P083A30211

Transcript

P083A30211
Š i f r a
k a n d i d a t a :
Državni izpitni center
*P083A30211*
ZIMSKI IZPITNI ROK
ITALIJANŠČINA
Izpitna pola 1
A) Bralno razumevanje
B) Poznavanje in raba jezika
Sreda, 11. februar 2009 / 60 minut (30 + 30)
Dovoljeno gradivo in pripomočki:
Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik.
Kandidat dobi dva ocenjevalna obrazca.
POKLICNA MATURA
NAVODILA KANDIDATU
Pazljivo preberite ta navodila.
Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.
Prilepite oziroma vpišite svojo šifro v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalna obrazca.
Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Časa za reševanje je 60 minut. Priporočamo vam, da za reševanje
vsakega dela porabite 30 minut.
Izpitna pola vsebuje 2 nalogi v delu A in 3 naloge v delu B. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 60, od tega 24 v delu A in 36 v
delu B. Za posamezno nalogo je število točk navedeno v izpitni poli.
Rešitve pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom in jih vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor. Pišite čitljivo.
Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev napišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z nič (0) točkami.
Pazite na slovnično in pravopisno pravilnost odgovorov.
Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.
Ta pola ima 12 strani, od tega 4 prazne.
© RIC 2009
2
P083-A302-1-1
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura, Poklicna matura,
P083-A302-1-1
3
Prazna stran
OBRNITE LIST.
4
P083-A302-1-1
BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga:
A)
(16 točk)
Leggete il seguente articolo e completate la scheda sottostante con i dati richiesti.
Preberite članek in dopolnite spodnjo tabelo z zahtevanimi podatki.
È INGLESE LA RAGAZZA CHE È RIUSCITA A BATTERE
TUTTI I RECORD DEL MONDO DI APNEA
Tanya, sub di 30 anni, è la nuova regina degli abissi
La Streeter si è immersa a 122 metri di profondità, trattenendo il respiro per
3 minuti e 39 secondi stracciando così tutti i primati, anche quelli maschili
Niente bombole. L'unica aria su cui può contare è quella che contengono i
suoi polmoni: polmoni da record, a dire il vero. Visto che riescono a
contenere il 50 % di aria in più di una persona normale, permettendole così
di stare in apnea per ben 6 minuti. Grazie a questi due organi eccezionali
Tanya Streeter è riuscita ad aggiudicarsi il primato mondiale assoluto di
apnea, toccando i 122 metri di profondità nelle acque turchesi delle isole Turks, ai Caraibi. Tanya si è
immersa attaccata a un peso e poi ha affrontato la difficilissima risalita da sola, a colpi di pinne.
Un'impresa faticosissima se si pensa che a quella profondità la pressione dell'acqua fa »restringere i
polmoni« alla grandezza di un pugno. Il cuore batte solo 15 volte al minuto. Per non perdere i sensi
Tanya si è morsa con forza la lingua. Lucidità e concentrazione, infatti, sono fondamentali per chi fa
apnea.
"Questa volta", racconta Tanya, "mentre scendevo ho avuto una specie di segno del destino: ho visto
un delfino, allora ho capito che ce l'avrei fatta".
Segnato il nuovo record Tanya non ha comunque nessuna intenzione di mollare con gli allenamenti.
Bella come una modella e con una laurea in amministrazione pubblica nel cassetto, lei ha solo un
obiettivo: "Voglio dimostrare quello che può raggiungere il corpo umano".
adattato da Grand Hotel, 15 agosto 2003
LA SCHEDA PERSONALE DELLA PROTAGONISTA DELL’ARTICOLO
1)
Nome e cognome:
2)
Nazionalità:
3)
Anno di nascita:
4)
Titolo di studio:
5)
Sport:
6)
Record:
7)
Aspetto fisico:
P083-A302-1-1
B)
Rispondete brevemente alle seguenti domande.
Odgovorite s kratkimi odgovori na naslednja vprašanja.
1)
Dove si è svolta l’impresa subacquea da record di Tanya?
5
_____________________________________________________________________________
2)
Come si è svolta la discesa e come la risalita?
_____________________________________________________________________________
3)
Perché durante l’immersione si è morsa la lingua?
_____________________________________________________________________________
4)
Fino a quanto tempo può resistere senza respirare?
