I r: -l :-l .-:-

Transcript

I r: -l :-l .-:-
,tF-
a4 k,T4
January !.st to zgth. 1924.
Year 1994, No. 1.
IIAtrtIrA,
P.
SEXSMOIOGICAL DULIETIN
(z!.4o g{r 4tn I[.
Instrunent
h.
2.4O ns.
Wlgghertts astatlc pendrrlun (t,Ooo
ta-o-?------?-------
-
Ir
Of' îEE oSsmvAîoRy.
*:teOo 58t 35r E.
I
]
-----
41luvium,
KÉis.
)
-t-------
r: -l--;il:-l
.-:- jÉ:.J
I
6-l-;: ;;I;:;;;-F:;;;-l
I
-
-tu-l
-
g: 19-
l- -?!I -l :rgg g- h,g:g-l
----------char- |
TI: :1::
1
I
2
actert
II14
it
it
rv
eP
rv
3
24 a6
?5
I,
3
eP
31
10
3
rv
I
rv
eP
3
eP
fI
IIr
eP
is
10 15
24
15 05 13;
13
20
eP
o4
o4
22
JJ
Iy
eP
I
11
e
3
lo
n
e
î
11
e
3
24
I3
e
L
F
13
2t
e
3
t2!
zgi,
108
8
I
191
I
I
23 46l|
24 2'l I
overta-
ken by following
earthquake.
E Chlna Sea.
I
39 oi.
& 33
5I
3
16
3, [email protected] Japan. 3nd
53,
I
JT
15
56 oo:
2! ot
Mg
rv
S luzon.
o5 29,,
MU
14
o? 18
12
3
l4
PhiJ.ippXne Deep.
10
zt 48
22
L2 54
t3
il3
51
L2
14
2oJ
3?,3
16
lltrlo
18
19
36
45 2?
14
632
2,o?o Moluccas Islands.
t
128 'nl
I
Year !924. tro.
z,
January e6th
l[ANtI.A.
P.
to February Atlt,
L924.
I
SEISIOI0OICAI. BUIJEIIN Otr. îHB OBSERVATORy. --Qentinued.
--io---
+--
i i
L4!,'u
--- ]-----1---- -L---i -- -- 1---- j-- --t-- --- -t--ì ;h.n.s'l s.f )t f t^ f tcn. I
t : ; ; lffooi I i I
I
,iiilfl!
i
:
r'
-
Ì
t
-\"5
t5:26 i ro,er i aar46:
:
;
iii:--rilll
I
i
I
,| j
--'-r
:,
{
t?a6:
48i^rr
; 3iI !r
16 2? I rrrol ?T + ?l gli
?438i
,-.n-i
l1t, '
",
}[g
?5o?;5
;
,:
II
reol
I|
iI
il
;i
5ii"ni
%tb33"i
1?laBiro
1?128i
i i I
seu'l
I : Iv,ePír Ilrts844i
i
n'i
I
I
i i i'l
i i ,
|
:Luzon.
i 374i
eP 11358441
ir. |
385?l
'
oroiri""" N coaet of
!
i
rzoi
I
I
2L5
18i2e!r,r!
e 1
Iìri e
i?eÌ Iui
1215
iL?ooo?i
i 312
?tq i :i I ir.?ooorfsoutrrAmerioa.
ieL?|
I
i-.,i i*llt+?,,i.,.
I
.l
re sa:
I uur
Usr i
rz 4zl
'lz
II nftl2 l"iizt'zz
I
iffií
|
ZZ
zz
3l
sl
23
!
i i
t
lI&2 1
i-i
i
!
I
i i
I
l*#'l*?|-oezz
ii': ,l
I
i
lroles? ; i i
lelrni*1""
* | z?"i I I
i
I!sof
i
r ii" " lorl+at
i*it
i i
i
i| I| i*
lri i se;
""
ii -1";iu8f-'i
I'i | :: i
zLltrirrnlr,
ot1+al
?A
-sz4rlI
i
I l"i
zzl,,l, tilll
za)
i
i
I
I
i u;;"'i i i i
1800?
I
irz+ta': | ! i
r l.
," lT l:::,,1
i
"l'l{1"il-: I I l7&
;;j;,i;lli;;iltrj
zsl
24
,, |
I$If
r i e frosz44
3
ESRUARY,
e5
26.
i
__-1
924.
-------I
51
55
I
!
t
iPacific.
58 55
59 40
t
i
a
10 16
21
13
&
Japan.
i
I
I
10
44 oo II
I
58
I
a
Jn*
;
ì
I
I
I
I
t
Paclfic.
lebrua,rY 5th
Year 1924, No. 3.
P.
MANILA.
SEISI&IO0ICAL SSIJEÎTN OF
------.--
li-
te
,v
GP
29
Ir
eP
l'
t
3
e
30
Iy
--------h. to. S.
L5 1.ó 44
1?
Ir
'L4
L6 30
IJ?
F
Iy
e?
L
i.P
iI,
Mlr
t{E
3
L4
3?
Iy
I
38
39
3
.e
r,
e
I.
Iv
&
4L
eP
eP
B
50
23
L2
41
60? 32
1.6 t1
?o5
19
5480?
35 58
3',1 19
55
22 54 21
5? 38
58 46 7
58 50 I
o09
35136
9LO
t44Ú.
620
56
19 04
30
22
,t
o30
Loz
15158
56
50 18
51 10
450
L
18 14 00
15 56
850
eP
o1345
t4 04
t?0
IJ
3
hF
é
r
15
18 01
n
18
00
,10
?11
57
eP
t4 12 t6
20
590
Iv
eP
t9
125
.B'
ep
3
Agusan Valley.
34
rv
3
I
300
I?
eP
Cel,ebes Seè.
96
eP
I,
Pac1f,lc.
66
46
56
r,
Iv
1010
t4
F
Iv
180
e
3
Iy
P
-
4Z
F
IXr
u I Kn.
----J------*-------------t--l
.ll
44
c3
eF
Remarlcg'
44
5.
L4
::T:::::ll: : :ll lll llli: -- - - -. - - - -
30 55
32 53
15 08
e
1924'
1?
3
3
5r
,
I.
Greenwich Per- I Ampll tudel Dis- I
mepn
acter Phsse
line iod. I Aùi AE ftance.i
28
36
21st
Cl'tar-
t--f-
31
T1{I]
to
34 08
3',|
L4 35
15 00
42
Near SE coaet of
[email protected]
Year 1924, No. 4.
Sepruary.
![ANIIlA.
.
SEISI&IOOICAI., SUL,EIIN OI'
Pc
IIIE
OBSERVAT0RY.
---------------r-------------
h.írrs. ls, ll, il, llen.
r?24
16 I | | |
I
:
timefiod.l
AN Ag
+
|tance.f Rema,trkg.
-- -- {- -- - S-- - -{ - - --.1' - - - - - - t--- -- - -' ----
r
|*
'IF
i
llil
50
"F " ag Hl I i i
'"
l"
I
i
trii
51laqi'i; -:rlli
4sl"
l'*j
4s
i
i
i
!
52
i"
" i"F
i
ssi"l
"i'r
;i;l ;i;
igooi
:illi i | |
e gg
56
3
.T
Iv
t
I
i
rru
s?
I
L
3
Iv
Iv
50
10
I
t
2& 45 26
46 1?
F
15 o2
15
Ie
oP
6 L7
65
10
Iv
e&
F
66
I5
Ir:
eP
F
L
&ù
.!
l4
It
8?0
fl
I
I
4&
29
55 00
n
t8
15 14 o6
19
2 48 55
51 oo
52 45 I
53 oo 1L
5
&
jcosta Rtoa.
160
ZL o2
eP
I
a
I
23
xl ol
13
-----?--
2el
F
o6 o0
Iv
64
r5oo0?
I
3
--
!
2l
2t 04 26
eP
I
tI
cP
It
$
i-
2&i
2L 46 51
47 22
4 29 5ó
5 32
aP
s5o iN lugon.
---------------
-
3
L
i
À
zl|
I
I
eP
Iv
192
--c--
L2 42 oo
42 l8
42 ?8
46
F
|
i
i
i
eP
I{E
|
i
__J_-__l____l_ -__i_____-J_________!___-_-__
s0
11 1? 46
L2 10
L
'oo
!
t
I eP
I L?
