JR EAST Railway Lines in Greater Tokyo

Commenti

Transcript

JR EAST Railway Lines in Greater Tokyo
M
ae
ba
sh
M
a
i
eb
ak
G
K
um
ita
as
i
o
fu
sh hi
m
j
io
Ku
af
im
ka
uj
ra
a
g
Ta iok
Sh an Ko
ns a
m
o
im
Ko ho
ag
at
Ji ma
M da
a
m ch
at m
bo i
su a
ha
hi
H
sa
on ra Is
es
Yo
j
O o
ak
d
ka
i
O
Y o
be
rih ori
F
i
uk
ar
K
un
a
ay
H
is
Ka a
ai
ad
O T
jim
ga ak
a
To
Ku goh
a
yo
w ez
ar
A
a
m
d
a
m aw
k
H a
N
ag
ac a
Iw
N ish
in
is
K
ak
im
hi
o
aj
Ya un hi
ay
uk
H
ag
a
ga ita - T
a
u
G
N igas am
w ch a
yo
is
a i c
i
h
h
d
hi
i-T i-N
a
F
ka
ac ak
Bu Ya
uk
K
hi
a
w
ia
ba ho
iry ka ga
a
u
ig
N
K ge
w m
aw is Kun
i
a
Koitaar hi-K ita
no
a
Ki
ok ch
K
O
on su
ta
m
ub i
M
-F
at
o
in
Ko un
uc
a
am
Ki su
ku ji
hu
t
i
a
-F
M b
Y
m
us un
ur
am
ot
O
u
Ts
ke o
H as ji
am
Sa ya
M
ig h
u
ga
sh
K
Ni K itak
ae
M ash i-Ko
M da u
Ki wa
sh ic a
io
us i- g
M us yam ji
ta
g
i-O hi
K
N
a
i
izo a a
as o n
-A
jo
i
s
g
A
s
g
j
hi a ei
no hi
i i
sh
Ag ge
sh
-S n
O kub
ku in
ik
eo o
Yo
ak ei
gi o
Yo
ag
ch
ai
ko
no Ki
As kub
a
H
i
M
t
a
h
Ka iga
ag o
ha
iy
om -Y
a
ay
na sh
on
M
ha
m
m
us
Ko a
ga ir
o
a
a
T
a
ch
Sh
om
H N en
w
M ash
ig a j
i
a
in
u
ita
as k i
i
-K
Hi Tor
M sas -Sh
hi an
oy
ga o
u
h
i
o
n
N
as
sa
i
sh
M
ak
Ki
u
O
sh -Na jo
Yo in
ta
a
m ia
i-K ka
-To
Sa
O no
H iya
N n m
os ha
ku
as
Ur ak o ino
Ts Y
To
ug ra
bo
To da
ud
aw aur ak Hi
S
U
d
i
da
um o K ra
a
h
a
k
a
ira
-K
im
as ma
i
oe
o
Iw
af
Ko
hi
S k
Ki
un
n
af
Sh hin a
ku
Sh ma
ta
un
ad
da
do
-A
ira itt
e
K
o
e
ka
ok
sh aw
ba
a
im as
O
h
Se
m ak
ne
K
ira
W H u
ac i
nd
as ig ki
M
sh
hi
ag
in
hi as
ita
am
no hi
ay
O
m
t
a
i-U
Ku iy
su
rih a
ra
Su ka
T
w
oc
as
a
Ko ga
hi
h
gi
m mo
Ko i
ag
H
O
i
g
g
om
ch
O
a
as
m
an
e
h
N
o
i-U
Sh
om
ig
M og
H
aw
ow
ra
am i
izu
O iga
w
a
aj
ji
sh
ad
a
im
T
K
i
a
ab
O
-J
H
Te Se a
a
t
i
u
m
ga
ab
at
nk ibi
jo
i
a
Ka sh
ay
N
O
Sh ub jo
ak
as
w iya
in as
ag
az
hi
-S hi
m
uc
at
ei
o
a
bi
hi
Et
jo
M
ch
i
n
Ko
uj
a
A
Ka
K
S
i
m
m
sa
g
os i
Yu
h
sa Shi
a
hi Ji ane
ki
Ry kus
n- iom
i-R
ga
ch i
K
a
i
o
ya
in
ii
Ki gok bas
H
ka iba
