inventari: 1
*Between man and matter : *Tokyo biennale '70 / [edited by] Yusuke Nakahara , Toshiaki Minemura. - Tokyo : Mainichi
Newspapers : Japan International Art Promotion Association, 1970
N.Inventario: 4878
Collocazione: 447
Specificazione:
Inventari: 1
The *8th International Biennial Exhibition of Prints in Tokyo : 1972.11.16-12.20, Tokyo; 1973.2.7-3.. - [S.l. : s.n., 1972?]
([Tokyo] : Bijutsu Shuppan Design Center)
N.Inventario: 4879
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
47
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 448
Specificazione:
Inventari: 1
*Bukkyō bijutsu ten mokuroku / Tōkyō kokuritsu hakubutsukan . - S.l. : s.n., 1956. - 5, [48], 1-28 p. : ill. ; 26 cm . ((Tit. anche in
inglese
N.Inventario: 4880
Collocazione: 449
Specificazione:
Inventari: 1
*Shashin <Tanaka Min> / Kimu Yonsu . - Tōkyō : Dansu wāku, 1976. - [59] p., [4] c. di tav. : in gran parte ill. ; 26 cm
N.Inventario: 4881
Collocazione: 450
Specificazione:
Inventari: 1
*Fengxiansi temple / edited by Liu Jinglong , Longmen grottoes research institute . - [Beijin : Cultural relics publishing house],
1995. - 29, [43] p. : ill. ; 26 cm . ((Tit. e testo anche in cinese
N.Inventario: 4882
Collocazione: 451
Specificazione:
Inventari: 1
*Chūgoku tōji meihin ten : ataka korekushon : 1975 nen 9 gatsu 15 nichi-28 nichi Tōkyō Nipponbashi M. - [S.l. : s.n., 1975?]
N.Inventario: 4883
Collocazione: 452
Specificazione:
Inventari: 1
*Renowāru ten / [henshū] Shinichi Segui . - [Japan] : Yomiuri shimbun, 1971. - [189] p. : ill. ; 21 cm . ((Front. anche in
francese. - Catalogo della mostra tenuta a Tokyo, Fukuoka e Kobe nel 1971-72
N.Inventario: 4884
Collocazione: 453
Specificazione:
Inventari: 1
*Arte e storia degli Etruschi / [henshū] Tōkyō Itaria bunka kaikan [..et al.]. - Tōkyō : Itaria bunka kaikan, [1975?]
N.Inventario: 4885
Collocazione: 454
Specificazione:
Inventari: 1
*Edoardo Chiossone : un artista italiano al servizio del governo giapponese dal 1875 al 1898 : dal 4. - Tokyo : Istituto italiano
di cultura, \1976?!
N.Inventario: 4886
Collocazione: 455
Specificazione:
Inventari: 1
*Gallery Shimada Yamaguchi . - Yamaguchi : Gallery Shimada, [1986?]. - 55 p. : ill. ; 25 cm . ((Nessuna indicazione di data.
N.Inventario: 4887
Collocazione: 456
Specificazione:
Inventari: 1
*Morphosis : *Francesco Radino / [henshū] Onebyone contemporary art gallery. - Tōkyō : Onebyone contemporary art
gallery, c1992
N.Inventario: 4888
Collocazione: 457
Specificazione:
Inventari: 1
The *international art of a new era: USA, Japan, Europe / [intr. di Michel Tapié]. - Nishinomiya : Shozo Shimamoto, 1958
N.Inventario: 4889
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
48
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 458
Specificazione:
Inventari: 1
*Higo no kinkō : *dai 3 kai Kumamoto no bijutsu. - Kumamoto : Kenritsu bijutsukan, 1978. - [113] p. : ill. ; 26 cm
N.Inventario: 4890
Collocazione: 459
Specificazione:
Inventari: 1
*Martha Graham dance company : bunkachō josei ni yoru / [henshū] Nihon bunka zaidan . - Tōkyo ; Kyōto : Nihon bunka
zaidan. - 43 p. : ill. ; 25 cm . ((Programma di sala
N.Inventario: 4891
Collocazione: 460
Specificazione:
Inventari: 1
*Yamamoto Masamichi ten : Sendai-shi chōkoku no arumachidzukuri "to to chōkoku" dai 6 sakuhin "kaze. - Sendai : Sendai
chōkoku no arumachidzukuri iinkai, 1983
N.Inventario: 4892
Collocazione: 461
Specificazione:
Inventari: 1
*Roma in 100 anni di fotografia : 10-30 gennaio 1977 / patrocinio: Ministero degli Affari Esteri ; o. - [Tokyo : Istituto italiano di
cultura, 1977?]
N.Inventario: 4893
Collocazione: 462
Specificazione:
Inventari: 1
The *3rd chunichi international exhibition of ceramic arts : 9-14 may 1975 : Oriental Nakamura Galle. - [Japan] : Chūnichi
shimbun, 1975
N.Inventario: 4894
Collocazione: 463
Specificazione:
Inventari: 1
*Fotogurafu do ra beru epokku ten : hana no Pari no shashinka tachi 1842-1968 / [henshū] Kanagawa ke. - Kanagawa :
Kenritsu kindai bijutsukan, 1982
N.Inventario: 4895
Collocazione: 464
Specificazione:
Inventari: 1
*Yutoriro to aishū no Monmarutoru ten : haha varadon, soshite nakama tachi : Yutoriro tanjō 100 nen. - [Japan] : Mainichi
shimbun, c1983
N.Inventario: 4896
Collocazione: 465
Specificazione:
Inventari: 1
*Irony by vision : Rene Magritte, Marcel Broodthaers, Panamarenko, Jan Fabre : an exhibition curated. - Tōkyō : Watari-um,
[1991?]
N.Inventario: 4897
Collocazione: 466
Specificazione:
Inventari: 1
*Momenti della scultura italiana - 1946-1989 : [Museo Nazionale d'Arte Contemporanea, Corea] : 1989.. - Seoul : Museo
Nazionale d'Arte Contemporanea, 1989
N.Inventario: 4898
Collocazione: 467
Specificazione:
Inventari: 1
*Picaso ten : sono geijutsu no kiseki / [ronbun] Motoe Kunio , Ichikawa Masanori ; [henshū] Tōkyō ko. - [Japan] : Yomiuri
shimbun, c1983
N.Inventario: 4899
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
49
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 468
Specificazione:
Inventari: 1
*Gendai Chūgoku hanga ten : 1982 nen 1 gatsu 6 nichi-31 nichi Kanagawa kenritsu kindai bijutsukan. - [Kamakura] :
Kanagawa kenritsu kindai bijutsukan, [1982?]
N.Inventario: 4900
Collocazione: 469
Specificazione:
Inventari: 1
*Georgia O'Keeffe / edited by The Seed Hall, The Seibu Museum of Art ; Makito Hayashi, Atsuko Takano. - Tokyo : The
Seibu Museum of Art, 1988
N.Inventario: 4901
Collocazione: 470
Specificazione:
Inventari: 1
Specificazione:
Inventari: 1
*Olivetti arte : Kyoto. - [S.l. : s.n., 1968?]
N.Inventario: 4902
Collocazione: 471
*Ōchō bijutsuk meihin ten. - Tōkyō : Kokuritsu hakubutsukan, 1976. - [97] p. : ill. ; 24 cm . ((Catalogo della mostra tenuta adl
26 ottobre al 23 novembre 1976 al Tōkyō National Museum of Art
N.Inventario: 4903
Collocazione: 472
Specificazione:
Inventari: 1
*Maruta Pan ten : kōkyō kūkan no tame no chōkoku. - [Japan] : Contemporary sculpture center, [1984?]