3
jN r''zon'
zzto | |i |I l4eol
|
eps
I
I
|
|
i __3_3!_
---------ì---
eP
i
I
t8"i
i
I
I
'fll
2r.gàgÉi
1g
UARCH,
-Qa
I
"8?? | r r Ii
16o6uri i I
I
I
----------.------
|
-
Lg24.
--Contlnued.
Dis-
tlo . oatc i aoter
f
irrrase I mean
î
to lfiarch 15th,
IÒ
--l----iil;:T-----i Greenwichiper-iAnptftuaei
---'-Ì'----Ì
22nd,
110
150
u70
Near SB lgzon.
Ih.
Year !924,
b.
j/iAt{ILA,
, Mareh
P.
15th to 31st, .924.
I
SEISI4IOGICAT 3Ur.rnîIN otr,' TIIE OSSffiVAÎORY.
--
Continued.
---t-----
i
CharGreenwichi peí- i AmrI ltuder DisNo.
acter,irirase
timeiiod,
mean
Remarks.
l! Aii i Au jtance. i
loatef
,I
.t----t-----i----+----.|- -----+---*--------------r-r
h. ttr. s. ! s. I
Itr I Km. i
67
i
tfl
Itsi
I
,
I
I I
t
r"l"p
ls
lr.,r
t
I
1t 52
l:!
'rl
19 41
oo
trl
,il
73
25
î
25
T
I
59 00
11 o2 25
1560
!4 26 29
875
28 04
34
15 23 ori
eP
F
32
t
t
20 14
21 10
e
3
77
a
i
,n
eP
76.
t
i
I
io
eP
H'
?5
|
,4 4€l 55
2t 05
'n,r
Iy
1610
t
6 59 30
,l t2
-B'
'14
I
o8
au
rr
I
I
t
57 48
22 oo 35 i
3
24
I
2t
IlI
72
I
i;'soi
13 2'.l oo
27 3t
35
71
i
t',
u
],
3
|
4740? iJapan.
| 4't&?
!
iti
:il
t
'lo
|
|i
53 00
I
18
:'
10 38 48
44 49
I
I
I
I
o L2 54f
1 34
I
eP
I
3
i
78
,
50
Iy
79
2a 41
îe
I
22 o5 48;
eP
ì],
I1r
110
o6 oolI
I
o9
--i
23 'to oci
E
30
i
zt t2
eP
t9
T
3
25
leo
551
I
I
51
rv
r.5 29
30
eP
3.
31
IIa
t
23iI
,
I
eP
!
i
15 30 at
--
l.
148
i
30 561
31
Mtr
I
ól
F'
I
43
I
I
130
I
o6i 2
oei z
I
I
I
SE
luzon,
nrl
53r
I
I
t
t
I
I
I
I
MIGUTIL SADT'RRA J'IASd
Chief, Sei srnic anC ìJagnet.icJlvj_ sions,
lfieath.er Bureau.
I
I
April 1st to ].4tlt,
Year 19e4, No.6.
t[A]Irj,A
. P,
L924.
r
SEIS}fl0]iGICAÍJ SUIi,ETIN Otr' TIT5 OSSERVATORY.
/=t40 34r 41n N,
h:2r40 ms. ^trllwiirm.
\=J-Zoo 5Bt 33rf E.
Instrunent: Tfiechertf s astatic pendulum (t,OOO I(€;..) '::
--l:e
*fto,
vl
I
" -t-- idrt
-----i------i- - ----l --;--
îo I
[*oI
--+-
AN
Ag |I 6.?5
o.rs
No.
I
jÒ1.
i
.,ik,uif
!'---"--'
I l"a++i o.obg
:1::
r I e
zsS
F II li34ii
83
3
84
4
85
.4
B6
4
I
6
I leP lzo 5e52
8? I\
I
I
!
,l
B9
I
90
I
9i
10
92
i1
i
rvleBFl04 i4clool
|
t'" | "" t+i?+oel |
3lt?
|
|
go
|
I
roo
I
I
I
so
|
|
|
seo
re534?l I
r' | ""3t46
| ,r 55 oo
i
I
rso
ll'u":uîgl
r'l
ss I II i |
580
feP l2! 5e4i
r'12228
F | 2t
I
I
i
55
e4e3tl
IyleP
Fl
52
Iv I eP |
le lef
Ft32"2
IvleP
3157
fyleP
f
lE luaon.
i
93
l2
I feP I Seg58
Fl59
94
!2
IyleP
95
t2
96
13
€?
J"4
14
98
I
eef L4
I
I
Fl
18 48 18
54
r I e lar585?
F | ?,224
rr l''i lrg51 24
if'1]-524
x f: f tlq I I
r'l
36 | ,f
rrlr I
iP
1L?
t6zz4al
26 t3
l
F I 1855
rvltl"aî"1
|
||
|
lpÍneDeep.
|
|
lpaclfic.
ti
|
l"o
,.
iraciffc,phrlrp-
Year 1e24' Noo
t'
tISth to
"
ANt L
iii;:
;;
L924.
A, p . T:tt
SEISUOLOOICAI, 3U]J.ETIN OT
----i
i
..'î'o!-
ZZYtd,,
SIE
Otsg$R'.fA,'JORY
Y.
;;i;;:to;;il ;;;i
""*;
:::l-:T=='1;=lIT1.:,'l
--Continued.
-;Dis-
---
- -r----
ance.
t-l*
- --
----o---------
|
--rI -- - --------o------
tCut. I
I
laftersnook of the
II Nor 98.
lAfterehock of the
II Nq. 98.
laftershock of the
I No. 98.
l=1
ilIl
Ir
"'l "l Lljll[:l
""l
llÍHfl
|
|I
:-1,,1::l"llllil.,itll
,oui,,l,,l"5iilr,'.1
I|
i
I
I
lAftersbock of, thc
I So. 98.
l*fterstrook of tbe
II tto. 98.
lAftershook of the
No. 98.
II
|
lilIill;lll;illI||
410
i
I
i
Aftershook of thc
i Noo 98r
l45O leftershook of tfir
I
ii
No. 98.
I
ili:lllilÍillllll
"'l -Fffili#
;::1
,,
1
"l
:l;l;; :l I
I
jeftarsUoak of
I Sor 98.
I
eftershook of, thc
No. 98.
I
lertèrsb'ock of the
!
I
frr
12o
| 1;li;
,,
t
i
I
I
lAft'ersh'ock
No. 98.
I
r:l;l::l;[:l;lllll
rij;l:lil,lg=llll
,,.1 zt
I
of
the
I
iAftershock of the
i tto. 99.
I
!Aftershock of the
I l{o. 98.
lartersYrock
I rro. 98.
I
I
I
I
;;
ffilrfi:l lll
Èb,e
I
I
I
lldc:rloo.
I
14o
I
I
t
of the
lfo.
Year L924,
April 23rd to
r.
P.
8.
MANIT,A,
I'Er,y
4th, 1924.
IIIE oBSERVATORY. --Continued,
--------
SEISMO],OGTCAI, SU],LETIN Otr'
.E-----
I
I G.,:eenvrlchlPer- lqprrtrr,ael
AE
Ptrase
i
imean time[toa.f Afu
lchar-i
Dis- I
t --t--ltance.i
--i-----T----î-----T----?----lrr.ro.s.f s. lf lf lKro.;
lzr.l zs
! ." I'oeseei I I I 3?0:
No .
lDatelaoter
:fi
I"
t22t
23
r'
24
I lxa I
I
iml
ir,
}b
Mg
aoo Illll, I
t" | "lF
t26l
26
!t
t21l
26
trrleP
1281 26
13l€F
tz.
31
L
5'
IvleP
lSOl
30
Iv | .eP
F
lei
tr
4 2t
I
O5i
38
----- É----
?I
tru
I
I
ir
I
r
t
i tto l centra,r r.,uzon.Fel
and EchaI
iat^Baguio
ifl
iuo
I I||
;eue'
tt
li
li
I
i
reo
reo;
e190 lJatrlan.
1350
Southern part
of
Mindanao.
250
500
1
-t- - --
M A Y,
-';;;;
'
00
18 10 ?B
15 2e
19 19
20 t4 5r.
1? 48
2L 32
I
4 11 231
!
