Brevi concerti ecclesiastici

Commenti

Transcript

Brevi concerti ecclesiastici
Lazaro Girolamo Valvasensi (1585-1661)
Brevi concerti ecclesiastici
1620
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0
2
TABLE OF CONTENTS
O quam dulcis
Alleluia hæc dies
Gaudete omnes lætamini
Quid vidistis Pastores
Alleluia Gaudeamus omnes
O quam pulchra es amica mea
Domine ne in furore tuo
Si bona suscepimus
Gaudeant Angeli canentes
Benedicta sit Sancta Trinitas
Recordare Domine
Peccavi
Gaudent in cælis
Adoramus te Christe
Ecce Sacerdos magnus
Vulnerasti cor meum
O quam metuendus est locus iste
Veni Sponsa Christi
Ave verum Corpus
Prebe mihi cor fili
3
5
6
9
11
13
15
16
18
20
22
23
25
27
29
31
33
34
36
39
3
O QUAM DULCIS
Canto
O
4
7
13
us
am
pa
ne su a vis
si mo de
us
Do
mi ne
am in
res
pa
cae
lo
pre
to
fi
li os
ne su a vis si mo
sti
o quam su a vis est Spi ri tus tu
vis
quam su a
qui ut dul ce di nem tu
de mon stra
16
qui ut dul ce di nem tu
vis est Spi ri tus tu
quam su a vis et quam dul cis
a
o
cis o
o quam dul cis et quam su
10
quam dul
Basso
de
cae
4
18
lo
de cae
21
23
26
e
lo
de
cae
lo
e su ri en tes
pre sti to
Fa sti di o sos di vi tes di mi tens in a nes in a nes
Fa
sti
di
o
sos
di
fa sti di o sos di vi tes di mit tens in a nes in a nes
sos
e su ri en tes e su ri en tes re ples bo nis fa sti di o
33
su ri en tes re ples bo nis et di vi tes di mit tens in a nes
di vi tes di mi tens in a nes in a nes
29
vi tes
3 Fa sti di
o
sos di
vi tes
3 di
mit
tens in
a
nes.
5
ALLELUIA HÆC DIES
23
3
2
4
al
7
10
le lu
ia
es quam fe
a al le lu ia
te mur in e
Hæc di
al le lu
ia
17
3
3
al
le lu
ia
lu
ia
is et pro gre ge su
su re xit Pa stor
le
hæc di
al
Bo nus qui a ni mam su am po su it pro o vi bus su
cit Do mi nus ex ul te mus et læ te mur ex ul te mus et læ
es quam fe cit Do mi nus
al le lu ia
al le lu ia
Al le lu ia
13
o mo ri di gna tus est
al
le
3
lu
ia
3
6
20
al
le lu
23
ia
e te nim Pa scha
27
stus al le lu ia al le lu ia al le lu ia al le
lu ia al
e te nim Pa scha
tus
i mo la tus est Chri
no strum
no strum i mo la tus est Chris tus i mo la tus est Chris
le lu ia al le lu ia al le lu
ia.
GAUDETE OMNES LÆTAMINI
23 Gau
3 2
3
ta
te
5
Fi
de
te
om
nes
læ
ta
mi
ni
et
ex
ul
so
na
te
in
Cim
ba
lis
can
ta
te
in
stu
lis
iu
bi
la
te
in
Ci
tha ris
can
ta
te
in
7
7
Or
ga
nis
9
12
can
22
gen
can
ta
te
so
na
te
ta
te so na
te
iu bi
la
te
et
ex
ul
di
e
va tor mun
qui
a
me li flu i fac ti sunt cæ
tus est
tes au di
te
au
di te
gen
tes
au
di te
au di te au di
te
di de Vir gi ne nas ci dig na
li
te
ta
di e per to tum mun dum me li flu i fac ti sunt cæ
Sal
ho
li
18
ho
15
di es de si de ra tus di es de
8
26
si de ra tus ad ve nit ad ve
30
34
ia
nit
ho di e
38
ho di e in
42
tes
Glo
ra ca nunt An
ri
a
3 2
di es re demp ti o nis
tis fæ li ci ta tis æ ter
tan tur læ
næ
tan tur Arch an ge li di
cen
glo
glo
glo
ri
ex cel sis De
a
tis fæ li ci ta
ge li læ
lu
in
le
23 46
ter
il lu xit no bis
no væ re pa ra ti o nis an ti quæ fæ li ci ta
ho di e
al le lu ia al le lu ia al le lu ia al le lu ia al
ri
a
glo
ri
a
o in ex cel sis De
ri
a
glo
ri
o.