N.Inventario: 4904
Collocazione: 473
Specificazione:
Inventari: 1
*Gendai no me : kindai Nihon no bijutsu kara : kaikan 20 nen kinen / Tōkyō kokuritsu kindai bijutsuk. - Tōkyō : Kokuritsu
kindai bijutsukan, 1974
N.Inventario: 4905
Collocazione: 474
Specificazione:
Inventari: 1
*Renburando hanga ten . - [Japan] : Muromachi bijutsuk, 1991. - [55] p. : in gran parte ill. ; 26 cm . ((Catalogo della mostra
tenuta nel 1991-1992 in Giappone
N.Inventario: 4906
Collocazione: 475
Specificazione:
Inventari: 1
*History and culture of Okinawa islands / Tokyo national museum. - Tokyo : Yomiuri shinbunsha, 1992
N.Inventario: 4907
Collocazione: 476
Specificazione:
Inventari: 1
*Japanese archaeology : history and achievements : special exhibition, October 4-November 13, 1988. - Tokyo : National
museum, pref. 1988
N.Inventario: 4908
Collocazione: 477
Specificazione:
Inventari: 1
*Cheko garasu no bi 300 nen : 1983 nen 8 gatsu 10 nichi (sui)-9 gatsu 11 nichi (nichi) Yamanashi ken. - Yamanashi :
Kenritsu bijutsukan, c1983
N.Inventario: 4909
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
50
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 478
Specificazione:
Inventari: 1
*10th international biennial exhibition of prints in Tokyo / [edited by] The National Museum of Mode. - S.l. : s.n., c1976
(Printed by Bijutsu Shuppan Design Center, Copyrighted by The National Museum of
N.Inventario: 4910
Collocazione: 479
Specificazione:
Inventari: 1
*Japan photo almanac 1974 . - Tōkyō : Nihon shashin kyōkai, 1974. - 204 p. : ill. ; 26 cm . ((Tit. e testo anche in giapponese
N.Inventario: 4911
Collocazione: 480
Specificazione:
Inventari: 1
*Yakimono no ningen / kanshū Mitsuoka Tadanari , Iguchi Kaisen . - Kyōto : Tankōsha, shōwa 53 [1978] . - 230 p. : ill. ; 27
N.Inventario: 4912
Collocazione: 481
Specificazione:
Inventari: 1
*Hibi / Masao Sekiguchi , Shigeo Gocho . - Tōkyō : Masao Sekiguchi ; Shigeo Gocho, 1971. - [66] p. : in gran parte ill. ; 23 cm
N.Inventario: 4913
Collocazione: 482
Specificazione:
Inventari: 1
*Tenchi yūboku : *Araki Minoru suiboku sansuiga ten. - S.l. : s.n., c1983 (copyright Minol Araki, printed in Japan)
N.Inventario: 4914
Collocazione: 483
Specificazione:
Inventari: 1
*Chinese bamboo carving : the 3rd festival of asian arts presented by the Urban council. - [Hong Kong : Museum of art,
1978?]
N.Inventario: 4915
Collocazione: 484
Specificazione:
Inventari: 1
*Bourdelle : Tokyo, Musee National d'Art Occidental 7 juillet-25 aout 1968, Musee National de Kyoto. - [Tokyo] : Musee
National d'Art Occidental, [1968?]
N.Inventario: 4916
Collocazione: 485
Specificazione:
Inventari: 1
*Raku kichizaemon ten : jū go dai shūmei ten / Jū go dai raku kichizaemon , Takashimaya. - [Japan] : Takashimaya, [1983?]
N.Inventario: 4917
Collocazione: 486
Specificazione:
Inventari: 1
*Burūno Munāri ten / [henshū] Kodomo no shiro zōkei jigyōbu . - Japan : Kodomo no shiro, c1985. - 152 p. : ill. ; 24 cm.
((Catalogo della Mostra tenuta in Giappone nel 1985.
N.Inventario: 4918
Collocazione: 487
Specificazione:
Inventari: 1
*Chiba Shō ten : 1987 nen 3 gatsu 28 nichi (sui)-4 gatsu 7 nichi (ka) Gyararī Mukai. - [Tōkyō : Gyararī Mukai, 1987?]
N.Inventario: 4919
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
51
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 488
Specificazione:
Inventari: 1
The *7. international biennial exhibition of prints in Tokyo / [edited by] The National Museum of Mo. - Tokyo : National
museum of modern art, [1970?]
N.Inventario: 4920
Collocazione: 489
Specificazione:
Inventari: 1
The *5. international biennial exhibition of prints in Tokyo 1966 : Kokusai Bunka Shinkokai, The Nat. - Tokyo : National
Museum of modern art, [1966?]
N.Inventario: 4921
Collocazione: 490
Specificazione:
Inventari: 1
*Cipangu monogatari: il Giappone raccontato dai libri : Museo nazionale d'arte orientale, Roma, 7 di. - Roma : Aistugia, 1996
N.Inventario: 4922
Collocazione: 491
Specificazione:
Inventari: 1
L'*inscription nestorienne de Si-ngan-fou / Paul Pelliot ; edited with supplements by Antonino Forte. - Kyoto : Scuola di studi
sull'Asia orientale ; Paris : Collège de France, Institut des hautes études
N.Inventario: 4923
Collocazione: 492
Specificazione:
Inventari: 1
'*92 Asahi kindai kurafuto ten / [henshū] Asahi shimbun. - [Japan] : Asahi shimbun, 1992
N.Inventario: 4924
Collocazione: 493
Specificazione:
Inventari: 1
*Savelli : september 7. Mon.-october 3. Sat. 1992 / [editorial direction] Yoshio Katoh , Misa Hayash. - Osaka : Kodama
Gallery, [1992?]
N.Inventario: 4925
Collocazione: 494
Specificazione:
Inventari: 1
*Tresors artistiques des collections imperiales / [edited by] Cultural Affairs Department, Ministry. - Tokyo : Ministry of foreign
affair, c1971
N.Inventario: 4926
Collocazione: 495
Specificazione:
Inventari: 1
*German painting of today new expressionists / organized by Foundation Arc-en-Ciel, Tokyo and Goethe. - Tokyo :
Foundation Arc-en-Ciel, 1984
N.Inventario: 4927
Collocazione: 496
Specificazione:
Inventari: 1
*Promozione culturale italiana in Giappone : 1992 / \redazione a cura dell'Istituto italiano di cultura!. - Tokyo : Istituto italiano
di cultura, 1992. - 108 p. ; 26 cm.
N.Inventario: 4928
Collocazione: 497
Specificazione:
Inventari: 1
The *Third Festival of Asian arts : 14-27 October 1978, Hong Kong / editor Kieran Cooke. - [S.l. : Urban Council, 1978?]
(Printed by Wishing printing company)
N.Inventario: 4929
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
52
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 498
Specificazione:
Inventari: 1
*Itaria dentō kōgei bijutsu ten . - [S.l. : s.n., 1968?]. - [48] p. : ill. ; 22 cm . ((Tit. sulla copertina anche in inglese. - Catalogo
della mostra tenuta dal 10 al 22 maggio 1968 al Seibu hikkaten
N.Inventario: 4930
Collocazione: 499
Specificazione:
Inventari: 1
*New sensibility : Italy, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Sandro Chia, Mimmo Paladino Nicola de Mal. - Tōkyō : Isshi
press, 1985
N.Inventario: 4931
Collocazione: 500
Specificazione:
Inventari: 1
*Renessansu sōshoku bijutsu ten : Nyūyōku Metoroporitan bijutsukan shozō, Robāto Rēman korekushon /. - S.l. : s.n., c1977
(copyright The National Museum of Western Art, Tokyo. Printed in Japan)
N.Inventario: 4932
Collocazione: 501
Specificazione:
Inventari: 1
*Atarashii shakai : rekishi : shinpen / [chosakusha] Kawada Tadashi [..et al.]. - Tōkyō : Tōkyō shoseki, 1988
N.Inventario: 4933
Collocazione: 502
Specificazione:
Inventari: 1
*Sunzi jiao shi / [zhubian] Wu Jiulong [..et al.] . - [Pechino] : Jun shi ke xue chu ban she, 1990. - 4, 12, 2, 3, 438 p. ; 21 cm.