I
30
M
26ozl
llii
zz
14 14
l'
r29l
Ii Ir
1 42 tt i
1?:9i
| ^-^l
42
55f -312',t2
42 531 3
tP
3
:.zsl 24 |
L090
iloeoi
i
-E'
124i 24
I i I
5? 4Ll
511
24 I
r23i
i
i
È8-'i
leo!
lt
l^---lllli
23 5?
IriEP
ii239t?11
r r
-:I,
59 481
I
i I' I oag
;ll15O
IyleP I .oe56l
ro rsl
t I lo1ol
r'81 I I
t'
-Remarks'
I 9 Z 4.
zo 1352|
13 5zl
e Il20
22OO
F
t' | 22oo
fili
22
--
-----------r--F-
tl
Cent,raL Amerlca?
II
13e
133
1s4
2
3
3
Iv
I
rI14
!
ó9
99161
43
eF
1.6
.!
|
I
eF
T?
1.L 23 L8 i
Ií|
i
1P
tIJ
125
26 45r
1231
r.E
lb oz l
rb zal
L60
force of the
I
135
4
trr
eP
I,
I'
136
U
4
lrr
I
L?
3
13 28i
15 50
Tfestern luzon. ivlaxi
and, end lost b yth -e
shock t
1080
2',1
L7 o2 o4
10 2'.l
18 34
Facifio
Ocean?
;R_-
-.t
Yerr 1924, No. g,
Pr
UAilILA.
-:':
IUIIEIIN
8IISIIOIJOOICAL
I '
OI' $IE 68mVAîORI.*G'6tfnucd'
lClrea- i
Dlgi creenwiohlpor- lÀ4plft$d'o
-AE DlsAil
t,rnàtioi.litancc.
lo.iDrttlót"tipt1sar:n"""
.
-----f
--.Oi-altaaaaa-------t--ra-----r?----?-rj--------t-t-!ttar---r-'t(aO-.|lolrrF-t-ttlchar.i GneernrLahlIrar-'t^ÀmnltÈud,e'
i- ii.- ;.
;.T;. T l- l- I T
ro?i 0i I lcF,ro04osr I i i
T
83"1 || I iI
r eirrui'"
r iTl'-896ó!
i$lI'u'ooui
i
I
i i i
"'i
íi
I
I'
OO 54,
c3 ii 1?
3ì1?:-- ii - -'
F
i
i|
i
|I
-
Ii
i -' -'Reue'rkg.
- - - r - - - - "'
il T'
-
-
l
I
I
ig::i:'Xír1f;3'if;*lseslostbYthcfor
lsBg lgEr eJr err
thcglrook'
lceof
ts1 orlh9.{9ol:^
:i
i:
i
iAftershook
I!
itto. 138.3rom vlceni*nitrnlssclsmosraPh'
I
I ti i i
i i trl.fi
rsgi
i| i| II
I 6iI
! -3 Ituq*1bl
l-fNo''138'trTonvlcea'Afúerehookoftho
itipt''.
i
''d--l
'9}ry:s|plh.
r*i 6 i t' i "$ ;"1{"9:,,olo rorio,"rnl: o-+..
i$i::isB:$dlyiiE*'
- Iittnlts sefemograpbr
'n'i
i
I i i
6irrvi.i lrtÌà98;
I
egi
aei
Bl
I
i
i
il;ói
l?451
i i iì#
W I 1s25i 6lI 8ei
;
1421
i
II II
ilo
3r I
Í3i
:ll-i
r.4ti r l rol"p i o25oe
sz
i I
l$i
144i 7lIIvi"í
I
ir
ÍÍ--l i i
| 7!| t"!"t
líi itneezsi
i i
itrT'zht
4I
1451
1461
14?l
ot. the
g't
8l rYI$ lrrSÍtn
reel Bl rl'lePr'!80
lzz46g?l
:
i
;
i
zto
i
i
?'to
'r
t.27o
62
SlroleP 1. 1.?,?'9?5ei i
122
__ii
581
sl rl"fi lrtîf'ui i i i
;
1!ol alr*i; L lurritul
i i
1505:
|
i
14el
Sl-Vaf.vn:i
163
| Iv
Istl ro I
88i
?.'lO
Fl30
I
llfeetern luzon.
+ selol
3 |I 502
.
|
1250
eF I; 3 oI 391
r
i
I
trúlll'
of, lú.1
E coast of
l4OO loff
I 14oo
l0ff B
|
|
3 ,IlrfAos I
eP , erraol
L
1241
I
i
i
I
"íI' ' 4g3rgl
50i
Í'i?6
xv
:
I
it
1521 gllvleP
1041 10
130?i 3i
|
zsolw",t.',,ritzon'
ql iióéiil I,ni
8IrvIeP Izszsyzt
MN |
151f
zdo
[
|
oeo
i | "o
lanso.
Year L924, No.
1O.
May
MA}III,AI
P.Jo
sBI gMoloor cAr, Sur.rgTrN o;-i. IIIE
tt--_-
- --
_----_--t
lOth to l?t.::., L924,
o3
grRVAîORy. - - c o nt f nue d.
j Greerutch
Arpplitud.e i Df s_
i_ i0har- '
No.fDate|acterlphaseimean
tins.pgl-. Afu . AE ltérr.u.i, Remarksr
- - - -- - -- - = : ;: - ---- -- --tl-r - - - ? - - - - - - - - - - - - --trll-h.
llr.
m.
s.,
8.'
;
s,
s'
I
i
Km.
i
;È
!F
t
I
I
i)È
iF--i--Kn.-;
,
- - - --F--l
-F-----
--?
-r------------det{t-
--
:
I
;i ; if
]::l 10
I'i*1.$i88,*.'i
rvleE;eltloi
lFi171
:.
|
15?l
1581
10 | trv
ilolllviep
I
I
:
i
:
9190?t
i gleo?i
20401 ,i i
;-fii;Bg8l,i,uu!
'j9q9l 9lrosl
1
llif'isri:i;
i;i.cìur!
ij:l:
! eP | 't.t p.t 3ol
1601irui
10 I rv:e?
îrl
Iv'eP;1??139r
:tI, L, | 22 53i
!
:
í
;
ìr |
56"":
ì
; '!'
28
r61i 11 i;t
162! t2:
é i16OO
i 1600
I
.
.
lt*o
I |
640
I
OtS
i
,
ri
Ir:_€t9 ii azqOQl:
6e ul'
;!
.,
3923'
i
Fisz
ii':ìr:
860
L2
r64t
1g
Iv,ep
-v i b leo04zB:,
!"-r,
ryi"r
: I' lasrz40
I re 2s.
;3
|
í
;
'
.
i,
I lJ,4o
I:
ii
Esoi
550:Visayanearthqual<e'
t
44Q
ipao.
l----i
I
I
;
ll
I!
,
i
i
i
13i*l"l
i
i
iBLSSui
168i15i'"lTI:igssl i;
I i | $ i 51? i I i
l'saoivisavanearrhquake.
ir14oi
;
r5f .r"l"fr. I ules6f
I
rz
;
1 I
i | rvieP
I
i
i
i
1?ol 15 lt,,l.n
lrorr..,i
1014511 ,
;
lf' F
*u
26
i
Ililr i i
i
,
rosj
rTrl 16
|
rr, I t
33o
l..u
16?1
,ou
:
I,o,,",
z?O
:'li*ao
íii ,í1.*i
,1,*ito.j
tr l" #fi1
ffi
t6 | rrr i el
gE
|
i I l: Èi *gl
i i
3'it422
| | i
rlt?ir"i"F f otnî,*l i ;
lael t7 i ns I ir
i I uAîggl
i
I
;6iil
ai
i
ilm
ìry |I z6t4l g I asi
rrsf
jlUearJapan.
I
I
26
?.6;llr
I i
15
o+e
f
. lslr"i"t
i r,i ndt'i i
I
1o6i13i'oi"$l-ign?i
r.65:i
1.65
1?2f
;
i-!-
i
163
i: oooi
ep
I i i5 ;inui
i:
IiI i ro;"1 I
15e;10i
itb4?oz:
i
r
I
iiiÌi
i
!
I'l
?rg
|
i
j
iia;;1:lr?ri,B$Ír,
learthquirke'
leuo iPacirlc'
i
ls4o jur"u.""r,earrhquake,
f rosoleaciflo?