Is dai
Ki
ig
ns u hi
ik
hi
ta
Yu as
ba
Yo
M oe
-S
hi
hi
A
k
sh
Sh aih n
e
sh
c
ya n
i Ic
Ka hoik
U Suz i
Ka se ju
hi in-U am
aw
Ka
m
Ki
t
ka
a
u
s
m
r
a
ta
舞
H eid
w
w ay
un me
浜 Mo
Ka ea
-M
ira o
as
as a
Sh
s
to
om nom
hi
na ri
at
Sh i
Fu hio u
m
im
su
m
in
M
T
a
ta ha
N Sh Yaw
M
iy iya
a
d
am
-K
M
m
ab o
ak im a
m
c
a
K
a
h
t
is
a
M
oi oiw Sh
at
su
ay o ta
ad
a
i
M
at
w
as
Ke Ka S ina
amsa
do
im shi
o
i
o
a
a
s
N
I
c
hi
at
m ih hin m
i
h
F
s
a
S
M
m
I
ika
o
Ki
C na ig im - i-F
un hi
hi
m
hi
ta ats
M
m
w
ab ac
ba ge aw ma Nar un
-K u
N in
a
od
as
ag am
hi
m ka aha ku as ab
og do
at
hi
in iga m ha hi as
a
a
e
i
re n
at
M n
N
ya
Ka in e
iih
o n a ri o hi
m
ar
sh am
a
i
iw ia
Ka
Ya
Ka
sh Kit
m
at
iw ash
o
a
iw
a
Iw
Ab
H
H
K
a
ig
am
on
s
i
a
e
ko
da
at
Ko Abi shi
or
i
ho ko H
To
Te
ag
ku
ke
n
ur
To no
o
d
rid a
Oi
F
Fu e
am
Ar
uk
ak
jis
u
ha
In
i
Fu
i
Sa hir
ad
ra
sa
n o
a
Ki
Ka
U uk
sh i
or
s
o
a
Ko
H iku
m
sh
S
i
ta
a
hi
A
ba
i
S
sh
Ar ch
M him jiki
ya
id
ak ino
an o
sh
o
aw u
za sa
i
s
N
ki ao hi
ar
ki ku
u
Joetsu Line
30
新前橋
熊谷
16
Shim-Maebashi
- Line
Hachiko
17
Takasaki Line
Shonan-Shinjuku
Line
Suigun Line
Saitama
shintoshin
Yono
Kita-Urawa
Urawa
Omiya
In
o
川越
NishiKawagoe
Matoba
M
ita
Sa ke
w
Ik ai
u
Fu sab
t a
Is am ta
hi at
g
H am ao
in i
M ata ma
iy w e
O ano ada
m h
e ira
Myokaku
Ogose
Moro
高麗川
19
Kita-Asaka
Niiza
HigashiTokorozawa
M
M Its us
us uk as
as ai hi
hi ch -M i
as
M
uk
us
o
as
hi
-H
ik
id
a
Ak
ig
aw
H
a
ig
as
hi
-A
ki
ru
Ku
m
ag
aw
a
Komiya
立川
- - Line
Chuo
[Rapid Service] Shin-Okubo
Katakura
Hatori
Tsuchiura
田端
Ikebukuro
Minami-Senju
Mikawashima
NishiNippori
Nippori
Uguisudani
20
日暮里
11
友部
Iwama
Ishioka
Takahama
Kandatsu
Oku
- - Line
Chuo
御茶ノ水
Ueno
Sobu
Line
Okachi
[Local Train]
machi
新宿
Akihabara
Shinjuku
Hachioji
Hachioji
minamino
Aihara
Uchihara
Tomobe
Suidobashi 秋葉原
Iidabashi
神田 Kanda
Ichigaya
Yotsuya
- 東京 Tokyo
Shinanomachi
Yurakucho
新松戸
Joban
Line
Shin-Yahashira
Higashi-Matsudo
上野
Ichikawaono
錦糸町
Bakurocho
Shin-Nihombashi
Funabashihoten
21
Joban
Line
[Rapid Service]