((Testi anche in inglese, francese, russo, giapponese e italiano
N.Inventario: 4934
Collocazione: 503
Specificazione:
Inventari: 1
*Identity 1976 : *Graphic design now : Posters / [henshū] Moriguchi Akira. - Tōkyō : Seibu museum of art, 1976
N.Inventario: 4935
Collocazione: 504
Specificazione:
Inventari: 1
*Ko bijutsu : Berīni : Rungaruno, Soderīni5, Firenze . - [S.l. : s.n.], 1974 (Printed in Japan) . - 60 p. : ill. ; 20 cm
N.Inventario: 4936
Collocazione: 505
Specificazione:
Inventari: 1
*Dai 10 kai *Kanagawa-ken bijutsu ten. - Kanagawa : Kanagawa-ken bijutsu ten iinkai, [1975?]
N.Inventario: 4938
Collocazione: 506
Specificazione:
Inventari: 1
*Itaria no bijutsu. - [S.l. : s.n., XX sec.?] (Printed in Italy by Nuovo istituto italiano d'arti grafiche, Bergamo). - 77 p. : ill ; 21 cm
N.Inventario: 4939
Collocazione: 507
Specificazione:
Inventari: 1
*Dai 1 kai *Nihon gendai hanga taishō ten : tokubetsu tenji : sekai no meisaku hanga 50 sen / [hensh. - Tōkyō : Matsuya,
[1977?]
N.Inventario: 4941
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
53
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 508
Specificazione:
Inventari: 1
*Miyako odori . - [Tōkyō] : Gion kōbu kabukai, 1977. - [92] p. : ill. ; 19x26 cm. ((Programma di sala
N.Inventario: 4944
Collocazione: 509
Specificazione:
Inventari: 1
Il *libro illustrato italiano di argomento scientifico dal 15. al 19. secolo : 4 giugno-30giugno, 19. - Tokyo : Olivetti Corporation
of Japan, 1977
N.Inventario: 4946
Collocazione: 510
Specificazione:
Inventari: 1
Il *libro illustrato italiano di argomento scientifico dal 15. al 19. secolo : Kyoto 20 settembre-29. - [Japan] : Olivetti Corporation
of Japan, 1977
N.Inventario: 4947
Collocazione: 511
Specificazione:
Inventari: 1
*Rutaku no ochikochi : Shiroo Noritaki shishū / [chosha] Shiroo Noriaki . - Tōkyō : Shinbi, c1985. - 130 p. ; 20 cm
N.Inventario: 4948
Collocazione: 512
Specificazione:
Inventari: 1
*Isu no katachi : dezain kara āto e / [henshū] Miyajima Hisao [..et al.]. - Ōsaka : Kokuritsu kokusai bijutsukan, 1978
N.Inventario: 4949
Collocazione: 513
Specificazione:
Inventari: 1
*Ki no katachi to esupuri / [henshū] Saitama kenritsu kindai bijutsukan. - Saitama : Kenritsu kindai bijutsukan, 1983
N.Inventario: 4950
Collocazione: 514
Specificazione:
Inventari: 1
*20 seiki bijutsu no hairaito : dai 2 shū. - [Tōkyō] : Fuji terebi gyararī, c1973
N.Inventario: 4955
Collocazione: 516
Specificazione: 1
Inventari: 1
1: *Tabuchi Yasukazu, Yuhara Kazuo, Yoshihara Hideo. - [Ōsaka] : Kokuritsu kokusai bijutsukan, 1979
fa parte di *Gendai no sakka / [henshū] Kokuritsu kokusai bijutsukan . - [Ōsaka] : Kokuritsu kokusai bijutsukan, 1979. - v. : ill.
; 20 cm
N.Inventario: 5027
Collocazione: 516
Specificazione: 2
Inventari: 1
*2. : Takamatsu Jirō, Motonaga Sadamasa / [henshū] Kokuritsu kokusai bijutsukan. - [Ōsaka] : Kokuritsu kokusai bijutsukan,
1980
fa parte di *Gendai no sakka / [henshū] Kokuritsu kokusai bijutsukan . - [Ōsaka] : Kokuritsu kokusai bijutsukan, 1979. - v. : ill.
; 20 cm
N.Inventario: 4959
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
54
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 517
Specificazione:
Inventari: 1
*Nō no omote / Morita Toshirō hencho. - Tōkyō : Haga shoten, 1976. - 202 p. : ill. ; 21 cm
N.Inventario: 4960
Collocazione: 518
Specificazione:
Inventari: 1
*Léonard Foujita : image et parole : le 19 novembre 1988-le 16 janvier 1989 Meguro Museum of Art, Tokyo . - Tōkyō :
Meguroku bijutsukan, 1988. - v. ; 30 cm
N.Inventario: 4962
Collocazione: 519
Specificazione:
Inventari: 1
Specificazione:
Inventari: 1
*Okamoto Tarō . - S.l. : s.n., 1966 . - [46] p. : ill. ; 16x22 cm
N.Inventario: 4963
Collocazione: 520
*Avangyarudo geijutsuron / Giorgio de Marchis cho ; Wakakuwa Midori yaku . - Tōkyō : Gendai kikaku shitsu, 1992. - XVIII,
369 p. : ill. ; 22 cm
N.Inventario: 4964
Collocazione: 521
Specificazione: 1
Inventari: 1
*Arutodorufā / Enzo Orlandi hen ; Kaizu Tadao, Maeda Fujio kyōyaku . - Tōkyō : Hyōron, 1977. - 128 p. : ill. ; 27 cm
N.Inventario: 4965
Collocazione: 521
Specificazione: 2
Inventari: 1
*Bosu / Enzo Orlandi hen ; Mori Yōko yaku . - Tōkyō : Hyōron, 1980. - 126 p. : ill. ; 27 cm
N.Inventario: 4966
Collocazione: 521
Specificazione: 3
Inventari: 1
*Buryūgeru / Enzo Orlandi hen ; Okabe Kōzō yaku . - Tōkyō : Hyōron, 1980. - 127 p. : ill. ; 27 cm
N.Inventario: 4967
Collocazione: 521
Specificazione: 4
Inventari: 1
*Derakurowa / Enzo Orlandi hen ; Mori Masahiko yaku . - Tōkyō : Hyōron, 1980 . - 127 p. : ill. ; 27 cm
N.Inventario: 4968
Collocazione: 521
Specificazione: 5
Inventari: 1
*Dyūrā / Enzo Orlandi hen ; Tanaka Hidemichi yaku . - Tōkyō : Hyōron, 1980. - 127 p. : ill. ; 27 cm
N.Inventario: 4969
Collocazione: 521
Specificazione: 6
*Eru Gureko / Enzo Orlandi hen ; Matsui Michiko yaku . - Tōkyō : Hyōron, 1980 . - 127 p. : ill. ; 27 cm
N.Inventario: 4970
Inventari: 1
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
55
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 521
Specificazione: 7
Inventari: 1
*Goya / Enzo Orlandi hen ; Yukiyama Kōji yaku . - Tōkyō : Hyōron, 1980 . - 128 p. : ill. ; 27 cm
N.Inventario: 4971
Collocazione: 521
Specificazione: 8
Inventari: 1
*Guryūnevarudo / Enzo Orlandi hen . - Tōkyō : Hyōron, 1980 . - 127 p. : ill. ; 27 cm