64
No.lI
Year L924,
llay.L?th
[email protected] Bttr,LEÎIN OI'
lTB
OBSBVATORY.
--Continued.
- È--
-----t-t-t-ll--Stlt---F-----------
i GreerrwtohrPer- iArpplltgde i DX sPhaEefnean tlmefloa. I ^N r àE i tance.
--J -- --| --- -è --E---+
- - ---ú---------t--
;
70
JV
I 16
Iv
I ,l I
Iv
17
!h.ur.s.l B,iy if
eP iu$141
I'l
50i
sP ! 10 9? 26i
3i06;
t
I
Iy
180
23
181
23
1,0'"
24
183
3l
185
24
Iy
j
,,
186
28
Iy
I
I
I
18el 26
Iy
I
I
l_90
27
r-91
27
t.í
27
t95
27
194
27
I
Tv
1v
i
i
I, |I
i
iztbo06l
5056
F I oo+
i
eP
uwt
221él
Ir iI tzoso!
i aoa !
eP
e I rs0b00l
Fl28lt
FizBll
188f
ìi
!ì i ooo I
wv
eP til
?1233O1
I, i|
2446t
40 t
31
eP i| 2,551
sl %l
3L23l
!
F i
rll
"i |
"fi |
Near Japan.
i
i
Ì
i
1320
::
:
i
:
, eoi
l-U?: ;
:
1I8o
I
m coast of I1nlorr
danao.
II
I
;
2950
"$'"f
eP
I| oclglol
îr
10
|
36O ì,China Sea.
r
375r
II
331
i
450
I
I
!
I
970
danao.
Near Sorlroga.
I
I
I
I
560
I
I
I
|
i
5?o
|
?ÉBu'l l'
I
5'139
eF .l 16 36 1?
l'f49
Off E coast of ![Ín-
I
eP | 91858
Iy
I
I
;
- :
i
i
i
3'lr356bli
11438 I
18?l
L92
i!i
ff,:
:at
355
:
'I
iP I 5 2612
521
ir, I zo
21 251 6l
348 |
2'l 44i i
Mrr |
.!,
25
I
|
i
Mlr
i
0? 41i
-i 10 t',
-rr
3i59i
l
eP i 2223roi
eg 34i
Ir i
trr
IIIv
i |i
I
eP
arossel
i
I.. i
06151 i
l& i oYrsi t0i
Ir
Remarks.
---t--------------
200
90
T rL522
182
_
600
eP : 15 5? 521
T 11,602 i
eP :142048i
2344"
], i
I1
i
-------
---t-----
I
e i 1816
32
r'l
22
--
tsn.
L25
e l+r?\
F
'1806 ii
t?e
i
i{
eP i 14 48
51001
s'l
21t'IL, 1924'
I
P.
UANILA,
to
22Q
faar
1,924.
llay z?th to Jurrc 5lh, t924,
So. 12r
MANI.I.,A,
SBISUOrcGICAI, SIILIJIIIN
-:;* "'Fb*:
---llalJIt-qP--
--------
i
-- - --,
P.
rf
03 mE 0BSmVATORY.--Contlnued.
-il
- "---'-'
c;;;;;;1 ;;;:i ffiil
;;;J
;:alf 4E
r ---
---
So.iDatciacteriPhEgeimean tlnef toa.
r
i
f
---it-l!-l|-r---óerrrojr-r------i----i----+----+------ó----t-------------
| | t lh.nle.!e. lI ly
Itnnqtui
tnuf ,titoi.r
i
i
4?
4't
iiit,ll I :ri
i
;
I
;ri
reoi2sl*iTi'ilssi
i "î i 'gg
58
58
; i
ls?l
t
| iI
i3
it |l
*i$
-- - - - -
-'
T
i
tance,;
iloo.
Bemarkg.
l
i,.toi
i
I
i680
i
r12o
i
i'13.oi
I
e?*551
re8l28 | Ioi"t $lszfl:l
I
i i :
reei
- I zs|l-I.l i,lgBu'i
lttoo i iI ii ii imAeta(mo'r)?
" l-i
28
435
,oo! zs|
"1"$l'.à?u.i
tvl"$ l5 48 12i
II
I i
55i
i.uÉg'ri
| |
rrvi"iloEEg3i i I
i
00 I
rt
I
i
I
izooi
1lac)
lsoo
I
I
srlt'i;
| | ll{earrapan'
llAÈî*i
i
,,ri1.,.*,"^l i ii lrnol
^^.1
aoe! sr
i t" !-lzeo
i "$ i tu tn|,rui
porl
1934.
JUIfEI
:t!irlrl
i sl+l
t
L
*
l-l
v
. iI ro 1..,
i
i
I rotl
reD---Î--t---Î
rrar-ir-----t------f
Ar,r
I s.ot I rao t t'seoi o.togl
d [-l:::-i-133--i-1:3311-3::::i
fr-
àrr-r
--i'
;;;T-.;-T';'-T' "i--l
- ---;'
-
'.i
-F------
-oltt------
iil;l
,'oi
eoo! 1i
'"lS irsgersi i i i 26oi
roti rl t'l"rrl ltt99o4i
I i i
16
Ivi.$r
208
aoel
zrof
ef r l;
1
lrtBB
lÈSfg
rl rylt | .#o'l | | ilro
os
rvl"i
ttll sl rylcP
i
"t! 'l
col
Fi 1?l
s5 I
; I ';;
i
04 lol
îÉ
15
1
r
i.i
rru
iP
r'
14932
5o?
l
a
i
i
Paciflc, near
Zealand..
New
June .5t.'-. to 30th, L924.
Year !9?.4, No. L3.
IIANILA.
SEISMOTOGICAL BULT:!nTI$ 0f
---------
---------
I
--
i
---
-!--
---
P.
Io
îlXE @$ffiVATORY. --Contlnued.
-
!creenvrichi Per- , Arnplitucle Di s- ,
i AN , AE l tance. i
j----{-----{-----+-:-------+
------.1.---m.
h.
s.
so ilr F
Kn. i
ìr
ih.m.s.
i
ictrar-
No. {Date iacter{Fhase imean time I iod,.
I
I
I
ar.sl slrol"p irzs,toz
5?28
I
|
|
|
|
a14i bl-tol"f
iillr'lzv
I
Ir !raolqo
I orz't
___t6[I tol"$
i
215i
I
2161 e
2L?
I
i.o
I
tr"
ItuÉÉb4
i;l5'
rvl"F
.n tt31
ii2020
11 51 5?
12 00
12 43 04
230 End overtaken by
following earthqua.
-240
240
385
rvlelFl4e
180
2191
Iv!eP
180
rv!"r
5?O
2201 15
22tl
15
222|
L5
2231 15
I3 51 54
3i58
P t 524\B
3f38
i
lvleP
55055
r. t
XrleP
15 L6
51
2!-tz
I, |
r' 11422
18 51 54
13leP
5415
L |
3 11936
350
I920 Pacif,ic.
1080
M | 16 45
?.?,41 1?
?,261 22
600
Dlstant earthquake.
F li?09
IrleP
], l
15 29
Visayan eartlrquake.
1e0
2L8l t0
LO
Remarkg.
40
2060
i6 ì? 5?
4'lég
2LsO
3425
Near Japan.
r' | 14]i
2261 22
IyleP
2271 23
F | 17rz
IvleP
44804
L l
L |
l'l
2?8
25
Iy
eP
L
'!924
55?
2t
F
229
z6
rru
iP
5'
230
50
rrr
eP
F
40 dlJ
41 03
51
1 49 32
5 o?
15
t7
5l_
32
29
?30
óIC
Mindanao earthquake. Srom Qnori rs
se i sriof;ratrh. The
Vú.ì.echeitlè seismo-
graph
ùgr.
is out of or-
PacifÍc, near New
Zealand.
Pacific, near KuQr1es Island.s.
JuIy 14th to 29th' 1924,
Year J,924, 1[0. 15.
núANXL,Af
SBISMOIJOGICAL
-
F e-
No.
F-
---
-
-
--
-
----
----
Char-
243
-
--
rv
14
15
10
e
1? 22
lL
Ir
e
3
248
249
250
251
252
20i
254
22
-
-
F
Remarks.
tance. l
-t-----rrm. II
Ivr.
4r.O I Northeastern Part
i of Luzon.