Narita Line
Funabashi
26
Higashi-Funabashi
Narita Line
Hatchobori
Fuchuhommachi
12 Chuo Line成田
Tsudanuma
空港
Minami-Hashimoto
Minami-Tama
Sagamihara
8
Tozai
Subway Line Harajuku
第2ビル
Narita
原宿
Inaginaganuma through service
Yamanote Line
Kamimizo
Yabe
Makuharihongo
西船橋
Airport
Shibuya
Shimbashi
Banda
Yanokuchi
Fuchinobe
Terminal 2
渋谷
Makuhari
Shisui
HamamatsuchoInadazutsumi 6 Nambu Line
Harataima
Kobuchi
Ebisu
浜松町
成田空港
Shin-Kemigawa
MinamiNakanoshima
恵比寿
Shimomizo
Tamachi
Narita
Shisui
Machida
Inage 佐倉 Sakura
Sobudaishita
Noborito
品川
Meguro
Enokido
Airport
Naruse
Shukugawara
Nishi-Chiba
Iriya
Gotanda
Monoi
Shinagawa
Yachimata
4 Sagami Line
Nagatsuta
Tennozu-Isle
千葉
Ebina
Osaki
Yotsukaido
Hyuga
Nishi-Oi
Chiba
成東
Tokaichiba
28
Oi-Keibajo-Mae
28 Keiyo Line
23
Atsugi
Tsuga Nakayama
Ryutsu Center
Sobu Line
Shake 5 Yokohama Line
Higashi-Chiba
Haneda Airport
Oimachi
Kamoi
Kadosawabashi
Hon-Chiba
尻手
Negishi Line
羽田空港
Mukaigawara
Omori
Kozukue
- 27 Line
Kurami
- - Monorail
Tokaido Shinkansen
Gumyo
Soga
32
Togane
28 Tokyo
蘇我
Kamata
ShinShin-Yokohama Kawasaki
Togane
大網
Miyayama
川崎
Kawasaki
新横浜
Fukutawara
Samukawa
Hamano
Kikuna Oguchi
Hatchonawate
浜川崎
Higashi- Line
Yawatajuku
25 Sotobo
Gotemba Line
Totsuka Totsuka Hodogaya
Hamakawasaki
鶴見
Nagata
小田原
Goi
Showa
大船
国府津 茅ヶ崎
Honno
横浜
Ogimachi
Anegasaki
Shim-Mobara
Nagaura
Tsurumiono
Musashi-Shiraishi
- Line
Mobara
24 Uchibo
Sodegaura
Bentembashi
Okawa
Asano
Iwane
Kita-Kamakura
Anzen
東神奈川
Shin-Shibaura
7 Tsurumi Line
木更津
Line Shonan-Shinjuku
Line
Kisarazu Kururi Line
Umishibaura
Kamakura
Kimitsu
橋本
Hashimoto
Yoyogi
府中本町
代々木
Yoyogiuehara
熱海
Ito- Line
1
Tokaido
Zu
sh
i
H
ig
as
Zu hi
sh i
Ta
ur
a
Yo
ko
su
ka
Ki
nu
ga
sa
Ku
rih
am
a
Yu A
ta
g
M aw m
a a
i
N naz ra
e u
H buk ru
ay a
ak wa
aw
O a
Ka
da
m
on w
om ar
iy a
a
N
in
om Koiy zu
a
H O
ira is
ts o
uk
C a
h
Ts iga
u s
Fu jid aki
jis o
aw
Ki
ta Ka
a
-C g
hi aw
ga a
Ho
sa
ng Of
ki
Ko o
u
na
na da
i
n
Sh Yok dai
in od
-S a
ug i
i
Is ta
N ogo
eg
Is Ya ish
hi m i
ka a
w te
a
Sa K cho
ku an
ra na
gi i
ch