N.Inventario: 4972
Collocazione: 521
Specificazione: 9
Inventari: 1
*Picaso / Enzo Orlandi hen ; Yaegashi Haruki kanshū ; Osano Shigetoshi yaku . - Tōkyō : Hyōron, 1980 . - 127 p. : ill. ; 27 cm
N.Inventario: 4973
Collocazione: 521
Specificazione: 10
Inventari: 1
*Renburanto / Enzo Orlandi hen ; Arikawa Ikuo yaku . - Tōkyō : Hyōron, 1980 . - 127 p. : ill. ; 27 cm
N.Inventario: 4974
Collocazione: 521
Specificazione: 11
Inventari: 1
*Renowāru / Enzo Orlandi hen ; Senda Tsuyoshi yaku. - Tōkyō : Hyōron, 1980 . - 127 p. : ill. ; 27 cm
N.Inventario: 4975
Collocazione: 521
Specificazione: 12
Inventari: 1
*Rūbensu / Enzo Orlandi hen ; Senzoku Nobuyuki yaku . - Tōkyō : Hyōron, 1980. - 127 p. : ill. ; 27 cm
N.Inventario: 4976
Collocazione: 521
Specificazione: 13
Inventari: 1
*Van Gohho / Enzo Orlandi hen ; Ishinabe Masumi, Ishinabe Mariko kyōyaku . - Tōkyō : Hyōron, 1980. - 127 p. : ill. ; 27 cm
N.Inventario: 4977
Collocazione: 521
Specificazione: 14
Inventari: 1
*Berasukesu / Enzo Orlandi hen ; Otaka Yasujirō , Fujita Keiko kyōhen . - Tōkyō : Hyōron, 1980 . - 128 p. : ill. ; 27 cm
N.Inventario: 4978
Collocazione: 521
Specificazione: 15
Inventari: 1
*Wattō / Enzo Orlandi hen ; Nakata Tatsurō yaku . - Tōkyō : Hyōron, 1980 . - 127 p. : ill. ; 27 cm
N.Inventario: 4979
Collocazione: 522
Specificazione: 1
Inventari: 1
*Inshōha no gaka tachi : Furansu igai no inshōha / Anna Maria Damigella ; Ikegami Chūji, Nakae Akira yaku . - Tōkyō :
Heibonsha, Shōwa 49 [1974]. - 5-28, [64], 93-104 p. : ill. ; 31 cm
N.Inventario: 4980
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
56
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 522
Specificazione: 2
Inventari: 1
*Sezannu to kōki inshōha / Alberto Martini, Renata Negri ; Tominaga Sōichi yaku . - Tōkyō : Heibonsha, Shōwa 49 [1974]. 5-20, 85-96 p., [30] c. di tav. : ill. ; 31 cm
N.Inventario: 4981
Collocazione: 522
Specificazione: 3
Inventari: 1
*Rafaeru zenpa / Renato Barilli ; Takashina Shūji yaku . - Tōkyō : Heibonsha, Shōwa 49 [1974]. - 5-27, [64], 93-104 p. : ill. ;
31 cm
N.Inventario: 4982
Collocazione: 522
Specificazione: 4
Inventari: 1
*Rōtorekku to Kyabarē no Pari / Jacques Lassaigne ; Usami Eiji yaku . - Tōkyō : Heibonsha, Shōwa 50 [1975]. - 5-23, [64],
89-100 p. : ill. ; 31 cm
N.Inventario: 4983
Collocazione: 522
Specificazione: 5
Inventari: 1
*Furansu ni okeru shochō shugi / Renato Barilli ; Miyakawa Atsushi yaku . - Tōkyō : Heibonsha, Shōwa 49 [1974]. - 5-28,
[64], 93-104 p. : ill. ; 31 cm
N.Inventario: 4984
Collocazione: 522
Specificazione: 6
Inventari: 1
*19 seiki no yume to gensō / Giuliano Briganti ; Takashina Shūji yaku. - Tōkyō : Heibonsha, Shōwa 48 [1973]. - 5-28, [64],
93-104 p. : ill. ; 31 cm
N.Inventario: 4985
Collocazione: 522
Specificazione: 7
Inventari: 1
*Bonāru to nabiha / Renata Negri ; Wakakuwa Midori yaku . - Tōkyō : Heibonsha, Shōwa 49 [1974]. - 5-28, [64], 93-104 p. :
ill. ; 31 cm
N.Inventario: 4986
Collocazione: 522
Specificazione: 8
Inventari: 1
*Yutoriro to Monmarutoru / Pierre Courthion ; Awadzu Norio yaku . - Tōkyō : Heibonsha, Shōwa 49 [1974]. - 5-31, [64], 97108 p. : ill. ; 31 cm
N.Inventario: 4987
Collocazione: 522
Specificazione: 9
Inventari: 1
*Matisu to Fovisumu / Renata Negri ; Yoshikawa Itsuji . - Tōkyō : Heibonsha, Shōwa 48 [1973]. - 5-23, [64], 89-100 p. : ill. ;
31 cm
N.Inventario: 4988
Collocazione: 522
Specificazione: 10
Inventari: 1
*Doitsu hyōgen shugi / Ewald Rathke ; Tooyama Kazuyuki yaku . - Tōkyō : Heibonsha, Shōwa 49 [1974]. - 5-32, [64], 97-108
p. : ill. ; 31 cm
N.Inventario: 4989
Collocazione: 522
Specificazione: 11
Inventari: 1
*Kandinsukī to Aokishi / Marisa Volpi Orlandini ; Inui Yoshiaki yaku . - Tōkyō : Heibonsha, Shōwa 49 [1974]. - 5-23, [64], 89100 p. : ill. ; 31 cm
N.Inventario: 4990
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
57
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 522
Specificazione: 12
Inventari: 1
*Picaso to kyubisumu / Alberto Martini ; Miyakawa Atsushi yaku . - Tōkyō : Heibonsha, Shōwa 49 [1974]. - 5-23, [64], 89-100
p. : ill. ; 31 cm
N.Inventario: 4991
Collocazione: 522
Specificazione: 13
Inventari: 1
*Dada undō to gaka tachi / Michel Sanouillet ; Takiguchi Shūzō yaku . - Tōkyō : Heibonsha, Shōwa 48 [1973]. - 5-27, [64],
93-104 p. : ill. ; 31 cm
N.Inventario: 4992
Collocazione: 522
Specificazione: 15
Inventari: 1
*Roshia, sobieto no zenei kaiga / Antonio del Guercio ; Kimura Hiroshi yaku . - Tōkyō : Heibonsha, Shōwa 48 [1973]. - 5-20,
[64], 85-96 p. : ill. ; 31 cm
N.Inventario: 4994
Collocazione: 522
Specificazione: 16
Inventari: 1
*Gendai no Igirisu kaiga / Enrico Crispolti ; Yusuke Nakahara , Kawana Kōhei yaku . - Tōkyō : Heibonsha, Shōwa 48 [1973]. 5-32, [64], 97-108 p. : ill. ; 31 cm
N.Inventario: 4995
Collocazione: 522
Specificazione: 17
Inventari: 1
*Kon'nichi no Amerika kaiga / Sam Hunter ; Tōno Yoshiaki yaku . - Tōkyō : Heibonsha, Shōwa 48 [1973]. - 5-32, [64], 97-108
p. n: ill. ; 31 cm
N.Inventario: 4996
Collocazione: 522
Specificazione: 18
Inventari: 1
*Mondorian to chūshō kaiga / Umbro Apollonio ; Inui Yoshiaki yaku . - Tōkyō : Heibonsha, Shōwa 50 [1975]. - 5-24, [64], 89100 p. : ill. ; 31 cm
N.Inventario: 4993
Collocazione: 523
Specificazione:
Inventari: 1
Consistenza di collocazione: 1 v.
