Conformita CE

Transcript

Conformita CE
: OPTI]POL TECHNOLOGY
NR FRKSUI+4P325749173
Fii.li,l : ;;r:llir- rili'i 5Ff Pu I.1ur1 Pli-p1'1;
t4 czE. 2aa7
;Hdl.tEtlU" : .|..luiiI Htl#i;:itJ
Jwi.
o.
ECHO-SON
S.A.
Krarisowr 5
24-100PrCawy
POLAND
Daclarosthat the follcwingrnorlicafdevices.
ulfrasoutrd:
OA - 12 MHz;OB-1ZMHz
clsss lla , are in confonnitywith esgentialrequirnrnents
of
EU Ncdlcat Devtce Dtrec$ve MDD g3/42lEEC.
Crrnfornrityassessrnentwes perforrnedaccxrrdingto
Annox ll rnd Vll
of the EU lfredicat Devlce Dltt,ctlvc by Nctifiec Body Numt;er
1011.
cRKt tnsrilutefor Medicarand HospltalErrgineeiing
(oRKl At46a).
{P^
Z Wctnrak,prozecZarrq$u
eTD
4
i 4 2[,87 tJ,rr:41i]f,l Fffl
C €1011
ECHOffiI
EC- Declaration
of Gonforrnity
ptolres
,40
FrJawy,1':.C4.2007

Documenti analoghi