Super flumina Babylonis

Commenti

Transcript

Super flumina Babylonis
Super flumina Babylonis
muz. Orlando di Lasso
° b4
SOPRAN & b 4
∑
b4
&b 4
∑
ALT
˙
œ œ œ
Su
-
? b4
¢ b4
° b˙
&b
6
per flu - mi - na
∑
∑
Ba -
˙™
∑
by - lo -
Su
Ϫ
-
nis,
∑
∑
∑
mf
œ œ œ ™ œj œ œ ˙
œ
-
flu - mi - na
b
&b ˙
‹ nis,
Ó
Ó
Ó
-
per
flu - mi - na
per
∑
mf
-
˙
Ba
-
-
nis, Ba - by -
œ œ œ œœœœ
per
flu - mi - na
œ
œ œ œœœœ
œ
by - lo
-
-
nis,
œ œ œ œ
œ bœ œ œ œ œ œ
œœœœ
˙
mf
Su
˙™
Ba - by - lo
Su
œ œ œ ˙
Œ ˙
œ
>
œ œ œ œ œ œ œ bœ œ
Ba - by - lo - nis,
Su
∑
∑
su - per flu - mi - na
b
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ
?b
¢ b
œ œœœœœ œ œ œ ˙
p
b
4
˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙
&b 4
œ
œ
J
‹
Su - per flu - mi - na
Ba - by
lo
-
TENOR
BAS
Ó
p
-
per flu - mi - na
Ba
-
by - lo
-
http://www.idn.org.pl/towmuz/biblioteka
° b œ™
&b
2
11
œœœ œ œ ˙
lo
-
b
&b Ϫ
-
nis,
œ
œ œ œ >œ œ œ ™
f
œ œ
˙
Ba - by - lo
-
nis, su - per flu - mi - na
>
f
œœœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ
Ba
b
b
&
‹
œ
-
by - lo
˙™
mf
∑
su
? b œœœœ ˙
¢ b
-
œ œ
-
˙
-
-
nis,
œ
-
Ó
nis, il
b
& b bœ œ ™ œ œ œ w
>
by - lo
-
Ó
œ dim.
b
œ ˙
&b
‹ - by - lo
? b œ œ b˙
¢ b
dim.
Ba - by - lo
-
Œ
˙™
˙
n˙
˙™
-
p
-
nis,
il
˙
-
il
˙
˙™
-
p
nis,
il
-
per
œ ˙
-
œ œ œ œ
flu - mi - na Ba-
œ œ
œ ˙
-
nis, Ba
œ
œ œ œ œ œœœ˙
œ
su
-
f
Œ
per flu - mi - na
œ œœ œ œ
il
-
œ œ œ ˙
˙™
lic
il
se - di- mus,
œ œ œ ˙
˙™
lic
il
-
se - di- mus,
œ œ œ ˙
se - di- mus,
œ œ œ˙
lic
se - di - mus
œ œ œ œ™ œ œ
˙™
il
w
lic se - di - mus
-
lic
Ba
Ba - by - lo
lic se - di - mus,
p
nis,
-
per flu - mi - na
nis,
-
su
œœœœ
16
dim.
p
° b œ >œ™ œ œ œ
œ >œ œ œ œ œ ˙
n
œ
œ
œ
&b
J
- by - lo
œœœ ˙
œœ
J
lic
se - di - mus
œ œ œ
-
lic
˙
se - di - mus
http://www.idn.org.pl/towmuz/biblioteka
° b f˙
&b Œ
22
et
b
&b ˙
œ œ œ™
œ
f
˙
et
27
mus,
œ œ™
J
-
il
˙
il
-
vi - mus,
lic
-
lic
œ œ ˙
˙
-
˙
lic se - di - mus et fle - vi - mus,
lic
˙™
-
lic se - di -
œ œ œ œ
-
lic se - di -
-
vi - mus;
˙
et
˙
Œ ˙
>
fle - vi - mus;
œ ™ œ bœ œ ˙
J
fle
p
fle
-
-
-
dum
mf
œ
dum
œ œ œ œ œ œ™ œ œ™ œ œ œ ˙
J
J
et
˙
mf
nœ n˙
˙
œ œ œ
et
lic
se - di - mus,
˙
fle
-
œ nœ œ œ
il
et
Œ
-
il
˙
œ
œ œ œ ˙
n˙
vi - mus,
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
lic se - di - mus
˙
vi - mus,
-
œ ˙
il
il
˙
se - di - mus
œ œ œ œ ˙
-
vi- mus,
œ œ œ ˙
se - di - mus
˙
il
-
Œ
j
œ œ œ ˙
fle
œ œ œ ˙
-
-
˙
˙™
se - di- mus,
?b˙
¢ b
fle
˙
° b
&b œ œ ˙
b
&b œ ˙
‹ mus, il
-
œ™ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œœ œ œ ˙
f ™
œ œ œ™
b
b
œ
œ
&
J
‹
et fle
-
b
& b n˙
fle
˙™
Ó
#œ #˙
f
et
?b˙
¢ b
œ ˙
œœœ
3
re -
Ó
vi - mus;
˙
Ó
vi - mus;
http://www.idn.org.pl/towmuz/biblioteka
° b œ œ œ œ œœ
˙
&b
4
33
re - cor - da - re
b
& b œ bœ ˙
cor - da - re
b
b
&
‹
-
∑
-
mur
mur,
dum
° b mf ™
&b ˙
38
Œ
œ
dum
mf
b
&b œ œ Œ œ
- on,
b
&b ˙
‹ on,
dum
mf
˙
dum
?bŒ ˙
¢ b
mf
dum
re - cor - da - re
˙
>
œ œ bœ ˙
dum
re - cor - da - re
œ œ™
œ œ ˙
-
mur
-
j
œœ
dim.
tu
-
-
˙
-
mur
dim.
mur
-
tu - i
Si
mur
˙
dim.
tu
˙
-
i
mur
˙
-
tu -
˙
œ œœœ ˙
i
w
i
Si
tu - i
œ ˙
œ œ
œ œ œ œ œœœœ˙
re - cor - da - re
mur
œ œ
>œ
œ
˙
-
on,
j
œ œ
mur
-
Ϫ
re - cor - da - re
-
Ϫ
-
j
œ ˙
œ b>œ ˙
œ œœœ ˙
-
p rit.
-
dim.
œ œ œ œ ˙
re - cor - da - re
œ
Si
re - cor - da - re
mf
re - cor - da - re
j
œœ
œ œ œ œ œœœœœ œ
˙
mf
Ó
∑
tu - i
Œ œ œ
œ œ œ ˙
>
˙
dum
?b
¢ b
>œ œ œ ™
œ œœ˙
>
Si -
Si -
˙
-
-
on,
w
on.
p rit.
œ œ w
tu - i
p rit.
Si
˙
tu
œ œ ˙
-
on.
nw
i Si - on.
p rit.
˙
Si
-
w
w
w
-
-
on.
http://www.idn.org.pl/towmuz/biblioteka

Documenti analoghi