UMAG SPOTLIGHT Umag / UMAG EDITORIAL Congress

Commenti

Transcript

UMAG SPOTLIGHT Umag / UMAG EDITORIAL Congress
Istraturist Umag Magazin / Rivista dell’Istraturist Umag. Besplatan primjerak / Edizione gratuita. No.02. 2008.
UMAG SPOTLIGHT Umag / UMAG EDITORIAL Congress / UMAG NEARBY Savudrija / UMAG RELAX The Body Holiday
UMAG ACTIVITY Umag - sport / UMAG IN(EX)TERIOR Hotel Sol Coral / UMAG CELEBRITY Lino Červar /
UMAG DELICIOUS Zigante tartufi / UMAG FUN Barcolana / UMAG PRIZE CONTEST 5* Vacation
INTRO
UVOD
INTRODUZIONE
P
ravi poznavatelji istarskog poluotoka dobro znaju
kakve sve čari tu donose jesensko-zimski mjeseci… Ljetna uzbuđenja jenjavaju i zamjenjuje ih
radosno iščekivanje prave eksplozije mirisa, okusa i boja, a pritajeni hedonizam skriven u svakome od nas
nesmiljeno izbija na površinu i želi upiti čim više eliksira
što preporađaju i razgaljuju um, dušu i tijelo. Eliksira, da,
jer kako drugačije nazvati istarske krajolike što opčinjavaju koloritom, opojna vina u nastajnju ili procesu dosezanja zrelosti, jela što ih svježi plodovi jeseni utiru duboko u naša sjećanja. A tartuf, taj dragocjeni plod istarskih
šuma, biva veličan na svom imaginarnom tronu. Posvećuju
mu se tjedni i tjedni slavlja, manifestacija, događanja, kulinarskih egzibicija, a pritom mu vjerni podanici – kušači
- skladaju hvalospjeve.
Jesen i zima u Istri zasigurno spadaju među najljepše prizore i doživljaje što Vam ih život može ponuditi. Siti, zadovoljni, pune duše i srca, uvijek ćete iznova rado prepričavati ovdje provedene trenutke... A da bi bili još ispunjeniji, prolistajte najnoviji broj Umagazina – prepun je ideja
kako u Umagu uživati u svakom trenutku slobodnog vremena. Wellness doživljaji, gastronomija, sportske avanture, smještaj i usluga, novi hotel 5* s kojim Vas raširenih
ruku dočekujemo… sve je ovdje nekako drugačije, Vama
podređeno… bilo da se radi o poslovnom, obiteljskom ili
romantičnom odmoru…
No.02. WINTER 2008/09.
I
veri conoscitori dell’Istria sanno quali sono le meraviglie
che portano i mesi autunnali ed invernali… Le emozioni
estive si spengono per dare spazio all’attesa gioiosa di una
vera esplosione di profumi, sapori e colori mentre l’edonismo nascosto in ognuno di noi viene inesorabilmente a galla
e vuole assorbire il maggior numero di elisir che rinnovano e
denudano la mente, l’anima ed il corpo. Elisir, sì, perché non
è possibile usare un’altra espressione per i paesaggi istriani che
incantano con i propri colori, per i vini inebrianti che nascono
o sono in fase di maturazione, per i cibi che i frutti autunnali
freschi immettono nella nostra memoria. Il tartufo invece, questo frutto dei boschi istriani, viene glorificato sul proprio trono
immaginario. In suo onore vengono organizzate varie settimane di celebrazioni, manifestazioni, avvenimenti, esibizioni culinarie dove i fedeli sudditi – i degustatori – compongono degli
elogi in suo onore.
L’autunno e l’inverno in Istria rappresentano sicuramente delle
immagini ed esperienze uniche della vita. Sazi, soddisfatti, con
l’anima ed il cuore appagati, potrete parlare sempre e nuovamente
dei momenti trascorsi qui... Per sentirvi ancora più appagati, sfogliate il nuovo numero di Umagazin – è pieno di idee su come
sfruttare ogni momento libero a Umago. Esperienza benessere,
gastronomia, avventure sportive, alloggi e servizi, un nuovo albergo a 5* con cui Vi aspettiamo a braccia aperte... qui in un certo
senso tutto è diverso, tutto è pensato appositamete per Voi... dalle
vacanze di lavoro fino a quelle famigliari o romantiche...
Istraturist, UMAGazin
3
06
10
20
24
UMAG SPOTLIGHT
Umag Umago
Odmorište antičkih vladara
Luogo di riposo degli antichi regnanti
28
Seminari, poslovnih sastanci i promocije mogu
imati sasvim novu dimenziju…
Seminari, riunioni di lavoro e promozioni possono avere una nuova dimensione…
UMAG NEARBY
Savudrijski svjetionik
Il faro di Salvore
190 godina svjedočanstva o ljudima, povijesti,
ljubavima i svemu što život čini…
190 anni di testimonianze su persone, storie,
amori e tutto ciò che la vita fa...
UMAG RELAX
The Body Holiday
U Umagu vas čeka potpuni wellness užitak
A Umago vi aspetta un piacere wellness completo
Umag, grad sporta
Umago, città dello sport
Kao profesija ili hobi… sport postaje nedjeljiv dio svakodnevnice. I odmora.
Come professione o come hobby... lo sport sta diventando
parte integrante della vita quotidiana. E delle vacanze
UMAG EDITORIAL
Posao kao užitak
Lavoro come piacere
UMAG ACTIVITY
36
40
48
UMAG CELEBRITY
Lino Červar
Zigante tartufi
Trideset godina tradicije pretočeno u unosan posao
Trent’anni di tradizione trasfusi in un negozio redditizio
62
UMAG FUN
Barcolana
Najposjećenija regata Mediterana
La regata più visitata del Mediterraneo
UMAG IN(EX)TERIOR
Inspirirani secesijom
Ispirati dalla secessione
68
Hotel Sol Coral*****
UMAG PRIZE CONTEST
5* VACATION
Nagradna igra Gioco a premi
Luksuzni odmor
Vacanza di lusso
UMAG ADVENTURE
Parenzana
70
Put zdravlja i prijateljstva
Strada della salute e dell’amicizia
UMAG KIDS
Tennis Camp Umag
Tenis škole za buduće prvake ‘bijelog sporta’...
Scuole di tennis per i futuri campioni dello
‘sport bianco’...
56 Istarski tartuf
UMAG DELICIOUS
72
Gomolj vrijedan zlata
Bulbo che vale come l’oro
UMAGazin, Istraturist
UMAG DELICIOUS
Od guinessa do businessa
Dal libro dei guiness al business
Čarobnjak iz Umaga
Il mago di Umago
Il tartufo istriano
4
58
WINTER 2008/09. No.02
UMAG NEWS
Istraturist, Umag
No.02. WINTER 2008/09.
Izdavač/Editore: Istraturist Umag d.d.
Direktor marketinga i prodaje/Direttore marketig e vendite:
Manuela Kraljević 
Glavni urednik/Caporedattore: Zoran Vucelić
Redakcija/Redazione: Bojana Benazić, Danijela Mihić,
Krunoslav Bošnjak, Sonda d.o.o.
Grafičko oblikovanje/Ideazione grafica: Sonda d.o.o., Poreč
Tisak/Stampa: Zrinski d.d., Čakovec 2008.
Naklada/Tiratura: 20.000 kom
Kontakt/Contatto: [email protected]
Istraturist, UMAGazin
5
UMAG SPOTLIGHT
UMAG
Umag Umago
Odmorište antičkih vladara
Luogo di riposo degli antichi regnanti
U
mag, gradić na krajnjem sjeverozapadu Istre, čija se turbulentna povijest još i danas očitava u arhitekturi starog grada i na
nalazištima duž obale, na svojem području krije mnoge zanimljive povijesne priče. Katoro i Sipar samo su neke od njih...
Na području gdje se sada nalaze naselja Sol Polynesia i Sol Stella
Maris, te hoteli Sol Aurora i Sol Coral bilo je nekad raskošnih vila
– villae rustiscae. Poznato je da su još u antici rimski plemići otkrili
ovo područje te ovdje sagradili svoje ljetne rezidencije. O tome svjedoče ostaci brojnih rimskih vila, koje su sve bile smještene uz samo
more. Iskopavanjem, naročito uz obalu, pronađene su grobnice i čitav
niz ostataka antičkih predmeta poput kovanica, ostataka alata, amfora,
statua, spomenika... Podovi tih vila bili su prekriveni šarenim mozaicima, a prema nekim tragovima i predaji, krovovi su im bili pokriveni
bakrenim limom ili crvenim tegulama. Pri zalasku sunca ti bi krovovi
bljeskali kao pozlaćeni te se vjeruje da je upravo zato čitavo područje
nazvano Katoro (ca’ d’oro = zlatna kuća).
No.02. WINTER 2008/09.
U
mago, una città del nord-ovest dell’Istria la cui storia turbolenta
si riflette ancora oggi nell’architettura della vecchia città e della
zona archeologica lungo la costa, nella propria area nasconde tanti
racconti storici interessanti. Catoro e Sipar sono solo alcune di esse...
Nell’area dove si trovano oggi i villaggi Sol Polynesia e Sol Stella
Maris e gli alberghi Sol Aurora e Sol Coral c’erano un tempo delle ville lussuose – villae rusticae. Si sa che sin dall’antichità i nobili avevano scoperto questa zona e vi hanno costruito le proprie ville estive. Lo
testimoniano numerosi resti di ville romane che erano situate in riva al
mare. Con gli scavi, soprattutto lungo la costa, sono state trovate tombe
e tutta una serie di resti di oggetti antichi come monete, resti di arnesi
vari, anfore, statue, monumenti... I pavimenti di queste ville erano ricoperti di mosaici colorati ed in base ad alcune tracce anche i tetti erano
coperti con latta di rame o tegole rosse. Al tramonto i tetti balenavano
come fossero dorati e si crede che proprio per questo tutta questa zona
fosse stata chiamata Catoro (ca’ d’oro = casa d’oro).
Istraturist, UMAGazin
7
UMAG
UMAG SPOTLIGHT
UMAG SPOTLIGHT
UMAG
Nakon što je Siparis počeo sve više propadati, stanovništvo se preselilo na otok –
današnji grad Umag.
Siparis cominiciò a sprofondare sempre
di più e così gli abitanti si trasferirono
sull’isola – l’odierna città di Umago.
Na potezu od rta Katoro do rta Sipar osim vila bogataša bilo je i seoskih kuća s imanjima, čiji su se stanovnici bavili poljoprivredom,
obrtom, ribarstvom i trgovinom. Te su proizvode prodavali trgovcima,
a oni su iste prevozili brodicama u druge krajeve. Za tu je namjenu bila je potrebna velika luka. Tako je nastalo i naselje Sepomaia,
koje se protezalo od Rta Katoro do Rta Sipar. Nekadašnji su plovni putevi vodili uz obalu, roba se prevozila samo danju, a noću i za
nevremena lađe bi se skrivale u luke i lučice. Tako je bilo i u današnjem Katoru.
Naseljenost ovog područja seže daleko u povijest. I prije dolaska
Rimljana nalazilo se ovdje naselje. Nosilo je naziv keltskog porijekla: Sepomaia. Rimljani su kasnije preimenovali naselje u Siparis.
Zbog raznih opasnosti koje su im prijetile Siprani su više puta morali napuštati svoje naselje: učestali upadi gusara, raznih neprijatelja,
potresi, stalne provale barbara... No kada bi opasnost prošla oni bi se
8
UMAGazin, Istraturist
Nel tratto che va dalla Punta Catoro alla Punta Sipar oltre alle ville dei
ricchi c’erano anche le case e le tenute degli abitanti che si dedicavano all’agricoltura, all’artigianato, alla pesca e al commercio. I prodotti
li vendevano ai commercianti che li trasportavano con le navi in altri
paesi. A questo scopo c’era bisogno di un grande porto. Così è nato il
villaggio Sepomaia che andava dalla Punta Catoro alla Punta Sipar. I
vecchi canali navigabili portavano alla costa, la merce veniva trasportata
solo di giorno mentre di notte e durante le tempeste le navi venivano
lasciate nei piccoli porti. Così fu anche nell’odierna Catoro.
Questa è una zona abitata già da moltissimi anni. Anche prima della
venuta dei Romani ci si trovava una località. Portava un nome di origine celta: Sepomaia. I Romani cambiarono poi il nome in Siparis. A
causa di molti pericoli che minacciavano, gli abitanti di Siparis furono
costretti ad abbandonare più volte il proprio villaggio: invasioni continue di pirati, nemici vari, terremoti, irruzioni di barbari... Quando il
WINTER 2008/09. No.02
ponovno vraćali i obnavljali grad i zidine. Sve do godine 876. kada
su neretljanski gusari, pod vodstvom kneza Domagoja razorili grad.
Siparis je počeo sve više propadati, a stanovništvo se selilo na otok –
današnji grad Umag. Dok su se ostala naselja na zapadnoj obali Istre
polako oporavljala, Siparis se nikada nije oporavio.
Brojna su ovdje mjesta gdje povijest i dalje živi, iako obavijena velom
tajne... A kako bi vam pomogli u otkrivanju nekih od njih, u umaškom
naselju Sol Polynesia organizirane su antičke radionice. Pa posjetite li
Umag tijekom srpnja i kolovoza, možete i vi postati aktivnim sudionikom otkrivanja običaja prošlih vremena... Početkom vas kolovoza,
pak, očekuje pravo iznenađenje - putovanje vremenom u doba starih
Rimljana! Jer za vrijeme održavanja festivala Sepomaia viva čitav se
stari dio grada Umaga pretvori u antički rimski grad i kostimi, kuhinja, plesovi... starih Rimljana tada ponovno ožive.
No.02. WINTER 2008/09.
pericolo finiva loro tornavano sempre e ricostruivano la città e le mura.
Fino all’anno 876 quando i pirati narentani, sotto la guida del conte
Domagoj, hanno distrutto la città. Siparis cominiciava a sprofondare sempre di più e gli abitanti si sono trasferiti sull’isola – l’odierna
Umago. Gli altri villaggi della parte occidentale dell’Istria si sono recuperati pian piano ma Siparis no.
Sono numerosi i luoghi dove ancor’oggi la storia continua a vivere
anche se con un velo di mistero... Per aiutarvi nella scoperta di alcuni
di essi nel villaggio Sol Polynesia abbiamo organizzato delle botteghe
antiche. Se visitate Umago in luglio o agosto potete diventare anche
voi dei partecipanti attivi nella riscoperta dei tempi passati... All’inizio
di agosto vi aspetta una vera sorpresa – un viaggio nel tempo degli
antichi Romani! Durante il festival Sepomaia viva tutta la città vecchia
di Umago si trasforma in un’antica città romana e i costumi, la cucina,
i balli... degli antichi Romani vivono di nuovo.
Istraturist, UMAGazin
9
UMAG EDITORIAL
CONGRESS
Posao kao užitak
Seminari, poslovni sastanci i promocije mogu imati
sasvim novu dimenziju…
Lavoro come piacere
Seminari, riunioni di lavoro e promozioni
possono avere una nuova dimensione…
G
otovo da i nema modernog poslovanja koje u
određenom trenutku ne traži odmak od uobičajnog načina pregovaranja, ugovaranja, sastajanja, prezentacije, poslovičnog druženja…
Tržište je svakim danom sve zahtjevnije, istaknuti se
u odnosu na konkurenciju sve je teže, a da bi se postigao željeni uspjeh kod edukacija, radionica, planiranja ili sprovođenja strategija izvan poznatog uredskog
okruženja, iznimno je važno pronaći pouzdanog partnera. Drugim riječima, oslonac koji omogućuje potpuno
posvećivanje poslovnom cilju, bez suvišnog opterećenja oko organizacijskih detalja, a koji pritom garantira
vrhunsku uslugu i promptne reakcije na sve, pa i one
najsitnije, nepredviđene zahtjeve. Prepoznali su to odavno u umaškom Istraturistu koji već godinama sustavno ulaže u MICE (skraćenica od Meetings, Incentives,
Congresses and Exbitions) ponudu i danas čini jednu
od omiljenih destinacija raznih kompanija, managera i
udruženja. Infrastruktura od 14 tehnološki suvremeno
No.02. WINTER 2008/09.
S
i può dire che oggi quasi non esiste un’attività d’affari moderna che in una data circostanza non esiga
uno scostamento dai metodi di negoziazione, contrattazione, presentazione, incontri di lavoro abituali…
Il mercato si fa sempre più esigente, e risulta sempre più
difficile spiccare rispetto alla concorrenza, ed è quindi estremamente importante trovare un partner di fiducia per ottenere il successo desiderato nei corsi di perfezionamento, nei
laboratori, nelle pianificazioni o nelle attuazioni di strategie
lavorative all’infuori dell’ambiente d’ufficio. In altre parole,
un sostegno che rende possibile dedicarsi completamente allo
scopo d’affari senza carichi inutilmente riguardanti dettagli
organizzativi e allo stesso tempo garantisce un servizio di
alta qualità e delle reazioni immediate riguardanti anche le
esigenze piú imprevedibili. Lo hanno riconosciuto da tempo anche nell’Istraturist di Umago che da anni investe sistematicamente nell’offerta MICE (abbreviatura di Meetings,
Incentives, Congresses and Exibitions) e oggi rappresenta
una delle destinazioni preferite di varie compagnie, manager
Istraturist, UMAGazin
11
UMAG EDITORIAL
CONGRESS
UMAG EDITORIAL
CONGRESS
Dvorane za sastanke atraktivne su, udobne
i opremljene najmodernijom tehnologijom
Le sale per riunioni sono attrattive, comode
e dotate della tecnologia più moderna
opremljenih dvorana za sastanke kapaciteta od 20 do
350 mjesta raspodijeljenih u tri hotela (4/5*) svakako
je značajna i omogućuje održavanje više skupova na
jednom mjestu, ali ono što zapravo impresionira širina
je popratne ponude koja varira od gurmanskih atrakcija i degustacija, preko wellness i sportskih programa
prolagođenih poslovnoj publici, pa sve do popularnijih team-building aktivnosti i zabavnih događanja u
organizaciji stručnih animacijskih timova, atraktivnih
izleta… Maštovitosti u oplemenjivanju programa polaznika MICE sadržaja u Umagu kao da nema kraja,
organizacijski kadrovi su vrhunski, a svakako nije naodmet istaknuti njegovu dostupnost i blizinu te odličnu
prometnu povezanost s drugim europskim gradovima
i metropolama!
12 UMAGazin, Istraturist
e associazioni. L’infrastruttura di 14 sale riunioni allestite modernamente a livello tecnologico con una capacità che va dai
20 ai 350 posti distribuiti in tre hotel (4/5*) è significativa e
rende possibile lo svolgimento di diversi incontri nello stesso
luogo, ma ciò che impressiona di più è la varietà dell’offerta
aggiuntiva che va dalle attrazioni gastronomiche e dalle degustazioni ai programmi benessere e sportivi pensati appositamente per il pubblico d’affari, come pure alle sempre più
popolari attività di team-building, alle attività di divertimento
organizzate da un team di esperti per l’animazione, a delle
gite affascinanti… Sembra infinita la creatività nel miglioramento del programma dei frequentatori dei contenuti MICE
a Umago, i quadri organizzativi sono al massimo livello e
vanno sottolineate anche l’ accessibilità e la vicinanza nonché l’ottimo collegamento con altre città e metropoli europee!
WINTER 2008/09. No.02
Elegancija koja ostavlja dojam
Meeting ponuda hotela Sol Coral (5*)
Najnoviji umaški hotel, ujedno i jedini koji broji ekskluznivih 5 zvjezdica, dobrim je dijelom preuređen upravo
na način da odgovara zahtjevnijim poslovnim susretima. Od onih za manje grupe pa sve do kompleksnijih
koji broje do 350 sudionika. Kvaliteta 5*, stilski uređen ambijent, novouređeni wellness centar, Wine Bar s
organiziranim degustacijama i pozamašnim brojem vrhunskih domaćih i stranih vina ponuđenih na kušanje
uz birane zalogaje… sve to govori u prilog organizacije
poslovnih događanja koja imaju za cilj ostaviti vrhunski
dojam na kolege, klijente i partnere…
No.02. WINTER 2008/09.