a
9
QUID VIDISTIS PASTORES
Quid vi dis tis Pas to
6
10
tis di ci te di ci te
pa
ru
3 it
na
3
ap
pa
tum
vi
Cho
ros
An
ge
lo
rum
col
Al
le
lu
ia
al
le
lu
ia
it
annuntiate nobis in terris
lau dan
An
tes
Do
mi
num
al
le
ia
lu
lo
ge
te no
an nun ti a
di mus et Cho ros
ru
Pas to res Pas to
res
et
di ci te di ci te
quis ap
21
vi dis tis Pas to
annuntiate nobis in terris quis
18
quid
bis
14
res quid vi dis
res
rum
10
24
al
le
lu
ia
al
27
31
35
ia
te Pas to
res Pas to
lu
di
39
42
lo
et
ci te di
ci te
te no
al
di
te
na
tum vi
ci
ci te di
no
bis an nun ti a
3 ta tem
Cho ros
ia
et Cho ros An
ge
di mus
3
An
ge
lo
rum
col
lau dan tes
rum
ia al le lu
res an nun ti a
lu
bis Chri sti Na ti vi
le
le
Do
mi
num al le lu ia al le lu ia al le lu ia al le lu ia al le lu ia al le lu ia al le lu ia al le
11
46
lu ia al
le lu ia
lu ia al le lu ia al le lu ia al le lu ia al le
al
le
lu
ia.
ALLELUIA GAUDEAMUS OMNES
3 4
9
3
13
Al
ia
le lu
ia
al
om
nes
mus in
al le lu
Ma ri æ
tum di em fes tum ce le
æ
in
di em fes
mus
Gau de a
le bran tes sub ho no re Ma ri
mi no
ia
Do
di em fes tum ce
lu
Gau de a
mi no
bran tes
le
mus
al
ia
Gau de a
le lu
Do
16
Vir
12
20
gi nis al le lu ia
23
27
ia
ia
de cu
lu ia al
dent gau
li et col lau dant fi
ius so lem ni ta te
so lem ni ta te Gau dent gau
lu ia al le lu ia al le
al le lu ia al le
ia
al le lu ia al le lu
lu ia al le lu ia al le lu ia al le lu ia al le lu
42
al le lu ia
37
al le lu ia al le lu
32
le lu
li um De
dent
i
ia al le lu ia al le lu ia al le lu
lu ia al le lu ia al le
ia al le lu ia al le lu
dent An ge
al le lu ia al le
gau
ia.
13
O QUAM PULCHRA ES AMICA MEA
um
sic a mi ca
me a in ter
a
in
ò quam de co
tu flos cam pi tu flos cam pi et li li um con
a
tu flos cam pi tu flos cam pi et li li um con va li
fi li as
quam pul chra es a mi ca me
ò quam pul chra et
li um sic a mi ca me
ra
o
a
ra
de co
ra ò quam de co
va
18
quam
15
et
11
7
O Quam pul chra es a mi ca me
4
ter
fi
as
li
Sur ge sur ge sur ge sur ge sur ge sur ge sur ge pro pe ra a mi ca me a for
14
21
25
mo sa
mo sa me a
31
34
38
a
di lec
tu
ta me
a dul
a
ni co lum ba me a
ces
sit
sur ge sur ge
ni
ra de co
a
vox e nim tu
a dul cis vox e nim
mi ca me
cis et fa ci es tu a de co
ve
iam e nim hie us
sur ge ve ni For
et ve
sur ge ve
tran si it im ber a bi it et re
ni
ve ni ve ni di lec ta me a
et ve
a
ni
a co lum ba me
28
me
ra
15
43
de co
ra.
DOMINE NE IN FURORE TUO
Do
mi ne
4
7
ne
mi
sa na me Do mi ne sa na sa na me
se
re quo ni am
ne
sa na me Do mi ne sa na sa na me quo
a cor ri pi as me
re
mi
sa na me Do mi
Do
i mi
tus sum
me
tur ba
se re re
gu as me ne que in i ra tu
gu as me
con
15
in fu ro re tu o ar
ne in fu ro re tu o ar
11
ne
ni am
16
18
21
con tur ba ta sunt om
val
de
25
29
ni a
os sa
a
mi se re re me i mi se re re me
tur ba
de
re.
