Festivalul MILANO SANREMO al cântecului italian

Transcript

Festivalul MILANO SANREMO al cântecului italian
Festivalul MILANO SANREMO al cântecului
italian
(Sâmbătă 1 decembrie 2012, ora 18:00 în euroviziune pe
canalul România TV)
Grupul Jalisse participă cu REA și Le 100 Radio la
etapa a doua de la Roma - Teatro Tenda a Strisce
Un mare eveniment artistic va avea loc cu ocazia Zilei Naționale a României,
care va fi difuzat în euroviziune pe canalul Romania Tv România şi în timpul
căruia se prevede o prezență de 5.000 de spectatori la Teatrul Tenda a Strisce
de la Roma și o audienţă europeană de cel puțin 5 milioane de telespectatori.
Este prevăzută participarea extraordinară a duo-ului Jalisse,compus din
Alessandra & Fabio, care vor cânta în avanpremieră live noua piesă "Tra Rose
e Cielo". Va urma cantautorul Luca Maris, care va surprinde publicul roman
şi european cu două piese din repertoriul său bogat. De asemenea, va cânta
valoroasa Paola Gruppuso, extraordinara descoperire care s-a remarcat în
transmisiunea lui Gerry Scotti "IO CANTO" difuzată pe Canale 5 și a mai multor
tinere talente în afirmare din cadrul "Festivalul Milano Sanremo a cântecului
italian", care se va întoarce pe 12 ianuarie 2013 în Lazio, la Palestrina,
pentru a aduce un omagiu marelui Giacomo Rondinella care împreună, dar
înaintea lui Claudio Villa, a făcut celebru cântecul italian în lume.
În cadrul evenimentului, va fi semnat de către președintele REA,
Antonio Diomede, și președintele asociaţiei românilor din Italia ARI
Roma, Eugen Terteleac, Memorandumul de Înțelegere pentru
promovarea și dezvoltarea de schimburi de informații comerciale,
culturale și artistice pe axa Italia-România.
Cu acordurile internaționale semnate de REA cu Georgia și România, precum și
cele care vor fi semnate în curând cu Marea Britanie și Franța continuă, prin
urmare, acțiunea canalelor locale italiene către un rezultat natural de
cooperarei europeană pentru protecția drepturilor la informare și afaceri în
cadrul unui pact de solidaritate cu lumea culturală și artistică.
San Cesareo, 26 noiembrie 2012
REA – Radiotelevisioni Europee Associate
LA MILANO SANREMO DELLA CANZONE
ITALIANA
(sabato 1 dicembre 2012, ore 18.00 in eurovisione sulla rete
Romania TV)
I Jalisse partecipano con la REA e Le 100 Radio alla
seconda tappa di Roma – Teatro Tenda a Strisce
Una grande manifestazione artistica si terrà in occasione della festa nazionale
della Romania, che sarà trasmessa in eurovisione sulla rete Romania Tv
durante la quale si prevede una presenza di 5 mila spettatori al Teatro a
Tenda a Striscia di Roma e un ascolto europeo di almeno 5 milioni di
telespettatori.
E’ prevista la partecipazione straordinaria dei Jalisse, il duo composto da
Alessandra & Fabio, i quali canteranno in anteprima dal vivo la nuova canzone
“Tra Rose e Cielo”. A seguire il cantautore Luca Maris sorprenderà il
pubblico romano ed europeo con due brani del suo ricco repertorio. Inoltre si
esibiranno la bravissima Paola Gruppuso straordinaria scoperta emersa nella
trasmissione di Gerry Scotti “IO CANTO” andata in onda su Canale 5 e
numerosi emergenti de “La Milano Sanremo della Canzone Italiana” che il 12
gennaio 2013 tornerà nel Lazio, a Palestrina, per rendere omaggio al
grande Giacomo Rondinella che insieme, ma prima di Claudio Villa, ha
reso famosa la canzone italiana nel mondo.
Durante la manifestazione sarà firmato dal Presidente della REA,
Antonio Diomede, e il Presidente dei romeni in Italia, Eugen Terteleac,
il Protocollo d’intesa collaborativa per la promozione e lo sviluppo
dell’interscambio informativo, culturale e artistico sull’asse ItaliaRomania.
Con gli accordi internazionali sottoscritti dalla REA con la Georgia e la Romania
e in previsione di altre intese con Francia e Inghilterra prosegue, dunque,
l’azione delle emittenti locali italiane verso lo sbocco naturale di cooperazione
europea per la difesa dei diritti d’informazione e d’impresa nel contesto di un
patto di solidarietà con il mondo artistico e culturale.
San Cesareo, 26 novembre 2012
REA – Radiotelevisioni Europee Associate

Documenti analoghi