Eleganza che colpisce
L’offerta Meeting dell’hotel Sol Coral (5*)
Il nuovissimo albergo di Umago, e anche l’unico a 5 stelle, è stato in gran parte riallestito proprio per soddisfare
gli incontri di lavoro più esigenti. Da quelli con gruppi
più piccoli a quelli più complessi con 350 partecipanti. La
qualità di 5*, un ambiente allestito in stile, un centro spa e
benessere nuovo, un Wine Bar con degustazioni organizzate
e un gran numero di vini nazionali e stranieri di massima
qualità che si possono assaggiare assieme a qualche boccone... tutto questo prova l’alta qualità dell’organizzazione
di avvenimenti d’affari che hanno come obbiettivo lasciare
un’ottima impressione su colleghi, clienti e partner...
Istraturist, UMAGazin
13
UMAG EDITORIAL
CONGRESS
CONGRESS
Moderna vremena traže odmak od
uobičajenog načina poslovanja
I tempi moderni esigono un allontanamento
dal solito modo di gestire gli affari
Posao, zabava, rekreacija i druženje
Lavoro, piacere, tempo libero e incontri
Minimalizam i funkcionalnost
Minimalismo e funzionalità
Meeting ponuda hotela Sol Garden Istra (4*)
L’offerta Meeting dell’hotel Sol Garden Istra (4*)
Boutique Meeting Centar hotela Sol Umag (4*)
Boutique Meeting Center dell’hotel Sol Umag (4*)
Svakako najidealniji izbor za poslovne skupove koji
uključuju team-building i korporativna druženja i natjecanja, budući se radi o sport & family resortu s
bogatom sportskom infrastrukturom i logistikom. U
ponudi su dvije meeting dvorane kapaciteta do 100
sudionika te velika svečana banket sala za 300 sudionika, ali i čitav niz atraktivnih popratnih sadržaja
poput rekreativne ponude, revitalizirajućeg wellness
centara, tri vrste tematskih restorana, ali i autentične Istarske taverne s tradicionalnim delicijama istarskog podneblja.
14 UMAGazin, Istraturist
È sicuramente la scelta ideale per i convegni d’affari
che includono il team-building, incontri corporativi e
competizioni, dato che si tratta di un resort di sport &
family con una ricca infrastruttura e logistica sportiva.
Nell’offerta ci sono due sale meeting della capacità di
100 partecipanti ed una grande sala per i banchetti per
300 partecipanti ma anche tutta una serie di affascinanti
contenuti aggiuntivi come l’offerta tempo libero, il centro benessere rivitalizzante, tre tipi di ristoranti tematici
ma anche l’autentica taverna istriana con specialità tradizionali dell’entroterra istriano.
WINTER 2008/09. No.02
Atraktivno i minimalistički uređeno zdanje Meeting Centra
u potpunosti je odvojeno od hotela Sol Umag kojemu
pripada, stvarajući tako zasebnu poslovnu cjelinu koja
sudionicima omogućava mir potreban za sve vrste poslovnih susreta. Meeting centar obuhvaća ukupno četiri
dvorane koje su međusobno audio-vizualno povezane tako
da se sadržaj jednog poslovnog događanja može nesmetano pratiti iz svih dijelova centra te izložbeni prostor i
atraktivnu terasu pored samog mora, idealnu za sve vrste
primanja, prezentacija i banketa. Ukupni kapacitet centra
broji do 200 sudionika.
No.02. WINTER 2008/09.
L’affascinante e moderno edificio del Meeting Center è completamente separato dall’hotel Sol Umag del quale fa parte
formando così un complesso d’affari a parte, il che dà la
possibilità ai partecipanti di avere la tranquillità necessaria per
tutti i tipi di incontri. Il Meeting center comprende in tutto
quattro sale che sono collegate tra di loro audio-visualmente
così è possibile seguire il contenuto di un avvenimento da
qualsiasi parte del centro, c’è anche uno spazio d’esposizione, un’affascinante terrazza vicino al mare, ideale per ogni
tipo di ricevimenti, presentazioni o banchetti. La capacità
complessiva del centro è di 200 partecipanti.
Istraturist, UMAGazin
15
UMAG EDITORIAL
CONGRESS
Gastro-degustacije, wellness i sportski programi,
team-building aktivnosti, zabavna događanja i izleti,
nedjeljiv su dio ‘meeting’ programa
Gastro-degustazioni, wellness e programmi sportivi,
attività di team-building, eventi di intrattenimento, gite,
fanno parte integrante del ‘programma meeting’.
Rad i razonoda u isto vrijeme…
Lavoro e divertimento allo stesso tempo...
Team-Building
Team-Building
Za razvoj poslovanja važno je znati osmisliti pravilnu
kombinaciju rada i razonode ili još bolje, ujediniti ih u
jednu cjelinu! U Umagu je u tu svrhu osmišljena čitava paleta ponude:
Za potrebe Istraturistovih klijenata ekskluzivno su osmišljeni team-building programi koji, osim što jačaju timski duh, odgovaraju i posebitostima umaškog podneblja
pa tako među najatraktivnije programe svakako spadaju:
potraga za tartufima, panoramski let balonom s istodobnim pogledom na more i brežuljke umaškog zaleđa, off
road vožnja divljim putevima Istre, jedrenje umaškim
akvatorijem, foto potraga diljem umaških monumenata i arholoških itinerara… Suradnja sa stručnim teambuilding partnerom također omogućuje personaliziranu
kreaciju programa prema specifičnim potrebama svake
kompanije…
16 UMAGazin, Istraturist
Per lo sviluppo delle attività d’affari è importante saper
ideare una corretta combinazione tra lavoro e divertimento
o ancora meglio, conciliarli! A Umago è stata concepita
un’intera gamma di offerte con questo proposito:
Sono stati pensati dei programmi di team-building esclusivamnete per le necessità dei clienti dell’Istraturist i quali
oltre a rafforzare lo spirito di squadra, corrispondono alle
peculiarità dell’area umaghese e così tra i programmi più
attraenti ci sono sicuramente la ricerca dei tartufi, volo panoramico in pallone con una vista sul mare e sulle colline
umaghesi, guida off road su strade selvagge dell’Istria, vela
per l’acquatorio di Umago, foto ricerca per i monumenti umaghesi e itinerari archeologici... Collaborazione con
partner esperti per il team-building che rende possibile una
creazione personalizzata di programmi secondo le necessità
specifiche di ogni compagnia...
WINTER 2008/09. No.02
Sportska događanja
Eventi sportivi
Gastro užici
Piaceri gastronomici
Umag ne zovu uzalud gradom sporta. Sportska infrastruktura u koju se kontinuirano ulaže omogućuje poslovnim
grupama da se okušaju u sportskim natjecanjima u gotovo svim vrstama sportova. Tenis, kuglanje, boćanje,
mali nogomet, odbojka, košarka, badminton, sportovi na
vodi, biciklizam, kombinirane i vođene ‘olimpijade’…
tek su neke od prilika za druženje, smijeh i zdravo
ispucavanje negativne energije…
Već poslovično kvalitetna gastronomska ponuda uvijek
može biti prilagođena potrebama poslovnog skupa ili
druženja. Pravi gourmet spektakli i domjenci koje osmišljavaju znalci kulinarskog zanata ili degustacije biranih
vina i jela u intimi Wine Bara? Sve ovisi o prigodi…
A ni lokacija nije ništa manje važna: uz bazen, uz samo
more, u autentičnoj istarskoj taverni, vinskoj kantini…
svaka od navedenih lokacija ima svoje čari i značajan
No.02. WINTER 2008/09.
Umago non viene chiamata una città sportiva per caso.
L’infrastruttura sportiva nella quale si investe in continuazione rende possibile ai gruppi di mettersi alla prova
in competizioni sportive di ogni tipo. Tennis, bowling,
bocce, calcetto, pallavolo, basket, badminton, sport acquatici, ciclismo, ‘olimpiadi’ combinate o guidate... sono
solo alcune delle possibilità per fare incontri, risate e per
sfogare l’energia negativa...
L’offerta gastronomica di alta qualità si può conformare alle
necessità di un incontro di lavoro e non. Un vero spettacolo
gourmet con banchetti che vengono creati da esperti nel campo
culinario o degustazioni di vini scelti e piatti nell’intimità dei
Wine Bar? Tutto dipende dall’occasione... La posizione non
è meno importante: vicino ad una psicina, vicino al mare, in
un’autentica taverna istriana, in una cantina di vini... ognuno
dei luoghi menzionati ha uno charme ed un influsso signifi-
Istraturist, UMAGazin
17
UMAG EDITORIAL
CONGRESS
UMAG EDITORIAL
CONGRESS
Za razvoj poslovanja važno je znati osmisliti pravilnu
kombinaciju rada i razonode!
Per lo sviluppo del business è importante saper trovare
il giusto equilibrio tra lavoro e divertimento!
Naporni radni dan najbolje
je zaključiti opuštanjem...
Alla fine di una faticosa giornata
si può avere un po’ di relax...
efekt na poslovno druženje koje, uz kvalitetan zalogaj i
dobru kapljicu, postaje opuštenije, produktivnije…
cativo sugli incontri di lavoro che, con un ottimo boccone e
un buon goccio, diventa più rilassante, più produttivo...
Opuštajući Wellness
Benessere che rilassa
Gotovo da ne postoji pojedinac koji nakon napornog rada
ne poželi trenutak opuštanja, zaborava i energetske stimulacije. Stoga svaki od Istraturistovih hotela s MICE
ponudom, ciljano nudi i wellness oazu s programima namijenjenima upravo oslobađanju od akumuliranog stresa.
I svaki od njih iznimno je djelotvoran, bilo da se radi o
visokoluksuznim tretmanima u autentičnom istarskom ambijentu centra Istrian Relax Village, sportsko revitalizirajućim tretmanima centra The Body Holiday ili tretmanima
inspiriranima tehnikama Dalekog istoka u novouređenom
Coral Fusion Spa centru hotela Sol Coral.
Izletni programi
Jednom kada ste se izvukli iz uobičajenih radnih sredina, valja iskoristiti blagodati okruženja u kojemu se
18 UMAGazin, Istraturist
Quasi non esiste individuo che dopo un faticoso lavoro
non desideri un momento di relax, oblio e stimolazione d’energia. Ogni albergo dell’Istraturist con un’offerta MICE offre anche un’oasi benessere con programmi pensati appositamente per la liberazione dallo stress
accumulato. Ognuno di essi è estremamente efficace,
trattamenti di gran lusso in autentici ambienti istriani
del centro Istrian Relax Village, trattamenti di rivitalizzazione sportiva nel centro The Body Holiday o trattamenti ispirati alle tecniche orientali nel nuovo centro
Coral Fusion Spa dell’hotel Sol Coral.
Programmi di gite
Una volta usciti dai soliti ambienti lavorativi è importante
sfruttare i benefici dell’ambiente in cui vi trovate!
WINTER 2008/09. No.02
nalazite! Jednodnevni ili poludnevni izleti na atraktivne lokacije u neposrednoj blizini Umaga oplemenit će
radni dan. A mogućnosti su uistinu brojne: atraktivna
unutrašnjost Istre s nevjerojatnim vidikovcima, stare
jezgre okolnih antičkih i srednjovjekovnih gradova,
prirodne ljepote, nacionalni park Brijuni… a ni legendarna Venecija nije daleko!
Gite di una o mezza giornata in posti affascinanti nelle
vicinanze di Umago miglioreranno il giorno lavorativo.
Le possibilità sono davvero numerose: l’affascinante entroterra istriano con panorami incredibili, nuclei
di città antiche e medievali, bellezze naturali, il parco
nazionale delle Brijuni... nemmeno la mitica Venezia
è lontana!
Zabava i opet zabava
Divertimento e ancora divertimento
I na kraju, važno je znati da, kakve god vaše poslovne potrebe bile, čitav tim stručnjaka spreman se u
svakom trenutku prilagoditi ne bi li kreirao atmosferu
i okruženje koji su vam u datom trenutku nužni. Jer
ne treba zaboraviti da je upravo briga oko detalja ono
što ostavlja dojam!
Alla fine, è importante sapere che, qualsiasi siano le
vostre necessità, un team di esperti è pronto ad adattarsi per creare un’atmosfera ed un ambiente che in
un determinato momento risultino necessari. Non bisogna scordare che è proprio la cura dei dettagli ciò
che lascia un’impressione!
Profesionalni animatori znaju kako dignuti atmosferu
do usijanja! Tradicionalni plesovi i večeri klasične glazbe za ozbiljnije prilike, a karaoke, cabaret predstave i
živa glazba za tulum do zore!
No.02. WINTER 2008/09.
Animatori professionisti sanno come riscaldare l’atmosfera! Balli tradizionali e serate di musica classica per
occasioni più serie, karaoke, spettacoli di cabaret e
musica dal vivo per una festa fino all’alba!
Istraturist, UMAGazin
19
SAVUDRIJA
UMAG NEARBY
UMAG NEARBY
SAVUDRIJA
Savudrijski
svjetionik
Il faro
di Salvore
190 godina svjedočanstva o ljudima, povijesti,
ljubavima i svemu što život čini…
190 anni di testimonianze su persone,
storie, amori e tutto ciò che la vita fa...
M
istični i veličanstveni, osamljeni na grebenima
poput kakvih zaboravljenih divova, svjetionici su
oduvijek predmet fascinacije. Mnoge od njih obilježile su brojne priče i mitovi koje ih čine još
tajnovitijima… Neki su, poput onog Aleksandrijskog na otoku
Farosu ušli u legendu, no baš svaki svojom svjetlošću što se
probija kroz tamu predstavlja simbol nade i sigurnog utočišta.
Nekada za moreplovce, a u današnje vrijeme i za sve one koji
izluđeni vrevom svakodnevnice žele iskusiti čari robinzonskog
turizma…
Savudrijski svjetionik izgrađen je 1818. godine te kao takav
najstariji je aktivni svjetionik na Jadranu, ujedno i najsjeverniji na području Hrvatske. Zdanje visoko 36 metara dosljedno je
mističnoj atmosferi koja se stoljećima obavija oko svjetionika
- i ono svoju legendu ima… Lokalne priče često uz savudrijski
svjetionik vežu tužnu ljubav austrijskog grofa Metternicha koji
se navodno na bečkom balu zaljubio u prekrasnu hrvatsku damu
20 UMAGazin, Istraturist
I
fari, mistici e maestuosi, isolati su rocce come se fossero
dei giganti dimenticati, sono da sempre oggetto di fascino. Molti di essi sono legati a storie e miti che li rendono
ancora più misteriosi… Alcuni, come quello alessandrino
sull’isola di Faros, sono diventati leggendari, ma proprio tutti
con la propria luce che sfonda il buio, rappresentano un simbolo
di speranza e rifugio sicuro. Un tempo lo erano per i marinai,
oggi per tutti coloro che vogliono scappare dalla quotidianità e
sperimentare il turismo avventuristico…
Il faro di Salvore fu costruito nel 1818 e come tale è il più antico faro attivo dell’Adriatico ed il più settentrionale in Croazia.
La costruzione alta 36 metri corrisponde all’atmosfera mistica
che da secoli avvolge il faro – anch’esso è legato ad una leggenda… Le storie locali legano spesso il faro alla triste storia
del conte austriaco Matternich che ad un ballo viennese si innamorò di una bellissima dama croata ed fece costruire solo
per lei il faro con la casetta. Sfortunatamente, il triste destino
WINTER 2008/09. No.02
i samo za nju dao sagraditi svjetionik i pripadajuću mu kućicu.
Nažalost, sudba kleta učinila je da grofova odabranica premine
od teške bolesti nikada ne ugledavši svjetlost svjetionika, zaloga
njihove ljubavi i neiskorištena ljubavna gnijezda. Posve očajan,
grof Metternich odlučio je nikada više ne posjetiti svjetionik,
a pojedinci se zaklinju kako se kroz prazne prostore dan danas
čuju koraci očajnog zaljubljenika koji traži svoju dragu...
Pa ipak, bila istinita ili ne, legenda nije jedina zanimljivost koju
vežemo uz savudrijski svjetionik. Interesantna je i posve autentična činjenica kako je to prvi svjetionik u svijetu koji je za rasvjetu koristio plin dobiven destilacijom ugljena, dopremanog
iz rudnika kamenog ugljena s područja Labinštine. U slučaju
eventualnih kvarova na plinskoj instalaciji, omogućeno je i alternativno rješenje pa se za rasvjetu moglo koristiti i ulje.
Projekt svjetionika izradio je arhitekt Pietro Nobile na osnovu
narudžbe tršćanske ‘Deputazione di Borsa’, a pod pokroviteljstvom austrijskog cara Franje I. koji se i spominje u natpisu
No.02. WINTER 2008/09.
volle che l’amata morisse di una malattia grave prima di aver
visto il faro che era pegno del loro amore ed un nido amoroso mai consumato.
Il conte Matternich, completamente disperato, decise di non visitare mai più il faro e ci sono alcuni che giurano di sentire ancora
oggi i passi dell’amante disperato che cerca la sua amata…
Che sia vera o no, la leggenda non è l’unica cosa interessante
legata al faro di Salvore. Il fatto (autentico) è che si tratta del
primo faro al mondo ad usare l’illuminazione a gas ricevuto dalla distillazione del carbone, trasportato dalla miniera di carbone
fossile della zona di Albona. In casi di eventuali guasti sull’impianto a gas, c’era la possibilità di una soluzione alternativa e
così si poteva usare anche l’olio per l’illuminazione.
L’architetto Pietro Nobile progettò il faro su commissione della ‘Deputazione di Borsa’ di Trieste e fu patrocinato dall’imperatore austriaco Francesco I che viene menzionato sulla scritta
ai piedi della costruzione. Per la creazione è stata usata la pie-
Istraturist, UMAGazin
21
SAVUDRIJA
UMAG NEARBY
SAVUDRIJA
Lokalne priče uz savudrijski svjetionik vežu tužnu
ljubav austrijskog grofa Metternicha
Le storie locali legano spesso il faro alla triste
storia d’amore del conte austriaco Matternich.
na podnožju građevine. U izradi je korišten lokalni kamen s
obližnje obale, a krov svjetionika pokriven je crijepovima koji
teže čak 70 kg i odolijevaju i najjačim burama.
Tršćanima je izgradnja svjetionika bila itekako u interesu, a
sve u cilju ostvarivanja sigurnije plovidbe prema tršćanskoj
luci. Svjetionik se naime vidi s Opicine iznad Trsta te je predstavljao važan element komunikacije - zastavicama su se najavljivali brodovi koji će uploviti u luku, što je ostavljalo dovoljno vremena za pripreme za pristajanje brodova… Prvom
paljenju svjetionika 1818. godine prisustvovao je i sam car
koji je tada bio na proputovanju.
Poznato je da su se, uslijed općenite nepristupačnosti svjetionika i teška rada na kontinuiranom održavanju sustava,
svjetioničari morali odreći mnogih životnih blagodati te biti
u odličnoj psihofizičkoj spremi, utjelovljivati jake osobe čvrsta karaktera, što je često rezultiralo njihovom osamljenošću
i izolacijom… Prvi savudrijski svjetioničari bili su Stefano
Schmidt i Bartolomeo Micala, a 1828. godine prvoga je za22 UMAGazin, Istraturist
tra locale della costa vicina mentre il tetto del faro è coperto
da tegole che pesano addirittura 70 kg e resistono anche alle
bore più forti.
