D:\DOKUMENTY\SIBELIUS-dok\ROZPRAVOCANÉ\Ecce sacerdos

Transcript

D:\DOKUMENTY\SIBELIUS-dok\ROZPRAVOCANÉ\Ecce sacerdos
¡ bb C fú
&
ú
Ecce sacerdos
Maestoso
S/A
úú
Ec - ce
? bC ú
¢ b ú
T/B
sa- cer- dos mag
ú
f
8
is
sa- cer- dos mag
nÏÏ ÏÏ úú
wú nú
Ï Ï úú
Ï Ï
ú
ú
pla - cu - it
w
?b
¢ b w
De
pla - cu - it
is
¡ bp
& b úú
16
úú
úú
fe - cit
p
ú
?bú
¢ b
ú
ú
¡ b úª
& b #úª
Î
23
am.
De
úú
ú
ú
ú
ú
il - lum
B
ú
ú
am.
Be - ne -dic - ti - o - nem
¡ b mf
ú
& b ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ú
30
ú
ú
et tes - ta - men - tum
? b ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ú
ú
¢ b
mf
ú
ú
et tes - ta - men - tum
ú
ú
ú
ú
su - um
ú
ú
ú
ú
su - um
ú
ú
in di - e - bus
su
-
qui
in di - e - bus
su
-
mf
j
ÏÏ úú
J
Ϫ Ïj ú
Ϫ J
ju - re ju - ran
ú
ú
Ï Ï ÏÏ ª ÏÏj úú
Ï Ï ª J
ú
ú
ú
ú
- fir - ma - vit
ÏÏ úú
ú
ú
con - fir - ma - vit
Copyright © KION *110627072010*
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
úú
ple - bem
om - ni - um gen - ti - um
w
w
-
do,
-
do,
w
w
ÏÏ Ï w Ï #Ï
Ï Ï
nÏ
ple - bem
j
Ï Ï Ïª
Ï
Ï Ï Ïª ÏJ úú
ÏÏ #úú
w
w
Ï Ï Ï w
Î Ï Ï w
om - ni - um gen - ti - um
>
úú ªª
>
con
>ú ª
úª
>
ú
ú
ju - re ju - ran
> j
ÏÏ ªª ÏÏ ÏÏ ÏÏ
> J
cres - ce- re in
> j
mf Ï ª Ï
nÏ
Ï ª Ï ÏÏ Ï
J
>
cres - ce- re in
ú
ú
w
w
ÏÏ w
Ï
w
Ï Ï
Î
mf
ú
ú
úú
Ï Ï ú
Ï Ï ú
I - de - o
Do - mi - nus
ÏÏj ÏÏ ÏÏ úú
J
p
mf
Ï w
Ï w
úú
qui
I - de - o
ÏÏ w
w
j
ÏÏ ª ÏÏ ÏÏ ÏÏ núú
ª J
nϪ
ΠϪ
Ϫ
Ϫ
Do - mi - nus
p
ÏÏ ÏÏ úú
úú
nus.
o
-
Î
A mf
Ï Ï U
ú ªª
ú
u
úª
úª
úª
o
Be - ne -dic - ti - o - nem
? b úú ªª
¢ b
-
mf
Î
nus.
U
úª
u
-
#úª
úª
il - lum
fe - cit
-
Ï ÏÏ Ï w
Î
Ï w
Ec - ce
¡ b
&b w
w
úª
úª
ÏÏ w
Î
Ï
w
Ï Ï
P. Rampis
ú
ú
su
-
ú
w
Ï Ï
su
-
ú Ï úú
Ï
úú
de - dit
il - li
ú
ú
ú
ú
úú
úú
ú
ú
ú
ú
su - per
ca - put
núú
úú
ú
ú
de - dit
su - per
il - li
ú
ú
úú
ú
ú
ca - put
2
¡ b
& b úú ª
ú #Ï ú ªª
úª
?bw
¢ b
Ï úª
úª
37
e
e
¡ bú
&b ú
44
-
-
úú
#úª
úª
úª
úª
51
Glo - ri - a
Glo - ri - a
58
I - de - o
jú
Ϫ
Ï
? b Ϫ J
¢ b
f
I - de - o
¡ b
&b w
w
65
nus
w
?bw
¢ b
nus
> j
ÏÏ ª ÏÏ ÏÏ ÏÏ
ª
> J
cres - ce- re in
> j
mf Ï ª Ï
nÏ
Ï ª Ï ÏÏ Ï
J
>
cres - ce- re in
Ï w
Ï w
ª
Ï Ï úª
Fi
Ï Ï úª
Fi
-
Î
ÏÏ w
Ï
w
Ï Ï
ju - re ju - ran
Ï ÏÏ Ï w
Î
Ï w
ju - re ju - ran
>
j
ÏÏ ªª ÏÏ ÏÏ
> J
cres - ce - re
>Ï ª Ïj
Ï ª Ï ÏÏ
J
>
cres - ce - re
Ï
Ï
li - o
ú
ú
úú
ú
ú
ú
ú
ú
ú
su
spi - ri - tu - i
spi - ri - tu - i
w
w
am.
-
w
w
f
do,
úª
úª
úª
úª
Î
cto.
Î
cto.
úú
úª
#úª
ÏÏ
fe - cit
ú
ú
ú
ú
Ï
Ï
fe - cit
il - lum
úª
úª
ú
ú
il - lum
ú
ú
úw
ú
ple - bem
su
úw
ú
in
ple - bem
su
-
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
-
san
Î
am.
-
san
Î
úú
úú
do,
ú
ú
úú
f
in
nÏ
Ï
Ï Ï úú ª
ª
-
ú
w
úú
ple - bem
et
ú
ú
fe - cit
Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï w
Ï Ï w
Î Ï
li - o
-
p
do,
su
úú
fe - cit
w
w
-
ple - bem
et
Ï ú
-
do,
Î ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ wú nú
Ï ú
-
úú
úª
ÏÏ Ï w Ï #Ï
Ï Ï
nÏ #úª
ú
ú
mf
ÏÏ w
w
Pa - tri et
ju - re ju - ran
p
w
w
-
Î Ï ÏÏ ÏÏ w
w
Î
I - de- o
Pa - tri et
Ï Ï ú
¡ bbE Ïf ª j
& Ϫ ÏÏ úú
J
Î
ju - re ju - ran
Ϫ Ïj ú
Ϫ J
Do - mi - nus
¡ bD pp
&b ú Ï Ï ú
¢
f
Do - mi - nus
ú
ú
Î
Ï w
Î Ï ÏÏ Ï w
I - de- o
jus.
il - lum
? bbpp ú
Î
jus.
il - lum
ú
?bú
¢ b
Ï ª Ïj ú
Ϫ ÏJ ú
C f
-
úw
-
ú
Do - mi -
U
w
w
u
-
am.
-
am.
Ïw Ï ú
-
Do - mi -
U
w
w
u