72
46
1560
Off E coast of Min-
0B
danao.
51
326
51
430
Panay earthquake.
Iv
EP
623
3i
426
505
10
'3620
48
39
460
Aftershock of the
No. 249,
T
T
e
F
e
e
n
Iy
EP
ó. 38
ó'l
ar q-
Li
Quito, Scuador.
01"
7.2 22
t3 28 19
Ie0
-F'
255
22
rrr
eP
L
r'
256
24
rru
25'l
258
24
25
Iv
I
26
.(;'
Irr
i5
T
6 42
EP
L
3
e
EP
L
3t
!7
I
9
!)
W
29
II
AA
o0
oo
34 3B
35 20
47
Sormosa.
8150
Paciflc, near
s80
02 46
06 06
07 i5
o? 23
4 T7
I
6
22
6 o9
47
Zealand.
Off
SE
1500
6
7
44
4L
Nelv
'coast of
frUZOn.
o9
13
3
-u
t o50
56
I t\
Mn
260
26 cil
aó o9
506
a'
259
L4
eP
eS
it
-
i
928
L
îl
3
?2
-
eP
22
253
4
5
-
Iv
Iy
22
^E
Dis-
25
e
2t
itr;de
-
v<r
14 09
3
21
Arypl
32
25
3rl
3
18
i
-
36
26
12\
AU
tu
247
3er-
-
o6
H'
1?
-
-t----tr
sli
e
3
r
-,
tinreiiod.i ng ,
59 00
59 :10
59 16
n
246
--
258hb
iL
î
245
t:
--
lh.m.s.l s. lr irI
e.H
Mg
I{E
244
-
,Date acter Phaseimean
14
I.
BTJILEÎIN 0F TllE OBS$,ÍATORY. --C ontinued.
i Greenv,rieh
-----t---
3.
Year 1924, l{o. 16.
MA}III.,A.
SEISMOIJOGICAJ,
to
Ju.1y 29t}r
3ltl.,r.Erx$
P.
0t tHE
1?th,
AugueÈ
I,
OSSIRVAî0RY. - -Cont
inued,
char-l
Glreenwich,per_ ATplitud.e Dismean
timo iod. -lT i f1E tence. |
:::: laeterIrhase
I
I
II:
îdn
261
29
e
3
26?-
Iy
30
263
30
-r---
--
15 32
i"0
319
34
46
EP
3
23
13
e?
T,
S.
-
265
Xv
266
fy
267
fy
268
50
|
+qsbf
|
#.,.1
|i,nol
I
t
6i sa--l
|
! |
3l
2?!
t2
Iv
eP | 14b6Oi
oeo
436 iSutu $ea.
z+
ril' I|
+eo
46
ep IL?16oz
r7 40
Ir
I
il
6l
,:l,i:
;l I
ir | "AéZàl
10
L4
I
|
"í I'nBgÉgl I i |
270
Iv
_-
---t--F-----_
"íl'gi Ésl iil4ool,,,***.órnf*r.,,F
Xy
t2
r-
"i3 I*z:effil
| 57 --l ii
lS
r,u
273
150
I Bli'=i ' i I ,sol
"F
Iy
269
Remarks.
Km.
_èrrrr
rv
-----r
r.4 08
F
264
272
-r--
ll--f
e
1.924.
:?8iî
zrg
soéi
! f| iSrrà--f
3
|
|
|
e! liazl _-f
oi
5é
e
o15
3
|
|
|
45O
fJestern
ltr&r.
part of
Sa_
s60
35
274 14
lIIr
€P
tt
MU
Ii4E
r.
275
14
I1
r.5
276
27
16
'ti 1?
I
08 44
18 o4
20 io
20 !2
20 o7
e.
L?
23
EP
23
l,
fv
18
t'
e
33 34
47
o 29
47 !8
51
3740
r_o
LO
Japan.
60
79
3120? Japan.
225
1 52 4B
j {fr $ef;
î i3,
îff "
i5,:
3.
_
Year 1924, No.
!,1 .
Au6.ust
p.
]dANrLA,
illth to 5Lst, !g24,
I,
SEISMOIOGICAI, BUI,IJEIIN
T3:
:i::
278 1?
0F TIIII OBSilRVAT0RY, - -Continued..
I CharGreenwichi Per- ;;"1,it
Di sacler Phase rîean time iod. Air I ApI tance.
Remarks.
I
-sÌ- -l
h. til. s.
I PKm.
I
;;;i
t
I3
2t7
e
\
24
325
3
279
19
Ifv
iP
íL
i.l 20 27
20 52
20 55
2a 58
ME
t{N
3
22
rrv
^80
281
?82
285
25
25
284 25
285
25
Xv
Iv
rrr
Ir
26
Iv
7
I
3
F
288
28
28
rIv
Iv
290
29L
o08
L9
29
eP
30
rv
180
2! 24 29
Iy
I3
KA
50
aD
29
50
3060
800 4'l
Q2 4A
902
$
t
r'
iP
tL
Tr
292
o4
23 28
I,
r'
oD
eP
eL
F
oD
T
3
2850
5B
È9
L
Cainarines Sul,
435
4ó 45
F
eP
09
36
eP
rt
IIIe
32A
i.6 L0
23 t_6
28
e9
30
55 28
09
t4
26 06
r'
289
270
44
H'
'è8't
36 52
o2
4
3
I,
?3A
ó 52
eP
],
3
251
, s7
F
eP
5
3
42
eP
I
Japan.
?25
6362?
e?
r,
40
286
39
r'
23
3090
30
Near Japan.
900
Southeastern coast
835
Zanboanga.
of Mlndar&or
53
23 55
o 52
iB
Near Japan.
11 6A o6
59 4c
890
3 o7 oo
?90
t2
L0
o8 26
6 a2
7
I
52 45
55 oo
Pacific, Maxíma
l.ost by the force
of the shock.,
1030
o7
10 37 L5
990
39 o1
49
||,
.
,;.t
ir'r1
.t'
iíc.
Year 1924,
[iepte:'.rber
JB.
ILrir
iiAI[
P,
I
].st to ór,ir, L9i4.
a
SlISIullltPGICAt BUIJ.I'rTIN 0I. tHE OtStBVAîOny,
Út*g t4r 4ln N.
Inatrunrcnt
E.
-.r;1,?0o Sgr sgtr
:
If
leohert r s
tÈa.40 r:g.
ÀIlunlrro.
tat f c pend.ulun (t , ooO trg. )
as
---otl----t--È--o----a----t--_t---
it!î'I
lrFrîrtt*t
a-..--frrrrrrf------î------!--;:--.}'
.
i -o i ' t
i T.,rl
Ag , s.ot i ..0 i l.snoi u.roal
Aru 9.86 160 i t.a65; O,26'ti
rr;3-lr- I -- ---- | - - - - - j-- - ---- -----a
.
aaalaar-t-!-a--------
Onar-
- - -- ----
r --!
-----
eh,pe::- A:.rpl. itucr,e i Dis,
No. iDatr iaotsr r&uoc.rlean tli.re.. Íod. r Ai; À.8 itanoe,
^
ra- r
l
G:.eenwf
Rerrarkg.
.
- - - -- - - - - - - - -i h. r-rr s, s. I I ' f--f--ttn;--í--
?r-
-t
;'tri
- - --
- - - r --.-
- $ -
a.
r'r
r ar
- -,- - - -tr
--,
;
i
zSo3l I
i ea 2336;
b icP
t i
l':e9,.
r. i
i; !L Ii
:
4?00i
4?90i
j
|:
I.r!.rr
: j'U{
Ì,'f, i';
r,irú
i
',
;
Ir,eP
:
,
x, :1002 :
,:i!i,:
2:: xh
2
Iq. i eB
el I 21 58 461 ;
au
ryP vr'
'€
-
i
;
; i
.,^ =:l
.ia- È ì:' rgsi
:ra,
.^-i
ri
ozq6',
---l
7
;
óa oti 7 i
rsol
'
51i i
0716i
;
si rvi.f
iro*s6i
; : i
;81
3'li
ifr
ao
l3 I :ioóe--l
sl:lt
itastcro. rnd overta
rgAO
ken'ly
iY rglJ
: ,E€n
followtng
:ea::tn[.uak;;
.f
1:
2604
160
roao
I:
i
i
3Í I I e ! a22
i,3
3i rr;
-!.t
:
4()
e iraó9ooi
s0 l
;3i
t
:il
_
I
i
_v
s; I i c lrors ; :
i, i ;
irl
s ì t" i
iI ,, legl'r
*g gg; i:
":
iî,
jrt
40 i :
iIl
i
itlltiii
4; r lrp i g67ati
I f i róir
r j ": { tt g*22i
Fi 22i
t
,ngoipriclfic?