La costruzione del faro era nell’interesse dei Triestini, il tutto
al fine di assicurare una navigazione più sicura verso il porto
di Trieste. Il faro si vede anche da Opicina che si trova sopra
Trieste e rappresentava un elemento importante di comunicazione – con delle bandierine venivano annunciate le navi che
sarebbero entrate nel porto, il che lasciava il tempo sufficiente per i preparativi… Lo stesso imperatore, che si trovava in
viaggio, ha assistito all’inaugurazione del faro nel 1818.
Si sa che gli addetti al faro dovevano rinunciare a molti benefici perché esso era difficilmete accessibile, c’era molto lavoro di mantenimento e dovevano essere in ottima forma fisica,
avere un carattere forte il che risultava spesso con il loro isolamento… I primi guardiani del faro erano Stefano Schmidt
e Bartolomeo Micala, nel 1828 il primo venne sostituito da
Giovanni Giacomo Maurel appartenente ad una famiglia salWINTER 2008/09. No.02
mijenio Giovanni Giacomo Maurel iz savudrijske obitelji koja
i danas živi u tom mjestu. Razvoj moderne elektronike i automatike polako je doveo do izumiranja zanimanja svjetioničara, a trenutno u savudrijskom svjetioniku na održavanju radi
tek jedan svjetioničar.
Svjetionik savudrijskog rta danas je dio zanimljive hrvatske
turističke ponude odmora na svjetionicima koja broji 11ak
impresivnih utočišta. Svjetionik nije izoliran, do njega je jednostavno doći automobilom i nalazi se u središtu turističke
zone. Opskrba je redovita, a u blizini se nalaze restorani i
uređene plaže. Okružen je vrtom s mediteranskim biljem i visokom ogradom te posjeduje parkiralište. Unutar samog svjetionika nalazi se četverokrevetni apartman. Pravi odabir za
sve željne drugačijeg načina ljetovanja… Jer premda nije posve osamljen i nepristupačan, savudrijski svjetionik ipak nudi
onaj mir i mističnost svojstvenu svim svjetionicima svijeta…
Spreman ispričati gotovo dvostoljetnu bogatu povijest umaškosavudrijskog kraja…
No.02. WINTER 2008/09.
vorina che ancora oggi vive nel paese. Lo sviluppo dell’elettronica moderna e dell’automatica ha portato pian piano allo
spegnimento della professione di guardiano così oggi c’è solo
un guardiano addetto al mantenimento del faro di Salvore.
Il faro della Punta Salvore oggi fa parte dell’interessante offerta
turistica croata per le vacanze nei fari e conta addirittura 11
rifugi impressionanti. Il faro non è isolato, vi si può arrivare
facilmente in macchina e si trova al centro della zona turistica. Il rifornimento viene fatto regolarmente e nelle vicinanze
ci sono ristoranti e spiagge. È circondato da un giardino con
piante mediterranee e una cinta alta, possiede anche un parcheggio. All’interno del faro si trova un appartamento con 4
camere. Una scelta sicura per coloro che vogliono avere una
vacanza differente… Perché, anche se non è completamente isolato e inacessibile, il faro di Salvore offre quella pace
e quel mistero tipico dei fari del mondo… Pronto a raccontare la ricca storia della zona di Umago e di Salvore lunga
quasi due secoli…
Istraturist, UMAGazin
23
Umag nearby
Groænjan
UMAG RELAX
WELLNESS
The
Body Holiday
U Umagu vas čeka potpuni wellness užitak
A Umago vi aspetta un piacere wellness completo
P
osebnost Umaga kao wellness odredišta čine tri vrhunska wellness centra u tri hotela visoke kategorije,
dugogodišnja tradicija wellness ponude, otvorenost
objekata tijekom cijele godine, blizina grada i mora,
uređene šetnice, ugodna mediteranska klima... Ovdje možete iskusiti kompletnu filozofiju kvalitetnog načina življenja,
blagodati mediteranske klime pogoduju boravku na svježem
zraku u trenucima opuštanja od wellness tretmana, a prirodne
ljepote upotpunjuju čitav ugođaj.
Umašku wellness ponudu čine tri vrhunska, tematski različita
wellness & beauty centra. Svaki od njih nudi potpuno drugačiji doživljaj... Ovom vam prilikom predstavljamo wellness centar koji se nalazi u sklopu sport & family resorta Sol
Garden Istra ****.
No.02. WINTER 2008/09.
L
a peculiarità di Umago come destinazione benessere
si deve a tre ottimi centri benessere che si trovano in
tre alberghi di alta categoria, una lunga tradizione dei
centri benessere, la vicinanza della città e del mare,
dei bei viali, un clima mediterraneo mite... Qui potete sperimentare una filosofia completa di un modo di vita sano, i benefici del clima mediterraneo favoriscono il soggiorno all’aria
fresca in momenti di relax fra i vari trattamenti benessere mentre le bellezze naturali completano tutta l’atmosfera.
L’offerta benessere di Umago è rappresentata da tre centri wellness & beauty eccezionali e tematicamente diversi. Ognuno
di essi offre un’esperienza diversa… In quest’occasione vi
presentiamo il centro benessere che si trova nell’ambito dello
sport & family resort Sol Garden Istra ****.
Istraturist, UMAGazin
25
UMAG RELAX
Wellness
Wellness
Park sauna, fitness studio, poluolimpijski
bazen, whirlpool za 12 osoba, soba za
opuštanje, programi prema savjetima
wellness-stručnjaka...
Parco saune, studio fitness, piscina semiolimpica, whirpool per 12 persone, area relax e programmi secondo consigli di esperti
benessere...
Hotel Sol Garden Istra ****
Hotel Sol Garden Istra ****
Wellness centar ‘The Body Holiday’
Il centro benessere ‘The body Holiday’
Ovaj 2006. izgrađen hotel, upotpunjen elementima tradicionalne istarske arhitekture stopljenih sa suvremenošću, nudi pregršt
mogućnosti za aktivan odmor. Veličina hotela, visoki komfor,
odlična gastronomska ponuda, fitness studio, zatvoreni bazen,
novo uređeni wellness centar, blizina sportskih terena – sadržaji
su zbog kojih je hotelu s pravom nadodan epitet sport & family.
Obitelji mogu ovdje pronaći ponešto za svakog svog člana, a
sportskim se klubovima nude bezbrojne pogodnosti za pripreme
natjecatelja.
Wellness centar sportsko-revitalizirajućeg karaktera, s nizom stimulativnih, revitalizirajućih tretmana i sportsko-medicinskih masaža. Park
sauna, fitness studio, poluolimpijski bazen, whirlpool za 12 osoba,
soba za opuštanje, programi prema savjetima wellness-stručnjaka
dovode Vas u formu u rekordnom roku.
26 UMAGazin, Istraturist
Quest’albergo, costruito nel 2006, in cui sono integrati elementi dell’architettura tradizionale istriana conciliati con quella contemporanea, offre
innumerevoli possibilità per una vacanza attiva. La grandezza dell’hotel, il comfort di alta qualità, un’ottima offerta gastronomica, lo studio
fitness, la piscina interna, un centro benessere nuovo, la vicinanza dei
campi sportivi – sono contenuti per i quali all’albergo è stato giustamente aggiunto l’epiteto sport & family. Le famiglie possono trovare
qualcosa per ogni membro mentre ad associazioni sportive vengono
offerte innumerevoli possibilità per la preparazionie degli atleti.
Il centro benessere dal carattere sportivo-rivitalizzante con una serie
di trattamenti stimolativi, rivitalizzanti e massaggi sportivo-terapeutici. Parco saune, studio fitness, piscina semi-olimpica, whirpool
per 12 persone, area relax e programmi secondo consigli di esperti
benessere vi fanno venire in forma in tempo da record.
WINTER 2008/09. No.02
Od programa izdvajamo i preporučujemo posebno osmišljene dvodnevne wellness pakete za opuštanje u paru. Younger
for longer moto je ovih dvaju dvodnevnih paketa pod nazivom CAMELLIA GLAMOUR za nju i CALENDULA
HARMONY za njega, namijenjenih upravo osobama zrelije životne dobi, a osmišljenih za obnovu cijelog tijela. Od
tretmana lica koji koži vraća vlažnost i elastičnost, peelinga
tijela cvjetovima lavande, spa manikure i pedikure od kojih
ruke postaju mekane, a stopala odmorena i osvježena pa sve
do diferenciranih tretmana – nježne revitalizirajuće masaže
eteričnim uljima ružmarina i lavande za nju i čvrste i jake
sportske masaže za njega.
Otkijte i Vi svijet nezaboravnog wellness iskustva u Umagu,
za potpuni wellness užitak brinu ruke školovanih stručnjaka, a komforni hoteli pružaju ugodan boravak u neposrednoj blizini mora...
No.02. WINTER 2008/09.
Dal programma segnaliamo e consigliamo dei pacchetti di due
giorni ideati appositamente per un relax in coppia. Younger for
longer è il motto di questi due pacchetti chiamati CAMELLIA
GLAMOUR per lei e CALENDULA HARMONY per lui,
pensati proprio per persone di età matura e creati per rinnovare tutto il corpo. Dai trattamenti per il viso che ridonano
alla pelle umidità ed elasticità, i peeling per il corpo con
fogli di lavanda, manicure e pedicure spa che fanno diventare le mani morbide e i piedi riposati e rinfrescati ai trattamenti differenziati – leggeri massaggi rivitalizzanti con oli
essenziali di rosmarino e lavanda per lei e dei forti massaggi sportivi per lui.
Scoprite anche Voi l’indimenticabile esperienza benessere a
Umago: le mani di esperti provederanno per un piacere benessere completo mentre il comfort degli alberghi assicurerà
un soggiorno piacevole in prossimità del mare…
Istraturist, UMAGazin
27
UMAG ACTIVITY
UMAG ACTIVITY
SPORT
Umag
grad sporta
Kao profesija ili hobi… sport postaje nedjeljiv
dio svakodnevnice. I odmora.
Umago,
città dello sport
Come professione o come hobby... lo sport sta diventando
parte integrante della vita quotidiana. E delle vacanze.
B
avljenje sportom, bilo rekreativno ili profesionalno, najljepše je što možete podariti svom
duhu i tijelu, čini vas zadovoljnijima, ljepšima, zdravijima, ispunjenijima… Danas ljudi
sve više prepoznaju važnost kretanja koje uklanja negativne učinke stresnog načina života, a širina sportskih
mogućnosti tolika je da nema isprike za nemotiviranost, odnosno svatko uistinu ima priliku pronaći odgovarajuću aktivnost za sebe. Novi stil života neminovno
utječe i na sve veće zahtjeve korisnika slobodnog vremena pa je konvencionalni način odmora što uključuje tek sunce, more i polupansion već odavno ‘out’, a
sve više se traži odmor koji nudi bavljenje najdražim
sportom ili otkrivanje novih mogućnosti…
No.02. WINTER 2008/09.
P
raticare lo sport, a livello ricreativo o professionale, è
la cosa più bella che potete fare per la vostra anima
ed il vostro corpo, vi rende soddisfatti, più belli, più
sani, più realizzati... Al giorno d’oggi la gente riconosce sempre di più l’importanza del movimento che annulla
gli effetti negativi di un modo di vita stressante, la varietà delle
possibilità sportive è tale da non lasciare spazio a nessun tipi di
scusa riguardante la demotivazione, cioè ognuno ha davvero la
possibilità di trovare un’attività addatta a sé. Un nuovo stile di
vita influisce inevitabilmente anche sulle esigenze sempre più
ampie di coloro che vogliono sfruttare il tempo libero e così le
vacanze convenzionali che includono solo sole, mare e la mezza pensione sono già da tempo ‘out’. Viene ricercato sempre
di più un tipo di vacanza che offre la possibilità di praticare
lo sport preferito o di scoprire nuove possibilità...
Istraturist, UMAGazin
29
UMAG ACTIVITY
SPORT
UMAG ACTIVITY
SPORT
Umag nudi sportske avanture na kopnu, moru, u zraku
ili pod zemljom, na obali i u brdovitoj unutrašnjosti, na
dva ili četiri kotača, pješice ili jašući na konjima…
Umago offre delle vere avventure su terra, mare, in aria
o sotto terra, sulla costa o nel montagnoso entroterra, su
due o quattro ruote, a piedi o cavalcando...
Nakon tenisa… nogomet slijedi
Kada jedno mjesto postane omiljena destinacija za pripreme prvoligaških nogometnih momčadi,
jasno je da je u razvoj najvažnije sporedne stvari na svijetu uloženo mnogo sredstava i truda...
Danas, nakon opširnih investicija u izgradnju novog igrališta s posljednjom generacijom umjetne
trave i rasvjetom, obnove postojećih terena te razine smještaja i usluge, područje Umaga nudi čak 10
nogometnih igrališta koja se prema svojoj kvaliteti svrstavaju među najbolja u ovome dijelu Europe!
Cjeloviti nogometni kompleks u Umagu sastoji se od stadiona licenciranih za sve razine takmičenja,
a najava dodatnih investicija dokaz je da Umažani tu ne misle stati! Uslijed navedene ponude, nije
čudno na ulicama Umaga susresti poznate svjetske nogometne igrače, članove reprezentacije, trenere,
izbornike... Nedavno je i sam Zorislav Srebrić, tajnik Hrvatskog nogometnog saveza, ustvrdio kako
Umag ima najbolje uvjete u Hrvatskoj za nogometne pripreme! Je li stiglo vrijeme da se u Umagu
nogomet posve približi tronu tenisa?
Dopo il tennis ... segue il calcio
È chiaro che se una destinazione diventa la meta preferita di tante squadre di serie A vengono investiti
molti soldi e sforzi nello sviluppo della cosa secondaria più importante al mondo... Oggi, dopo
ampi investimenti nella costruzione di campi con l’ultima generazione d’erba e illuminazioe, dopo
la ristrutturazione dei campi esistenti ed il livello degli alloggi e dei servizi, l’area di Umago offre
addirittura 10 campi di calcio che per la propria qualità sono tra i migliori in questa parte d’Europa!
Il complesso calcistico comprende degli stadi che hanno la licenza per tutti i livelli agonistici, si
parla anche di altri investimenti, il che dimostra che gli umaghesi non hanno l’intenzione di fermarsi!
In seguito alla suddetta offerta, non c’è da stupirsi se per le strade di Umago possiamo incontrare
calciatori famosi, membri di nazionali diverse, allenatori, selettori... Recentemente vi è venuto anche
Zorislav Srebrić, il segretario della Federazione croata di calcio che ha detto che Umago possiede le
migliori condizioni in Croazia per le preparazioni di calcio! Ci chiediamo se sia giunta l’ora che a
Umago anche il calcio si avvicini al trono del tennis?
Rijetko koja destinacija nudi toliko mogućnosti sportske razonode ili adekvatne sportske pripreme kao što to
nudi Umag, stoga i ne čudi da ga već dugi niz godina
nazivaju Gradom sporta - oazom sportskog turizma i odmora. Svakako je takvom imidžu najviše doprinio ATP
Croatia Open turnir koji 2009. godine doživljava značajan jubilej – 20. godišnjicu postojanja! Umaški turnir
spada među najatraktivnije svjetske profesionalne muške turnire u klasi International series organizacije ATP,
a zasužan je za razvoj brojnih teniskih škola, kampova i
teniskih turnira na području Umaga, koji se danas može
podičiti s 60 modernih tenis terena te impresivim ITC
teniskim centrom.
30 UMAGazin, Istraturist
Umago è una delle rare destinazioni che offrono tante
possibilità di svago sportivo o preparazioni sportive adeguate, perciò non c’è da stupirsi se da anni viene denominata come Città dello sport – oasi di turismo sportivo
e di relax. Il torneo Atp Croatia Open ha senz’altro contribuito alla creazione di tale immagine e nel 2009 viene
celebrato un giubileo importate – il 20° anniversario! Il
torneo di Umago fa parte dei tornei maschili professionali
della classe International series più affascinanti ed ha contribuito allo sviluppo di numerose scuole di tennis, campi
e tornei di tennis nell’area di Umago che oggi vanta addirittura 60 campi da tennis moderni e l’impressionante
centro tennistico ITC.
WINTER 2008/09. No.02
No nije tenis jedini umaški adut! Gotovo je nevjerojatan
sretan splet prirodnih okolnosti koje omogućuju prave
sportske avanture na kopnu, moru, u zraku ili pod zemljom, na obali i u brdovitoj unutrašnjosti, na dva ili
četiri kotača, pješice ili jašući na konjima… i to, zahvaljujući adekvatnoj klimi, gotovo duž čitave godine!
Tako se oni manje zainteresirani za tenis mogu okušati
u nogometu, badmintonu, rukometu, košarci, odbojci, kuglanju, bočanju, jahanju, vožnji bike-stazama, jedrenju,
skijanju na vodi, veslanju, ronjenju, joggingu, trekkinku,
penjanju, lovu, ribolovu, speleoavanturama, nordijskom
hodanju… Baš svaki od navedenih sportova u Umagu i
njegovoj okolici ima izvanredno razvijenu infrastrukturu i prateću ponudu!
No.02. WINTER 2008/09.
Il tennis non è l’unica carta di Umago! È quasi incredibile
la varietà di ricchezze naturali che danno la possibilità di vivere delle vere avventure su terra, mare, in aria o sotto terra, sulla costa o nel montagnoso entroterra, su due o quattro
ruote, a piedi o cavalcando... tutto questo grazie ad un clima
favorevole quasi durante tutto l’anno! Quelli meno interessati
al tennis possono mettersi alla prova nel calcio, nel badminton, nella pallamano, nel basket, nella pallavolo, nelle bocce,
nell’equitazione, guidando per piste ciclistiche, nella vela, nello sci acquatico, nel canottaggio, nell’immersione subacquea,
nello jogging, nel trekking, nelle scalate, nella caccia, nella
pesca, in avventure speleologiche, nella camminata nordica...
A Umago e nei suoi dintorni ogni sport menzionato possiede
un’infrastruttura ben sviluppata ed un’offerta aggiuntiva!
Istraturist, UMAGazin
31
UMAG ACTIVITY
SPORT
UMAG ACTIVITY
SPORT
Istraživanje biciklom
Ronjenjem do novih svjetova
Biciklističke staze uokolo Umaga spadaju među najatraktivnije u Istri. Dobra povezanost
Istraživanje tajni morskih dubina fascinantna je avantura koja, međutim, nije
primorja i brežuljkastog zaleđa vodi prema nevjerojatnim vidikovcima, prekasnim
posve bezazlena ukoliko se ne odvija pod stručnim vodstvom i ukoliko se ne
pogledima na more i brda Gornje Bujštine. Staze se postepeno penju prema uzvišenim
koristi odgovarajuća oprema. Bilo da ste već pasionirani ronioc ili tek želite
djelovima, a naviša točka nalazi se na cca. 400 m nadmorske visine. Zahtjevnije i manje
naučiti ronilačke vještine, u ronilačkim centrima Umaga pronaći ćete ono
zahtjevne, obilježene staze osim prirodnih ljepota nude i izuzetne eno-gastronomske
što ste tražili… A onda počinje zadivljujuće istraživanje: Crveni vrh gdje se
doživljaje, povijesno-kulturne monumente, upoznavanje iskonske Istre. Neke od najljepših
obala strmo obrušava do dubine od 20 metara, teretni parobrod Gilda nedaleko
i najsadržajnijih staza su: Staza momjanskog muškata (32.8 km), Blago umaške rivijere
rta Savudrije, plićine s podvodnim minama i torpedima, njemački ratni brod
(16.2 km), Staza istarske malvazije (35.6 km), Rivijera okusa i tradicije (14.6 km), Staza
Remorker, procjepi s mnogim vrstama riba i rakova, bogatstvo flore i faune...
Sv. Pelegrina (35.9 km), Staza Sv. Pelagija (34.1 km), Staza Montanara (93.5 km), Staza
Novih svjetova (i doživljaja) napretek!
