La_ ci darem la mano

Commenti

Transcript

La_ ci darem la mano
B5. Duettino - Don Giovanni
ddd 2 Gm=60
a 4
m
m
m
W. A. Mozart (1787)
m
m
k k k k kt k n k k kt kt k k k k
ddd 2 k k kt kt k k k z
t t
t t t
t t
t
b 4 t t t
t t t t
Là ci da - rem la ma - no,
là mi di - rai di
sì.
Ve - di, non è lon - ta - no, parddd 2 o s o s o ks o s o s o s
e kk kk k kks ks
o ks o kks o ks
k
k
k
s
k
k
k
a 4 k
k
k
k
k
k
dk
k
k
k k
kk z kk kk kk o
ddd 2 s o
o
k
s
o
o
o
o
s
k
so k o ko
dk
k
s
t
k
k
b 4 k
t
k
t
t
t t
7
ddd m
n o z kss ksz k k ks ks k ks ksz ks ks k
a
tt t
t
(Vor - rei, e non vor - re - i,
mi tre - ma un po - co il
ddd k k k k k k k k n
m
m
m
b
t
tiam,
ben
mio, di
qui.
ddd o
k
o ks
kks kks o kks o kkks o kks o ks
kkksk o kkksk kks k kk kk
a
dkk
k
k
k
kk
k o s o k o dk o k o
ddd k
o
k
o
k
ks o
k
t
k
b t
t
t
t
t
12
ddd ks
k k
s
s
s
a
ks o z kss k z kt kt k ks k k k k k k ks k k k k
t
t
cor...
fe - li - ce, è ver sa - re - i,
ma può
bur - lar - mi an - cor,
ma
dd
m
m
m
m
bd m
ddd s e k
a kk
ddd s kk z
b k
17
ddd k k k
a
può
kk kk
kk
k ks k
kks kks
k
o ks
k
o
kkksk
o ksk
kk
o
s
kks o kk
k
k o ko
t t
k
t
o
k o
t
ks
o ks o
n
kkz
o k dk k k k k k e k k
t
(Mi fa
pie - tà Mak o
m
t
to!
z
kz kk
kj z
ks
kkz
kkz o
o kks o kks
k
k
k o
t
ks o
k k
n
m
k k k k k k
m
t t t t
t
Vie - ni, mio bel di o k
kkk kkk kk o o ks
t
z z z
kk o
kz k o kk o
kz kz t
t
bur - laar - mi an - cor!)
kz k
dd
ad o
kks
let -
o ksk
k
dd
b d ks
o
k o
t
dd
bd m
© Marco Voli - 22 maggio 1999
http://www.marcovoli.it
k
t
kkz
j
dj
2
ddd s s
a k k
22
-
o k k k k dk k e k k k k k k dk k e k k
t tt t
t t
Pre - sto... non son più
for - te, non son più
k k k k kt k k z k k
m
m
t tt t t t
Io can-ge-rò tu-a sor - te.
z kkz
z
k
s
k
o k kk k
o kk
kj z
ks k
k
t
kk o kkz kkz kkz o j
kk o
jk
dj
dk
t
t
n
m
set-to!)
dd
bd m
ddd s k k kk k k o
a k
t
z
z
kkz kk
ddd kk kk
b
n
ddd k k k dk k e k k s s n
k k
a k t t
for - te, non son più
for - te!
k k
dd
n
t t
bd m
27
Vie - ni!
ddd
a kk
kk
ddd kj
b
dk
ddd s ss ks
a kz k
32
-
rei
dd
bd m
e
kkz
kk
t
k
t
ddd o s
kk
a
o
dkkks
dd o
b d kt
ks
o
ddd k
a
37
ddd p k k
t t
b
Par - tiam
ddd k k
a k k
ddd kk
b
t
o
ek
k k k kt k k k
t tt tt
t t
Vie
k o
t
-
ni!
k ks n
t
m
m
k k k kt k
t tt tt
t
e k kk kk
kks
kk z kk k
ks
o kz
Là mi di - rai di
kk
t
kk
t
k
n
Là ci da - rem la
(Vor-
o
ma - no!
kks o kks o kks o kks
k
k
k k
o
ks o kt o dkt o
k k kss ks k k
n o tk
(Mi
tre - ma un po - co il
k
n
m
sì.
kkks
o kks
k
kk n
k
jj
o
k o
t
k n
jj
k
k ks ks k k k k kt k
t t
ma
può bur - lar
mi an - cor.
k
k
k k
k
k
n
m
t
t t kt
t
t
t
ben mio da qui.
Vie - ni mio
s
o kks kks o k k jj
k
k
p
k
k kk j
k kz k
k o k n j
kk k k
t
j
n
cor;
m
kkz o ks e kk z kk kk k kk kk kk kk kks
t
sk
3
k
k k
kk
k o ks
t
t
non vor - re - i)
o ks
m
o
k
t
kz
t
Mi
k
t
bel
dis
kk kk p kk
z
kkkk
3
ddd dk k k k k k e k k k k
a
t t
o kt
41
fa
pie - tà
ddd k k
b t t
-
kz k
k k
k
t tt t t tt
Io can -ge -rò
tua
s