.
t
I
i
i
t
iI
:I
i
;
,
i IIr ; ep i t.: +9 pa;
iì
I&r
i, t{s
306' 0i
- r,
aeg
i
5
----
:
2 i e;eP i l404a:
2
--r------------
F iiri::1604
lr.; obrt;r.t
L i"pí:t:fiffit
$ '303e
j ra*
i----i ;p,,"irtc?
îi
i
i:
l
,
I
1 l52O
16' 'l::- .
54L5
55
{
?;
oo;
:
521,
i ;
eóo
i Pi+c
if,le
,
Year 1924. lÍo, 19.
to lÈlÀ,
Septenber ?th
1924.
MANII,.+rP.,I.
Sasil[ol,oc
ICAJ.,
----t-(t---ta-t----
-Q-
urr,ÈrI'.r,
Char-
3U]$ETIN O3 IHE
---r-
OSSIA,VATORY.
--t---------r--r--
tr(fÀ"eerniltrcIl
G:.'eenwl.ah'Perf€I-
--Contlnu€dl
----
- ----
--
i
Arlrptltrlde OtaAts
No . ,Date iaoter,?hase ;mean
^; ftance..
t hre , iod. ; Aii , oB
.mean tJ.ure,lod.;
f tance
r--{----i----rlr
i
3o?i
i4
1
.
i
rrr
i
-- !- --------i------rp-
-----L-r-1.-Ìh,rors.; s.i# lF ir*.
' ICf.l.
----l
f!
n4N
!e
50 54i
51 26i
52 19r
EP
2 50
g e3 06,
3
59:
I'
I
II
ft.
l
i
a
3
!
i
ELz,I
I
+
EP
rv
eP
slc
e
*
I
I
a
My
i
]e
I
t
I.
t
t
Ir
I
rîf
I
t
I
1
I
30;
4e 151
49 18i
49 3e.
648
1650
I
6
6
:
,27,
6 38
.41
11:
I
s+'.
t
I
5 ó9 19i
15:
t
nnl
,"1
i
6 03
I
1?t o
I
t
90
!
.f
t
i
s 28 20;
1860
t
ss s8i
I
i
n&
l
I
I
"is
s'
4 45
:
60
I
I
t
Pacl.f io?
1? 30 32i
45
'l 46 52;
I
iP
iJ,
t.
.'
,I
II
i
II&
ú
t:,,
.P
eP
T
t
.
I
I
L
Ì
I'
r
îi
52oi 11
I
I
t
L
I
I
I
€P
.i
Éa,
I
I
jL
I
*.
Èr
I
CP
I
I
i
1140
i
I
rh
51e i 10
l
I
1514
F
I
t
I
34:
14 44 18:
46 46i
eP
trv
to
i
:
48
l{'
to
etìt
L2 se 46i
],
10
2
2
i
rr
515ì
240
'i
i
44:
3
314
I
15 CB 85r
38 00.
g8 51i
38 51;
eP
try
660
13i
3
I
lc?
t
o os sg]
T4E
318j
?ao rf
:
32i
r4t{
t
f
1320
17 1.6 241
T
l
31?i
1260 iPacific?.
53;
1502
3
I
t
lsl
I
9P
sl6f
1el
14 13 47.
16 39:
I.
3
310;
slr
25
€P
,
rqrrtrtròl
-r-----r
I
:
I,
II
--r
7
I
:
II
tf.4\ ó I
gt
ctI
Reaprka,
r 12oO Pacific.
I 4? 5?'
EP
---t-------t---t-
4ei
52 3Si
33 ].el
603
|
À
ó
I
264'
2m:
a
Paofffc.
Year !924, No. 20,
Septeinbef
trfiA1{rI,A, P.
tgth to 18tii,
)-924.
r.,
sErsMoloG rcAr 3ur,rEîil't oF îHp o3smvAToRy. --cont inued.
321;
10
fu
I
14 45 ari
15 15 18
16 z8
eP
T?
I
3
I
I
s22\ 13
i
I
fI
s23i 13
I
L
rrr
II
324
I
l$
3
1? s9 30
42 oo
55
iP
Ie 14 4E
i1
W
1? 28
L8 3L
19 00
eP
20 48 1.3
IJ
14
]&
It
I
t
eF
T
i.,,
+
3
21
eP
el
r
3?5t 13
I
t
t
rv
],,
î
I
gsel
t4
,rrl t4
528
5e9
14
14
4{
3
L
eP
L
e
II !:
1t
s$1
16
16
ru
16
t7
333
t1
634
335
+
rr
I3
13
5
1.18
Ia
I
950
i
52o i SuIu Sea,
I
I
I
i
541
I
05 05f
1?
I
I
rz 23
'iI .&r,
j
38
tol
14
02l
.t6
i.O
550
5400
4?.1
12 251
L2 47.|
13 rnl
40
f
3
e
eP
I,
3
eF
I,
3
eP
1080
7
q
489:
360
lto
2 45 ool
5 o7 oei
3 41
7550?
I
I
4 19 1L
20 L5
10
18
r1e
oe 511
o4 15i
L9
I
I
F
eP
115 t?i
eP
I,
$
Sulu Sea.
I
I
3B
ti
580
I
iI
:
?50
I
i
I
I
I
I
1180
:
22 43i
5090
:
i
foll.owing earthqueke.
o 1e ,27
23
I
29 371
ó2 t3:
46
I
I,
T
336
End overtaken by
I
eP
L?
F
332
ro
l0r
lv
loei
7
05 231
o6 201,{
I
18
a
1P
End overtaken by
foL1owir4; €r,rth-'
quake.
1260
42
3
I,
140
03
el5
eP
&F
330
I
50
1
L46 ffi;
48 ut:
2a6
1520
Japan, End overtaken, Fy f-oJ.lowing
earthquake.
Year 19a4, l{o. 2!,
Sgptember 19th
MANTIA.
P.
L.
SE ISMOT,GICAT, 3UTilETTl{ OF TiTE oSSERvATonY.--ConI
tt--r------
Char-
acter
3::
:3::
s3?
t9
&t
eP
358
1.9
13
eP
339
2A
ItrIa
13
r
rt
t? 4V
. 6 L805
iL
160
China Sea, near
southweetèrn soast
and
of Luzon.Maxlma
by the force
lost
of the-shock.
?10
Phillpplne
20 49 51
50 36
410
N-orthwestern -Dart
t
I
I
341
342
t
i
?0
L6544 It
eP
?l
22
3
1? 08
e
046
I
rrv
I
I
I
I
X,iE
li'
I
è
7
I
-u'
344
345
ó46
341
2g
Iv
o2 42
04 oo
o4 O9
Q4 5t
43
XP
1I,
îr?
rllllt
22
eP
T
r
L2 55 27
59
125
26
Iv
eP
21 43 48
?05
F
45 o5
54
P
0e 26
o6 50
1920
eP
15 06
15 3?
25
e90
eP
18 og 41
05 o9
15
8l,o
t6 13
16 4t
260
21
I3
Jt
21
Iv
27
Iv
29
Iy
50
I'
?0
eP
e
rrv
Agusan Valley.
13
LJr
ME
_u'
trslande.
2t
eP
Mg
Satanes
a)
F
30
of Samar.
44
F
s52
o5
3
I.
55L
i
45 481
eP
F
550
s0
Ie
,f,
Deep.
81
26
T
3
349
D
6
2t o4
l'
348
i
58
't,
343
inued.
i
l'g:
g{o
to 30th, 1924
lro
I
46 44
4'-1 e8
4'T 44
47 55
oo
l,Iorthwestern part
g
91
4 1!I
of
lruzOn.
I
I
I
I
;1
el
i
*l
Year 1924, No, 22.
October'
.M
AN
I ], A ,
Pr
1st to llult,
L92&.