Salviana (42.6 km), Uskotračna pruga Parenzana (61 km)…
Immersione subacqua per conoscere nuovi mondi
Esplorazione in bicicletta
L’esplorazione dei misteri delle profondità marine è un’avventura affascinante
Le piste ciclabili attorno a Umago sono tra le più affascinanti in Istria. L’ottimo
che però può essere pericolosa se svolta senza una guida esperta e senza l’uso
collegamento del litorale con l’entroterra collinare ci porta fino a panorami incredibili,
dei requisiti necessari. Nei centri di Umago troverete quello che cercavate
viste bellissime che danno sul mare e i monti del Buiese. I sentieri salgono verso le
indipendetemente dal fatto se siete dei sommozzatori appassionati o se volete
parti elevate, il punto più alto si trova a cca. 400 m sopra il livello del mare. I sentieri
appena imparare... Comincia allora un’esplorazione magnifica: il Monte Rosso
tracciati che sono più o meno esigenti non offrono soltanto bellezze naturali ma anche
dove la costa scende ripidamente fino alla profondità di 20 metri, il piroscafo
delle esperienze eno-gastronomiche uniche, monumenti storico-culturali, la possibilità
da carico Gilda non lontano dal Capo Salvore, bassifondi con mine e siluri
di conoscere la vera Istria. I percorsi più belli e ricchi di contenuti sono: Il percorso
subacquei, la nave da guerra tedesca Remorker, fessure con numerose specie
del moscato di Momiano (32,8 km), Il tesoro della riviera umaghese (16,2 km), Il
di pesci e granchi, la ricchezza della flora e della fauna... un’infinità di nuovi
percorso della malvasia istriana (35,6 km), La riviera del gusto e della tradizione
mondi (ed esperienze)!
(14,6 km), Il percorso di S. Pellegrino (35,9 km), Il percorso di S. Pelagio (34,1 km),
La via montanara (93,5 km), Il percorso Salviana (42,6 km), La ferrovia Parenzana
a scartamento ridotto (61 km)...
Ono što osobito zadivljuje jest filozofija koja se implemetira u razvoju Umaga kao sportske destinacije. Tako
sva navedena sportska ponuda ima i dodatnu vrijednost,
rezultat napora da se grad afirmira kao stimulativna sredina koja pojedince (osobito mlade) usmjerava sportu i
kvalitetnom načinu života. Održan je tu proteklih godina
čitav niz savjetovanja, natjecanja i stručnih kampova iz
raznih područja tjelesnog vježbanja i sportskog nadmetanja. Kampovi za djecu, organizirana predavanja i druženja s međunarodno poznatim sportašima, u Umagu su
česta pojava. Lino Červar – izbornik rukometne reprezentacije olimpijskih i svjetskih prvaka, Željko Mavrović
32 UMAGazin, Istraturist
Ciò che stupisce è la filosofia implementata nello sviluppo della città di Umago come destinazione turistica. Ogni
offerta sportiva menzionata ha un valore aggiuntivo, che
è il risultato delle fatiche per affermare la città come un
ambiente stimolativo che indirizza le persone verso lo
sport (soprattutto i giovani) e verso una vita sana. Negli
anni passati sono stati svolti vari incontri di consultazione, gare e campi d’avviamento professionale in vari settori di esercitazione fisica e competizioni sportive. Campi
per bambini, conferenze organizzate ed incontri con atleti
famosi, tutto ciò succede spesso a Umago. Lino Červar
– il coach della nazionale croata di pallamano (campioni
WINTER 2008/09. No.02
– dvostruki olimpijac i profesionalni prvak Europe u
boksu u teškoj kategoriji, Zvonimir Boban – legendarni kapetan i igrač hrvatske nogometne reprezentacije,
Carlos Moya – nekadašnji prvi tenisač svijeta... tek su
neki od velikana koji su u Umagu nesebično podijelili
svoje znanje o sportu kao stilu života i tajnama postizanja sportskih uspjeha.
A čitavu priču zaokružuje i dodatna ponuda za sportaše
i rekreativce. U prvom redu visoka kategorija smještaja,
važnog za kvalitetan odmor, prehranu i san. Glavnina
umaških hotela posjeduje fitness centre, saune, teretane,
zatvorene bazene, wellness centre koji, među ostalim,
No.02. WINTER 2008/09.
olimpici e mondiali), Željko Mavrović – atleta che ha partecipato per due volte alle Olimpiadi ed è stato campione
europeo di pesi massimi, Carlos Moya – l’ex numero uno
di tennis... sono solo alcuni dei grandi che hanno compartito a Umago le proprie esperienze sportive come i segreti
per raggiungere il successo.
L’offerta aggiuntiva per gli atleti professionali e quelli di
pas-sione completa il tutto. In primo luogo l’alta categoria
degli alloggi, importante per una vacanza di qualità, l’alimentazione e il sonno. La maggior parte degli alberghi di
Umago possiede un centro fitness, una sauna, una palestra,
piscine chiuse, centri wellness, che fra le altre cose, incluIstraturist, UMAGazin
33
UMAG ACTIVITY
SPORT
UMAG ACTIVITY
ATP
Lijepe hostese zaštitni su znak umaškog ATP-a / Direktor turnira Slavko
Rasberger s uzdanicama hrvatskog tenisa / Aki i Gibonni na koncertu
otvorenja ATP-a / Španjolcu Verdascu pobjednički pehar uručio je
predsjednik RH
Le belle hostess sono il simbolo del torneo ATP di Umago / Direttore del
torneo Slavko Rasberger con le speranze del tennis croato / I cantanti
croati Aki e Gibonni al concerto dell’apertura del torneo / Allo spagnolo
Verdasco la coppa vittoriosa è stata consegnata dal presidente della
Repubblica di Croazia
Nordijsko hodanje uz šum valova
Tjelesna aktivnost koju vole sve dobne kategorije, a radi se zapravo o brzom
hodanju pri kojem se koriste posebno dizajnirani štapovi. Ima čak 45 posto bolji
učinak od hodanja istom brzinom bez štapova, a aktivno uključuje 90 posto mišića
tijela. Većina terena pogodna je za ovaj sport, ali rijetko koji teren pitoreskan
je kao 45 km dugačka Umaška rivijera, s prekrasnom i neprekidnom šetnicom
uz more… Premda nodrijsko hodanje na prvi pogled izgleda jednostavno za
izvođenje, itekako je važno početno savladavanje osnovnih tehnika i odabir
odgovarajućih štapova. U Umagu za to nema brige! Izvrsni treninzi, škola za
početnike, mogućnost najma štapova… i priroda od koje zastaje dah… Preostaje
još samo dobra volja i želja za zdravim početkom dana!
Camminata nordicha al fruscio delle onde
È un’attività fisica amata a tutte le età, si tratta in realtà della marcia con l’uso di
appositi bastoni. Si ottiene il 45% d’effetto in più rispetto alle camminate svolte
Studena
Croatia
Open 2008
alla stessa velocità ma senza i bastoni, viene attivato il 90% dei muscoli. La
maggior parte del terreno è addatta a questo sport ma la riviera umaghese lunga 45
km è uno dei rari terreni così pittoreschi, con una riva bellissima e ininterrotta...
Anche se la camminata nordica a prima vista risulta facile, è molto importante
imparare le tecniche di base e scegliere dei bastoni addatti. A Umago non c’è
da preoccuparsi! Ottimi allenamenti, una scuola per principianti, la possibilità di
noleggiare i bastoni... ed anche una natura che vi lascia a bocca aperta... Basta
ancora solo un po’ di buona volontà e il desiderio di cominciare la giornata in
modo sano!
Pogled izbliza
19. umaški ATP turnir Studena Croatia Open 2008 protekao je u standardno veličasntvenom
stilu. Sve je započelo velebnim koncertom Akija Rahimovskog na središnjem stadionu Stella
Marisa koji je otvorio tjedan prepun vrhunskog tenisa i dobre zabave. Večernja događanja
duž ATP tjedna obilježili su koncerti Gustafa, Luke Nižetića, TBF-a, Nene Belana, Tony Lee
Kinga, tradicionalni izbor za MISS Hostesa, zabava do zore u cocktail baru… Sam turnir
je, nakon revije uzbudljivih ogleda nekih od najboljih tenisača svijeta, završio najduljim
sadrže ponudu namijenjenu revitalizaciji nakon napornih
treninga i raznih aktivnosti. O orijentiranosti na sportski
turizam ponajbolje govori i zanimljiv podatak da hotelske
kuhinje imaju poseban jelovnik prilagođen sportašima i
onima koji žele ostati u formi, a sve prema preporukama
sportskih liječnika ili trenera.
finalom u povijesti umaškog ATP turnira (170 min!). Onim španjolca Fernanda Verdasca i rusa
Igora Andreeva u kojemu je, naposlijetku, trijumfirao Verdasco. Pehar je pobjedniku predao
predsjedniik RH Stjepan Mesić, a sve je, po dobrom, starom običaju, završilo spektakulrnim
vatrometom...
Visto da vicino
Il 19° torneo umaghese ATP Studena Croatia Open 2008 è trascorso come sempre
dono un’offerta pensata come revitalizzazione dopo allenamenti faticosi e attività varie. È senz’altro interessante
il fatto che le cucine degli alberghi offrono un menù speciale addattato agli atleti e a coloro che vogliono restare
in forma, in base a raccomandazioni di medici sportivi e
allenatori, il che testimonia ulteriormente l’orientamento
verso un turismo sportivo.
maestosamente. Tutto è cominciato con un grandioso concerto di Aki Rahimovski allo stadio
centrale di Stella Maris con cui è stata inaugurata una settimana piena di tennis di altissimo
livello e ottimo intrattenimento. Durante l’ATP gli eventi serali sono stati segnati dai concerti del
gruppo Gustafi, di Luka Nižetić, del gruppo TBF, di Neno Belan, Tony Lee King, il tradizionale
concorso di MISS Hostess, dal divertimento fino all’alba nei cocktail bar… Dopo una serie di
avvincenti incontri tra alcuni dei migliori giocatori del mondo, il torneo si è concluso con la
finale più lunga della storia dell’ATP umaghese (170 min!). Il match tra lo spagnolo Fernando
Verdasco ed il russo Igor Andreev in cui alla fine ha trionfato Verdasco. La coppa è stata
consegnata al vincitore dal presidente della Repubblica di Croazia Stjepan Mesić, tutto si è
concluso, come di consuetudine, con uno spettacolo fantastico di fuochi d’artificio...
34 UMAGazin, Istraturist
WINTER 2008/09. No.02
No.02. WINTER 2008/09.
Istraturist, UMAGazin
35
UMAG CELEBRITY
LINO ČERVAR
UMAG CELEBRITY
LINO ČERVAR
Lino
Červar
Čarobnjak iz Umaga
Il mago di Umago
M
alo je ljudi pronijelo svijetom ime Umaga kao što je to
učinio trener rukometne reprezentacije Hrvatske, Lino
Červar. Njegove suze radosnice, ljutnje, gestikulacije ili
smirenost, televizijske su slike što neizostavno prate rukometne utakmice. Njegovo prepoznatljivo lice u tim trenucima stanuje u svim domovima svijeta. Taj Umažanin, koji s ponosom ističe
svoj kraj i domovinu Hrvatsku, sve svjetske zaljubljenike u rukomet
fascinira svojim lucidnim idejama.
Prirodno, prva asocijiacija na Lina je rukomet, ponajviše zbog uspjeha hrvatske rukometne reprezentacije na čijem je čelu kao trener,
izbornik. Zajedno sa svojim dečkima uz, kako uvijek ističe, mukotrpan rad i odricanja, stigao je do Olimpa. Trofeji su tako usko povezani s tim čarobnjakom iz Umaga. Njegov poseban odnos prema
rukometu u duši svakog zaljubljenika u taj sport izaziva osjećaj kako
da je on u stalnom raskoraku i sukobu sam sa sobom. Ponekad čovjek ima osjećaj da mu je rukomet najveći neprijatelj, istobno i najveći prijatelj, da ga istovremeno i ljubi i mrzi... Iz te vječne borbe
dvaju antipoda stvara se neiscrpna energija koja ga nezaustavljivo
36 UMAGazin, Istraturist
S
ono in pochi coloro che hanno diffuso per il mondo il nome di
Umago così come l’ha fatto l’allenatore della nazionale croata
di pallamano, Lino Červar. Le sue lacrime di gioia, i suoi momenti di rabbia, la gesticolazione o la sua calma, sono immagini televisive che accompagnano immancabilmente le partite di pallamano. Il suo volto riconoscibile abita in quei momenti nelle case di tutto il mondo. Questo umaghese che risalta con orgoglio il proprio luogo
d’origine e la patria Croazia affascina tutti gli amanti della pallamano
con le proprie idee chiare.
La prima associazione quando si pensa a Lino è naturalmente la pallamano, soprattutto grazie ai successi ottenuti dalla nazionale croata che
guida come allenatore e selettore. Insieme ai suoi ragazzi, come ama sottolineare spesso, è arrivato fino all’Olimpo con molti sforzi e rinunce. I
trofei vengono col-legati così facilmente a questo mago di Umago. Il suo
rapporto particolare con la pallamano suscita in ogni amante di questo
sport una sensazione come se lui si trovasse sempre in conflitto con sé
stesso. A volte si ha la sensazione che la pallamano sia il suo peggior
nemico ma anche il suo più grande amico, che allo stesso tempo la ami
WINTER 2008/09. No.02
vuče naprijed, uvijek u nove izazove, u neistražene prostore njegove najveće ljubavi: rukometa. Voli uvijek reći kako je energija koja
dolazi iz duše jača od bilo kakve druge energije. To je takva pozitivna energija, koja se širi na sve one s kojima radiš i na one koji
te gledaju, ističe Lino.
Upravo s tom energijom započeo je Lino još davnih dana, dok je
igrao u malom novigradskom rukometnom klubu. S ponosom i dan
danas pokazuje fotografije sa svojim prvim rukometnim koracima.
Još tada, vjerujući u ljudski potencijal iz malog provincijskog mjesta, krenuo je u svijet. A kako je teško iz male provincije doći do
Olimpa samo on zna. Taj put ne samo da je posut trnjem, već i
ljudskim stereotipom da provincija nikada ne daje uspješne ljude.
Uvijek naglašava kako je njegova sreća u tome što je oko sebe
okupio mlade ljude iz provincije, iz koje i sam potječe. Rođen u
malom selu nedaleko Vrsara, zajedno s njima imao je gušt raditi,
uvjeren da će ideja - uz dobar rad - dovesti do uspjeha. Vjerujući
u ljude, stepenicu po stepenicu, do Olimpa je došao taj ‘Mago di
Umago’, kako mu ovdašnji žitelji tepaju.
No.02. WINTER 2008/09.
e la odi... da questa infinita lotta tra due antipodi nasce un’inesauribile
energia che lo trascina avanti, sempre verso sfide nuove, spazi inesplorati del suo più grande amore: la pallamano. Lui ama sempre dire che
l’energia che viene dall’anima è più grande di ogni altra energia. Lino
dice che si tratta di un’energia così positiva che si espande su tutti coloro che lavorano con te e su coloro che ti guardano.
Lino ha iniziato tanti anni fa proprio con quest’energia, mentre giocava in una piccola squadra di pallamano di Cittanova. Ancora oggi mostra con orgoglio le foto dei suoi primi passi nella pallamano. Già allora
era partito verso il mondo avendo fede nelle potenzialità di un piccolo
paese di provincia. Solo lui sa com’è difficile arrivare da un paese di
provincia fino all’Olimpo. Questa strada non è piena solo di spine ma
anche di stereotipi secondo cui la provincia non può creare mai uomini
di successo. Sottolinea sempre che la sua fortuna è stata di riunire attorno a sé giovani di provincia, proprio come lui. È nato in un piccolo
villaggio vicino ad Orsera, insieme a loro ha avuto il piacere di lavorare
convinto che l’idea – insieme ad un buon lavoro - lo porterà al successo. Credendo nelle persone, passo per passo, questo ‘Mago di Umago’,
Istraturist, UMAGazin
37
UMAG CELEBRITY
LINO ČERVAR
Linova vjera u ljudski potencijal
neiscrpna je...
La fede di Lino nel potenziale
umano è inesauribile…
Iako po svom prvobitnom zanimanju nastavnik hrvatskog jezika,
kasnije novinar, ova zanimanja napušta zbog svoje najveće ljubavi
i postaje vrhunski rukometni trener. Trenersku karijeru započeo je
1975. g. trenirajući prvo nekadašnji RK Istraturist s kojim se 1990.
g. plasirao u tadašnju Prvu ligu, potom inozemne klubove, a jedno vrijeme i talijansku reprezentaciju. Vraća se zatim u Hrvatsku
i započinje rad s hrvatskom reprezentacijom. 2003. godine postaje
trener i izbornik, a iste godine s reprezentacijom i svjetski prvak.
Već iduće godine na Olimpijskim igrama u Ateni osvaja zlatnu
medalju, a 2005. postaje doprvak svijeta.
O njemu kolege zbore u glas: To je takav znalac svojega posla,
čovjek struke i znanja, a uz to i rječit te briljantnog rukometnog
uma, da mu se mogu samo diviti.. A ipak ostaje u duši običan,
svakodnevni čovjek, koji uvijek u srcu nosi svoj Umag i svoju
domovinu Hrvatsku.
38 UMAGazin, Istraturist
INTERAUTO
Rent a car Noleggio auto
come gli abitanti del posto amano chia-marlo, è arrivato fino all’Olimpo.
Anche se di professione era insegnante di croato e poi anche giornalista,
lascia queste professioni per dedicarsi al suo più grande amore e diventa
allenatore di pallamano ad altissimo livello. La carriera di allenatore l’ha
cominciata nel 1975 allenando dapprima la squadra dell’Istraturist con
cui è entrato in serie A, poi ha allenato delle squadre straniere e per un
periodo anche la nazionale italiana. Ritorna poi in Croazia e comincia a
lavorare con la nazionale croata. Nel 2003 diventa allenatore e selettore
e nello stesso anno anche campione mondiale con la nazionale. L’anno
seguente, nel 2004 ad Atene vince la medaglia d’oro e nel 2005 diventa
vice campione del mondo. Di lui i colleghi parlano all’unisono: È un tale
conoscitore del proprio lavoro, un uomo con tanto sapere ed esperienza
che per lo più è eloquente e con un brillante ingegno per la pallamano,
tutti possono solo ammirarlo... Ma nell’anima resta pur sempre semplice, un uomo di tutti i giorni, che nel proprio cuore porta sempre
con sé la città di Umago e la sua Croazia.
WINTER 2008/09. No.02
I
nterauto rent à car smješten je u samom centru grada Umaga. Dugogodišnje iskustvo u poslovanju s
osobnim vozilima pretočeno je u kvalitetu kojom
danas nudimo usluge iznajmljivanja vozila. U ponudi su kvalitetna vozila novijeg datuma, poznatih svjetskih proizvođača i to putnička i kombi vozila sa ili bez
vozača, a posebno izdvajamo cabrio vozila.
Uz redovan najam automobila nudimo mogućnost organiziranja transfera, vraćanje vozila van radnog vremena,
mogućnost plaćanja kreditnim karticama i još mnogo dodatnih pogodnosti.
Kroz jedinstven doživljaj putovanja Vaš odmor u Umagu
i Istri biti će još nezaboravniji!
No.02. WINTER 2008/09.
I
nterauto rent à car è situato proprio nel centro della
città di Umago. L’esperienza pluriennale nella gestione
di automobili personali è stata trasferita nella qualità
con cui oggi offriamo servizi di autonoleggio. In offerta sono automobili di qualità e di produzione recente, di
produttori famosi nel mondo. Offriamo veicoli per passeggeri
e furgoni, con e senza autisti, e specialmente vogliamo mettere in rilievo la nostra offerta delle automobili cabrio.
Oltre al noleggio regolare offriamo la possibilità di organizzare trasferimenti, restituire le automobili noleggiate fuori orario, pagare con carte di credito e molte altre convenienze.
Attraverso l’esperienza del viaggio unica, la Sua vacanza ad
Umago in Istria diventerà ancora più indimenticabile!