12: *Rūbensu / kanshū Yoshikawa Itsuji , Masui Yoshirō. - Tōkyō : Shūhei, 1975 . - [77], 78-123 p. : ill. ; 40 cm
N.Inventario: 5000
Collocazione: 524
Specificazione:
Inventari: 1
*Tomioka Tessai / henshū Ōdakane Tarō. - [Japan] : Chūōkōron, 1975 . - [89], 90-134 p., [3] p. ripieg. : ill. ; 34 cm
N.Inventario: 5003
Collocazione: 525
Specificazione:
Inventari: 1
1: *Genshi bijutsu / shippitsu Aoyagi Masanori ; kanshū Ōta Hirotarō, Yamane Yūzō, Yonezawa Yoshiho. - Tōkyō :
Shōgakukan, 1982
N.Inventario: 5007
Collocazione: 526
Specificazione:
Inventari: 1
*Fan Aiku / kanshū Yoshikawa Itsuji, Masui Yoshirō. - Tōkyō : Shūhei, 1979. - 127 p., [4] p. di tav. ripieg. : ill. ; 28 cm
N.Inventario: 5008
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
58
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 527
Specificazione: 1
Inventari: 1
*Reonarudo da Binchi no sobyō / henshū, kaisetsu Susowake Kazuhiro . - Tōkyō : Iwasaki bijutsu, 1973. - [62], 14, 11 p. : ill. ;
27 cm
N.Inventario: 5013
Collocazione: 527
Specificazione: 2
Inventari: 1
*Mikerangero no sobyō / henshū, kaisetsu Susowake Kazuhiro . - Tōkyō : Iwasaki bijutsu, 1973. - 12, 3-10, [62] p. : ill. ; 27
cm
N.Inventario: 5017
Collocazione: 528
Specificazione: 1
Inventari: 1
1: *Hōryūji : sekai saiko no mokuzō kenchiku / Nishioka Tsunekazu, Miyakami Shigetaka . - Tōkyō : Sōshi, 1980. - 95 p. : ill. ;
27 cm
N.Inventario: 5021
Collocazione: 528
Specificazione: 2
Inventari: 1
2: *Nara no Daibutsu : sekai saidai no chūzō butsu / Katori Tadahiko . - Tōkyō : Sōshi, 1981. - 95 p. : ill. ; 27 cm
N.Inventario: 5022
Collocazione: 528
Specificazione: 3
Inventari: 1
Ue : kyodai toshi no tanjō. - Tōkyō : Sōshi, 1980. - 95 p., 2 c. di tav. : ill., c. geografiche ; 27 cm
fa parte di *Edo no machi / Naitō Akira, Hozumi Kazuo . - Tōkyō : Sōshi, 1982. - 2 v.
N.Inventario: 5023
Collocazione: 528
Specificazione: 4
Inventari: 1
Shita: kyodai toshi no hatten . - Tōkyō : Sōshi, 1980. - 95 p., 2 c. di tav. : ill., c. geografiche ; 27 cm
fa parte di *Edo no machi / Naitō Akira, Hozumi Kazuo . - Tōkyō : Sōshi, 1982. - 2 v.
N.Inventario: 5024
Collocazione: 529
Specificazione: 1
Inventari: 1
1: *Ancient and medieval / by Noma Seiroku ; translated and adapted by John Rosenfield, photographs by Takahashi Bin. Tokyo ; New York : Kodansha international, 1978. - 305 p. : ill. ; 27 cm.
fa parte di The *arts of Japan / by Noma Seiroku. - Tokyo ; New York : Kodansha international. - v. : ill. ; 27 cm.
N.Inventario: 5025
Collocazione: 529
Specificazione: 2
Inventari: 1
2: *Late medieval to modern / Noma Seiroku ; translated and adapted by Glenn T. Webb, photographs by Takahashi Bin. Tokyo ; New York : Kodansha international, 1978. - 326 p. : ill. ; 27 cm.
fa parte di The *arts of Japan / by Noma Seiroku. - Tokyo ; New York : Kodansha international. - v. : ill. ; 27 cm.
N.Inventario: 5026
Collocazione: 530
Specificazione:
*Toyofuku Tomonori ten / [henshū] Kitakyūshū shiritsu bijutsukan. - Kitakyūshū : Shiritsu bijutsukan, 1978
N.Inventario: 5028
Inventari: 1
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
59
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 531
Specificazione:
Inventari: 1
*Mail art Italia-Giappone '79 / Istituto italiano di cultura di Kyoto. - Nagoya : Edizione e lavoro, 1979. - VII, 42 p. : ill. ; 26 cm
N.Inventario: 5029
Collocazione: 532
Specificazione:
Inventari: 1
*Piero Dorazio / [henshū] Takanawa āto. - [Tōkyō] : Takanawa āto, 1985. - [48] p. : ill. ; 24 cm . ((Catalogo della mostra tenuta
dall'8 al 20 marzo 1985
N.Inventario: 5030
Collocazione: 533
Specificazione:
Inventari: 1
*Ariku Kabariere chōkoku ten. - [Tōkyō] : Gallery Universe, 1974
N.Inventario: 5031
Collocazione: 534
Specificazione:
Inventari: 1
*Exhibition of graphics by Carlo Carrà . - [S.l. : s.n., 1982?] . - [38] p. : ill. ; 25 cm . ((Catalogo della mostra tenuta dal 22
gennaio al 7 febbraio 1982 alla Pao Sui Loong galleries di Hong Kong
N.Inventario: 5032
Collocazione: 535
Specificazione:
Inventari: 1
*Furansu 19 seiki den'en no minshū bunka ten : Mirē 'banshō' no shūhen / [henshūsha] Raymond Humbert. - [Tōkyō : Nichi
futsu gakuin, 1982?]
N.Inventario: 5033
Collocazione: 536
Specificazione:
Inventari: 1
*Tokyo transmission '89 : recent works by the Tokyo international art community [henshū] Monte-alto. - Tōkyō : Yūrakuchō
Seibu, [1989?]
N.Inventario: 5034
Collocazione: 537
Specificazione:
Inventari: 1
*Poppi no Guidi ka reihaidō hekiga : Taddeo Gaddi e no kizoku no kokoromi / Ishihara Hiroshi. - Kyōto : Benridō, [1989?]
N.Inventario: 5035
Collocazione: 538
Specificazione:
Inventari: 1
*Hibakusha / Ittetsu Morishita. - Tōkyō : Morishita Ittetsu photographic office, 1978
N.Inventario: 5036
Collocazione: 539
Specificazione:
Inventari: 1
*Egakareta bakumatsu Meiji : irasutoreiteddo Rondon nyūsu, Nihon tsūshin 1853-1902 / [henshūsha] Kan. - Tōkyō :
Yūshōdō, 1973
N.Inventario: 5037
Collocazione: 540
Specificazione:
Inventari: 1
*Shōhin bonsai : Matsudaira-ka ni ikiru shugyoku no meihin / [henshū] Nihon bonsai kyōkai . - Tōkyō : Nihon bonsai kyōkai,
1974. - 207 p. : ill. ; 26 cm . ((Volume in doppio contenitore
N.Inventario: 5038
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
60
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 541
Specificazione:
Inventari: 1
Consistenza di collocazione: 1 v. in contenitore
*5000 years of Korean arts / \a cura di! National museum of Korea. - Seoul : Koañ myoñ, 1976. - 339 p. : in gran parte ill. ; 26
cm. ((Altro tit. in coreano.
N.Inventario: 5039
Collocazione: 542
Specificazione: 1
Inventari: 1
The *Hakone open-air museum. - Hakone : Open-air museum, 1985. - 1 v. : ill. ; 24 cm . ((Tit. e testo anche in giapponese
fa parte di The *Hakone Open-air museum / [henshū] Hakone open-air museum. - Hakone : Open-air museum, 1985. - 3 v. :
ill. ; 24 cm . ((Volumi in cofanetto
N.Inventario: 5042
Collocazione: 542
Specificazione: 2
Inventari: 1
The *Utsukushi-ga-hara open-air museum . - Hakone : Open-air museum, 1985. - 1 v. : ill. ; 24 cm . ((Tit. e testo anche in
giapponese
fa parte di The *Hakone Open-air museum / [henshū] Hakone open-air museum. - Hakone : Open-air museum, 1985. - 3 v. :
ill. ; 24 cm . ((Volumi in cofanetto
N.Inventario: 5045
Collocazione: 542
Specificazione: 3
Inventari: 1
*Picasso kan . - Hakone : Open-air museum, 1985. - 1 v. : ill. ; 24 cm . ((Tit. ricavato dalla copertina
fa parte di The *Hakone Open-air museum / [henshū] Hakone open-air museum. - Hakone : Open-air museum, 1985. - 3 v. :
ill. ; 24 cm . ((Volumi in cofanetto
N.Inventario: 5047
Collocazione: 543
Specificazione: 1
Inventari: 1
Consistenza di collocazione: 1 v.