SI BONA SUSCEPIMUS
23
Si
bo
na sus
3 2
3
ce
pi mus
de
ma
nu
De
i
si
bo
na sus ce
pi mus
de
ma
nu
De
i
ma
la
au
tem
sed tu Do mi
i mi se re
ta est val
et a ni ma me a tur ba ta est
et a ni ma me a tur ba ta est val
et a ni ma me a tur ba ta est val de
ne
me
de
17
6
9
re non sus
ti
ne
abs
tu lit
si
cut
Do
12
qua
no men Do
17
mus Do
mi ni
mi no
ne dic
tum
sit
no
men
Do
nu
dus
e
sum
gres sus
nu
dus
e
de
u
te
ro
ma
Do
mi nus
it
i
ta
fac
tum est
mi ni
Be
dit
sit
no men Do
de
sit
mi nus
cu
pla
20
a
15
sit
nu
dus
e
gres
sus
tris me
ni
Be
gres sus
mi ni
mi
no men Do
ne dic
tum
æ
et
nu
dus re
18
22
ver
tar
24
luc
Do
mi nus
de
dit
Do
mi nus
abs
tu
lit
i
ta
fac
tum
est
cut
Do
sit
no
men
Do
mi
ni
Be
ne
dic
tum
sit
no
men
Do
mi ni
Be
mi
28
si
26
il
no
ne dic
pla
cu
it
tum
Be
ne dic tum Be ne dic
tum.
GAUDEANT ANGELI CANENTES
3 3
bus
Gau
3
de ant An
so nan
li
ge
ca nen
tes Ci tha ras
in
flan
tes
fi
di
tes
19
5
bu
ci
7
a bor e go au tem glo ri
ges tans
16
sti
bo
dam ho
ta
O Crux Dul
tus est
cis si ma ò
Crux Glo ri o sis si ma dul ce sig num dul ce lig num dul ce sig num dul ce pon dus
in il la Cru ce quam Do mi nus hu me ro
e go au tem glo ri
et nos ad Cru cem pa ri ter tol len
19
in Cruce Domini nostri Ie su Chri
13
a bor et ex ul ta
nas
10
sus ti
20
22
25
net
29
33
as
cis si ma
li as ti
tu nos ab sen tes
a ve a
ve
a ve a ve Crux Dul
in te so la glo ri a bor in te so la ex ul ta bo in te so la glo ri a bor in te so la ex ul
ta bo in te so la ex ul ta
tri re bel les con ci
ti
Pa
Do mi no ap pro pi
tu nos e ter no
bo.
BENEDICTA SIT SANCTA TRINITAS
Be
4
ne
ta
dic
dic
sit Sanc ta Tri
ni tas
ta sit Sanc ta Tri ni tas ar que in di vi sa u
ni
tas
Be
ne
qui
a
21
7
fe
11
cit no bis cum
ca
22
25
Be a ta Tri ni tas spes nos
Be a ta Tri
ni tas spes nos
tra
ò
ò Be a ta Tri ni tas
Be a
ta
Tri
Be a ta Tri ni tas
tra
Be a ta Tri ni tas spes nos tra a mor nos ter ho nor nos ter ò Be a ta Tri
te in vo
te in vo ca mus te Lau da mus te a do ra mus ò
am
a do ra mus o
ò
ò
di am su
se ri cor
18
mi
mus te lau da mus te
15
ni
tas.
ni tas
22
RECORDARE DOMINE
Re
cor da
4
7
re
en
ti
ven
17
per
e
mi ne
re
cor da
re
i
et dic An ge lo per cu ti
se riam ma nus tu
vi
e
go sum
e
a me de so le tur ter ra et ne per das om nem a ni mam vi
qui pec ca
ti ces
cu ti en
tem
go sum
a ces ser ces ser iam ma nus tu
14
Do
re cor da re re cor da re tes ta men ti tu
10
qui pec ca
vi
go qui i
ni que
æ
gi
23
20
27
e go sum
is
31
runt
pu lo tu
o
à
po
mi ne à po
a ver ta tur a ver
a ver ta tur ob se cro Do
vi
qui pec ca
fe ce
ta tur fu ror tu us Do mi ne
ti is ti qui o ves sunt quid
e go e go sum
24
pu lo tu
o.