Info:
++385(0)52 741 483; 741 358
Trgovačka 4, 52 470 Umag
www.inter-auto.hr
Istraturist, UMAGazin
39
UMAG IN(EX)TERIOR
SOL CORAL
Inspirirani secesijom
Ispirati dalla secessione
Hotel Sol Coral
...u novom ruhu ...in vesti nuove
E
vo nešto posve novo iz riznice umaškog hotelijera
Istraturista! Uvijek kada pomislimo da su dosegnuli
vrhunac, novo iznađenje uvijek iznova oduzme dah.
Doslovno. Nakon čitavog niza investicija odstupili
su od koncepta Istre koja se pokazala neiscrpnim izvorom
tema i sadržaja prilikom obnove wellnessa hotela Sol Umag,
hotela Sol Garden Istra i Istarskih vila, te kao inspiraciju za
kompletno preuređenje hotela Sol Coral (5*) iskoristili hrvatsku secesiju. Razdoblje koje je stvoritilo temelje svjetski
relevantnog razvitka hrvatske umjetnosti tijekom dvadesetog
stoljeća. Razdoblje koje se tako savršeno uklopilo u interijer
i ekseterijer ovog prekrasnog hotela…
40 UMAGazin, Istraturist
Q
ualcosa di assolutamente nuovo dai tesori degli alberghi dell’Istraturist! Quando pensiamo che l’apice
sia stato già raggiunto, una nuova sorpresa ci lascia
ogni volta a bocca aperta. Letteralmente. Dopo una
serie di investimenti si sono allontanati dal concetto dell’Istria,
che si è rivelata un’inesauribile fonte di temi e contenuti
durante il rinnovo dell wellness hotel Sol Umag, del resort
Sol Garden Istra e delle Istrian Villas ed hanno scelto come
ispirazione la secessione croata per rinnovare completamente
l’hotel Sol Coral (5*). Il periodo che ha posto le basi per lo
sviluppo mondiale dell’arte croata durante il ‘900. Un periodo che si è inserito perfettamente all’interno e all’esterno di
questo bellissimo albergo...
WINTER 2008/09. No.02
Predvorje dobrodošlice
Ako se po jutru se dan poznaje, onda alegoriju možemo
primijeniti i na ovo velebno predvorje… Blistavo, uređeno,
obasuto zlatom i natkriveno zvjezdanim svodom, najava je
dobrodošlice koja vas prati tijekom čitavog boravka u Sol
Coralu… I jasno je: prolaskom kroz vrata hotela zaronili ste
u svijet neslućene raskoši, svijet vrhunskog dizajna…
Un atrio di benvenuto
Se il buon giorno si conosce dal mattino l’allegoria possiamo
applicarla anche a questo magnifico atrio... brillante, ben allestito,
ricoperto d’oro e da un’arcata di stelle. È un annuncio di benvenuto che Vi accompaga durante tutto il soggiorno nell’hotel Sol
Coral... è chiaro che passando l’ingresso dell’albergo entrate in
un mondo di inopinabile lusso, un mondo di alto design...
UMAG IN(EX)TERIOR
Stepenicama do raja
Gdje vode ove stepenice? Presvučene crvenim tepihom dostojne su koraka kraljeva, a u ovoj priči kraljuje uvijek gost…
Otkrit ćemo Vam tajnu: pod paskom vjernoga čuvara, konja
kojega potpisuje ‘moöoi design’, put vodi do gastronomskog
raja hotela Sol Coral - restorana s obiljem primamljivih okusa i mirisa. Sretan uspon, dobar tek!
42 UMAGazin, Istraturist
SOL CORAL
Una scalinata fino al paradiso
Dove portano questi gradini? Rivestiti con un tappeto rosso degno dei passi di un re. E in questa favola chi regna
è l’ospite... Vi sveliamo un segreto: sotto la vigilanza di un
fedele custode, il cavallo firmato da ‘moöoi design’, la strada porta al paradiso gastronomico dell’labergo Sol Coral – il
ristorante con un’infinità di affascinanti sapori e odori. Buona
salita e buon appetito!
WINTER 2008/09. No.02
UMAG IN(EX)TERIOR
Na toplom suncu
Prirodni wellness na otvorenom. Udobne ležaljke što mame
na odmor obasjan toplim suncem i bazen koji se morem čini.
A ni more samo nije daleko… tek nekoliko koraka od ovog
osvježavajućeg kutka kojemu i priroda daje svoj veličanstveni obol: zelenilo i neodoljivu igru vjeverica… Sve to odmah
podno prozora Vaše sobe. Uživati je zapravo tako lako.
No.02. WINTER 2008/09.
SOL CORAL
Sotto un sole caldo
Benessere al naturale, all’aria aperta. Delle sedie a sdraio comode che invitano al riposo illuminato dal sole caldo e con
una piscina che sembra mare. Neanche il mare è lontano...
solo alcuni passi da quest’angolo rinfrescante a cui la natura
dà la sua magnifica ricompensa: il verde e l’irresistibile gioco degli scoiattoli... Tutto questo sotto la finestra della vostra
camera. Godere è davvero facile.
Istraturist, UMAGazin
43
UMAG IN(EX)TERIOR
Večera sa stilom
Ukusan objed spravljen od samih delicija ponekad može
predstavljati vrhunac dana. Pa još kada se odvija u ambijentu istovjetnom onome u kojemu je nekada plemstvo objedovalo… Jela tada postaju još ukusnija, vina još opojnija,
atmosfera ugodnija, vrijednosti još izraženije… Tako to biva
u taverni hotela Sol Coral…
44 UMAGazin, Istraturist
SOL CORAL
Una cena con stile
I cibi preparati con delle delizie a volte possono rappresentare l’apice della giornata. Se poi si mangia in un ambiente
simile a quello dei nobili di un tempo...i piatti diventano
ancora più squisiti, i vini più inebrianti, l’atmosfera ancora
più piacevole, i valori più espressivi... così è nella taverna
dell’albergo Sol Coral...
WINTER 2008/09. No.02
Dokolica u crvenom
Savršeno mjesto za poslijepodnevno opuštanje uz dobru
knjigu i čašu vina ili čaj… Tko kaže da stilski namještaj
nije nužno i komforan? Zavaljeni u naslonjač lobby-bara
hotela Sol Coral uživat ćete istodobno u maksimalnoj udobnosti i tom slatkom osjećaju veličanstvenosti… Poželjet
ćete ostati tu još dugo, dugo…
No.02. WINTER 2008/09.
Ozio in rosso
Un luogo perfetto per un relax pomeridiano in compagia di
un buon libro e di un bicchiere di vino o tè... Chi dice che
i mobili in stile non siano comodi? Sdraiati su una poltrona
del lobby-bar dell’hotel Sol Coral godrete allo stesso tempo
in una completa comodità e una dolce sensazione di maestosità... Avrete voglia di restarci ancora a lungo, a lungo...
Istraturist, UMAGazin
45
UMAG IN(EX)TERIOR
Baršunasti snovi
Kada dođe vrijeme za počinak, eto prizora koji obećava.
Okruženi mekoćom, baldahinima, svilom i baršunom na
trenutak ćete se zapitati je li to samo san… Dvorci i aristokratske ladanjske kuće nekada su bili hladni, iako bogato
uređeni. U sobama hotela Sol Coral nalazi se ponajbolje iz
prošlosti i suvremenosti – raskoš minulih vremena i komfor
modernog doba. Ne, to ipak nije san...
46 UMAGazin, Istraturist
SOL CORAL
Carezze di sonno
Quando giunge l’ora di coricarsi ecco una scena molto promettente. Circondati dalla morbidezza, dai baldacchini, dalla
seta e dal velluto Vi chiederete per un istante se state sognando... I castelli e le case di villeggiatura degli aristocratici
di un tempo erano freddi, anche se allestiti lussuosamente.
Nelle camere dell’hotel Sol Coral si trova il meglio del passato e del presente – la sontuosità di un tempo e il comfort
dell’era moderna. No, non si tratta di un sogno...
WINTER 2008/09. No.02
UMAG ADVENTURE
PARENZANA
UMAG ADVENTURE
PARENZANA
Put zdravlja i prijateljstva
Parenzana
Strada della salute e dell’amicizia
S
tarosjedioci Istre još danas pamte legendarnu prugu
Parenzanu, od 1902. pa do 1935. godine ključni prometni pravac za transport poljoprivrednih proizvoda
sjeverozapadne Istre. Iako već mnogo desetljeća izvan
funkcije, Parenzana je prije nekoliko godina poslužila kao inspiracija za novu turističku atrakciju te su Istarska Županija,
Upravni odjel za turizam i Udruga za obnovu željeznice
Poreč-Kopar-Trst pokrenuli značajan projekt ‘Parenzana –
Put zdravlja i prijateljstva’, promičući nekadašnju prugu u
biciklističku i izletničku trasu neizrecivih ljepota koja može
dodatno upotpuniti blagodati vašeg odmora u Umagu.
48 UMAGazin, Istraturist
G
li abitanti autoctoni ricordano ancora oggi la mitica linea
ferroviaria Parenzana, dal 1902 fino al 1935 una direzione importantissima del traffico per i trasporti di prodotti agricoli dell’Istria nordoccidentale. Anche se non
è in funzione da decenni, alcuni anni fa la Parenzana ha ispirato
la creazione di una nuova attrazione turistica e così la Contea
Istriana, il Settore amministrativo per il turismo e l’Associazione
per il rinnovo della linea ferroviaria Parenzo-Capodistria-Trieste
hanno ideato un progetto importante ‘Parenzana – strada della
salute e dell’amicizia’, trasformando la ferrovia di un tempo in
un tratto ciclistico ed escursionistico di incredibili bellezze, il che
può migliorare ancora di più le vostre vacanze a Umago.
WINTER 2008/09. No.02
Uskotračna pruga Parenzana
No, krenimo otpočetka. Na prugu široku 76 centimetara i dugu
123 kilometara žitelji sjeverozapadne Istre čekali su gotovo 30
godina, još otkako se 1876. svečano otvorena Istarska željeznica pokazala posve neefikasnom za razvoj trgovine toga kraja.
Navedena željeznica bila je naime izgrađena uglavnom u korist
vojske, kao poveznica ratne luke Pula s austrougarskim carstvom.
I dok su se obalni gradovi, povezani morem s ostatkom svijeta,
nesmetano razvijali, zaleđe Istre nije imalo nikakve šanse za plasman svojih proizvoda. Stoga je 1. travnja 1902. otvorenje prve
trase Parenzane (59 km od Trsta do Buja) dočekano s ovacijama
i veseljem. Već nekoliko mjeseci kasnije, točnije 15. prosinca iste
No.02. WINTER 2008/09.
Parenzana, la linea ferroviaria
a scartamento ridotto
Comiciamo dall’inizio. Gli abitanti della zona nordoccidentale
dell’Istria hanno aspettato per 30 anni la ferrovia, larga 76 centimetri e lunga 123 chilometri, sin dal 1876 quando è stata inaugurata
la ferrovia istriana che è risultata inefficace per lo sviluppo del commercio di questa zona. La suddetta ferrovia fu costruita per lo più
a vantaggio dell’esercito per collegare il porto militare di Pola con
l’impero austroungarico. E mentre le città della costa, collegate per
mare con il resto del mondo, andavano sviluppandosi, l’entroterra
non aveva alcuna possibilità di piazzare i propri prodotti. Perciò il
1º aprile 1902 è stata accolta con ovazioni e gioia l’inaugurazione
Istraturist, UMAGazin
49
UMAG ADVENTURE
PARENZANA
UMAG ADVENTURE
PARENZANA
ZANIMLJIVOSTI NOTIZIE INTERESSANTI:
Info:
Detaljne informacije o projektu Parenzana možete pronaći na Internet stranicama www.istria-bike.com i www.parenzana.net.
Pronaći ćete tu kartu, altimetriju, detalje o stazi i projektu, GPS zapis staze…
U uredima turističkih zajednica diljem Istre u ponudi su tiskani info materijali i karta staze.
Informazioni più dettagliate sul progetto Parenzana si possono trovare sulla
pagina web www.istria-bike.com o www.parenzana.net.
Troverete una mappa, un’altimetria, dettagli sul sentiero e sul progetto, un
tracciato GPS del sentiero… Negli uffici degli enti per il turismo in Istria ci
sono dei materiali d’informazione e delle mappe del tracciato.
Muzej parenzana
u mjestu Livade otvoren je krajem 2007. godine mali muzej posvećen Parenzani.
Koncept muzeja je ‘Parenzana nekad i danas’, tako da se među izlošcima nala-
ze svjedočanstva povijesti pruge, donirane fotografije poznatih fotografa Renca
Kosinožića i Ivana Zidara, ali i ekranski prikazi s 3D efektima, veliki elektron-
Pruga je nekada prolazila kroz 9 tunela (ukupne duljine
1530 m), 11 mostova, 6 vijadukata, brojne željezničke
stanice, skladišta, stanice za snabdijevanje vodom, nasipe, usjeke...
La ferrovia passava un tempo attraverso 9 gallerie (lunghezza totale 1530 m), 11 ponti, 6 viadotti, numerose
stazioni ferroviarie, depositi, stazioni per il fornimento
dell’acqua, dighe, fenditure di terreno...
ski zemljovid s označenom cijelom trasom Parenzane i sl… Muzej nije stalno
otvoren, već je potrebna najava! (telefonski broj za najave: +385 (0)52 662-150).
Muzej posvećen Parenzani otvoren je i u slovenskoj Izoli.
Il museo Parenzana
Nella località Livade alla fine del 2007 è stato aperto un piccolo museo dedi-
cato alla Parenzana. Il museo è concepito come ‘la Parenzana una volta e oggi’
così tra i materiali esposti ci sono testimonianze sulla storia della ferrovia, del-
le foto donate dai famosi fotografi Renco Kosinožić e Ivan Zidar ma c’è anche
un’ecranizzazione con effetti 3D, una carta geografica con tutto il tracciato del-
la Parenzana e simili… Il museo non è sempre aperto ma bisogna annunciarsi!
(numero di telefono: +385 (0)52 662-150). Un museo dedicato alla Parenzana si
trova anche a Isola (Slovenia).
godine, u promet je pušteno još 64 kilometara pruge, odnosno
dionica od Buja do Poreča.
Parenzana je spojila čak tri države: Italiju, Sloveniju i Hrvatsku,
prolazila kroz 9 tunela (ukupne duljine 1530 m), 11 mostova,
6 vijadukata, brojne željezničke stanice, skladišta, stanice za
snabdijevanje vodom, nasipe, usjeke i tako konačno zaleđu
Istre omogućila prezentaciju i distribuciju kvalitetnih proizvoda poput vina, maslinova ulja, voća, povrća, stoke, kamena…
Ime Parenzana pruga je dobila posve slučajno, u okružnici
vezanoj za prvu dionicu pruge do Buja, objavljenoj u veljači
1902. u tršćanskom časopisu državnih željeznica. U želji da
se u okružnici naglasi kako će željeznica u konačnici stizati
skoro sve do Poreča, nazvana je Parenzanom. Iako skromne
brzine vožnje od prosječnih 20 km/h, pruga je čak 33 godine
bila najvitalniji tržišni prometni pravac toga dijela Istre, spo50 UMAGazin, Istraturist
del primo tratto della Parenzana (59 km da Trieste a Buie). Solo alcuni mesi più tardi, con l’esatezza il 15 dicembre dello stesso anno,
sono stati aperti ancora 64 km di ferrovia, cioè il tratto che va da
Buie a Parenzo.
La Parenzana collegava addirittura tre paesi: l’Italia, la Slovenia e la
Croazia, passava attraverso 9 gallerie (in totale 1530 m), 11 ponti, 6
viadotti, numerose stazioni ferroviarie, depositi, stazioni per il fornimento dell’acqua, dighe, fenditure di terreno dando finalmente la
possibilità all’entroterra di presentare e distribuire prodotti di qualità
come vino, olio d’oliva, frutta, verdure, bestiame, pietre… Il nome
Parenzana è nato per caso, nella circolare legata al primo tratto della ferrovia fino a Buie, pubblicato nel febbraio del 1902 nella rivista
triestina delle ferrovie statali. È stata chiamata Parenzana perché nella circolare si voleva sottolineare il desiderio di farla giungere fino a
Parenzo. Anche se di modesta velocità (20 km/h), la ferrovia è stata
WINTER 2008/09. No.02
na između čak 33 istarska mjesta i Europe. Naposlijetku je
moderna tehnologija uzela svoj danak te su razvijeniji i brži
cestovni pravci doveli do gašenja Parenzane. Tako je 31. kolovoza 1935. godine održano posljednje putovanje, a uslijedila je javna dražba imovine. U Italiju su rasprodani vagoni
i lokomotive, dok je uz tračnice vezana legenda koja, doduše
nikada nije potvrđena, ali svakako savršeno pristaje uz zanimljivu povijest Parenzane: tračnice su navodno ukrcane na
brod za Abesiniju koji je nekim slučajem potonuo te su tako
one svoje putovanje, namjesto u Africi, završile na dnu sredozemnog mora… Srećom, ostatak infrastrukture pruge bio
je nešto sretnije sudbine. Stanice, mostovi i vijadukti manje
više su sretno uščuvani, možda baš nekom svijetlom providnošću koja je danas omogućila oživljavanje puteva pruge u
turističke svrhe…
No.02. WINTER 2008/09.
per 30 anni la direzione più vitale per il commercio di quella parte
dell’Istria, ha collegato addirittura 33 località istriane con l’Europa.
Alla fine è stata la tecnologia moderna a prevalere perché si sono
sviluppate strade più veloci che hanno portato all’estinzione della
Parenzana. Il 31 agosto 1935 si è svolto l’ultimo viaggio dopo di
che ha avuto luogo un’asta pubblica per la sua vendita. I vagoni e le
locomotive sono state vendute in Italia mentre per quanto riguarda le
rotaie c’è una leggenda, mai confermata, ma coincide con l’interessante storia della Parenzana: le rotaie sono state caricate sulla nave
per l’Abessinia che è affondata e così hanno terminato il proprio
viaggio sul fondo del mar Mediterraneo invece che in Africa… Per
fortuna, il destino del resto dell’infrastruttura della ferrovia è stato
più fortunato. Le stazioni, i ponti, i viadotti sono più o meno ben
conservati, proprio grazie alla provvidenza che oggi ha reso possible
il ravvivamento delle vie della ferrovia per scopi turistici…
Istraturist, UMAGazin
51
UMAG ADVENTURE
PARENZANA
ZANIMLJIVOSTI NOTIZIE INTERESSANTI:
Parenzanu je danas moguće obići biciklom
ili kombinacijom automobil/šetnja...
Statistički podaci Dati statistici
Dužina pruge Lunghezza della ferrovia 123,1 km
Oggi è possibile percorrere la Parenzana in bici
o combinando la macchina e il passeggio...
Širina tračnica Larghezza delle rotaie 760 mm
Željezničke stanice Stazioni ferroviarie 35
Najniža točka Punto più basso 2 m n.v. (Trst, Kopar) 2 m s.l.m. (Trieste,
Capodistria)
Najviša točka Punto più alto 293 m n.v. (Grožnjan) 293 m s.l.m. (Grisignana)
Zavoji Curve 604
Tuneli Gallerie 9
Mostovi Ponti 11
Vijadukti Viadotti 6
Prosječna brzina vlaka Velocità media del treno 25 km/h
Najveća brzina vlaka Velocità massima del treno 31 km/h
Duljina vagona Lunghezza dei vagoni 8,5 m
Broj sjedala u vagonu Numero di posti nel vagone 30
Trajanje putovanja od Trsta do Poreča 6-7 h
Durata del viaggio da Trieste a Parenzo 6-7 h
Početak izgradnje Inizio costruzione 1900
Otvaranje pruge Fine costruzione 1902
Posljednja vožnja vlaka Ultimo viaggio del treno 31/08/1935
Vlak Treno
Vagoni vlaka, duljine 8,5 metara, bili su podijeljeni na putničke (30 mjesta),
vagone za robu i vagone za prtljagu. Bili su osvijetljeni petrolejskim svjetiljkama, nisu imali WC, no imali su balkone. U početku su se koristile parne
lokomotive tipa U, kasnije tipa P, a na posljetku i tipa P italiana.