[1]. - Tōkyō : Pacific Press Service, [1989?] . - 1 v., 48 p. di tav. : in gran parte ill. ; 29 cm
fa parte di *Anri Karutie-Buresson ten : shashin kara kaiga e no kiseki . - Tōkyō : Pacific Press Service, [1989?]. - 2 v. : ill. ; 29
cm . ((Catalogo della mostra tenuta dal 7 al 26 settembre 1989 a Tokyo e dal 29 settembre al 4 ottobre 1989 a Osaka
N.Inventario: 5048
Collocazione: 543
Specificazione: 2
Inventari: 1
Consistenza di collocazione: 1 v.
[2] . - Tōkyō : Pacific Press Service, [1989?]. - 1 v., 39 p. di tav. : in gran parte ill. ; 29 cm
fa parte di *Anri Karutie-Buresson ten : shashin kara kaiga e no kiseki . - Tōkyō : Pacific Press Service, [1989?]. - 2 v. : ill. ; 29
cm . ((Catalogo della mostra tenuta dal 7 al 26 settembre 1989 a Tokyo e dal 29 settembre al 4 ottobre 1989 a Osaka
N.Inventario: 5049
Collocazione: 544
Specificazione: 1
Inventari: 1
Dai 1 maki : 1843-1880. - Yokohama : Yokohama kaikō shiryōkan, 1986. - 146 p., 1 c. di tav. : ill. ; 37 cm . ((Impaginazione a
3 colonne
fa parte di *Iryusutorashon Nihon kankei kijishū / [henshū] Yokohama kaikō shiryōkan . - Yokohama : Yokohama kaikō
shiryōkan. - 3 v. : ill. ; 38 cm . ((Tit. e testo anche in francese
N.Inventario: 5054
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
61
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 544
Specificazione: 2
Inventari: 1
Dai 2 maki : 1881-1903. - Yokohama : Yokohama kaikō shiryōkan, 1988 . - 162 p., 1 c. di tav. : ill. ; 37 cm . ((Impaginazione a
3 colonne
fa parte di *Iryusutorashon Nihon kankei kijishū / [henshū] Yokohama kaikō shiryōkan . - Yokohama : Yokohama kaikō
shiryōkan. - 3 v. : ill. ; 38 cm . ((Tit. e testo anche in francese
N.Inventario: 5055
Collocazione: 544
Specificazione: 3
Inventari: 1
Dai 3 maki : 1904-1905. - Yokohama : Yokohama kaikō shiryōkan, 1990 . - 271 p., 1 c. di tav. : ill. ; 37 cm . ((Impaginazione a
3 colonne
fa parte di *Iryusutorashon Nihon kankei kijishū / [henshū] Yokohama kaikō shiryōkan . - Yokohama : Yokohama kaikō
shiryōkan. - 3 v. : ill. ; 38 cm . ((Tit. e testo anche in francese
N.Inventario: 5056
Collocazione: 545
Specificazione:
Inventari: 1
*Nihon bijutsu meihin sen / Bunkachō hen . - Tōkyō : Shōkakukan, 1974. - XXVI, 193 p. : ill. ; 36 cm . ((Front. e testo bifronte
anche in inglese. - Volume in custodia
N.Inventario: 5057
Collocazione: 546
Specificazione:
Inventari: 1
*Toshimitsu Imai / text by Ichiro Hariu. - Tokio : Kyūryūdo, c1975. - 138 p., 111 p. di tav., 2 c. di tav. ripiegate : in gran parte
ill. ; 29 cm.
N.Inventario: 5058
Collocazione: 547
Specificazione:
Inventari: 1
*Nihon ginkōken seizō 100 nen : rekishi to gijutsu / Ōkurashō insatsukyoku. - Tōkyō : Ōkurashō insatsukyō, 1984
N.Inventario: 5059
Collocazione: 548
Specificazione:
Inventari: 1
Consistenza di collocazione: 1 v. in custodia
*Nihon no posutā shi 1800's-1980's. - Nagoya : Nagoya ginkō, 1989. - 315 p., 6 c. di tav. ripiegate : ill. ; 32 cm . ((Tit. e testo
anche in inglese
N.Inventario: 5060
Collocazione: 549
Specificazione:
Inventari: 1
Consistenza di collocazione: 1 v. in custodia
*Genmuan seichō / Nemoto Kenzō. - Tōkyō : s.n., 1966. - 298 p. : ill. ; 30 cm
N.Inventario: 5061
Collocazione: 550
Specificazione: 1
Consistenza di collocazione: 1 v.
*[1] : selected works 1987. - S.l. : s.n., 1987 (Printed in Japan) . - [63] p. : ill. ; 30 cm
fa parte di *Kijuro Yahagi : selected works . - [S.l. : s.n.], 1987 (Printed in Japan) . - 6 v. : ill. ; 30 cm
N.Inventario: 5062
Inventari: 1
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
62
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 550
Specificazione: 2
Inventari: 1
*[2] : selected works 1987. - S.l. : s.n., 1987 (Printed in Japan) . - [47] p. : ill. ; 30 cm
fa parte di *Kijuro Yahagi : selected works . - [S.l. : s.n.], 1987 (Printed in Japan) . - 6 v. : ill. ; 30 cm
N.Inventario: 5063
Collocazione: 550
Specificazione: 3
Inventari: 1
*[3] : selected works : symbol marks, typographies, logotypes 1987. - S.l. : s.n., 1987 (Printed in Japan). - [39] p. : ill. ; 30 cm
fa parte di *Kijuro Yahagi : selected works . - [S.l. : s.n.], 1987 (Printed in Japan) . - 6 v. : ill. ; 30 cm
N.Inventario: 5064
Collocazione: 550
Specificazione: 4
Inventari: 1
*[4] : sign system and design for the National museum of modern art, Kyoto . - S.l. : s.n., 1987 (Printed in Japan). - [15] p. : ill.