Xo
SSSIÚOIOGICA], SUTJjEIIN OI' UTE QBSTRVATORY.
d=l4o g4r 41rr N.
rns t'nse":
..=l"zoo 5gr gs'r
_:::
:
E.
wL4o
::::: : : ::: :: :: :::::::_
li.r
:-l'
ms.
ooo
_
_
--s -- -? -
iI:
*-o
Agis,.otf rao ir,.ssoj o.,roai
--:!-l-î:-l-1:t -i
îtl -Tlt"
Greenwichlper- íAni:l itude i Ois-
Char-
i
.ti*9iioa. i Air . 4g itanc...
------+--__+_--____-_.______*_
No. '.Dateiactet,Pha,se,megn
--------
--------*-------rr*-ò*orrrerr_{
lh'nrs'i s':1,,)u:
i
i
ssaf 6i r irr
irÌ3i4zi..l'r
i
:.
r;lr
650 I
_H
.
I
,Ze 40 :
354i 8 i fl.'ir,?:
e?
i
-4ó i
jiri r
: 3 i 2L28
rÌ
!:i't,
:IiI
a
.
-
!:
I
Reraarks.
Krl'i
i
I
'
;
zaa
:
i'
556ì tI
a3 r' €F !4 4!
43
,tr?3i56|
ri-?-.
i
E^
:is?i.12 I Io ,
14 +g +q;
, "p
i,;
I, Ii
1946'ì
!::trr24
t't
f.
;lOSi 12:
;
I;
i
s6oj rsi
I.-t-i
';-."f t
ir
iJt -r;t
t1
i
ro:"pI |ii6?g?7:,
iìi
28 roi
tuo
18í
I
ii ,, [email protected] I
za b6i 4 :
ze 06:
06_ 4 ii
;
;n0',
:t MN
_-29
:l?Oe
3
:
;
la i r i
!Ìl,i:tl ;
i
I
e,1954
. 3 ,2Q 31
r izobl
' F
;2t24
ft!
ii;i;ii'
!:i
. zs' ivrestern parr of r.,u_
ZOII'
Ii
,'
4,9.l
55eitz:j r:
::
36r.!
i
a
:
:
355;11 i Iv; ; el
e? i. 4Jl
efr lAi
r:pile
l,
LZ141
i
rg')
:
r"
i
iv
[
i ---"ut
-----?------i---- --i
-
i
A1luy itrm.
lr
ii
:
z6:
zol
v99
^9'v4:
R1
i
19
;
rf
"
leoo
.
i
t
i;
14i r i U I ors
:
i
4't
i_
1
ir i
! ;
365i16i ro!"1;rog?q?; ; i
39+gi I
i
i
; L r
ÉBnni
i
i
t#i
364f 1?l r
, i* i o,o".,i
56ai
I
:
.'l
'àt*i
:"i t7 i Jr I|ise i:16reúoi
18oo;
lt''
I
3"
31
r
i
4so
I
I
3651
i:
iì II
soof lsi
i;
16
iI
I
i
Ii
i:
+i"l i ag?p1i i.. ,
I
I l$i sÉ,'i i ;
I;I.U'
lr
lil
a6?l r.a
||
;
t^:s
.
:;l:
I:
:.
11.
i "lI
;t
i a
:
-ti,,t
!:r:
Íl lgl iI
I te asr;:J
i 2ot4 i
.
Ii
.
i,i
i
i_;'ea;Gu.,rr.{:.;ariana
.teJ-(z{!!!E'r.
-:--Gràii.È'):"*-.*'u"
zza:
i-"";
;
:
i
ip".eiÍrc, n ar Ja_
*"
i^"b:;:
I
.
No. ?5.
I'-iAlIIIrA,
October
l0th tc 51st,
1924'
I.
P.
ontinued.
SUIJiEIIN O3 fHE OBSIF.VA'I0RY.--C
É---D
i--- ---_---É
--t--_-É
------È---É---tt------ -----rl--------i.A,.rnpLttudei
DisGreeituvichiPer!Cher-.
i
I
Renarks'
No. Dateiagtcrfffraaeinean titgilo.o.i AN t Ag i.tance.f
SB ISI'IOLOCICA],
I
I
- ---l----------'
--'ti ----i-----i-----l---------l--'--+ ----;----È-- ior.i
I
I
i'h.no".l ".ir iF i
3681 Ptr I r'i"p
I -!i,r lao0206l
! ogzoi II Ii i:
I
i
I
t
56e
I
I
iI
I
'llrilliii !, I affA I t
er.: rrv i tt i t, 1? ggl i
I, I le 4rf I
ra as! 4 I
I; II ar"
I 1.3
I
lnqg | té 1?l 4 |
i i-T I
{tt
370
zs i XrieP 1214846
'8 | 2202
3?1
26
37?.
5?3
6?4
3?5
376
! rvtiFtr I18251o1 .l
|
t
r'' I 19'24501
00
26 ì Ivi"P i2040 581
|
!
ii
iI
esl 55 i
i
i
31o f líortirwestern pi+::t
i or r,uzon.
i
I
I
|
I
-.i
e20
24oi
i
I
I
t*"1
tv
i
" i
i,
i
I
i
'
27 iI rr: i ip I| le 5e tel
lel Ii i | ,rooj o.r"rer
o.r"r.r Bea? snd
i overtaken by foi...
i
I LL | 20 ol 54f I
I
i
o22?l o lessi i
i
lulr i s3
ilowingquakó.
ill
nn,i
3
"351
i lffi i
I
I,ill
21
i ii
to
lr=1""
i i ii iito6r.br.
3t 3Èl |
I' l2,l 49
3r. I Ir I eP | 3 03 47i I
l*,:
1: 6l
,',rr I ?'^
oga2l
tuir I
08261 5l
4|
|
'$ I
fvl"P
5I
93"1
rttzl20oe48
;i
| i r-o2o:cer-cbes sea?
I
i
|
551
uu
I
36
l_10
Year 192+,
i{o
. 24.
Nove.,ibei'
i'.AllfI.lAi
3i
silrsMorf)GicAr 3ur,I&TBI oF
4't*o 64f 4lrf N.
Ilretrluent :
1st trc lgtr.1, 19t4.
Ia
îrli
orsrr{tAîoRy.
]1:i.P0o 5gr ógr E.
h;2.4e ms.
tjfiechert rs astat lc pendulurn .( l_ OOO
,
-
A11uv ir.rm.
T€.
)
----
in;t';-:*
',
3O i V
ft
. , T^o t
______i_____-i______i___:__J
i a.or i
I r,.snol o.i;;l
__3_i_1:::_i_ - l::_i l:llli _?:,u,
As
reo
!
---i----i-:::.
í
;
I
I
Ziirl
r
!
3171 1
rilil:ili
r-'qvs
; "':; . -3 i tance. i
Renarks .
* - - - t -"]- L- ----;
----- - - ------Ii h. i-tr s.ri s.- i; Ilr ; IÌr \, Ill-lo
w.. I
::
-IvieF
I
i
I
P :11o?L3;
i!
i
L6o I
.
i
rr
1.ì
i
.cLétt:ii
'urss{'rr
r*-r-----
- ---'i---o
r' +r'le I
--'i-
roo '
- --r
:
1i +i"I ilqbllo: :
F ,1604
;
;
3?e!
2i r- j"l ,t:'aBooa i
ll
,
|
Zg 18i
r !
i
3?8f
t.T-trl^
lirti-:
r'
ttoi
zI :
vl
.
I
i
.
rv'eP lg_5e33; :
r' ;2oo4 r i
ir.
I
r:
i
isoo:
i
i sgoi
i
i
iB4o
;,
|i 84O
-.
'o.l:iitr'i3pil:i
1 fu,"l.at?106i
,'!
38ei
4i t" j"l i sll?si
:tI:I ; 155eÌ
i i
ae i
i
I
383i 5 i
38ì,
vvv,
i.rui
!
?toir"or.'o"*.
ri
iI
ii
l;.-i-vv-tlil
î
:
;
l:in
,
Iy , ep I e Az.oi
.
-'Yti
ì
, I i ++zsi
i
.)
i.
t
i
3a4! e
i
-v
-
vr
I
I
zat
ì x . soa '
lli-;-;^rryiv
ErieP
Í'"i
"i"i
I
r i
;31
i
,
13
Ii
f'nl18i
e
i r'l
:
:
i
sr
i i i
842
I
55
*?, \)r)i
i
=
asoi
i
+i"; i.'il.igi i i
| 5' lracri i
I
i
ilooo
!