I vagoni del treno (lunghezza 8,5 m) erano divisi in quelli per i passeggeri (30 posti),
in quelli per la merce e quelli per i bagagli. Erano illuminati da lampade a petrolio,
non avevano bagni ma avevao balconi. All’inizio venivano usate le locomotive a vapore del tipo U, più tardi quelle del tipo P e alla fine anche il tipo P italiana.
Novi život Parenzane
I tako je Parenzani danas udahnut novi život. Ponešto drugačiji nego davne 1902. godine, ali jednako važan, zanimljiv
i primamljiv. Šezdeset kilometara stare trase istarskog dijela
pruge (područje općina Vižinada, Karojba, Motovun, Oprtalj,
Grožnjan te gradova Buje i Umag) revitalizirano je te prenamjenjeno u biciklističku i pješačku stazu koja je svečano otvorena 10. svibnja 2008. Istovremeno je osposobljeno
i 20tak kilometara trase na području Republike Slovenije.
Prvenstveno je Parenzana osmišljena kao biciklistička staza,
no pogodna je i za trekking, a za sve one koji nisu u mogućnosti istražiti ju u cijelosti, izdvojeno je nekoliko punktova do kojih je moguć prilaz automobilom i u čijoj se blizini
nalaze najatraktivniji dijelovi pruge i vidikovci. Pa krenimo
na uzbudljivo putovanje…
52 UMAGazin, Istraturist
Una nuova vita della Parenzana
Così oggi è stata data una vita alla Parenzana. Un po’ diversa
rispetto al 1902 ma ugualmente importante, interessante ed affascinante. 60 chilometri del vecchio tracciato della parte istriana
della ferrovia (la zona dei comuni di Visinada, Caroiba, Montona,
Portole, Grisignana e le città di Buie e Umago) sono stati rimessi in vita e trasformati in un sentiero ciclistico e pedonale
inaugurato il 10 maggio 2008. Allo stesso tempo sono stati abilitati 20 km di tracciato nell’area della Repubblica Slovenia. La
Parenzana è stata pensata per lo più come un sentiero ciclistico
ma ci si può fare trekking e per tutti coloro che non hanno la
possibilità di conoscerla in pieno, ci sono alcuni punti fino ai
quali è possibile arrivare in macchina e nelle vicinanze si trovano le parti più affascinanti della ferrovia nonché dei belvedere.
Partiamo dunque verso un viaggio emozionante…
WINTER 2008/09. No.02
Parenzana biciklom ili automobilom
Kako je grad Buje bio početna stanica s koje su prvi vlakovi
Parenzane krenuli prema Trstu, odnosno Poreču, tako su i biciklistički putevi podijeljeni na dva smijera: onaj iz Buja prema
slovenskoj granici i onaj preko Grožnjana i Motovuna prema
Vižinadi. Put prema granici započinje na željezničkoj postaji Buja te, prolazeći pored malih mjesta Volpija, Kaldanija,
Specijarija, Markovac, Valica… kroz šume i poljane vodi prema Savudriji i neazobilaznom Umagu s atraktivnom starogradskom jezgrom. Pri kraju trase, a prije same granice, znamenit je dugi spust k moru, s prekrasnim pogledom na Piranski
zaljev. Odlučite li se pak na vožnju put Vižinade, start je ponovno željeznička stanica u Bujama, no u tom slučaju trasa
vodi prema ‘gradu umjetnika’, Grožnjanu, prema impresivnim
vidikovcima, Motovunu i dolini rijeke Mirne. Na ovome diNo.02. WINTER 2008/09.
La Parenzana in bici o in macchina
Buie fu la stazione di partenza dei primi treni della Parenzana
in direzione di Trieste, ossia Parenzo. E così anche i sentieri ciclistici sono stati divisi in due direzioni: quello da Buie
verso la frontiera slovena e quello che passa per Grisignana e
Montona e va verso Visinada. La parte della Parenzana verso
la frontiera comincia dalla stazione ferroviaria della città, passando vicino alle località di Volpia, Caldania, Spezzieria, San
Marco, Valizza… attraverso boschi e campagne e porta verso
Salvore e l’inevitabile Umago con un attrattivo nucleo storico. Verso la fine del tracciato comincia un’altra discesa verso
il mare con una bellissima vista sul golfo di Pirano. Se vi decidete invece per una corsa verso Visinada. l’inizio è di nuovo la stazione ferroviaria di Buie, ma in questo caso il viaggio
continua nella direzione di Grisignana - ‘città degli artisti’, e
Istraturist, UMAGazin
53
UMAG ADVENTURE
PARENZANA
UMAG ADVENTURE
PARENZANA
ZANIMLJIVOSTI NOTIZIE INTERESSANTI:
TPC TPC
O postojanju projekta za proširenje pruge od Poreča do Kanfanara svjedoče kamene kilometarske oznake postavljene duž pruge, na kojima je bilo uklesano
‘TPC’, što znači Trieste-Parenzo-Canfanaro. Planirani odvojak do Kanfanara
nije, međutim, nikada realiziran.
Delle indicazioni chilometriche in pietra testimoniano l’esistenza di un progetto per l’ampliamento della ferrovia da Parenzo a Canfanaro sulle quali c’era
l’insegna ‘TPC’ che significava Trieste-Parenzo-Canfanaro. Non è mai stata realizzata la biforcazione fino a Canfanaro.
Nesreće Incidenti
Kako projektanti iz unutrašnjosti nisu poznavali prilike primorskog podneblja i
silinu vjetrova, u nekoliko navrata vlak je uslijed bure iskočio, ili čak bio odnešen s pruge. 1910. godine u Miljama se dogodila strašna željeznička prometna nesreća s mnogo ranjenih i trojicom poginulih. Kasnije je stoga postavljena
zaštita protiv vjetra u vidu ograda.
I progettatori dell’interno non conoscevano le circostanze del clima litoraneo e
la forza dei venti, il treno ha deviato varie volte a causa della bora ed è addirittura uscito dalle rotaie. Nel 1910 a Muggia è successo un terribile incidente con molti feriti e tre morti. Più tardi è stata posta una barriera come protezione dal vento.
Brzina Velocità
Brzina vožnje Parenzane bila je prilično skromna, prosječno oko 20km/h, na
usponima ponekad i 10km/h. Putnici su tako mogli tijekom vožnje silaziti s
vagona, prošetati, a ponekad i izbjeći plaćanje karte…
La velocità della Parenzana era piuttosto modesta, in media 20 km/h, in salita a
volte anche 10 km/h. I passeggeri potevano quindi scendere dai vagoni durante
il viaggio, fare una passeggiata, a volte anche evitare di pagare il biglietto…
jelu trase česti su tuneli, nadvožnjaci i ruševine, nekadašnji
‘krvotok’ Parenzane… U slučaju da najatraktivnije punktove
Parenzane želite obići automobilom, kao preporučeni pristupi
navode se mjesta Valica, Stanica, Sv. Stefan pored Kostanjica,
Završje, Vižintini, zaseok Krti pored Antonci, Kanal pored
Motovuna, Karojba te vijadukt Sv. Vital ili Veli Most preko
potoka Sabadin. Do navedenih je odredišta moguće doći automobilom i potom kroz kratku, ali sadržajnu šetnju, uživati
u ljepotama Parenzane.
Bilo kojim putem se odlučite na upoznavanje nekadašnje uskotračne pruge, predstoji Vam vrhunski užitak u neizrecivim ljepotama istarskog krajolika, vidikovcima, rječicama, poljanama,
prirodnim usjecima i mističnim tunelima zaleđa Umaga… A
baš oni mogu Vam zasigurno ispričati nebrojene priče o povijesti istarskog kraja, trudu, mukama i radostima istarskog težaka kojemu je pruga nekada bolji život značila… Priče su to
koje vrijedi čuti, krajolici koje vrijedi upoznati…
54 UMAGazin, Istraturist
WINTER 2008/09. No.02
poi verso la valle del fiume Quieto, Montona, Visinada… Su questa
parte del tracciato spesso ci si imbatte in gallerie, viadotti e resti di
edifici, arterie della Parenzana di una volta...
E in caso vogliate visitare in macchina i punti più attrattivi della
Parenzana, vi consigliamo di partire dalle località di Valizza, Stazione,
Santo Stefano accanto a Castagna, Piemonte, Visintini, Krti accanto ad Antonci, Canale accanto a Montona, Caroiba e il viadotto S.
Vitale o Veli Most (Grande Ponte) attraverso il ruscello Sabadin.
Fino a queste località è possibile arrivare in macchina per poi, attraverso una breve ma sostanziosa passeggiata, godersi le bellezze
della Parenzana.
Qualsiasi punto scegliate per conoscere la Parenzana, godrete di bellezze indescrivibili del paesaggio istriano, di belvederi, ruscelli, pianure, fenditure naturali e gallerie mistiche delle vicinanze di Umago…
Proprio questi possono raccontarvi innumerevoli racconti sulla storia
dell’Istria, sullo sforzo, le pene e le gioie del agricoltore istriano per
il quale la ferrovia significava una vita migliore… Sono racconti che
vale la pena sentire e paesaggi che vale la pena vedere…
No.02. WINTER 2008/09.
Istraturist, UMAGazin
55
UMAG DELICIOUS
TARTUF
UMAG DELICIOUS
TARTUFO
Istarski tartuf
Gomolj vrijedan zlata
Il tartufo istriano
Bulbo che vale come l’oro
N
ije sve u izgledu… Izreka je to koju možemo primijeniti na štošta u životu, pa eto i u kulinarstvu.
Ljubitelji tartufa to ponajbolje znaju. Ta podzemna
gljiva toliko je neugledna da ju na prvi pogled nikada ne bi povezali s visokim kulinarstvom, a i na miris se
teško priviknuti… No specifičan okus, rijetkost njegove rasprostranjensti i navodna afrodizijačka svojstva koja mu se
pripisuju, usprkos njegovoj vizualnoj neatraktivnosti čine ga
vrijednim poput zlata!
Nekada su se vadili na kilograme, a danas ih je kudikamo
teže naći i djelatnost se nastoji regulirati u cilju suzbijanja
pretjerane eksploatacije podzemnog blaga. Tartufarima su psi
najbolji prijatelji, i više od toga – važan čimbenik u prehrani
obitelji jer, ovisno o sezoni, cijena tartufa naraste i do ne56 UMAGazin, Istraturist
L’
abito non fa il monaco... è un proverbio che possiamo applicare a molte cose nella vita e così anche alla cucina. Gli amanti dei tartufi lo sanno benissimo. Questo fungo sotterraneo è talmente poco
appariscente che a prima vista non verrebbe mai collegato ad
una cucina eccellente ed è anche difficile abituarsi all’odore...
Il sapore specifico, la sua rarità e le presunte doti afrodisiache
nonostante l’aspetto fisico lo fanno valere come l’oro!
Un tempo venivano estratti a chili, oggi invece è molto più
difficile trovarli e le attività vengono regolate con lo scopo di
combattere l’esagerata esplotazione del tesoro sotterraneo. I cani
sono i migliori amici dei tartufi, anche più di questo – sono un
fattore importante per l’alimentazione della famiglia perché, e
ciò dipende dalla stagione, il prezzo dei tarufi cresce fino ad alWINTER 2008/09. No.02
koliko tisuće eura po kilogramu. Pas se dresira i navikava
na miris tartufa, a trenutak kada ga nanjuši u šumi, znak je
gazdi da posebnim alatom pažljivo iskopa njihov zajednički
plijen. Potom rupu valja zatrpati kako bi plod ponovo narastao. I oboje imaju nagradu: tartufar tartuf, a pas se za dobro
obavljen posao osladi ukusnim zlogajem.
Iako postoji gotovo sedamedesetak vrsti tartufa, u Istri nailazimo na četiri: Tuber magnatum Pico – Plemeniti bijeli tartuf,
Tuber melanosporum Vittadini – Plemeniti crni tartuf, Tuber
aestivum Vittadini-Scorzone – Ljetni tartuf i Tuber brumale
Vittadini – Zimski tartuf. Bijeli tartuf najcjenjeniji je, a iskapa se u kasno ljeto, jesen i početkom zime.
I zato ga volimo! Jer je mističan i neugledan, a istodobno
toliko moćan da i od najjednostavnijeg jela može napraviti
pravo slavlje za nepce.
No.02. WINTER 2008/09.
cune migliaia di euro al chilo. Il cane viene addestrato e abituato all’odore dei tartufi, quando li annusano nel bosco il padrone
scava con cautela mediante un attrezzo particolare la preda comune. La fossa va di nuovo riempita affinché il frutto ricresca.
Ambedue ottengono un premio: il tartufaio il tartufo mentre il
cane riceve un buon boccone per il lavoro ben svolto.
Anche se esistono circa settanta specie di tartufi, in Istria ce ne
sono quattro: Tuber magnatum Pico – il tartufo bianco, Tuber
melanosporum Vittadini – il tarufo nero, Tuber aestivum VittadiniScorzone – il tartufo estivo e Tuber brumale Vittadini – il tartufo invernale. Il tartufo bianco è il più pregiato, viene scavato in
tarda estate, in autunno e all’inizio dell’inverno.
Per questo ci piace! Perché è mistico e poco appariscente, allo
stesso tempo è così potente da fare di ogni piatto un vero piacere per il palato.
Istraturist, UMAGazin
57
UMAG DELICIOUS
ZIGANTE TARTUFI
UMAG DELICIOUS
ZIGANTE TARTUFI
Istarski tartuf koji je ušao u Guinessovu
knjigu rekorda težio je čak 1,31 kg!!!
Il tartufo istriano entrato nel libro dei
Guiness pesava addirittura 1,31 kg!!!
od guinessa do businessa
Trideset godina tradicije pretočeno u unosan posao
Zigante
tartufi
dal libro dei guiness al business
Trent’anni di tradizione trasfusi in un negozio redditizio
K
ada se od nečega tako dragocjenog i teško dostupnog kao što je tartuf razvije perspektivan obiteljski
posao, možemo reći da se radi o pravom uspjehu.
Trideset godina tradicije i iskustva u traženju tartufa za obitelj Zigante iz Livada rezultiralo je prvom i jedinom tvrtkom u Istri čija je djelatnost konzerviranje, pakiranje i prodaja proizvoda od tartufa. Posao ostvaruju u
vlastitoj tvornici za preradu i konfekcioniranje tartufa površine 1.600 m2, svečano otvorenoj 2008. godine, a pored
suradnje s brojnim partnerima, distribuciju vrše i u vlastitom aranžmanu: putem lanca prodavaonica s autohtonim
istarskim proizvodima (Buje, Buzet, Grožnjan, Livade, Pula
i Motovun). Ni svjetska tržišta nisu im nepoznanica: tvrtka ima predstavništva i/ili trgovine u Austriji, Njemačkoj,
Sloveniji, Srbiji; proizvodi se izvoze u europske zemlje i
SAD, a prodaja na inozemnom tržištu čini 38% ukupne prodaje. Proizvodni program uključuje svježe proizvode, ali i
konzervirani bijeli i crni tartuf (cijeli ili mljeveni), u listi58 UMAGazin, Istraturist
Q
uando si riesce a sviluppare un affare di famiglia grazie ad un prodotto così prezioso e così difficilmente
trovabile, possiamo dire che si tratta di un vero suc-
cesso. Trent’anni di tradizione nella ricerca dei tartufi
significò per la famiglia Zigate di Levade la fondazione della
prima e unica ditta in Istria per la conservazione, il confezionamento e la vendita dei tartufi. Il lavoro viene svolto nella
fabbrica privata per la lavorazione ed il confezionamento dei
tartufi della superficie di 1600 m2, inaugurata nel 2008; insieme alla cooperazione con numerosi partner, la distribuzione
viene svolta anche tramite una catena di negozi che vendono
prodotti autoctoni istriani (Buie, Pinguente, Grisignana, Levade,
Pola e Montona). Nemmeno i mercati mondiali sono sconosciuti: la ditta ha delle rappresentanze e/o negozi in Austria,
Germania, Slovenia, Serbia; i prodotti vengono esportati in
paesi europei e negli USA, la vendita sul mercato estero rap-
presenta il 38% della vendita totale. Il programma di produ-
zione include prodotti freschi ma anche il tartufo bianco e
WINTER 2008/09. No.02
ćima ili u kombinaciji s maslinovim uljem, medom, gljivama, sirom i sl. Sve same delicije!
Obitelj Zigante vodi i restoran u Livadama, otvoren tijekom
čitave godine, a u koji je dobrodošao svatko tko želi uživati u dobrom jelu i vinu, ili pak (uz prethodnu narudžbu!)
doživjeti avanturu izvornog traženja tartufa. Jelovnik restorana uglavnom je baziran na tartufima, no ne isključivo, a
u bogatoj vinskoj ponudi nalaze se vina iz gotovo cijeloga svijeta. Zahvaljujući sajmu tartufa u Livadama, čiji su
suorganizatori, to malo istarsko mjesto doživjelo je pravu
renesansu i dobilo epitet ‘Centar svijeta tartufa’.
Kada Vas putevi nanesu u Livade, ne zaboravite pogledati
brončani odljev tartufa koji je 30.03.2000., izravno iz sjedišta Guiness world recorda, potvrđen kao najveći tartuf
na svijetu… Bijeli tartuf su u Motovunskoj šumi pronašli
gospodin Giancarlo Zigante i njegova kujica Diana, a težio je čak 1,31 kg!!!
No.02. WINTER 2008/09.
quello nero conservati (interi o macinati), in foglietti o in combinazione con l’olio d’oliva, il miele, altri funghi, formaggio e
simili. Solo vere delizie!
La famiglia Zigante gestisce anche un ristorante a Levade, aperto
durante tutto l’anno, e vi sono bevenuti tutti coloro che vogliono godersi piatti e vini deliziosi, oppure (su previa ordinazione)
avventurarsi nella ricerca dei tartufi. Il menù del ristorante è a
base di tartufi ma non solo, c’è anche una ricca offerta di vini
da tutto il mondo. Grazie alla fiera dei tartufi di Levade, di cui
sono coorganizzatori, questa piccola località istriana ha vissuto
una vera rinascita ed ha ricevuto l’epiteto di ‘Centro mondiale
dei tartufi’. Quando arrivate a Levade, non dimenticate di vedere
la copia di bronzo del tartufo che il 30/03/2000 è stato confermato direttamente dalla sede del Guiness world record come il
più grande al mondo... Il tartufo bianco è stato trovato nel bosco di Montona dal signor Giancarlo Zigante e dalla sua cagna
Diana e pesava addirittura 1,31 kg!!!
Istraturist, UMAGazin
59
UMAG DELICIOUS
SOL CORAL
UMAG DELICIOUS
SOL CORAL
TARTUFI
“SOL CORAL”
À
L
la carte taverna novoobnovljenog umaškog hotela Sol Coral zadivljuje ambijentom inspiriranim
hrvatskom secesijom i izborom jela koji spada u
sam vrh mediteranske gastronomije, prilagođenom
sezonskim plodovima Istre. Sukladno tome, na meniju predstavljamo tartufe:
a taverna à la carte del rinnovato hotel Sol Coral affascina con il proprio ambiente ispirato alla secessione croata e con la scelta dei cibi che fanno parte
della più alta gastronomia mediterranea, adeguata ai
frutti di stagione dell’Istria. In base a quanto detto Vi presentiamo sul menù i tartufi:
PAČJA PRSA S CRNIM
TARTUFOM U UMAKU
OD NARANČE
PETTO D’ANATRA AL
TARTUFO NERO IN
SUGO D’ARANCIA
48 dag pačjih prsa, 0.04 dag svježih crnih tartufa, 32 dag jabuka, 20 dag naranče, 0.1 l vrhnja za kuhanje, 0.06 dag meda,
0.8 dag rotkvica, soli, bibera, peršina
48 dag di petto d’anatra, 0,04 dag di tartufi neri freschi, 32
dag di mele, 20 dag di arance, 0,1 l di panna da cucina, 0,06
dag di miele, 0,8 dag di ravanelli, sale, pepe, prezzemolo
Sastojci (za 4 osobe):
Pačja prsa začiniti solju i biberom, kožicu razrezati poprijeko i
lagano namazati medom kako bi prilikom pečenja postala hrskava. Prsa peći na roštilju 20 min. Kada je meso pečeno narezati
ga na ploške. Jabuke također ispeći na roštilju. U međuvremenu
naranču prokuhati i ispasirati, potom kuhati još 10 min i dodati
vrhnje za kuhanje. Umak staviti u žličice te poslužiti s mesom.