PECCAVI
Alto
8
4
Pec ca
8
vi
su per nu me rum a re næ
a
ma
pec ca vi su per nu me rum
re
ris
næ ma ris
et mul ti pli
24
7
8
11
ca ta sunt pec ca
gnus vi de re al ti
me
æ
8
tu am
li
lum
ta tis me
æ
co ram te fe
di
ne i ni qui ta
pec ca
tis
vi quo ni am ir ri ta vi i ram
am quo ni am ir ri ta vi i
ram tu am et ma
ci et ma lum et ma lum co ram te fe
ci.
ci co ram te fe
vi et non sum di gnus et non sum di
præ mul ti tu
li
di
ca
vi et non sum
pec
quo ni am ir ri ta vi i ram tu
ca
i ni qui
pec
8
tu di nem cæ
8
27
23
a
gnus vi de re al ti tu di nem cæ
8
19
15
ta me
8
25
GAUDENT IN CÆLIS
3
3
Gau
dent
in
cæ
lis
dent
in
Gau
Gau
11
14
Sanc to
Cris ti ves ti
dent
in
cæ
lis
cæ
lis
a
ni
mæ
Sanc
to
rum
dent in
cæ
lis
Gau
dent in
cæ
lis
lis
a
ni
mæ
Sanc
to
rum
a
rum
gi a sunt se cu
ti
gi
qui Cris ti ves ti
a
ni mæ
qui Chris ti ves ti
Gau
cæ
dent in
8
3 5
Gau
qui
gi a sunt se cu
26
17
26
to
i
e xul tant fi ne fi
ne
de o
cum Chris to
xul tant e xul tant fi ne fi ne fi ne fi ne e xul
i
i
ti
re san gui nem su um fu de
cu
se
et qui a pro e ius a mo
to
32
runt san gui nem su um fu de runt
Chris
29
23
ti
20
de o
cum
de o
cum Chris
e xul tant fi ne fi ne fi ne fi ne e
tant
fi ne fi ne e
27
36
xul tant e xul tant fi ne fi ne fi ne fi ne e xul tant di cen tes
40
43
46
dent in
cæ
rum
dent in cæ
lis
lis
a
Gau
cæ
lis
a
ni
mæ
a
ni mæ Sanc to rum
a
dent in cæ
ni mæ Sanc
ni mæ Sanc to rum
lis
3
dent in
dent in cæ
Gau
Gau
Gau
a
lis
Gau dent in cæ
to
49
Gau
3
lis
Sanc to
rum
ni mæ Sanc to
rum.
ADORAMUS TE CHRISTE
A do ra
mus te Chris te
A do ra
mus te Chris te
et Be ne
28
4
7
9
di
ci mus
ti
di
ci
mus
ti
bi
et Be ne
et Pas si o
nem tu
dum
Do
am
mi ne
re de mis ti re de mis ti mun dum
Do
mi ne
mi
am
et Pas si o
qui a per Sanc tam Cru cem
tu am qui a per Sanc tam cru cem tu am qui a per Sanc tam Cru cem tu
bi
19
15
12
nem
re de mis ti re de mis
se
re
tu
am
ti mun
re
no
bis
29
23
26
mi
se
re
bis
re
re
no
bis
mi se
Ec
ce
4
7
ce Sa cer dos
ec ce ec
ce ec
dos ma
gnus
ma
gnus
ce sa cer
qui in di e bus
gnus
ce sa cer dos ma gnus ec ce ec
bis.
re re no
ec ce ec ce sa cer dos
ma
ec ce ec
10
ECCE SACERDOS MAGNUS
mi se re re mi se
re no
su
is
pla cu it De
30
13
o
17
25
et in tem po re
ius tus et in ven tus est
i ra cun
di
i ra cun
di
i ra cun
æ fac tus est re con ci
li
et in tem po re
et in tem po re
æ
a
o et in ven tus et in
tus
is pla cu it De
ec ce ec
o
tus et in ven tus et in ven tus est
ven tus et in ven tus est ius
31
pla cu it De
ius
28
ec ce sa cer dos ma gnus qui in di e bus su
21
qui in di e bus su is
ce
di
æ
31
35
ti o fac tus est re con ci li
a
ti
o.
VULNERASTI COR MEUM
4
Vul ne ras
11
me
um in
tu
i
o
cu
um ò so ror me
lo
a spon
rum tu
o
rum
cri ne col li
mam mæ tu
æ
so ror me a
quam pul chræ sunt quam pul chræ sunt mam mæ tu æ
Vul ne ra sti cor
sa
et in u no
quam pul chræ sunt
Spon sa
u no
um
14
ti cor me
ti cor me
Vul ne ras
8
o
so ror me a spon
32
17
21
ni ve ni di lec
vi de a mus si flo ru it vi
ne a
a
si flo res fruc
tus par tu
ni di lec ta
ve
ri unt
mo re lan gue o a mo re lan gue o a
ve ni for mo sa me
re lan gue o qui a a mo
ve ni de li ba no Spon sa me a qui a a mo re lan gue o qui a a mo
ta qui a a mo re lan gue o
35
ve ni ve ni co lum ba ve ni di lec ta me a
32
ve
28
sa
25
re lan gue o a mo re lan gue o
mo re a mo re
lan
gue
o.