; 30 cm
fa parte di *Kijuro Yahagi : selected works . - [S.l. : s.n.], 1987 (Printed in Japan) . - 6 v. : ill. ; 30 cm
N.Inventario: 5065
Collocazione: 550
Specificazione: 5
Inventari: 1
*[5] : cube dance, flickscape, peerless black and white . - S.l. : s.n., 1987 (Printed in Japan). - [23] p. : ill. ; 30 cm
fa parte di *Kijuro Yahagi : selected works . - [S.l. : s.n.], 1987 (Printed in Japan) . - 6 v. : ill. ; 30 cm
N.Inventario: 5066
Collocazione: 550
Specificazione: 6
Inventari: 1
*[6] : 100 works 1980-1984. - S.l. : s.n., 1987 (Printed in Japan). - [109] p. : ill. ; 30 cm
fa parte di *Kijuro Yahagi : selected works . - [S.l. : s.n.], 1987 (Printed in Japan) . - 6 v. : ill. ; 30 cm
N.Inventario: 5067
Collocazione: 551
Specificazione: 1
Inventari: 1
The *rout of Buddhist art . - Nara : Kokuritsu hakubutsukan, 1988. - 240 p., 1 c. di tav. : ill. ; 29 cm . ((Tit. e testo anche in
giapponese
fa parte di The *Grand exhibition of silk road civilizations . - Nara : Kokuritsu hakubutsukan, 1988. - 3 v. : ill. ; 29 cm + 1
fascicolo ([20] p.). ((Tit. e testo anche in giapponese. - Contiene un fascicolo dal tit. "Nara prefectural museum of art yōran". Catalogo della mostra tenuta dal 24 aprile al 4 settembre 1988 al Nara National Museum. - Vol. in custodia rigida
N.Inventario: 5069
Collocazione: 551
Specificazione: 2
Inventari: 1
The *oasis and steppe routes . - Nara : Kokuritsu hakubutsukan, 1988. - 271 p. : ill. ; 29 cm . ((Tit. e testo anche in
giapponese
fa parte di The *Grand exhibition of silk road civilizations . - Nara : Kokuritsu hakubutsukan, 1988. - 3 v. : ill. ; 29 cm + 1
fascicolo ([20] p.). ((Tit. e testo anche in giapponese. - Contiene un fascicolo dal tit. "Nara prefectural museum of art yōran". Catalogo della mostra tenuta dal 24 aprile al 4 settembre 1988 al Nara National Museum. - Vol. in custodia rigida
N.Inventario: 5068
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
63
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 551
Specificazione: 3
Inventari: 1
The *sea route . - Nara : Kokuritsu hakubutsukan, 1988. - 227 p. : ill. ; 29 cm . ((Tit. e testo anche in giapponese
fa parte di The *Grand exhibition of silk road civilizations . - Nara : Kokuritsu hakubutsukan, 1988. - 3 v. : ill. ; 29 cm + 1
fascicolo ([20] p.). ((Tit. e testo anche in giapponese. - Contiene un fascicolo dal tit. "Nara prefectural museum of art yōran". Catalogo della mostra tenuta dal 24 aprile al 4 settembre 1988 al Nara National Museum. - Vol. in custodia rigida
N.Inventario: 5070
Collocazione: 552
Specificazione:
Inventari: 1
*Sadami / [text] Otto Hahn, Masaomi Unagami . - [Tōkyō : Unac], c1976. - [8] c. : ill. ; 31 cm . ((Impaginazione in orizzontale. In custodia
N.Inventario: 5072
Collocazione: 553
Specificazione:
Inventari: 1
Specificazione:
Inventari: 1
*Kazuo Okazaki exhibition. - [S.l. : s.n., 1966?]
N.Inventario: 5075
Collocazione: 554
*Doll festival : *Ushio Shinohara exhibition. - [S.l. : s.n., 1966?] (Printed in Japan, 1966)
N.Inventario: 5077
Collocazione: 555
Specificazione:
Inventari: 1
*Yoshio Sekine exhibition. - [S.l. : s.n., 1965?] (Printed in Japan)
N.Inventario: 5078
Collocazione: 556
Specificazione:
Inventari: 1
*Josaku Maeda exhibition . - [S.l. : s.n., 1963?]. - [12] p. : ill. ; 24 cm . ((Catalogo della mostra tenuta dal 9 al 22 maggio 1963
alla Tokyo Gallery. - Ill. su fogli trasparenti
N.Inventario: 5079
Collocazione: 557
Specificazione:
Inventari: 1
*Tadasky Kuwayama exhibition . - [S.l. : s.n., 1966?] . - 1 v. : ill. ; 24 cm . ((Catalogo della mostra tenuta dal 14 novembre al 3
dicembre 1966 alla Tokyo Gallery. - Pubblicato a fogli mobili
N.Inventario: 5080
Collocazione: 558
Specificazione:
Inventari: 1
*Aiko Miyawaki exhibition . - [S.l. : s.n., 1967?] . - 1 v. : ill. ; 24 cm . ((Catalogo della mostra tenuta dal 23 marzo all'8 aprile
1967 alla Tokyo Gallery. - Pubblicato a fogli mobili
N.Inventario: 5082
Collocazione: 559
Specificazione:
Inventari: 1
*Yoshishige Saito exhibition . - [S.l. : s.n., 1966?] . - 1 v. : ill. ; 24 cm . ((Catalogo della mostra tenuta dal 18 al 30 giugno 1962
alla Tokyo Gallery. - Pubblicato a fogli mobili
N.Inventario: 5084
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
64
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 560
Specificazione:
Inventari: 1
Specificazione:
Inventari: 1
*Shinjiro Okamoto exhibition. - [S.l. : s.n., 1966?]
N.Inventario: 5086
Collocazione: 561
*Jiro Takamatsu exhibition . - [S.l. : s.n., 1966?] . - 1 v. : ill. ; 24 cm . ((Catalogo della mostra tenuta dal 4 al 23 luglio 1966 alla
Tokyo Gallery. - Copertina trasparente
N.Inventario: 5088
Collocazione: 562
Specificazione:
Inventari: 1
*Masunobu Yoshimura exhibition. - [S.l. : s.n., 1967?] (Printed by doi printing)
N.Inventario: 5090
Collocazione: 563
Specificazione:
Inventari: 1
*Moden : morning, ohmiya, daytime, evening, night. - [S.l. : s.n., 197.?]
N.Inventario: 5092
Collocazione: 564
Specificazione:
Inventari: 1
Specificazione:
Inventari: 1
Specificazione:
Inventari: 1
Specificazione:
Inventari: 1
*Kim Tschang. - [S.l. : s.n., 1976?] (Printed by Doi printing)
N.Inventario: 5095
Collocazione: 565
*Shuji Mukai exhibition. - [S.l. : s.n., 1965?]
N.Inventario: 5097
Collocazione: 566
*Yukihisa Isobe exhibition. - [S.l. : s.n., 1965?]
N.Inventario: 5099
Collocazione: 567
*Tadaaki Kuwayama . - [S.l. : s.n., 1967?] . - 1 v. : ill. ; 24 cm . ((Catalogo della mostra tenuta dal 20 luglio al 5 agosto 1967
alla Tokyo Gallery. - Pubblicato a fogli mobili
N.Inventario: 5100
Collocazione: 568
Specificazione:
Inventari: 1
*Shino Kuno exhibition 1963 . - [S. l. : s.n., 1963?] . - 1 v. : ill. ; 24 cm . ((Catalogo della mostra. - Copertina ripiegata. Pubblicato a fogli mobili
N.Inventario: 5102
Collocazione: 569
Specificazione:
Inventari: 1
*Nobuaki Kojima exhibition . - [S.l. : s.n., 1967?] . - 1 v. : ill. ; 24 cm . ((Catalogo della mostra tenuta 4 al 23 settembre 1967
alla Tokyo Gallery. - Pubblicato a fogli mobili
N.Inventario: 5103
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
65
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 570
Specificazione:
Inventari: 1
*Curator's eye '91 / [henshū] Gallery NW House. - Tōkyō : Gallery NW House, 1991
N.Inventario: 5110
Collocazione: 571
Specificazione:
Inventari: 1
*Mishima Yukio kindai nōgaku shū / [Donald Keene]. - [Tōkyō : Kokuritsu gekijō, 1990?]