Tartufe narezati na ploške. Poslužiti sve zajedno.
60 UMAGazin, Istraturist
TARTUFON ‘CORAL’
TARTUFON ‘CORAL’
0.08 dag maslaca, 0.01 dag kakaa u prahu, 0.15 dag crne čokolade, 0.02 dag brašna, 2 cijela jaja + 1 žumanjak, 1 šećer
od vanilije, 0.09 dag šećera u prahu, 0.01 dag bijelog tartufa,
0.10 dag svježeg šumskog voća, malo soli
0,08 dag di burro, 0.01 dag di cacao in polvere, 0.15 dag di cioccolato fondente, 0.02 dag di farina, 2 uova intere + 1 tuorlo, 1
zucchero vanigliato, 0.09 dag di zucchero a velo, 0.01 dag di tartufo bianco, 0.10 dag di frutti di bosco freschi, un po’ di sale
Maslac istući u pjenicu, dodati kakao i istopljenu crnu čokoladu. U drugoj posudi izmutiti jaja sa šećerom od vanilije i
šećerom u prahu te miješati dok smjesa ne poraste (10 min).
Tome pridodati maslac i čokoladu te na kraju brašno i naribani tartuf. Pripravak mora odstojati u hladnjaku najmanje 2
sata, potom se peče 13-15 min te poslužuje topao, sa svježim šumskim voćem.
Sbattere il burro in schiuma, aggiungere il cacao e il cioccolato fondente sciolto. In un’altra ciotola sbattere le uova con lo
zucchero vanigliato e lo zucchero a vela e mescolare l’impasto
finché non aumenta (10 min). Aggiungere il burro e la cioccolata e alla fine la farina ed il tartufo grattugiato. Il composto
deve riposare in frigorifero per almeno 2 ore, poi si cuoce per
13-15 min e si serve caldo con i frutti di bosco freschi.
Sastojci (za 4 osobe):
Ingredienti (per 4 persone):
Condire i petti d’anatra con sale e pepe, tagliare la pelle per
traverso e spalmare leggermente con il miele perché diventi
croccante durante la cottura. Cuocere ai ferri per 20 minuti.
Quando la carne è cotta tagliarla a fette. Cuocere ai ferri anche le mele. Nel frattempo cuocere l’arancia e poi passarla.
Cuocere per ancora 10 minuti e aggiungere la panna. Mettere
il sugo nei cucchiaini e poi servire con la carne. Tagliare a
fette i tartufi e servire tutto insieme.
WINTER 2008/09. No.02
No.02. WINTER 2008/09.
Ingredienti (per 4 persone):
Istraturist, UMAGazin
61
UMAG FUN
BARCOLANA
UMAG FUN
BARCOLANA
Najposjećenija regata Mediterana
Barcolana
La regata più visitata del Mediterraneo
T
ršćanska regata Barcolana održava se svake godine i baš
svake bilježi nove rekorde... Posljednjih godina može
se pohvaliti s oko 2.000 plovila na startu, oko 25 000
jedriličara na moru i oko 300 000 gledatelja na kopnu...
vrtoglave su to brojke zahvaljujući kojima Barcolana zasluženo
nosi titulu najmasovnije, najuzbudljivije i jedne od najljepših
regata Mediterana. Utrka predstavlja pravo slavlje mora, avanturizma i sportsko-natjecateljskog duha. U njoj sudjeluju velike
jahte i male brodice, profesionalni jedriličari, pasionirani amateri i početnici, neovisno o vremenu održava se redovito druge
nedjelje u mjesecu listopadu, a regatno polje sastoji se od oko
16 milja dugog trapeza koji seže i u slovenske vode...
A sve je započelo još davne 1969. godine, kada se na utrku odvažila 51 brodica. Tijekom prvog desetljeća na Barcolani se se
natjecali uglavnom klubovi iz okolice tršćanskog zaljeva, a tek
1980. pobjeđuje prvi strani brod iz Münchena (nazvan Rupe) i
No.02. WINTER 2008/09.
L
a regata triestina Barcolana ha luogo ogni anno e proprio
ogni anno vengono stabiliti nuovi record... Negli ultimi
anni può vantare 2.000 imbarcazioni al via, 25.000 velisti
e 300.000 spettatori su terra... sono cifre da capogiro grazie alle quali la Barcolana porta giustamente il titolo di una delle regate più numerose e belle del Mediterraneo. La gara rappresenta una vera e propria celebrazione del mare, dell’avventurismo
e dello spirito sportivo-agonistico. Vi partecipano grandi yacht e
piccole imbarcazioni, velisti professionisti, dilettanti appassionati
e principianti. Si svolge la seconda domenica di ottobre, indipendentemente dal tempo. Il percorso è di circa 16 miglia e si entra
anche nelle acque della Slovenia...
Tutto è cominciato nel lontano 1969 quando 51 imbarcazioni hanno deciso di partecipare alla gara. Durante il primo decennio i
partecipanti della Barcolana erano per lo più società velistiche dei
dintorni del golfo di Trieste. Solo nel 1980 a vincere è la prima
Istraturist, UMAGazin
63
UMAG FUN
BARCOLANA
UMAG FUN
BARCOLANA
Umag je udaljen svega 45 km od Trsta pa je i to dobra
alternativa za sve koji žele spojiti ugodan vikend u Istri s
posjetom Barcolani.
Umago dista soli 45 km da Trieste ed è un’ottima alternativa per tutti coloro che vogliono unire un piacevole weekend in Istria con la visita alla Barcolana.
time regata poprima međunarodni karakter, postaje meta jedriličara diljem svijeta, ali i sponzora… U razdoblju od 1969. do
2007. njome je prodefiliralo preko 10 000 plovila i postala je
događanje na kojem želi biti viđen svatko tko ima imalo afiniteta prema nautičkim avanturama. 2008. godine Barcolana s
ponosom slavi 40. jubilej i zanimljivija je no ikada! Dokazala
se kao važna jedriličarska manifestacija koja privlači čak i sudionike iz America’s Cup-a, a istodobno zadržava šarm lokalnog festivala.
Barcolana je i prilika za posjet tršanskoj regiji, i to u najbolje
doba godine – kada autentična bura oplemenjuje zaljev, boje
jeseni zašarene grad, a gotovo beskrajna linija jedrilica i drugih plovila obogati luku i marinu. Jedriličari tada preskakuju s
jednog broda na drugi, dijele se iskustva, stvaraju nova, i produbljuju stara prijateljstva.
64 UMAGazin, Istraturist
nave straniera di Monaco di Baviera (chiamata Rupe) con cui la
regata assume un carattere internazionale diventando meta di velisti di tutto il mondo, ma anche di sponsor... Nel periodo che va
dal 1969 al 2007 vi hanno defilato oltre a 10.000 imbarcazioni ed
è diventata un avvenimento dove tutti coloro che hanno delle affinità per le avventure nautiche vogliono essere visti. Nel 2008 la
Barcolana festeggia il 40° giubileo ed è più interessante che mai!
È una manifestazione velistica importante che attira anche i partecipanti dell’America’s Cup ma allo stesso tempo mantiene il fascino di un festival locale.
La Barcolana è anche un’occasione per visitare la zona intorno a
Trieste, nel miglior periodo dell’anno – quando la bora annobilisce il golfo, i colori autunnali dipingono la città e la quasi infinita fila di barche a vela e altre imbarcazioni arricchiscono il porto
e la marina. I velisti saltano da una barca all’altra, si scambiano
WINTER 2008/09. No.02
Osim same regate, Barcolana svake godine nudi pregršt događanja, kako na moru, tako i na kopnu. Trodnevni koncerti na
trgu Piazza Unità d’Italia, regata za mlade - Barcolina, program
i susret namijenjen klasičnim brodovima, noćna regata, kulturni
program diljem povijesnih punktova i kafe barova grada… neki
su od sadržaja koje je svakako vrijedno posjetiti. Također su
brojni aranžmani agencija koje organiziraju ‘mini krstarenja’ za
znatiželjnike koji Barcolanu žele gledati s mora. Naime, pristup
vlastitim plovilima za gledateljstvo limitiran je zbog sigurnosnih
razloga. Pa ako želite biti dio ovog veličanstvenog događanja,
budite mudri i rezervirajte boravak na vrijeme. Umag je udaljen svega 45 km od Trsta pa je i to dobra alternativa za sve
koji žele spojiti ugodan vikend u Istri s ovim velebnim sportskim događanjem!
No.02. WINTER 2008/09.
le proprie esperienze, ne acquisiscono delle nuove e rafforzano le
vecchie amicizie. Oltre alla regata, la Barcolana offre ogni anno
numerosi avvenimenti, sul mare ma anche sulla terraferma. Tre
giorni di concerti in Piazza Unità d’Italia, una regata per giovani
– la Barcolina, un programma ed un incontro per barche classiche,
una regata notturna, un programma culturale nei punti storici e nei
bar della città... sono solo alcuni dei contenuti che vale la pena
vedere. Ci sono anche numerose offerte di agenzie turistiche che
organizzano ‘mini crociere’ per i curiosi che vogliono seguire la
Barcolana dal mare. L’accesso per le barche private degli spettatori
è limitato per motivi di sicurezza. Se volete far parte di quest’avvenimento meraviglioso, siate saggi e prenotate il vostro soggiorno
in tempo. Umago dista soli 45 km da Trieste ed è un’ottima alternativa per tutti coloro che vogliono unire un piacevole weekend
in Istria a questo grande avvenimento sportivo!
Istraturist, UMAGazin
65
66 UMAGazin, Istraturist
WINTER 2008/09. No.02
No.02. WINTER 2008/09.
Istraturist, UMAGazin
67
UMAG PRIZE CONTEST
UMAG PRIZE CONTEST
Hotel Sol Coral
Novi umaški hotel s 5* apsolutna je rezidencija luksuza, mjesto u kojem se
osjećate ugodno i posebno. Oduševit će Vas tu promišljene dekoracije i dizajn interijera inspirirani secesijom, kao i vrhunska usluga, apsolutna posvećenost gostu. Osim kao idealna ljetna rezidencija, hotel je odličan odabir i
za sve vrste poslovnih susreta, promocija i druženja. Ponudu savršeno zaokružuju vrhunska ponuda Wine Bara i taverne, opuštajući tretmani koje nudi
egzotični spa centar te nova multifunkcionalna kongresna dvorana…
Albergo Sol Coral
Il nuovissimo albergo di Umago a 5* è residenza di lusso assoluto, luogo in
cui ci si sente bene e diversi. Entusiasmano qui le decorazioni e l’arredamento dell’interno ispirati dalla secessione, come anche il servizio eccellente e la
completa dedicazione all’ospite. Tranne di essere la residenza estiva ideale, albergo è un’ottima scelta per tutti i tipi d’incontri d’affari, promozioni e socializzazioni. L’offerta impressionante del Wine Bar e della taverna, i trattamenti
di rilassamento offerti dallo centro spa esotico e la nuova sala di congresso
multifunzionale completano perfettamente l’offerta…
Luksuzni odmor Vacanza di lusso
Coral Fusion Spa
5
“ * VACATION”
Najnoviji umaški wellness centar, ukupne površine 1.200 m2, opremljen je
modernom wellness tehnologijom te uređen stapanjem suvremenog dizajna i
elemenata u stilu Dalekog Istoka. U ponudi su egzotični ljekoviti tretmani i
masaže prema drevnim istočnjačkim tehnikama, a programe pripremaju i izvode wellness stručnjaci pristigli iz Tajlanda i Indije...
• Tajlandski vrt s orijentalno uređenim sobama za masažu
• Moderno uređen beauty centar
• Novouređena zona za ayurvedsku masažu
• Saune: finska biosauna i parna kupelj (turska sauna)
• Soba za tretmane u dvoje s privatnim whirlpoolom s magnetoterapijom
• Pećina iznenađenja s morskom vodom, whirpoolom, kromoterapijom i
vodenim efektima u raznim oblicima
• Aromatuš – tuš s aromaterapijom
• Solarij
• Relax area – prostor za opuštanje s grijanim krevetima
• Rain cave – kišna špilja s vodenim efektima tuširanja u raznim oblicima
• Kneipp terapija
• Wave Dream, patentirani wellness ugođajaj za relaksaciju
• Topli unutarnji bazen s morskom vodom, whirlpoolom, gejzirom i slapom
• Wellness vrt
NAGRADNA IGRA GIOCO A PREMI
Osvojite najluksuzniji odmor koji možete zamisliti! Smješteni u najnovijoj zvijezdi umaške hotelske ponude novoobnovljenom hotelu Sol Coral (5*), uživat ćete u savršenom spoju vrhunske usluge, inspirativnog interijera
i svih blagodati Fusion Coral Spa wellness centra! Registrirajte se, sudjelujte i pobijedite!
Vincete la vacanza più esclusiva che potete immaginare! Sistemati nell’ultimissima stella dell’offerta alberghiera di Umago – nel nuovamente rinnovato albergo Sol Coral (5*), godrete di una perfetta fusione di servizio
eccellente, di un interno ispirativo e di tutti i benefici del centro benessere Coral Fusion Spa! Registratevi,
partecipate e vincete!
Kako sudjelovati:
Come partecipare:
Nagrada:
Premi:
Posjetite link www.istraturist.com/umagazin gdje ćete
pronaći sve detalje i uvjete nagradne igre te uskočite
u utrku za ovom vrijednom nagradom!!!
Luksuzni vikend ‘5* Vacation’ obuhvaća:
• Koktel dobrodošlice
• Smještaj za dvije osobe u dvokrevetnoj sobi s pogledom
na more - hotel Sol Coral***** (polupansion)
• Poklon iznenađenja u sobi
• Korištenje wellness centra Coral Fusion Spa u večernjim satima
68 UMAGazin, Istraturist
Coral Fusion Spa
Il nuovissimo centro benessere di Umago si estende su una superficie totale
di 1.200 m2, è dotato di tecnologia benessere modernissima ed arredato in
uno stile che fonde il design moderno con elementi del Lontano Oriente. Il
centro offre trattamenti curativi esotici e massaggi basati su antiche tecniche
orientali, mentre i programmi vengono preparati ed eseguiti da esperti benessere provenienti dalla Tailandia e dall’India...
• Giardino tailandese con stanze per massaggi arredate in stile orientale
• Centro beauty arredato in stile moderno
• Zona nuovamente arredata per il massaggio ayurveda
• Saune: sauna finlandese e bagno a vapore (sauna turca)
• Stanza per trattamenti in due con whirlpool con magnetoterapia
• Grotta di sorprese con acqua di mare, whirlpool, cromoterapia e effetti
acquatici in varie forme
• Doccia aromatica - doccia con aromaterapia
• Solarium
• Relax area – area per il rilassamento con lettini riscaldati
• Rain cave – grotta piovosa con effetti acquatici della doccia in varie
forme
• Terapia Kneipp
• Wave Dream, brevettata oasi benessere per il rilassamento
• Piscina interna calda con acqua di mare, whirlpool, geyser e cascata
• Giardino benessere
Visiti la pagina www.istraturist.com/umagazin dove troverà
tutti i dettagli e le condizioni del gioco a premi e corra
versó questo prezioso premio!!!
Il fine settimana lussuoso ‘5* Vacation’ comprende:
• Cocktail di benvenuto
• Sistemazione in camera doppia con vista mare per due
persone - albergo Sol Coral***** (mezza pensione)
• Regalo a sorpresa in camera
• Uso del Centro Benessere Coral Fusion Spa alla sera
WINTER 2008/09. No.02
No.02. WINTER 2008/09.
Istraturist, UMAGazin
69
UMAG KIDS
TENNIS CAMP
TENNIS CAMP
Pitajte trenere Chiedete agli allenatori
Kako bi se zainteresiranim ljubiteljima tenisa približio rad teniskog kampa, na web stranicama
www.istraturist.com kreiran je dio namijenjen isključivo teniskom kampu. Tako postoji i mogućnost kontaktiranja trenera... Pa ukoliko imate pitanja, neka vam objašnjenja nisu jasna ili
jednostavno želite doći do Umaga i zaigrati tenis ne libite se kontaktirati trenere – oni će vam
pokušati odgovoriti u najkraćem mogućem roku... Više na www.istraturist.com
Per avvicinare il lavoro del campo a tutti gli interessati, è stata creata una parte sulla pagina
web www.istraturist.com dedicata esclusivamente al campo tennistico. C’è così la possibilità
Tennis Camp
di contattare gli allenatori... Se avete delle domande, se qualche spiegazione non è chiara o se
semplicemente volete venire a Umago e giocare a tennis, non esitate a contattare gli allenatori
– loro cercheranno di rispondere il più presto possibile... Di più su www.istraturist.com
Umag
Tenis škole za buduće prvake ‘bijelog sporta’...
Scuole di tennis per i futuri campioni dello ‘sport bianco’...
U
mag je apsolutno prva destinacija tenisa u Hrvatskoj i na
Mediteranu. Na preko 60 moderno uređenih i održavanih
tenis terena Umaga međusobno se nadmeću i uživaju rekreativci i profesionalci. Zbog ugodne klime teniska sezona ne prestaje
niti u zimskim mjesecima, a ljeti napor igre ublažuje osvježavajući
povjetarac s mora…
Umag je najviše ponosan na činjenicu da se na njegovim tenis terenima svake godine održavaju brojni turniri na kojima sudjeluju
najbolji svjetski igrači - svakako je među njima najistraknutiji međunarodni ATP Studena Croatia Open Tour s visokim fondom nagrada. No u Umagu se osim svima poznatog ATP turnira održavaju
i ITF turnir group 1 (do 18 godina) te TE turnir group 2 (do 14
godina), zahvaljujući kojima je Umag postao nezaobilazna stanica
u izrastanju takmičara europskog, pa i svjetskog ranga.
Od 2008. godine tvrtka Istraturist je ponovo pokrenula tenis školu
pod imenom Tennis Camp Umag. Aktivnosti teniskog kampa održavaju se u 4 teniska centra na 46 teniska terena Istraturista, a širok
splet mogućnosti u ponudi zadovoljiti će svakog ljubitelja tenisa.
Tennis Camp Umag organizira pojedinačne i grupne turističke teniske turnire, pruža mogućnost pojedinačnog i grupnog angažiranja teniskih trenera, organiziranja sparing mečeva, iznajmljivanja
terena i teniske opreme, ‘špananja’ teniskih reketa... U ponudi su
također razni tenis paketi, u trajanju od dva do tjedan dana. Paketi
su različitog intenziteta, ovisno o nivou spremnosti igrača, a namijenjeni su i odraslima i djeci.
Pokrenut u proljeće 2008. godine, Tennis Camp Umag već je tijekom
svoje prve sezone doživio pravi uspjeh! Dolaze djeca iz svih krajeva
svijeta, većina se vraća, a određene obitelji čak većinu svog godišnjeg odmora podrede djetetu i odluče se za odmor u Umagu.
