Włoskie przysłowia - szkolasalez.waw.pl

Transcript

Włoskie przysłowia - szkolasalez.waw.pl
Włoskie przysłowia:
1. A caval donato non si guarda in bocca – Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda
2. Battere il ferro finché è caldo – Kuj żelazo, póki gorące
3. Can che abbaia non morde – Pies, kiedy szczeka, nie gryzie
4. Al buio tutte le gatte sono bigie – W nocy wszystkie kotki są szare
5. Chi di spada ferisce, di spada perisce – Kto mieczem wojuje, od miecz ginie
6. Chi nasce asino non può morire cavallo – Kto się rodzi osłem, nie umiera jako koń
7. Anche i muri hanno orecchie – Ściany mają uszy
8. Accendi una candela a Dio e una al diavolo – Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek
9. Chi fa in fretta, ha disdetta – Co nagle, to po diable
10. Chi non ha la testa, ha le gambe – Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach
11. Chi semina vento, raccoglie tempesta – Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę
12.Chi va con lo zoppo, impara a zoppicare – Kto z kim przystaje, takim się staje
13. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei – Kto z kim przestaje, takim się staje
14. Fra i due litiganti il terzo gode – Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta
15. Gli occhi sono lo specchio dell’anima – Oczy są zwierciadłem duszy
16.il mattino ha l’oro in bocca – Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje
17. il riso fa un buon sangue – Śmiech to zdrowie
18. il tempo è denaro – Czas to pieniądz
19. in casa sua ciascuno è re – Każdy jest panem w swoim domu
20.l’appetito vien mangiando – Apetyt rośnie w miarę jedzenia

Documenti analoghi