N.Inventario: 5114
Collocazione: 572
Specificazione:
Inventari: 1
8: *Butsuzō, ikonogurafi / Machida Kōichi . - Tōkyō : Iwanami shoten, 1983. - 96 p. : ill. ; 22 cm
N.Inventario: 5117
Collocazione: 573
Specificazione: 1
Inventari: 1
*Butsuzō no miwake kata / Nishimura Kōchō, Okawa Kōzō . - Tōkyō : Shinchōsha, 1987. - 119 p. : ill. ; 22 cm
N.Inventario: 5118
Collocazione: 573
Specificazione: 2
Inventari: 1
*Yasashii butsuzō no mikata / Nishimura Kōchō, Asukaen . - Tōkyō : Shinchōsha, 1983. - 119 p. : ill. ; 22 cm
N.Inventario: 5119
Collocazione: 574
Specificazione:
Inventari: 1
*Nogami Yaeko / [henshū] Sukegawa Noriyoshi . - Tōkyō : Shinchōsha, 1986. - 111 p., 1 c. di tav. ripiegata : ill. ; 20 cm
N.Inventario: 5120
Collocazione: 575
Specificazione:
Inventari: 1
*Aushuvittsu wa owarani : aru Itariajin seizonsha no kōsatsu / Primo levi cho ; Takeyama Hirohide ya. - Tōkyō [etc.] : Asahi
shimbunsha, 1980
N.Inventario: 5121
Collocazione: 576
Specificazione:
Inventari: 1
*Bukkyō fūdoki / Kuno Takeshi. - Tōkyō : Nihon hōsō shuppan, 1979. - 190 p. : ill. ; 19 cm
N.Inventario: 5122
Collocazione: 577
Specificazione:
Inventari: 1
*Eigo kotowaza no tsukai kata : eigo shōtatsu no hayamich / Fujisawa Mieko, Tanibayashi Mariko kyōcho. - Tōkyō : Buneidō,
1981. - 141 p. : ill. ; 19 cm
N.Inventario: 5123
Collocazione: 578
Specificazione:
*Venezia an'nai / Guido Busetto. - Tōkyō : Heibonsha, 1979. - 148 p. : ill. ; 18 cm
N.Inventario: 5124
Inventari: 1
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
66
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 579
Specificazione:
Inventari: 1
*Gendai Itaria kaiga / [henshū, kaisetsu] Hijikata Teiichi . - Tōkyō : Kōdansha, 1955. - 1 v., [4] p. di tav., [4] c. di tav. ripiegate
: ill. ; 18 cm
N.Inventario: 5125
Collocazione: 580
Specificazione: 1
Inventari: 1
*Katsura rikyū / Wada Kunihei cho . - Ōsaka : Hoikusha, 1962. - 127 p. : ill. ; 15 cm
N.Inventario: 5126
Collocazione: 580
Specificazione: 2
Inventari: 1
*Kyō no meitei / Nakane Kinsaku cho . - Ōsaka : Hoikusha, 1963. - 153 p. : ill. ; 15 cm
N.Inventario: 5127
Collocazione: 580
Specificazione: 3
Inventari: 1
*Shūgakuin rikyū / Wada Kunihei cho . - Ōsaka : Hoikusha, 1963. - 153 p. : ill. ; 15 cm
N.Inventario: 5128
Collocazione: 580
Specificazione: 4
Inventari: 1
*Atarashii niwa / Tatsui Takenosuke cho . - Ōsaka : Hoikusha, 1965. - 153 p. : ill. ; 15 cm
N.Inventario: 5129
Collocazione: 581
Specificazione:
Inventari: 1
*Shōno shōunsai : chikugei / [henshū] Okada Jō. - Tōkyō : Kōdansha, 1977. - 40 p. : ill. ; 36 cm
N.Inventario: 5130
Collocazione: 582
Specificazione:
Inventari: 1
*Pisaneruro kenkyū saikō 1 / Osano Shigetoshi. - [Tōkyō : The Department of Art History, Faculty of Letters, The University of
Tokyo], 1985
N.Inventario: 5134
Collocazione: 583
Specificazione:
Inventari: 1
6: *Te no hira no naka no uchū / [chosha] Katō Shūichi . - Tōkyō : Heibonsha, 1988. - 124 p. : ill. ; 27 cm
N.Inventario: 5142
Collocazione: 584
Specificazione:
Inventari: 1
*Dai 5 kai "Tōkyō no natsu" ongakusai '89. - Tōkyō : "Tōkyō no natsu" ongakusai jikkō iinkai, 1989
N.Inventario: 5149
Collocazione: 585
Specificazione:
Inventari: 1
*Ethnic Tokyo / editor in charge Hidenobu Jinnai ; photos by Haruo Hirota. - Tokyo : Process Architecture Publishing, c1987.
- 167 p. : ill. ; 30 cm.
N.Inventario: 5151
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
67
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 586
Specificazione:
Inventari: 1
*Sharaku : *taiyō ukiyo-e shirīzu :/ [shinchō] Yamaguchi Keizaburō. - Tōkyō : Heibonsha, 1975 . - 156 p., [4] c. di tav.
ripiegate : ill. ; 29 cm
N.Inventario: 5153
/4
Collocazione: 587
Specificazione:
Inventari: 1
A *new analysis of the Ignudi of the Sistine chapel ceiling as symbols of fourfold elements / Hidemi. - [Tōkyō : Olivetti
corporation in Japan, 1976?]
N.Inventario: 5158
Collocazione: 588
Specificazione:
Inventari: 1
3: *Hatsune no chōdo / [henshū] Tokugawa bijutsukan. - Nagoya : Tokugawa bijutsukan, 1985
N.Inventario: 5164
Collocazione: 589
Specificazione:
Inventari: 1
*Shinko bijutsu hin zuroku : Itaria mankoku hakurankai shucchin. - [S.l. : s.n., meiji 40 [1907]?]. - 7, 139 c. di tav. : ill. ; 27 cm .
((Rilegatura con filo di seta
N.Inventario: 5182
Collocazione: 590
Specificazione:
Inventari: 1
*Kabuki kumadori gaikan / Kobayashi Masaru cho. - Kyōto : Guroria sosaete, meiji 6 [1873]
N.Inventario: 5183
Collocazione: 591
Specificazione:
Inventari: 1
*Dai 1 kai āto yomiuri Nihonga ten : *Gendai Nihonga shūsaku ten : shiki wo kaku : shun'ei kara taik. - [Japan] : Āto yomiuri,
[1990?]
N.Inventario: 5184
Collocazione: 592
Specificazione:
Inventari: 1
*Hikari no kairō : *portici di luce, piazza San Marco / Narahara Ikko. - Tōkyō : Unae Tokyo, 1981
N.Inventario: 5185
Collocazione: 593
Specificazione:
Inventari: 1
*Hishida Shunsō / Hishida Haruo hencho. - Tōkyō : Dai Nihon kaiga kōgei bijutsu, 1976
N.Inventario: 5186
Collocazione: 594
Specificazione:
Inventari: 1
*Kokyū meiga sanbyaku shu / biānzuǎn Gòngtóng lǐshì huì biānzuǎn wěiyuánhuì. - [Beijing] : Gùgōng zhōngyāng bówùyuàn
gòngtóng lǐshì huì, [1959?]
N.Inventario: 5187
Collocazione: 595
Specificazione:
Inventari: 1
Consistenza di collocazione: 1 box set
*Kanji cards : a complete set of the 1900 chinese-japanese characters in handwriting and printed sty. - Tōkyō : s.n., [1960?]
N.Inventario: 5190
Biblioteca della Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre
26/05/2015
68
REGISTRO TOPOGRAFICO
relativo alla sezione: GIAP
Collocazione: 596
Specificazione:
Inventari: 1
*11 fotografi italiani e 11 fotografi giapponesi : l'occhio, la macchina, la realta : Romano Cagnoni. - Tokyo : Istituto Italiano di
Cultura, [1977?]
N.Inventario: 5231
Collocazione: 597
Specificazione:
Inventari: 1
*Ceramiche italiane del rinascimento, dal 3 al 24 aprile 1977 / organizzazione dell'Istituto italian. - Tokyo : Istituto italiano di
cultura, \1977?!
N.Inventario: 5232
Collocazione: 598
Specificazione:
*Principali pubblicazioni culturali sull'Italia di autori giapponesi edite in Giappone nel ...
cultura, -1977
N.Inventario: 5233
Collocazione: 599
Inventari: 1
-1. - Tokyo : Istituto italiano di
Specificazione:
*Breathing sculptures / Susumu Shingu. - Japan : Nissha Printing C., 1984. - 20 c. : ill. ; 21x27 cm.
N.Inventario: 6147
Inventari: 1

Documenti analoghi