_____________________________________________________________________________
5)
Dopo aver ottenuto il record, Tanya pensa di rinunciare a questo sport?
_____________________________________________________________________________
6)
È superstiziosa?
_____________________________________________________________________________
7)
Quanto sono grandi i polmoni in apnea profonda?
_____________________________________________________________________________
8)
Quali due organi vitali adattano il loro funzionamento alle condizioni di emersione in apnea?
_____________________________________________________________________________
9)
Oltre alle doti fisiche di quali capacità essenziali deve disporre uno che pratica la disciplina
dell’apnea?
_____________________________________________________________________________
6
P083-A302-1-1
2. naloga:
(8 točk)
Leggete attentamente l'articolo e completate la tabella che trovate sotto il testo con i dati
richiesti.
Natančno preberite članek in z zahtevanimi podatki dopolnite tabelo, ki se nahaja pod besedilom.
MA CHI È CHE BRUCIA L’ITALIA?
I piromani hanno creato la più grande emergenza dell’estate.
Hanno distrutto migliaia di ettari di prati e di boschi. Un danno
ambientale enorme se si pensa che dall’inizio dell’anno, in
Italia, gli incendi sono stati più di 7 mila. Ma sulla identità dei
colpevoli rimane un punto interrogativo: quale è il vero volto
dei piromani? È possibile spiegare qual è la loro personalità e
perché agiscono? Solo un incendiario su cento è una persona
che soffre di gravi problemi mentali. In America si è scoperto
che spesso si tratta di uomini giovani, solitari, frustrati.
Bruciano i boschi perché nella loro follia, vogliono diventare
protagonisti di un avvenimento clamoroso. Più comuni, invece,
i roghi provocati per ottenere un vantaggio economico.
Succede in 60 casi su 100. Questo tipo di piromani agisce
spesso su commissione. Si tratta di persone che non possono
essere condannate per una questione di età, come i minorenni
e gli anziani con più di 70 anni. Ma tra i colpevoli ci sono
anche: pastori che incendiano un bosco per trasformarlo in
pascolo, speculatori che vogliono rovinare un terreno per
comprarlo a un prezzo basso, agricoltori che si prendono una
vendetta su un vicino. In 35 casi su 100 gli incendiari sono
persone solo distratte. Non c’è solo il mozzicone di sigaretta
buttato nel bosco; a volte basta parcheggiare l’auto sul prato:
le fiamme si sprigionano dal contatto tra la marmitta rovente e
l’erba secca.
da Gente, 27 agosto 2003
Chi brucia l'Italia?
Qual è il motivo dell'azione?
1) _____________________________
5) _____________________________
_____________________________
_____________________________
La percentuale
dei casi di
incendio doloso
1%
minorenni e anziani
6) _____________________________
8) ____________
2) _____________________________
3) _____________________________
4) _____________________________
vendetta
persone distratte
7) _____________________________
35 %
P083-A302-1-1
7
POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
1. naloga:
(10 točk)
Cerchiate la soluzione giusta.
Obkrožite pravilno rešitev.
COME FUNZIONA AMNESTY INTERNATIONAL
La __1__ centrale di Amnesty International è a Londra. __2__ arriva una domanda di aiuto iniziano
subito le ricerche. Quattromila gruppi di volontari di 55 paesi del mondo studiano i vari casi. Se c’è
stata davvero una __3__ dei diritti dell’uomo, Amnesty entra in __4__. I volontari di Amnesty
International sono __5__ comuni. Esse dedicano __6__ del loro tempo libero ad aiutare __7__ è in
grandi difficoltà. Certo l’associazione ha bisogno __8__ di avvocati, medici e giornalisti a __9__
pieno, ma la sua vera forza sono i volontari. Un milione di uomini che difendono __10__ uomini dalla
violenza e dall’ingiustizia.
1)
a) sede
b) stanza
c) casa
d) dimora
2)
a) Sebbene
b) Quando
c) Mentre
d) Benché
3)
a) dichiarazione
b) violazione
c) tutela
d) difesa
4)
a) ufficio
b) centro
c) servizio
d) azione
5)
a) persone
b) gente
c) membri
d) esseri
6)
a) pezzo
b) tutto
c) intero
d) parte
7)
a) che
b) colui
c) chi
d) quale
8)
a) anche
b) inoltre