o
to-
Otsuki
U
en
oh
ar
a
Fu
Sa jino
ga
m
iko
Ni
sh Tak
i-H a
ac o
hi oj
i
Torisawa
Jujo
Itabashi
Mejiro
Takadanobaba
10
Joban
Line [Local Train]-Chiyoda
Subway Line through service
我孫子
池袋
西国分寺
22
3 Keihin-Tohoku
Line
Negishi Line
Akabane
- Line
Musashino Line Keiyo
八王子
Shiotsu
赤羽
- Line
Saikyo
Kawagoe Line
Shin-Kodaira
拝島
- - Line
Chuo
18
Shin-Akitsu
29
Kita-Hachioji
9
Warabi
Nishi-Kawaguchi
Kawaguchi
水戸
Kairakuen
(Extra)
Akatsuka
Mito Line
Musashi-Urawa
武蔵浦和
Kawagoe Line Nishi-Urawa
- Line
Hachiko
Komagawa
Higashi-Ome
Higashi-Hanno
Kabe
Kaneko
Ozaku
Hakonegasaki
Hamura
Higashi-Fussa
Fussa
14 Itsukaichi Line
Ushihama
31
Katsuta
Mito
南浦和
Kasahata
Musashi-Takahagi
Ome Line
Saruhashi
宇都宮
大宮
Kawagoe
Oku-Tama
Shiromaru
Hatonosu
Kori
Kawai
Yanagawa
小山
JR EAST Railway Lines
in Greater Tokyo
as
Ta
k
15
高崎
Nagano
Shinkansen Shinetsu Line
13
- Line
Nikko
Utsunomiya Line (Tohoku
Line)
Shonan-Shinjuku
Line
Tohoku.Yamagata.Akita Shinkansen
Joetsu
Shinkansen
- - Line
Ryomo
© Copyright EAST JAPAN RAILWAY COMPANY
No reproduction nor republication without permission
1
2
3
4
5
6
- Line Shonan-Shinjuku
Tokaido
Line
Yokosuka Line Sobu
Line [Rapid
Service] Shonan-Shinjuku Line
Keihin-Tohoku
Line Negishi Line
Sagami Line
Yokohama Line Negishi Line
Nambu Line
Tsurumi Line
Yamanote Line
- - Line
9 Chuo
- - Line [Rapid Service]
10 Chuo
-11 Chuo Line Sobu Line [Local Train]
- - Line-Tozai
12 Chuo
Subway Line
through service
7
8
2
Yokosuka Line Sobu
Line [Rapid-Service]
Shonan-Shinjuku
Line
Ome Line
Itsukaichi Line
- Line
15 Hachiko
16 Utsunomiya Line (Tohoku
Line)
Shonan-Shinjuku
Line
17 Takasaki Line Shonan-Shinjuku
Line
- Line Kawagoe Line
18 Saikyo
JR-EAST
2002.4.
Kawagoe Line Hachiko- Line
Joban
Line
21 Joban
Line [Rapid Service] Narita Line
22 Joban
Line [Local Train]-Chiyoda
Subway Line through service
23 Sobu
Line
- Line
24 Uchibo
Sotobo- Line
Narita Line
27 Togane
Line
- Line
28 Keiyo
- Line
29 Musashino Line Keiyo
- - Line
30 Ryomo
31 Mito Line
- - Monorail
32 Tokyo
13
19
25
14
20
26

Documenti analoghi