I
I
iil
ee^
i
u3333i
sg j
gbg
|
,rufp*",ri".
o11?zli
irr!;if |
seollBi
+i"p
i
i! "ft lreloasi
|i 1210zsi
t+zzi
I
rÍl
z+
:
:
r"426: ì
s
,a
sssi 13
:
j +i"lI, i: 6gglli
, . i
s,t 46.
i
i
, *
'il:3i+sl
ti
385i 10 ! t" i." i
lllr'ile,i;;
-fl,ri;;
j
ts6;rsi
'l ti:; i r i:
i3!
é87i
rJ1Èr
I
I
I
i
i
I
i
t?óo
i,lov. 19th to DecaÈcr LZLb,, L924
Year 1924, No. 25.
8.r.
MAN II,A,
$E
!r--- fDet
Y 'i'
?
-
I
s
-
{
t20
I
t
lzo
I
I
fes
s.i s.
Ilep II roBabi
i
I r I oe5?i
h,
rrÌo
3995 126
I
I
I
I
39e66ìr28
I
'I l,f
tl
|lì
I
!.-9---------:,1
I
I
;
Iy
I
eP
3
I
t
599:
1v
I
eP
îI
t
I
J_l
I
I
+ooi
F
I
/t
I
I
rrr
MU
t
I
Mg,
Iy
1
eF
T
I
I
t
I
I
|
i
I
;
ft
+ozi
70 02
3
13
403
I
e
l L?
I
I
F
't
4041
I
I
lI
I
11
I
t
L2
r.rv
ilP
'JJ
.trtlj
rl&
3
I
ìt
i|
;
11o it,"oro vtcentlnl re
ii
',
s+o
1999,
5l_
22,1 |II
bLzzi
ri
i6ii;; rti:
'
I
sersraograph.
i
I
-
i
s33"i 5
Lzoi
Y1 I|
rego
i
iI
|
|
i
i
|
|
Uc JèJl ó
055Bi
3 ii
;
r
67
al
44
ié;,Z
|
:
t.
:
| | "i
I|
06llt:i
srs
ì
_LJl 6
Dz iii
sz
6 ii 3Ll
srt,
!7
F
eso lAguean Valley.
;
e
I
I
:
i
3
É
I
I
I
i.
:
'i
oLi
42 |
lg31
|
16
53
9
i
;
t\^
na:
tì.)
?^,
rv;
v<'
.lIJ
l,ltq
g
8ef snofiraph.
:resolp*"ific,EMÍnd.a;i nao. -:Xnd
ir
Ind overtak
overtalr
!
.ken tcy !veio llor,v ing
:
i
i i:ni
42s7i 6 :
:ri,"oiiearthquake,
eF
tì41!j
tr'ro* Vicent lnir
I
?9
19i i: ii:
42 |',lt
42 37i 5_ ! ZSt':
3
!
,
.Jt
iP
i
t
i
I
]924
I
zz z+ t+i
24521
a^
;
oarthquake.
It
I
llzzo
I
listant
I
tltl
I
ì
iriil-
1l
401i
I
I
I
fizlo
lll
6 o?
r.l1
3
esaj
:
I
ifti
o21
i
r
aJ-t:
II
]q +oi
ii
16
i
IvieP
t
39?!
I
I
tI
ti
lr
I
I
I
lilizao
i
t IL]ana Bay.
I
f!
af
i
----É------
:
1850
lt
i
n"rnarks,
!
t:
DECEMsNR,
406i
rcn.
.i _ _:-_ i _ -_ _ :l__ _ I _ _ __l _.___i ____t______
rirr
405:
------É------ri
f,
li44o
I
l'r l"n-'l
essssl
l"rl
n, I
i'i
i eP i rss++sl
I
I
--C ontinued,.
i
, ftance. i
-- -.r ---- -* - ---+
l3l " i
r
l l'n$u'l
| ; l*nu'i
I
g9
'94
+---- -{ --'---'---'-
i
'ftlle
I
,95
s9
oBSERI'ATORY.
--r----FF-F-
II
g9
ig!
IN O3 T}IE
I
lGreenwichlper- it;;;;;;;i-;i;:rf Phaselr.rean tfune!iod. Aft AE
f"-
f91
39
3UTÀNT
-
I
No,,fI
ICAI
TOG
rrosoqf I
e???t _ i
9q4zl.3
!4
lltli i
ie1
arntt
i2t6o?l
iDjsrantearurquake.
i
;
rso
i
i 601
i
i
*eÉ.
4
f,
$
t
II
i*.t
#*,
1924, No. 46.
:
December 12th
P. '.tr.
UANTIA,
SELSI,fOIOG
ICAÍ, BULLET
--r- - -- -i:--
n{ OI, A&
OBSERIT{Î0RY.
.,,
#
_Cont inued.
_
;
--a;:-i-?-E-------'----É-
uo.
-
to 3l.st, 1924.*
i*f$t lx$;l;#:;
r-tin.t"i33t:ii:T,"|î:*tuifin:
----{- - -" - i - - - --i__:_
_.-;:-;.-;:i-;:-i-i-l-r--f
Renarks
.
i-----i
i I rrriif
i
I"#ASI
i
i'n*|
i a"ii
nnl
i
i
iwi ^Et8?l& |
fit
.
*
4o7!ta-i
I
oíà i I
iìi
i'ui
4o8i 15 I r'l:l
tni'er Itosergl
ie?elei i;
itol
t4-f ii
i
I
i
ii'|"8i+'l
i
io
i
i rr II r"i"l
r,, I -o jI ,gp?ei
. ^-l ;:
+ogiL7
fBuol
zullif:
lfi
i
i
I
.--l
i
*lJl L't i Ir t
'|rili
tt
I'noi
I j**!"*oÍric.
ioo*lo^^.o*^
II jii
i
i !*-"
t
!
i
t
ep
i3
É*i ii
]qsSi
;i Í!r
iJil";_d,Bi
i
+tzl
as I r" i .r
"'"'!'"1
iI,
l -' ò3
i àò2s1
: |i
j rs ú3 e+i
iI
I I i tò j
I
iri
I i;
4111 z4iriq.f lp l,trozuuí i
i
iI
I
i-
I
fr
i
rgÒ
lr
'llt
t-'
i
q^
AlFrl
{
i
.;
t
roar isu a,nnaa.nao.
II*"*/tÙr!nr{rÉra.nao.
i'I a+o i
seisIiI
i:it*-lpprn,-3rora.viî:L!ll,i"
;;tlg::aPh'
,
ii
i{
lli..u
îri"ri'gî"i
'ui
Iiiruoj
n.ni z6j
i";-,i
Iij,uoj
"i";
nrui,,j
n,ui
13I,; !rr*;
,"iT
j,;;l,.,ifi.
j
'i27i
i
';z.i
:: i lr, jrggtsl
orAuul
iT !:g;;i
I
i
a*i
j
i
o+lol
rÉi
!
"fîf,1'uíi
oaoi
i
ntuj
n'oj ,Li rL..
ru, ií
rr
I I
Iif,i"??Fi;
*t iI rr'. za
?? uri
eri
Li
'i>j*.
iI
i
i
i
i
j-
I
1 .,,,,n
,-.
I i'u'i
I*z*aip,*ric,
ií ffi s i,,,i
lgÉi
t I-*"1
i
ilFS
l*-{:j
su BÀi
gq*qi
i
9
;
tizof
-'"1
1s4
I
i
Ii i rol"3
I
l""l nuoi.,i'"u*t"rs,and.
&ri"i
irsszza'i
i* ii líl;í."f
i"i1,isi II It II
j
+rei
l ia i rr egi i
l5'i
lii"sÀ
" Íi
utí
.E'
orri zs Ii
I
i
I
i
15e
i
3n 'rDf
i
jti î?331
i
ij,'.i
ii lr{is
l;àíii*l'.1.,1
ro I II
i
frui
--i-"
r
ioz
i
i
1
i
'>i ""
I l '?so
oa
,
2e
esooi
;!rr
1.1
li,!;
soi I ! e itont
I
rnr
f
n"orric.
|
'oi
i
:
i
|
;
r
rt
!
!