a
33
O QUAM METUENDUS EST LOCUS ISTE
O
13
re
ò quam me tu en dus est lo
ve
rè
ve
rè
Hæc est Do mus Do mi ni
ta
be ne fun da ta
tu
be ne fun da
lo
rè me tu en
dus est
fir mi ter
pra
fir
i
ste
fir mi ter
cus
æ di fi ca
ta est su
me tu
en dus est
fir mi ter
ve
quam
i ste
ò
ve rè ve
cus
ò quam me
re
20
est
17
dus
ve
est
dus
en
9
quam me tu en
5
mam pe
34
23
28
tram
ve rè ve rè
li ud
ve
ni
rè non est hic a
lo
li ud
ve
si Do mus
De
cus i
rè non est hic
et por ta cæ
li et
rè non est ve
i
ste
ò quam me tu en dus est
a
37
32
por ta cæ
li.
VENI SPONSA CHRISTI
Ve
ni Ve
4
ni
ve ni spon sa Chris
ti
ac ci pe Co ro nam
ve ni ve ni spon sa Chris
ti ve ni ve ni
quam ti bi Do mi nus præ pa ra vit in æ
35
8
12
ter
num
ve ni
ve
ni
ve ni
ro nam
pro cu ius a mo
re
num
ni ve ni spon sa Chris ti
pro cu ius a mo
re
num
san gui nem tu um fu dis
ge lis
in Pa ra di sum
in tro is
quam ti bi Do mi nus præ pa ra vit in æ ter
et cum An ge lis et cum An
ve
ci pe Co
ac ci pe ac ci pe
26
num præ pa ra vit in æ ter
ac
23
ac ci pe Co ro nam quam ti bi Do mi nus pre pa ra vit in æ ter
19
15
ti
ti
36
30
34
37
41
ve
ve ni ve
ni e lec ta
ni e lec
ta
me
a
ni ve ni ve ni
ve ni spon sa Chris
ti
ve
ve ni
ve
ni
ve ni spon sa Chris
am
ve ni
pi vit rex spe ci em tu
ve ni
ve ni ve ni e lec ta me a ve ni ve ni
ti qui a con cu
ve
ni.
AVE VERUM CORPUS
A
a
ve
ve
4
ve rum cor pus na tum de Ma ri
a Vir
gi
a
ve a
ve
ne
de Ma ri
a
a Vir
gi ne
ve
37
6
9
11
de Ma ri
a Vir
19
ve re pas
ce
sum im mo la tum in Cru
ce
Cru ce pro ho
cu ius la
ne
un
in
tum
ne
in Cru
ve re pas sum im mo la
gi
17
14
mi ne
tus
de
tum
un
de ef flu
un de ef flu
sit san
gui ne
mi ne
per fo ra
ho
pro
sit san
gui
38
22
25
tis
ex
Ie
mi ne
o
tis ex a
li Ma ri
æ
ò
æ
mi se re re no bis mi se re re no bis mi se re re no
e
Ie su fi
pi
ò
li Ma ri
su
tis ex
dul cis Ie
in mor
mi ne
o Ie su fi
su
in mor
mi ne
37
esto nobis pregustatum in mor
a
a
34
31
28
bis.
39
PREBE MIHI COR FILI
Pre be mi
4
7
et oc
cus to diant vi
17
pre be pre
to
as
hi
pre
vi
cus to
pre
as me
as me
as
li cor mi hi
et
be fi
oc cu li tu
as
ut a da tur gra ti a ca
as
di ant vi
di ant vi
li
be cor fi
di ant cus to diant vi as me as
be cor mi
cus to
as me
i
cu li tu
14
i
hi cor fi li pre be fi li cor mi hi
et oc
oc cu li tu
i
et
pre be mi
cu li tu
hi cor fi li
me as
11
i cus
pi ti
40
20
tu
o
24
gra
ti a ca
31
35
in cli
na au
pi ti tu o
um
rem tu am
ti am me am
et ad e lo qui um me
in cli
um
at ten de at
tu
at ten de fi li mi sa pi en
ten de et ad e lo qui um me
at ten de fi li mi sa pi en
ti am me am
27
na au
rem tu am au rem
um.
Sheet music from www. MutopiaProject .org • Free to download, with the freedom to distribute, modify and perform.
Typeset using www. LilyPond .org by Björn Sothmann . Copyright © 2009. Reference: Mutopia-2009/06/13-1681
Licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 (Unported) License, for details see: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0