c) più
d) ancora
9)
a) titolo
b) servizio
c) tempo
d) ritmo
10)
a) diversi
b) differenti
c) altrui
d) altri
8
P083-A302-1-1
2. naloga:
(12 točk)
Completate il testo con le forme opportune dei verbi fra parentesi.
Dopolnite besedilo z ustreznimi glagoli v oklepajih.
UN TUAREG A ROMA
Zaccaria viene da un piccolo villaggio del Niger e si è trasferito in Italia per amore
Com'è stato il primo impatto con l'Europa?
Un gran freddo! Ero vestito con le ciabattine e la tunica di cotone. A Timia non c'è l'elettricità, non c'è
la TV e io non (1) ________________ mai ________________ (vedere) nulla del mondo. Per esempio,
(2) _______________________________ (arrivare) davanti alle porte scorrevoli dell'aeroporto,
(3) _______________________________ (rimanere) scioccato, impaurito da quella diavoleria: fortuna che i
poliziotti mi (4) _______________________________ (aiutare) a uscire. Sono finito a Milano a fare il
badante e per sei mesi, praticamente, non (5) _______________________________ (uscire) di casa. Ero
stupefatto che nei rubinetti (6) _______________________________ (esserci) sempre acqua. Stavo alla
finestra a guardare e contare quel mare di auto, o mi (7) _______________________________
(ipnotizzare) davanti alla TV. Poi, una sera, alcuni amici mi (8) _______________________________
(portare) in discoteca. (9) _______________________________ (Rimanere) sconvolto, ragazzi e ragazze
che (10) _______________________________ (ballare) insieme, che (11) ___________________________
(baciarsi). Da noi un uomo non (12) ______________________________ (toccare) una donna in pubblico.
da Gioia, 2 dicembre 2006
P083-A302-1-1
9
3. naloga:
A)
(14 točk)
Completate con la conveniente parola derivata.
Dopolnite besedilo z ustrezno izpeljano besedo.
CHI VUOL ESSER LIETO... SCIA
Torna puntuale la voglia di neve. Dagli scarponi allo snowboard, le principali novità in pista
Quest'anno è possibile (1) __________________________ (acquisto) lo skipass semplicemente con un
sms, evitando file estenuanti alle casse e decidendo all'ultimo momento, dopo aver visto le condizioni
meteo e quelle della neve. Il servizio, attivo già in 14 stazioni dell'arco
(2) ___________________________ (Alpi), sarà ulteriormente ampliato nel corso della stagione.
L'acquisto avviene inviando un sms al numero dedicato con il comando previsto. Info: presso le
stazioni (3) __________________________ (sci) e sul sito www.cartasi.it.
L'associazione Skiman da molti anni è impegnata a sensibilizzare gli sportivi sulla preparazione e
(4) __________________________ (mantenere) delle attrezzature. Spesso infatti si trascurano alcune
operazioni, dalle quali invece può dipendere una maggiore (5) __________________________ (sicuro)
sulle piste. In molte stazioni sarà disponibile un (6) __________________________ (piegare) che mette
in evidenza alcuni fattori di rischio come: la (7) ___________________________ (mancare) di tenuta
degli sci sul ghiaccio, la cattiva regolazione degli (8) __________________________ (attaccare) o una
scelta sbagliata di scarponi e altri accessori.
da Gioia, 25 novembre 2006
B)
Nel testo letto cercate il contrario delle seguenti parole:
(Attenti alla concordanza del numero e del genere.)
V prebranem besedilu poiščite protipomenke naslednjim besedam:
(Bodite pozorni na ujemanje v številu in spolu.)
1)
difficilmente
/
_________________________
2)
primo
/
_________________________
3)
passivo
/
_________________________
4)
pochi
/
_________________________
5)
minore
/
_________________________
6)
corretta
/
_________________________
10
P083-A302-1-1
Prazna stran
P083-A302-1-1
11
Prazna stran
12
P083-A302-1-1
Prazna stran

Documenti analoghi

P042A10211

P042A10211 6. Il messaggio di un Gabber preoccupato dice che il mondo hardcore non è più lo stesso. Perché? ______________________________________________________________________

Dettagli

M09122211 - Državni izpitni center

M09122211 - Državni izpitni center Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Časa za reševanje je 80 minut. Priporočamo vam, da za reševanje vsakega dela porabite 40 minut. Izpitna pola vsebuje 2 nalogi v delu A i...

Dettagli