kk kk p kkss kk kk p kk
z
z
kkk k kkkk
Ma - set - to.)
n
let - to!
ddd k kk
a k kz
ddd kt o
b
o
ks
k
k
t
o
Pre
ddd k k ks ks s ks k k s n
k
ek
kk
a
45
for - te, non son
dd
bd m
più
for - te!
n
k k
t t
-
k dk k e k k k k k k dk k e k k
t
tt tt
sto... non son
k k
t t
for.. - te, non son
n
m
kks o
k
k o
t
kk
k
t
kk
t
sor -te!
m
k
ot
più
k z o kt
An - diam!
k
kz n
An - diam!
ddd s
a kk
o
e kk
kks
kk kk o
o
dkk kk o
o
kk kk
ddd kk
b t
o
k
k
kk
t
kk k o
k
o
kk k o
k
o
kk k
k
51
a
ddd k
-
diam, an - diam, mio
k k k k k k k kt k k k k k z
t
t
t
t
t
be - ne,
a ri - sto - rar le pe - ne
d'un in
k k k k k k k k k k k k kz
t t
t
t
t
t
-
diam, an - diam, mio
be - ne,
dd k
bd
k k
t
k
t
k k
t
k
t
k k k kz
kz
- no
-
cen - te a-
-
cen - te a-
jj zz
kk zz
-
mor!
ddd k z
b
-
n
mor!
nz
nz
n
jj zz
kz
d d jz
b d jz
nz
jj zz
d'un
k k k kz
in - no
nz
pe - ne
dkk
yk
t 68 kt
An - diam!
Any k
n o 68 t
Any
s
o
6
k
k
8
kk zz
y
o kk zz
68 o
kks kk kk kkk kk ks kk k kks kk k ks kks kk kk kkk kk ks
ddd k z
a
ri - sto - rar le
o
k
ddd kk ks kk ks
a
k k k
57
a
kk
o kt
n
k
o
più
kk k kk k kk k kk k kk kk k kk
kz
kz
kz
An - diam, an - diam, mio
k k k k k k k kt
t
t
t
be - ne,
a ri - sto - rar le
k k k k k k k kt
t
t
t
An - diam, an - diam, mio
be - ne,
k
t
k
k
t
k
ddd ks k k k e k k k e k k k k
a
k
o
k
ddd NP j z k dk k k e kkt f k k dk e k k
b
k k
t
k
t
k k
t
k
t
a
ri - sto - rar le
k k ks k k kks
kks
k k k kk kks k ks k kks
k k
k
k
jj zz
jj zz
jj zz
4
ddd k k k k
a t
t
62
pe-ne
kz
d'un
kz
d'un
dd
bd
-
l
ddd n
a
dd
bd
-
ddd
a
l
l
o nz
l
l
cen - te a - mor!
k
k kz k k kz k k kz k k k k k k kz
t
t oz
cen - te a - mor!
kz
kz
kz
k
t
n
n
diam!
o
s
s o
a e kkk kkk kk kks e kkk kkk kk
k
kz
k
t
o n o kz
An
l
-
l
diam,
oz
nob
l
no
n
kz k k kz k k kz k k k
t
k
ot
ddd kk zz kk kk dkk zz k kk kk
k
a
t
kk zz
kk
ddd jk zz
t
b
73
-
o nz
3
o kz
An
kz
-
k
k
k kk k k k k k kk k kk k kk ks o
d d jz
b d jz
ddd n
a
k k k kz
in - no
ddd ks k k k ks
a k kkkk
68
kz
in - no
k
dd k
bd t k k t
pe-ne
k k k kz
l
nz
k k k kz
k zz kk k dk z k k
k k kz k k
kz
An-
3
n a e kk kks k ks e kk kks ks
k k k k k k k
n
kk zz
kz
n o b jz
kz
n kt k k k k k z
t
t
An - diam, mio be - ne an - dia.
le pe - ne a ri - sto - rar
d'un
k
k
kz
z
k n
k k k k
k o
k k k k k
n
n
t
t
t
t
t
t
t
diam,
An - diam, mio be - ne, an - diam,
le pe - ne a ri - sto - rar
d'un
k o k k k k z kk zz kk kk k z k k
kk o k k k k z kk zz kk kk k z k k kk o k k k k z
k
z
z
z
kz k k
kz k k
t
t
t
ddd kk
b
n kt
o
k
k k k
t
t
3
o
nz
kk zzz
j
ddd k z k k k z k k k o n z
a
t
t
in - no-cen - te a - mor!
ddd k z k k k z k k k o n z
t
b
t
in - no-cen - te a - mor!
ddd kk zz kk kk kk zz kk kk kk o k z k k
a
k k k k k
k
ddd kk kk kkk kkk k o kkk o
b
t
t
k
3
k zz
78
o
kk
o
nz
kk zzz
j
3
k zz
kk
o
l
l
l
l
l
l
l
l
kk zz k kk k z k k k k z k k kk zz k kk k z k k k
o kz k kz k kz k k o nz
kk
k k k k kk k k
kk
o kk o k o kk kk k kt kk kk k o n z
t
t
nz

Documenti analoghi