70 UMAGazin, Istraturist
U
mago è sicuramente la destinazione tennistica principale in
Croazia e sul Mediterraneo. Ci sono oltre 60 campi da tennis
moderni e curati dove si compete a livello agonistio e ricreativo. Grazie ad un clima mite la stagione tennistica non smette nemmeno
nei mesi invernali mentre in estate lo sforzo del gioco viene alleviato
da un leggero venticello che viene dal mare...
L’orgoglio di Umago è prima di tutto l’organizzazione di molti tornei
ai quali partecipano ogni anno i migliori tennisti del mondo – il più
affascinante è senz’altro il torneo internazionale ATP Studena Croatia
Open con un montepremi ricco. A Umago vengono organizzati anche
altri tornei ITF del gruppo 1 (fino ai 18 anni) ed il torneo del gruppo
2 (fino ai 14 anni) grazie ai quali Umago è diventata una tappa importantissima per la crescita professionale dei tennisti a livello europeo e mondiale.
Dal 2008 la ditta Istraturist ha di nuovo avviato la scuola di tennis
chiamta Tennis Camp Umag. Le attività del campo tennistico si svolgono in 4 centri di tennis su 46 campi dell’Istraturist e l’ampia varietà
di scelta dell’offerta soddisferà tutti gli amanti del tennis.
Il Tennis Camp Umag organizza tornei turistici individuali e per gruppi, offre allenamenti individuali o in gruppo, organizza match, noleggio
di campi e di tutti i requisiti tennisitici, la ‘tiratura’ delle racchette...
Nell’offerta ci sono anche vari pacchetti tennistici che durano da 2 a 7
giorni. I pacchetti sono di diversa intensità, il che dipende dal livello di
preparazione del giocatore e sono adatti sia ad adulti che a bambini.
Il Tennis Camp Umag è stato avviato nel 2008 e già durante la prima
stagione ha avuto un gran successo! Ci vengono bambini da tutto il
mondo, la maggior parte di essi torna, mentre alcune famiglie trascorrono la maggior parte delle proprie vacanze a Umago per dedicare il
proprio tempo ai bambini.
WINTER 2008/09. No.02
Za djecu takmičare postoji poseban program - Junior tennis programme ‘Intensive’, koji osim treninga uključuje i sparing mečeve te kondicijski program. Mnoga djeca takmičari vraćaju se u
Umag po nekoliko puta godišnje... Tko zna, možda među njima
sada upravo igra neki budući Nadal, Moya ili Ljubičić?
U kampu radi desetak školovanih, stručnih trenera. Svi oni imaju
dugogodišnje iskustvo u radu s djecom i izrazito je važno da pri
odabiru programa roditelji poslušaju savjet trenera, jer će jedino
na taj način svojem djetetu omogućiti najadekvatniji trening. Pri
odabiru programa za svoje dijete roditelji se često odlučuju za
individualni trening. No dok odrasli u tenisu traže svoju nezavisnost, žele se usavršiti u pojedinoj tehnici i pretežno se odlučuju
za pojedinačne satove, djeca u tenisu traže igru i uživaju u njoj.
Ona vole društvo, igru, razgovor, komunikaciju... A na grupnim
treninzima nalaze upravo to! Dok čekaju da ostatak grupe odradi vježbicu, mogu se odmoriti, našaliti se, poigrati... U grupi se
također odmjeravaju vještine, potiče se natjecateljski duh pa je
samim time i napredak intenzivniji.
Premda treneri govore hrvatski, talijanski, njemački, engleski
i ruski jezik, komunikacija se u kampu uglavnom vodi na engleskom jeziku... No sporazumijevanje u kampu nije problem!
Zahvaljujući zajedničkoj ljubavi prema tenisu između djece iz
različitih zemalja stvaraju se nova prijateljstva i ruše se granice
nesporazumijevanja.
I za kraj, ako se pitate s koliko godina vaše dijete može početi
igrati tenis, odgovor trenera je jednostavan: ‘U trenutku kada ono
to poželi i kada može držati reket u ruci’. Treneri pritom savjetuju treninge u grupi za djecu u dobi između 4-5 do 9-10 godina,
a pojedinačne satove za uzraste starije od 9-10 godina.
No.02. WINTER 2008/09.
Per i bambini che competono c’è un programma speciale – Junior tennis
programme ‘Intensive’ che oltre all’allenamento include anche match
organizzati ed un programma per mantenere la forma. Molti bambini
che competono tornano a Umago anche un paio di volte all’anno... Chi
sa, forse tra di loro gioca un futuro Nadal, Moya o Ljubičić?
Nel campo lavora una decina di allenatori esperti. Tutti loro hanno
un’esperienza di anni nel lavoro con i bambini ed è molto importante che nella scelta del programma i genitori ascoltino i consigli degli
allenatori perché solo così daranno la possibilità al proprio figlio di
avere un allenamento adeguato. I genitori scelgono spesso programmi
con allenamenti individuali. Mentre gli adulti cercano la propria indipendenza nel tennis, vogliono perfezionare qualche tecnica e scelgono
principalmente classi individuali, i ragazzi cercano il gioco nel tennis
e godono di esso. Loro amano stare con gli altri, amano il gioco, la
conversazione, la comunicazione... E negli allenamenti di gruppo trovano proprio questo! Mentre aspettano che il resto del gruppo svolga
un determinato esercizio possono riposare, scherzare, giocare... Nel
gruppo possono comparare le proprie abilità, viene stimolato lo spirito agonistico e così anche il progresso è più intenso.
Anche se gli allenatori parlano il croato, l’italiano, il tedesco, l’inglese ed il russo, di solito la comunicazione nel campo è in inglese...
Ma capirsi non è difficile nel campo! Grazie all’amore comune verso
il tennis tra i bambini dalle diverse parti del mondo nascono nuove
amicizie e non c’è nessuna barriera d’incomprensione.
E per finire, se vi chiedete a quanti anni un bambino può cominciare
a giocare a tennis la risposta degli allenatori è semplice: ‘Quando un
bambino lo desidera ed è in grado tenere in mano una racchetta’, lo
dicono gli allenatori sorridendo e consigliano allenamenti di gruppo
per i bambini tra i 4 e i 5 anni fino ai 9-10 anni e classi individuali
invece per quelli più vecchi, di 9-10 anni.
Istraturist, UMAGazin
71
UMAG NEWS
UMAG NEWS
Welldays
Z
Hotelu Sol Garden Istra ‘ Turistički cvijet’
All’hotel Garden Istra il premio ‘Fiore turistico’
I
straturistov Hotel Sol Garden Istra iz Umaga
u akciji ‘Turistički cvijet – Kvaliteta za
Hrvatsku 2008.’ koju provodi Hrvatska radiotelevizija u suorganizaciji s Hrvatskom gospodarskom komorom, ocijenjen je najboljim hotelom godine hrvatskog Jadrana u kategoriji četiri zvjezdica!
Ovaj impresivan sport & family hotel izgrađen
2006. godine nudi pregršt dnevnih i večernjih
zbivanja u savršeno dekoriranom, visokokomfornom ambijentu stvorenom stapanjem motiva
Istre i suvremenosti. Pored autentičnog uređenja
hotel posjeduje i vodeni park, 3 buffet restorana
sa show-cookingom, à la carte restoran ‘Istarska
taverna’, meeting dvorane, veliku banket dvoranu za 300 sudionika, sportsko-revitalizirajući
wellness centar The Body Holiday, fitness studio, unutarnji bazen, sportski kompleks, playsation kutak, višenamjensku salu za igre…
L’
albergo Sol Garden Istra dell’Istraturist di
Umago è stato votato come miglior albergo
dell’anno sull’Adriatico nella categoria degli alberghi a quattro stelle al concorso ‘Fiore turistico
– per la Croazia 2008’ organizzato dalla casa televisiva nazionale e dalla Camera di Commercio
croata. Quest’albergo sport & family impressionante è stato costruito nel 2006 ed offre innumerevoli eventi giornalieri e serali in un ambiente
comfortevole e decorato in modo perfetto nato da
una fusione di motivi istriani e di uno stile contemporaneo. L’hotel è allestito in modo autentico e offre anche un parco acquatico, 3 ristoranti
buffet con show-cooking, il ristorante à la carte
‘Taverna istriana’, sale meeting, una grande sala
per banchetti che può ospitare 300 partecipanti, il
centro benessere sportivo-revitalizzante The Body
Holiday, uno studio fitness, una piscina interna, un
complesso sportivo, un angolo per il playsation,
una sala giochi multifunzionale…
Medeni mjesec za mladence
Luna di miele per i neosposi
Z
asigurno nema ljepšeg poklona za mladence
od romantičnog putovanja koje će pamtiti čitavog života! Da nije sve u odabiru destinacije dobro znaju u Hotelu Sol Umag, gdje su romantičnu
ponudu doveli do savršenstva. Mladi bračni parovi
i svi oni koji žele obnoviti ljubavne zavjete moći
će tako, osim u ljepoti Umaga i udobnosti hotela,
uživati i u koktelu dobrodošlice, poklonu iznenađenja u sobu, svakodnevnom besplatnom ulasku u
Wellness centar Istrian Relax Village (whirlpool s
vodopadima i podvodnom masažom, whirlpool s
agrumima, whirlpool ‘Modra Špilja’, finska sauna,
rimska sauna, istarska biosauna, soba za opuštanje,
unutarnji bazen, fitness, bogata ponuda voća i čajeva), zatim masaži Mai Complete Spa Experience za
dvoje u specifičnom intimnom ambijentu te romantičnoj ‘Kupidovoj večeri’ uz svijeće, afrodizijake i
šampanjac. Više informacija na www.istraturist.com
ili +385 52 700 700.
D
i sicuro non c’è miglior regalo per neosposi di
un viaggio romantico che ricorderanno per tutta la vita! Che non tutto dipenda dalla destinazione
lo sanno bene nell’hotel Sol Umag, dove l’offerta
romantica è stata portata alla perfezione. Le giovani coppie di sposi e tutti coloro che vogliono rinnovare le proprie promesse matrimoniali potranno
così godere non solo delle bellezze di Umago e
della comodità dell’albergo ma anche di un cocktail di benvenuto, di una sorpresa in camera, potranno usufruire ogni giorno di un’entrata libera al
centro Wellness Istrian Relax Village (whirlpool
con cascate e massaggi subacquei, whirlpool con
agrumi, whirlpool ‘Grotta azzurra’, sauna finlandese, sauna romana, biosauna istriana, area relax,
piscina interna, fitness, ricca offerta di frutta e tè),
di massaggi Mai Complete Spa Experience per due
persone in un ambiente intimo e peculiare nonché
di una cena romantica a lume di candela chiamata
‘Cena di Cupido’, con afrodisiaci e champagne.
Ulteriori informazioni su www.istraturist.com oppure al numero +385 52 700 700.
72 UMAGazin, Istraturist
WINTER 2008/09. No.02
akoračite i Vi u tjedan nezaboravnog wellness
iskustva jer u listopadu umaške oaze wellnessa
otvaraju svoja vrata! Krajem listopada wellness
centri hotela Sol Umag, Sol Garden Istra i Sol
Coral nude posebno osmišljene wellness programe koji uključuju boravak u komfornim hotelima, uslugu polupansiona, svakodnevni ulazak u
wellness oaze uz korištenje sauna, whirlpoola,
unutarnjih bazena... i sve to po promotivnim cijenama! Manifestacija je pokrenuta 2007. godine
s ciljem prerastanja u tradicionalnu te, ukoliko se
prošle godine niste uspijeli organizirati i posjetiti
Umag za vrijeme trajanja Welldaysa, organizirajte
svoj ovogodišnji odmor već sada. Naime, svake
je godine program sve bogatiji i atraktivniji…
ntrate anche Voi nella settimana di un’ indimenticabile esperienza benessere, le oasi benessere di Umago aprono le proprie porte! Verso
la fine di ottobre i centri benessere degli alberghi
Sol Umag, Sol Garden Istra e Sol Coral aprono le proprie porte offrendo dei programmi benessere speciali, che includono il soggiorno in alberghi confortevoli, il servizio di mezza pensione, l’entrata giornaliera nelle oasi benessere con
l’uso delle saune, dei whirpool, delle piscine interne... Ed il tutto a prezzi promozionali! La manifestazione è stata promossa nel 2007 con lo scopo
di diventare una manifestazione tradizionale e se
l’anno scorso non siete riusciti ad organizzarvi e
visitare Umago durante le giornate del benessere,
quest’anno i centri benessere di Umago potranno
sicuramente offrire un programma ancora più ricco e affascinante.
E
No.02. WINTER 2008/09.
Jesenski gastro festivali
Festival gastronomici autunnali
esen bogata gastronomskim plodovima u
Umagu i njegovoj okolici uvijek se dodatno valorizira. Listopad i studeni rezervirani
su za ‘Tuberfest’ – festival tartufa koji se odvija u Livadama uz pregršt zbivanja, poput
primjerice ocjenjivanja najvećeg i najljepšeg
tartufa, licitacija tartufa, pokaznog traženja i
dakako, degustacija te delicije na sto i jedan
način… Nadalje, i poznate savudrijske švoje
štuju se i cijene kroz listopad i studeni, tijekom manifestacije nazvane ‘Zlatna švoja’.
Radi se o gourmet reviji u pripremanju jela
na bazi lista (švoje) i promociji ove morske delicije. Obližnja Brtonigla proslavit će
i ‘Gljivarijadu’, i to prezentacijom svih vrsta
gljiva koje se ujesen nalaze na području Istre
- bilo jestivih, bilo otrovnih. Nakon izložbe
od preko sto vrsta gljiva slijede i popratni događaji - degustacija jela na bazi gljiva i glazbena animacija. Svakako ne treba zaboraviti
ni studenačke dane mladog vina diljem regije
jer istarska vina spadaju među najpopularnija
u Hrvatskoj pa im se, shodno tome, posvećuju značajna događanja!
J
Umago e nei suoi dintorni viene stimato sempre di più l’autunno ricco di frutti gastronomici. Ottobre e novembre sono riservati al ‘Tuberfest’
– il festival dei tartufi che si svolge a Levade con
numerosi avvenimenti, come per esempio la scelta
del tartufo più bello e di quello più grande, l’asta
dei tartufi, la ricerca dimostrativa dei tartufi e naturalmente anche la degustazione di questa delizia preparata in mille modi… Anche le sogliole
salvorine vengono stimate in ottobre e novembre
durante la manifestazione chiamata ‘Zlatna švoja’
(Sogliola d’oro). Si tratta di una sfilata gourmet
dove vengono preparati piatti a base di sogliola
e con lo scopo di promuovere questa delizia marina. La vicina località di Verteneglio celebrerà la
‘Gljivarijada’ (la sagra dei funghi) con una presentazione di tutte le specie di funghi che si trovano
in Istria in autunno – sia quelli commestibili che
quelli velenosi. Dopo l’esposizione di oltre cento
specie di funghi seguono eventi come la degustazione di specialità a base di funghi e poi intrattenimento musicale. Non bisogna dimenticare le giornate del vino novello che si svolgono in novembre
in tutta la regione perché i vini istriani sono sicuramente i più popolari in Croazia, perciò gli vengono dedicati molti eventi importanti!
A
Istraturist, UMAGazin
73
UMAG INFO
HOTELS
Sol Polynesia
Sol Coral
Katoro bb, 52470 Umag, Istra - Croatia
Tel: ++385(0)52 718 000
Fax: ++385(0)52 718 999
e-mail: [email protected]
Istraturist Umag d.d.
Katoro bb, 52470 Umag, Istra - Croatia
Tel: ++385(0)52 701 000
Fax: ++385(0)52 701 999
e-mail: [email protected]
Contact Centre:
Sol Umag
Jadranska 66, HR-52 470 Umag, Croatia
Tel: ++385(0)52 700 700
[email protected]
[email protected]
www.istraturist.com
www.istracamping.com
Sol Meliá Croatia d.o.o.
Jadranska 66, HR-52 470, Umag, Croatia
Tel: ++385(0)52 71 93 81
Fax: ++385(0)52 71 93 80
[email protected]
Jadranska bb, 52470 Umag, Istra - Croatia
Tel: ++385(0)52 714 000
Fax: ++385(0)52 714 999
e-mail: [email protected]
Sol Garden Istra
Katoro bb, 52470 Umag, Istra - Croatia
Tel: ++385(0)52 716 000
Fax: ++385(0)52 716 999
e-mail: [email protected]
Sol Aurora
Katoro bb, 52470 Umag, Istra - Croatia
Tel: ++385(0)52 717 000
Fax: ++385(0)52 717 999
e-mail: [email protected]
Sipar
Jadranska bb, 52470 Umag, Istra - Croatia
Tel: ++385(0)52 741 233
Fax: ++385(0)52 742 285
e-mail: [email protected]
Adriatic
Jadranska bb, 52470 Umag, Istra - Croatia
Tel: ++385(0)52 741 644
Fax: ++385(0)52 741 470
e-mail: [email protected]
VILLAS
Istrian Villas
Savudrijska cesta bb, 52470 Umag, Istra, Croatia
Tel: ++385(0)52 710 550
Fax: ++385(0)52 710 599
e-mail: [email protected]
RESORTS
Sol Stella Maris
Savudrijska cesta bb, 52470 Umag, Istra - Croatia
Tel: +385(0)52 710 000
Fax: +385(0)52 710 999
e-mail: [email protected]
74 UMAGazin, Istraturist
bgw Kanegra - Fun resort
Kanegra bb, 52470 Umag, Istra - Croatia
Tel: ++385(0)52 709 000
Fax: ++385(0)52 709 499
e-mail: [email protected]
App Savudrija
Moj Mir/bgw Savudrija
/
Mojmirska bb, 52475 Savudrija, Istra - Croatia
Tel: ++385(0)52 709 500
Fax: ++385(0)52 709 999
e-mail: [email protected]
CAMPING
Park Umag
Karigador bb, 52470 Umag, Istria - Croatia
Tel: ++385(0)52 725 040
Fax: ++385(0)52 725 053
e-mail: [email protected]
GPS: N 45° 22.033 - E 13° 32.818
Stella Maris
Savudrijska cesta bb, 52470 Umag, Istra - Croatia
Tel: ++385(0)52 710 900
Fax: ++385(0)52 710 909
e-mail: [email protected]
GPS: N 45° 27.021 - E 13° 31.359
Pineta
Istarska bb, 52475 Savudrija, Istra - Croatia
Tel: ++385(0)52 709 550
Fax: ++385(0)52 709 559
e-mail: [email protected]
GPS: N 45° 29.195 - E 13° 29.530
Finida
Križine 55a, 52470 Umag, Istria - Croatia
Tel: ++385(0)52 725 950
Fax: ++385(0)52 725 969
e-mail: [email protected]
GPS: N 45° 23.557 - E 13° 32.507
Kanegra Naturist
Kanegra bb, 52470 Umag, Istra - Croatia
Tel: ++385(0)52 709 000
Fax: ++385(0)52 709 499
e-mail: [email protected]
GPS: N 45° 29.237 - E 13° 33.649
WINTER 2008/09. No.02
The New Dimension of Vacation
Istraturist Umag d.d.
Jadranska 66, HR-52 470 Umag, Croatia
Contact Centre:
Tel: ++385(0)52 700 700
[email protected]
[email protected]
www.istraturist.com
www.istracamping.com
Sol Meliá Croatia d.o.o.
Jadranska 66, HR-52 470, Umag, Croatia
Tel: ++385(0)52 71 93 81
Fax: ++385(0)52 71 93 80
[email protected]

Documenti analoghi

ISTRATURIST UMAG

ISTRATURIST UMAG Dopo essere stata scelta come sede per la formazione di nuovi talenti e gli allenamenti dalle nazionali di Croazia, Slovenia e Austria, nonché come della scuola di calcio dello Juventus Soccer Club...

Dettagli

Hotels | villas | aPaRtMeNts

Hotels | villas | aPaRtMeNts Život u Istri najbolje će dočarati njeni tradicijski okusi kao što su tartufi, divlje šparuge, domaći

Dettagli